Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Koordynator ds. Edukacji

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, Poznań

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-04-09

Ważne do: 2021-04-23

KOORDYNATOR DS. EDUKACJI

I. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                  

    Termin składania aplikacji:  do 23 kwietnia 2021 r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2021r.

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,                                               

                                                    61-777 Poznań, z napisem na kopercie                                                                 

                                                    „ Nabór na stanowisko: Koordynator ds. Edukacji”

                                                    lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl 

                                                    tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko:

                                                    Koordynator ds. Edukacji” „                                                                                     

         II.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

 

1.     Opracowanie oferty edukacyjnej dla każdego oddziału.

2.     Zbudowanie i koordynacja pracy zespołu edukacyjnego.

3.     Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej w oddziałach i organizowanych wydarzeniach muzeum.

4.     Przygotowanie i prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.

5.     Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych                                i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób                             z niepełnosprawnościami. 

6.     Współpraca z najważniejszymi instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.

7.     Organizacja i koordynacja działań wolontariatu.

8.     Organizacja i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyk uczniowskich                                 i studenckich.

9.     Koordynacja działań związanych z dostępnością architektoniczną oddziałów i cyfrową  w tym przygotowywanie raportów.

10. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej.

11. Przygotowywanie bieżących raportów i sprawozdań okresowych z działalności edukacyjnej. 

 

III. Wymagania stawiane przed kandydatem:

1.   Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ze specjalnością edukacyjną – historia, kulturoznawstwo i pokrewne.

2.   Minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych w instytucjach kultury lub szkole.

3.   Znajomość historii Wielkopolski XIX i XX wieku. 

4.   Znajomość zasad dydaktyki i metodyki.

5.   Zdolności manualne.

6.   Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu.

7.   Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.

8.   Odpowiedzialność i zaangażowanie.

9.   Dobra organizacja pracy.

10. Etyka zawodowa i profesjonalizm.

Mile widziane:

1.     Doświadczenie muzealne.

2.     Znajomość języka angielskiego lub/i języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym. 

 

IV. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

b)     życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,

d)     dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,

e)     dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.   

      

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Poznań ul. Woźna 12

Na terenie: Poznan

Data ogłoszenia: 2021-04-09

Ważne do: 2021-04-16

ASYSTENT

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości                                                                                                         ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent

 

I. Nazwa  i adres organizatora:                                                                                         

    Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

    Ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

 

   Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

   Ul. św. Marcin 80/82, Poznań, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                  

    Termin składania aplikacji:  do 16 kwietnia 2021 r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2021r.

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,                                               

                                                    61-777 Poznań, z napisem na kopercie                                                                 

                                                    „ Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                    lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl

                                                    tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                                                                                                                                         

III.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

1.     Pozyskiwanie materiałów i eksponatów do Oddziału.

2.     Przygotowywanie wystaw organizowanych przez Muzeum (opracowywanie koncepcji scenariuszy i materiałów do informatora ).

3.     Uczestniczenie w prowadzeniu różnych form pracy oświatowej (lekcji muzealnych, wykładów itp.).

4.     Tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

5.     Nagrywanie  dźwiękowe lub wizualnej relacji  i wspomnień uczestników wydarzeń historycznych.

6.     Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.

7.     Naukowe opracowanie zbiorów, ich katalogowanie, wprowadzanie eksponatów do programu Muzeo.

8.     Przyjmowanie pod nieobecność Kierownika lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

9.     Oprowadzanie grup wycieczkowych po ekspozycjach.

10.  Udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących zadań, realizowanych przez Oddział.

11.  Zgłaszanie pomysłów nowych wystaw czasowych.

12.  Współuczestniczenie przy organizacji i opracowywaniu wystaw w Oddziale.

13.  Na polecenie, oprowadzanie grup wycieczkowych i gości indywidualnych po obiektach muzealnych mieszczących się przy ul. Słupskiej 62 w Poznaniu.

14.   Sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Oddziału.

15.  Obsługa kasy fiskalnej i związana z wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa

 

 

IV. Wymagania stawiane przed kandydatem:

    Niezbędne:

1.     Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne – historia – specjalizacja: historia najnowsza.

2.     Znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, a w szczególności Poznańskiego Czerwca 1956.

3.     Znajomość języka angielskiego – poziom B2.

4.     Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.

5.     Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office, oraz programu graficznego) 

6.     Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).

7.     Wysoka kultura osobista.

8.     Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.

9.     Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

10.  Umiejętność pracy w zespole.

11.  Dyspozycyjność (praca w weekendy).

12.  Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

13.  Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą. 

 

 V. Pożądane:

1.     Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

2.     Znajomość przepisów archiwalnych. 

3.     Obsługa programów Adobe PhotoShop, Corel Draw.

4.     Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji. 

5.     Umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny.

 

VI. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

b)     życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,

d)     dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,

e)     dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.   

      

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-04-08

Ważne do: 2021-04-30

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni (praca na pełny etat)

Miejsce pracy: Kraków

Dział Konserwacji Muzeum Narodowego w Krakowie tworzy jedenaście specjalistycznych pracowni konserwatorskich, z których każda prowadzi działania w obrębię konserwacji praktycznej i prewencyjnej nad muzealiami ściśle związanymi ze specyfiką danej pracowni.

Realizowane przez pracownie zadania oparte są o bezpośredni kontakt z obiektami zabytkowymi z dziedzin min. malarstwa, rzeźby, rzemiosła, papieru i tkanin, należących do zbiorów MNK oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Zapraszamy do aplikowania osoby zainteresowane pracą i rozwojem w obszarze konserwacji metalu oraz udziałem w związanych z tymi działaniami ciekawych projektach badawczych.

Ogłoszenie: Asystent w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni

Opis stanowiska i zakres obowiązków:

· konserwacja i restauracja muzealiów, a w szczególności metalu oraz militariów, 
· konserwacja prewencyjna,
· wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej,
· kontrola stanów zachowania i sporządzanie opinii konserwatorskich,
· przygotowywanie zaleceń i programów konserwatorskich, 
· przeprowadzanie planowych przeglądów ekspozycji i magazynów w tym kontrola stanu zachowania obiektów oraz warunków ich przechowywania, 
· nadzór konserwatorski i bezpośredni udział w ruchu wewnętrznym i  zewnętrznym muzealiów związanym z urządzaniem ekspozycji, montażem, fotografowaniem i filmowaniem, transportem, 
· udział w wyjazdach z obiektami w kraju i za granicę,
· współudział w tworzeniu harmonogramów pracy,
· współudział  w przygotowywaniu sprawozdań z pracy działu,
· współudział w sporządzaniu harmonogramów ochrony obiektów oraz nadzór nad ich realizacją,
· współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum a w szczególności 
z kustoszami oraz Magazynami Zbiorów,
· praca w systemie „Muza”.

Wymagania:

· preferowane wykształcenie kierunkowe z zakresu konserwacji dział sztuki, archeologii 
lub innych pokrewnych dziedzin artystycznych, również chemii lub materiałoznawstwa,
· 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracach konserwatorskich związanych 
z zabytkami wykonanymi z metalu,
· mile widziane doświadczenie w koordynacji działań/projektów,
· predyspozycje manualne do konserwacji metalowych zabytków rzemiosła artystycznego, 
· umiejętności techniczne w zakresie drobnych, nieszablonowych napraw oraz obsługi narzędzi związanych z wykonaniem takich działań,
· staranność i zaangażowanie,
· wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista,
· umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej,
· umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
· ogólna znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów,
· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
· podstawowa znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint).

Oferujemy: 

· pracę na pełen etat,
· zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo, 
· bezpośredni kontakt i pracę z muzealiami,
· udział w szkoleniach wewnętrznych z zakresu: prewencji konserwatorskiej, obchodzenia się 
z zabytkami, obsługi programu bazo-zadaniowego Muza,
· możliwość rozwoju naukowego w temacie prewencji konserwatorskiej,
· udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, 
· pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
· życzliwe otoczenie współpracowników.

 

Współpracę z wybranym kandydatem będziemy rozpoczynać w oparciu o umowę na zastępstwo, która w dalszej kolejności będzie przekształcona w standardową umowę o pracę.  

Planowany termin rozpoczęcia współpracy to czerwiec-lipiec 2021.

 

Zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych. CV wraz z listem motywacyjnym należy składać do 30.04.2021 poprzez formularz: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a64be7cd20c54b099317f4efa5320104

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym hr@mnk.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW:

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków).

Dane kontaktowe: iod@mnk.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-06

Ważne do: 2021-04-20

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej

Dział: Dział Edukacji Muzealnej

Nr ref.: S_DDEM/2021

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej

Zakres obowiązków:

×          rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji formalnej i nieformalnej poprzez organizowanie spotkań, konferencji i seminariów

×          współpraca przy tworzeniu i aktualizacji całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy i oddziałów skierowanej do szkół

×          wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty

×          opracowanie i wdrażanie oferty lekcji muzealnych i warsztatów dla rodzin z zakresu zniszczeń i odbudowy Starego Miasta

×          współprac z centrum rezerwacji lekcji szkolnych, współprowadzenie kalendarza i harmonogramu lekcji i zajęć szkolnych organizowanych w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum Warszawy

×          ewaluacja pracy edukatorów zewnętrznych

×          udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowywanie programów towarzyszących

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe 

×          min. 1 rok stażu pracy

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

×          umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z grupami szkolnymi i środowiskiem nauczycielskim, komunikatywność, kreatywność 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          niezbędne narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. S_DDEM/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  20.04.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownika/Kierowniczki Muzeum Farmacji im. Mgr. Antoniny Leśniewskiej oddziału Muzeum Warszawy

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-02

Ważne do: 2021-04-25

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika/Kierowniczki 

Muzeum Farmacji im. Mgr. Antoniny Leśniewskiej

oddziału Muzeum Warszawy

 

 

Dział: Muzeum Farmacji oddział Muzeum Warszawy

Nr ref.: KMF/2021

Ogłoszenie: Kierownika/Kierowniczki Muzeum Farmacji im. Mgr. Antoniny Leśniewskiej oddziału Muzeum Warszawy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownika/Kierowniczki Muzeum Farmacji im. Mgr. Antoniny Leśniewskiej oddziału Muzeum Warszawy

Zakres obowiązków:

Nadzór nad całokształtem spraw związanych z realizacją programu badawczego, edukacyjnego i wystawienniczego 
w Muzeum Farmacji poprzez m.in.:

×            kształtowanie programu działalności oddziału

×            wyznaczanie kierunków rozwoju

×            nadzór nad pracami z zakresu opracowania naukowego zbiorów Muzeum Farmacji

×            nadzór nad badaniami naukowymi oraz ich prowadzenie

×            inicjowanie i opracowywanie wydawnictw z dziedziny farmacji

×            nadzór nad realizacją zadań edukacyjnych w Muzeum Farmacji

×            nadzór nad wystawą stałą w Muzeum Farmacji

×            stała współpraca ze środowiskiem farmaceutycznym

×            propagowanie wiedzy o oddziale i jego programie

 

Nasze wymagania:

×          wykształcenie wyższe humanistyczne

×          minimum 4 lata stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

×          umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom 

×          umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury i znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej

×          doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych

×          rzetelność, dokładność, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 

×          listu motywacyjnego wraz z koncepcją programową i edukacyjną na lata 2021 -2023 dla Muzeum Farmacji oraz CV z numerem referencyjnym (nr ref. KMF/2021) zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

 

lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  25.04.2021. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami i kandydatami. 

 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-            art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. ikonografii

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-02

Ważne do: 2021-04-24

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.   prowadzenie kwerend dotyczących materiałów ikonograficznych do wystawy stałej oraz na potrzeby bieżącej działalności Muzeum,

2.   wykonywanie opisów naukowych materiałów ikonograficznych, a zwłaszcza fotografii (identyfikacja, geolokalizacja, datowanie, słowa kluczowe, bibliografia) do wystawy stałej oraz na potrzeby statutowej i bieżącej działalności Muzeum,

3.   pozyskiwanie materiałów ikonograficznych dla zbiorów oraz zbiorów cyfrowych Muzeum i na potrzeby wystawy stałej,

4.   praca przy tworzeniu bazy danych pozyskanych materiałów ikonograficznych Muzeum na potrzeby działalności statutowej Muzeum, w tym w szczególności na potrzeby wystawy stałej, wystaw czasowych, publikacji, edukacji, promocji i działalności naukowej,

współpraca z innymi działami w zakresie realizacji celów statutowych Muzeum szczególnie związanych z materiałami ikonograficznymi

 

 

Wymagania:

- znajomość topografii Warszawy 1 połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem topografii getta warszawskiego

- umiejętność rozpoznawania gett z obszaru II RP

- umiejętność tworzenia metadanych opisowych fotografii

- umiejętność identyfikacji miejsc i budynków oraz datowania fotografii

- mile widziana znajomość języka angielskiego (współpraca z międzynarodowym zespołem ds. wystawy stałej) oraz języka niemieckiego i hebrajskiego

- umiejętność pracy w systemach służących do inwentaryzacji zbiorów archiwalnych lub muzealnych

- mile widziana znajomość programów do obróbki graficznej (np. pakietu Adobe) oraz systemu ArcGIS

- obsługa biurowych narzędzi komputerowych

 

 

Doświadczenie i umiejętności:

- doświadczenie na podobnym stanowisku

- wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe studia humanistyczne

- dobra organizacja czasu pracy

- samodzielność w wykonywaniu zadań

- gotowość do poszerzania wiedzy w zakresie muzealnictwa

- umiejętność obsługi pakietu Office

- dokładność, skrupulatność, obowiązkowość

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 24 kwietnia 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. IKONOGRAFII

 

 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/adiunkt muzealny

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2021-04-02

Ważne do: 2021-04-30

ASYSTENT/ADIUNKT MUZEALNY Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Na terenie: Szydłowiec Data ogłoszenia: 2021-04-01 Ważne do: 2021-04-30

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko asystenta/adiunkta muzealnego w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu;
- opracowywanie naukowe zbiorów Działu;
- przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw;
- popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań edukacyjnych
wykonywanie kwerend na potrzeby organizacji wystaw i publikacji;
- przygotowywanie, opracowywanie naukowych i popularnonaukowych publikacji z zakresu etnomuzykologii;
- inicjowanie i prowadzenie badań terenowych w zakresie tematów z obszaru muzyki tradycyjnej;
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne;
- zainteresowania w obszarze instrumentologii;
- umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW;
- umiejętność pracy w zespole;
- znajomość języka angielskiego;
- kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Warunki pracy:

- rodzaj umowy − umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy − pełny etat;
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

Wymagane dokumenty:

- cv;
- list motywacyjny;
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
II. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

I. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
II. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent/adiunkt w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-02

Ważne do: 2021-04-16

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dział: Dział Finansowo-Księgowy

Nr ref.: KDFK/2021

Ogłoszenie: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Zakres obowiązków:

×          nadzór nad całością spraw finansowo-księgowych, zatwierdzanie księgowań

×          współudział w organizowaniu i obiegu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Muzeum

×          współudział przy tworzeniu sprawozdania finansowego

×          należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych

×          kontrola rejestrów zakupów i sprzedaży przed wysyłaniem deklaracji VAT

×          rozliczanie dotacji podmiotowej, dotacji celowych i inwestycyjnych

×          prowadzenie polityki przepływów pieniężnych oraz nadzór nad płatnościami zleceniobiorcom, dostawcom, usługodawcom, w tym bieżąca kontrola zapotrzebowania na gotówkę

×          obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych

×          przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji środków trwałych w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Główną Księgową

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość

×          min. 5 lat stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          kursy i szkolenia z zakresu księgowego

×          znajomość języka angielskiego

×          odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. KDFK/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  16.04.2021. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji

Poszukuje: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Na terenie: Gniezno, Wielkopolksa

Data ogłoszenia: 2021-03-30

Ważne do: 2021-04-12

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie poszukuje Specjalisty ds. promocji w Dziale Promocji i Marketingu. 

 

Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki: 
- wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe, dziedziny: komunikacja, marketing, dziennikarstwo, polonistyka);  
- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu promocji, komunikacji lub reklamy, także  online.

Umiejętności i kwalifikacje:

Wymagane umiejętności i kwalifikacje:
- dobra znajomość nowoczesnych narzędzi i trendów w komunikacji online, social media (FB, Twitter, Instagram) oraz analityki internetowej,
- łatwość formułowania myśli i tworzenia tekstów, poprawność językowa (tzw. lekkie pióro),
- bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność równoległego prowadzenia kilku projektów.

Dodatkowe wymagania i kwalifikacje:
- doświadczenie w projektowaniu i realizacji kampanii reklamowych w mediach społecznościowych,
- podstawowa znajomość obsługi jednego z programów graficznych (np. Corel, Photoshop),
- podstawowa znajomość języka angielskiego,
- znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- realizacja projektów marketingowych i promocyjnych, zgodnych z przyjętymi strategiami rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
- aktywne kształtowanie i dbanie o wizerunek Muzeum,
- tworzenie i realizacja działań promocyjnych w internecie, zwłaszcza prowadzenie strony internetowej, moderowanie komunikacji w mediach społecznościowych, inicjowanie nowych działań i aktywności online mających na celu budowanie społeczności,
- kreowanie, kształtowanie i poszerzanie relacji z mediami,
- współpraca z firmami zewnętrznymi (agencje kreatywne, drukarnie, graficy, itp.),
- redakcja tekstów informacyjnych i promocyjnych,
- przygotowywanie materiałów promocyjnych, dbałość o ich dystrybucję i udostępnianie,
- ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. marketingu,
- wsparcie działań sprzedażowych,
- analizowanie i optymalizowanie działań promocyjnych prowadzonych off- i online,
- przygotowywanie umów, kosztorysów, harmonogramów i raportów,
- praca w zespołach projektowych,
- współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
- udział w planowaniu budżetu Działu Promocji i Marketingu,
- opracowywanie materiałów sprawozdawczych oraz raportów z zakresu działalności promocyjnej.

Warunki pracy:

- wymiar czasu pracy: pełen etat,
- możliwość zatrudnienia od 1 maja 2021 r.

Oferujemy:

- ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty aplikacyjne:

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem danych kontaktowych (nr telefonu lub adres mail),
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dodatkowe dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać wyłącznie mailowo na adres: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl, w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. Brak wymaganych dokumentów będzie podstawą do odrzucenia przez komisję oferty, na etapie oceny formalnej. 

Do aplikacji należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ze zm.  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w  załączonych dokumentach do aplikacji.

Aplikacje bez tej klauzuli będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest p. Grażyna Burzańska,
e -mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl, tel: 61 426 46 41 w. 204.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie www.muzeumgniezno.pl (link

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. turystyki

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-26

Ważne do: 2021-04-15

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. turystyki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. turystyki

Zakres obowiązków:

· opracowanie i realizacja programu ramowego i szczegółowego oraz koordynacja działań     dla marek Trakt Królewsko-Cesarski oraz Fest Fyrtel, z uwzględnieniem ich tożsamości oraz   adresatów, a także aktualnych trendów turystycznych i zasad interpretacji dziedzictwa, 

· opracowanie koncepcji i realizacja wycieczek, prelekcji, warsztatów, wystaw, gier miejskich,   koncertów, eventów, happeningów i innych wydarzeń o charakterze turystycznym i   kulturalnym,

· administrowanie stronami internetowymi oraz portalami społecznościowymi Traktu   Królewsko-Cesarskiego oraz Fest Fyrtla, w tym tworzenie contentu w postaci treści i   materiałów multimedialnych oraz obsługa cms,

· wsparcie w budowie oferty programowej PCD związanej z rozwijaniem marek   produktowych i inicjatyw oraz pomoc w ich realizacji, 

· współpraca przy realizacji zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z   wyłonionymi grafikami. Koordynacja i nadzór nad realizacją prac wydawniczych;

· współpraca z branżą turystyczną, w szczególności z przewodnikami, hotelami,   organizacjami turystycznymi w celach marketingowych i promocyjnych,

· współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznościami   lokalnymi w celu realizacji działań programowych, 

· przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów oraz specyfikacji do   postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich     realizacji,

· współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego   Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość,

· pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację projektów planowanych przez Poznańskie   Centrum Dziedzictwa.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

· wykształcenie wyższe,
· minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z organizacją i produkcją   wydarzeń kulturalnych i turystycznych udokumentowanych w portfolio,
· znajomość marek: Trakt Królewsko-Cesarski oraz Fest Fyrtel, 
· wiedza na temat szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Poznania,
· biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność administrowania stronami   internetowymi oraz portalami społecznościowymi, 
· znajomość zagadnień związanych z teorią i praktyką interpretacji dziedzictwa,
· umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
· umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość,   nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami,   partnerami i odbiorcami,

· kreatywność, otwartość, elastyczność, rzetelność, sumienność i terminowość w   wykonywaniu powierzonych zadań,
· dyspozycyjność ze względu na charakter pracy w instytucji kultury,
· praktyczna znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu Cywilnego, regulacji w zakresie praw   autorskich i pokrewnych,
· chęć do rozwoju i dalszej nauki.

Mile widziane:

· znajomość lokalnego III sektora, organizacji NGO, 
· praktyka w zakresie przygotowania materiałów multimedialnych np. krótkich filmów,   podcastów (działalność on-line), praktyczna znajomość platform do videokonferencji oraz   streamingu,
· znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, 
· znajomość dokumentów strategicznych Miasta Poznania (w tym w szczególności: Strategii   Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskiego Programu dla Kultury, Zintegrowanego Programu   Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania).

Wymagane dokumenty:

· CV,
· list motywacyjny,
· portfolio (format pdf) z prezentacją dotychczasowych działań w zakresie organizacji i   produkcji wydarzeń o charakterze kulturalnym i turystycznym, ze szczególnym   uwzględnieniem projektów autorskich.

Oferujemy:

· stabilne zatrudnienie,
· możliwość rozwoju,
· zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
· nowoczesne miejsce pracy.

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do  15 kwietnia 2021 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo: 

1)  Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)  Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)  Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)  Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)  Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I KADR

Poszukuje: MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-25

Ważne do: 2021-04-15

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I KADR Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I KADR

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in.  nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, ewidencji czasu pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

·       naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,

·       dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,

·       obsługa PUE ZUS,

·       obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,

·       terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,

·       prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,

·       prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,

·       rozliczanie zaliczek pieniężnych,

·       rozliczanie delegacji służbowych,

·       prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·       prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,

·       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

·       dekretowanie dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie finansowo-księgowym,

·       sporządzanie przelewów bankowych.

Wymagania: 

·       minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury),

·       wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe ekonomiczne),

·       bardzo dobra znajomość prawa pracy,

·       praktyczna znajomość zagadnień księgowych, znajomość ustaw: o rachunkowości, ustaw podatkowych,

·       doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,

·       komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

·       umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,

·       warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 kwietnia 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I KADR

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. płac

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-03-25

Ważne do: 2021-04-23

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość programu Płatnik;
 • dokładność, systematyczność oraz samodzielność w działaniu.

Do  zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń dla tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz US;
 • zgłaszanie, wyrejestrowywanie pracowników w ZUS;
 • wykonywanie przelewów.

Kandydatom proponujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia jak również udział w szkoleniach i kursach;
 • pakiet socjalny.

 

Oczekujemy na  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 23.04.2021.r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowy

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-03-25

Ważne do: 2021-04-23

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku; rekomendowane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego;
 • dokładność, systematyczność oraz samodzielność w działaniu;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Do  zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało między innymi:

 • księgowanie faktur, rachunków, dokumentów PK;
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych;
 • udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań do MKDNiS oraz GUS;
 • udział w zamknięciu roku księgowego oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Kandydatom proponujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia jak również udział w szkoleniach i kursach;
 • pakiet socjalny.

 

Oczekujemy na  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 23.04.2021

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl.

 

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu

Poszukuje: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-03-22

Ważne do: 2021-04-09

W związku z rozwojem nowego projektu - Parku Edukacyjnego "Branice", Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu.

Ogłoszenie: Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu

W związku z rozwojem nowego projektu - Parku Edukacyjnego "Branice", Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu.

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków.

Wymagania niezbędne:

·      wykształcenie wyższe; preferowane kierunki - historia sztuki, etnografia, ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo lub pokrewne;

·      doświadczenie na stanowisku związanym z inwentaryzacją eksponatów / zbiorów muzealnych;

·      biegła znajomość obsługi pakietu MS Office;

·      ogólna wiedza o dziedzictwie kulturowym Małopolski, w szczególności grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich;

·      znajomość prawa i procedur związanych z inwentaryzacją i ewidencją zbiorów;

·      prawo jazdy kat. B.

Predyspozycje:

·      wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę;

·      dokładność, rzetelność;

·      dyspozycyjność;

·      bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

·      studia podyplomowe z zakresu - zarządzania w kulturze, prawa zamówień publicznych;

·      doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach itp. eksponatach muzealnych;

·      znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych;

·      znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów;

·      znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu pn. Park Edukacyjny „Branice”, w szczególności:

·      udział w wizjach lokalnych na terenie Krakowa i okolic, ocena wartości zabudowań i ruchomości pod kątem zachowania ich jako elementów dziedzictwa kulturowego;

·      prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskania zbiorów;

·      prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i ewidencji zbiorów;

·      kwerenda i analiza publikacji dotyczących kultury, tradycji i budownictwa grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich;

·      udział w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnych w zakresie projektów wspófinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w ramach Funduszy Europejskich oraz projektów konserwatorskich;

·      współpraca z podmiotami zewnętrznymi - m.in. instytucjami muzealnymi, skansenowskimi, prywatnymi kolekcjonerami;

·      wsparcie w przygotowaniu i prezentacji materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu pn. Park Edukacyjny „Branice”;

·      udział w czynnościach związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem oraz udzielaniem zamówień;

·      współpraca z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów prowadzonych  przez Spółkę.

Wymagane dokumenty:

·      życiorys (CV) wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (np. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: specjalista ds. przygotowania i realizacji projektu);

·      list motywacyjny;

·      dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (kopia);

·      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopia);

·      dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia oraz kursy (kopia).

Termin składania dokumentów: 9 kwietnia 2021 roku. 

Planowany termin zatrudnienia: 1 maja 2021 roku.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać/dostarczyć w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

·      pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@knhp.com.pl;

·      pocztą tradycyjną na adres: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków;

·      osobiście, w godzinach od 9.00 do 16.00, do biura Spółki - Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków (II piętro).

Szczegóły ogłoszenia na stronie: https://knhp.com.pl/ogloszenia/szczegoly/117,-nab%C3%B3r-na-stanowisko-specjalista-ds-przygotowania-i-realizacji-projektu

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-19

Ważne do: 2021-03-25

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·           Udokumentowane - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie w kierunku obróbki plików graficznych,

·           znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,

·            odpowiedzialność,

·            umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,

·            umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

·            obsługa programów graficznych Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One

·            co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,

·            obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 

GŁÓWNE ZADANIA

•             obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii dzieł sztuki powstałych w procesie skanowania i fotografowania

•             ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem

•             uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•                    życiorys/CV,

•                    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

•                    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

•                    oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Ogłoszenie: Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej

OFERUJEMY

•                  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

•                  ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

•                  doskonałą atmosferę pracy,

•                  zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.),

•                  wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•                  dokumenty należy złożyć do: 25.03.2021r., 

•                  wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

•                  przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3,    00-495 Warszawa.

•                  Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

•                  W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/03/graf/Hereditas”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10.04.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-17

Ważne do: 2021-03-30

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”

Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. 

Ogłoszenie: Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DPO/EZB

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

· ewidencja zbiorów cyfrowych w programie w repozytorium cyfrowym Muzeum, a docelowo w stosowanym w muzeum oprogramowaniu iArt, zgodnie z przyjętym standardem i procedurami;

· nadzór nad harmonogramem i przebiegiem migracji zbiorów do iArt;

· przygotowanie do korzystania z iArt pracowników Działu Upowszechniania i wybranych pracowników innych działów, odpowiedzialnych za opracowanie wytwarzanych przez nich zbiorów cyfrowych, w tym m.in. zakładanie kont użytkownikom, nauka korzystania z oprogramowania, wsparcie w bieżącej pracy z iART;

· nadzór nad opracowaniem zbiorów cyfrowych w iArt, zgodnie z przyjętym harmonogramem i polityką gromadzenia zbiorów; 

· przygotowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa dla plików przechowywanych w repozytorium cyfrowym;

· ewidencja wywiadów historii mówionej i nośników cyfrowych gromadzonych w Muzeum w istniejących już bazach wywiadów i nośników;

· współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami partnerskimi i ekspertami, w dziedzinie rozwijania dobrych praktyk z zakresu ewidencji, opracowania i bezpiecznego archiwizowania zbiorów cyfrowych w instytucjach kultury;

· weryfikacja praw do udostępniania zbiorów w ramach współpracy z Działem Zbiorów nad reinwentaryzacją, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac;

· udostępnianie i pozyskiwanie zbiorów cyfrowych na potrzeby pracowników Muzeum oraz podmiotów zewnętrznych w ramach obsługi skrzynki digital@polin.pl;

· kontrola jakości zbiorów cyfrowych zgodnie z przyjętymi standardem i procedurami.

Wymagania:

· wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, studia żydowskie);

· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

· doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu zbiorów muzealnych lub archiwalnych;

· doświadczenie w obsłudze systemów elektronicznej ewidencji muzealiów, archiwaliów lub zbiorów cyfrowych;

· doświadczenie w realizacji projektów digitalizacyjnych zbiorów muzealnych lub archiwalnych;

· znajomość zasad udostępniania i pozyskiwania wizerunków zbiorów w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

· umiejętność obsługi programów MS Office (w szczególności Word, Excel, Access);

· doświadczenie w pracy z bazami danych;

· wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne pozwalające na sprawną koordynację ewidencji zbiorów i migrację zbiorów cyfrowych w różnych działach;

· umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;

· umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań;

· umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami;

· zdolność adaptacyjna, otwartość na nowe wyzwania; 

· dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Mile widziane:

· znajomość przepisów prawa muzealnego i archiwalnego; 

· znajomość standardu SPECTRUM 4.0.

Oferujemy:

· umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

· pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;

· możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 30.03.2021.

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DPO/EZB

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-15

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                 Poznań

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień/maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·         Sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych

·         Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy

·           Rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy

·           Przygotowanie i weryfikacja harmonogramów czasu pracy

·           Dbanie o terminową realizację badań lekarskich i szkoleń bhp

·           Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i innych

·           Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego oraz jego bieżąca obsługa

·           Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oraz osób cywilno-prawnych

·           Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

·           Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in.: PIT-11, PT-4R, PIT-8AR)

·           Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS

·           Obsługa programu Płatnik

·           Sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby Zarządu/urzędów

·           Sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji/organizatora

·           Udział i reprezentowanie firmy w kontrolach zewnętrznych (w tym Państwowej Inspekcji Pracy)

·           Sporządzanie zarządzeń, regulaminów i innych procedur wewnętrznych

·           Prowadzenie procesu rekrutacji oraz zarządzanie bazą kandydatów

·           Koordynacja systemu ocen pracowników

·           Udział w planowaniu zasobów ludzkich (ocena i prognoza potrzeb kadrowych, analiza posiadanych zasobów ludzkich, planowanie zatrudnienia)

·           Obsługa PPK firmy

·           Wykonywanie innych czynności kadrowo-płacowych związanych z działalnością PCD

 

Wymagania:

Min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze kadr i płac
Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych oraz naliczania list płac
Wykształcenie wyższe, kierunkowe
Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz doświadczenie w pracy na programach kadrowo-płacowych
 

Mile widziane:

Znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova
Znajomość przepisów z zakresu kadr-płac w instytucjach kultury
Twórcze i elastyczne podejście do nowopowstałych sytuacji
Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem
Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
Zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań
Pracę w ciekawym miejscu (nowoczesny budynek, w otoczeniu przyrody nad rzeką Cybiną).
 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  15.04.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-15

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                 Poznań

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień/maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·         utrzymanie i obsługa zintegrowanych systemów obsługi budynków (BMS, KNX),

·         tworzenie harmonogramów przeglądów instalacji budynkowych,

·         tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac serwisowych, raportów dotyczących stanu technicznego obiektów itp.,

·         zapewnienie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne,

·         współuczestnictwo w kontrolach urządzeń, m.in. UDT,

·         bezpośredni nadzór nad realizacją umów leżących w zakresie powierzonych obowiązków,

·         bezpośredni nadzór nad pracami remontowymi,

·         współudział przy utrzymaniu właściwego stanu technicznego ekspozycji multimedialnych obiektów, których operatorem jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,

·         wykonywanie drobnych prac naprawczych,

·         sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych oraz specyfikacji technicznych do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,

·         współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość.

 

Wymagania:

·         wykształcenie minimum średnie techniczne,

·         doświadczenie zawodowe - min. 2 letnie w pracy na podobnym stanowisku,

·         uprawnienia SEP G1 E+D, G2 E+D,

·         praktyczna znajomość prawa budowlanego i technicznego zarządzania budynkami,

·         umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami i odbiorcami,

·         dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

·         znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,

·         biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna),

·         rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy.

 

Mile widziane:

·         ukończone studia wyższe techniczne bądź z zakresu zarządzania nieruchomościami,

·         wiedza praktyczna z zakresu prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,

·         wiedza praktyczna z zakresu utrzymania zabytków,

·         uprawnienia do pracy na wysokości pow. 3 metrów,

·         prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.
 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu, 
zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań,
nowoczesne miejsce pracy.
 

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  15.04.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Administrator/Administratorka ds. IT

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-15

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze                         w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko:

Administrator/Administratorka ds. IT

Ogłoszenie: Administrator/Administratorka ds. IT Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Administrator/Administratorka ds. IT

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze                         w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko:

Administrator/Administratorka ds. IT

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                Poznań

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień/maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·         współudział przy utrzymaniu ciągłości pracy ekspozycji multimedialnych obiektów, których operatorem jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,

·         instalacja i wdrażanie stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym oraz playerów na potrzeby funkcjonowania ekspozycji multimedialnych,

·         obsługa systemów CMS ekspozycji multimedialnych,

·         zarządzanie środowiskiem Active Directory,

·         obsługa systemu Vmware,

·         odnajdywanie i usuwanie błędów w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa,

·         obsługa, zarządzanie i utrzymanie pracy urządzeń systemów biurowych oraz ekspozycji multimedialnych,

·         wykonywanie drobnych prac naprawczych związanych z zakresem utrzymania ekspozycji,

·         wdrażanie nowych systemów w związku z rozwojem Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, 

·         zarządzanie systemem pocztowym,

·         wsparcie techniczne pracowników/czek i rozwiązywanie problemów powstających w środowisku biurowym,

·         sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych oraz specyfikacji technicznych do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,

·         współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość.

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe, informatyczne,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym korzystać z dokumentacji technicznej oraz jej tworzenie, obsługę różnorodnego oprogramowania, dialog techniczny                        z helpdeskiem,

·         wiedza z zakresu budowy, konfiguracji i działania sieci LAN/WAN, VPN oraz bezprzewodowych,

·         znajomość systemów Windows Server (2012, 2016) oraz Linux,

·         umiejętność zarządzania środowiskiem Active Directory,

·         znajomość rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT oraz praca nad ich rozwojem                                                 i podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych,

·         znajomość baz danych MSSQL,

·         umiejętność analizy sytuacji na podstawie dostarczonych danych (np. w postaci logów systemowych lub zgłaszanych błędów),

·         umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami I odbiorcami,

·         dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

·         chęć do rozwoju i dalszej nauki,

·         rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy.

 

Mile widziane:

znajomość systemów wirtualizacji VMware (vSphere) na poziomie obsługi, utrzymania                                  i rozwijania maszyn wirtualnych,
znajomość wdrożeń związanych z RODO w zakresie IT podmiotów publicznych,
znajomość PHP, MySQL oraz obsługi stron www na bazie systemów CMS,
znajomość systemów VOIP,
znajomość systemy CRESTRON,
znajomość obsługi i utrzymania urządzeń multimedialnych związanych z prezentowaniem treści tj. monitorów i układów videowall, projektorów i systemami mapowania obrazu w przestrzeni oraz umiejętność przygotowania treśI na potrzeby powyższych urządzeń.
 

Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.
 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań
nowoczesne miejsce pracy.
 

 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  15.04.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-15

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze                        w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze                        w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                Centrum Szyfrów ENIGMA (CSE)

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień / maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·         przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamówień o wartości do 130 000 zł,

·         przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie                             z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem wewnętrznym                                        w szczególności na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2  oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP,

·         wspieranie komórek organizacyjnych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa poprzez doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez opiniowanie składanych wniosków,

·         obsługa Centrum Szyfrów Enigma pod kątem administracyjnym w tym realizacja zadań                        z zakresu obsługi sekretariatu Centrum Szyfrów Enigma (m.in. obsługa interesantów, obsługa kancelaryjna),

·         wsparcie przy koordynacji procesów kontroli zarządczej,

·         wsparcie przy prowadzeniu archiwum zakładowego,

·         prowadzenie rejestrów,

·         monitorowanie stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych,

·         sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,

·         wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe,

·         doświadczenie zawodowe - min. 2 lata w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

·         umiejętność analitycznego myślenia,

·         znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych,

·         znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

·         znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

·         umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami i odbiorcami,

·         umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność   i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

·         wysoko rozwinięte umiejętności społeczne - komunikatywność, jasność formułowania myśli,

·         rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy,

·         znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,

·         biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna).

 

Mile widziane:

·         ukończone studia podyplomowe lub ukończony kurs/szkolenia z zakresu zamówień publicznych,

·         wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej,

·         znajomość platform zakupowych,

·         znajomość języków obcych (najlepiej angielski, niemiecki).

Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.
 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
pracę w centrum miasta, w ciekawym miejscu (budynek z intrygującą historią – Collegium Martineum).
 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  15.04.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. programowych

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-15

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. programowych

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. programowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. programowych

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. programowych

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                Centrum Szyfrów ENIGMA (CSE)

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień / maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·      planowanie, organizacja i produkcja wydarzeń na okoliczność otwarcia CSE,

·      planowanie, organizacja i produkcja programu ramowego i szczegółowego oraz koordynacja działań dla marki CSE, z uwzględnieniem jej tożsamości oraz adresatów, a także aktualnych trendów turystycznych, edukacyjnych i zasad interpretacji dziedzictwa,

·      rozwój i animacja ekspozycji stałej CSE, w tym opracowanie koncepcji i realizacja wydarzeń, prelekcji, konferencji, warsztatów, wystaw, gier, koncertów, eventów, happeningów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, turystycznym i kulturalnym,

·      współpraca przy realizacji zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z wyłonionymi grafikami oraz koordynacja i nadzór nad realizacją prac wydawniczych,

·      podejmowanie współpracy partnerskiej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności programowej CSE, w tym w szczególności z pomiotami III sektora oraz wydarzeń podmiotów zewnętrznych,

·      przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów oraz specyfikacji do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,

·      współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość,

·      pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację projektów planowanych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

 

Wymagania niezbędne na stanowisku:

·      wykształcenie wyższe,

·      minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z organizacją i produkcją wydarzeń kulturalnych udokumentowanych w portfolio,

·      znajomość tematyki obejmującej międzynarodowe konteksty łamania szyfru Enigmy, wiedzę o matematykach/kryptologach: M. Rejewskim, J. Różyckim, H. Zygalskim oraz ich działalności,

·      znajomość dokumentów strategicznych Miasta Poznania (w tym w szczególności: Strategii Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskiego Programu dla Kultury, Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania),

·      znajomość zagadnień związanych z teorią i praktyką interpretacji dziedzictwa,

·      umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania sytuacji kryzysowych,

·      kreatywność, otwartość, elastyczność, rzetelność, sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,

·      dyspozycyjność ze względu na charakter pracy w instytucji kultury,

·      praktyczna znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu Cywilnego, regulacji w zakresie praw autorskich i pokrewnych,

·      biegła znajomość obsługi komputera, platform do videokonferencji oraz streamingu.

Mile widziane: 

zainteresowania związane z kryptologią i kryptografią, historią łamania szyfru Enigmy, tematyką świata cyfrowego, cyberbezpieczeństwem,  
znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2.
Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
portfolio (format pdf) z prezentacją dotychczasowych działań w zakresie organizacji 
i produkcji wydarzeń o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów autorskich. 
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań,
niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu, 
pracę w centrum miasta, w ciekawym miejscu (budynek z intrygującą historią – Collegium Martineum).
 

Składanie ofert

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 15.04. 2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych  niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod[at]pcd.poznan.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator Zewnętrzny

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków, Polska

Data ogłoszenia: 2021-03-12

Ważne do: 2021-04-25

Dział Edukacyjny Zamku Królewskiego na Wawelu zaprasza do współpracy studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i pokrewnych (preferowane kierunki historia, historia sztuki, polonistyka, pedagogika, animacja kultury, kulturoznawstwo).

Poszukujemy osób  chętnych do pracy w charakterze Edukatora oraz zainteresowanych  pogłębianiem wiedzy o dziejach i zbiorach naszej instytucji, aby przekazywać ją dzieciom i młodzieży podczas zajęć prowadzonych na ekspozycjach Zamku i terenie wzgórza wawelskiego.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:
- prowadzeniem  lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży 
- przygotowywaniem scenariuszy zajęć edukacyjnych
- pomocą w działalności merytorycznej Działu Edukacyjnego 
- pomocą przy opracowywaniu oraz przygotowywaniu scenariuszy zajęć wystaw czasowych i stałych organizowanych przez Zamek Królewski. 

WYMAGANIA:
- wiedza z zakresu historii Polski XI – XIX  wieku 
- dyspozycyjność w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych (poniedziałek - piątek)
- gotowość do współpracy z Zamkiem Królewskim przez minimum  rok kalendarzowy 
- umiejętność pracy z  dziećmi i młodzieżą 
- wysoka kultura osobista
- umiejętność  pracy w zespole 
- komunikatywność i  kreatywność
- elastyczność i umiejętność pracy pod presją czasu 
- umiejętność planowania, sumienność i punktualność 
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
- praktyczna umiejętność  obsługi  komputera w zakresie pakietu MS Office 

Dodatkowym atutem będzie:
- przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne  
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub fundacji zdobyte w ramach wolontariatu 
- doświadczenie z pracy edukacyjnej z osobami niepełnosprawnymi 
- doświadczenie z zakresu edukacji artystycznej 
- zdolności manualne 

OFERUJEMY:
- pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
- możliwość zdobycia rozwoju i nowych doświadczeń z zakresu edukacji muzealnej
- zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
- elastyczny grafik zajęć
- możliwość poznania Muzeum i jego zbiorów
- wstęp na wystawy stałe i czasowe Muzeum
- udział w szkoleniach prowadzonych przez kuratorów na wystawach Muzeum

Prosimy aplikować za pomocą formularza znajdującego się pod linkiem:

ZAAPLIKUJ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

robotnik wykwalifikowany

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie - Muzem

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-12

Ważne do: 2021-03-19

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

 

1.     utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących oraz najbliższego otoczenia w tym dziedzińców, ogrodów i terenów wokół;

 

2.     utrzymanie czystości elementów małej architektury ogrodowej (ławek, koszy, donic itp.), 
w tym: mycie, drobne naprawy, opróżnianie z nieczystości koszy na śmieci;

 

3.     utrzymanie bieżące nawierzchni utwardzonych na terenie należącym do Zamku Królewskiego (w tym m.in.: usuwanie śmieci, odśnieżanie);

 

obsługa w zakresie wewnętrznego transportu bieżącego przedmiotów i materiałów, w tym przeprowadzanie załadunku i wyładunku towaru z samochodów służbowych;
 

5.     wykonywanie prac z zakresu: montażu i demontażu rusztowań metalowych, podstawowych napraw materiałów i urządzeń używanych podczas codziennych czynności zakresowych.

 

obsługa techniczna wydarzeń organizowanych w Muzeum w zakresie wewnętrznego transportu, prac porządkowych .
 

 

Wymagania:

wykształcenie min. zawodowe;
dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (również całorocznej na zewnątrz) oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
umiejętność obsługi wózków ręcznych transportowych.
umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
dokładność, sumienność i dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta - 1-2 razy 
w miesiącu wg harmonogramu, zadaniowy czas pracy według określonego harmonogramu zadań).
mile widziane prawo jazdy kategorii B
 

Oferujemy:

 

stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie 
do wczasów pod gruszą);
ubranie robocze i ochronne;
posiłki regeneracyjne w okresie zimowym;
miłą atmosferę pracy.
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 19 marca 2021 r. 
adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
 

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Jeżeli są Państwo zainteresowani informowaniem o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

4.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

7.      Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.

9.      Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.
[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

STARSZY REFERENT DS. KASOWYCH

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2021-03-11

Ważne do: 2031-03-20

Starszy Referent ds. kasowych w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek.
Obsługa sezonu udostępniania Muzeum – praca od 14 kwietnia do 31 października 2021 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli na zmianę z drugim pracownikiem wg ustalonego harmonogramu, w godzinach nie przekraczających normy czasu pracy na 0,7 etatu.

WYMAGANIA:
obsługa kasy fiskalnej, terminala płatności bezgotówkowej
znajomość obsługi komputera (dobra znajomość programu Excel, Word),
komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
orientacja na jakość pracy i dbałość o szczegóły,
umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
dyspozycyjność (praca zmianowa).
dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
wysoka kultura osobista
oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych
wykształcenie minimum średnie
Wynagrodzenie zasadnicze 2050 zł. brutto
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny
CV
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
oświadczenie o niekaralności
Bliższych informacji udziela Izabela Sztangier-Kozak – Główna Księgowa w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 105
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 31.03.2021 r. do. godz. 15.00, pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

OPIEKUN EKSPOZYCJI

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2021-03-11

Ważne do: 2021-03-20

Praca od 14 kwietnia do 31 października 2021 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli, wg ustalonego harmonogramu.

Wymagania:
Wykształcenie minimum średnie lub wyższe kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp.
Predyspozycje osobowościowe: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego wysławiania się, wysoka kultura osobista.
Dyspozycyjność (praca zmianowa).
Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą.
Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.
Wynagrodzenie zasadnicze 2050 zł. Brutto
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny
CV
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności
Bliższych informacji udziela Ewa Olbryt – kierownik Dz. Udostępniania i Edukacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00,nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 115
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21.03.2021 r. do. godz. 15.00, pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Asystentka w Dziale Edukacji

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-09

Ważne do: 2021-03-30

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko: 

Asystent/Asystentka w Dziale Edukacji

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania aplikacji do: 30 marca 2021r.

Adres na który należy przesłać aplikację: rekrutacja@mnw.art.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego:

„Oferta pracy – 2021/03/EDU/MNW”

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Ogłoszenie: Asystent/Asystentka w Dziale Edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Asystentka w Dziale Edukacji

OPIS STANOWISKA

• współtworzenie wraz z zespołem kompleksowej oferty edukacyjnej MNW skierowanej do różnych grup odbiorców,

• tworzenie i koordynacja działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i dorosłych, w tym programów cyklicznych oraz oprowadzań i warsztatów na zamówienie,

• realizacja projektów edukacyjnych związanych z kolekcją Muzeum, w szczególności zbiorami sztuki XX i XXI wieku, 

• opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom czasowym, obejmujących m. in. in. warsztaty, wykłady, oprowadzania, spotkania na wystawie, oprowadzania kuratorskie,

• współpraca z edukatorami i innymi prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w tym nadzór merytoryczny,

• opracowywanie druków, kart edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych,

• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,

• przygotowywanie i procedowanie umów z partnerami zewnętrznymi,

• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów.

 

WYMAGANIA

• wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury),

• dobra znajomość historii sztuki polskiej i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,

• minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji lub koordynacji programów edukacyjnych w instytucji kultury,

• doświadczenie w zakresie popularyzacji sztuki i kultury;

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),

• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,

• bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, dokładność

• umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),

 

OFERUJEMY

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;

• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku MNW;

• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny MNW 

• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy MNW).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Grafik Komputerowy

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-09

Ważne do: 2025-03-20

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·           Udokumentowane - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie w kierunku obróbki plików graficznych,

·           znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,

·            odpowiedzialność,

·            umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,

·            umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

·            obsługa programów graficznych Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One

·            co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,

·            obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 

GŁÓWNE ZADANIA

•             obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii dzieł sztuki powstałych w procesie skanowania i fotografowania

•             ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem

•             uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•                    życiorys/CV,

•                    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

•                    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

•                    oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

OFERUJEMY

•                  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

•                  ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

•                  doskonałą atmosferę pracy,

•                  zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.),

•                  wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•                  dokumenty należy złożyć do: 25.03.2021r., 

•                  wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

•                  przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3,    00-495 Warszawa.

•                  Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

•                  W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/03/graf/Hereditas”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10.04.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. technicznych/technik obiektu

Poszukuje: Muzeum Fotografii w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-03-08

Ważne do: 2020-04-02

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH/technik obiektu       I. Nazwa i adres organizatora Muzeum Fotografii w Krakowie ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków   Adres do korespondencji: plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 31-154 Kraków + 48/012-6345932 e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl   Muzeum Fotografii w Krakowie to samorządowa instytucja kultury przed którą otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z rozbudową infrastruktury. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w procesie zmian jakie przechodzi isntytucja.  
Ogłoszenie: Specjalista ds. technicznych/technik obiektu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. technicznych/technik obiektu

 

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• współpracę z prężnym zespołem.

 

II. Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. technicznych będzie należało w szczególności.:

• prace związanych z utrzymaniem ruchu w obiekcie,

• przygotowywanie rocznych planów w zakresie konserwacji, remontów, przeglądów instalacji/systemów/urządzeń w oparciu o analizę sprawności technicznej, urządzeń, instalacji, itd.

• prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów oraz wszystkich urządzeń i materiałów;

• kontrola działania i koordynacja działań związanych konserwacja maszyn i urządzeń, instalacji technologicznych i elektrycznych;

• diagnostyka i analiza awarii;

• działania prewencyjne dotyczące funkcjonowania urządzeń, instalacji;

• planowanie dostaw oraz zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń/instalacji;

• współpraca z serwisem lub zewnętrznymi firmami serwisowymi, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji z podejmowanych działań;

·  obsługa systemu BMS;

·  drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek itp);

·  prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji);

·  dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektów (drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki).

 

III. Wymagania.

 

Wymagania podstawowe:

• wykształcenie wyższe techniczne;

• znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych w zakresie obowiązków właścicieli/użytkowników budynków   w okresie ich eksploatacji

• ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

• umiejętność stosowania prawa w praktyce;

• umiejętność analizowania dokumentacji technicznych oraz kosztorysów;

• umiejętność pracy w zespole;

• umiejętność budowania pozytywnych relacji;

·  aktualne uprawnienia SEP do 1kV;

 

Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie w pracy związanej z utrzymaniem ruchu w obiektach użyteczności publicznej.

 

 

IV. Przedmiot naboru:

1. specjalista ds. technicznych/technik obiektu;

2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

3. umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 

V. Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

 

VI. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 2-04-2021 r.

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. technicznych  w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mufo.krakow.pl;

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Obowiązek informacyjny:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków.

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@mhf.krakow.pl

3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie:

a)    Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wykraczających poza zestaw wynikający z aktualnych przepisów (art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.))

b)    Art. 9 pkt.2 a) – jak w punkcie a), ale dotyczy danych szczególnej kategorii, np. poglądów religijnych, stanu zdrowia itd.

b)    Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne,

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, czyli do zakończenia procesu rekrutacji (maksymalnie okres 3 miesięcy po jej zakończeniu). Po tym czasie CV zostaje usunięte/zniszczone.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

WAŻNE

PRZY SKŁADANIU APLIKACJI BARDZO PROSZĘ O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA

 

 

Oświadczenie:

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji dotyczących ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w MuFo i przyjmuję ją do wiadomości, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

………………………………………..

Data i podpis

 

 

Oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

 

..........................................................................

własnoręczny podpis

 

Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

 

 

 

..........................................................................

własnoręczny podpis

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Poszukuje: Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-03-05

Ważne do: 2020-04-21

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra
 1. Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:
formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym;
 • minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 • terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.
Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Umiejętności i kompetencje kandydata:

1)  doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,

2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, muzealnictwa,

3)  umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,

4)  znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach,

5) udokumentowana znajomość języka niemieckiego,

6) znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.

 

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum:

1) organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów                               i podejmowania działań określonych w statucie,

2) polepszenie wykorzystania potencjału Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem siedziby głównej Muzeum oraz oddziałów:  Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze, Muzeum – Zamek Bolków,

3) nadzór nad całokształtem działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju, planów działalności merytorycznej oraz właściwego doboru kadr i osób współpracujących,

4) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,

5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczenie i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 1. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 • pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego,
 • przedstawienie pisemnej koncepcji zarządzania i programu działania Muzeum Karkonoskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującą okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2026 r. zawierającą m.in.:

- plan działalności merytorycznej, w tym wystawienniczej Muzeum Karkonoskiego, obejmujący wszystkie oddziały prowadzone przez Muzeum,

- wizję działalności i rozwoju Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji  oraz planowane źródła  finansowania,

- sposób organizacji pracy w Muzeum, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Muzeum Karkonoskiego,

- plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych Muzeum Karkonoskiego,

 • życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony bip.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych/ogłoszenia o naborze,
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),
 • adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.
 1. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Nadesłane oferty nie są zwracane.

 1. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
 3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
 4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17, bądź mailowo: dominika.kubicz-wichlacz@dolnyslask.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowisko asystenta muzealnego/adiunkta/kustosza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - oddziale w Klukach

Poszukuje: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-03-04

Ważne do: 2021-03-15

Muzeum Pomorza Środkowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. W zależności od kwalifikacji i stażu pracy osoba zostanie zatrudniona na jednym z wymienionych stanowisk: asystent muzealny, adiunkt muzealny, kustosz.

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko asystenta muzealnego/adiunkta/kustosza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - oddziale w Klukach Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowisko asystenta muzealnego/adiunkta/kustosza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - oddziale w Klukach

1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe: etnografia, etnologia, antropologia kultury

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

- kreatywność

- umiejętności dodatkowe (mile widziane): znajomość języka niemieckiego, zainteresowanie historią i kulturą Pomorza, umiejętność pracy w programie graficznym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne:

- oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych

- prowadzenie zajęć edukacyjnych

- współpraca w organizowaniu imprez i wystaw czasowych

- tworzenie i realizacja planu promocji muzeum

- przygotowywanie tekstów popularyzatorskich, promocyjnych i informacji dla mediów

2) Zadania pomocnicze:

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się w Oddziale

- pełnienie dyżurów merytorycznych

- prowadzenie archiwum multimedialnego Oddziału

3) Zadania okresowe:

- współudział w wydarzeniach muzealnych

- uczestnictwo w badaniach terenowych, inwentaryzacjach i opiece nad zbiorami

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV,

b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (fakultatywnie: sumplement do dyplomu/dyplomów, temat pracy magisterskiej, licencjackiej, tematy prac seminaryjnych), fakultatywnie pozostałe dyplomy i świadectwa,

d) fakultatywnie kursy, szkolenia i inne zaświadczenia,

e) fakultatywnie referencje,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetrwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 15.03.2021 r. godz. 12:30

DROGĄ POCZTOWĄ pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach".

LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (skany wymaganych dokumentów na adres e-mail sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości).

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO SKŁADANIA APLIKACJI.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozptrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu lub niewybranych w drugim etapie konkursu będą podlegały protokolarnemu zniszczeniu w przypadku ich nieodebrania w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 82 40 81.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-03-02

Ważne do: 2021-03-22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań w zakresie tworzenia dokumentacji ewidencyjnej muzealiów, zarządzania zbiorami oraz digitalizacji, obejmujących:
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu standardów,
 • udział w opracowywaniu statystyk i analiz,
 • opracowywanie opinii,
 • udzielanie konsultacji,
 • prace powiązane z odbiorem cyfrowej dokumentacji muzealiów wytwarzanej w ramach programów MKDNiS
 • udział w konferencjach i seminariach
Ogłoszenie: Specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie wyższe na poziomie  magisterskim (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, archeologia, prawo i administracja)

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w zbliżonym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem (zwłaszcza w zakresie dokumentacji, udostępniania zbiorów i prawa autorskiego)
 • Doświadczenie w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu zbiorów muzealnych
 • Znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych
 • Znajomość standardu Spectrum 4.0
 • Znajomość programów do zarządzania zbiorami w muzeach (preferowane doświadczenie w zakresie administrowania systemem)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel
 • Dobra umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

 

Kandydatom proponujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach

 

 

 

Składanie CV:

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 22 marca 2021 roku, przesyłane na adres biuro(at)nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

 

***

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

prawo do usunięcia danych osobowych;

 

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

 

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

 

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

 

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

 

.......................................................

 

Podpis kandydata do pracy

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2021-03-02

Ważne do: 2021-03-25

KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH


Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Na terenie: Szydłowiec
Data ogłoszenia: 2021-02-25
Ważne do: 2021-03-25

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Ogłoszenie: KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo, stan i zachowanie muzealiów powierzonych Działowi,
- prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu,
- opracowywanie naukowe zbiorów Działu,
- przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw,
- przygotowywanie i opracowywanie publikacji z zakresu problematyki Działu,
- przygotowywanie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów Działu,
- popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań naukowych i edukacyjnych,
- inicjowanie, prowadzenie badań terenowych,
- sporządzanie planów i sprawozdań związanych z pracą Działu,
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.
 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne, etnologia,
- doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury minimum 4 lata,
- doświadczenia w obszarze instrumentologii,
- umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- odpowiedzialność,
- komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.
 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języków obcych,
- publikacje naukowe.
 

Warunki pracy:

- rodzaj umowy – umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – pełny etat,
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.
 

Oferujemy:

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.
 

Wymagane dokumenty:

- cv,
- list motywacyjny,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Sylwester Cieśla
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy:
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ubezpieczenie, monitoring systemów informatycznych, monitoring);

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane.
 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2021 r.

z adnotacją:
Oferta na stanowisko: Kierownika w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji i informacji

Poszukuje: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Na terenie: Gniezno

Data ogłoszenia: 2021-03-02

Ważne do: 2021-03-08

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie prowadzi nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i informacji.  Zapraszamy do przesyłania kandydatur do dnia 8 marca br. 

Pełna treść ogłoszenia na stronie muzeumgniezno.pl , zakładka Praca

Ogłoszenie: Specjalista ds. promocji i informacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. promocji i informacji

Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:

- wykształcenie wyższe I stopnia (licencjat), preferowane dziedziny: komunikacja, marketing, media,

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku, w ramach którego zadania obejmowały m.in. projekty z zakresu promocji, komunikacji lub reklamy.

Umiejętności i kwalifikacje:

1)      Wymagane umiejętności i kwalifikacje:

·         znajomość aktualnych zagadnień i narzędzi z zakresu promocji, PR, w tym e-PR,

·         znajomość funkcjonowania i trendów w obszarze mediów społecznościowych, 

·         łatwość formułowania myśli i tworzenia tekstów, poprawność językowa (tzw. lekkie pióro).

2)      Dodatkowe wymagania i kwalifikacje:

·         doświadczenie w projektowaniu i realizacji kampanii reklamowych w mediach społecznościowych,

·         podstawowa znajomość obsługi jednego z programów graficznych (np. Corel, Photoshop),

·         znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych,

·         doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,

·         bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność równoległego prowadzenia kilku projektów,

·         dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom B1.

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         realizacja projektów marketingowych i promocyjnych, zgodnych z przyjętymi strategiami rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,

·         aktywne kształtowanie i dbanie o wizerunek Muzeum, 

·         tworzenie i realizacja działań promocyjnych w internecie, zwłaszcza prowadzenie strony internetowej, moderowanie komunikacji w mediach społecznościowych, inicjowanie nowych działań i aktywności online mających na celu budowanie społeczności, 

·         kreowanie, kształtowanie i poszerzanie relacji z mediami, 

·         współpraca z firmami zewnętrznymi (agencje kreatywne, drukarnie, graficy, itp.)

·         redakcja tekstów informacyjnych i promocyjnych,

·         przygotowywanie materiałów promocyjnych, dbałość o ich dystrybucję i  udostępnianie, 

·         ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. marketingu,

·         wsparcie działań sprzedażowych,

·         analizowanie i optymalizowanie działań promocyjnych prowadzonych off- i online,  

·         przygotowywanie umów, kosztorysów, harmonogramów i raportów, 

·         praca w zespołach projektowych, 

·         współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

·         udział w planowaniu budżetu Działu Promocji i Marketingu,

·         opracowywanie materiałów sprawozdawczych oraz raportów z zakresu działalności promocyjnej.

Warunki pracy:

·         wymiar czasu pracy: pełen etat,

·         zatrudnienie:  1 kwietnia 2021 r.

Oferujemy:

·         ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury,

·         stabilne zatrudnienie,

·         wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

·         pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,

·         możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty: 

·         CV ze wskazaniem danych kontaktowych (nr telefonu lub adres mail),

·         list motywacyjny,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz umiejętności i kwalifikacje zawodowe,

·         kopie świadectw pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać wyłącznie mailowo na adres: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl, w terminie do dnia 8 marca  2021 r. 

Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

Do aplikacji należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ze zm.  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w  załączonych dokumentach do aplikacji.

Aplikacje bez tej klauzuli będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest p. Grażyna Burzańska, e-mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl,  tel. (61) 426-46-41, w. 204.

Informacja o danych osobowych

1.   Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2.   Administratorem  Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się o pracę jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1.

3.   Cel i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym wizerunek  zawarte w aplikacji, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.   Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana 
w dowolnym czasie.

5.   Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu.

6.   Przysługujące uprawnienia:

1)     prawo  dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

2)     prawo sprostowania (poprawiania) danych,

3)     prawo usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

4)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

5)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6)     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8.   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9.   Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Początków Państwa Polskiego  w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. 

10.  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, https://www.muzeumgniezno.pl/data/zamowienia/38/o/Specjalista%20ds.promocji%20i%20informacji_ogloszenie%20o%20naborze.pdfz którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 204 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w dziale księgowości i kadr

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-01

Ważne do: 2021-03-19

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Specjalista w dziale księgowości i kadr Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w dziale księgowości i kadr

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in.  nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, ewidencji czasu pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

·       naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,

·       dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,

·       obsługa PUE ZUS,

·       obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,

·       terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,

·       prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,

·       prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,

·       rozliczanie zaliczek pieniężnych,

·       rozliczanie delegacji służbowych,

·       prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·       prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,

·       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

·       dekretowanie dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie finansowo-księgowym,

·       sporządzanie przelewów bankowych.

 

 

Wymagania:

·       minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury),

·       wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe ekonomiczne),

·       bardzo dobra znajomość prawa pracy,

·       praktyczna znajomość zagadnień księgowych, znajomość ustaw: o rachunkowości, ustaw podatkowych,

·       doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,

·       komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

·       umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,

·       warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace.

 

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

 

 

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 19 marca 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I KADR

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń

Poszukuje: Muzeum Fotografii w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-03-01

Ważne do: 2021-03-15

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYSTAW I WYDARZEŃ

 

 

I. Nazwa i adres organizatora naboru:

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16

30-045 Kraków

 

Adres do korespondencji:

plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

 

+ 48/012-6345932

e-mail: sekretariat@mufo.krakow.pl

Ogłoszenie: Specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• współpracę w prężnym zespole.

 

 

II. Do zakresu obowiązków specjalisty ds. organizacji wystaw i wydarzeń będzie należało w szczególności:

1.      koordynacja projektów wystawienniczych od momentu koncepcji przez realizację aż po efekt końcowy, demontaż wystawy i ewaluację procesu w tym rozliczenie i zamknięcie projektu;

2.      koordynacja realizacji programu towarzyszącego wystawom

3.      współpraca z Działem Edukacji w zakresie przygotowywania oraz realizacji  wydarzeń edukacyjnych towarzyszących  projektom;

4.      koordynacja wydarzeń kulturalnych organizowanych  w MuFo;

5.      koordynacja publikacji towarzyszących wystawom;

6.      przygotowanie harmonogramów i budżetów projektów (wystawa lub wydarzenie); 

7.      koordynacja pracy zespołu realizującego projekt, współpraca w szczególności z kuratorem i aranżerem; 

8.      współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;

9.      opracowywanie harmonogramów, budżetów wystaw  i wydarzeń

10. nadzór nad realizacją harmonogramu i budżetu projektu, monitorowanie odstępstw od przyjętych ustaleń;

11. przygotowywanie  dokumentów formalnych związanych z koordynowanymi  przedsięwzięciami;

12. koordynacja we współpracy z Działem Inwentarzy transportów dzieł sztuki oraz ich ubezpieczenia;

13. współpraca przy opracowywaniu planów promocji oraz działań edukacyjnych dotyczących wystaw;

14. opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów wystawienniczych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

III. Wymagania

 

 Wymagania podstawowe:

• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne;

• minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

• doświadczenie w koordynacji minimum 2 wystaw  zarówno z artystami i kuratorami krajowymi jak i zagranicznymi;

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)

• umiejętność pracy w zespole;

• umiejętność budowania pozytywnych relacji;

• wysoka kultura osobista. 

 

Wymagania dodatkowe:

• rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania publicznej instytucji kultury;

• wykształcenie uzupełniające w zakresie zarządzania, finansów publicznych, ekonomii;

• doświadczenie w pracy w publicznej instytucji kultury;

• bardzo dobre umiejętności organizacyjne, skuteczność działania;

• umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;

• wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole).

 

 

IV. Przedmiot naboru:

1. specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń; 

2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

3. pierwsza umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 

V. Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwuetapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

VI. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny; dokument powinien zawierać następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która została zamieszczona na stronie www lub w BIP.

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 15.03.2021 r.;

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. wystaw i wydarzeń Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mufo.krakow.pl;

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków. 

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@mhf.krakow.pl

3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane. 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie:

a)    Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wykraczających poza zestaw wynikający z aktualnych przepisów (art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.))

b)    Art. 9 pkt.2 a) – jak w punkcie a), ale dotyczy danych szczególnej kategorii, np. poglądów religijnych, stanu zdrowia itd.

b)    Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne, 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, czyli do zakończenia procesu rekrutacji (maksymalnie okres 3 miesięcy po jej zakończeniu). Po tym czasie CV zostaje usunięte/zniszczone.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

WAŻNE
PRZY SKŁADANIU APLIKACJI BARDZO PROSZĘ O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA

Oświadczenie:

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji dotyczących ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w MuFo i przyjmuję ją do wiadomości, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

 

………………………………………..

Data i podpis

 

 

Oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

 

 

..........................................................................

własnoręczny podpis

 

Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

 

 

 

..........................................................................

własnoręczny podpis

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Na terenie: RP

Data ogłoszenia: 2021-03-01

Ważne do: 2021-03-10

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej poszukuje osoby na stanowisko: asystent muzealny.

Oferujemy umowa o pracę na okres próbny do dnia 22.06.2021 r. (z planowanym rozpoczęciem świadczenia pracy od dnia 22.03.2021 r.) z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na pełen etat.

Wymagania obowiązkowe:

1. Wykształcenie: ukończone studia wyższe (I lub II stopnia) związane z podstawową. działalnością muzeów na kierunku: etnologia, antropologia kultury, historia sztuki;

2. Co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta muzealnego lub edukatora pracującego z osobami z różnymi potrzebami (z dysfunkcjami wzroku, słuchu lub narządu ruchu), zajmującego się również promocją (m. in.: pisaniem tekstów informacyjno-promocyjnych dla mediów, kontaktami z dziennikarzami, umieszczaniem informacji i filmów w mediach społecznościowych, wysyłką zaproszeń na wydarzenia do osób prywatnych i instytucji);

3. Umiejętność prowadzenia badań terenowych i zajęć edukacyjnych;

4. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym;

5. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane dodatkowe kwalifikacje:

1. Studium/kursy/pedagogiczne (umożliwiające prowadzenie zajęć warsztatowych dla grup szkolnych);

2. Doświadczenie w pisaniu wniosków o dotacje i kierowanie projektami naukowymi oraz edukacyjnymi;

3. Umiejętność pracy na komputerze (znajomość programów: WORD, EXCEL, Power Point, Mona, programów do obróbki filmów amatorskich, sprzętu fotograficznego i video) oraz obsługi urządzeń biurowych.

Zakres obowiązków to m.in.:

1. Uzupełnianie zapisów w księgach inwentarzowych zbiorów z zakresu etnografii, historii i sztuki oraz materiałów pomocniczych.

2. Prowadzenie i uzupełnianie kart katalogowych muzealiów etnograficznych, zbiorów istniejących, jak też pozyskanych.

3. Prowadzenie księgi ruchu muzealiów

4. Prowadzenie archiwum etnograficznego.

5. Prowadzenie kontroli wyznaczonych ekspozycji.

6. Prowadzenie magazynów muzealiów w wyznaczonych budynkach polegające na: utrzymaniu zbiorów muzealnych w należytym stanie i czystości, prowadzeniu systematycznego przeglądu i kontroli stanu eksponatów.

7. Udział w pracach komisji zakupu muzealiów i w komisji oceniającej stan eksponatów.

8. Uczestniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych.

9. Uczestniczenie w badaniach lub prowadzenie badań naukowych w terenie.

10. Tworzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.

11. Uczestniczenie w organizowaniu lub organizowanie wystaw stałych i czasowych (w tym tworzenie scenariuszy ekspozycji) oraz przedsięwzięć o tematyce etnograficznej, konferencjach i seminariach.

12. Prowadzenie i koordynowanie projektów muzealnych (naukowych i edukacyjnych).

13. Prowadzenie archiwum dotyczącego projektów do instytucji dotujących.

14. Aktywne włączanie się w działania promocyjne Muzeum: mailing, wysyłanie informacji do mediów, zamieszczanie informacji na stronie www i w mediach społecznościowych.

15. Praca z osobami z niepełnosprawnościami i branie czynnego udziału w zadaniach dotyczących dostosowania przestrzeni muzealnych i treści związanych z ekspozycją skansenowską do osób z różnymi potrzebami.

16. Opracowywanie tematów ścieżek edukacyjnych.

17. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i oprowadzanie grup wycieczkowych po skansenie na polecenie Kierownika Działu Upowszechniania i Promocji (praca w wyznaczone soboty i niedziele zgodnie z grafikiem dla przewodników).

18. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej skansenu i zdjęć/filmów z wydarzeń kulturalnych w muzeum.

19. Udział w komisjach różnych konkursów o tematyce regionalnej stopnia gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego.

20. Udział w pracach związanych z konstruowaniem budżetu muzeum (w odniesieniu do planowanych zadań Zespołu ds. Etnografii i Sztuki i Działu Upowszechniania i Promocji) oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych, półrocznych i rocznych z wykonanych przez siebie zadań.

Dokumenty:

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a także kserokopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy i szkolenia pocztą tradycyjną na adres: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna lub osobiste złożenie wspomnianych dokumentów na dzienniku podawczym w muzeum (budynek plebanii – parter – pomieszczenie sekretariatu) do 10 marca 2021 r. do godziny 12.00.

Uwaga: w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje czas otrzymania kompletu dokumentów przez muzeum (przyjęcie na dziennik podawczy).

Pełna treść oferty wraz z załącznikami do pobrania na stronie www.orawa.eu.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. logistyki

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-02-24

Ważne do: 2021-03-10

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. logistyki 

(umowa na zastępstwo)

Dział: Zespół Logistyki

Nr ref.: S_AZLO/2021

 

Zakres obowiązków:

×          przygotowywanie dokumentów przewozowych w transporcie zbiorów w ruchu wewnętrznym

×          obecność podczas transportu zbiorów w ruchu wewnętrznym

×          pakowanie i zabezpieczenie zbiorów do transportu

×          organizowanie i prowadzenie magazynu materiałów pakowych

×          współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zapotrzebowania na transporty zbiorów w ruchu wewnętrznym

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie min. średnie

×          min. 3 lata stażu pracy

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          odpowiedzialność i punktualność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo do 31.12.2021 r.

×          przyjazne środowisko pracy 

×          niezbędne narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. S_AZLO/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  10.03.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Tłumacza języka migowego.

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu- Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-02-23

Ważne do: 2031-03-20

Do współpracy z naszym Pełnomocnikiem ds. dostępności oraz przy wdrażaniu szeroko rozumianych działań znoszących bariery, poszukujemy: Tłumacza języka migowego.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: 
- dokonywaniem precyzyjnego i wiernego przekładu treści pisemnej języka Polskiego na Polski Język Migowy (PJM)
- wyjaśnianiem i uzupełnianiem tłumaczonych treści 
- przygotowywaniem nagrań tłumaczenia 
- współpracą z Zespołem ds. dostępności oraz Pełnomocnikiem Dyrektora w tym zakresie
- współpracą z pozostałymi Działami w instytucji w zakresie tłumaczeń

SZUKAMY CIĘ JEŚLI:
- posiadasz certyfikat lub dokumentu potwierdzający kompetencji tłumacza w zakresie języka migowego (dokument potwierdzający znajomość Polskiego Języka Migowego oraz umiejętność porozumiewania się z osobami G/głuchymi i słabosłyszącymi na poziomie zawodowym) lub zaświadczenie Polskiego Związku Głuchych o ukończeniu kursu co najmniej III stopnia języka miganego dla nauczycieli 
- możesz pochwalić się min. 2-letnim doświadczeniem w pracy jako tłumacz PJM
- posiadasz doświadczenie w pracy z osobami z G/głuchymi
- jesteś dyspozycyjny i otwarty na współpracę
- angażujesz się w powierzone zadania, a praca jest jednocześnie Twoją pasją
- posiadasz ogromne pokłady empatii i cechuje Cie życzliwość

OFERUJEMY: 
- ciekawe zadania, które będziesz realizować w niesamowitym miejscu
- zatrudnienie w ramach umowy zlecenie/ o dzieło
- współpracę z doświadczonymi specjalistami
- możliwość realnego wpływu na znoszenie barier i budowanie szerszej dostępności Instytucji

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Poszukuje: Prezydent Miasta Stalowej Woli

Na terenie: Stalowa Wola

Data ogłoszenia: 2021-02-23

Ważne do: 2021-03-31

Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z siedzibą: ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Stalowej Woli. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na stanowisko dyrektora na okres 3 lat.

Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

REGULAMIN KONKURSU NA DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI 

§ 1. Formalne kryteria kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacje:

1)     udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny),

2)     udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym: w instytucjach kultury, w administracji publicznej w zakresie dotyczącym działalności kulturalnej lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym),

3)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe,

4)     nieposzlakowana opinia,

5)     złożenie kompletu wymaganych w §3 i §4 dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.

§ 2. Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:

1)     wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku humanistycznym lub technicznym lub ekonomicznym lub z zakresu zarządzania lub z zakresu prawa,

2)     ukończonymi studiami podyplomowymi lub kursami, szkoleniami z zakresu: ekonomii, muzealnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego, zarządzania, kierunków technicznych, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków,

3)     znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury, w szczególności muzeów,

4)     znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej, w szczególności muzealnej,

5)     znajomością zagadnień związanych z organizacją i działalnością Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli,

6)     osiągnięciami w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

7)     doświadczeniem w realizacji projektów kulturalnych,

8)     zdolnościami organizatorskimi,

9)     dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.

§ 3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do złożenia:

1)     życiorysu zawodowego ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa §1 pkt. 2,

2)     koncepcji programowej w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli opracowanej na okres 5 lat, o objętości maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4, zawierającej:

a)     wskazanie linii rozwoju Muzeum, w tym koncepcji wystawienniczej, badawczej i wizerunkowej,

b)     założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe Muzeum i środki zewnętrzne,

c)     jednostronicowe streszczenie koncepcji, wraz ze zgodą na jej upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu.

§ 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych:

1)     pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu, zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e‑mail/numer telefonu i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w ofercie, do realizacji celów do jakich zostały zebrane,

2)     kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.),

3)     oświadczenia uczestnika konkursu o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w § 1 pkt. 3,

4)     oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)     oświadczenie uczestnika o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.).

§ 5. Informacje dodatkowe:

1)     uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i nanoszenia stosownych poprawek,

2)     do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata,

3)     przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej,

4)     niezłożenie kompletu dokumentów określonych w §3-4 lub złożenie ich po terminie określonym w § 8 ust. 1 stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu,

5)     na prośbę uczestnika konkursu otrzyma on od Wydziału Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno‑finansowe działalności Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, składający się ze statutu, regulaminu organizacyjnego oraz informacji o budżecie instytucji w 2021 roku,

6)     zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu można otrzymać w Wydziale Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli,

7)     Informacji o konkursie udziela podinspektor ds. organizacyjnych, Wydział Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 643 35 53, e-mail: mkulaga@stalowawola.pl

§ 6. Informacja o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

1)     zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)     realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie,

3)     planowanie i wdrażanie programu działania i rozwoju Muzeum,

4)     przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia,

5)     wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum,

6)     wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum,

7)     sprawowanie kontroli zarządczej,

8)     współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury.

§ 7. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Stalowej Woli powoła Komisję Konkursową, określając jej skład oraz regulamin i harmonogram pracy Komisji.

§ 8. 1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – nie otwierać” oraz podanym imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym należy kierować na adres:

„Wydział Organizacji i Informatyzacji

Urząd Miasta Stalowej Woli

ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, Stalowa Wola.”

2. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 9. 1. Nieprzekraczalny termin składania ofert – do 31 marca 2021 roku. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

2. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej.

3. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów, które obejmują:

1)     otwarcie ofert i ocenienie ich pod względem formalnym,

2)     rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili kryteria formalne.

4. Komisja ma prawo skontaktować się z wybranymi kandydatami.

5. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego 16 kwietnia 2021 roku.

6. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Poszukuje: Urząd Miejski w Sandomierzu

Na terenie: Sandomierz

Data ogłoszenia: 2021-02-22

Ważne do: 2021-03-31

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 27-600  Sandomierz, ul. Zamkowa 12, na okres pięciu lat.
Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

1.      Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora instytucji kultury - Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu powinni posiadać:

1.      Kryteria niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie, w jednej z dziedzin związanych
z działalnością podstawową muzeum (np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnologia, konserwacja zabytków);

b)     co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury;

c)      pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)     niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)     niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

f)       przedstawić programową, organizacyjną i ekonomiczną koncepcję funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę).

2.      Kryteria dodatkowe:

a)      uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, studiów podyplomowych wykształcenie z zakresu zarządzania, zarządzania w kulturze, ekonomii, prawa;

b)     kreatywność, doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych,
w tym z funduszy europejskich;

c)      znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu;

d)     znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; działalności muzeów; finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury; ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; prawa pracy;

e)     umiejętności menadżerskie i organizacyjne, doświadczenie w kierowaniu zespołem;

f)       znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego).

 

II.     Wymagane dokumenty:

1.      Deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację wraz z danymi kontaktowymi (adres pocztowy, telefon, e-mail).

2.      Życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć.

3.      Koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę oraz w wersji elektronicznej na płycie CD).

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
w tym znajomość języka obcego.

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.

6.      Oświadczenia kandydata:

a)          o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b)          stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)          że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

d)          że aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie,

e)          o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

7.      Do ofert mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, rekomendacje, recenzje.

 

III.    Sposób i termin złożenia dokumentów

1.      Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2.      Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

3.      Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 30 marca 2021 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu).

4.      Oferta musi zawierać adres kandydata, numer telefonu i adres e-mail.

5.      W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym
w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

 

IV.   Informacje dodatkowe

1.      Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu można uzyskać w siedzibie Muzeum 27 - 600 Sandomierz, ul. Zamkowa 12, tel./fax 15 832 22 65, 15 644 57 57, 15 644 68 26.

Podstawowe dokumenty organizacyjne Muzeum dostępne są na stronie https://bip.sejmik.kielce.pl/688-muzeum-okregowe-w-sandomierzu.html

2.      Dokumenty złożone przez kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

3.      Dokumenty złożone przez kolejnych kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli nie będą odebrane prze kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

4.      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu po upływie określonego
w ogłoszeniu o konkursie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

5.      Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie lub telefonicznie.

6.      Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia.

7.      Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30 kwietnia 2021 r.

8.      Kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych przez Komisję.

9.      Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na warunkach wskazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

10.    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.sandomierz.pl, na stronie internetowej www.sandomierz.pl, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

11.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.sandomierz.pl, na stronie internetowej www.sandomierz.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

12.    Administratorem danych osobowych kandydatów jest Gmina Sandomierz,
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3.

13.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o konkursie.

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

MARCIN MARZEC

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Zastępca Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju

Poszukuje: Muzeum Warszawa

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-02-19

Ważne do: 2021-03-08

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Zastępca Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju

Dział: Muzeum Warszawy

Nr ref.: ZDKR/2021

Ogłoszenie: Zastępca Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Zastępca Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju

Zakres obowiązków:

×            współtworzenie polityki gromadzenia zbiorów Muzeum i rozwoju kolekcji oraz polityki upowszechniania wiedzy o zasobach Muzeum

×            nadzór nad projektami nowych oddziałów Muzeum

×            nadzór nad bezpieczeństwem kolekcji

×            planowanie działalności funkcjonowania obszaru Kolekcji i Rozwoju Muzeum w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie

×            nadzór nad realizacją zadań powierzonych w obszarze inwentaryzacji, konserwacji oraz gromadzenia i wyceny zbiorów

×            nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biblioteki w Muzeum

×            zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania w obszarze ds. Kolekcji i Rozwoju oraz w ramach udzielonych pełnomocnictw

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe specjalistyczne na kierunku humanistycznym

×          min. 5 lat stażu pracy, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury

×          doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury i znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej

×          znajomość problematyki udostępniania i rozpowszechniania zbiorów

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym - preferowane: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański lub francuski

×          umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom 

×          umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów rozwoju Muzeum

×          doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych

×          doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych w systemie grantowym, w tym z mechanizmu norweskiego EOG

×          odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność , szybkość i skuteczność w działaniu, skrupulatność, umiejętności analityczne

 

Co oferujemy:

×          nawiązanie stosunku pracy na podstawie Powołania

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 

×          Listy motywacyjny oraz CV z numerem referencyjnym (nr ref. ZDKR/2021) zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  08.03.2021. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-            art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator - Plastyk

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków, Polska

Data ogłoszenia: 2021-02-19

Ważne do: 2021-03-31

Do współpracy z naszym nowym Działem Interpretacji Sztuki poszukujemy:

Edukatora - Plastyka

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ: 
•    Opracowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem warsztatów edukacyjnych online,
•    Tworzeniem materiałów DIY na bloga edukacyjnego.

SZUKAMY CIĘ JEŚLI:
•    potrafisz opracować całoroczny program warsztatów edukacyjnych (w tym plastyczne, taneczne, ruchowe),
•    realizowałaś/eś samodzielnie projekty edukacyjne,
•    masz doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów online oraz tworzeniu scenariuszy zajęć edukacyjnych,
•    nie sprawia Ci trudności przygotowywanie tekstów o charakterze edukacyjnym i promocyjnym,
•    potrafisz obsługiwać programy graficzne (w tym swobodnie posługujesz się Photoshopem lub innym programem do obróbki zdjęć),
•    jesteś osobą kreatywną, masz nieszablonowe pomysły,
•    masz doświadczenie w pracy z różnymi grupami odbiorców,
•    potrafisz działać dynamicznie i pod presją czasu,
•    znasz język angielski na poziomie B2.

OFERUJEMY:
•    ciekawą pracę w niesamowitym miejscu,
•    zatrudnienie w ramach umowy o dzieło,
•    możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Prosimy aplikować za pomocą formularza dostępnego pod linkiem:

FORMULARZ APLIKACYJNY

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Powiatowe w Nysie zatrudni Asystenta/Adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Poszukuje: Muzeum Powiatowe w Nysie

Na terenie: Nysa

Data ogłoszenia: 2021-02-19

Ważne do: 2021-03-21

Muzeum Powiatowe w Nysie zatrudni Asystenta/Adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Nazwa stanowiska: Asystent/Adiunkt Dział: Historia sztuki/historia/archiwum Wymiar czasu pracy:  pełny etat
Ogłoszenie: Muzeum Powiatowe w Nysie zatrudni Asystenta/Adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Powiatowe w Nysie zatrudni Asystenta/Adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Wymagania:

-        dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki/muzealnictwa/historii,

-        zainteresowania zawiązane z historią Śląska w szczególności historią Nysy,

-        co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność o zbliżonym charakterze,

-        czynny udział w projektach wystawienniczych,

-        znajomość języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym (minimum stopień B2),

-        umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie,

-        swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych i służącymi edycji ilustracji/zdjęć,

-        umiejętność planowania i organizacji pracy,

-        umiejętność pracy w zespole.

 

Mile widziane:

-        doświadczenie w naukowym opracowywaniu zbiorów,

-        doświadczenie na stanowisku archiwisty,

-        doświadczenie w pracy z programem katalogu naukowego MONA,

-        doświadczenie w pisaniu grantów,

-        publikacje naukowe z zakresu historii sztuki/historii,

-        znajomość języka angielskiego,

-        znajomość podstaw języka łacińskiego,

 

Opis stanowiska:

-        opracowywanie zbiorów i zapis w programie w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego MONA,

-        prowadzenie zadań zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Powiatowym w Nysie,

-        prowadzenie działalności naukowo-wystawienniczej (gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów, opracowywanie zasobów muzealnych; opracowywanie scenariuszy wystaw, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań,  przeprowadzanie kwerend, przygotowywanie  tekstów do informatorów, katalogów, przewodników lub innych publikacji wydawanych przez Muzeum Powiatowe w Nysie),

-        oprowadzanie po wystawach czasowych i stałych,

-        współprowadzenie Archiwum Zakładowego Muzeum Powiatowego w Nysie,

-        współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

 

Oferujemy:

-        ciekawą i satysfakcjonującą pracę w jednym z najlepszych muzeów na Opolszczyźnie,

-        stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony),

-        stabilne warunki finansowe,

-        możliwość rozwoju naukowego (konferencje, szkolenia)

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

CV i list motywacyjny w terminie do 21 marca 2021 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@muzeum.nysa.pl

Muzeum skontaktuje się z wybranymi osobami na podstawie przesłanych aplikacji

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA  DO PRACY

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Powiatowe w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Bp. Jarosława 11.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

a)       listownie: ul. Bp. Jarosława 11, 48-300 Nysa;

b)       pocztą elektroniczną na adres info@muzeum.nysa.pl;

c)       telefonicznie pod numerem 77 435 50 10 lub 77 433 20 83.

 

Inspektor ochrony danych.

W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z powołanym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych pod adresem email iod@ckziu.nysa.pl.

 

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do pracy oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia naboru na wskazane stanowisko pracy w Muzeum Powiatowe w Nysie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami państwa danych osobowych będą: Starosta Nyski w imieniu organu prowadzącego Muzeum, którym jest Powiat Nyski oraz organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.

 

Okres przechowywania danych.

Do 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko w przypadku kandydata nieprzyjętego do pracy.
10 lat licząc od daty zakończenia stosunku pracy w przypadku kandydata przyjętego do pracy.
Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Muzeum postępowania przed sądem pracy, jeśli roszczenie powstanie w terminie określonym w punkcie pierwszym.
Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do pracy danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do pracy oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru. Podanie danych o szczególnej sytuacji zdrowotnej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. sprzedaży

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-02-16

Ważne do: 2021-03-02

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Referent ds. sprzedaży

Dział: Zespół Marketingu

Nr ref.: RS_KPM/2021

Zakres obowiązków:

×          kompleksowa obsługa zwiedzających, w tym udzielanie informacji  zwiedzającym o wystawie, wydarzeniach oraz ofercie edukacyjnej i wydawniczej

×          obsługa informacji telefonicznej

×          obsługa systemu kasowego w zakresie sprzedaży biletów oraz produktów w ofercie Muzeum

×          rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie średnie

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe

×          doświadczenie w sprzedaży

×          znajomość w stopniu komunikatywnym innego języka obcego

×          umiejętność pracy w zespole, otwartość, świadomość komercyjna

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. RS_KPM/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  02.03.2021. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator/Konserwatorka dział sztuki

Poszukuje: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Na terenie: Łańcut

Data ogłoszenia: 2021-02-16

Ważne do: 2021-03-12

Muzeum-Zamek w Łańcucie poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko Konserwator / Konserwatorka Dzieł Sztuki. Praca od 1 kwietnia 2021
Ogłoszenie: Konserwator/Konserwatorka dział sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator/Konserwatorka dział sztuki

Wymagania niezbędne:

·         dyplom ukończenia studiów jednolitych studiów magisterskich, kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

·         znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów graficznych np. Corel

·         zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;

·         umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;

·         łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;

·         bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;

·         etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,  w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

 

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

·         wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji lub pracy w muzeum;

·         umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym

stanowisku;

·         znajomość języka obcego na poziomie średniozaawansowanym.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;

·         nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum;

·         nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;

·         konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:

- przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i  wypożyczeń;

- opracowanie programów konserwatorskich;

- prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;

- opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;

- opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;

- określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania;

- sporządzanie dokumentacji konserwatorskich;

·         współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą;

·         Dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:

- współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków;

- utrzymanie porządku na stanowisku pracy;

·         współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;

·         przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

·         realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu
i aktów normatywnych Muzeum.

Oferujemy: 

umowę o pracę w pełnym wymiarze
świadczenia socjalne z ZFSŚ
możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
pracę w prestiżowym miejscu
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 12.03.2021 na adres: kadry@zamek-lancut.pl.  Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dla celów rekrutacji poprzez zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. e-learningu i wsparcia szkoleń online

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-02-12

Ważne do: 2021-03-10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Konfiguracja szkoleń na platformie e-learningowej Moodle.
 2. Konfiguracja szkoleń na wybranej platformie do wideokonferencji (szkolenia on-line synchroniczne).
 3. Administrowanie i obsługa platformy e-learningowej Moodle.
 4. Administrowanie wybraną platformą do wideokonferencji.
 5. Wspieranie procesu realizacji szkoleń on-line, w tym świadczenie wsparcia podczas transmisji szkoleń.
 6. Wspieranie organizacyjne procesu planowania, konfiguracji, moderacji i ewaluacji szkoleń.
 7. Wykonywanie zadań bieżących, związanych z realizacją szkoleń, w tym kontakt z działami odpowiedzialnymi merytorycznie, wykładowcami oraz uczestnikami szkoleń.
Ogłoszenie: Specjalista ds. e-learningu i wsparcia szkoleń online Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. e-learningu i wsparcia szkoleń online

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie: wyższe (przynajmniej na poziomie licencjatu)

 1. Doświadczenie w obsłudze platform LMS, platform do wideokonferencji oraz platform CMS.
 2. Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z obsługą platformy do zarządzania szkoleniami.
 3. Umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 4. Wysokie kompetencje interpersonalne, komunikatywność w mowie i piśmie.
 5. Dobra organizacja pracy, dokładność, punktualność.
 6. Zaawansowana znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 7. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w administrowaniu platformą Moodle będzie dodatkowym atutem.
 2. Znajomość języka technologii webowych, w tym języka HTML, PHP będzie dodatkowym atutem.
 3. Praktyczna znajomość administracji systemami Linux oraz serwerami Apache, NGINX, MySQL będą dodatkowym atutem.
 4. Umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń (w tym szkoleń on-line), wystąpień publicznych i pracy z grupą będą dodatkowym atutem.

Kandydatom proponujemy:

 1. Pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej lub B2B, z perspektywiczną możliwością zawarcia umowy o pracę.
 2. Pracę w formie hybrydowej – łączącej pracę zdalną i stacjonarną w siedzibie Instytucji.
 3. Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Składanie CV:

Oczekujemy na list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) do 10 marca 2021 roku, przesyłane na adres biuro(at)nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowsiko Edukatora muzealnego w Dziale Edukacji i Promocji

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Województwo Śląskie

Data ogłoszenia: 2021-02-11

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum w Gliwicach poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Edukatora muzealnego w Dziale Edukacji i Promocji

Ogłoszenie: Nabór na stanowsiko Edukatora muzealnego w Dziale Edukacji i Promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowsiko Edukatora muzealnego w Dziale Edukacji i Promocji

Oferta Pracy
Poszukuje: Muzeum w Gliwicach 

Na terenie: Gliwice, woj. śląskie

Data ogłoszenia: 2021-02-11

Ważne do: 2021-04-16

 

Muzeum w Gliwicach poszukuje kandydata do pracy: 

na stanowisko edukator muzealny w Dziale Edukacji i Promocji, do współtworzenia i realizowania zajęć edukacyjnych w Muzeum promujących  wartości klasyczne: dobro, prawdę i piękno, a także wiedzę o dziedzictwie kulturowym i historii powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 

 

Praca w pełnym wymiarze godzin - zatrudnienie na umowę o pracę, możliwa także współpraca w oparciu o umowę o dzieło lub na umowę zlecenie.

Zakres zadań:
- opracowywanie i realizacja przedsięwzięć upowszechniających ofertę programową i edukacyjną Muzeum

- przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnorodnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem grup przedszkolnych i szkolnych

-  współpraca z innymi instytucjami, placówkami wychowawczo-opiekuńczymi, szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami w ramach oferty edukacyjnej Muzeum

Wymagania:
- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe – z zakresu studiów humanistycznych, mile widziane uprawnienia pedagogiczne 

- doświadczenie zawodowe,

- komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy,

- pomysłowość, samodzielność, entuzjazm,

- zainteresowanie historią Polski i jej dziedzictwem kulturowym

- umiejętność obsługi pakietu Office
- umiejętność w pracy w zespole
- dyspozycyjność 

Oferujemy
— stabilne warunki zatrudnienia; dobrą płacę

Warunki aplikowania
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie ofert (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 16 kwietnia 2021 r. na adres: 

Muzeum Gliwice

ul. Dolnych Wałów 8a

44-100 Gliwice

lub na:

info@muzeum.gliwice.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są na stronie: http://muzeum.gliwice.pl/pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowisko Konserwatora Dzieł Sztuki

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Województwo Śląskie, Małopolskie, Opolskie

Data ogłoszenia: 2021-02-11

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum w Gliwicach poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Konserwatora Dzieł Sztuki

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko Konserwatora Dzieł Sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowisko Konserwatora Dzieł Sztuki

Oferta Pracy
Poszukuje: Muzeum w Gliwicach 

Na terenie: Gliwice, woj. śląskie

Data ogłoszenia: 2021-02-11

Ważne do: 2021-04-16 

 

Muzeum w Gliwicach poszukuje kandydata do pracy: 

 

na stanowisko KONSERWATOR Dzieł Sztuki.

 

Praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na umowę o pracę.

Opis stanowiska:

·         konserwacja i restauracja muzealiów (malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, rzemiosło artystyczne – głównie ceramika i szkło, metale, meble; złocenia);

·         konserwacja prewencyjna;

·         wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac;

·         prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych;

·         kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich;

·         przygotowywanie zaleceń konserwatorskich;

·         nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem;

·         współpraca z działami merytorycznymi Muzeum;

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki;

·         doświadczenie w pracach konserwatorskich;

·         staranność i zaangażowanie, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole;

·         dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie;

Oferujemy
— stabilne warunki zatrudnienia; przyzwoitą płacę

Warunki aplikowania
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie ofert (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 16 kwietnia 2021 r. na adres: 

Muzeum Gliwice
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice

lub na:
info@muzeum.gliwice.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są na stronie: http://muzeum.gliwice.pl/pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowisko Asystenta/Adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-02-11

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum w Gliwicach poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Asystent/Adiunkt              w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko Asystenta/Adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowisko Asystenta/Adiunkta w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Muzeum w Gliwicach poszukuje kandydata do pracy: 

 

na stanowisko ASYSTENT/ADIUNKT w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.

 

Praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na umowę o pracę.

Opis stanowiska:
— opracowywanie merytoryczne muzealiów, ze szczególnym uwzględnieniem rzemiosła artystycznego i fotografii artystycznej;

- przygotowywanie autorskich scenariuszy wystaw czasowych; 

- autorskie opracowywanie i/lub redagowanie wydawnictw zwartych i ulotnych związanych z działalnością Muzeum;

— współudział w inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów (prowadzenie wymaganej dokumentacji); 
— współpraca krajowa i międzynarodowa z muzeami i instytucjami w zakresie podejmowanych przez Muzeum przedsięwzięciach programowych i badawczych;

— udział w czynnościach usługowych Działu (kwerendy, udostępnianie badaczom zbiorów Działu);

— współudział w ruchu muzealiów (przenoszeniu zabytków, wypożyczeniu, przyjmowaniu depozytów) ;

— współpraca z Działem Promocji i Edukacji Muzeum;
— współpraca przy przygotowywaniu projektów i wniosków grantowych;

 

Wymagania
— wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe - historia sztuki; 

- profesjonalizm - wysokie kompetencje zawodowe;

-  doświadczenie w pracy w muzeum;

—komunikatywność, rzetelność;

— umiejętność w pracy w zespole; 

- znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2 lub wyższym (najlepiej angielski i/ lub niemiecki)
— niekaralność.

 

Oferujemy
— stabilne warunki zatrudnienia; przyzwoitą płacę

Warunki aplikowania
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie ofert (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 16 kwietnia 2021 r. na adres: 

Muzeum Gliwice
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice

lub na:
info@muzeum.gliwice.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice. 

Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są na stronie: http://muzeum.gliwice.pl/pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-02-11

Ważne do: 2021-02-25

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Dział: Zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Nr ref.: S_KPŚ/2021

Ogłoszenie: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Zakres obowiązków:

×          prowadzenie monitoringu programów finansujących realizację zadań publicznych

×          kompletowanie informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki finansowe z dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych krajowych i zagranicznych

×          informowanie komórek organizacyjnych Muzeum o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań muzealnych

×          koordynowanie i udział w opracowaniu wniosków aplikacyjnych dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych

×          monitorowanie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

×          sporządzanie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań oraz sprawozdań na potrzeby Organizatora i organów kontrolnych

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe

×          min. 1 rok stażu pracy

×          doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla realizacji projektów kulturalnych

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, orientacja na wyniki, samodzielność

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          niezbędne narzędzia do pracy

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. S_KPŚ/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  25.02.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

RZECZNIK PRASOWY/KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-02-09

Ważne do: 2021-03-03

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: RZECZNIK PRASOWY/KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: RZECZNIK PRASOWY/KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.           Przygotowanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących działalności Muzeum.

2.           Przygotowanie wieloletnich i okresowych strategii dotyczących polityki informacyjnej Muzeum.

3.           Realizacja i koordynacja przyjętej przez Muzeum polityki informacyjnej.

4.           Bieżący monitoring mediów, przygotowywanie raportów i analiz zawartości mediów.

5.           Przygotowanie pracowników Muzeum do wystąpień publicznych w mediach oraz kontaktów z dziennikarzami.

6.           Kierowanie zespołem osób wspierających pracę rzecznika prasowego. 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

1.           Minimum 3 lat doświadczenia w pracy w obszarze komunikacji zewnętrznej i public relations.

2.           Umiejętności w zakresie sprawnego redagowania tekstów oraz zabierania głosu przed mikrofonem i kamerą.

3.           Wiedzy o funkcjonowaniu mediów i instytucji życia publicznego.

4.           Wyższego wykształcenia.

5.           Znajomości historii, zwłaszcza okresu II wojny światowej oraz historii Zagłady.

6.           Umiejętności w kierowaniu pracami małego zespołu.

7.           Dobrej znajomości pakietu MS Office.

8.           Dobrej znajomości języka angielskiego.

 

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

 

 

 

Miejsce pracy:

Muzeum Getta Warszawskiego 00–108 Warszawa ul. Zielna 39 

 

Wymagane dokumenty:

 

- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), ze szczególnym uwzględnieniem odniesienia się do wskazanych w ogłoszeniu oczekiwań MGW

- informacja o możliwym terminie rozpoczęcia pracy,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Muzeum Getta Warszawskiego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko rzecznika prasowego.

Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 3 marca 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: RZECZNIK PRASOWY

MGW informuje, że rekrutacja m.in. z powodów pandemicznych ma kilka etapów: 

1.           przesłanie CV (MGW wybierze na podstawie przesłanych dokumentów osoby do II etapu i skontaktuje się z nimi drogą mailową);

2.           nagranie na platformie rekrutacyjnej wypowiedzi kandydatów zaproszonych do II etapu (MGW wybierze na podstawie nagrań osoby do III etapu i skontaktuje się z nimi drogą mailową);

3.           Rozmowa na platformie Zoom z kandydatami zaproszonymi do III etapu. (MGW wybierze na podstawie rozmów na komunikatorze osoby do IV etapu i skontaktuje się z nimi drogą mailową);

4.           Bezpośrednia rozmowa z dyrektorem MGW z zachowaniem obowiązujących regulacji w zakresie pandemicznym (dystans, maseczka);

5.           MGW informuje, że dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą zniszczone. Podobnie zniszczone zostaną wszystkie nagrania z II i III etapu rekrutacji.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Getta Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

1)      listownie: ul. Zielna 39; 00-108 Warszawa;

2)      przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: www.1943.pl

3)      telefonicznie: +48 22 419 92 50.

 

Inspektor ochrony danych

W Muzeum Getta Warszawskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować poprzez email: mslupecki@1943.pl, lub telefonicznie: +48 22 419 92 50.

 

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3, na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Muzeum Getta Warszawskiego będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi MGW zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      usunięcia danych osobowych;

5)      wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 
1  Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).”;

2  art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3  Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4  Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5  Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik/Kierowniczka Działu Programów Lokalnych

Poszukuje: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na terenie: woj. mazowieckie

Data ogłoszenia: 2021-02-09

Ważne do: 2021-02-15

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
zatrudni osobę na stanowisko:
kierownik/kierowniczka Działu Programów Lokalnych 

Ogłoszenie: Kierownik/Kierowniczka Działu Programów Lokalnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik/Kierowniczka Działu Programów Lokalnych

Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należeć w szczególności:
• opracowanie programu rozwoju Działu Programów Lokalnych, na który
składają się m.in. działania twórcze o charakterze partycypacyjnym oraz
program wolontariatu w Muzeum;
• udział w pracach zespołu ds. programu Muzeum;
• projektowanie rozwoju współpracy Muzeum ze społecznością lokalną w
ramach dotychczasowej współpracy m.in. z Towarzystwem Przyjaciół
Sulejówka, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury i in.
Podmiotami;
• zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach działalności działu;
• tworzenie projektów, harmonogramów i budżetów związanych z obszarem
działań działu i jego pracowniczek i pracowników;
• przygotowanie sprawozdań i raportów z wykonywanych zadań;
• udział w wydarzeniach przygotowywanych przez dział;
• prowadzenie działań administracyjnych przy realizacji programów działu, w
tym w szczególności przygotowywanie umów i procedur wyboru wykonawców
zgodnie z regulaminami i procedurami wewnętrznymi oraz wstępne
opisywanie dokumentów finansowych i archiwizacja dokumentów.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym. Wykształcenie
kulturoznawcze, znajomość problematyki społecznej będą dodatkowymi
atutami;
• udokumentowane doświadczenie pracy w instytucji kultury, na
stanowiskach kierowniczych, bądź w prowadzeniu zespołów projektowych;
• umiejętność pracy w dużych zespołach oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
• doskonała organizacja pracy i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
• dokładność i skrupulatność;
• biegłość w komunikacji i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• wysoka kultura osobista;
• biegła znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat);
• ciekawą pracę w nowym kompleksie muzealnym w Sulejówku;
• możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zestawu następujących dokumentów do
15 lutego 2021 r.:
• curriculum vitae,
• list motywacyjny, zawierający opis dotychczasowych doświadczeń
zawodowych,
• skan podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (w
załączeniu)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:
rekrutacja@muzeumpilsudski.pl w terminie do 15 lutego 2021 roku. W tytule
wiadomości prosimy wpisać: „Kierownik DPLT” Zastrzegamy sobie prawo do
skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Dane osobowe zbierane są wyłącznie
dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik sprzątający

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-02-08

Ważne do: 2021-02-26

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy: pracownik sprzątający w niepełnym wymiarze czasu pracy

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę na okres próbny

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 2

·         Wymiar etatu – 1/2

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny

·         Godziny pracy – zgodne z harmonogramem 

·         Termin składania ofert – do 26.02.2021 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – kwiecień/maj 2021 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie minimum zawodowe,

·         systematyczność, dokładność

·         organizacja pracy własnej

·         dyspozycyjność,

·         życzliwość i wysoka kultura osobista,

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

 

Opis stanowiska pracy

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy: 

·           sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi,

·           zgłaszanie zapotrzebowania na środki dezynfekujące, artykuły chemiczne oraz materiały 
i sprzęt do utrzymania czystości w budynku,

·           przekazywanie informacji o stwierdzonych awariach i uszkodzeniach na terenie obiektów muzealnych,

·           właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         życiorys – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownika sprzątającego przez Muzeum Miasta Łodzi  z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 26.02.2021 r. osobiście do godziny 15:30 lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:  533 816 275 lub 42 254 90 13  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomoc muzealna

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-02-08

Ważne do: 2021-02-22

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
pomoc muzealna w pełnym wymiarze czasu pracy

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas zastępstwa

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny

·         Godziny pracy – zgodne z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – luty/marzec 2021 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru)

Wymagania kwalifikacyjne:

·         wykształcenie min. średnie,

·         znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

·         zainteresowanie historią i kulturą Miasta Łodzi,

·         dyspozycyjność,

·         życzliwość i kultura osobista,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,

·         umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.

Wymagania dodatkowe, mile widziane:

·         wykształcenie wyższe,

·         umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

 

Opis stanowiska pracy

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy: 

·         Sprawdzanie biletów zwiedzających,

·         Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze,

·         Podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące nadzorowanej wystawy czy historii Muzeum Miasta Łodzi,

·         Pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw,

·         Obsługa szatni,

·         Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych 
w Muzeum,

·         Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji – dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         życiorys – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pomoc muzealna przez Muzeum Miasta Łodzi  z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 22.02.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

 

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent lub Adiunkt w Muzeum Książąt Czartoryskich

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-02-06

Ważne do: 2021-02-28

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent lub Adiunkt w Muzeum Książąt Czartoryskich  

Poszukujemy osoby zainteresowanej merytoryczną pracą w Muzeum, odpowiedzialnej, sumiennej i kreatywnej, chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz potrafiącej pracować zespołowo.

Ogłoszenie: Asystent lub Adiunkt w Muzeum Książąt Czartoryskich Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent lub Adiunkt w Muzeum Książąt Czartoryskich

Opis stanowiska:

·         opracowanie naukowe malarstwa z kolekcji Czartoryskich i wybranej kolekcji MNK -  tj. z zakresu nowożytnej sztuki europejskiej, w systemach bazodanowych;

·         publikacja katalogów drukowanych;

·         tworzenie scenariuszy wystaw i pokazów dzieł sztuki z kolekcji MKC i zbioru malarstwa i rzeźby europejskiej MNK; 

·         udział w komisjach konserwatorskich dotyczących kolekcji malarstwa nowożytnej sztuki europejskiej

·         udział w realizacji wypożyczeń dzieł sztuki z kolekcji malarstwa i rzeźby Muzeum Książąt Czartoryskich oraz Muzeum Narodowego;

·         współpraca z Działami:  Edukacji i Promocji MNK w zakresie Zbiorów MKC oraz XII –A

·         realizacja własnych projektów badawczych

·         wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora MKC

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie w zakresie historii sztuki, mile widziana specjalność:  malarstwo Europy Północnej i Środkowej  XVI - XVIII w.

·         wiedza w zakresie dziejów rzeźby oraz malarstwa europejskiego

·         zainteresowanie historią kolekcjonerstwa

·         umiejętność tworzenia opracowań katalogowych

·         doświadczenie w realizacji projektów badawczych   

·         dobra znajomość języków obcych w mowie i piśmie (angielski i/lub niemiecki), 

·         dobra znajomość obsługi komputera,

·         zaangażowanie i dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w trybie zadaniowym (realizacja projektów wymagająca okresowej dyspozycyjności)

·         umiejętność zarządzania sobą w czasie

·         umiejętność pracy zespołowej

 

Oferujemy:

·         zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,

·         stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

·         możliwość rozwoju naukowego,

·         udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

·         życzliwe otoczenie współpracowników,

·         prywatną opiekę medyczną.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać, do 28.02.2021, poprzez stronę: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a13cd3ffc7304a1ea4680ba50b791a15

Informujemy że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu:  Anna Krupska, e-mail: akrupska@mnk.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW:

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 0-12 43 35 707; adres email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Poszukuje: Muzeum MIasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-02-02

Ważne do: 2021-02-19

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Kierownik Działu Promocji i Marketingu.

Warunki pracy:

- umowa o pracę na okres próbny,

- wymiar - 1/1 etatu,

- godziny pracy - zgodne z harmonogramem (również w soboty i niedziele),

- planowany termin rozpoczęcia pracy - 01.04.2021 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Ogłoszenie: Kierownik Działu Promocji i Marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe, 

·         trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działaniami z zakresu marketingu i promocji,

·         znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

·         dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Wordpress, Photoshop, portale społecznościowe) i urządzeń biurowych,

·         umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

·         umiejętność planowania i organizowania pracy podległym pracownikom,

·         umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,

·         umiejętność myślenia analitycznego,

·         rzetelność, dokładność, sumienność i punktualność,

·         przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu,

·         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

·         kreatywność,

·         wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

·         rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury.

Opis stanowiska pracy:

Do zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Działu Promocji i Marketingu będzie należało m.in.:

1)    nadzór nad poprawnym formalnie i merytorycznie wypełnianiem obowiązków 
w zakresie właściwości Działu Promocji i Marketingu; 

2)    udział w pracach podległego działu:

a)    planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych,

b)    promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych;

c)    opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów i innych partnerów zewnętrznych;

d)    administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów;

e)    prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum;

f)     prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.; 

g)    tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych,

h)    aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej; 

i)      współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,

j)      pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne,

k)    przygotowywanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucja,

l)      pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich, 

m)  nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów

n)    przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności 
i przepisów prawa.

3)    ścisła współpraca i komunikacja z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi 
w celu realizacji planów działalności Muzeum; 

4)    monitorowanie spraw wpływających do Działu oraz nadzór nad ich terminową realizacją;

5)    sporządzanie planów i sprawozdań, w tym planów i sprawozdań w ramach budżetu Muzeum, w zakresie prowadzonej działalności;

6)    sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora, pism okólnych oraz innych dokumentów 
w zakresie należącym do właściwości Działu Promocji i Marketingu; 

7)    przygotowywanie projektów umów lub uzgodnienia zapisów umów w zakresie zadań Działu Promocji i Marketingu;

8)    merytoryczna weryfikacja i opis faktur, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Muzeum;

9)    opieka merytoryczna nad praktykantami, stażystami, stypendystami oraz wolontariuszami;

10) sporządzanie dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej, w tym realizacja polityki zarządzania ryzykiem;

11) ustalanie indywidualnych zakresów czynności podległych pracowników;

12) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, w tym sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla podległych pracowników;

13) monitorowanie potrzeb i możliwości rozwoju zawodowego własnego i podległych pracowników;

14) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej;

15) nadzór nad wyposażeniem stanowisk w niezbędne urządzenia i narzędzia pracy.

 

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         życiorys –opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Promocji i Marketingu przez Muzeum Miasta Łodzi 
z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1781)."

 

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 19.02.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065, Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są na stronie BIP Muzeum: https://bip.muzeum-lodz.pl/oferty-pracy/

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-02-01

Ważne do: 2021-02-22

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowisko Asystenta muzealnego w Muzeum Sportu i Turystyki - Oddziale Muzeum Miasta Łodzi. 

Wymiar czasu pracy - pełny etat

Forma zatrudnienia - umowa  o pracę na okres próbny

Planowany termin zatrudnienia - 1 kwietnia 2021 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem działalności muzeów, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, etnologia,

- ogólna wiedza o Łodzi - m. in. znajomość historii miasta oraz zabytków i ważnych dla dziedzictwa kulturowego miejsc, a także zainteresowanie historią sportu i turystyki w Łodzi i regionie,

- znajomość pakietu MS Office,

- zaangażowanie w wykonywaną pracę; obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność,

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

- dodatkowy dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku związanym z zadaniami wykonywanymi przez Muzeum Sportu i Turystyki,

- doświadczenie w pracy w muzealnictwie,

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie),

- znajomość programów komputerowych do obsługi cyfrowej ewidencji muzealiów,

- znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów.

Do obowiązków pracownika merytorycznego w Muzeum Sportu i Turystyki - Oddziale Muzeum Miasta Łodzi należało będzie m. in.:

- pozyskiwanie i powiekszanie zbiorów z zakresu historii sportu i turystyki,

- ewidencjonowanie, opracowywanie nakowe i katalogowanie zbiorów z zakresu historii łódzkiego sportu i turystyki oraz materiałów ikonograficznych, fotografii, dokumentów i obiektów związanych z historią sportu i turystyki w Łodzi,

- opracowanie scenariuszy i organizowanie wystaw stałych i czasowych

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys - opatrzony oświadczeniem kandydata "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Asystent muzealny przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektytywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1781)"

Uwaga:

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Nazwa stanowiska zależna będzie od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodnie z art. 32a pkt1-4 Ustawy o muzeach.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na BIPie Muzeum Miasta Łodzi https://bip.muzeum-lodz.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system