Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW

Poszukuje: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Na terenie: SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW

Data ogłoszenia: 2023-03-17

Ważne do: 2023-04-21

Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowiska:

SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW

Obowiązki min.:

- organizacja i realizacja wystaw czasowych z zakresu sztuki dawnej i współczesnej,
- opieka merytoryczna nad ekspozycjami stałymi Zamku,
- organizacja i realizacja wydarzeń typu konferencje i seminaria naukowe,
- organizacja i realizacja spotkań autorskich i kuratorskich w ramach wystaw czasowych,
- oprowadzanie po wystawach stałych zamku w ramach otwartych spotkań z publicznością,
- współpraca i koordynacja zadań w ramach przygotowywanych przez Dział Wystaw projektów wydawniczych,
- gromadzenie i opracowywanie ikonografii z zakresu historii Księstwa Pomorskiego i historii obiektu, nadzór nad ruchem muzealiów (stanowiących własność Zamku) w ramach użyczeń na wystawy czasowe,
- pozyskiwanie depozytów muzealnych,
- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów wystawienniczych i wydawniczych w ramach programów ministerialnych i unijnych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo, historia,
- umiejętność pracy w zespole,
- minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji lub koordynacji projektów wystawienniczych,
- dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność pisania tekstów,
- zdolności interpersonalne, otwartość na kontakty z ludźmi,
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,
- mile widziana znajomość historii regionu.

Oferujemy:

- zatrudnienie w formie umowy o pracę,
- świadczenia pracownicze,
- przyjazną atmosferę i ciekawe wyzwania;
- szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci winni składać CV oraz list motywacyjny pocztą elektroniczną na adres zamek@zamek.szczecin.pl lub kadry@zamek.szczecin.pl do 21 kwietnia 2023 r.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-03-15

Ważne do: 2023-03-26

GŁÓWNE ZADANIA 

1)         wsparcie przy bieżącej weryfikacji postępów w projekcie w zakresie wskaźników dotyczących ilości wykonanych zdjęć oraz rozmiaru zdigitalizowanego materiału – opracowywanie kwartalnych raportów,

2)         współpraca w ramach zespołu w zakresie organizacji i zarządzania repozytorium cyfrowym w odniesieniu do zdigitalizowanych zasobów w ramach projektu,

3)         weryfikacja ilości i identyfikacja zdigitalizowanych obiektów wg list oraz nazw plików w zakresie zgodności ze schematem nazewnictwa,

4)         kontrola jakości cyfrowego odwzorowania obiektu (w tym parametru DeltaE) zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,

5)         archiwizacja plików cyfrowych zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,

6)         wykonywanie kopii prezentacyjnych bądź zaplanowanie takiego procesu bez utraty jakości w porozumieniu z kierownikiem Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej,

7)         rejestracja zdjęć w systemie muzealnym wraz z wymaganymi metadanymi technicznymi,

8)         rozwój narzędzi związanych z zarządzaniem i archiwizacją zasobów cyfrowych w celu optymalizacji procesu digitalizacji

9)         uczestnictwo w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami,

10)      gromadzenie i archiwizacja wytworzonych dokumentów oraz plików z metadanymi  

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

WYMAGANIA 

1)       Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym grafiką komputerową i/lub z DAM – Digital Asset Management

2)       Wykształcenie wyższe lub licencjat o kierunku grafika komputerowa lub techniczno-informatycznym

3)       znajomość procesu i standardów digitalizacji dziedzictwa kulturowego

4)       znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem barwą w fotografii cyfrowej

5)       obsługa programów graficznych Capture One, Photoshop, Xnview

6)       umiejętność obsługi pakietu MS-Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS-Excel),

7)       umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu

8)       mile widziana znajomość zagadnień z obszaru historii i historii sztuki

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1)               życiorys/CV,

2)               oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1)               możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

2)               ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

3)               doskonałą atmosferę pracy,

4)               zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.)

5)               wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1)               dokumenty należy złożyć do: 26.03.2023r., 

2)               wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3)               lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4)              Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5)               W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/2/APZ/POPC”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

1)     weryfikacja nadesłanych ofert,

2)     rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.04.2023 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-03-15

Ważne do: 2023-03-30

Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: SK_5FK/2023

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej

                                                                              

 

Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: SK_5FK/2023

 

Zakres obowiązków:

×         dekretowanie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych CIT, PIT, VAT oraz obowiązującym planie kont na podstawie dokumentów: faktur sprzedaży

×         prowadzenie ewidencji księgowej materiałów (biurowych, czystości, promocyjnych i reklamowych) w magazynie księgowym

×         prowadzenie ewidencji księgowej w magazynie towarów przeznaczonych na sprzedaż

×         wyliczanie kosztu własnego sprzedanych produktów na koniec każdego miesiąca

×         prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu zawartych przez Muzeum umów w zakresie sprzedaży oraz umów komisowych

×         rozliczanie kontrahentów z tytułu dokonanej sprzedaży na podstawie umów komisowych i o współpracy

×         miesięczne rozliczanie Centrum Obsługi Zwiedzających oraz Oddziałów z dokonanej sprzedaży- wystawianie faktur sprzedaży oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia dotyczącego sprzedaż, frekwencji, kwoty zysku

×         organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych, dbanie o uzyskiwanie akceptacji na dokumentach

×         prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawartych przez Muzeum do Centralnego Rejestru Umów CRU 

×         prowadzenie ewidencji księgowej środków pieniężnych w dzienniku RKK (KW, KP)

×         rozliczanie barterów, kompensat

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe

×         min. 3 lata stażu pracy

×         obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet 

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość

×         kursy i szkolenia z zakresu księgowego

×         znajomość języka angielskiego

×         odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole 

Co oferujemy:

×         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 6 000 zł – 6 500 zł w zależności od posiadanego stażu pracy 

×         przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×         niezbędne narzędzia do pracy

×         możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SK_5FK/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                          Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  30.03.2023. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt lub Kustosz

Poszukuje: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego / Kolekcja im. Jana Pawła II

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-03-15

Ważne do: 2023-04-14

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego poszukuje Adiunkta lub Kustosza do Kolekcji im. Jana Pawła II

Wymagania:

- wykształcenie wyższe specjalistyczne – historia sztuki ze specjalizacją sztuki nowożytnej,

- doświadczenie w pracy muzealnej  – min. 3 lata,

- znajomość systemów i przepisów dotyczących ewidencjonowania zbiorów,

- znajomość zasad prowadzenia badań proweniencyjnych,

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - w stopniu co najmniej dobrym,

- doświadczenie w pracy edukacyjnej i naukowej,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- znajomość zasad pracy zgodnie w Prawem Zamówień Publicznych. 

 Ogólny zakres obowiązków:

-  opracowywanie zbiorów (inwentaryzowanie,  katalogowanie, kompletowanie dokumentacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- praca nad badaniem proweniencji zbiorów – współpraca w tym zakresie z ekspertami zewnętrznymi,

- współpraca z konserwatorem zbiorów w sprawach bezpiecznego przechowywania i udostępniania zbiorów oraz typowanie obiektów do prac konserwatorskich,

- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie 
ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych,

- udział w przygotowaniu scenariusza wystawy stałej i wystaw czasowych,

- działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, a także innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki – współpraca przy tworzeniu edukacji Kolekcji im. Jana Pawła II,

- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum, w tym opracowywanie bieżącej dokumentacji.

 Oferujemy:

- pracę przy dużym projekcie gwarantującym możliwość rozwoju,

-  samodzielność działań,

- stałe zatrudnienie w nowo powstającym zespole projektowym.

- wykształcenie wyższe specjalistyczne – historia sztuki ze specjalizacją sztuki nowożytnej,

- doświadczenie w pracy muzealnej  – min. 3 lata,

- znajomość systemów i przepisów dotyczących ewidencjonowania zbiorów,

- znajomość zasad prowadzenia badań proweniencyjnych,

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - w stopniu co najmniej dobrym,

- doświadczenie w pracy edukacyjnej i naukowej,

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- znajomość zasad pracy zgodnie w Prawem Zamówień Publicznych. 

 Ogólny zakres obowiązków:

-  opracowywanie zbiorów (inwentaryzowanie,  katalogowanie, kompletowanie dokumentacji) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- praca nad badaniem proweniencji zbiorów – współpraca w tym zakresie z ekspertami zewnętrznymi,

- współpraca z konserwatorem zbiorów w sprawach bezpiecznego przechowywania i udostępniania zbiorów oraz typowanie obiektów do prac konserwatorskich,

- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie 
ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych,

- udział w przygotowaniu scenariusza wystawy stałej i wystaw czasowych,

- działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, a także innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki – współpraca przy tworzeniu edukacji Kolekcji im. Jana Pawła II,

- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum, w tym opracowywanie bieżącej dokumentacji.

 Oferujemy:

- pracę przy dużym projekcie gwarantującym możliwość rozwoju,

-  samodzielność działań,

- stałe zatrudnienie w nowo powstającym zespole projektowym.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowa/Księgowy

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2023-03-15

Ważne do: 2023-03-31

kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 31-03-2023r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod[at]pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania 1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.">Zakres podstawowych czynności: • weryfikacja, dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych (dokumenty sprzedaży, dokumenty zakupu, wyciągi bankowe, raporty kasowe, zaliczki), • rozliczanie podróży służbowych, • bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych na kontach, • rozliczanie kas fiskalnych, • prowadzenie kasy • prowadzenie rejestrów VAT i ich rozliczanie, • udział w pracach zamknięcia miesiąca, • udział w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego, • uzgadnianie i potwierdzanie sald wierzycieli i dłużników wraz z monitoringiem rozrachunków. Wymagania obowiązkowe: • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym, • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, • dobra znajomość pakietu MS Office, • dokładność, systematyczność, rzetelność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole, • zaangażowanie w powierzone obowiązki. Wymagania dodatkowe: • znajomość programu finansowo-księgowego Enova, • mile widziane osoby z grupą inwalidzką. Oferujemy: • umowę o pracę, • wsparcie rozwoju zawodowego, • inspirujące środowisko pracy, • pracę w przyjaznym i doświadczonym zespole. Wymagane dokumenty: • CV, • list motywacyjny, • inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i kwalifikacje. Składanie ofert Oferty prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 31-03-2023r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod[at]pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania 1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-03-14

Ważne do: 2023-04-02

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

GŁÓWNE ZADANIA 

1.       Organizowanie i prowadzenie przy współudziale zespołów merytorycznych postępowań oraz udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo-organizacyjna,

2.       Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi postępowaniami, przygotowywanie projektów umów, opinii w zakresie prowadzonego postępowania oraz aktów wewnętrznych MNW, 

3.       Przygotowanie pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

4.       Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej zamówień publicznych, 

5.       Sporządzanie i publikowanie sprawozdań i raportów, 

6.       Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych,

Archiwizacja dokumentów dot. zamówień publicznych.

Ogłoszenie: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

WYMAGANIA 

1. Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym co najmniej 2-letnie w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającego, 
2. Wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne), 
3. Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych na podstawie ustawy PZP, 
4. Znajomość narzędzi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
5. Sumienność w wykonywania obowiązków,
6. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz pracy pod presją czasu,
7. Dodatkowy atutem będzie znajomość platformy e-zamówienia oraz ukończone kursy i szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP. 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1.     Życiorys/CV,

2.     Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1.     Zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,

2.     Umowę o pracę,

3.     Bogaty pakiet socjalny/benefity,

4.     Udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

5.     Pełen wyzwań rozwój zawodowy,

6.     Pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,

7.     Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     Dokumenty należy złożyć do: 2.04.2023r., 

2.     Wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     Lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/03/zamówienia/MNW”.

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2023-03-14

Ważne do: 2023-03-26

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych i umów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – 1/1 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny Muzeum Miasta Łodzi

·         Termin składania ofert – do 26.03.2023 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – 01.05.2023 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru)

·         Proponowane wynagrodzenie brutto: 3800,00-4000,00 zł (plus dodatek zależny 
od udokumentowanego doświadczenia) 

Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie wyższe (prawo, administracja);

2.      Znajomość ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych;

3.      Doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych; 
w szczególności postępowań pow. 130 000,00 PLN;

4.      Umiejętność konstruowania umów;

5.      Wysokie umiejętności negocjacyjne i orientacja na szukanie rozwiązań;

6.      Zdolność do budowania dobrych relacji oraz identyfikowania potrzeb klienta; 

7.      Aktywność i nastawienie biznesowe;

8.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera; 

9.      Umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej;

10.  Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań;

11.  Dokładność, zaangażowanie, rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Kryteria dodatkowe:

1.      Doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych;

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1. Opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP z dn. 11.09.2019 r. oraz aktów wewnętrznych;
2. Organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych;
3. Prowadzenie dokumentacji zamówień, w tym przygotowanie treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem;
4. Udział w pracach komisji przetargowych;
5. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych;
6. Przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;
7. Analiza warunków umów i jej realizacji oraz dokumentacji projektowej pod kątem możliwych roszczeń finansowych i terminowych; 
8. Prowadzenie i monitorowanie całego procesu zmian i roszczeń kontraktowych począwszy
od ich przygotowywania, poprzez prowadzenie wszelkich spraw z nimi związanych takich jak: sporządzanie pism roszczeniowych / wniosków o zmianę wraz z ewentualną kalkulacją prac dodatkowych/zamiennych, sporządzenie uzasadnień formalnych i technicznych wraz z ich ewidencjonowaniem; 
9. Monitorowanie terminów kontraktowych, wyliczanie roszczeń oraz prac dodatkowych 
i zamiennych; 
10. Negocjowanie warunków umów;
11. Wsparcie w sporządzaniu zleceń, umów, aneksów zgodnie z wytycznymi przełożonego;
12. Kompletowanie dokumentów związanych z umowami, w tym pełnomocnictw, zabezpieczeń finansowych, polis ubezpieczeniowych, itp.; 
13. Drukowanie, skanowanie, uzyskiwanie podpisów i archiwizowanie ww. dokumentów;
14. Przygotowanie umów, zleceń, aneksów, porozumień, ugód itp.; 
15. Uzgadnianie i przyjmowanie zabezpieczeń umownych (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych);
16. Koordynacja procesu podpisywania umów;
17. Nowe zadania o ogólnym charakterze.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i umów przez Muzeum Miasta Łodzi 
z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 26.03.2023 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.       Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.       Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.       Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.       Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.       Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW

Poszukuje: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Na terenie: SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW

Data ogłoszenia: 2023-03-13

Ważne do: 2022-03-31

Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

- przygotowywanie projektów ekspozycji stałych i czasowych oraz ich realizacja,
- opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw,
- pozyskiwanie i opracowywanie zbiorów,
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych lub ministerialnych,
- prowadzenie bieżącej korespondencji,
- współpraca z innymi Działami Zamku Książąt Pomorskich.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe – historia sztuki,
- umiejętność pisania i redagowania tekstów,
- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języka niemieckiego pozwalająca na zrozumienie źródeł niemieckojęzycznych,
- znajomość historii i kultury Księstwa Pomorskiego.

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
- wynagrodzenie zasadnicze stosowne do posiadanych kwalifikacji,
- przyjazne środowisko pracy,
- możliwość rozwoju zainteresowań badawczych związanych z historią zamku książęcego w Szczecinie oraz historią książąt pomorskich z dynastii Gryfitów,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy, itp.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci winni składać CV w siedzibie Zamku przy ul. Korsarzy 34 (wejście A) w kancelarii Zamku Książąt Pomorskich pok. 206 lub e-mailem: zamek@zamek.szczecin.pl do 31 marca 2023 r.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik obsługi ruchu turystycznego na Zamku Pieskowa Skała

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2023-03-10

Ważne do: 2023-03-24

Pracownik obsługi ruchu turystycznego na Zamku Pieskowa Skała

miejsce pracy: Zamek Pieskowa Skała, Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Masz zainteresowania humanistyczne lub związane z turystyką?
Chciałbyś pracować w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?
Zaaplikuj!
 

Ogłoszenie: Pracownik obsługi ruchu turystycznego na Zamku Pieskowa Skała Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik obsługi ruchu turystycznego na Zamku Pieskowa Skała

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:
- będziesz dozorować ekspozycje na Zamku Pieskowa Skała ;
- będziesz udzielać informacji porządkowych zwiedzającym;
- będziesz odpowiedzialny za utrzymywanie porządku na ekspozycji, która będzie pod Twoją opieką.

SZUKAMY CIĘ JEŚLI:
- masz wykształcenie min. średnie
- jesteś dyspozycyjny
- jesteś osobą, którą cechuje odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
- prezentujesz wysoką kulturę osobistą oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
- umiesz i lubisz pracować w zespole;
- komunikujesz się w  języku angielskim;
- posiadasz umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i podstawowych programów biurowych;

Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.

OFERUJEMY:
- pracę w niezwykłym miejscu,
- zatrudnienie na umowę cywilnoprawną,
- praca we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustalonym grafikiem,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Możliwość aplikacji poprzez link: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=af427370d0b640979eee4b19bfccaf65

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy specjalista do spraw: zawodu muzealnika i nadzoru nad fundacjami w Wydziale ds. Strategii Rozwoju Muzeów w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2023-03-08

Ważne do: 2023-03-21

Osoba na tym stanowisku:
 • Obsługuje Komisję Kwalifikacyjną do opiniowania wniosków o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza, organizuje posiedzenia, przygotowuje niezbędną dokumentację dla członków Komisji.
 • Analizuje merytorycznie wnioski o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza pod kątem ich kompletności, i przygotowuje projekty pism w tym zakresie.
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego i kustosza, a także postanowień o odmowie wydania zaświadczenia.
 • Prowadzi rejestr fundacji, których zadania statutowe mieszczą się w zakresie działań Departamentu.
 • Nadzoruje działalność fundacji poprzez analizowanie pod względem merytorycznym składanych przez nie sprawozdań oraz sporządzanie rocznej zbiorczej informacji.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi w kwestiach merytorycznych na skargi i wystąpienia, w tym interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie dotyczące działalności fundacji.
 • Prowadzi sprawy o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika.
Ogłoszenie: Starszy specjalista do spraw: zawodu muzealnika i nadzoru nad fundacjami w Wydziale ds. Strategii Rozwoju Muzeów w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy specjalista do spraw: zawodu muzealnika i nadzoru nad fundacjami w Wydziale ds. Strategii Rozwoju Muzeów w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych lub innych podmiotach związanych z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych z kulturą
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o muzeach
 • Znajomość ustawy o fundacjach
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Stołówka pracownicza
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • Dofinansowanie do kart sportowych,
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Dobrą lokalizację,
 • Miłą atmosferę pracy.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny specjalista do spraw: rozwoju sektora muzealnego i nadzoru nad Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Wydziale ds. Strategii Rozwoju Muzeów w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2023-03-08

Ważne do: 2023-03-21

Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy wynikające z ogólnego nadzoru Ministra nad muzeami samorządowymi i muzeami nieposiadającymi osobowości prawnej.
 • Prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra nad Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 • Inicjuje i koordynuje prace nad strategiami rozwoju muzeów w Polsce, w tym przygotowuje zbiorcze zestawienia na potrzeby Ministerstwa związane z szeroko pojętym obszarem muzealnictwa.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi w kwestiach merytorycznych na skargi i wystąpienia, w tym interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie dotyczące działalności muzeów samorządowych.
 • Koordynuje sprawy w zakresie upowszechniania zagadnień związanych z ochroną, konserwacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych oraz współpracuje w tym zakresie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, organami ochrony zabytków i instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami.
 • Koordynuje sprawy w zakresie wdrażania standardów w obszarze muzealnictwa wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz prezentacji zbiorów muzealnych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie właściwości Departamentu związane z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Opracowuje projekty okolicznościowych listów gratulacyjnych, tekstów wystąpień, wstępów do publikacji związanych z muzealnictwem.
Ogłoszenie: Główny specjalista do spraw: rozwoju sektora muzealnego i nadzoru nad Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Wydziale ds. Strategii Rozwoju Muzeów w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny specjalista do spraw: rozwoju sektora muzealnego i nadzoru nad Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Wydziale ds. Strategii Rozwoju Muzeów w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych lub podmiotach związanych z działalnością kulturalną lub w realizacji zadań związanych z kulturą
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o muzeach
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku muzealnictwo lub historia sztuki lub ochrona dóbr kultury
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie A2
Co oferujemy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Stołówka pracownicza
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • Dofinansowanie do kart sportowych,
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Dobrą lokalizację,
 • Miłą atmosferę pracy.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik oddziału Muzeum Wojsk Lądowych w Osówcu

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2023-03-08

Ważne do: 2023-03-31

Stanowisko: kierownik oddziału 

Miejsce pracy: Bydgoszcz, oddział w Osówcu 

Wymiar czasu pracy: pełen etat - 01 maja 2023 r. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę w systemie równoważnym 

Wiecej informacji dot. wymagań oraz ofery na naszej stronie internetowej: www.muzeumwl.pl

Ogłoszenie: Kierownik oddziału Muzeum Wojsk Lądowych w Osówcu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik oddziału Muzeum Wojsk Lądowych w Osówcu

Zakres obowiazków: 

- kieruje całością funkcjonowania oddziału w Osówcu;

- prowadzi nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem i majątkiem;

- reprezentuje oddział Muzeum na zewnątrz;

- podemuje decyzje i nadzoruje działalnosć promocyjną oddziału; 

- realizuje zadania z zakresu konserwacji i sprawnosci technicznej eksponatów; 

- kieruje pracą podległych pracowników;

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownika Oddziału Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku

Poszukuje: MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE

Na terenie: Kraśnik

Data ogłoszenia: 2023-03-06

Ważne do: 2023-03-15

MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO:

Kierownika Oddziału Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku

Ogłoszenie: Kierownika Oddziału Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownika Oddziału Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku

Podstawowe obowiązki:

·         organizowanie pracy oraz czasu pracy podległych pracowników; 

·         współpraca z organizacjami kombatanckimi w kraju i za granicą skupiającymi byłych żołnierzy pułku;

·         współpraca z miejscowościami i ze środowiskami w kraju i za granicą związanymi 
ze szlakiem bojowym pułku;

·         współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami twórczymi uczestniczącymi 
w działaniach placówki;

·         dążenie do pozyskiwania nowych nabytków do Oddziału;

·         tworzenie scenariuszy wystaw Oddziału Muzeum 24. Pułku Ułanów;

·         oprowadzanie wycieczek i turystów indywidualnych po wystawach, prowadzenie lekcji muzealnych w Oddziale;

·         nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami, praca nad opracowaniem, rozbudową i poszerzeniem kolekcji;

·         nadzór i opieka nad mieniem Muzeum, sprzętem, urządzeniami i materiałami znajdującymi się w podległej komórce organizacyjnej;

·         inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wydarzeń muzealnych;

·         prowadzenie działalności naukowej;

·         prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności muzealnej (m.in. bieżąca archiwizacja dokumentów, przygotowywanie i obsługa umów cywilnoprawnych, przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień do zleceń i przetargów);

·         ewidencjonowanie zabytków w systemie MONA.

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe – historia lub inny kierunek humanistyczny;

·         dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;

·         bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel;

·         wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole);

·         bardzo dobre umiejętności organizacyjne w zakresie pracy własnej oraz zarządzania pracą zespołu;

·         odpowiedzialność, terminowość, samodzielność;

·         umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;

·         kreatywność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

 

Mile widziane:

·         doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji kultury;

·         dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa.

 

Oferujemy:

·         umowę o pracę;

·         stałe zatrudnienie;

·         pracę w zaangażowanym, zmotywowanym i wspierającym zespole;

·         możliwość zdobycia doświadczenia;

·         rozwój zawodowy.

 

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

·         I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.

·         II etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@mnwl.pl do 15 marca 2023 r.

 

Sposób aplikowania:

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

·         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesów rekrutacji na stanowisko Kierownika Oddziału Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku  w Muzeum Narodowym w Lublinie oraz 3 letni okres jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Planowana data rozpoczęcia pracy:

·         1 kwietnia 2023 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru                            i możliwości podjęcia pracy przez kandydata w danym terminie)

Uwaga!

·         aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;

·         Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie;

·         Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami;

·         Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów;

·         Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" poszukuje osoby do swiadczenia usług biurowych

Poszukuje: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2023-03-01

Ważne do: 2023-03-06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, nazwa zadania Digitalizacja zbiorów prof. A.Dygacza etap III

Ogłoszenie: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" poszukuje osoby do swiadczenia usług biurowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" poszukuje osoby do swiadczenia usług biurowych

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ,,obiektów" do archiwizacji.

Poprzez ,,obiekt" rozumie się 20642 strony-etnomuzykologiczny zbiór folklorysty Adolfa Dygacza.

Poprzez przygotowanie obiektów do archiwizacji rozumie się fizyczne porządkowanie zbioru przeznaczonego do przekazania do archiwum Muzeum, w tym: wykonywanie przekładek z papieru bezkwasowego, umieszczenie archiwaliów w teczkach, umieszczenie archiwaliów w segregatorach przeznaczonych do przechowywania dokumentów , opisywanie teczek i segregatorów. ilość teczek:107

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Specjalisty/ Starszej Specjalistki ds. pozyskiwania funduszy

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-03-01

Ważne do: 2023-03-19

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego Specjalisty/ Starszej Specjalistki ds. pozyskiwania funduszy

Jeśli  jesteś osobą kreatywną, innowacyjną, lubisz pracować z ludźmi, a jednocześnie masz analityczny umysł i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Nr ref.: SS_1PŚ/2023

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Specjalisty/ Starszej Specjalistki ds. pozyskiwania funduszy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Specjalisty/ Starszej Specjalistki ds. pozyskiwania funduszy

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego Specjalisty/ Starszej Specjalistki ds. pozyskiwania funduszy

Jeśli  jesteś osobą kreatywną, innowacyjną, lubisz pracować z ludźmi, a jednocześnie masz analityczny umysł i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Nr ref.: SS_1PŚ/2023

 

Zakres obowiązków:

×          Realizacja zadań związanych z przygotowaniem, koordynowaniem i kontrolą projektów realizowanych ze środków krajowych lub zagranicznych w ramach zgodności z wnioskiem o dofinansowanie i umową, w szczególności:

-      udział w przygotowaniu wniosków dotacyjnych

-      udział w przygotowaniu postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy z komórkami merytorycznymi

-      przygotowanie i weryfikowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia źródeł finansowania, prowadzenie ewidencji wydatków w projekcie

-      wnioskowanie o płatności, przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej z realizacji projektu oraz rozliczeń końcowych pod względem formalnym i finansowym (sprawozdania, raporty)

-      współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje zagraniczne i krajowe

-      stała analiza finansowa realizowanego projektu inwestycyjnego, w tym bieżąca weryfikacja realizacji umów

-      planowanie i aktualizowanie budżetów projektowych z uwzględnieniem prognoz finansowych

-      dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem projektu

-      monitorowanie wskaźników projektowych, realizowanie wszelkich działań przygotowujących przedmiot dotacji do kontroli

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe 

×          min. 3 lata stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          doświadczenie w tworzeniu wniosków grantowych oraz w rozliczaniu dotacji

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          znajomość innego języka obcego

×          silna orientacja na wyniki

×          samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 5 000 zł – 5 500 zł w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz dodatek stażowy 

×          miejsce pracy w sercu Starego Miasta

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe – np. karty multisportu

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SS_1PŚ/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  19.03.2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-            art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji (w wymiarze 3/4 etatu)

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-03-01

Ważne do: 2023-03-15

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji

(w wymiarze 3/4 etatu)

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Edukacji

Nr ref.: S_1EM/2023

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji (w wymiarze 3/4 etatu) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji (w wymiarze 3/4 etatu)

                              Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji

(w wymiarze 3/4 etatu)

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Edukacji

Nr ref.: S_1EM/2023

 

Zakres obowiązków:

×          organizacja zajęć, warsztatów i lekcji dotyczących tematyki projektu „Focus on Photography” w tym w szczególności zajęć dla rodzin, zajęć międzypokoleniowych, zajęć dla szkół

×          prowadzenie zajęć w ramach wdrażania i ewaluacji nowych tematów

×          opracowanie oferty lekcji muzealnych dla różnych poziomów edukacji w oparciu o zbiory fotograficzne- oferta na rok szkolny 2023/2024

×          współpraca z lokalnymi domami kultury i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programu edukacyjnego

×          budowanie oferty wolontariatu młodzieżowego wokół zagadnień projektowych

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe 

×          minimum 1 rok stażu pracy na podstawie umowy o pracę

×          obsługa komputera: Internet, MS Office: Word, Excel

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub w jednostkach sektora publicznego

×          umiejętność prowadzenia zajęć z grupą

×          zainteresowanie fotografią

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu na łączny okres 1 roku

×          wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 4 000 zł 

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe –  karta multisport 

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

×          współpracę międzynarodową w ramach realizowanego projektu, w tym wizytę studyjną na Islandii

×          możliwość zagranicznego wyjazdu na job-shadowing i kursy doskonalące w obszarze Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. S_1EM/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                            Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                                     Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  15.03.2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

2)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-28

Ważne do: 2023-03-15

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Ogłoszenie: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kwalifikowany opiekun ekspozycji

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: KOE_1OM/2023

 

Zakres obowiązków:

×        nadzór nad obiektami eksponowanymi na wystawie stałej i wystawach czasowych

×        troska o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd powierzonego obiektu

×        informowanie zwiedzających o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum

×        udzielanie informacji o wystawie

×        obsługa obiektu podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum

×        codzienne kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających

×        obsługa i rozliczanie kasy fiskalnej

×        obsługa sklepu muzealnego w zakresie sprzedaży biletów, pamiątek i wydawnictw

×        codzienne przygotowanie sal ekspozycyjnych do zwiedzania (sprzątanie, obsługa nawilżaczy i klimatyzatorów)

×        przestrzeganie wytycznych konserwatorskich dotyczących ochrony zbiorów powierzonych opiece

×        pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe 

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×        znajomość innych języków obcych

×        wysoka kultura osobista, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność, zdyscyplinowanie 

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 3 800 zł oraz dodatek stażowy 

×        przyjazne środowisko pracy 

×        możliwość rozwoju zawodowego 

×        podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×        świadczenia pozapłacowe np. karta multisport

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. KOE_1OM/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  15.03.2023 r.

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Poszukuje: Prezydent Miasta Krakowa

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2023-02-28

Ważne do: 2023-04-20

I.

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, zwanego dalej Muzeum, z siedzibą w Krakowie ul. Wita Stwosza 12, będącego miejską samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorami są Gmina Miejska Kraków i Województwo Małopolskie, zwani dalej organizatorami. 

Ogłoszenie: Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

II.

1.       Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki: 

1)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)      jest niekarana,

3)      korzysta z pełni praw publicznych,

4)      posiada ukończone wyższe studia magisterskie,

5)      ma co najmniej:

a)   5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów muzealnych

lub

b)   5 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów muzealnych

lub

c)   2 lata udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu instytucją lub organizacją i zespołem ludzkim oraz 5 lat doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów muzealnych,

6)      jest w dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku  kierowniczym,

7)      posiada znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum 

8)      posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego..

2.       Preferowani będą kandydaci:

1)     posiadający zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami  ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych,

2)     posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania wystaw muzealnych lub/i wydawnictw poświęconych historii Polski (okres 1918-1989, ze szczególnym uwzględnieniem lat okupacji niemieckiej i II wojny światowej na ziemiach polskich 1939-1945),

3)     posiadający doświadczenie, niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich i mecenatu prywatnego, 

4)     posiadający wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z działalnością muzealną, np. historia, historia sztuki, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, antropologia kultury, socjologia, organizacja i zarządzanie-menadżer kultury, zarządzanie i marketing,

5)     posiadający wykształcenie podyplomowe – studia muzealnicze,

6)     posiadający bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie muzeów, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury,

7)     charakteryzujący się wysoką kulturą osobistą i wysokimi kompetencjami społecznymi.

3.       Głównym zadaniem Dyrektora Muzeum będzie kierowanie całokształtem działalności Muzeum funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz Statutu Muzeum. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz programu jego działania.

III.

1.       Oferta do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

1)  list motywacyjny;

2)  kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 525/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2023 r.; 

3)  życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

4)  kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;

5)  kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz dokumenty potwierdzające wymagania z rozdz. II ust.1 pkt. 5;

6)  aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;

7)  oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe; 

8)  oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)      oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

11)   oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 525/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2023 r.;

12)   autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum (maksymalnie do 10 stron formatu A4 oraz maksymalnie 2 500 znaków na stronie, z własnoręcznym podpisem), zawierający m.in.:

a)   misję i wizję rozwoju Muzeum na okres minimum trzech lat (począwszy od roku 2024), z zachowaniem dotychczasowego zakresu działalności Muzeum określonego w § 6 Statutu tej instytucji, zgodnego z polityką kulturalną Miasta oraz zgodnego z Programem Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, przyjętym uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXIX/1933/17 z dnia 5 lipca 2017 r.,

b)   cele strategiczne, długoterminowe i krótkoterminowe (począwszy od roku 2024) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia, w tym zawierających m.in.: program działalności wystawienniczej, edukacyjnej,  wydawniczej oraz naukowej i rozwoju kolekcji zbiorów Muzeum z zachowaniem celu działalności tej instytucji, oraz zgodności z polityką kulturalną Miasta, program projektów miejskich, przedsięwzięć w ramach współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi muzeami i podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, propozycje udziału w ogólnokrajowych przedsięwzięciach muzealnych,

c)   koncepcję finansowania działalności Muzeum umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych w postaci całościowego biznesplanu dla programu uwzględniającego dotychczasowy poziom dotacji organizatora wraz z propozycją pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

d)   koncepcję przyszłej działalności programowej Muzeum w zakresie zakładanego profilu działalności Muzeum, w tym podanie: średniorocznej  ilości wystaw czasowych w podziale na lata, cykli i projektów muzealnych, profilu i ilości odbiorców całościowej oferty,

e)   propozycję struktury organizacyjnej Muzeum, sposobu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zespołem muzealników,

f)    program promocji i kreowania wizerunku Muzeum z uwzględnieniem współczesnych trendów marketingowych i narzędzi komunikacji,

g)   założenia planów inwestycyjnych wraz z propozycją zewnętrznych źródeł finansowania. 

2.       Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 powinien być dostarczony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jego edycję (plik WORD lub PDF z możliwością nanoszenia komentarzy) mailowo na adres: kd.umk@um.krakow.pl

3.       Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub rekomendacje potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe. 

4.       Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Oryginały  dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust.1 pkt 4 i 5 należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

5.       Ofertę o przystąpieniu do konkursu należy złożyć na stanowisku nr 5 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4  (Dziennik Podawczy przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r.

6.       Oferta, która wpłynie po wyżej określonym terminie nie będzie rozpatrywana. W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. 

7.       Z dokumentami i informacjami, dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz innymi informacjami na temat działalności Muzeum można zapoznać się na stronie BIP Muzeum, bądź w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, ul. Wielopole 17 a, pok. 110, tel. 12 616 19 16.

8.       Konkurs prowadzony jest w języku polskim. 

IV.

1.       Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 525/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. 

2.       Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

3.       Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie zweryfikowana znajomość języka angielskiego kandydatów oraz kandydaci zobowiązani będą do prezentacji własnej oferty/koncepcji, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

4.       O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres e–mail oraz telefonicznie. 

5.       Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

6.       Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się w ciągu 120 dni po upływie terminu składania ofert.

7.       Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia ostatecznej  decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum.

8.       Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia szczegółowych kryteriów oceny, ustalonych przez komisję konkursową z uwzględnieniem treści wymagań, o których mowa w rozdz. II ust. 1.

V.

Ostateczną decyzję w sprawie powołania wyłonionego w konkursie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum oraz szczegółów dotyczących warunków zatrudnienia, podejmie Prezydent Miasta Krakowa po uzgodnieniu z Województwem Małopolskim.

VI.

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania, zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), której treść zostanie uzgodniona w sposób przewidziany w art. 16 ust. 12 tej ustawy. Odmowa zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

VII.

Dyrektor zostanie powołany na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-24

Ważne do: 2023-03-05

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:
 
Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2023/2/APZ/POPC”

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

GŁÓWNE ZADANIA

• wsparcie przy bieżącej weryfikacji postępów w projekcie w zakresie wskaźników dotyczących ilości wykonanych zdjęć oraz rozmiaru zdigitalizowanego materiału – opracowywanie kwartalnych raportów;
• współpraca w ramach zespołu w zakresie organizacji i zarządzania repozytorium cyfrowym w odniesieniu do zdigitalizowanych zasobów w ramach projektu;
• weryfikacja ilości i identyfikacja zdigitalizowanych obiektów wg list oraz nazw plików w zakresie zgodności ze schematem nazewnictwa;
• kontrola jakości cyfrowego odwzorowania obiektu (w tym parametru DeltaE) zgodnie z przyjętą procedurą w MNW;
• archiwizacja plików cyfrowych zgodnie z przyjętą procedurą w MNW;
• wykonywanie kopii prezentacyjnych bądź zaplanowanie takiego procesu bez utraty jakości w porozumieniu z kierownikiem Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej;
• rejestracja zdjęć w systemie muzealnym wraz z wymaganymi metadanymi technicznymi;
• rozwój narzędzi związanych z zarządzaniem i archiwizacją zasobów cyfrowych w celu optymalizacji procesu digitalizacji;
• uczestnictwo w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami;
• gromadzenie i archiwizacja wytworzonych dokumentów oraz plików z metadanymi.
 
WYMAGANIA
 
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym grafiką komputerową i/lub z DAM – Digital Asset Management;
• Wykształcenie wyższe lub licencjat o kierunku grafika komputerowa lub techniczno-informatycznym;
• znajomość procesu i standardów digitalizacji dziedzictwa kulturowego;
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem barwą w fotografii cyfrowej;
• obsługa programów graficznych Capture One, Photoshop, Xnview;
• umiejętność obsługi pakietu MS-Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS-Excel);
• umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu;
• mile widziana znajomość zagadnień z obszaru historii i historii sztuki.

OFERUJEMY
 
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole;
• doskonałą atmosferę pracy;
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.);
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

• dokumenty należy złożyć do: 5.03.2023r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/2/APZ/POPC”

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystenta / Adiunkta w Dziale Inwentarzy, Sekcji Wypożyczeń

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-22

Ważne do: 2023-02-28

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

asystenta / adiunkta w Dziale Inwentarzy, Sekcji Wypożyczeń

 

Termin składania aplikacji do: 28.02.2023

 

GŁÓWNE ZADANIA 

1.     koordynowanie działań związanych z użyczaniem zbiorów Muzeum Narodowego

 w Warszawie na wystawy polskie i zagraniczne;

2.     negocjowanie warunków użyczenia we współpracy z Działem Prawnym MNW;

3.     przygotowywanie dokumentacji dotyczącej użyczenia oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej;

4.     prowadzenie rejestru wystaw i rejestru kontrahentów;

5.     pozyskiwanie polis ubezpieczeniowych i dokumentów wywozowych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla muzealiów użyczanych do muzeów poza granicami RP.

6.     pozyskiwanie raportów bezpieczeństwa i warunków środowiskowych;

7.     prowadzenie kalendarza transportów muzealiów oraz warunków wyjazdów kurierów muzealnych.

Ogłoszenie: Asystenta / Adiunkta w Dziale Inwentarzy, Sekcji Wypożyczeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystenta / Adiunkta w Dziale Inwentarzy, Sekcji Wypożyczeń

WYMAGANIA 

1.     wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki: muzealnictwo, historia sztuki, historia, kulturoznawstwo lub studia podyplomowe związane z działalnością podstawową muzeum;

2.     znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, funkcjonowania muzeów;

3.     ewidencjonowania, przenoszenia i zabezpieczania zbiorów;

4.     znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie;

5.     obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;

6.     komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność i gotowość do samodzielnego podejmowania decyzji w nieoczekiwanych sytuacjach;

7.     wysoka kultura osobista;

8.     umiejętność pracy w zespole.

 

MILE WIDZIANE

1.     doświadczenie w zakresie ewidencjonowania, przemieszczania i przechowywania zbiorów muzealnych (min. dwa lata stażu pracy w muzeum na podobnym stanowisku);

2.     doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami;

3.     znajomość innych języków obcych.

 

OFERUJEMY

1.     zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury;

2.     umowę o pracę;

3.     bogaty pakiet socjalny/benefity;

4.     udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;

5.     pełen wyzwań rozwój zawodowy;

6.     pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie;

7.     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023 r., 

2.     wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/02/WYPO/MNW”

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystenta / Adiunkta w Dziale Inwentarzy (umowa na zastępstwo)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-22

Ważne do: 2023-02-28

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Asystenta / Adiunkta w Dziale Inwentarzy 

(umowa na zastępstwo)

Termin składania aplikacji do: 28.02.2023 r.

 

GŁÓWNE ZADANIA 

1.     obsługa ruchu muzealiów i depozytów (wewnętrznego i zewnętrznego), 

2.     sporządzanie dokumentacji ruchu (umowy, protokoły, upoważnienia, korespondencja);

3.     prowadzenie ewidencji obiektów przyjmowanych do muzeum na wystawy czasowe i do depozytu / przechowania;

4.     prowadzenie ewidencji kopii artystycznych;

5.     prowadzenie rejestru wystaw i kontrahentów;

6.     udział w skontrach – cyklicznych kontrolach wpisów w ewidencji ze stanem faktycznym zbiorów prowadzonych przez Zbiory i Gabinety;

7.     koordynacja i realizacja kwerend zewnętrznych dotyczących zbiorów muzeum;

8.     udział w opracowywaniu sprawozdań z realizacji zadań Działu (w tym sprawozdań dla GUS, MKiDN, NIMOZ). 

Ogłoszenie: Asystenta / Adiunkta w Dziale Inwentarzy (umowa na zastępstwo) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystenta / Adiunkta w Dziale Inwentarzy (umowa na zastępstwo)

WYMAGANIA 

1.     wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki: muzealnictwo, historia sztuki, historia, kulturoznawstwo lub studia podyplomowe związane z działalnością podstawową muzeum;

2.     znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania, przenoszenia i zabezpieczania zbiorów;

3.     znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

4.     obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;

5.     komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, gotowość do podejmowania decyzji w nieoczekiwanych sytuacjach;

6.     umiejętność pracy w zespole.

 

MILE WIDZIANE

1.     doświadczenie w zakresie ewidencjonowania, przemieszczania i przechowywania zbiorów muzealnych (min. dwa lata stażu pracy w muzeum na podobnym stanowisku);

2.     doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami;

3.   znajomość innych języków obcych,  

 

OFERUJEMY

1.     zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury;

2.     umowę o pracę na zastępstwo;

3.     bogaty pakiet socjalny/benefity;

4.     udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;

5.     pełen wyzwań rozwój zawodowy;

6.     pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie;

7.     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     dokumenty należy złożyć do: 28.02.2023 r., 

2.     wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/02/INWE/MNW”

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w dziale Interpretacji Sztuki – Adiunkt Muzealny

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu

Na terenie: Kraków, Wawel 5

Data ogłoszenia: 2023-02-21

Ważne do: 2023-03-31

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury? 
Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów? 
Zaaplikuj! Zamek Królewski na Wawelu czeka na Twoją aplikację.

 

Ogłoszenie: Specjalista w dziale Interpretacji Sztuki – Adiunkt Muzealny Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w dziale Interpretacji Sztuki – Adiunkt Muzealny

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:
- realizowaniem koncepcji nowoczesnej edukacji muzealnej poprzez opracowywanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań i programów interpretacyjnych,
 - opracowywaniem, przygotowywaniem i realizacją muzealnej działalności edukacyjnej poprzez takie formy jak m.in.: warsztaty edukacyjne, wykłady, oprowadzania po wystawach oraz działań programowych towarzyszących wystawom czasowym
- współpracą z innymi Działami w Instytucji przy tworzeniu wspólnych projektów

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:
- posiadasz wykształcenie kierunkowe - historia sztuki, muzealnictwo, edukacja artystyczna,
- współpracowałaś/eś z organizacjami pozarządowymi lub/ oraz instytucjami kultury,
- możesz pochwalić się udokumentowaną umiejętnością pisania wniosków o dofinansowanie projektów kulturowych,
- aktualne trendy społeczne, kulturowe oraz związane z edukacją muzealną nie mają przed Tobą tajemnic,
- cechuje Cię samodzielność, skuteczność i konsekwencja w działaniu,
- doskonale organizujesz swoje obowiązki i ustalasz priorytety,
- swobodnie komunikujesz się w języku angielskim, a poprawna polszczyzna to dla Ciebie oczywistość. 

Dodatkowym atutem będzie:
- zainteresowanie badaniem publiczności doświadczenie w przygotowaniu wystaw lub/i programów edukacyjnych do wystaw czasowych,
- znajomość dodatkowego języka obcego.

Oferujemy:
- realizację zadań w niezwykłym miejscu,
- możliwość realizacji swoich pomysłów,
- bezpośrednią współpracę z muzealnikami,
- możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- pracę w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny/Adiunkt w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Poszukuje: MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2023-02-20

Ważne do: 2023-03-10

MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO:
Asystent muzealny/Adiunkt w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Ogłoszenie: Asystent muzealny/Adiunkt w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny/Adiunkt w Oddziale Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Podstawowe obowiązki:
- praca przy tworzeniu scenariusza wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej;
- nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami, praca nad opracowaniem,
rozbudową i poszerzeniem kolekcji;
- inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wydarzeń muzealnych;
- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie
ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych, realizacja
własnych i zewnętrznych kwerend;
- prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności muzealnej (m.in.
bieżąca archiwizacja dokumentów, przygotowywanie i obsługa umów cywilnoprawnych);
- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności Oddziału;
- ewidencjonowanie zabytków w systemie MONA;
- udział w wyjazdach służbowych w kraju i za granicą związanych z zakresem obowiązków
(m.in. kwerendy, wyjazdy studyjne)

Wymagania:
- wykształcenie wyższe – mile widziane ukończenie: historii sztuki, historii lub innego
kierunku humanistycznego (m.in. kulturoznawstwa);
- minimum 3-letnie doświadczenie pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury;
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość
programu Excel;
- wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole);
- bardzo dobre umiejętności organizacyjne w zakresie pracy własnej oraz zarządzania pracą zespołu;
- odpowiedzialność, terminowość, samodzielność;
- umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;
- kreatywność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań;

Mile widziane:
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu muzealnictwa;
- znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Oferujemy:
- umowę o pracę;
- stałe zatrudnienie;
- pracę w zaangażowanym, zmotywowanym i wspierającym zespole;
- możliwość zdobycia doświadczenia;
- pracę w atrakcyjnej lokalizacji;
- rozwój zawodowy.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
- I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
- II etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@mnwl.pl do 10 marca 2023 r.

Sposób aplikowania:
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- CV.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesów rekrutacji na stanowisko Asystenta muzealnego/Adiunkta w Muzeum Narodowym w Lublinie oraz 3 letni okres jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Planowana data rozpoczęcia pracy:
 1 kwietnia 2023 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru i możliwości podjęcia pracy przez kandydata w danym terminie)

Uwaga!
- aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
- Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym
terminie;
- Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami;
- Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów;
- Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny/Adiunkt w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów

Poszukuje: MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2023-02-20

Ważne do: 2023-03-10

MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO:
Asystent muzealny/Adiunkt w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów

Ogłoszenie: Asystent muzealny/Adiunkt w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny/Adiunkt w Dziale Inwentaryzacji Zbiorów

Podstawowe obowiązki:
- obsługa ruchu muzealiów i depozytów (wewnętrznego i zewnętrznego), sporządzanie
stosownej dokumentacji (umowy, protokoły, upoważnienia, korespondencja),
prowadzenie elektronicznej ewidencji ruchu muzealiów;
- pozyskiwanie muzealiów, w tym przygotowywanie umów i protokołów;
- koordynacja i realizacja kwerend zewnętrznych dotyczących zbiorów muzeum;
- koordynacja i realizacja udostępniania fotografii zbiorów z zachowaniem przestrzegania
prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do zbiorów;
- udział w inwentaryzacjach zbiorów – cyklicznych kontrolach wpisów w ewidencji ze
stanem faktycznym zbiorów;
- udział w opracowywaniu sprawozdań z realizacji zadań działu (w tym sprawozdań dla
GUS, MKiDN, NIMOZ);
- sporządzanie tematycznych analiz, zestawień i raportów związanych z wykonywanymi
czynnościami;
- praca z archiwaliami i prowadzenie badań proweniencyjnych dotyczących zbiorów;
- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem zbiorów;
- prowadzenie spraw związanych ze zbiorami zamkniętych oddziałów;
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
- prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności muzealnej (m.in.
bieżąca archiwizacja dokumentów).

Wymagania:
- wykształcenie wyższe – preferowane kierunki humanistyczne: archeologia, historia sztuki,
historia, kulturoznawstwo lub studia podyplomowe związane z działalnością podstawową
muzeum;
- doświadczenie w zakresie ewidencjonowania, przemieszczania i przechowywania zbiorów
muzealnych;
- doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania
zbiorami;
- znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (mile widziana znajomość
innych języków obcych);
- obsługa komputera: Windows, pakiet MC Office (w tym excel);
- znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, funkcjonowania muzeów,
ewidencjonowania, przenoszenia i zabezpieczania zbiorów, prawa autorskiego, dostępu do
informacji publicznej;
- samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres;
- umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
- umowę o pracę;
- stałe zatrudnienie;
- pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
- możliwość zdobycia doświadczenia;
- pracę w atrakcyjnej lokalizacji;
- rozwój zawodowy.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy:
- I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na
podstawie nadesłanych aplikacji;
- II etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@mnwl.pl do 10 marca 2023 r.

Sposób aplikowania:
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- CV.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesów
rekrutacji na stanowisko Asystenta muzealnego/Adiunkta w Muzeum Narodowym w
Lublinie oraz 3 letni okres jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”.

Planowana data rozpoczęcia pracy:
1 kwietnia 2023 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Uwaga!
- aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą
rozpatrywane;
- Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym
terminie;
- Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami;
- Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów;
- Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny/referent ds. sprzedaży w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Sobibór

Data ogłoszenia: 2023-02-16

Ważne do: 2023-03-14

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni asystenta muzealnego/referenta ds. sprzedaży w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM) 

Ogłoszenie: Asystent muzealny/referent ds. sprzedaży w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny/referent ds. sprzedaży w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
• udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji, wystawach czasowych i terenie byłego obozu.
• organizowanie i prowadzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych w formie lekcji
muzealnych, dni studyjnych, warsztatów i seminariów dla uczniów, studentów i dorosłych z Polski i zagranicy,
• przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych oraz nauczycieli i multiplikatorów zainteresowanych edukacją historyczną w miejscach pamięci,
• projekty badawcze, archiwizację, kwerendy archiwalne i biblioteczne,
• udział w pracach związanych z przygotowywaniem wystaw i opracowywaniem publikacji o Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze i prowadzonej tam działalności,
• udział w seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki muzealnej, w
szczególności edukacji historycznej w kraju i za granicą,
• prowadzenie sprzedaży publikacji muzealnych,
• wykonywanie obowiązków kasjera,
• prowadzenie magazynu podręcznego publikacji.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• kreatywność w dziadzinie działań edukacyjnych i animacyjnych,
• łatwość nawiązywania kontaktu z dużymi grupami publiczności, umiejętność organizacji i koordynacji prac w zespole,
• dyspozycyjność i gotowość do pracy także w soboty i niedziele,
• wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
• zainteresowanie historią II wojny światowej,
• studia podyplomowe z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa, historii lub kierunków pokrewnych,
• dorobek w zakresie projektów badawczych, projektów o charakterze międzynarodowym, realizacji i organizacji wystaw muzealnych.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• pakiet świadczeń socjalnych,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• dodatkowy urlop 14 dni.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 14.03.2023 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila: pracownik merytoryczny MMP w Sobiborze.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 17.03.2023 r.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

Informujemy, że w przypadku braku klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej lub podobnej treści, złożone dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

https://www.majdanek.eu/media/files/bip/342/ogloszenie_asystent_mmps.pdf

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Oferta pracy do działu konserwatorskiego

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2023-02-16

Ważne do: 2023-03-15

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcy zatrudni pracownika do działu konserwatorskiego.

Jeśli posiadasz doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich, np. konserwacja papieru i skóry czy konserwacja mebli zabytkowych, to serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji !

Ogłoszenie: Oferta pracy do działu konserwatorskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Oferta pracy do działu konserwatorskiego

Opis stanowiska:

• Samodzielne prowadzenie prac konserwatorskich i udział w projektach związanych z konserwacją i restauracją muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)
• Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
• Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich
• Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej
• Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.
• Udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dot. zbiorów.

Wymagania:

• Wykształcenie kierunkowe z zakresu konserwacji dzieł sztuki (np. konserwacja papieru i skóry, konserwacja mebli zabytkowych, itd.)
i/lub
Minimum roczny staż w prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich/ renowacji mebli
• Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
• Zaangażowanie, cierpliwość, dokładność, sumienność i odpowiedzialność

Mile widziane:

• Znajomość specyfiki pracy w muzeum

Oferujemy:

• Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, płaca zasadnicza minimum 3 900 brutto
• Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen
• Atrakcyjne świadczenia socjalne
• Praca w zaangażowanym i życzliwym zespole
• Bezpośredni kontakt i praca z eksponatami muzealnymi

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:
• CV
• List motywacyjny
• Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy
• Klauzula zgody

Wszelkie dodatkowe informacje w tym dokumenty i klauzule dostępne na podanej stronie internetowej https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/oferta-pracy-do-dzialu-konserwatorskiego-i/

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2023 r. z adnotacją: „Oferta pracy do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista-tka ds. Pr i Marketingu

Poszukuje: Muzeum Emigracji w Gdyni

Na terenie: Gdynia

Data ogłoszenia: 2023-02-15

Ważne do: 2023-02-28

Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata/tki na stanowisko Specjalisty ds PR i Marketingu

Ogłoszenie: Specjalista-tka ds. Pr i Marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista-tka ds. Pr i Marketingu

Specjalista-tka ds. pr i marketingu w ramach pełnego etatu 

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 28 lutego 2023 r.

Główne obowiązki na stanowisku:

1. Przygotowywanie i redakcja treści kierowanych do różnych grup odbiorców (strona internetowa, social media, newslettery, ebooki),

2. Koordynowanie współpracy z wykonawcami, patronami medialnymi i influencerami na potrzeby wybranych projektów muzealnych,

3. Wsparcie pracy zespołu w zakresie: obsługi strony internetowej (Wordpress), muzealnych profili w mediach społecznościowych, wykonywania grafik wg szablonów w programie Canva,

4. Przeprowadzanie rozeznania rynku, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych,

5. Analiza wykonanych działań, prezentacja wyników i wniosków.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe,

- Znajomość środowisk: Wordpress, Meta Business Suite,

- Podstawowa znajomość programów: Microsoft Office, Asana, Canva,

- Umiejętność przygotowywania dokumentacji z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych,

- Mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury,

- Bardzo dobra organizacja pracy własnej, sumienność i dokładność, umiejętność pracy zespołowej.

 

Dokumenty i oświadczenia:

1.  CV wraz z listem motywacyjnym

2.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności

4.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści :

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. pr i marketingu.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. pr i marketingu."  lub na adres mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl  w terminie do dnia 28 lutego 2023r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o formie i terminie rozmowy wstępnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Animator kultury – świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia (kwiecień-wrzesień 2023)

Poszukuje: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Chorzów, ul. Parkowa 25

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2023-02-13

Ważne do: 2023-03-10

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowei" poszukuje do współpracy osób:

- posiadających minimum średnie wykształcenie, zainteresowanych kulturą tradycyjną, folklorem, budownictwem ludowym itp.,

- komunikatywnych, posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów i rozmów ze zwiedzaj.ącymi,

- posiadajacych umiejętnośc przyswajania i przekazywania informacji na temat ekspozycji muzealnej,

- posiadających umiejętność zarówno samodzielnej organizacji pracy, jak i pracy w zespole,

- odpowiedzialnych, kulturalnych, punktualnych, obowiązkowych oraz sprawnych fizycznie

Ogłoszenie: Animator kultury – świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia (kwiecień-wrzesień 2023) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Animator kultury – świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia (kwiecień-wrzesień 2023)

Zakres wykonywanych czynności;

- oprowadzanie grup wycieczkowych, przeprowadzanie animacji dla dzieci i lekcji muzealnych,

- przekazywanie zwiedzającym wiedzy na temat ekspozycji,

- rozpalanie ognisk, otwieranie i zamykanie obiektów,

- występowanie w stroju ludowym codziennym lub paradnym.

Wymagane dokumenty:

= krótki list motywacyjny, zyciorys,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie,

- oswiaddczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania pod linkiem http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/poszukujemy-animatorow-kultury/

 

-

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Adiunkt w Dziale Sztuki

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2023-02-13

Ważne do: 2023-03-13

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Asystent/Adiunkt w Dziale Sztuki.

Ogłoszenie: Asystent/Adiunkt w Dziale Sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Adiunkt w Dziale Sztuki

·         Wymagania podstawowe:

- wykształcenie – wyższe kierunkowe (historia sztuki),

- znajomość języka obcego w mowie i piśmie - j. angielski (w stopniu co najmniej dobrym),

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

·         Wymagania dodatkowe: 

- specjalizacja z zakresu sztuki nowożytnej lub nowoczesnej (malarstwo, rzemiosło, lub architektura),

- dodatkowy ukończony kierunek studiów (np. historia, literaturoznawstwo, filologia),

- bierna znajomość innych języków obcych,

- doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,

- znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

 

·         Ogólny zakres obowiązków:

- nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami oraz ich opracowywanie (inwentaryzowanie,  katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),

- praca nad poszerzaniem kolekcji przez pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Sandomierza i historycznej Ziemi Sandomierskiej,

- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie 
ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych,

- udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,

- działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, a także innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki,

- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

 

·         Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- świadczenia socjalne,

- przyjazną atmosferę pracy,

- możliwość samokształcenia i rozwoju.

 

·         Wynagrodzenie brutto: od 3 900,00 zł. (do negocjacji, ostateczna kwota zależna od wykształcenia i doświadczenia)

 

·         Wymagane dokumenty:

 

- CV i list motywacyjny,

- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: a.stola@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 13 marca 2023 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

STARSZY REFERENT DS. KASOWYCH – nabór na wolne stanowisko pracy

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2023-02-10

Ważne do: 2028-02-20

Muzeum zatrudni osoby na stanowisko Starszy Referent ds. kasowych w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek.

Obsługa sezonu udostępniania Muzeum  – praca od 6 kwietnia do 13 listopada 2023 r.  w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli na zmianę z drugim pracownikiem wg ustalonego harmonogramu, w godzinach nie przekraczających normy czasu pracy na 0,7 etatu.

Poniedziałek               godz. 10.00 – 15.00
Wtorek-piątek            godz. 10.00 – 17.00
Sobota-niedziela         godz. 10.00 – 18.00

Ogłoszenie: STARSZY REFERENT DS. KASOWYCH – nabór na wolne stanowisko pracy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: STARSZY REFERENT DS. KASOWYCH – nabór na wolne stanowisko pracy

WYMAGANIA:

obsługa kasy fiskanej, terminala płatności bezgotówkowej
znajomość obsługi komputera (dobra znajomość programu Excel, Word),
komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
orientacja na jakość pracy i dbałość o szczegóły,
umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
dyspozycyjność (praca zmianowa).
dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
wysoka kultura osobista
oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych
wykształcenie minimum średnie

Wynagrodzenie: zasadnicze 2525 zł. brutto + dodatek stażowy

Bliższych informacji udziela Izabela Sztangier-Kozak – Główna Księgowa w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 105

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  28.02.2023 r, pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

OPIEKUN EKSPOZYCJI - nabór na wolne stanowisko pracy

Poszukuje: Muzeum Wsi opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2023-02-10

Ważne do: 2028-02-20

Praca od 6 kwietnia do 13 listopada 2023 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli na zmianę z drugim pracownikiem wg ustalonego harmonogramu w godzinach:

Poniedziałek               godz. 10.00 – 15.00
Wtorek-piątek            godz. 10.00 – 17.00
Sobota-niedziela         godz. 10.00 – 18.00

nie przekraczających normy czasu pracy na 0,7 etatu.

Ogłoszenie: OPIEKUN EKSPOZYCJI - nabór na wolne stanowisko pracy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: OPIEKUN EKSPOZYCJI - nabór na wolne stanowisko pracy

Wymagania:

Wykształcenie minimum średnie
dodatkowym atutem będzie wykształcenie wyższe kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp.

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego  wysławiania się, wysoka kultura osobista.
Dyspozycyjność (praca zmianowa).
Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą.
Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.

Wynagrodzenie: zasadnicze 2525 zł. brutto + dodatek stażowy

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny
CV
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
oświadczenie o niekaralności

Bliższych informacji udziela Ewa Olbryt – kierownik Dz. Udostępniania i Edukacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00,nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 115

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  28.02.2023 r, pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,
ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista / specjalistka ds. promocji – grafik

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2023-02-09

Ważne do: 2023-02-22

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest miejską instytucją kultury zarządzającą markami: Brama Poznania, Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza, Trakt Królewsko-Cesarski, Fest Fyrtel. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista / specjalistka ds. promocji – grafik 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pół etatu)

Ogłoszenie: Specjalista / specjalistka ds. promocji – grafik Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista / specjalistka ds. promocji – grafik

Zakres obowiązków:

·           umiejętność przygotowania projektów graficznych spójnych z CI instytucji oraz jej poszczególnych marek na potrzeby m. in. mediów społecznościowych, stron internetowych i druków promocyjnych;

·           współpraca przy realizacji strategii komunikacji i kampanii promocyjnych oraz działań PR 
w związku z działalnością Poznańskiego Centrum Dziedzictwa i jego marek: Brama Poznania, Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza, Trakt Królewsko-Cesarski, Fest Fyrtel;

·           realizacja zadań w trybie pracy zadaniowej i zdalnej; 

·           praca będzie realizowana na komputerze i programie graficznym będących własnością pracownika (za ekwiwalentem). 

 

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe;

·         kreatywność, pomysłowość w zakresie graficznej prezentacji i promocji projektów kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych sprofilowanych na różnych odbiorców;

·         umiejętność obsługi programów graficznych;

·         doświadczenie w tworzeniu grafik zgodnie z księgami znaków; 

·         umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;

·         umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;

·         wysoka kultura osobista i etyka pracy.

 

Mile widziane:

·         posiadanie wiedzy związanej z działalnością Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, 

·         doświadczenie w przygotowywaniu projektów graficznych do druku, 

·         posługiwanie się językiem obcym,

·         znajomość charakteru, specyfiki dotychczasowych projektów graficznych reprezentujących Poznańskie Centrum Dziedzictwa oraz zarządzanych przez instytucję marek. 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

CV;
list motywacyjny;
portfolio z minimum 5 projektami graficznymi;
inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.
 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie (na początek 6-miesięczna umowa o pracę na czas określony);
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.500 zł brutto + dodatek stażowy;
możliwość rozwoju;
niepowtarzalną okazję współtworzenia przestrzenni kulturowej w Poznaniu; 
zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań;
spotkania integracyjne.
 

Składanie ofert:

oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 22 lutego 2023 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów. 

 

PCD.KP.110.1.2023

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje Księgowego/ Księgowej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-09

Ważne do: 2023-02-27

Muzeum Warszawy poszukuje Księgowego/ Księgowej

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: K_5FK/2023

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje Księgowego/ Księgowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje Księgowego/ Księgowej

                                                                              

 

Muzeum Warszawy poszukuje Księgowego/ Księgowej

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: K_5FK/2023

 

Zakres obowiązków:

×          dekretowanie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych CIT, PIT, VAT oraz obowiązującym planie kont na podstawie dokumentów: faktur sprzedaży

×          prowadzenie ewidencji księgowej materiałów (biurowych, czystości, promocyjnych i reklamowych) w magazynie księgowym

×          prowadzenie ewidencji księgowej w magazynie towarów przeznaczonych na sprzedaż

×          wyliczanie kosztu własnego sprzedanych produktów na koniec każdego miesiąca

×          prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu zawartych przez Muzeum umów w zakresie sprzedaży oraz umów komisowych

×          rozliczanie kontrahentów z tytułu dokonanej sprzedaży na podstawie umów komisowych i o współpracy

×          miesięczne rozliczanie Centrum Obsługi Zwiedzających oraz Oddziałów z dokonanej sprzedaży- wystawianie faktur sprzedaży oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia dotyczącego sprzedaż, frekwencji, kwoty zysku

×          organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych, dbanie o uzyskiwanie akceptacji na dokumentach

×          prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawartych przez Muzeum do Centralnego Rejestru Umów CRU 

×          prowadzenie ewidencji księgowej środków pieniężnych w dzienniku RKK (KW, KP)

×          rozliczanie barterów, kompensat

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie średnie

×          min. 3 lata stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet 

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość

×          kursy i szkolenia z zakresu księgowego

×          znajomość języka angielskiego

×          odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 5 500 zł – 6 000 zł w zależności od posiadanego stażu pracy 

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          niezbędne narzędzia do pracy

×          możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. K_5FK/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                          Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  27.02.2023. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. kontrolingu

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-06

Ważne do: 2023-02-21

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. kontrolingu

Jeśli posiadasz umiejętności analityczne, jesteś osobą skrupulatną, szukającą ciekawych wyzwań zawodowych z zakresu finansów publicznych i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. kontrolingu

Jeśli posiadasz umiejętności analityczne, jesteś osobą skrupulatną, szukającą ciekawych wyzwań zawodowych z zakresu finansów publicznych i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

Dział: Kontroling

Nr ref.: S_5KO/2023

 

Zakres obowiązków:

×         prowadzenie systemu kontrolingu w instytucji

×         sporządzanie rocznych planów finansowych oraz ich aktualizacja

×         bieżąca weryfikacja i analiza realizacji budżetu 

×         prowadzenie budżetu zadaniowego realizowanych zadań i projektów

×         sporządzanie analiz budżetowych i raportów na bieżące potrzeby pracodawcy lub organizatora

×         bieżąca obsługa elektronicznego systemu ewidencji dokumentacji finansowo-księgowej

×         wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu kontrolingu

×         rozliczanie budżetów realizowanych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje celowe, inwestycyjne i inne)

×         kontrola oraz weryfikacja kart projektów

×         prowadzenie rejestru umów z kontrahentami zewnętrznymi oraz wprowadzanie ich do Centralnego Rejestru Umów CRU

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne

×         min. 1 rok stażu pracy

×         biegła obsługa komputera: Windows, Internet, Excel

×         skrupulatność, odpowiedzialność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         doświadczenie w instytucji publicznej

×         kursy i szkolenia z zakresu księgowego, kontrolingu, rachunkowości

×         znajomość języka angielskiego

Co oferujemy:

×         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 5 200 zł – 5 900 zł w zależności od posiadanego stażu pracy 

×         możliwość rozwoju zawodowego 

×         podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×         świadczenia pozapłacowe np. karta multisport 

×         darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. S_5KO/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  21.02.2023. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator metali i rzemiosła artystycznego (0,25 etatu)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk, pomorskie

Data ogłoszenia: 2023-02-06

Ważne do: 2023-03-03

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza zainteresowanych kandydatów do udziału w rekrutacji na stanowisko Konserwatora metali i rzemiosła artystycznego.

Ogłoszenie: Konserwator metali i rzemiosła artystycznego (0,25 etatu) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator metali i rzemiosła artystycznego (0,25 etatu)

Zadania:

1) konserwacja i restauracja muzealiów rzemiosła artystycznego ( m.in. metal, obiekty łączone z kilku materiałów ) i etnograficznych
 2) profilaktyka konserwatorska 
3) prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych
4) planowanie i kosztorysowanie prac konserwatorskich, przygotowywaniu projektów konserwatorskich  i ich realizacja
5) nadzór konserwatorski podczas wypożyczania zbiorów na wystawy
6) sporządzania opinii konserwatorskich
7) udział w realizacji wystaw
8) prowadzenia prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją
9) prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac
10 )pełnienie funkcji kuriera muzealnego podczas realizacji wypożyczeń

11)współpraca przy przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz wyposażenia pracowni

12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zbiorów

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe kierunkowe; konserwacja i restauracja dzieł sztuki
2) doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach rzemiosła artystycznego, w tym wykonanych z metali
3) doświadczenie w przygotowywaniu programów konserwatorskich
4) znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
5) znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa
6) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
7 )obsługa komputera -programów MS Office (Word, Excel)

8) samodzielność oraz zaangażowanie, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej 
9) dokładność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków
10) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

·        ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

·        stabilne zatrudnienie,

·        wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego, dodatek stażowy

·        pakiet świadczeń socjalnych,

możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

·        CV,  

·        kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

·        kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 

·        Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko konserwatora metali i rzemiosła artystycznego”

w terminie do dnia 03.03.2023 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator ceramiki i kamienia (0,5 etatu)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk, pomorskie

Data ogłoszenia: 2023-02-06

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza zainteresowanych kandydatów do udziału w rekrutacji na stanowisko Konserwatora Ceramiki i Kamienia

Ogłoszenie: Konserwator ceramiki i kamienia (0,5 etatu) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator ceramiki i kamienia (0,5 etatu)

Zadania:

1) współpraca przy przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie wyposażenia pracowni 

2) prowadzenie profilaktyki konserwatorskiej
3) prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych
4) planowanie i kosztorysowanie prac konserwatorskich, przygotowywaniu projektów konserwatorskich  i ich realizacja
5) nadzór konserwatorski podczas wypożyczania zbiorów na wystawy
6) sporządzania opinii konserwatorskich
7) udział w realizacji wystaw
8) prowadzenia prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją
9) prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac
10 ) pełnienie funkcji kuriera muzealnego podczas realizacji wypożyczeń

11) współpraca przy przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz wyposażenia pracowni

12 )przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zbiorów

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe kierunkowe; konserwacja i restauracja dzieł sztuki  o specjalizacji konserwacji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych doświadczenie przy pracach konserwatorskich (w zakresie posiadanej specjalizacji)
2) doświadczenie w przygotowywaniu programów konserwatorskich
3 )znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
4 )znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa
5)nznajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
6) obsługa komputera -programów MS Office (Word, Excel)

7) samodzielność oraz zaangażowanie, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej 
8 ) dokładność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
9 )komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

1) ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

2) stabilne zatrudnienie,

3 ) wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

4 )pakiet świadczeń socjalnych,

5) możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

·        CV,  

·        kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

·        kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

·        Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko konserwatora ceramiki i kamienia”

 

w terminie do dnia 03.03.2023 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator papieru (0,5 etatu)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk, pomorskie

Data ogłoszenia: 2023-02-06

Ważne do: 2023-03-03

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza zainteresowanych kandydatów do udziału w rekrutacji na stanowisko Konserwatora Papieru.

Ogłoszenie: Konserwator papieru (0,5 etatu) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator papieru (0,5 etatu)

Zadania:

·        współpraca przy przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie wyposażenia pracowni 

·        prowadzenie profilaktyka konserwatorska dla zbiorów na podłożu papierowym

·        prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,

·        planowanie i kosztorysowanie prac konserwatorskich

·         przygotowywaniu projektów konserwatorskich

·        nadzór konserwatorski podczas wypożyczania zbiorów na wystawy,

·        sporządzania opinii konserwatorskich

·        udział w realizacji wystaw

·        współpraca przy procesie digitalizacji zbiorów 

·        prowadzenia prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją

·        prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac

·        pełnienie funkcji kuriera muzealnego podczas realizacji wypożyczeń

·        współpraca przy przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz wyposażenia pracowni

·        przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zbiorów

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe kierunkowe; konserwacja i restauracja dzieł sztuki o specjalizacji konserwacja papieru i skóry

2) doświadczenie przy pracach konserwatorskich (w zakresie posiadanej specjalizacji)

3) doświadczenie w przygotowywaniu programów konserwatorskich

 4) znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
 5) znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa
6 ) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
7 )znajomość pakietu Microsoft Office lub innych edytorów tekstów

8) samodzielność oraz zaangażowanie, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej 
9) dokładność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
10) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

·        ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

·        stabilne zatrudnienie,

·        wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego, dodatek stażowy

·        pakiet świadczeń socjalnych,

możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

·        CV,  

·        kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

·        kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

·        Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko konserwatora papieru”

 

w terminie do dnia 03.03.2023 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgarz (Księgarnia Muzeum Narodowego w Warszawie)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-06

Ważne do: 2023-02-19

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Księgarz

(Księgarnia Muzeum Narodowego w Warszawie)

 

OPIS STANOWISKA

·        bieżąca obsługa klienta,

·        aktywna sprzedaż oraz jej dokumentowanie,

·        obsługa poczty mailowej oraz połączeń telefonicznych, udzielanie informacji na temat działalności Księgarni MNW,

·        archiwizowanie dokumentów związanych z zakupem i sprzedażą towarów,

·        rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych związanych z wydawnictwami i towarami pozawydawniczymi sprzedawanymi w Księgarni MNW,

·        troska o ekspozycję w Księgarni MNW,

·        przygotowywanie zamówień dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych,

·        współpraca z zespołem i pozostałymi działami MNW.

Ogłoszenie: Księgarz (Księgarnia Muzeum Narodowego w Warszawie) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Księgarz (Księgarnia Muzeum Narodowego w Warszawie)

WYMAGANIA

·        wykształcenie humanistyczne, preferowane kierunki: historia sztuki, kulturoznawstwo, filologie, zarządzanie kulturą,

·        bardzo dobra znajomość języka angielskiego (C1) – warunek konieczny, 

·        min. pół roku doświadczenia w obsłudze klienta, np. na stanowisku kasjera lub księgarza,

·        umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego,

·        wysoka kultura osobista,

·        dyspozycyjność – zwłaszcza w weekendy,

·        bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office, w tym programu Excel oraz Outlook,

·        rzetelność i odpowiedzialność,

·        komunikatywność i otwartość.

 

MILE WIDZIANE

·        zainteresowanie literaturą i szeroko pojętą kulturą,

·        znajomość realiów pracy w instytucjach publicznych (doświadczenie pracy lub stażu w instytucjach publicznych),

·        znajomość innego języka obcego,

·        znajomość programu eNova.

 

OFERUJEMY

•        umowę o pracę w wymiarze pół etatu,

•        pracę w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających od piątku do niedzieli (okazjonalnie w inne dni tygodnia),

•        zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,

•        udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

•        pracę w przyjaznym, energicznym zespole,

•        pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 

•        możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     dokumenty należy złożyć do: 19.02.2023r., 

2.     wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/01/KSIEG/MNW”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. administracyjnych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-06

Ważne do: 2023-02-20

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. administracyjnych

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, systematyczną, cenisz pracę z ludźmi i nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. administracyjnych

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. administracyjnych

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, systematyczną, cenisz pracę z ludźmi i nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Administracyjno-Techniczny

Nr ref.: SA_4AT/2023

 

Zakres obowiązków:

×        prowadzenie dokumentacji administracyjnej Muzeum 

×        przygotowywanie projektów umów na usługi pozostające w gestii Działu Administracyjno-Technicznego 

×        prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie dotyczącym ww. umów

×        bieżący nadzór nad realizacją umów z zakresu zadań realizowanych przez Dział Administracyjno-Techniczny 

×        przygotowywanie wniosków zakupowych dotyczących ww. umów 

×        sporządzanie informacji, sprawozdań o stanie majątku i czynnościach związanych z jego utrzymaniem 

×        koordynacja raportów składanych do Warszawskiej Grupy Zakupowej i innych z zakresu Energii Elektrycznej i  Energii Cieplnej 

×        prowadzenie rejestru wyposażenia Muzeum, w tym środków trwałych (w porozumieniu z Działem Finansów i Księgowości)

×        opisywanie faktur za dostawy, wynajem ubezpieczenia oraz inne usługi realizowane z budżetu Działu Administracyjno-Technicznego

×        sporadyczne w sytuacjach nadzwyczajnych (tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie przełożonego) zgłaszanie usterek, awarii serwisom technicznym 

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie min. średnie

×        minimum 3 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę

×        obsługa komputera: Internet, MS Office: Word, Excel 

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe 

×        doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub w jednostkach sektora publicznego

×        znajomość procedur zamówień publicznych

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        uczciwość, komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole 

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 4 600 zł – 5 600 zł (w zależności od posiadanego stażu pracy) 

×        możliwość rozwoju zawodowego 

×        podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×        świadczenia pozapłacowe np. karta multisport 

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SA_4AT/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                          Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                                   Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  20.02.2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

2)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. kadr i płac

Poszukuje: Muzeum Zamojskie w Zamościu

Na terenie: Zamość

Data ogłoszenia: 2023-02-02

Ważne do: 2023-02-28

Muzeum Zamojskie w Zamościu zaprasza do aplikowania na stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie obsługa płacowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a w szczególności:

1. Obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych należnych z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych oraz sporządzanie list płac w programie płacowo-kadrowym,
2.Obliczanie oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji i rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy, PPK, składki zdrowotnej,
3. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej spraw emerytalno-rentowych,
4. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
5. Sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych,
6. Bieżące uzgadnianie wynagrodzeń, podatków, należność ZUS oraz wszelkich potrąceń od wynagrodzeń,
7. Prowadzenie całości spraw pracowniczych,
8. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
9. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
10.Prowadzenie archiwum zakładowego,
11.Sporządzanie obowiązujących sprawozdań

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe
2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
3. Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
4. Znajomość programu Płatnik
5. Dokładność, systematyczność oraz samodzielność w działaniu

wymagania dodatkowe:
-umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
-zadaniowość, planowanie, zarządzanie swoim czasem raz pracą, radzenie sobie ze stresem i presją czasu

Oferujemy:

1. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat
2. Ciekawą pracę w renomowanej instytucji kultury
3. Możliwość rozwoju zawodowego
4. Przyjazną atmosferę w pracy

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz CV
Życiorys (CV) należy opatrzeć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
2. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, kserokopie potwierdzone własnoręcznym podpisem (za zgodność z oryginałem).
3. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
4. kwestionariusz osobowy.
5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, niekaralności, posiadania pełni praw.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z adnotacją "Oferta pracy na stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac" w terminie do dnia 28.02.2023 r., godz. 15:00 pod adresem: Muzeum Zamojskie w Zamościu, ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość.

Aplikacje, które wpłynął do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać pod linkiem: Specjalista ds. kadr i płac

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Adiunkt/Kustosz

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk,pomorskie

Data ogłoszenia: 2023-02-01

Ważne do: 2016-02-20

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do aplikowania na stanowisko Asystenta/Adiunkta/Kustosza

Zadania:

·        prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących zakresu antropologii kulturowej, etnologii, etnografii, kulturoznawstwa, 

·        opieka i nadzór nad zbiorami i księgozbiorem,

·        typowanie obiektów do prac konserwatorskich,

·        współpraca z Działem Głównego Inwentaryzatora Zbiorów w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, udostępniania, ewidencji i digitalizacji zbiorów,

·        współpraca z działem Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością w kwestiach dotyczących popularyzacji zbiorów,

·        sporządzanie i aktualizacja dokumentacji ewidencyjnej zbiorów zgodnie ze stosownymi przepisami,

·        prowadzenie korespondencji dotyczącej kwerend oraz przygotowanie odpowiedzi na kwerendy w zbiorach,

·        opracowania naukowe, popularno-naukowe oraz inne informacyjne do przygotowanych publikacji dotyczących Oddziału Etnografii,

·        przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań,

·        pełnienie dyżurów merytorycznych,

·        współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Wymagania:

·        wykształcenie wyższe na kierunkach: etnologia, etnografia,

·        znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

·        umiejętność pracy w zespole,

·        odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność

Oferujemy:

·        ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

·        stabilne zatrudnienie,

·        wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

·        pakiet świadczeń socjalnych,

możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

·        CV,  

·        kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

·        kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

·        Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko asystenta/adiunkta/kustosza”

 

w terminie do dnia 16.02.2023 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny specjalista ds. HR

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-02-01

Ważne do: 2023-02-20

Muzeum Warszawy poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista ds. HR

(wymiar czasu pracy: 0,5 etatu)

 

Jeśli posiadasz doświadczenie w tworzeniu procesów HRowych, potrafisz analizować dane i wyciągać z nich wnioski, chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

                                                                              

 

Muzeum Warszawy poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista ds. HR

(wymiar czasu pracy: 0,5 etatu)

 

Jeśli posiadasz doświadczenie w tworzeniu procesów HRowych, potrafisz analizować dane i wyciągać z nich wnioski, chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Kadr i Płac

Nr ref.: HR_1KP/2023

 

Zakres obowiązków:

×           tworzenie i realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi, głównie w obszarze: szkoleń i rozwoju, a także budowania struktury i strategii instytucji

×           wsparcie merytoryczne w zakresie budowania marki pracodawcy/instytucji, rekrutacji oraz komunikacji wewnętrznej

×           identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz opracowywanie i wdrażanie programów rozwojowych

×           współtworzenie struktury instytucji, opisów stanowisk oraz ścieżek karier zawodowych

×           proponowanie rozwiązań w zakresie tworzenia programów oraz projektów HR wspierających rozwój instytucji i jej pracowników

×           bieżące wsparcie menedżerów oraz pracowników w obszarze HR

×           odpowiedzialność za procesy takie jak onboarding i offboarding,

×           dbanie o kwestie strategiczne i kulturę organizacyjną instytucji,

×           wprowadzanie nowych rozwiązań i projektów dotyczących zatrudnienia

×           talent management (czyli zarządzanie talentami)

×           wdrażanie nowych inicjatyw związanych z zatrudnieniem

×           zarządzanie konfliktami

×           opracowanie i wdrożenie systemów motywacji

×        ścisła współpraca z kadrą zarządzającą przy budowaniu zespołów i kreowaniu  dobrej atmosfery pracy

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe 

×         min. 3 lata stażu pracy 

×         doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z tworzeniem rozwiązań w zakresie miękkiego HR

×         myślenie strategiczne i analityczne

×         dobra znajomość procesów i narzędzi HR oraz badania ich efektywności

×         orientacja na potrzeby pracowników i umiejętność dopasowania rozwiązań do realnych potrzeb

×         wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

×         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×         obsługa komputera, pakiet MS Office, w szczególności programu Excel

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

×         wykształcenie humanistyczne (administracja, socjologia, psychologia, ZZL)

×         kursy i szkolenia z zakresu Prawa pracy

×         umiejętność opracowania i wdrażania strategii i planów rozwoju Muzeum

×         doświadczenie zawodowe w instytucji publicznej

×         rzetelność, szybkość w działaniu, skuteczność, kreatywność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność 

Co oferujemy:

×         nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu

×         wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto w wysokości 3000 zł oraz dodatek stażowy 

×         przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×         pracę w prężnie działającej instytucji kultury

×         możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

×         świadczenia pozapłacowe – np. karty multisportu

×         darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. HR_1KP/2023) zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                   Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                 kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  20.02.2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system