Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowych

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-08-05

Ważne do: 2020-09-30

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Chciałbyś pracować w rezydencji polskich królów w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?
Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowych

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:

• wykonywaniem wyznaczonych konserwacji tekstylnych obiektów muzealnych według określonych wytycznych i powszechnie obowiązujących metod
• prowadzeniem działań prewencyjnych w stosunku do zabytkowych tkanin na ekspozycjach muzealnych i w magazynach działowych

 

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:
• posiadasz wykształcenie wyższe II stopnia: konserwacja (zwłaszcza w kierunku tkanin zabytkowych), artystyczne (tkanina), historia sztuki, ochrona dóbr kultury lub inne studia związane z tkaninami (techniczne)
• wyróżniają Cię bardzo dobre umiejętności manualne szycia ręcznego oraz znajomość ściegów hafciarskich
• swobodnie komunikujesz się w języku angielskim (mile widziana znajomość innych języków nowożytnych)
• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów Microsoft Office
• staranność, systematyczność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków jest dla Ciebie ważna
• potrafisz pracować w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie mile widziane)
• efektywnie organizujesz swój czas pracy

 

OFERUJEMY:
• ciekawą pracę z cennymi muzealiami m.in. słynnymi arrasami wawelskimi
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• otwartość na Twoje pomysły, pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych
• atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, ICOM, prywatna służba zdrowia, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku)
• możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez naukę wśród mistrzów konserwacji tkanin oraz udział w szkoleniach
• przyjazną atmosferę w środowisku pracy
• najpiękniejszy widok na katedrę i zamek wawelski

 

Prosimy aplikować poprzez formularz dostępny poniżej:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9fb4f434491a489b8cacf1be93fe97b9

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-08-04

Ważne do: 2020-08-18

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa


Specjalista ds. zamówień publicznych


Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
• wykonywanie obowiązków sekretarza komisji przetargowych
• zamieszczanie ogłoszeń w BZP / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
• przygotowywanie i przekazanie dokumentacji postepowań o udzielenie zamówienia publicznego do publikacji w BIP Muzeum
• udzielanie bieżącego wsparcia jednostkom organizacyjnym Muzeum w zakresie dyscypliny finansów publicznych
• udział w przygotowywaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych
• sporządzanie rocznego sprawozdania do UZP
• przygotowywanie / aktualizacja planu zamówień publicznych
• sprawdzanie postępowań regulaminowych
• archiwizacja dokumentacji z postępowań podlegających ustawie PZP i postępowań regulaminowych.
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych
• prowadzenie rejestru wniosków zakupowych
• prowadzenie rejestru faktur

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe
• min. 2 lata stażu pracy na stanowisku specjalisty lub innym wyższym ds. zamówień publicznych
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
• odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, samodzielność, asertywność oraz dobra organizacja pracy
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SZP_APZ/2020”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. sprzedaży

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-30

Ważne do: 2020-08-13

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Specjalista ds. sprzedaży

Zespół Marketingu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·    kompleksowa obsługa klientów sklepu internetowego

·    obsługa klientów indywidualnych i hurtowych

·    bieżąca aktualizacja oferty wydawnictw i materiałów reklamowych

·    podejmowanie działań handlowych niezbędnych dla utrzymania i zwiększenia sprzedaży, w tym przygotowanie kampanii sprzedażowych

( m.in. Google AdWords, Facebook Ads, SEO)

·    przygotowanie i obrabianie fotografii produktów, wstawianie ich na stronę sklepu wraz z opisem

·    organizacja sprzedaży wydawnictw własnych, komisowych i upominków we wszystkich punktach sprzedaży Muzeum

·    monitoring ruchów magazynowych

·    zamówienia artykułów przeznaczonych do sprzedaży

·    monitorowanie i analiza sprzedaży

·    administrowanie systemu kasowego iKsoris

·    sprzedaż biletów, lekcji muzealnych i innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:
·   wykształcenie wyższe

·   min. 1 rok stażu pracy

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·   znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·    wykształcenie wyższe na kierunku Zarządzanie, Marketing, kierunkach humanistycznych lub ekonomicznych

·    znajomość obsługi systemu kasowego iKsoris

·    umiejętności sprzedażowe, analityczne i negocjacyjne

·    umiejętność wykorzystania narzędzi i rozwiązań wspierających analitykę oraz sprzedaż Google AdWords, Facebook Ads, SEO

·    znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym

·    rzetelność, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, skuteczność, świadomość komercyjna, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 13.08.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SS_KPM/2020”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13.08.2020 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomoc muzealna

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-07-28

Ważne do: 2026-08-20

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy POMOC MUZEALNA w pełnym wymiarze czasu pracy

Rodzaj umowy – umowa o pracę na okres próbny
Wymiar – 1/1 etatu
Ilość wolnych miejsc pracy - 3
Miejsce wykonywania pracy – Łódź
Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny
Godziny pracy – zgodne z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
Planowany termin rozpoczęcia pracy – październik 2020 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikacyjnym,
 • zainteresowanie historią i kulturą Miasta Łodzi,
 • dyspozycyjność,
 • życzliwość i kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,
 • umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.

Wymagania dodatkowe, mile widziane:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

Opis stanowiska pracy

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

 • Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze,
 • Podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące nadzorowanej wystawy czy historii Muzeum Miasta Łodzi,
 • Pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw,
 • Sprawdzanie biletów zwiedzających,
 • Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji – dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.
 • Obsługa szatni,
 • Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych
  w Muzeum

Informacje dodatkowe:
Zapraszamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Sposób aplikacji
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny;
życiorys – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pomoc muzealna przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 26.08.2020 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.

W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KWERENDARZ ZAGRANICZNY

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska/Izrael

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi wykonywania kwerend terenowych - kwerendy
zagraniczne ".

Do obowiązków kwerendarza należeć będzie, w szczególności:
1) prowadzenie samodzielnych kwerend historycznych na zlecony temat związanych z działalnością
statutową MGW w instytucjach archiwalnych, muzealnych i innych;
2) przygotowywanie szczegółowych raportów z prowadzonych kwerend;
3) udział w pracach organizacyjno – administracyjnych związanych z pozyskaniem obiektów i
ikonografii na potrzeby projektów wystawienniczych oraz zbiorów MGW.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kwerendarzem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) legitymującą się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 kwerend historycznych na potrzeby
naukowe czy wystawiennicze,
3) legitymującą się dobrą znajomością angielskiego i hebrajskiego w mowie i piśmie.
4) legitymującą się dobrą znajomością tematyki dotyczącej dziejów Żydów i ich Zagłady, historii II
wojny światowej, dziejów Warszawy.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej szczegółów: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26186

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KWERENDARZ KRAJOWY

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi wykonywania kwerend terenowych - kwerendy
krajowe"

Do obowiązków kwerendarza należeć będzie, w szczególności:
1) prowadzenie samodzielnych kwerend historycznych na zlecony temat związanych z działalnością
statutową MGW w instytucjach archiwalnych, muzealnych i innych;
2) przygotowywanie szczegółowych raportów z prowadzonych kwerend;
3) udział w pracach organizacyjno – administracyjnych związanych z pozyskaniem obiektów i
ikonografii na potrzeby projektów wystawienniczych oraz zbiorów MGW.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kwerendarzem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) legitymującą się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 kwerend historycznych na potrzeby
naukowe czy wystawiennicze,
3) legitymująca się dobrą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
4) legitymująca się dobrą znajomością tematyki dotyczącej dziejów Żydów i ich Zagłady, historii II
wojny światowej, dziejów Warszawy.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej szczegółów: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26185

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KWERENDARZ KRAJOWY I ZAGRANICZNY - MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska/Niemcy/Austria

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi wykonywania kwerend terenowych - kwerendy krajowe
i zagraniczne - materiały audiowizualne "

Ogłoszenie: KWERENDARZ KRAJOWY I ZAGRANICZNY - MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KWERENDARZ KRAJOWY I ZAGRANICZNY - MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

Do obowiązków kwerendarza należeć będzie, w szczególności:
1) prowadzenie samodzielnych kwerend historycznych na zlecony temat związanych z działalnością
statutową MGW w instytucjach archiwalnych, muzealnych i innych;
2) przygotowywanie szczegółowych raportów z prowadzonych kwerend;
3) udział w pracach organizacyjno – administracyjnych związanych z pozyskaniem obiektów i ikonografii na potrzeby projektów wystawienniczych oraz zbiorów MGW.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kwerendarzem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) legitymującą się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 kwerend historycznych w materiałach
audiowizualnych na potrzeby naukowe czy wystawiennicze,
3) legitymującą się dobrą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
4) legitymującą się dobrą znajomością tematyki dotyczącej dziejów Żydów i ich Zagłady, historii II
wojny światowej, dziejów Warszawy.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej szczegółów: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26184

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KURATOR ZAGRANICZNY

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska/Izrael

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi kuratorskie (kurator wystaw) – kurator zagraniczny"

Do obowiązków osoby świadczącej usługi kuratorskie należeć będzie, w szczególności:
1) samodzielne prowadzenie prac związanych z przygotowaniem koncepcji narracyjnej i wizualnej
wystaw czasowych oraz galerii ekspozycji stałej;
2) przygotowywanie tekstów oraz dobór ikonografii i obiektów na potrzeby wystaw czasowych i
poszczególnych galerii wystawy stałej;
3) bezpośredni nadzór nad prowadzonymi kwerendami archiwalnymi i muzealnymi.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kuratorem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) dobra posiadającą znajomość tematyki dotyczącej dziejów Żydów oraz Zagłady;
3) legitymującą się doświadczeniem w opracowywaniu projektów wystawienniczych zwłaszcza o
tematyce historycznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zostanie wykazane, iż osoba
samodzielnie lub jako współautor opracowała nie mniej niż 3 projekty o tematyce historycznej;
4) legitymującą się dobrą znajomością angielskiego i hebrajskiego w mowie i piśmie.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej szczegółów: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26183

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KURATOR KRAJOWY

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi kuratorskie (kurator wystaw) - kurator krajowy"

Zakres obowiązków
Do obowiązków osoby świadczącej usługi kuratorskie należeć będzie, w szczególności:
1) samodzielne prowadzenie prac związanych z przygotowaniem koncepcji narracyjnej i wizualnej
wystaw czasowych oraz galerii ekspozycji stałej;
2) przygotowywanie tekstów oraz dobór ikonografii i obiektów na potrzeby wystaw czasowych i
poszczególnych galerii wystawy stałej;
3) bezpośredni nadzór nad prowadzonymi kwerendami archiwalnymi i muzealnymi.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kuratorem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) dobrą znajomość tematyki dotyczącej dziejów Żydów oraz Zagłady;
3) legitymującą się doświadczeniem w opracowywaniu projektów wystawienniczych zwłaszcza o
tematyce historycznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zostanie wykazane, iż osoba
samodzielnie lub jako główny współautor opracowała nie mniej niż 3 projekty o tematyce
historycznej;
4) legitymującą się dobrą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej informacji: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26182

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. kadr

Poszukuje: Muzeum Gdańska

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2020-07-21

Ważne do: 2020-08-15

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury
ogłasza nabór do Działu Kadr i Organizacji na stanowisko
specjalista ds. kadr

OPIS STANOWISKA

 1. samodzielne prowadzenie wszystkich wynikających z przepisów prawa dokumentów i spraw związanych ze stosunkiem pracy dla ok. 140 pracowników
 2. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym
 3. obsługa umów cywilnoprawnych
 4. obsługa programu Płatnik w zakresie rejestracji pracowników i zleceniobiorców w ZUS
 5. prowadzenie spraw wynikających z obowiązków pracodawcy wobec PFRON, GUS, PIP itd.
 6. współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie wynagrodzeń, uprawnień rodzicielskich, ekwiwalentów itd.
 7. sporządzanie zestawień, sprawozdań, raportów związanych z zakresem obowiązków

Planowane jest zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełen etat od 01.10.2020 lub później w zależności od terminu dostępności kandydata. Wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale 3.000-4.200 zł brutto i jest uzależnione od  doświadczenia i kompetencji kandydata, pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22.10.2015 w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

 1. wykształcenie minimum średnie
 2. doświadczenie pracy na podobnym stanowisku
 3. praktyczna znajomość prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 4. praktyczna znajomość programów Płatnik, Sage Kadry i Płace One Payroll, pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Excel
 5. umiejętność rozliczania czasu pracy
 6. umiejętność naliczania wynagrodzeń pracowniczych będzie dodatkowym atutem
 7. dobra organizacja pracy, samodzielność, staranność, uczciwość, dyskrecja

REKRUTACJA

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny w plikach w formacie Word należy przesłać pocztą elektroniczną na adres k.wilewska[at]muzeumgdansk.pl w terminie do dnia 15.08.2020. Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

 • administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
 • inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl
 • dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym.
 • dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na stanowisko pracy: specjalista ds. kadr
 • kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji.
 • dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Informatyk

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej

Na terenie: Michniów

Data ogłoszenia: 2020-07-20

Ważne do: 2020-07-27

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: informatyk

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: informatyk

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Wymagania niezbędne:

- znajomość środowiska Windows, w tym Windows Server
- umiejętność konfiguracji i obsługi serwerów NAS (wymagana będzie znajomość co najmniej jednego z  systemów operacyjnych do zarządzania NAS: FreeNAS, Synology DSM, Zyxel NSM, QNAP QTS
- przełączanie i trasowanie, znajomość budowy i obsługi sieci (mile widziane, lecz nie wymagane jest potwierdzenie certyfikatem Cisco CCNA )
- zarabianie okablowania sieciowego: patchcord, zarabianie w patchpanelach oraz gniazdach naściennych
- biegła znajomość co najmniej jednego z następujących systemów zarządzania treścią: JOOMLA, WordPress, Drupal, ModX, w tym umiejętność postawienia własnej strony na serwerze www w jednym z powyższych systemów
- podstawowa znajomość języka PHP i Java Script
- biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office
- podstawowa znajomość Microsoft MySQL
- znajomość podstawowych czynności serwisowych: diagnostyka i wymiana zużytych komponentów sieciowych i komputerowych, przywracanie kopii zapasowych danych, rozwiązywanie problemów z działaniem urządzeń,
- instalacja/aktualizacja sterowników itp.

Wymagania dodatkowe( mile widziane)
- podstawowa znajomość systemu Comarch ERP Optima bądź innego systemu ERP
- podstawowa znajomość systemu ewidencji muzealiów MONA
- profil zaufany na platformie ePuap
- prawo jazdy
- znajomość języka obcego ( angielski, niemiecki)

Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny.

2)   kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.

3)   kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia
i kwalifikacje.

4)   oświadczenie o niekaralności.

5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla     potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Załącznik:

Kwestionariusz osobowy

Termin składania ofert. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 27  lipca 2020 roku do godz. 15.

O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Poszukuje: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-07-20

Ważne do: -0001-11-30

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Plac Wolności 14
91-415 Łódź

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. na okres 3 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
2) wykształcenie wyższe magisterskie w jednej z dziedzin wymienionych w pkt. III. 1),
3) 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres 3 lat (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II. Dokumenty składane przez kandydata:
1) list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
2) kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
3) program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
4) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
6) oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

III. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, bądź studia o kierunku artystycznym, historycznym, z zakresu zarządzania, zarządzania kulturą, pedagogicznym, konserwatorskim i konserwacji dzieł sztuki bądź pokrewne,
2) znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
3) posiadanie stopnia doktora,
4) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,
5) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
3) przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
4) wydawanie zarządzeń,
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
i materialnymi Muzeum,
6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
7) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia
21 sierpnia 2020 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 16.10.2020 r.

VII. Informacje dodatkowe:
1) Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu;
2) Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3) Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/pwu/nabor-na-stanowiska-kierownicze-w-jednostkach-podleglych lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;
4) Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
5) Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
o rozstrzygnięciu konkursu;
6) Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;
7) Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-07-13

Ważne do: 2020-08-06

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Chciałbyś pracować w rezydencji polskich królów w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?
Zaaplikuj!

 

Ogłoszenie: Koordynator Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator Projektów Wystawienniczych

OPIS STANOWISKA:

 • koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,
 • czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,
 • przygotowywanie harmonogramu i budżetu projektu,
 • bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia, a także kontrola i koordynacja ich pracy,
 • realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
 • zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,
 • monitorowanie procesu powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych w celu wykonania jej elementów,
 • monitorowanie procesu powstania druków towarzyszących wydarzeniu (we współpracy z działem wydawnictw i promocji),
 • wprowadzanie wniosków dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz.

WYMAGANIA:

 • wyższe wykształcenie,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,
 • umiejętność pracy z budżetem,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym koordynacja wystawy o randze międzynarodowej lub wystawy składającej się z minimum 200 muzealiów
 • skuteczność działania,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność kontroli pracy innych oraz egzekwowania powierzonych działań w określonym terminie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
 • wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań publicznych,
 • wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,
 • kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
 • znajomość programu MS Project będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • udział w ciekawych projektach, możliwość tworzenia rozwiązań od podstaw,
 • w pełni samodzielne stanowisko, otwartość na zmiany i nowe pomysły,
 • pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych,
 • atrakcyjną lokalizację – Wzgórze Wawelskie :)
 • dofinansowanie do wczasów, bilety do teatrów i opery, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną,
 • możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Prosimy aplikować poprzez formularz dostępny poniżej:

APLIKUJ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-07-13

Ważne do: 2020-08-06

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Chciałbyś pracować w rezydencji polskich królów w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?
Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Koordynator Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator Projektów Wystawienniczych

OPIS STANOWISKA:

 • koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,
 • czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,
 • przygotowywanie harmonogramu i budżetu projektu,
 • bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia, a także kontrola i koordynacja ich pracy,
 • realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
 • zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,
 • monitorowanie procesu powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych w celu wykonania jej elementów,
 • monitorowanie procesu powstania druków towarzyszących wydarzeniu (we współpracy z działem wydawnictw i promocji),
 • wprowadzanie wniosków dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz.

WYMAGANIA:

 • wyższe wykształcenie,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,
 • umiejętność pracy z budżetem,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym koordynacja wystawy o randze międzynarodowej lub wystawy składającej się z minimum 200 muzealiów
 • skuteczność działania,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność kontroli pracy innych oraz egzekwowania powierzonych działań w określonym terminie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
 • wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań publicznych,
 • wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,
 • kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
 • znajomość programu MS Project będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • udział w ciekawych projektach, możliwość tworzenia rozwiązań od podstaw,
 • w pełni samodzielne stanowisko, otwartość na zmiany i nowe pomysły,
 • pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych,
 • atrakcyjną lokalizację – Wzgórze Wawelskie :)
 • dofinansowanie do wczasów, bilety do teatrów i opery, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną,
 • możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. obsługi e-Katalogu Zbiorów

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-10

Ważne do: 2020-07-27

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa
Referent ds. obsługi e-Katalogu Zbiorów
Zespół ds. Udostępniania Zbiorów

Ogłoszenie: Referent ds. obsługi e-Katalogu Zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent ds. obsługi e-Katalogu Zbiorów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• Obsługa panelu administratora strony internetowej e-Katalogu Zbiorów
• Prowadzenie (we współpracy z zespołem IT) wszystkich spraw dot. utrzymania strony internetowej e-Katalogu Zbiorów
• Eksport metadanych oraz wybranych cyfrowych odwzorowań na stronę internetową e-Katalogu Zbiorów oraz kontrola prawidłowości przebiegu aktualizacji
• Prowadzenie rejestru danych osobowych użytkowników logujących się na stronie internetowej oraz prowadzenie rejestru i statystyk dot. funkcjonowania e-Katalogu Zbiorów
• Udział we wszystkich pracach związanych z rozbudową i wprowadzaniem zmian na stronie internetowej e-Katalogu
• Monitorowanie rynku e-katalogów i prezentacji zbiorów online w muzeach w Polsce i na świecie pod kątem interfejsu stron internetowych o raportowanie o ww.
• Asystowanie przy produkcji e-wystaw w e-Katalogu Zbiorów
• Asystowanie przy tworzeniu sesji zdjęciowych do prezentacji zbiorów

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie minimum średnie
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe na kierunku humanistycznym lub administracyjnym
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• doświadczenie w obsłudze paneli administracyjnych stron internetowych
• znajomość programów Musnet, iArt, Adobe XD, Adobe Photoshop
• sumienność, komunikatywność, skrupulatność, lojalność oraz dobra organizacja pracy

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 27.07.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. R_ZUZ/2020”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 27.07.2020 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Sprzątający/ca

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-10

Ważne do: 2020-07-30

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa
Sprzątający/ca
Zespół Logistyki

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, toalet, ekspozycji muzealnej oraz chodnika przylegającego do siedziby Muzeum
• informowanie przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem zbiorów
• okresowe wykonywanie prac porządkowych, generalne sprzątanie, pastowanie i froterowanie podłóg, mycie okien itp.
• pomoc i uczestniczenie w organizowaniu wydarzeń odbywających się w Muzeum

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Praca na wysokości do 3 m, praca w pozycji wymuszonej, dźwiganie, ciężka praca fizyczna, przemieszczanie się wewnątrz budynku i w terenie

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie min. podstawowe
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
• min. 1 rok stażu pracy
• dokładność
• sumienność
• wysoka kultura osobista
• pracowitość

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”
• podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. S2_ALO/2020”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Na terenie: w Dziale Prawnym i Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 2020-07-09

Ważne do: 2020-07-31

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej poszukuje osoby na stanowiso specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Prawnym i Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska pracy:

 • zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym, we współpracy z Radcami Prawnymi;
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i przepisach wewnętrznych Zamku w zakresie zamówień publicznych;
 • pomoc w bieżących działaniach administracyjnych z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w ramach realizowanych przez Zamek umów i dokonywanych zakupów;
 • sporządzanie zgodnie z procedurami wewnętrznymi wniosków o przeprowadzenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzenie wewnętrznych postępowań;
 • przygotowanie i udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie opisów merytorycznych przedmiotów zamówień i przygotowania postępowań przetargowych;
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej;
 • archiwizacja prowadzonych postępowań;
 • prowadzenie rejestrów: wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz aktualnych i zakończonych postępowań, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
 • sporządzanie niezbędnych zestawień i raportów;
 • współpraca z pozostałymi komórkami Zamku w zakresie realizowanych zadań oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, prawo, administracja);
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – warunek konieczny;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi) oraz kodeksu cywilnego;
 • znajomość procedur przetargowych wynikających z ustawy Pzp poparta zaświadczeniami / certyfikatami z odbytych szkoleń;
 • umiejętność redagowania pism i sporządzania projektów umów, zamieszczania ogłoszeń w BZP i DzUUE;
 • ogólna znajomość ustawy dotyczącej finansów umiejętność pracy w programach pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stosowanie zasad etyki zawodowej;
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność i dokładność w działaniu, odpowiedzialność.

Oferujemy:

 

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat);
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą);
 • stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 lipca 2020 r.
adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”
poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.’’

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent w dziale edukacji

Poszukuje: Muzeum w Koszalinie

Na terenie: Koszalin

Data ogłoszenia: 2020-07-09

Ważne do: 2020-08-06

Muzeum gwarantuje bardzo ciekawą pracę z różnymi grupami odbiorców (dzieci, młodzież, studenci, wycieczki, seniorzy i inne), wymagającą znajomości klasycznych i nowoczesnych metod edukacyjnych. Wspierać będzie dążenia pracownika do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w tym uczestnictwa w kursach i szkoleniach,  prowadzenia badań naukowych, zdobywania tytułów naukowych itp. Możliwe staże w innych muzeach i placówkach edukacyjnych w Polsce i za granicą.

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia),

- doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą,

- znajomość klasycznych i nowoczesnych metod edukacyjnych,

- wysoka kultura osobista,

- wysoki poziom wiedzy o kulturze,

- pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę,

- łatwość szybkiego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem,

- umiejętność zarządzania zespołem,

- otwartość i kreatywność,

- wewnętrzne przekonanie o konieczności nieustającego podnoszenie swoich kwalifikacji,

- znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę z listem motywacyjnym (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),

- dyplom ukończenia studiów,

- świadectwa pracy (jeśli nie jest to pierwsza praca kandydatki/kandydata),

- zaświadczenie o niekaralności.

 Prosimy o załączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok."

Mile widziane:

- listy polecające i rekomendacje,

- świadectwa ukończonych kursów i szkoleń,

- inne dokumenty zaświadczające o określonych kompetencjach kandydatki/kandydata.

 

Rekrutacja odbywać się będzie w trzech etapach:

- etap I: analiza przesłanych podań o pracę,

- etap II: rozmowa kwalifikacyjna,

- etap III: sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydatki/kandydata przez prowadzenie wybranych muzealnych działań edukacyjnych.

 

I etap

Zainteresowanych prosimy o  składanie  podań w formie pisemnej na adres Sekretariat Muzeum ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin, lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeum.koszalin.pl do 31.07.2020. Kwalifikacja do II etapu przekazana będzie kandydatce/kandydatowi telefonicznie - do 6 sierpnia br.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna w uzgodnionym z kandydatka/kandydatem w terminie między 10 a 14 sierpnia br.

III etap

Prowadzenie zajęć edukacyjnych organizowanych przez muzeum w terminie 15.08 – 15.09 br.

 

Rozstrzygniecie konkursu do 30.09.2020, z możliwością podjęcia pracy od 1.10.2020.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MUZEUM W KOSZALINIE:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe Muzeum w Koszalinie, z siedzibą przy ul.Młyńskiej 37-39.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email sekretariat@muzeum.koszalin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z udzieloną zgodą oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
7) podanie danych osobowych w zakresie imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR PROJEKTU WYSATWY STAŁEJ

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-02

Ważne do: 2031-07-20

Muzeum Getta Warszawskiego jest rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR PROJEKTU WYSATWY STAŁEJ Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR PROJEKTU WYSATWY STAŁEJ

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.      Koordynacja prac Zespołu Wystawy Stałej o planowanej powierzchni 2500-3000m2, w szczególności:

a.     opracowania finalnej dokumentacji scenariuszowej,

b.     wyboru eksponatów, zasobów ikonograficznych oraz materiałów audialnych i audiowizualnych, niezbędnych do zaprezentowania w przestrzeni ze względu na przesłanie wystawy stałej i cele narracyjne jej poszczególnych części,

c.     opracowanie dokumentacji w sposób umożliwiający podjęcie współpracy z przyszłym projektantem.

2.     Koordynacja procesu koncepcyjnego prowadzonego we współpracy z projektantem wystawy stałej i Zespołem Wystawy Stałej, mającym na celu stworzenie spójnej i odpowiadającej celom scenariusza, koncepcji przestrzenno-plastycznej, w szczególności:

a.     wypracowanie i zebranie, we współpracy z Zespołem Wystawy Stałej i przyszłym projektantem wystawy stałej, strategii wystawienniczej i komunikacyjnej spójnej ze Statutem na potrzeby organizacji wystawy stałej realizowanej wraz budową siedziby, w tym przy uwzględnieniu: założeń dotyczących zakładanych grup odbiorców (przyjętych przez Zespół Wystawy Stałej) i ich profilów kompetencyjnych, funkcjonalności wystawy i jej przepustowości, stopnia zastosowania zasad projektowania uniwersalnego dla przestrzeni zamkniętych i polityki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, koordynacja prac związanych z wypracowaniem w toku współpracy Zespołu Wystawy Stałej z projektantem wystawy stałej głównego przekazu wystawy stałej zgodnego z misją, scenariuszem, a także ze strategiami wystawienniczą i komunikacyjną oraz pozostałymi kluczowymi założeniami dotyczącymi wystawy stałej, które zostały podjęte w toku prac przygotowawczych, poprzedzających etap scenariuszowy.
Stworzenie wraz z Zespołem Wystawy Stałej harmonogramu realizacji wystawy stałej  i koordynacja oraz nadzór nad jego realizacją, a w szczególności w zakresie:
wyboru przez Zespół Wystawy Stałej eksponatów, zasobów ikonograficznych oraz materiałów audialnych i audiowizualnych,
przygotowania koncepcji i projektu wystawy stałej przez projektanta,
etapowania prac Zespołu Wystawy Stałej, wynikających ze współpracy z projektantem.
4.     Udzielanie wsparcia logistycznego członkom Zespołu Wystawy Stałej w zakresie realizacji przez nich prac nad tworzeniem wystawy stałej.

Wymagania:

1.     Wykształcenie wyższe

2.     Wykazanie się doświadczeniem w zakresie:

·       zarządzania, współzarządzania, przynajmniej 3 projektami muzealnymi związanymi z powstawaniem nowych wystaw obejmującym takie  doświadczenie jak:

o   planowanie całościowego procesu kreatywnego, od fazy wstępnych założeń, przez opracowanie scenariusza do przygotowania projektów wystaw,

o   koordynację prac zespołu kuratorskiego związanych/ na etapie opracowania dokumentacji scenariuszowej,

o   organizację prac mających na celu wybór przez zespół kuratorski eksponatów oraz zasobów ikonograficznych,

o   koordynację procesu opracowywania tekstów ekspozycyjnych przez zespół kuratorski.

3.Wykazanie posiadania  :

·       pogłębionej wiedzy na temat najnowszych trendów wystawienniczych,

·       umiejętności krytycznej analizy projektów ekspozycyjnych pod względem programowym, wizualnym i strategii funkcjonalno-użytkowej,

·       biegłej znajomości języka angielskiego

4.Wykazanie się doświadczeniem pracy w interdyscyplinarnych zespołach, których celem było prowadzenie projektów dotyczących historii w ujęciu naukowym, popularyzacyjno-edukacyjnym lub wystawienniczym.

5. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 31 lipca 2020 na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KOORDYNATOR_PROJEKTU

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-07-01

Ważne do: 2020-08-31

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:

 Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów

(Magazyn Rzemiosła Artystycznego - Pion Głównego Konserwatora)

(praca na pełny lub pół etatu)

Miejsce pracy: Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Koordynatora w Dziale Magazynów Zbiorów. Zapraszamy do aplikacji osoby, które nie boją się nowych wyzwań oraz są zainteresowane dalszym rozwojem kariery w roli lidera a w przyszłości w roli kierownika magazynu zbiorów rzemiosła artystycznego.

 

Ogłoszenie: Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku mającym związek z pracą z zabytkami;
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • wykształcenie minimum na poziomie licencjatu, mile widziane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, konserwacja, archeologia, muzealnictwo i pokrewne;
 • ogólna znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów;
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji (np. dokumentacji ruchu zbiorów, oceny stanu zachowania, inne dokumentacje);
 • umiejętność samodzielnego podejmowaniu decyzji;
 • wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista;
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, sumienności i terminowość;
 • uważność na szczegóły;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint).

Opis stanowiska:

 • odpowiedzialność i dbałość za zbiór zabytków z zakresu rzemiosła artystycznego
  i militariów;
 • stała i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Magazynu w zakresie organizacji pracy
  w Magazynie;
 • współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum a w szczególności
  z Kustoszami i Działem Konserwacji;
 • współudział w tworzeniu harmonogramów pracy;
 • przygotowywanie sprawozdań z pracy działu;
 • wykonywanie dokumentacji dotyczącej prawidłowego funkcjonowania magazynów oraz ruchów muzealiów;
 • nadzór i bezpośredni udział w ruchu muzealiów (pakowanie i transport);
 • udział w wyjazdach z obiektami (w kraju i zagranicę);
 • organizacja i udział w kwerendach w oparciu o wymaganą dokumentację, w szczególności udostępnianie
 • zabytków kwerendzistom i pracownikom naukowym;
 • udostępnianie obiektów do fotografowania oraz nadzór nad fotografowaniem oraz digitalizacją obiektów;
 • realizacja wypożyczeń w oparciu o odpowiednią dokumentację;
 • udział w pracach porządkowych w magazynie zbiorów;
 • możliwy współudział w skontrach zbiorów z zakresu rzemiosła artystycznego i militariów;
 • praca w systemie „Muza”.

Oferujemy:

 

 • pracę na pół lub pełen etat;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub innej umowy w renomowanej państwowej instytucji kultury;
 • udział w ścieżce rozwoju kariery od lidera do kierownika;
 • udział w szkoleniach z zakresu: prewencji konserwatorskiej, obchodzenia się z zabytkami, obsługi programu bazo zadaniowego Muza i innych;
 • możliwość rozwoju naukowego w obszarze prewencji konserwatorskiej;
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
 • życzliwe otoczenie współpracowników;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • prywatną opiekę medyczną.

CV należy składać do 31.07.2020 poprzez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=72afbccb76f94b5785d3dfe699927989

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.
V. Odbiorcy danych.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Poszukuje: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-01

Ważne do: 2020-08-07

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
(zwanego dalej „Muzeum”)
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o zapoznanie się pełną treścią ogłoszenia, dostępną pod linkiem: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/oferty-pracy/oferta,2157.html 

Ogłoszenie: konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1) wykształcenie wyższe,
2) udokumentowane:
a) co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,
b) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,
3) znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

3. Wymogi formalne kandydatów:
1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
6) kopie innych dokumentów potwierdzające znajomość tematyki związanej z prowadzeniem instytucji kultury oraz doświadczeniem zawodowym w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty, dyplomy, zakresy czynności, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:
1) podejmowania niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie,
2) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjno-finansowych.
3) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
5) przestrzeganie dyscypliny finansowej,
6) stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum,
7) stworzenie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony mienia Muzeum, w tym muzealiów,
8) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
9) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie”
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dzień 7 sierpnia 2020 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2020 r. do godziny 16.00.

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 30 września 2020 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

8. Informacje dodatkowe:
1) informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),
2) informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
4) mogą być udostępnione:
a) uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.
Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.
Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Archiwista/ka

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-06-26

Ważne do: 2020-07-07

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”
Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Archiwista/ka

Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DZB/ARCH
Opis stanowiska
Podstawowe obowiązki:
• opracowywanie katalogu naukowego archiwaliów, w zakresie wydzielonej części kolekcji i zgodnie z przyjętymi procedurami (reinwentaryzacji), m.in.:
- wydzielenie zespołów archiwalnych;
- katalogowanie i naukowe opracowywanie archiwaliów w pełnym wymiarze katalogowym;
- uzupełnianie zapisów historycznych i archiwalnych o posiadanym zbiorze archiwaliów;
- prowadzenie badań nad pochodzeniem archiwaliów;
- uzupełnianie i aktualizowanie dokumentacji naukowej i ikonograficznej archiwaliów;
• prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie ewidencji zbiorów archiwalnych;
• administrowanie muzealnym Inwentarzem Elektronicznym Zbiorów i systemem ZoSIA w zakresie:
- wprowadzania danych ewidencyjnych do rekordów obiektów w Inwentarzu Elektronicznym Zbiorów lub/oraz uzupełnienie brakujących danych na podstawie aktualnej dokumentacji;
- kontroli poprawności ewidencji zbiorów w rekordach obiektów w Inwentarzu Elektronicznym Zbiorów;
• pozyskiwanie archiwaliów do zbiorów Muzeum;
• współpraca z darczyńcami na potrzeby opracowania naukowego archiwaliów oraz współtworzenia kartoteki darczyńców;
• udostępnianie archiwaliów na potrzeby naukowe i badawcze oraz przygotowywanie informacji o archiwaliach.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe I lub II stopnia ( magisterskie studia archiwistyczne lub historia ze specjalizacją archiwalną) lub studia podyplomowe z zakresu archiwistyki;
• minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony archiwaliów;
• znajomość przepisów prawa archiwalnego i muzealnego;
• dobra znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka obcego (mile widziane: hebrajski, jidysz, niemiecki, rosyjski lub francuski);
• bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel;
• umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań;
• dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
• wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (otwartość, komunikatywność).
Mile widziane:
• ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
• znajomość metod digitalizacyjnych archiwaliów muzealnych i archiwalnych;
• znajomość systemów elektronicznej ewidencji archiwaliów (ZoSIA) lub muzealiów.
Oferujemy:
• umowę o pracę na zastępstwo (ok. 1 roku) w wymiarze pełnego etatu;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 07.07.2020.
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DZB/ARCH

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

HISTORYK

Poszukuje: MUZEUM W CHORZOWIE

Na terenie: CHORZÓW

Data ogłoszenia: 2020-06-24

Ważne do: 2020-07-17

Muzeum w Chorzowie zatrudni na stanowisko: historyka

Muzeum w Chorzowie zatrudni na stanowisko: historyka

Wymagania niezbędne:
- ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii,

- dorobek badawczy z zakresu historii gospodarczej,

- dobra znajomość historii Górnego Śląska,
- doświadczenie zawodowe – praca w muzeach minimum rok lub w podmiotach, które prowadzą działalność kulturalną lub badawczą,

- praktyczna umiejętność obsługi komputera,
- doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
- dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

- znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
- doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
- prawo jazdy kat. B,
w tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
- wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
- nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
- przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,
- przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
- przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
- realizacja wystaw,
- opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
- przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,

- przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
- reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
- uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
- prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,
- miejsce pracy: siedziba Muzeum w Chorzowie.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:
- życiorys (CV) i list motywacyjny.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25 Chorzów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeum.chorzow.pl w terminie do 17.07.2020.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

HISTORYK SZTUKI

Poszukuje: MUZEUM W CHORZOWIE

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2020-06-24

Ważne do: 2017-07-20

Muzeum w Chorzowie zatrudni na stanowisko: historyka sztuki

Muzeum w Chorzowie zatrudni na stanowisko: historyka sztuki

Wymagania niezbędne:
- ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki,
- doświadczenie zawodowe - praca w muzeach minimum rok lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,
- praktyczna umiejętność obsługi komputera,
- doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
- dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania pożądane:
- znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
- doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
- prawo jazdy kat. B
w tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
- wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista.
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
- nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
- przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,
- przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
- przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
- realizacja wystaw,
- opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
- przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,
- przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
- oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
- reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
- uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
- prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,
- miejsce pracy: siedziba Muzeum w Chorzowie.
Informacja nt. wymaganych dokumentów:
- życiorys (CV) i list motywacyjny,
- nazwiska 2 osób rekomendujących kandydata wraz z nr telefonu do kontaktu i adresem e-mail,
Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25 Chorzów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeum.chorzow.pl w terminie do 10.07.2020.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2020-06-18

Ważne do: 2020-07-10

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na  stanowisko specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi Oczekiwania od kandydata:
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w tzw. zarządzaniu zasobami ludzkimi (rekomendowane: doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych);
 • Wykształcenie wyższe (rekomendowane: z zakresu zarządzania);
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy z ludźmi;
 • Kreatywne podejście do problemów;
 • Dokładność, punktualność i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
Ogłoszenie: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 1. Koncepcję rozwoju kompetencji zawodowych pracowników, w tym plany szkoleń;
 2. Współtworzenie i wprowadzanie rekomendacji audytów zewnętrznych w ww. zakresie;

Kandydatom/-tkom proponujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Oczekujemy na  (CV) w terminie do  10 lipca 2020 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl

 

 

 

 

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Administracji

Poszukuje: Muzeum Tatrzańskie

Na terenie: ZAKOPANE/MAŁOPOLSKA

Data ogłoszenia: 2020-06-15

Ważne do: 2020-06-28

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
 

ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Działu Administracji

Ogłoszenie: Kierownik Działu Administracji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Administracji

WYMAGANIA:
Preferowane wykształcenie wyższe;
Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
Znajomość przepisów prawa pracy;
Znajomość pakietu MS Office, w tym praktyczna znajomość Excela i Worda;
Dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność zarządzania zespołem;
Dyspozycyjność
Dokładność;
Prawo jazdy kat. B.
 

WYMAGANIA DODATKOWE:
Doświadczenie na kierowniczym stanowisku;
Znajomość przepisów BHP;
Znajomość przepisów obowiązujących w muzealnictwie.
 

WYMAGANE DOKUMENTY:
CV i list motywacyjny;
Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy
 

WARUNKI PRACY:
rodzaj umowy – umowa o pracę;
wymiar czasu pracy – pełny etat;
miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.
 

OFERUJEMY:
możliwość rozwoju zawodowego;
ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
stabilne zatrudnienie.
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane ul. Chałubińskiego 7 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl  w terminie do dnia 28.06.2020 roku.
 
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
 
Zakopane, 09.06.2020 r.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system