Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Kierownika działu etnograficznego

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - skansen

Data ogłoszenia: 2017-06-08

Ważne do: 2017-07-10

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU ogłasza nabór na stanowisko Kierownika działu etnograficznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu   Wymagania: • Wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny etnografii/etnologii, • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym, • Znajomość specyfiki pracy w muzeum, • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu, • Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym, • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), • Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

Mile widziane:

·Co najmniej 3 lata doświadczenia w instytucji kultury lub instytucji o charakterze naukowym,

·Umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,

·Umiejętność strategicznego myślenia oraz formułowania i wdrażania strategii oraz celów,

·Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych (granty, programy ministerialne, itp.)

Charakterystyka prac:
• Zarządzanie działem etnograficznym,
• Planowanie i rozliczanie prac realizowanych w dziale,
• Prowadzenie i nadzór nad badaniami z zakresu etnografii w szczególności zadań obejmujących obszar badawczy Muzeum,
• Publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki, etnograficznej/etnologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,
• Organizacja wystaw muzealnych (w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich rozliczanie),
• Prowadzenie nadzoru etnograficznego nad pracami budowlanymi na terenie skansenu,
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych imprez związanych z profilem działania muzeum,
• Reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
• Występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących ekspozycjach oraz o tematach z zakresu etnografii. Popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,

Warunki pracy:
• umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,
• miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen,

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów,            świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
• kserokopie świadectw pracy,
• mile widziane referencje,
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10. 07.2017 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: kierownik działu etnograficznego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowy

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2017-06-05

Ważne do: 2017-06-30

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • sporządzanie dokumentów finansowych, sprawozdań
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych;
 • opracowanie projektu dotacji celowych prowadzenie kasy i sporządzanie dokumentów kasowych;
 • prowadzenie rejestrów umów o dzieło, umów zlecenie; sporządzanie list płac oraz naliczanie składek ZUS;
 • terminowe rozliczanie z ZUS i US;
 • prowadzenie rozliczeń lekarskich za czas choroby zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych i dowodów wpłat; prowadzenie  indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzanie sprawozdań okresowych analiz kosztów i przychodów;
 • prowadzenie księgi przedmiotów nietrwałych i środków trwałych;
 • rozliczanie innych wartości pieniężnych (bilety wstępu, wydawnictwa, itp.)
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania biletów wstępu , dokumentów KP, KW, czeków

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowe;
 • umiejętność obsługi programów biurowych: (pakiet MS Office), kadrowo-płacowych, Płatnik;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach.

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy − umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy − pełny etat;

Miejsce pracy - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

cv;
list motywacyjny;
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. gen. J. Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. gen. J. Sowińskiego 2 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2017 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym.”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Fotograf (2 stanowiska), Specjalista ds. Postprodukcji (1 stanowisko)

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-06-05

Ważne do: 2017-06-09

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór na fotografa (2 stanowiska) oraz specjaliste ds. postprodukcji (1 stanowisko)  
Ogłoszenie: Fotograf (2 stanowiska), Specjalista ds. Postprodukcji (1 stanowisko) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Fotograf (2 stanowiska), Specjalista ds. Postprodukcji (1 stanowisko)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomocnik muzealny

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Kielcach

Na terenie: Kielce

Data ogłoszenia: 2017-05-31

Ważne do: 2017-06-14

Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko:

Pomocnika muzealnego

do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach

Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach

Zakres obowiązków:

nadzór nad grupami zwiedzającymi
sprzedaż wydawnictw oraz biletów wstępu do muzeum
udzielanie dodatkowych informacji z zakresu tematyki wystaw muzealnych
pomoc przy organizacji przedsięwzięć muzealnych
utrzymywanie porządku na terenie budynku muzeum

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • dyspozycyjność do pracy popołudniami, w weekendy i święta
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, komunikatywność
 • dbałość o prezencję

Mile widziane:

Podstawowa znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełny etat 8 godzin)
 • przyjazną atmosferę w pracy

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i CV
  kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2017 roku osobiście w siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach: Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce

Wymagane dokumenty: CV powinno być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 czerwca 2016 r. ustawa o ochronie danych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”

Informacje dodatkowe:
Wybrani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, nie odsyłamy złożonych dokumentów.
Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej (www.mnki.pl)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konserwator/ asystent konserwatorski

Poszukuje: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Na terenie: Przemyśl

Data ogłoszenia: 2017-05-31

Ważne do: 2017-09-30

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu poszukuje kandydata na stanowisko konserwator/ asystent konserwatorski.

Charakterystyka pracy:

- planowanie i kosztorysowanie prac realizowanych w dziale,

- prowadzenie i nadzór nad pracami konserwatorskimi i renowacyjnymi,

- nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów zabytkowych,

- sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej.

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki,

Preferowani specjaliści  z zakresu konserwacji i restauracji papieru i skóry, w drugiej kolejności specjaliści z zakresu konserwacji i restauracji tkanin.


Mile widziane:

- co najmniej 5 - letnie doświadczenie : dotyczy wyłącznie stanowiska konserwatora , w przypadku asystenta muzealnego - nie wymagane,

- znajomość specyfiki pracy w Muzeum,

- umiejętność organizacji pracy,

- znajomość języków obcych,

- umiejętność obsługi komputera,

 

Warunki pracy:

- umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,

- miejsce pracy: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl, tel. 16 679 30 31.

 

Ogłoszenie: konserwator/ asystent konserwatorski Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: konserwator/ asystent konserwatorski

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu poszukuje kandydata na stanowisko konserwator/ asystent konserwatorski.

Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- oświadczenie zawierające zapis: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (Sekretariat) lub przesłać pocztą, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeum.przemysl.pl oraz sekretariat@mnzp.pl w terminie do 30.09.2017 r. z adnotacją na kopercie i w tytule e-maila: "Oferta na stanowisko konserwatora lub asystenta konserwatorskiego."

O terminie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie, e-mailem.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.przemysl.pl

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Rzemieślnik - elektryk

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2017-05-31

Ważne do: 2017-06-05

Muzeum Narodowe w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko pracy:
rzemieślnik - elektryk

Opis stanowiska:

 • dokonywanie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych (konserwacja lamp elektrycznych, wymiana żarówek, bezpieczników, zapłonników i innych urządzeń elektrycznych), usuwanie drobnych awarii elektrycznych;
 • prowadzenie ewidencji wykonanych prac oraz powierzonego sprzętu i materiałów.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zawodowego o profilu elektrycznym, elektromechanicznym lub energetycznym
 • uprawnień do 1kV na serwis urządzeń elektroenergetycznych
 • stanu zdrowia pozwalającego na podjęcie pracy na proponowanym stanowisku (m.in. dobrego wzroku, zdolności do pracy na wysokości powyżej 3m
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej
 • mile widziane doświadczenie zawodowe, aczkolwiek nie jest to wymóg obowiązkowy

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia przydatnych doświadczeń zawodowych
 • po okresie próbnym stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • ciekawą pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury

Nadsyłanie zgłoszeń:

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail:
mnp_kadry@mnp.art.pl

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U.  1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do dnia 5 czerwca 2017 r.

Wszelkie pytania związane z prezentowaną ofertą pracy prosimy kierować do Pana Marka Buczowskiego
- Głównego Energetyka Muzeum Narodowego w Poznaniu

tel. +48 61 85 68 058.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny w Dziale Edukacji

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2017-05-31

Ważne do: 2017-06-04

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni

Asystenta muzealnego w Dziale Edukacji

Opis stanowiska:

 • organizowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w formie lekcji muzealnych, dni studyjnych, warsztatów historycznych i seminariów dla uczniów, studentów i dorosłych z Polski i zagranicy,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych oraz nauczycieli i multiplikatorów zainteresowanych edukacją historyczną w miejscach pamięci,
 • opracowywanie konspektów zajęć edukacyjnych,
 • inicjowanie i organizowanie współpracy z instytucjami kultury i szkołami w Lublinie i na terenie Lubelszczyzny oraz popularyzowanie działalności edukacyjnej Muzeum w środowiskach nauczycielskich,
 • udział w seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki muzealnej, w szczególności edukacji historycznej w kraju i za granicą,
 • udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji i wystawach czasowych.

 

Ogłoszenie: Asystent muzealny w Dziale Edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny w Dziale Edukacji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych i animacyjnych
 • łatwość nawiązywania kontaktów z dużymi
 • grupami publiczności
 • umiejętność organizacji i koordynacji prac w zespole
 • wysoka kultura osobista

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • zainteresowanie historią II wojny światowej
 • doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki etc.) w instytucjach kultury zajmujących się
  upamiętnianiem wydarzeń związanych z II wojną światową w Polsce i za granicą

Oferujemy:

 • ciekawą i rozwijającą pracę,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres
praca@majdanek.eu
w terminie do 4 czerwca 2017 r.

Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU EDUKACJI

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do
8 czerwca 2017 r.
Prosimy załączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)"

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2017-05-31

Ważne do: 2017-06-04

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni

Specjalistę ds. bronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej

Opis stanowiska:

 • opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Muzeum w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysów polityczno-militarnych i wojny
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej oraz planu obrony cywilnej Muzeum
 • realizowanie zadań wynikających z wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Muzeum w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 • wdrażanie procedur reagowania kryzysowego w zarządzaniu kryzysowym i sytuacjach kryzysowych - opracowywanie zarządzeń, wytycznych i decyzji w zakresie ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
 • sporządzanie raportów i sprawozdań.
Ogłoszenie: Specjalista ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • szkolenie lub studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa
 • publicznego i zarządzania kryzysowego oraz obronności państwa
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
 • 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość podstaw prawnych zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz mechanizmów psychologicznych rządzących sytuacją kryzysową
 • umiejętność obsługi komputera, programów MS Office, Internetu

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (maks. 2/5 etatu)
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • samodzielne stanowisko pracy

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać
drogą elektroniczną na adres
praca@majdanek.eu
w terminie do 04.06.2017 r.
Prosimy o wpisanie w tytule maila REKRUTACJA SPECJALISTA DS. OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 09.06.2017 r.

Prosimy załączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kurator zbiorów Muzeum Ks. Czartoryskich

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-05-31

Ważne do: 2017-05-31

Nabór na stanowisko Kurator zbiorów Muzeum Ks. Czartoryskich

Opis stanowiska:

 • Kierowanie działalnością merytoryczną i naukową nad zbiorami Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nadzór nad realizacją scenariusza wystaw stałych, opracowywaniem publikacji i katalogów zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Nadzór merytoryczny nad inwentaryzacją i reinwentaryzacją zbiorów
 • Nadzór nad obiektami w zakresie konserwacji, magazynowania i transportowania
 • Nadzór merytoryczny nad wypożyczeniami obiektów z Muzeum Książąt Czartoryskich
 • Odpowiedzialność za koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołu pracowników
 • Nadzór nad katalogowaniem zbiorów i realizowaniem kwerend
Ogłoszenie: Kurator zbiorów Muzeum Ks. Czartoryskich Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kurator zbiorów Muzeum Ks. Czartoryskich

Wymagania:

 • Znajomość zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich, problemów muzealnictwa i kolekcjonerstwa polskiego w szeroko rozumianym okresie nowożytnym;
 • Stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych
 • Znajomość systemów katalogowania lub inwentaryzowania funkcjonujących w instytucjach muzealnych/naukowych
 • Mile widziana znajomość procesów digitalizacji zbiorów
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (zespołami badawczymi)
 • Kompetencje interpersonalne, w szczególności umiejętność budowania pożądanych postaw, umiejętność pracy w grupie, asertywność, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu
 • Pozytywne nastawienie, otwartość i inicjatywa w działaniu
 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office
 • Znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków zachodnioeuropejskich (francuski, niemiecki)

Oferujemy:

 • Odpowiedzialne stanowisko
 • Duże możliwości rozwoju naukowego
 • Pracę pełną wyzwań
 • Prywatną opiekę medyczną

Aplikacje prosimy przesyłać do 31.05.2017r. na adres: hr@mnk.pl

W swojej aplikacji oprócz CV prosimy o przedstawienie spójnego programu działalności Muzeum, w tym propozycji programu wystaw zmiennych.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji muzealnej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-05-31

Ważne do: 2017-06-04

Nabór na stanowisko opiekun ekspozycji muzealnej

Opis stanowiska:

 • dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji,
 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych,
 • obsługa kasy fiskalnej (program Iksoris),
 • udzielanie informacji zwiedzającym,
 • obsługa sklepiku muzealnego - sprzedaż biletów i wydawnictw,
 • obsługa multimediów, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych,
 • drobne prace gospodarcze.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie średnie,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy),
 • odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność,
 • wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • prywatną opiekę medyczną.

Aplikację w formie CV oraz listu motywacyjnego proszę kierować na adres: mcsufin@mnk.pl w terminie do 04.06.2017r.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W składanej aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zmianami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Młodszy inżynier sieciowy

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-05-31

Ważne do: 2017-06-04

Nabór na stanowisko: młodszy inżynier sieciowy

Opis stanowiska:

 • konfigurowanie i administrowanie urządzeniami CISCO,
 • rozwiązywanie bieżących problemów sieciowych MNK,
 • administrowanie serwerami Linux.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe (Telekomunikacja, Sieci Komputerowe lub pokrewne),
 • min. 1 rok doświadczenia w zakresie utrzymania technologii sieciowych,
 • doświadczenie w zakresie technologii bezprzewodowych i sieci WAN,
 • zrozumienie komponentów sieci, takich jak: DNS, DHCP, NAT, firewall, proxy, web filters itp.,
 • znajomość technologii typu Voice/VoIP,
 • wiedza o systemach bazujących na Linuxie,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego infrastruktury sieciowej,
 • wiedza z zakresu sieci bezprzewodowych będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziany certyfikat lub ukończony kurs CCNA,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę pełną ciekawych wyzwań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • prywatną opiekę medyczną

Aplikację w formie CV oraz listu motywacyjnego proszę kierować na adres: mcsufin@mnk.pl w terminie do 04.06.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W składanej aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zmianami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-08

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ogłasza nabór na stanowisko
Asystent muzealny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


* przygotowywanie wydawnictw o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim dotyczących zbiorów MHK oraz historii i kultury Krakowa, koordynacja procesu wydawniczego
* przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących historii i kultury Krakowa
* realizacja projektów, programów oraz wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim
* organizowanie różnorodnych form doskonalenia i wymiany doświadczeń (w tym warsztaty, szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz przewodników)
* przygotowywanie wykładów oraz publikacji z zakresu edukacji muzealnej
* diagnoza potrzeb, opracowywanie planów rozwoju oraz oferty edukacyjnej dla różnych grup odbiorców

Wymagania:
* wykształcenie wyższe, kierunek: historia sztuki
* specjalizacja pedagogiczna
* bardzo dobra znajomość języka angielskiego
* praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
* samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność

Wymagania dodatkowe:
* podyplomowe studia muzealnicze
* doświadczenie w pracy muzealnej
* ukończony kurs przewodników miejskich po Krakowie

Warunki pracy:
* rodzaj umowy - umowa o pracę na zastępstwo
* wymiar czasu pracy - pełny etat
* miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
* godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

Oferujemy:
* ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
* stabilne zatrudnienie
* wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
* pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
* możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:
* cv
* list motywacyjny
* oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.06.2017 r.
z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Asystent muzealny”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator muzealny

Poszukuje: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-07

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poszukuje kandydata do pracy w charakterze

Edukatora muzealnego

Edukator muzealny odpowiedzialny będzie m.in. za organizowanie i przeprowadzenie autorskich zajęć i projektów edukacyjnych, realizację i koordynację działań kulturalnych  o charakterze ciągłym i eventowym, oprowadzanie grup zorganizowanych i odbiorców indywidualnych po aktualnych wystawach w języku polskim i angielskim.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego z zakresu: edukacji artystycznej lub historycznej, historii, ochrony dóbr kultury, historii sztuki, kulturoznawstwa, pedagogiki lub pokrewnego
 •  doświadczenia w realizacji autorskich zajęć edukacyjnych
 •  doświadczenia w przygotowywaniu i koordynowaniu działań eventowych
 •  sprawnego posługiwania się słowem pisanym i mówionym
 •  dobrej znajomości języka angielskiego
 •  umiejętności obsługi komputera i sprzętów biurowych
 •  skrupulatności, odpowiedzialności i samodzielności
 •  umiejętności pracy w zespole i zdolności organizacyjnych
 •  kreatywności i twórczego myślenia
 •  mile widziana znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 7.06.2017 r.
na adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 85-109 Bydgoszcz,
ul. Grodzka 7-11 lub drogą elektroniczną na adres: kadry@muzeum.bydgoszcz.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”

Uprzejmie informujemy, że:

 •  skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
 •  oferty osób nie zakwalifikowanych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone
 •  Muzeum nie zwraca przesłanych dokumentów

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik muzeum - płatny staż z Urzędu Pracy

Poszukuje: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

Na terenie: Jawor

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-02

Staż z urzędu pracy: pracownik muzeum
Numer: StPr/17/0488

Wymiar etatu:
1
Data rozpoczęcia:
Czerwiec 2017
Liczba miesięcy:
6
Stypendium brutto:
997,4 zł

Ogłoszenie: Pracownik muzeum - płatny staż z Urzędu Pracy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik muzeum - płatny staż z Urzędu Pracy

Sposób aplikowania:
Za pośrednictwem urzędu

Nazwa urzędu pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

Adres:
Strzegomska 7, 59-400 Jawor, powiat: jaworski, woj: dolnośląskie Zobacz na mapie

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Gołębiewicz

Numer telefonu:
767291112

Wymagane dokumenty:
Staż finansowany ze środków POWER dla osób do 30 roku życia

Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji - płatny staż z Urzędu Pracy

Poszukuje: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

Na terenie: Dobczyce

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-02

Staż z urzędu pracy: pracownik galerii/ opiekun ekspozycji
Numer: StPr/17/1002

Opis zadań:

 • opieka i dbałość o stan eksponatów i ekspozycji muzealnych,
 • nadzór nad ekspozycja muzealną,
 • pomoc w organizacji wystaw, zajęć edukacyjnych, imprez i realizacji projektu "Scansenova",
 • nauka obsługi kasy fiskalnej i wystawianie faktur,
 • sporządzanie rozliczeń,
 • udzielanie informacji turystycznych.
Ogłoszenie: Opiekun ekspozycji - płatny staż z Urzędu Pracy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun ekspozycji - płatny staż z Urzędu Pracy

Wymiar etatu:
1
Data rozpoczęcia:
czerwiec 2017
Liczba miesięcy:
5
Stypendium brutto:
997,4 zł

Wymagania konieczne:
Wykształcenie średnie zawodowe 4-letnie

Inne wymagania:

Dokładność, kultura osobista

Sposób aplikowania:

Za pośrednictwem urzędu

Nazwa urzędu pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
Adres:
Sienkiewicza 13a, 32-020 Wieliczka, powiat: wielicki

Osoba do kontaktu:
Aneta Mich

Numer telefonu:
122897018

E-mail:
mich@pupwieliczka.pl

Wymagane dokumenty:
Skierowanie

Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator

Poszukuje: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-12

Kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem przybliżającym sztukę tym, którzy chcieliby się o niej więcej dowiedzieć. Spotykamy się z artystami, galerzystami i kuratorami. Podróżujemy na najważniejsze targi sztuki świata, odwiedzamy biennale i inne wydarzenia. Działamy w bliskiej współpracy z wieloma instytucjami kultury i sztuki.

Jeśli jesteś zainteresowana/y wspólnym realizowaniem misji Towarzystwa, chcesz żywo uczestniczyć w kulturze i interesujesz się sztuką to znaczy, że do siebie pasujemy!

Kogo szukamy?

Szukamy koordynatora Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, osoby odpowiedzialnego za współtworzenie programu członkowskiego i codzienną koordynację funkcjonowania Towarzystwa.

Koniecznie zgłoś się do nas jeśli jesteś: 

 • aktywną, samodzielną i otwartą na nowe idee osobą
 • masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów i odznaczasz się wysoką kulturą osobistą
 • masz doświadczenie w tworzeniu strategii marketingowych oraz fundraisingowych
 • potrafisz organizować własną pracę, przejawiasz inicjatywę w podejmowaniu działań
 • posiadasz podstawowe umiejętności przy obsłudze programów graficznych (dodatkowy atut)

Co będziesz robić na co dzień?

 • koordynować bieżące działania Towarzystwa, w tym przygotowywać program członkowski, organizować eventy (np. zamknięte pokazy i przedpremierowe otwarcia wystaw, wizyty w pracowniach artystycznych i w prywatnych kolekcjach, wyjazdy do innych galerii i muzeów, współpracować z targami sztuki z całego świata)
 • budować wizerunek i promować Towarzystwo w mediach społecznościowych; nawiązywać współpracę z mediami tradycyjnym
 • przygotowywać newsletter i mailing do komunikacji wewnętrznej członków Towarzystwa
 • koordynować produkcję edycji kolekcjonerskich oraz materiałów promocyjnych, organizować sprzedaż edycji
 • ściśle współpracować z zarządem Towarzystwa

Co będziesz robić od czasu do czasu?

 • pozyskiwać środki (fundraising) i sponsorów, zdobywać i utrzymywać relacje z naszymi Partnerami, przygotowywać i koordynować zawieranie umów barterowych
 • uczestniczyć w targach sztuki i wydarzeniach artystycznych

Co oferujemy?

Elastyczne godziny pracy na umowę zlecenie. Część zadań może być wykonywana zdalnie. Jeśli masz inne obowiązki (np. studia), nie martw się, znajdziemy wspólny grafik.

Co wysłać?

W dowolnej formie (np. CV, kartka z pamiętnika) wyślij do nas dokument, z którego dowiemy się jakie masz kompetencje do sprawowania tej funkcji i doświadczenie, które to potwierdza.

Jak i kiedy aplikować?

Do 12.06.2017 pod adres: towarzystwo@artmuseum.pl

Pamiętaj o dopisaniu klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Potrzebujesz więcej informacji?

www: wspieraj.artmuseum.pl
fb: TowarzystwoPrzyjaciolMuzeum
instagram: przyjaciele_msn

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Inspektor nadzoru

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-09

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor nadzoru

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie projektów i zadań inwestycyjno-remontowych do realizacji, sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla bieżących robót, udział w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie STWiOR;
 • zamawianie i sprawdzanie dokumentacji technicznej – projektowej (współpraca z biurami projektów);
 • nadzór inwestorski nad realizowanymi pracami (kontrola, odbiory częściowe i końcowe, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów powykonawczych, kontrola rozliczeń z wykonawcami prac);
 • kompletowanie i archiwizacja dokumentacji i korespondencji dotyczącej procesu inwestycyjnego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo, inżynieria lądowa;
 • uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej (bez ograniczeń);
 • zgoda na wykonywanie pracy na wysokościach powyżej 3m oraz w wykopach o głębokości większej niż 3m;
 • minimum 6-letnie doświadczenie w branży budowlanej, w tym przynajmniej 3 lata na samodzielnej funkcji (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru, projektant etc.);
 • mile widziane doświadczenie w realizacji lub nadzorowaniu projektów inwestycyjnych, w tym związanych z zabytkami;
 • znajomość przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego (przygotowanie i realizacja);
 • mile widziana znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, na temat organizowania przetargów i konkursów ofert oraz problematyki dotyczącej pracy w obiektach zabytkowych;
 • umiejętność kosztorysowania;
 • obsługa programów NORMA, AUTOCAD;
 • samodzielność, dokładność, łatwość podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • chęć poszerzania wiedzy zawodowej i kwalifikacji.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 09/06/2017r. na adresrekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „Inwestycje”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie, 
Pl. Zamkowy 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Szatni Głównej

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-02

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy w Szatni Głównej

Zakres czynności:

 • codzienne sprzątanie rejonu Szatni Głównej oraz sal przyległych;
 • dbanie o estetyczny wygląd sprzątanego rejonu;.
 • obsługa szatni i toalet dla zwiedzających oraz dla gości uroczystości zamkowych;
 • obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek;
 • obsługa uroczystości zamkowych (koncerty, wykłady, lekcje muzealne).

Wymagania:

Dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej oraz na wysokości do 3 metrów(sporadycznie).

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę - pełny etat;
 • praca jednozmianowa wg harmonogramu w wymiarze 8 godzin/ dziennie w godzinach:

– sezon zimowy w godz. 7 - 16
– sezon letni w godz  7 - 18, w czwartki między 12-20;

 • praca w dni wolne, niedziele i święta – 3, 4 dni w miesiącu;
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 2/06/2017r. na adresrekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „szatnia”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie, 
Pl. Zamkowy 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Fotograf (2 stanowiska)

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-09

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne 2 stanowiska pracy w Muzeum Warszawy

Fotograf (Dział Inwentaryzacji Zbiorów)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • fotografowanie i skanowanie zbiorów muzealnych
 • asystowanie przy procesie digitalizacji
 • kalibracja sprzętu fotograficznego oraz skanującego
 • przygotowywanie stanowisk do digitalizacji zbiorów
 • post-produkcja plików referencyjnych wynikających z fotografowania i skanowania

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                            

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, pracą w pomieszczeniu ze sztucznym oświetleniem pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi, praca w pozycji wymuszonej.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe I stopnia lub studium podyplomowe z zakresu fotografii
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office-Word, Excel, Internet, Adobe Photoshop, Adobe Bridge
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: fotografia
• obsługa komputera: Capture One Pro
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• znajomość zasad dot. digitalizacji zbiorów muzealnych, opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
• doświadczenie w pracy w studio fotograficznym z oświetleniem błyskowym
• umiejętność kalibracji sprzętów fotograficznych i skanujących oraz zarządzania profilami barwnymi
• skrupulatność
• uczciwość
• odpowiedzialność
• lojalność

Rekrutacja:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”*

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 09.06.2017 do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl
Adres składania dokumentów
ul. Jezuicka 1/3 pok. 309
00-281 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. F2_ZIN/2017”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 09.06.2017 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. post-produkcji i archiwizacji dokumentacji wizualnej zbiorów

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-09

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy

Specjalista ds. post-produkcji i archiwizacji dokumentacji wizualnej zbiorów (Dział Inwentaryzacji Zbiorów)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• post-produkcja plików cyfrowych wynikających z fotografowania i skanowania zbiorów muzealnych
• archiwizacja dokumentacji wizualnej zbiorów w repozytorium cyfrowych odwzorowań zbiorów oraz na kartach ewidencyjnych w programie do ewidencji zbiorów
• asystowanie przy wykonywaniu dokumentacji wizualnej zbiorów w pracowni fotograficznej
• skanowanie zbiorów

Ogłoszenie: Specjalista ds. post-produkcji i archiwizacji dokumentacji wizualnej zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. post-produkcji i archiwizacji dokumentacji wizualnej zbiorów

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi, praca w pozycji wymuszonej.

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie lub studium podyplomowe z zakresu fotografii lub grafiki komputerowej
 • obsługa komputera: Windows, pakiet  MS Office-Word, Excel, Internet, Adobe Photoshop
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • obywatelstwo polskie

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: fotografia lub grafika komputerowa
 • obsługa komputera: MUSNET, Capture One Pro, Adobe Bridge
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • doświadczenie w tworzeniu repozytoriów cyfrowych zbiorów oraz w post-produkcji i retuszu plików cyfrowych
 • znajomość zasad dot. digitalizacji zbiorów muzealnych, opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • skrupulatność
 • uczciwość
 • odpowiedzialność
 • lojalność

 

Rekrutacja:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”*

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 09.06.2017 do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów

ul. Jezuicka 1/3 pok. 309

00-281 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SPAZ_ZIN/2017”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 09.06.2017 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. nadzoru nad umowami serwisowymi

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-05

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy

Specjalista ds. nadzoru nad umowami serwisowymi (Dział Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • uczestniczenie w komisji usterkowej
 • zgłaszanie usterek inwestycji zakończonych oraz urządzeń
 • kontrola i nadzór nad harmonogramami okresowych przeglądów technicznych
 • pomoc przy prowadzeniu Książek Obiektu Budowlanego
 • kontrola nad prowadzonymi serwisami instalacji technicznych
 • współpraca z serwisantami systemów: bezpieczeństwa, wodno-kanalizacyjnym, instalacji elektrycznych multimedia, wentylacji oraz automatyki
 • współpraca z konserwatorami systemu gaszenia gazem
 • archiwizacja dokumentów związanych z działalnością Działu Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów

 

Ogłoszenie: Specjalista ds. nadzoru nad umowami serwisowymi Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. nadzoru nad umowami serwisowymi

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4h, pracą na wysokości do 3 m, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie min. średnie
 • min. 3 lata stażu pracy
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz obywatelstwo polskie

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia elektryczne do eksploatacji E (do 1kV)
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, rzetelność, dyspozycyjność

 

Rekrutacja:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie      na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”*

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 05.06.2017 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

ul. Jezuicka 1/3 pok. 309

00-281 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SNUS_IUS/2017”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 05.06.2017 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy referent ds. administracyjno-technicznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-05-30

Ważne do: 2017-06-05

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy

Starszy referent ds. administracyjno-technicznychn (Dział Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• prowadzenie spraw związanych z gwarancjami technicznymi w obiektach Muzeum
• nadzór nad utrzymaniem terminów serwisów gwarancyjnych
• koordynowanie gwarancji, w tym terminów, zgłoszeń i napraw
• tworzenie dokumentów przetargowych, w tym opis przedmiotu zamówienia
• opieka nad dokumentacją techniczną obiektów Muzeum
• zamawianie, kompletowanie dokumentów techniczno-serwisowych
• sporządzanie i prowadzenie grafików przeglądów technicznych
• archiwizacja dokumentów związanych z działalnością Działu Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów

Ogłoszenie: Starszy referent ds. administracyjno-technicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy referent ds. administracyjno-technicznych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4h, pracą na wysokości do 3 m, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • min. 1 rok stażu pracy
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub administracyjne
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, rzetelność, dyspozycyjność

Rekrutacja:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie       na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”*

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 05.06.2017 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów

ul. Jezuicka 1/3 pok. 309

00-281 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. StRAT_IUS/2017”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 05.06.2017 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system