Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Specjalista/Specjalistka ds. Prawnych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-09-15

Ważne do: 2023-10-15

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko w Dziale Prawnym:

Specjalista/Specjalistka ds. Prawnych

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 

 

Opis stanowiska:

1)     Bieżące monitorowanie spraw napływających do Działu Prawnego, właściwe ich rejestrowanie, kategoryzacja i priorytetowanie,

2)     opracowywanie i opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych,

3)     prowadzenie, monitorowanie i okresowa aktualizacja wewnętrznego systemu zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych, 

4)     weryfikacja wewnętrznych regulaminów, procedur i innych aktów, pod kątem ich zgodności z prawem,

5)     zapewnienie pracownikom Instytucji dostępu do obowiązujących aktów wewnętrznych,

6)     wspieranie pracowników w procesie przygotowywania wzorów/szablonów dokumentów: umów, zarządzeń, regulaminów, pism itp.,

7)     przygotowywanie odpowiedzi na zadekretowaną korespondencję,

8)     koordynowanie obiegu dokumentów oraz dbanie o ich kompletność,

9)     opracowywanie i weryfikowanie pod względem formalnym umów zawieranych przez MNW,

10)  weryfikowanie i nadzorowanie zewnętrznych usług i zleceń prawnych,

11)  udzielanie konsultacji prawnych oraz sporządzenie opinii / ew. porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych.

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. Prawnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. Prawnych

Nasze wymagania:

1)     Wykształcenie wyższe (preferowane prawo lub administracja),

2)     3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

3)     umiejętność redagowania pism (zarządzenia, umowy, porozumienia),

4)     biegła obsługa komputera (w szczególności edytora tekstu Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel),

5)     umiejętność stosowania wykładni przepisów oraz analitycznego rozwiązywania problemów,

6)     dobra organizacja pracy, komunikatywność, rzetelność, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

1)     Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury 

i sztuki,

2)     zatrudnienie na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzinowym,

(pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok kolejna na czas nieokreślony),           

3)     możliwość uczestnictwa w licznych wydarzeniach kulturalnych.

 

Dokumenty niezbędne:

1)     Życiorys/CV,

2)     List Motywacyjny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl 

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: 

„Oferta pracy – 2023/9/DP/MNW”

 

Prosimy o przesłanie swojej aplikacji do: 15.10.2023r.

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-09-14

Ważne do: 2023-10-08

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 

 

 

GŁÓWNE ZADANIA 

1.       Organizowanie i prowadzenie przy współudziale zespołów merytorycznych postępowań oraz udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo-organizacyjna,

2.       Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi postępowaniami, przygotowywanie projektów umów, opinii w zakresie prowadzonego postępowania oraz aktów wewnętrznych MNW, 

3.       Przygotowanie pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

4.       Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej zamówień publicznych, 

5.       Sporządzanie i publikowanie sprawozdań i raportów, 

6.       Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych,

7.       Archiwizacja dokumentów dot. zamówień publicznych.

Ogłoszenie: Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych

WYMAGANIA 

Min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem    zamówień publicznych, w tym co najmniej rok doświadczenia w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającego, 

Wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne), 

Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych na podstawie ustawy PZP, 

Znajomość narzędzi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,

Sumienność w wykonywania obowiązków,

Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz pracy pod presją czasu,

Dodatkowy atutem będzie znajomość platformy e-zamówienia oraz ukończone kursy i szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP. 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1.     Życiorys/CV,

2.     Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1.     Zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,

2.     Umowę o pracę,

3.     Bogaty pakiet socjalny/benefity,

4.     Udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

5.     Pełen wyzwań rozwój zawodowy,

6.     Pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,

7.     Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     Dokumenty należy złożyć do: 8.10.2023r., 

2.     Wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     Lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/9/zamówienia/MNW”.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomoc muzealna

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2023-09-12

Ważne do: 2023-09-30

Muzeum Miasta Łodzi  z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy pomoc muzealna  Warunki pracy:  ·         Rodzaj umowy – umowa o pracę ·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1 ·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź ·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny ·         Godziny pracy – zgodne z harmonogramem (również w soboty i niedziele) ·         Termin składania ofert – do 30.09.2023 r. ·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – wrzesień/październik 2023 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru) ·         Proponowane wynagrodzenie brutto: 3600,00 zł (plus dodatek zależny od udokumentowanego doświadczenia)

Wymagania kwalifikacyjne:

·         wykształcenie min. średnie,

·         znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

·         zainteresowanie historią i kulturą Miasta Łodzi,

·         dyspozycyjność,

·         życzliwość i kultura osobista,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,

·         umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.

Wymagania dodatkowe, mile widziane:

·         wykształcenie wyższe,

·         umiejętność obsługi kasy fiskalnej,

·         umiejętności posługiwania się językiem migowym.

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Sprawdzanie biletów zwiedzających,

·         Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze,

·         Podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące nadzorowanej wystawy czy historii Muzeum Miasta Łodzi,

·         Pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw,

·         Obsługa szatni,

·         Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych
w Muzeum,

·         Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji – dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pomoc muzealna przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 30.09.2023 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 534 160 108
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji.

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.       Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2.       Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.       Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.       Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.       Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator/Edukatorka

Poszukuje: Muzeum Emigracji w Gdyni

Na terenie: Gdynia

Data ogłoszenia: 2023-09-08

Ważne do: 2023-09-22

Poszukujemy do Działu Edukacji Muzeum Emigracji w Gdyni edukatora lub edukatorki, czyli osoby, której głównym zadaniem będzie prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach naszej stałej oferty edukacyjnej dla szkół i przedszkoli.

W Dziale Edukacji w obecnym składzie pracujemy już dłuższy czas i szukamy kogoś, kto dopełni nasz zespół. Przez ten czasu udało nam się stworzyć szereg wartościowych i nagradzanych projektów, z których jesteśmy dumne. Wybrałyśmy kilka naszych ulubionych przedsięwzięć, do których linki znajdziesz na końcu tego ogłoszenia. 

Pracując nad ofertą Działu Edukacji kierujemy się poniższymi wartościami:

- otwartość i solidarność – praca nad otwieraniem świadomości społeczeństwa, promowanie równości jako wartości, 

- wspólnotowość i współpraca– tworzenie i dbanie o wspólnoty, m.in. różnych grup odbiorców w Muzeum i on-line, kolektywne wypracowywanie pomysłów i wspólne o nie dbanie,

- pasja do historii – pracujemy nad rzetelnym i obiektywnym przekazywaniem wiedzy historycznej w ciekawy, nieszablonowy sposób,

- uważność – bycie tu i teraz, aby jak najlepiej odpowiadać na bieżące potrzeby.

Jeśli są one bliskie i Tobie, lubisz pracować z młodymi odbiorcami kultury, a także chciałbyś/chciałabyś pracować w biurze z widokiem na morze i wejściem do gdyńskiego portu, zapraszamy do aplikowania na stanowisko edukator/edukatorka. 

Twoim zadaniem będzie:

- prowadzenie warsztatów i zajęć dla grup szkolnych, rodzin, osób dorosłych;

- oprowadzanie po Muzeum grup szkolnych (również w języku angielskim oraz on-line); 

- wspólna praca nad rozwijaniem oferty edukacyjnej Muzeum;

Na stanowisku edukatorki lub edukatora wymagamy wykształcenia wyższego (preferowane kierunki historyczne, społeczne lub pedagogiczne) oraz doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych. W ramach pracy w naszym dziale możliwy jest dalszy rozwój zawodowy oraz projektowanie i wdrażanie własnych projektów i koncepcji. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- szkicowa koncepcja warsztatu dla rodzin z dziećmi 5-8 lat pod hasłem „Świat w ruchu“. Pokaż nam jak rozumiesz to hasło i przedstwa je w formie projektu scenariusza zajęć. Ten szkic będzie wykorzystywany wyłącznie w procesie rekrutacji. 

- CV z krótkim opisem dlaczego chciałbyś/chciałabyś pracować z nami;

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres biuro@muzeumemigracji.pl w terminie do dnia 22 września 2023 do godz. 15:30, tytułując maila: „Nabór na stanowisko: edukatorki/edukatora".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 

Prosimy o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do  celów  rekrutacji o treści : „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1  moich   danych   osobowych   w   celu   przeprowadzenia   procedury   rekrutacji   na   stanowisko edukatorki/edukatora”.

Nasze ulubione projekty: 

Wystawa „Przeprowadzki“

https://polska1.pl/wystawa-czasowa-przeprowadzki/ 

Projekt #nauczsięreagować

https://polska1.pl/premiera_spotu_i_pakietu_antydyskryminacyjnego_nauczsiereagowac/

Kryminalne Piątki

https://polska1.pl/projects/kryminalne-piatki/

Late Nite

https://polska1.pl/projects/late-nite/

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy:

1.       Administratorem (dalej ADO) danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej. 

2.       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.

3.       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę.

4.       Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO. 

5.       Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym realizującym na rzecz ADO usługi archiwizacji. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.       Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7.       W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia  o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@muzeumemigracji.pl) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych       z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli

Poszukuje: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2023-09-08

Ważne do: 2023-09-22

Ogłoszenie: Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-09-07

Ważne do: 2023-09-21

Muzeum Warszawy poszukuje Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!   Dział Obsługi Muzeum Nr ref.: KO_1.OM/2023
Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje kwalifikowanego opiekuna ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

 

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: KO_1.OM/2023

 

Zakres obowiązków:

×         nadzór nad obiektami eksponowanymi na wystawie stałej i wystawach czasowych

×         troska o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd powierzonego obiektu

×         informowanie zwiedzających o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum

×         udzielanie informacji o wystawie

×         obsługa obiektu podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum

×         codzienne kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających

×         obsługa i rozliczanie kasy fiskalnej

×         obsługa sklepu muzealnego w zakresie sprzedaży biletów, pamiątek i wydawnictw

×         codzienne przygotowanie sal ekspozycyjnych do zwiedzania (sprzątanie, obsługa nawilżaczy i klimatyzatorów)

×         przestrzeganie wytycznych konserwatorskich dotyczących ochrony zbiorów powierzonych opiece

×         pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum

 

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie średnie

×         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×         wykształcenie wyższe

×         obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×         znajomość innych języków obcych

×         wysoka kultura osobista, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność, zdyscyplinowanie

 

Co oferujemy:

×         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 3 800 zł oraz dodatek stażowy

×         przyjazne środowisko pracy

×         możliwość rozwoju zawodowego

×         podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×         świadczenia pozapłacowe np. karta multisport

×         darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. KO_1.OM/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                 Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

lub mailowo:                                                                    kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  21.09.2023 r.

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy;

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące;

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny do Galerii Sztuki Europejskiej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2023-09-06

Ważne do: 2023-09-22

Muzeum Narodowe w Poznaniu poszukuje pracownika do Galerii Sztuki Europejskiej
Ogłoszenie: Pracownik merytoryczny do Galerii Sztuki Europejskiej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik merytoryczny do Galerii Sztuki Europejskiej

Galeria Sztuki Europejskiej gromadzi w swych zbiorach obiekty różnych szkół europejskich ze wszystkich okresów, od średniowiecza po wiek XX. Jej wysoką pozycję na tle muzealnictwa polskiego i europejskiego definiują szczególnie dzieła z kolekcji Atanazego Raczyńskiego i z „Galerii Rogalińskiej” Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, wchodzące w skład Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Najwyższej rangi i wyjątkowy w Polsce jest zbiór malarstwa hiszpańskiego baroku, niezwykle wartościowe są także kolekcje włoskiego renesansu czy malarstwa niemieckiego od romantyzmu po secesję i ekspresjonizm. Nie sposób też nie wymienić obecności w Galerii jedynego w zbiorach polskich dzieła czołowego mistrza francuskiego impresjonizmu, Claude’a Moneta. Strategia Galerii zakłada aktywną działalność naukową, wystawienniczą oraz współpracę z wiodącymi ośrodkami muzealnymi z Polski i z zagranicy.

Oferujemy pracę w zakresie merytorycznej opieki nad zbiorami malarstwa i rzeźby obcej od XIV do połowy XX wieku. Najważniejsze obowiązki na stanowisku pracy: prowadzenie dokumentacji naukowej, w tym opracowywanie informacji o obiektach w Muzealnej Bazie Danych; dbanie o właściwy przepływ informacji o obiektach, udział w kształtowaniu ekspozycji stałej Galerii; udział w przygotowywaniu wystaw czasowych; udział w projektach badawczych; przygotowywanie materiałów (tekstów, opracowań) o obiektach;  opracowywanie archiwaliów dotyczących obiektów i kolekcji; współpraca z instytucjami w zakresie udostępniania obiektów i informacji na ich temat, programów konserwatorskich i projektów edukacyjnych.

Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, z dobrą znajomością sztuki europejskiej od XIV do początków XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa tego okresu; umiejętność prowadzenia samodzielnych badań; doświadczenie w realizacji wystaw; umiejętność pisania tekstów o sztuce; ogólna wiedza z zakresu muzealnictwa; znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, wskazana także znajomość języka niemieckiego lub innego nowożytnego języka europejskiego; gotowość do rozwijania kompetencji zawodowych i chęć związania planów zawodowych z Muzeum Narodowym w Poznaniu; umiejętność obsługi komputera (w tym znajomość pakietu MS Office) i urządzeń biurowych; komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej; skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Oferujemy: zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy; ciekawą pracę w miłej atmosferze; możliwość rozwoju zawodowego; pracę w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Poznania; udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu i w jego oddziałach w Rogalinie, Śmiełowie i Gołuchowie); możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; możliwość podnoszenia kwalifikacji, dofinansowanie studiów, szkoleń i kursów.

Wymagane dokumenty: CV; list motywacyjny. Proces rekrutacji będzie przebiegał w 3 etapach: analiza dostarczonych dokumentów; analiza przygotowanych przez wybranych kandydatów tekstów o sztuce europejskiej od XIV do XX wieku (szczegółowe wytyczne zostaną podane wraz z informacją o zakwalifikowaniu kandydata do 2 etapu); rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami wybranymi spośród osób, które nadesłały teksty i zostały one ocenione pozytywnie.

Dokumenty prosimy dostarczyć na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl

Termin nadsyłania dokumentów: 22 września 2023 r.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny/adiunkt/kustosz w Dziale sztuki

Poszukuje: Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile

Na terenie: wielkopolska

Data ogłoszenia: 2023-09-05

Ważne do: 2023-09-30

Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Asystent muzealny/adiunkt/kustosz w Dziale sztuki

Ogłoszenie: Asystent muzealny/adiunkt/kustosz w Dziale sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny/adiunkt/kustosz w Dziale sztuki

Warunki pracy na stanowisku: 

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

- możliwość rozwoju zawodowego

- miejsce wykonywania pracy – Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- prowadzi dział sztuki i organizuje pracę tego działu, przygotowuje plany związane z działaniami działu,

- naukowo opracowuje zbiory działu sztuki zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a.  prowadzi księgi inwentarzowe, 

b.  opracowuje karty katalogowe,

c.   prowadzi i na bieżąco uzupełnia elektroniczną bazę danych

- przygotowuje wystawy stałe i czasowe,

- opracowuje i wygłasza odczyty dla publiczności,

- uczestniczy w konferencjach naukowych/sympozjach, 

- inicjuje i uczestniczy w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum w formie wykładów, publikacji, artykułów, 

- przygotowuje teksty do katalogów oraz opracowań na potrzeby wydawnictw bądź promocji i edukacji,

- przygotowuje rekomendacje w zakresie zakupów,

- dokonuje wyboru muzealiów do przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich, nadzoruje prace zabezpieczające i konserwujące.

 

Od kandydatów oczekujemy:

- ukończonych studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki

- wiedzy merytorycznej i żywego zainteresowanie sztuką XVIII – XX wieku;

- umiejętności planowania i organizacji pracy, wyznaczania priorytetów

- umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, skrupulatności, systematyczności.

- umiejętności przekazywania swojej wiedzy, umiejętności wystąpień publicznych

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych.

 

Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

2)   kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 

3)   kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 30.09.2023 r. na adres: muzeum@muzeum.pila.pl lub dostarczyć osobiście do Muzeum Okręgowego ul. Browarna 7 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ka muzealny/a

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk, pomorskie

Data ogłoszenia: 2023-09-04

Ważne do: 2023-09-30

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko Asystenta muzealnego w Dziale Teatralnym

Zadania:

Pozyskiwanie, gromadzenie, inwentaryzowanie, opracowywanie naukowe

oraz eksponowanie muzealiów z zakresu historii teatru i plastyki teatralnej

Współpraca z zespołem Oddziału Sztuki Nowoczesnej nad projektami z zakresu sztuk wizualnych

Wymagania:

·        wykształcenie, min. licencjat  - kierunki humanistyczne – preferowane historia sztuki lub wiedza o teatrze;

·        umiejętności pisania tekstów popularno-naukowych, informacyjnych, prowadzenia działań edukacyjnych, wykładów popularno-naukowych, lekcji muzealnych, itp.;

·        umiejętność koordynacji wydarzeń,

·        dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego,

·        umiejętność pracy w zespole,

·        odpowiedzialność,

·        samodzielność,

·        komunikatywność.

Oferujemy:

·        ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

·        stabilne zatrudnienie,

·        możliwość rozwoju zawodowego,

·        wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

·        dodatek stażowy,

·        pakiet świadczeń socjalnych,

·        dofinansowanie do karty Multisport

·        atrakcyjne warunki ubezpieczenia na życie oraz opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Asystent /ka w Dziale Teatralnym”

 

w terminie do dnia 30.09.2023 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2023-09-01

Ważne do: 2023-09-30

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Asystent/Adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora.
Ogłoszenie: Asystent/Adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora

·         Wymagania podstawowe:

-          wykształcenie – wyższe kierunkowe (administracja, historia, historia sztuki, archeologia, filologia polska, etnologia, etnografia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo),

-          znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu co najmniej dobrym),

-          znajomość przepisów prawa związanych z działalnością muzeów, z ewidencjonowaniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów muzealnych oraz ruchem obiektów,

-          umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

-          biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),

-          zaangażowanie, komunikatywność, dokładność, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy,

-          umiejętność pracy pod presją czasu.

 

·         Wymagania dodatkowe:

-          dodatkowy ukończony kierunek studiów (np. muzealnictwo),

-          znajomość innych języków obcych,

-          doświadczenie w pracy muzealnej,

-          znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

 

·         Ogólny zakres obowiązków:

-          obsługa i ewidencja ruchu zewnętrznego i wewnętrznego zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-          zadania wynikające z trybu pracy w ramach Działu Głównego Inwentaryzatora,

-          praca w programie do ewidencji i zarządzania zbiorami (m.in. ujednolicanie i uporządkowywanie zapisów), w tym kontrola pracy opiekunów zbiorów,

-          udostępnianie zbiorów,

-          współpraca z innymi działami Muzeum,

-          wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych w ramach działań Działu Głównego Inwentaryzatora

 

·         Oferujemy:

-          stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

-          ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

-          świadczenia socjalne,

-          przyjazną atmosferę pracy,

-          możliwość samokształcenia i rozwoju.

 

·         Wynagrodzenie brutto: od 3 900 zł. (trzymiesięczny okres próbny)

 

·         Wymagane dokumenty:

-          CV i list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentów w języku polskim),

-          klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: a.stola@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 30 września 2023 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Na terenie: Jelenia Góra

Data ogłoszenia: 2023-09-01

Ważne do: 2023-09-20

kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 20.09.2023. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyzna-czonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: t.dumycz@muzeumkarkonoskie.pl Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania – zawarcia i wykonania umowy. Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do-stępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowane-mu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Muzeum Karkonoskie; • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograni-czenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy. Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazu-ją lub na to pozwalają. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres….. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO. " href="Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Muzealny Miejsce pracy: Oddział: Muzeum Historii i Militariów Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: a) Aktywny udział w pracach i realizacji zadań Muzeum Historii i Militariów. b) Udział w inwentaryzowaniu i katalogowaniu zbiorów pozostających w posiadaniu Muzeum Historii i Militariów c) Naukowe opracowywanie zbiorów na kartach katalogu naukowego i w zapisach elektronicznych. d) Dbanie o bezpieczeństwo eksponatów e) Udział w przygotowywaniach scenariuszy wystaw. f) Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnych do wypożyczeń eksponatów. g) Pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez w Muzeum Historii i Militariów. h) Prowadzenie lekcji, prelekcji itp. z zakresu pedagogiki muzealnej i) Udział w przygotowywaniu sprawozdań z pracy oddziału wg obowiązującego w muzeum wzoru (kwartalnych , rocz-nych) i innych opracowań ( na polecenie Kierownika Oddziału, Dyrektora lub Głównego Inwentaryzatora Zbiorów) j) Pełnienie dyżurów merytorycznych zgodnie z przyjętym w Muzeum Historii i Militariów harmonogramem czasu pracy. k) Opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw muzealnych. l) Obsługa zwiedzających (informowanie zwiedzających o aktualnej ofercie wystawienniczej muzeum, oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawie plenerowej, pilnowanie ekspozycji). Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku historycznym znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet preferowana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych rzetelność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 20.09.2023. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyzna-czonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: t.dumycz@muzeumkarkonoskie.pl Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania – zawarcia i wykonania umowy. Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do-stępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowane-mu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Muzeum Karkonoskie; • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograni-czenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy. Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazu-ją lub na to pozwalają. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres….. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.">Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Muzealny Miejsce pracy: Oddział: Muzeum Historii i Militariów Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: a) Aktywny udział w pracach i realizacji zadań Muzeum Historii i Militariów. b) Udział w inwentaryzowaniu i katalogowaniu zbiorów pozostających w posiadaniu Muzeum Historii i Militariów c) Naukowe opracowywanie zbiorów na kartach katalogu naukowego i w zapisach elektronicznych. d) Dbanie o bezpieczeństwo eksponatów e) Udział w przygotowywaniach scenariuszy wystaw. f) Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnych do wypożyczeń eksponatów. g) Pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez w Muzeum Historii i Militariów. h) Prowadzenie lekcji, prelekcji itp. z zakresu pedagogiki muzealnej i) Udział w przygotowywaniu sprawozdań z pracy oddziału wg obowiązującego w muzeum wzoru (kwartalnych , rocz-nych) i innych opracowań ( na polecenie Kierownika Oddziału, Dyrektora lub Głównego Inwentaryzatora Zbiorów) j) Pełnienie dyżurów merytorycznych zgodnie z przyjętym w Muzeum Historii i Militariów harmonogramem czasu pracy. k) Opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw muzealnych. l) Obsługa zwiedzających (informowanie zwiedzających o aktualnej ofercie wystawienniczej muzeum, oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawie plenerowej, pilnowanie ekspozycji). Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku historycznym znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet preferowana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych rzetelność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 20.09.2023. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyzna-czonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: t.dumycz@muzeumkarkonoskie.pl Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania – zawarcia i wykonania umowy. Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do-stępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowane-mu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Muzeum Karkonoskie; • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograni-czenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy. Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazu-ją lub na to pozwalają. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres….. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2023-08-31

Ważne do: 2023-09-08

Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy Specjalista do spraw technicznych i montażu wystaw. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka
Ogłoszenie: Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw

1.  Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie min. średnie techniczne

·         doświadczenie w pracy w dziale technicznym -  doświadczenie min. 2 lata

·         Prawo jazdy kat. B.

 

2.  Wymagania dodatkowe

·         mile widziane uprawnienia SEP Grupa 1 (do 1 kV), Grupa 2 (sieci cieplne) - w zakresie eksploatacji.

·         praktyczna wiedza techniczna dotycząca instalacji w budynkach, elektryki oraz ogólna wiedza o systemach SSP, SSWiN, CCTV,

·         umiejętność posługiwania się elektronarzędziami i czytania dokumentacji technicznej;

 

3. Predyspozycje osobowościowe:

·         wysoka kultura osobista

·         determinacja w działaniu i zaangażowanie

·         umiejętności: organizacji pracy własnej i pracy w zespole, efektywnego zarządzania własnym czasem i wyznaczania priorytetów, skutecznego komunikowania się, zdolności analityczne, radzenia sobie pod presją czasu

·         punktualność, odpowiedzialność, systematyczność i rzetelność

·         gotowość do poszerzania wiedzy z zakresu technicznej i podnoszenia kwalifikacji, udział w organizowanych szkoleniach

·         umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań specjalisty do spraw technicznych i montażu wystaw należy w szczególności:

·       obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji technicznych w budynkach oraz parku Muzeum;

·       monitorowanie stanu technicznego pomieszczeń i terenu Muzeum oraz usuwanie awarii i usterek (w tym kontakty z serwisantami zewnętrznymi),

·       udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu obsługiwanych instalacji,

·       wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania i sprzętu,

·       montaż i demontaż wystaw muzealnych oraz prace techniczne na wystawach muzealnych w budynku oraz w parku, prace techniczne na wystawach stałych i czasowych,

·       pomoc techniczna w pakowaniu, transporcie na wystawy muzealne ( w tym pakowanie muzealiów),

·       pomoc techniczna przy organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez odbywających się na terenie muzeum, w tym obsługa sprzętu nagłośnieniowego i innego posiadanego przez muzeum,

·       realizacja zaopatrzenia dla Muzeum (zakupy),

·       obsługa samochodu służbowego,

·       opieka nad warsztatem technicznym i pomieszczeniami technicznymi na stanowisku,

·       dbanie  o skuteczne zabezpieczenie mienia związanego ze stanowiskiem pracy,

·       utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,

·       odpowiedzialność za powierzony  sprzęt, materiały oraz  oszczędne gospodarowanie nimi.

5.  Wymagane dokumenty:

·         CV

·         List motywacyjny

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

·         Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, w zamkniętych kopertach z adnotacją   „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. technicznych” do dnia 08.09.2023 roku, do godz.15.00.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://muzeumpulaski.nbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum w okresie najbliższych 9 miesięcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV oraz załączonych do niego dokumentach wykraczających poza zakres przewidziany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Dyrektor

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Iwona Stefaniak

Warka, 31.08.2023 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.            Administratorem Państwa danych jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka

2.            Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.            Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

4.            W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

a.            art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.)

b.            art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c.            art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.            Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

6.            Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7.            Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8.            W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a.            prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.            prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c.            prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.            prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e.            w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.            Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.         Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Samodzielna księgowa/ samodzielny księgowy

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzeów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2023-08-31

Ważne do: -0001-11-30

Narodowy Instytut Muzeów ogłasza nabór na stanowisko: samodzielna księgowa/ samodzielny księgowy.
Ogłoszenie: Samodzielna księgowa/ samodzielny księgowy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Samodzielna księgowa/ samodzielny księgowy

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej księgowości w Instytucji Kultury,
 • weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów, prowadzenie rozrachunków,
 •  wystawianie i księgowanie faktur VAT,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach,
 • realizowanie raportów na poziomie miesięcznym, kwartalnym i rocznym,
 •  ścisła współpraca z jednostkami zewnętrznymi jak banki lub urzędy, a przede wszystkim z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • udział przy rozliczaniu projektów finansowanych z dotacji podmiotowych i celowych i innych dofinansowań zewnętrznych,
 • umiejętność rozliczania dotacji inwestycyjnych (w tym budowa środka trwałego).

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów,
 • znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych,
 • dobra znajomość programu MS Excel,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku co najmniej 2 lata,
 • dotychczasowe zatrudnienie w Instytucji Kultury oraz znajomość programu księgowego enova.365 będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie brutto 7 000,00 – 7 500,00 zł w zależności od kwalifikacji i stażu pracy,
 • 3-miesieczny okres próbny, następnie umowę na czas nieokreślony.

 

Praca od zaraz.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Poszukuje: Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Na terenie: Wielkopolska, Kalisz

Data ogłoszenia: 2023-08-28

Ważne do: 2023-09-27

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, na czas określony – 3 lata

Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

I.  Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje kandydatów:

a) niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną;

b) preferowane:

1) wykształcenie o profilu humanistycznym,

2) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury,

3) znajomość zasad oraz przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,

4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

5) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,

6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym w realizacji projektów kulturalnych),  

7) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem, w tym kształtowania harmonijnych relacji w zespole;

c) dodatkowe:

1) znajomość języka obcego,

2) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem kulturą, z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

II.  Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu;

2) autorski program działania Muzeum na 3 lata, o objętości maksymalnej 10 stron A4, dostarczony w formie pisemnej, zawierający między innymi:

- ramowy program działalności instytucji,

- sformułowanie misji i celów strategicznych,

- opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,

- opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Muzeum,

- plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

- plan współpracy z samorządami terytorialnymi województwa wielkopolskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi;

3) życiorys z adresem do korespondencji i przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;

6) oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

8) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną;

9) za zgodą uczestnika do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dorobek i osiągnięcia zawodowe.

Dokumenty wymienione w punktach 1-6 powinny być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu.

III.  Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera bądź składać w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 27 września 2023 r., do godz. 15:30, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – NIE OTWIERAĆ”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

IV.  Do zadań dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji należeć będą w szczególności:

1) Organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów i podejmowanie działań określonych w statucie instytucji.

2) Nadzór nad całokształtem działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju i planów działalności merytorycznej.

3) Nadzór nad zasobami i majątkiem instytucji.

4) Utrzymanie wysokich standardów działalności instytucji, a także jej aktywizacja w zakresie potencjału i szans rynkowych na zwiększenie przychodów własnych.

5) Inicjowanie nowych wydarzeń kulturalnych oraz określenie nowych kierunków działania w zakresie urządzania wystaw oraz zadań związanych z edukacją kulturalną, upowszechnianiem kultury, a także wspieraniem działalności artystycznej.

6) Określenie i uzupełnienie nowych zasad funkcjonowania instytucji w zmodernizowanej siedzibie, w tym sformułowanie propozycji wykorzystania wyremontowanych przestrzeni, a także przygotowanie i wdrożenie strategii funkcjonowania instytucji, uwzględniającej stosowanie nowoczesnych narzędzi promocji.

7) Budowanie potencjału społecznego poprzez podejmowanie działań kulturalnych, aktywizujących społeczność lokalną i sprzyjających jej integracji.

8) Współpraca z muzeami i galeriami sztuki w Województwie Wielkopolskim, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz z administracją rządową i samorządową.

9) Poszukiwanie nowych partnerów w kraju i za granicą, w tym w ramach współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego.

10) Właściwe wykorzystanie potencjału kadry instytucji oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników.

V.  Informacje dodatkowe:

1) Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz inne informacje o działalności instytucji, można uzyskać w Departamencie Kultury UMWW w Poznaniu, tel.: 61 626 68 80, e-mail: dk.sekretariat@umww.pl.

2) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Wielkopolskiego powoła komisję konkursową, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3) Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia terminu ich składania.

4) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,

II etap – rozmowy kwalifikacyjne.

5) O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

6) Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW.

7) Kandydat wyłoniony w postępowaniu konkursowym zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

VI.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w ramach konkursu informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

2) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji dokumentów.

3) Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z: ustawy o samorządzie województwa, kodeksu pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

5) Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego. Dane osobowe zawarte w protokołach z posiedzeń komisji konkursowej (imiona i nazwiska) będą przetwarzane wieczyście, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Dane osobowe (imię i nazwisko) kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym mogą być ujawnione w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW przez okres 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego.

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty ze względów formalnych.

7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną, o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.

12) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

13) Państwa dane osobowe będą ujawniane:

a) członkom komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego;

b) w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW;

c) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.

14) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

15) Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Współczesnej

Poszukuje: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Na terenie: Olsztyn

Data ogłoszenia: 2023-08-24

Ważne do: 2023-09-10

Główne zadania: - nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami - praca nad rozbudową i poszerzeniem kolekcji - przygotowywanie dokumentacji związanej z gromadzeniem zbiorów - katalogowanie i opracowywanie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych - udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów - realizacja kwerend - inicjowanie i realizacja wystaw stałych i czasowych - udział w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjnych towarzyszących wystawom - udział w konferenciach tematycznych włacznie z wygłaszaniem referatów merytorycznych   - przygotowywanie publikacji:  katalogi i foldery wystwaw, atykuły w wydawnictwach merytorycznych itp.
Ogłoszenie: Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Współczesnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Współczesnej

Wymagania:

- wykształcenie wyższe: historia sztuki – oczekiwane spektrum zainteresowań naukowych:
sztuka II poł. XIX,  XX wieku, sztuka najnowsza, polska scena artystyczna
- obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
- znajomość programu do ewidencjonowania zabytków MONA (dodatkowo)
- znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów,
- wiedza o możliwościach pozyskiwania środków na rozbudowę kolekcji i wydawnictwa
- dobra znajomość języka angielskiego,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,
systematyczność

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego

Poszukuje: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Na terenie: Olsztyn

Data ogłoszenia: 2023-08-24

Ważne do: 2023-09-15

Główne zadania: - nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami, - katalogowanie i opracowywanie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, - praca nad rozbudową i poszerzeniem kolekcji, - przygotowywanie dokumentacji związanej z gromadzeniem zbiorów, - udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów, - realizacja kwerend, - inicjowanie i realizacja wystaw stałych i czasowych, - udział w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, - przygotowywanie publikacji:  katalogi i foldery wystaw, artykuły w wydawnictwach merytorycznych itp., - udział w konferencjach tematycznych włącznie z wygłaszaniem referatów merytorycznych.
Ogłoszenie: Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego

Wymagania:
-wykształcenie wyższe: historia sztuki – oczekiwane spektrum zainteresowań naukowych: sztuka średniowieczna i nowożytna (malarstwo nowożytne niemieckie i holenderskie), sztuka Prus Królewskich i Prus Książęcych,
- obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
- znajomość programu do ewidencjonowania zabytków MONA (dodatkowo),
- znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów,
- wiedza o możliwościach pozyskiwania środków na rozbudowę kolekcji i wydawnictwa,
- dobra znajomość języka niemieckiego,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Głównego specjalisty / Głównej specjalistki ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-11

Ważne do: 2023-08-29

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego specjalisty / Głównej specjalistki ds. zamówień publicznych

Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, jesteś samodzielny w działaniu , a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Nr ref.: GS_1.PZ/2023

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Głównego specjalisty / Głównej specjalistki ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Głównego specjalisty / Głównej specjalistki ds. zamówień publicznych

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego specjalisty / Głównej specjalistki ds. zamówień publicznych

Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, jesteś samodzielny w działaniu , a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Nr ref.: GS_1.PZ/2023

 

Zakres obowiązków:

×            przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Muzeum Warszawy

×            udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych

×            prowadzenie bieżących czynności związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych (weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów zamówienia, prowadzenie rejestru zamówień publicznych, kontrola dokumentów księgowych)

×            udzielanie bieżącego wsparcia pracownikom Muzeum w zakresie dyscypliny finansów publicznych

×            przygotowanie sprawozdawczości dla organizatora, organów kontrolnych i UZP

×            przygotowanie planu zamówień publicznych

×            prowadzenie szkoleń z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych dla pracowników Muzeum

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja

×        min. 3 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisku ds. zamówień publicznych po stronie zamawiającego

×        biegła obsługa komputera: MS Office – Excel, Word; Internet 

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×        doświadczenie zawodowe w instytucji kultury

×        studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

×        znajomość języka angielskiego

×        odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, umiejętności komunikacyjne, analityczne

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 6 300 zł – 8 000 zł w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego 

×        możliwość pracy w systemie hybrydowym

×        podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×        świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych  

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. GS_1.PZ/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                   kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  29.08.2023. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2023-08-11

Ważne do: 2023-09-10

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych i umów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – od ½ do 1/1 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny Muzeum Miasta Łodzi

·         Termin składania ofert – do 10.09.2023 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – październik/listopad 2023 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie wyższe (prawo, administracja);

2.      Znajomość ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych;

3.      Doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych; 
w szczególności postępowań pow. 130 000,00 PLN;

4.      Umiejętność konstruowania umów;

5.      Wysokie umiejętności negocjacyjne i orientacja na szukanie rozwiązań;

6.      Zdolność do budowania dobrych relacji oraz identyfikowania potrzeb klienta; 

7.      Aktywność i nastawienie biznesowe;

8.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera; 

9.      Umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej;

10.  Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań;

11. Dokładność, zaangażowanie, rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Kryteria dodatkowe:

1.      Doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych;

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1. Opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP z dn. 11.09.2019 r. oraz aktów wewnętrznych;
2. Organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych;
3. Prowadzenie dokumentacji zamówień, w tym przygotowanie treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem;
4. Udział w pracach komisji przetargowych;
5. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych;
6. Przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;
7. Analiza warunków umów i jej realizacji oraz dokumentacji projektowej pod kątem możliwych roszczeń finansowych i terminowych; 
8. Prowadzenie i monitorowanie całego procesu zmian i roszczeń kontraktowych począwszy
od ich przygotowywania, poprzez prowadzenie wszelkich spraw z nimi związanych takich jak: sporządzanie pism roszczeniowych / wniosków o zmianę wraz z ewentualną kalkulacją prac dodatkowych/zamiennych, sporządzenie uzasadnień formalnych i technicznych wraz 
z ich ewidencjonowaniem; 
9. Monitorowanie terminów kontraktowych, wyliczanie roszczeń oraz prac dodatkowych 
i zamiennych; 
10. Negocjowanie warunków umów;
11. Wsparcie w sporządzaniu zleceń, umów, aneksów zgodnie z wytycznymi przełożonego;
12. Kompletowanie dokumentów związanych z umowami, w tym pełnomocnictw, zabezpieczeń finansowych, polis ubezpieczeniowych, itp.; 
13. Drukowanie, skanowanie, uzyskiwanie podpisów i archiwizowanie ww. dokumentów;
14. Przygotowanie umów, zleceń, aneksów, porozumień, ugód itp.; 
15. Uzgadnianie i przyjmowanie zabezpieczeń umownych (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych);
16. Koordynacja procesu podpisywania umów;
17. Nowe zadania o ogólnym charakterze.
 

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji 
na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i umów przez Muzeum Miasta Łodzi 
z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia  10.09.2023 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji)  lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.       Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.       Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.       Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.       Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.       Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy pracownik / Starsza pracowniczka obsługi technicznej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-10

Ważne do: 2023-08-31

Muzeum Warszawy poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy pracownik / Starsza pracowniczka obsługi technicznej

 

Jeśli jesteś osobą samodzielną i odpowiedzialną, potrafisz zorganizować sobie pracę, łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi i nie boisz wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Starszy pracownik / Starsza pracowniczka obsługi technicznej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy pracownik / Starsza pracowniczka obsługi technicznej

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy pracownik / Starsza pracowniczka obsługi technicznej

 

Jeśli jesteś osobą samodzielną i odpowiedzialną, potrafisz zorganizować sobie pracę, łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi i nie boisz wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Logistyczno-Techniczny

Nr ref.: StOT_4.LT/2023

 

 

Zakres obowiązków:

×      obsługa techniczna, w tym prace przy montażu i demontażu organizowanych imprez i wystaw

×      montaż obiektów na wystawach

×      udział w transporcie muzealiów

×      wykonywanie drobnych prac malarskich

×      wykonywanie drobnych prac remontowych polegających m. in. na zdejmowaniu i kładzeniu wykładzin, listew przypodłogowych, wieszaniu i zdejmowaniu przedmiotów na ścianach

×      przenoszenie i ustawianie mebli i wyposażenia Muzeum

×      montaż, demontaż i obsługa urządzeń audio-video na wystawach i podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum Warszawy

×      wsparcie techniczne komórek organizacyjnych Muzeum w pracy bieżącej

 

Nasze wymagania niezbędne:

×      wykształcenie średnie lub wykształcenie zawodowe i min. 3 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę 

×      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

 

Mile widziane:

×      uprawnienia SEP 1kV

×      uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

×      uprawnienia do obsługi wózków widłowych

×      doświadczenie w budowie wystaw

×      umiejętność obsługi elektronarzędzi

×      odpowiedzialność, lojalność, asertywność, rzetelność, samodzielność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole 

 

 

Co oferujemy:

×      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

×      wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 3 800 zł oraz dodatek stażowy 

×      świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych  

×      darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×      CV* z numerem referencyjnym (nr ref. StOT_4.LT/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                          Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                                   Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  31.08.2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

2)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. logistyczno-technicznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-10

Ważne do: 2023-08-31

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. logistyczno-technicznych

 

Jeśli wyróżnia Cię duża samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, masz pozytywne nastawienie i łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi, jesteś osobą systematyczną, potrafisz zorganizować sobie pracę i nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. logistyczno-technicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. logistyczno-technicznych

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. logistyczno-technicznych

 

Jeśli wyróżnia Cię duża samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, masz pozytywne nastawienie i łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi, jesteś osobą systematyczną, potrafisz zorganizować sobie pracę i nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Logistyczno-Techniczny

Nr ref.: SLT_4.LT/2023

 

 

Zakres obowiązków:

×      organizowanie i koordynowanie pracy ekipy montażowej

×      opracowywanie kosztorysów na podstawie projektów wykonawczych wystaw

×      opracowywanie harmonogramu montażu i demontażu wystaw

×      omawianie montażu mebli i scenografii z projektantami i producentami wystaw – szukanie realnych rozwiązań

×      montaż, demontaż, obsługa urządzeń audio-video na wystawach i podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum Warszawy

×      współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie zapotrzebowania na pracę pracowników technicznych 

×      prowadzenie dokumentacji Działu Logistyczno-Technicznego

×      procedowanie zakupów wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Dział Logistyczno-Techniczny

 

 

Nasze wymagania niezbędne:

×      wykształcenie min. średnie

×      minimum 3 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę

×      obsługa komputera: MS Office: Word, Excel; Internet 

×      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

 

Mile widziane:

×      wykształcenie wyższe techniczne

×      doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

×      doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub w jednostkach sektora publicznego

×      uprawnienia SEP 1kV

×      obsługa programów magazynowych

×      znajomość procedur zamówień publicznych

×      znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×      odpowiedzialność, lojalność, asertywność, rzetelność, samodzielność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole 

 

 

Co oferujemy:

×      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

×      wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 5 000 zł oraz dodatek stażowy 

×      możliwość rozwoju zawodowego 

×      podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×      świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych  

×      darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×      CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SLT_4.LT/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                          Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                                   Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  31.08.2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

2)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor/Dyrektorka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Poszukuje: Prezydent m.st. Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-10

Ważne do: 2023-09-15

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata/kandydatkę na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Ogłoszenie: Dyrektor/Dyrektorka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor/Dyrektorka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

1. Wymagania formalne:

1)      wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie; 

2)      minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy 

w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie kultury; 

3)      minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6)      w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672);

7)      znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata; 

8)      złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów.

2. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora: 

1)      znajomość biografii, dorobku Marii Skłodowskiej-Curie oraz literatury na temat jej działalności naukowej, społecznej i politycznej;

2)      doświadczenie w zakresie funkcjonowania muzeum jako instytucji kultury;

3)      doświadczenie w realizacji projektów muzealno-badawczych;

4)      wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne służące budowaniu i wspieraniu zespołu pracowników;

5)      wiedza z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

6)      ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

7)      znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o Muzeach, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy; 

8)      doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi;

9)       ukończone kursy lub szkolenia z zakresu: przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu; rozwiązywania konfliktów; mediacji.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      realizacja zadań statutowych Muzeum;

2)      przygotowywanie i przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

3)      zarządzanie mieniem Muzeum;

4)      ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5)      kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

6)      podejmowanie decyzji w sprawach polityki kadrowej Muzeum z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

7)      kierowanie bieżącą działalnością Muzeum;

8)      zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu 
i z całokształtu działalności, wydawanie zarządzeń, pism okólnych i komunikatów niezbędnych do prawidłowego działania Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9)      organizowanie obsługi prawnej Muzeum;

10)   nadzór i koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

III. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1.        list motywacyjny kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum (własnoręcznie podpisany dokument);

2.        pisemne opracowanie 5-letniego autorskiego programu działania Muzeum o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe instytucji i jej potencjał rozwojowy (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

3.        własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia), dokumenty potwierdzające doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury bądź w podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie kultury, oraz w zarządzaniu zespołem (wymagane koniecznie: kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, np.: świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z KRS);

4.        dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach (kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

5.        w przypadku spełniania kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie;

6.        własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

7.        certyfikat potwierdzający znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o znajomości języka obcego (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8.        do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje;

9.        w przypadku gdy uczestnik/uczestniczka konkursu zdecyduje się wskazać w autorskim programie działania Muzeum kandydata na zastępcę dyrektora (zgodnie z § 13 statutu Muzeum), należy dołączyć CV kandydata na zastępcę dyrektora oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

10.    spis wszystkich dokumentów;

11.    nośnik elektroniczny zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt. 1-10. 

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia.

IV. Wytyczne do opracowania autorskiego programu działania Muzeum

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest muzeum biograficznym, mieszczącym się w kamienicy przy ul. Freta 16 w miejscu urodzenia noblistki. Muzeum powstało z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 1967 roku. Od 2018 roku Muzeum jest prowadzone jako wspólna instytucja kultury przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Miasto Stołeczne Warszawa. Muzeum gromadzi zbiory związane z osobą Marii Skłodowskiej-Curie, członkami jej rodziny oraz zagadnieniami historycznymi, społecznymi i kulturalnymi epoki, w której żyła wraz ze świadectwami pamięci o Marii Skłodowskiej-Curie aż po dzień dzisiejszy. 

Miasto Stołeczne Warszawa i Polskie Towarzystwo Chemiczne oczekują, że Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie będzie prezentowało postać noblistki na szerokim tle historycznym, naukowym, kulturowym i społecznym, ukazując bogactwo jej osobowości/jej różne oblicza – m.in. uczonej, społeczniczki, wynalazczyni, żony, matki, siostry, kobiety aktywnej, nowoczesnej, zaangażowanej. Muzeum oprócz kontekstu biograficznego powinno prezentować jej osiągnięcia naukowe i wkład we współczesne dziedziny nauki. Warto też wykorzystać w działaniach Muzeum fenomen postaci Marii Skłodowskiej-Curie jako ikony współczesnej kultury. 

Priorytetowe kierunki działalności Muzeum to stworzenie wystawy stałej, rozwój programu badawczego, edukacyjnego oraz wydawniczego. 

Pierwszoplanowym zadaniem dyrektora będzie zrealizowanie wystawy stałej Muzeum, w tym przygotowanie koncepcji i scenariusza wystawy oraz planu i harmonogramu działań prowadzących do jej otwarcia w ciągu najbliższych 5 lat. Niezwykle istotna jest współpraca ze środowiskami muzealniczymi, akademickimi, ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Działalność edukacyjna muzeum powinna dotyczyć nie tylko kwestii biograficznych, ale również popularyzacji nauk ścisłych wśród odbiorców w różnym wieku. 

Warto, aby działalność edukacyjna Muzeum była prowadzona nie tylko w jego siedzibie, ale również poza nią, np. w placówkach edukacyjnych, innych instytucjach muzealnych i naukowych, a także w przestrzeni miasta. 

Program działania Muzeum powinien wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na: Strategię #Warszawa2030 oraz Politykę kulturalną, a także Edukację Kulturalną w Warszawie). 

Program działania Muzeum powinien zawierać: 

- szczegółowy opis działań Muzeum z uwzględnieniem różnych pól prezentacji postaci Marii Skłodowskiej-Curie i jej dokonań, w szczególności w odniesieniu do czasów nam współczesnych; 

- plan tworzenia wystawy stałej, programu badawczego, edukacyjnego oraz wydawniczego;

- plan organizacyjno-finansowy Muzeum (w tym projekt struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania, etc.); 

- plan gospodarowania zbiorami Muzeum; 

- koncepcję komunikacji i promocji Muzeum; 

- założenia planu wzrostu liczby odwiedzających Muzeum; 

- plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych; 

- plan współpracy instytucji z innymi podmiotami w kraju i zagranicą (Polskim Towarzystwem Chemicznym i środowiskami naukowo-badawczymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym);

- plan pozyskiwania partnerstw i zewnętrznych środków finansowych;

- propozycje działań proekologicznych w ramach funkcjonowania instytucji kultury i plan ich wprowadzania. 

W przypadku wyboru przez komisję kandydata(-tki) na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przedstawiony przez niego/nią program działania Muzeum będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która zostanie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem(-tką) a Miastem Stołecznym Warszawą.

V. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Plac Bankowy 2, piętro 23, pokój 2309 (tel. 22 443 03 20, 22 442 03 21) lub przesłać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w WARSZAWIE - NIE OTWIERAĆ” na adres: 

Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

Pl. Bankowy 2

00-095 Warszawa

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 15 września 2023 r. do godziny 16:00. Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

VI. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni od końcowego terminu składania ofert.

VII. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz średnim wynagrodzeniu dyrektorów instytucji kultury m.st. Warszawy udziela Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy 
e-mail: rgozdzik@um.warszawa.pl lub mklepczarek@um.warszawa.pl.

VIII. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

Zgłoszenia uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie. 

IX. Przez złożenie dokumentów uczestnik (-niczka) konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu. 

X. 

1. Oferty, które wpłynęły w terminie, nie są zwracane.

2. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Adiunkt w Dziale Archeologicznym

Poszukuje: Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2023-08-10

Ważne do: 2023-09-15

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Asystent/Adiunkt w Dziale Archeologicznym.

Ogłoszenie: Asystent/Adiunkt w Dziale Archeologicznym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Adiunkt w Dziale Archeologicznym

·         Wymagania podstawowe:

-          wykształcenie – wyższe kierunkowe (archeologia),

-          znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu co najmniej dobrym),

-          umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

-          biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),

-          samodzielność, zaangażowanie, komunikatywność,

-          dokładność, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy,

-          umiejętność pracy pod presją czasu.

 

·         Wymagania dodatkowe: 

-          uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych,

-          dodatkowy ukończony kierunek studiów (np. historia, etnologia, kulturoznawstwo, historia sztuki),

-          znajomość innych języków obcych,

-          doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,

-          znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

 

·         Ogólny zakres obowiązków:

-          prowadzenie badań oraz pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Sandomierza i historycznej Ziemi Sandomierskiej,

-          nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami,

-          opracowywanie wyników badań i zbiorów (inwentaryzowanie, ewidencjonowanie, katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),

-          działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, publikowanie wyników badań, udział 
w konferencjach i projektach naukowo-badawczych,

-          udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,

-          działalność popularyzatorska i edukacyjna: prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów, a także innych form upowszechniania wiedzy archeologicznej,

-           współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

 

·         Oferujemy:

-          stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

-          ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

-          świadczenia socjalne,

-          przyjazną atmosferę pracy,

-          możliwość samokształcenia i rozwoju.

 

·         Wynagrodzenie brutto: od 3 900 zł. (trzymiesięczny okres próbny)

 

·         Wymagane dokumenty:

-          CV i list motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentów w języku polskim),

-          klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: a.stola@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 15 września 2023 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik administracyjno-biurowy

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2023-08-10

Ważne do: 2023-08-28

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy Oczekiwania od kandydata:
 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy z ludźmi;
 • Dokładność, skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Punktualność i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Znajomość elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją EZD PUW będzie dodatkowym atutem;
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
Ogłoszenie: Pracownik administracyjno-biurowy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik administracyjno-biurowy
 1. Dbanie o prawidłowy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 2. Przyjmowanie oraz rejestracja przesyłek przychodzących i wychodzących;
 3. Obsługa firmowej poczty elektronicznej;
 4. Bieżąca współpraca z pracownikami NIMOZ w zakresie prowadzenia i aktualizacji bazy adresatów pism wychodzących oraz nadawców pism wpływających do NIMOZ;
 5. Zastępstwo pracownika Sekretariatu w razie jego nieobecności;
 6. Prowadzenie rejestru umów;
 7. Nadawanie przesyłek pocztowych oraz kurierskich.

Kandydatom/-tkom proponujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach w szczególności w zakresie archiwistyki i prowadzenia archiwum zakładowego;
 • Możliwość awansu na stanowisko Koordynatora czynności kancelaryjnych w NIMOZ
 • Dofinansowanie do opieki medycznej;
 • Dofinansowanie do wypoczynku;
 • Regularne wyjścia do muzeum.

Oczekujemy na (CV) w terminie do 28 sierpnia 2023 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Stanowisko merytoryczne w bibliotece naukowej muzeum

Poszukuje: Joanna Hofman

Na terenie: Kalisz

Data ogłoszenia: 2023-08-03

Ważne do: 2023-08-21

Stanowisko merytoryczne w bibliotece naukowej muzeum.
Ogłoszenie: Stanowisko merytoryczne w bibliotece naukowej muzeum Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Stanowisko merytoryczne w bibliotece naukowej muzeum

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na stanowisko bibliotekarki/bibliotekarza

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

-  Nadzór nad całokształtem działanie biblioteki muzealnej

-  Opracowywanie zbioru książek i czasopism

-  Udostępnianie księgozbioru w czytelni

-  Aktualizowanie księgozbioru

-  Zarządzanie inwentarzem elektronicznym

-  Monitorowanie warunków przechowywania księgozbioru, w tym starodruków

-  Przygotowywanie księgozbioru zabytkowego do konserwacji

-  Przygotowywanie księgozbioru do digitalizacji

-  Sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki

-   Prowadzenie kwerend naukowych

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat.

 

Wymagania niezbędne:

-        Wykształcenie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (wyższe lub podyplomowe).

-        Doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza minimum 2 lata, w szczególności w bibliotece naukowej.

-        Znajomość języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz norm bibliograficznych.

-        Znajomość metodyki oceny jakości źródeł informacji.

-        Umiejętność przygotowywania kwerend naukowych.

-        Biegła obsługa komputera i oprogramowania dla bibliotek. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-        Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.

-        Podpisane odręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).

 

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację elektronicznie na adres:

biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 21.08.2023 r. do godz. 9:00.

Treść oświadczenia

 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisku bibliotekarza.

 

 

 

Podpis …………………………………………….

 

 

Informujemy:
1.    W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego tj. przez okres dwóch miesięcy.

3.  Zgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Żądania można kierować na adres: kadry@muzeumwkaliszu.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik/ Kierowniczka Działu Finansów i Księgowości

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-02

Ważne do: 2023-08-23

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik / Kierowniczka Działu Finansów i Księgowości Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!
Ogłoszenie: Kierownik/ Kierowniczka Działu Finansów i Księgowości Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik/ Kierowniczka Działu Finansów i Księgowości

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik / Kierowniczka Działu Finansów i Księgowości

Jeśli chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: KDFK_5.FK/2023

 

Zakres obowiązków:

Nadzór nad całością spraw finansowo-księgowych Muzeum Warszawy, tj.:

×      zatwierdzanie księgowań

×      współudział w organizowaniu i obiegu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Muzeum

×      współudział przy tworzeniu sprawozdania finansowego

×      należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych

×      kontrola rejestrów zakupów i sprzedaży przed wysyłaniem JPK VAT

×      przygotowanie przeglądu wszystkich raportów do GUS związanych z Działem Finansów i Księgowości

×      rozliczanie dotacji podmiotowej, dotacji celowych i inwestycyjnych

×      nadzór nad sporządzaniem kwartalnego sprawozdania RBN, RBZ i RBUZ

×      prowadzenie polityki przepływów pieniężnych oraz nadzór nad płatnościami zleceniobiorcom, dostawcom, usługodawcom, w tym bieżąca kontrola zapotrzebowania na gotówkę

×      bezpośrednia współpraca z bankiem (nadawanie uprawnień, wypełnianie wniosków itp.)

×      obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych

×      rozliczanie komisów wewnętrznych

×      sporządzanie zestawień na potrzeby Dyrekcji

×      przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji środków trwałych w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Głównym Księgowym

×      nadzór nad przygotowaniem i realizacją sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora,

×      nadzór nad prowadzeniem działań umożliwiających pozyskanie środków pozabudżetowych dla wykonania zadań muzealnych,

×      wnioskowanie i uczestnictwo w zakresie opracowania regulacji (procedur) wewnętrznych Muzeum

×      zastępstwo Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności

Nasze wymagania niezbędne:

×      wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość

×      min. 4 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę

×      biegła obsługa komputera: MS Office – Excel, Word; Internet

×      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×      doświadczenie w instytucji publicznej na podobnym stanowisku

×      umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, umiejętność organizowania pracy własnej i podległym pracownikom

×      znajomość systemu Xpertis

×      znajomość języka angielskiego

×      odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, umiejętności komunikacyjne, analityczne, negocjacyjne, przedsiębiorczość

Co oferujemy:

×      zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×      wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 8 500 zł – 9 500 zł w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego

×      możliwość rozwoju zawodowego

×      podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×      świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych

×      darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×      CV* z numerem referencyjnym (nr ref. KDFK_5.FK/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:            Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  23.08.2023. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy;

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące;

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty/Specjalistki ds. kadr

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-01

Ważne do: 2023-08-17

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. kadr Jeśli prawo pracy nie ma przed tobą tajemnic, posiadasz doświadczenie zarówno w rekrutacjach jak i obsłudze kadrowej, jesteś osobą odpowiedzialną, zaangażowaną w swoją pracę i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!
Ogłoszenie: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty/Specjalistki ds. kadr Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty/Specjalistki ds. kadr

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. kadr

Jeśli prawo pracy nie ma przed tobą tajemnic, posiadasz doświadczenie zarówno w rekrutacjach jak i obsłudze kadrowej, jesteś osobą odpowiedzialną, zaangażowaną w swoją pracę i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Kadr i Płac

Nr ref.: SK_1.KP/2023

 

Zakres obowiązków:

×         prowadzenie pełnego zakresu spraw kadrowych od nawiązania stosunku pracy do zakończenia zatrudnienia

×         prowadzenie akt osobowych pracowników

×         ewidencja czasu pracy

×         prowadzenie spraw związanych z PPK

×         obsługa programu kadrowego i programu Płatnik

×         prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

×         prowadzenie kalendarza badań lekarskich i szkoleń BHP

×         sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON

×         prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników

×         archiwizacja dokumentów kadrowych

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe

×         min. 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku

×         biegła obsługa komputera: Windows, Internet, Excel

×         znajomość przepisów z zakresu prawa pracy

×         skrupulatność, odpowiedzialność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi

×         znajomość języka angielskiego

Co oferujemy:

×         stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         możliwość pracy w systemie hybrydowym

×         elastyczne godziny rozpoczynania pracy w przedziale 7.00 - 9.00

×         wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 5 500 zł – 6 600 zł w zależności od posiadanego stażu pracy

×         możliwość rozwoju zawodowego

×         podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×         świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach

×         darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

×         dofinansowanie zakupu biletów wydarzeń kulturalnych

×         dofinansowanie do wypoczynku z ZFSŚ

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SK_1.KP/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:     Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  17.08.2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy;

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące;

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika/Kierowniczki Działu Administracyjno-Serwisowego

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-01

Ważne do: 2023-08-21

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika/Kierowniczkę Działu Administracyjno-Serwisowego Jeśli jesteś osobą zorganizowaną,  odpowiedzialną, szukającą ciekawych wyzwań zawodowych i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie! Dział Administracyjno-Serwisowy Nr ref.: K_4.AS/2023
Ogłoszenie: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika/Kierowniczki Działu Administracyjno-Serwisowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika/Kierowniczki Działu Administracyjno-Serwisowego

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika/Kierowniczkę Działu Administracyjno-Serwisowego

Jeśli jesteś osobą zorganizowaną,  odpowiedzialną, szukającą ciekawych wyzwań zawodowych i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Administracyjno-Serwisowy

Nr ref.: K_4.AS/2023

 

Zakres obowiązków:

Nadzór nad całokształtem spraw Działu Administracyjno-Serwisowego, m.in.:

a)      zawieranie i realizacja umów eksploatacyjnych i ubezpieczeniowych, w tym zapewnienie usług telekomunikacyjnych – z wyłączeniem telefonii internetowej oraz internetu stacjonarnego,

b)      sporządzanie informacji do organizatora o stanie majątku Muzeum i czynnościach związanych z jego utrzymaniem

c)      prowadzenie ewidencji wyposażenia Muzeum w materiały i sprzęt ruchomy,

d)      prowadzenie gospodarki kluczami Muzeum,

e)      koordynacja planowanych prac serwisowych i przeglądów w obiektach Muzeum,

f)       utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń technicznych w obiektach Muzeum w dobrym stanie technicznym poprzez stałą kontrolę wraz z monitorowaniem bieżącym oraz zgłaszaniem usterek do obsługi serwisowej

g)      opracowywanie bieżących planów remontowych i nadzorowanie ich realizacji

h)      wsparcie i konsultacje przy opracowywaniu założeń technicznych modernizowanych i remontowanych obiektów w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych

i)       zgłaszanie usterek dotyczących odebranych inwestycji lub remontów oraz organizowanie prac komisji usterkowych, w tym nadzór nad usunięciem usterek

j)       planowanie, wdrażanie i nadzór nad serwisowaniem i wykonywaniem bieżących napraw obiektów wraz z infrastrukturą techniczną na stałe związaną z obiektem, w tym multimediami zainstalowanymi na ekspozycjach w Muzeum

k)      kontrolę i nadzór nad stanem technicznym obiektów, a w szczególności zapewnienie okresowych przeglądów technicznych, w tym prowadzenie książek budowlanych obiektów

l)       odpowiedzialność za utrzymanie trwałości rezultatów projektów inwestycyjnych w zakresie funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych

m)    zamawianie, kompletowanie oraz przechowywanie dokumentacji techniczno-serwisowej

n)      utrzymywanie czystości Muzeum, w tym pomieszczeń biurowych i sanitarnych

o)      utrzymywanie czystości wokół Muzeum i jego oddziałów

p)      utrzymywanie porządku w pokojach hotelowych

q)      wykonywanie innych prac porządkowych w Muzeum

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe

×         min. 4 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę

×         biegła obsługa komputera: MS Office – Excel, Word; Internet

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         doświadczenie w zarządzaniu zespołem

×         umiejętności negocjacyjne

×         zorientowanie na osiąganie rezultatu

×         znajomość języka angielskiego

×         umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka umiejętność planowania pracy, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, gotowość do poszukiwania rozwiązań

Co oferujemy:

×         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 7 000 zł – 8 000 zł w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego

×         możliwość rozwoju zawodowego

×         podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×         świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych

×         darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. K_4.AS/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

lub mailowo:                                                                kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  21.08.2023. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy;

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące;

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-01

Ważne do: 2023-08-24

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Nr ref.: ZD_4.DA/2023

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

                                                                              

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Nr ref.: ZD_4.DA/2023

 

Zakres obowiązków:

1.    Planowanie działalności administracyjno-technicznego obszaru funkcjonowania Muzeum w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Muzeum

2.    Nadzór nad: 

·     bezpieczeństwem Muzeum, 

·     przygotowaniem procesów inwestycyjnych, ich zarządzaniem i realizacją,

·     realizacją zadań związanych z utrzymaniem technicznym obiektów muzealnych, w tym w okresie objętym gwarancją i rękojmią,

·     bieżącą obsługą administracyjną i prawną, 

·     obsługą informatyczną Muzeum, 

3.    Zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania związane z zarządzaniem operacyjnym Muzeum oraz prowadzeniem procesów inwestycyjnych oraz udzielonych upoważnień,

4.    Udział w opracowaniu wszystkich polityk przygotowywanych w Muzeum Warszawy

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe specjalistyczne

×         min. 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym

×         biegła znajomość języka angielskiego 

×         obsługa komputera, pakiet MS Office, w szczególności programu Excel

×         umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

×         umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

×         umiejętność opracowania i wdrażania strategii i planów rozwoju Muzeum

×         doświadczenie zawodowe w instytucji publicznej

×         rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, skrupulatność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność 

Co oferujemy:

×         nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania

×         wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 13 000 zł – 14 500 zł w zależności od posiadanego stażu pracy 

×         przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×         pracę w prężnie działającej instytucji kultury

×         dużą samodzielność w pracy

×         codzienny kontakt z fascynującymi obiektami prezentowanymi na wystawie stałych i wystawach czasowych

×         możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         list motywacyjny oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref. ZD_4.DA/2023) zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                   Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  24.08.2023 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowy/księgowa

Poszukuje: MUZEUM ,,GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2023-08-01

Ważne do: 2023-08-31

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" (ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów) ogłasza nabór na wolne stanowisko Księgowego; w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Stanowisko merytoryczne w Dziale Archeologicznym

Poszukuje: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Na terenie: Kalisz

Data ogłoszenia: 2023-08-01

Ważne do: 2021-08-20

Nabór na stanowisko merytoryczne w Dziale Archeologicznym w siedzibie głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.
Ogłoszenie: Stanowisko merytoryczne w Dziale Archeologicznym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Stanowisko merytoryczne w Dziale Archeologicznym

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko merytoryczne w Dziale Archeologicznym.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: opracowywanie muzealiów archeologicznych, inwentaryzacja zbiorów archeologicznych,  prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu archeologii, prowadzenie kwerend muzealnych, współpraca przy realizacji wystaw czasowych, współpraca przy opracowaniu wydawnictw muzealnych, udział w wydarzeniach organizowanych przez muzeum.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny.

 

Wymagania niezbędne:
-       Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku archeologia

-       Biegła obsługa komputera i pakietu Office Wymagania dodatkowe:

-       Doświadczenie w pracy w muzeum.

-       Doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu popularyzacji ochrony zbiorów archeologicznych.

-       Doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-       Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.

-       Klauzula RODO podpisana odręcznie.

 

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację elektronicznie w terminie do dnia 21.08.2023 na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl. W tytule maila prosimy wpisać „Aplikacja archeolog”.
Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: kadry@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

-   żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

-   żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

-   żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

-   żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

-   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

-   przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

-   wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

 

 

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Inwentaryzator/ka zbiorów

Poszukuje: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-08-01

Ważne do: 2023-08-31

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jest narodową instytucją kultury. Od trzydziestu lat prowadzi szeroką działalność, polegającą, między innymi, na organizowaniu wystaw i wydarzeń performatywnych, działań edukacyjnych, spotkań i dyskusji oraz rezydencji artystycznych; działa tu kino i mediateka. U–jazdowski jest też wydawcą książek o sztuce i artystach, przewodników i katalogów wystaw, a także magazynu internetowego „Obieg”. Prowadzi Międzynarodową Kolekcję Sztuki Współczesnej i dokumentację działań artystycznych. Aktualnie poszukujemy kandydatki/ kandydatów na stanowisko: INWENTARYZATOR/KA ZBIORÓW

INWENTARYZATOR/KA ZBIORÓW

Do Twoich zadań będzie należało:

·          inwentaryzacja i katalogowanie zbiorów, w tym prowadzenie ewidencji w programie elektronicznego inwentarza

·         opracowywanie dokumentów związanych z przechowywaniem, nabywaniem i ruchem zbiorów

·         obsługa użyczeń dzieł z kolekcji CSW

·         udział w pracach nad digitalizacją zbiorów

·         obsługa kwerend i udostępnianie informacji o zbiorach

·         udział w skontrum i spisach z natury

·         współpraca z innymi działami Instytucji w zakresie realizacji działalności statutowej CSW w obszarach związanych z Kolekcją

·         prowadzenie działań zgodnie z wytycznymi Kierownika Działu Zbiorów w zakresie opracowania i realizacji polityki gromadzenia i rozwoju kolekcji

·         opracowanie, aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji zbiorów dotyczącej nabytków, darów, depozytów

·         przygotowywanie wstępnej dokumentacji formalno-prawnej, w szczególności umów i protokołów zdawczo-odbiorczych

·         dbanie o bezpieczeństwo zbiorów w magazynach kolekcji

Oczekujemy od Ciebie:

wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub sztuk pięknych
minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury gromadzącej zbiory
doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowaniu zbiorów
znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów w środowisku instytucji kultury
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
skrupulatność, zaangażowanie w powierzone zadania i terminowość
umiejętność planowania samodzielnej pracy oraz współpracy w zespole
wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i wysoka kultura osobista
chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy w nowych obszarach
Mile widziane:

wykształcenie specjalistyczne w zakresie muzealnictwa lub archiwistyki
znajomość programu inwentarza elektronicznego do ewidencji dzieł sztuki
znajomość ustawy o muzeach, standardu zarządzania zbiorami SPCECTRUM oraz kodeksu etyki ICOM
znajomość zasad cyfrowego odwzorowania zbiorów
doświadczenie pracy w muzeum rejestrowanym
Oferujemy Ci:

Stałą, interesującą i różnorodną pracę dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury w ramach umowy o pracę.

Zgłoszenia (list aplikacyjny, cv) prosimy wysyłać do dnia 31.08.2023 r. na adres: rekrutacje@u-jazdowski.pl

Prosimy o dopisanie w aplikacji poniższej klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 2, przez okres 24 miesięcy, w celach rekrutacji na stanowisko INWENTARYZATOR/KA ZBIORÓW oraz w ramach innych procesów rekrutacyjnych*, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o moim prawie do dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także że podanie tych danych jest dobrowolne.

*Jeśli nie wyraża Pan(i) zgody na przetwarzanie danych w ramach innych procesów rekrutacyjnych, proszę skreślić

Administratorem danych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą: ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 29 oraz 32 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym."

Jednocześnie zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogłoszenie Ministra KiDN o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum - Zamek w Łańcucie

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2023-07-31

Ważne do: 2023-08-31

Ogłoszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum - Zamek w Łańcucie.
Ogłoszenie: Ogłoszenie Ministra KiDN o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum - Zamek w Łańcucie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Ogłoszenie Ministra KiDN o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum - Zamek w Łańcucie

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego

Poszukuje: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2023-07-31

Ważne do: 2023-09-15

Muzeum Warmii i Mazur poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko Asystenta/ Asystentki w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego.
Ogłoszenie: Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/ Asystentka w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2023-07-21

Ważne do: 2023-08-07

Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy Specjalista do spraw technicznych i montażu wystaw. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka
Ogłoszenie: Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw

1.  Wymagania niezbędne:

wykształcenie min. średnie techniczne
doświadczenie w pracy w dziale technicznym -  doświadczenie min. 2 lata
Prawo jazdy kat. B.
2.  Wymagania dodatkowe

mile widziane uprawnienia SEP Grupa 1 (do 1 kV), Grupa 2 (sieci cieplne) - w zakresie eksploatacji.
praktyczna wiedza techniczna dotycząca instalacji w budynkach, elektryki oraz ogólna wiedza o systemach SSP, SSWiN, CCTV,
umiejętność posługiwania się elektronarzędziami i czytania dokumentacji technicznej;
3. Predyspozycje osobowościowe:

wysoka kultura osobista
determinacja w działaniu i zaangażowanie
umiejętności: organizacji pracy własnej i pracy w zespole, efektywnego zarządzania własnym czasem i wyznaczania priorytetów, skutecznego komunikowania się, zdolności analityczne, radzenia sobie pod presją czasu
punktualność, odpowiedzialność, systematyczność i rzetelność
gotowość do poszerzania wiedzy z zakresu technicznej i podnoszenia kwalifikacji, udział w organizowanych szkoleniach
umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań specjalisty do spraw technicznych i montażu wystaw należy w szczególności:

obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji technicznych w budynkach oraz parku Muzeum;
monitorowanie stanu technicznego pomieszczeń i terenu Muzeum oraz usuwanie awarii i usterek (w tym kontakty z serwisantami zewnętrznymi),
udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu obsługiwanych instalacji,
wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania i sprzętu,
montaż i demontaż wystaw muzealnych oraz prace techniczne na wystawach muzealnych w budynku oraz w parku, prace techniczne na wystawach stałych i czasowych,
pomoc techniczna w pakowaniu, transporcie na wystawy muzealne ( w tym pakowanie muzealiów),
pomoc techniczna przy organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez odbywających się na terenie muzeum, w tym obsługa sprzętu nagłośnieniowego i innego posiadanego przez muzeum,
realizacja zaopatrzenia dla Muzeum (zakupy),
obsługa samochodu służbowego,
opieka nad warsztatem technicznym i pomieszczeniami technicznymi na stanowisku,
dbanie  o skuteczne zabezpieczenie mienia związanego ze stanowiskiem pracy,
utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
odpowiedzialność za powierzony  sprzęt, materiały oraz  oszczędne gospodarowanie nimi.
5.  Wymagane dokumenty:

CV
List motywacyjny
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, w zamkniętych kopertach z adnotacją   „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. technicznych” do dnia 07 sierpnia 2023 roku, do godz.15.00.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://muzeumpulaski.nbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum w okresie najbliższych 9 miesięcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV oraz załączonych do niego dokumentach wykraczających poza zakres przewidziany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

adres strony internetowej z ogłoszeniem o naborze:
http://muzeumpulaski.nbip.pl/muzeumpulaski/?n_id=143&id=94 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kurator/ Kuratorka Zbiorów Sztuki w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Poszukuje: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-07-21

Ważne do: 2023-08-14

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: kuratora/ kuratorki Zbiorów Sztuki w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1. Wymiar etatu: 1/1 Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Ogłoszenie: Kurator/ Kuratorka Zbiorów Sztuki w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kurator/ Kuratorka Zbiorów Sztuki w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

1. Wymagania

·         Wykształcenie wyższe, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie z zakresu historii sztuki, historii, muzealnictwa lub ochrony dóbr kultury

·         Wiedza z zakresu nadzorowanych zbiorów: malarstwo, grafika, rzeźba i medalierstwo, rzemiosło artystyczne

·         Umiejętność przeprowadzania kwerend w zbiorach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych

·         Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

·         Biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office i Office 365)

Mile widziane:

·         Ukończone podyplomowe studia muzealnicze

·         Znajomość drugiego języka obcego

·         Wiedza z zakresu muzealnictwa

 

2. Najważniejsze obowiązki na stanowisku pracy:

·         Katalogowanie i naukowe opracowywanie zbiorów

·         Prowadzenie badań naukowych

·         Prowadzenie kwerend muzealnych

·         Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych

·         Opieka nad treściami towarzyszącymi ekspozycjom stałym

·         Przygotowywanie not katalogowych oraz tekstów do publikacji naukowych i popularyzatorskich

·         Aktywny udział w konferencjach naukowych i współpraca w działalności popularyzatorskiej Muzeum

·         Rozwijanie kolekcji

·         Uzupełnianie elektronicznej bazy danych w programie do ewidencji zbiorów muzealnych

·         Prowadzenie ewidencji ruchu muzealiów i depozytów

·         Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa zbiorów

·         Nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów

·         Udostępnianie zbiorów do badań i prac konserwatorskich

·         Uczestnictwo w procesie digitalizacji zbiorów

·         Współpraca przy przygotowaniu i realizacji rocznych planów pracy oraz sprawozdań merytorycznych

·         Przygotowywanie i realizacja wniosków ministerialnych o dofinansowanie projektu we współpracy z Działem Finansowo - Księgowym

·         Współpraca z innymi działami Muzeum, m.in. Działem Inwentarzy, Działem Konserwacji i Zespołem ds. Wystaw Czasowych.

3. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,
curriculum vitae.
Ponadto oferta powinna być opatrzona klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa) - na potrzeby przeprowadzenia procedury wyboru ofert".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert do 14 sierpnia 2023 r.
na adres mailowy: joanna.gregier@lazienki-krolewskie.pl

lub pocztą na adres: ul. Agrykola 1, 00-446 Warszawa
z dopiskiem w tytule "Nabór na stanowisko Kurator Zbiorów Sztuki w Oddziale Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: "RODO") informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,
adres: ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl lub poczty tradycyjnej, pod adresem siedziby Administratora Danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe:

w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celu realizacji procesu wyboru ofert - w zakresie wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w razie udostępnienia innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie zgody - w celu realizacji procesu wyboru ofert (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu wyboru ofert. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

prawo dostępu do danych;
prawo żądania sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania;
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO - prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu jest warunkiem udziału w procesie wyboru ofert i zawarcia umowy zlecenia, a w pozostałym zakresie - dobrowolne.  Bez podania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym nie jest możliwe zawarcie umowy zlecenia.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata/ kandydatkę na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego

Poszukuje: Powiat chojnicki

Na terenie: pomorskie/powiat chojnicki/Chojnice

Data ogłoszenia: 2023-07-20

Ważne do: 2031-08-20

Zarząd Powiatu Chojnickiego ogłasza konkurs na kandydata/kandydatkę na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego.
Ogłoszenie: Konkurs na kandydata/ kandydatkę na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata/ kandydatkę na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. kadr i płac

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2023-07-18

Ważne do: 2023-08-18

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. kadr i płac Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. kadr i płac

kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Przetwarzanie danych osobowych KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania 1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4) prawo do usunięcia danych osobowych, 5) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.">Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. kadr i płac Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat) Miejsce pracy: Poznań, Brama Poznania, ul. Gdańska 2 Przewidywany moment zatrudnienia: wrzesień 2023 Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: • Sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy • Rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy • Przygotowanie i weryfikacja harmonogramów czasu pracy • Dbanie o terminową realizację badań lekarskich i szkoleń bhp • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i innych • Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego, jego bieżąca obsługa oraz rozwój systemu Enova • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oraz osób cywilno-prawnych • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS • Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in.: PIT-11, PT-4R, PIT-8AR) • Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS • Obsługa programu Płatnik • Sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby Zarządu/urzędów • Sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji/organizatora • Udział i reprezentowanie firmy w kontrolach zewnętrznych (w tym Państwowej Inspekcji Pracy) • Sporządzanie zarządzeń, regulaminów i innych procedur wewnętrznych • Prowadzenie procesu rekrutacji oraz zarządzanie bazą kandydatów • Koordynacja systemu ocen pracowników • Udział w planowaniu zasobów ludzkich (ocena i prognoza potrzeb kadrowych, analiza posiadanych zasobów ludzkich, planowanie zatrudnienia) • Obsługa PPK firmy • Wykonywanie innych czynności kadrowo-płacowych związanych z działalnością PCD Wymagania obowiązkowe • Min. 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze kadr i płac • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych oraz naliczania list płac • Wykształcenie wyższe, • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz doświadczenie w pracy na programach kadrowo-płacowych Wymagania dodatkowe Mile widziane: • Znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova • Znajomość przepisów z zakresu kadr-płac w instytucjach kultury • Twórcze i elastyczne podejście do nowopowstałych sytuacji Wymagane dokumenty • CV • List motywacyjny • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje Inne informacje: Oferujemy: • Stabilne zatrudnienie • Możliwość rozwoju • Zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań • Pracę w ciekawym miejscu (nowoczesny budynek, w otoczeniu przyrody nad rzeką Cybiną). Składanie ofert: Oferty prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Przetwarzanie danych osobowych KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania 1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4) prawo do usunięcia danych osobowych, 5) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik / Pracowniczka obsługi rezerwacji zajęć edukacyjnych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-07-17

Ważne do: 2023-07-25

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Pracownik / Pracowniczka obsługi rezerwacji zajęć edukacyjnych

 

Termin składania aplikacji do: 25.07.2023

Ogłoszenie: Pracownik / Pracowniczka obsługi rezerwacji zajęć edukacyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik / Pracowniczka obsługi rezerwacji zajęć edukacyjnych

GŁÓWNE ZADANIA 

·        obsługa modułu rezerwacji w systemie IKSORIS;

·        przyjmowanie telefonicznych i mailowych rezerwacji lekcji muzealnych, usług przewodnickich i innych zajęć edukacyjnych (pn-pt, 8:30-16.00);

·        opracowywanie codziennych grafików zajęć w galeriach i na wystawach czasowych;

·        kontrola stanu potwierdzenia zajęć, przypisania personelu do zajęć;

·        udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące oferty edukacyjnej MNW;

·        bieżąca korespondencja mailowa z kontrahentami;

·        bieżąca kontrola stanu materiałów do zajęć i ich uzupełnianie;

·        prowadzenie dokumentacji grup bezpłatnych i opracowywanie statystyk miesięcznych i kwartalnych;

·        stały kontakt z edukatorami i pracownikami Działu Edukacji;

 

WYMAGANIA 

·        wykształcenie średnie, mile widzialne wykształcenie wyższe;

·        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

·        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;

·        doświadczenie w zakresie obsługi klienta – łatwość nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy;

·        atutem będzie znajomość obsługi systemu IKSORIS lub pokrewnych systemów rezerwacji;

·        sumienność i zaangażowanie; 

·        umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

·        umiejętność pracy w zespole; jak również samodzielnej; 

·        wysoka kultura osobista. 

 

 

OFERUJEMY

·        zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury;

·        umowę o pracę;

·        bogaty pakiet socjalny/benefity;

·        udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;

·        dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
·        zatrudnienie na umowę zlecenie, w elastycznym zakresie godzinowym;
·        rozpoczęcie okresu świadczenia pracy lipiec/sierpień 2023 r. 
·        elastyczny wymiar czasu pracy – średnio 120 godzin miesięcznie;
·        pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie;

·        możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: 

„Oferta pracy – 2023/7/EDU/MNW” 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego do 25.07.2023r. 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Sprzątający / Sprzątająca

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-07-14

Ważne do: 2023-07-31

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Sprzątający / Sprzątająca 

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Sprzątający / Sprzątająca 

 

Dział Administracyjno-Serwisowy

Nr ref.: S_4.AS/2023

 

Zakres obowiązków:

×          sprzątanie toalet, ciągów komunikacyjnych, pokoi biurowych

×          okresowe wykonywanie prac porządkowych, generalne porządki, mycie okien, pastowanie i froterowanie podłóg

×          pomoc w organizacji i obsłudze wydarzeń odbywających się w Muzeum i jego oddziałach

×          sprzątanie terenów zewnętrznych przynależnych do Muzeum i jego oddziałów

×          utrzymywanie porządku w pokojach hotelowych

×          wykonywanie innych prac porządkowych w Muzeum i jego oddziałach

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie podstawowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          min. 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku

×          pracowitość, dokładność, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 3600 zł oraz dodatek stażowy

×          świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych  

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. S_4.AS/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                          Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                    kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  31.07.2023 r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2023-07-14

Ważne do: 2031-07-20

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma

kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 31.07.2023. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych.">Stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat) Miejsce pracy: Poznań, Centrum Szyfrów Enigma, św. Marcin 78. Przewidywany moment zatrudnienia: wrzesień 2023 Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: • dbałość o pozytywne doświadczenie zwiedzających Centrum Szyfrów Enigma • informowanie o ofercie Centrum Szyfrów Enigma i całego Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, a także ogólnie o Poznaniu • sprzedaż biletów wstępu oraz towarów z asortymentu sklepu Centrum przy użyciu systemów komputerowych, kas fiskalnych, terminali płatniczych • obsługę systemu rezerwacyjnego. • oprowadzanie po ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma • organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem zwiedzających w Centrum Szyfrów Enigma, • zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi w Centrum Szyfrów Enigma. • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń przeznaczonych dla zwiedzających Centrum Szyfrów Enigma. • obsługę wydarzeń związanych z Centrum Szyfrów Enigma Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat posiada: • gotowość do podjęcia pracy w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe, • doświadczenie w zakresie obsługi klienta, i/lub doświadczenie w branży kultury, branży turystycznej, eventowej, hotelarskiej, MICE, rekreacyjnej, sportowej, spędzania czasu wolnego • znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację w tym języku. Mile widziana znajomość innych języków obcych. • dyspozycyjność (praca zmianowa w systemie równoważnym, także w weekendy), • umiejętność pracy w zespole, • zdolności do nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się, • wysoką kulturę osobistą, • gotowość do uczenia, podnoszenia kwalifikacji i pracy wielozadaniowej • zainteresowania historią i dziedzictwem Poznania, • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i urządzeniami cyfrowymi. Oferujemy: • stabilne zatrudnienie, • możliwość rozwoju, • możliwość udziału w kreowaniu najnowocześniejszej atrakcji Poznania • pracę w zgranym zespole w ramach dużej instytucji • pracę w centrum miasta • Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4000,00 brutto Wymagane dokumenty: • CV, Składanie ofert: Oferty prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 31.07.2023. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Poszukuje: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2023-07-11

Ważne do: 2023-08-31

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na okres 5 lat, tj. do dnia 20.10.2028 roku.

Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

 I.     Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1)    złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,

2)    wykształcenie wyższe magisterskie,

3)    2 lata stażu pracy na stanowiskach kierowniczych lub 2 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze kultury,

4)    złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 20.10.2028 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

II.     Dokumenty składane przez kandydata:

1)    list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

2)    kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),

3)    program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej 
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,

5)    kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze kultury,

6)    oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

 

Niezłożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

 

III.     Wymagane dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1)    posiadanie wykształcenia w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, 

2)  znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),

3)  posiadanie stopnia doktora,

4)  doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,

5)  znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz finansów publicznych.

 

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje). 

 

IV.    Zadania realizowane przez Dyrektora:

1)  ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2)  ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,

3)  przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

4)  wydawanie zarządzeń,

5)  racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi 
i materialnymi Muzeum,

6)  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,

7)  tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

 

V.     Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 
w terminie do dnia 31.08.2023 r. do godz. 16:00. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. 

 

VI.     Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 10.10.2023 r.

 

VII.     Informacje dodatkowe:

1)    Informacji o konkursie udziela Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariat.kultura@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu,

2)    Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

3)    Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/pwu/nabor-na-stanowiska-kierownicze-w-jednostkach-podleglych lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury, adres jw.,

4)    Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

5)    Nieobecność kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej we wskazanym przez  Komisję terminie, bez względu na przyczynę, traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko,

6)    Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz 
o rozstrzygnięciu konkursu,

7)    Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania,

8)    Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. IT - Administrator/ka systemów informatycznych

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Malbork

Data ogłoszenia: 2023-07-10

Ważne do: 2023-08-09

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Muzeum Zamkowe w Malborku to absolutnie unikalne i wspaniałe miejsce pracy. Nasz zespół liczy obecnie blisko 160 osób.   Stanowimy interdyscyplinarny zespół, działamy wspólnie i dzięki zaangażowaniu każdej z osób realizujemy misję Muzeum - opowiadamy historię zamków w Malborku, Kwidzynie i Sztumie oraz chronimy związane z nimi dziedzictwo kulturowe. Praca z nami to gwarantowany rozwój. Łączymy profesjonalistów z różnych branż wokół wspólnych wartości. Szanujemy przeszłość, a jednocześnie w naszych projektach odważnie wdrażamy najnowocześniejsze rozwiązania. Zmiany to codzienność, nieustannie się rozwijamy, usprawniamy procesy i doskonalimy sposoby pracy. Realizujemy ambitne projekty badawcze, kulturalne, edukacyjne, wystawiennicze, inwestycyjne. Zapraszamy do naszego zespołu osoby kreatywne, z pozytywnym nastawieniem, dobrą energią, lubiące wyzwania oraz ukierunkowane na dialog i poszukiwanie rozwiązań.   Specjalista/ka ds. IT - Administrator/ka systemów informatycznych Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku (wraz z Oddziałami Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie)
Ogłoszenie: Specjalista/ka ds. IT - Administrator/ka systemów informatycznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka ds. IT - Administrator/ka systemów informatycznych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Pełnienie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego odpowiedzialnego za nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sprzętu, oprogramowania, jego konserwację, za koordynowanie techniczno-organizacyjnej obsługi systemów teleinformatycznych, w szczególności służących do przetwarzania danych osobowych

2.        Weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji w rozumienie Ustawy o ochronie informacji niejawnych

3.        Instalacja, konfiguracja i administracja środowiskiem serwerowym i sieciowym

4.        Opieka, nadzór i wdrażanie programów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych typu drukarki, skanery

5.        Rozwiązywanie bieżących problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem, w tym:

a.     Usuwanie awarii sprzętu, sieci oraz systemów informatycznych

b.     Bezpośrednie oraz zdalne wsparcie techniczne użytkowników w zakresie oprogramowania systemowego, użytkowego oraz sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych i urządzeń peryferyjnych

c.     Wsparcie techniczne użytkowników podczas konferencji i szkoleń w zakresie urządzeń audio, multimedialnych i wideokonferencyjnych

6.        Szkolenia pracowników z zasad posługiwania się systemem informatycznym oraz aplikacjami

7.        Planowanie i koordynacja wdrożeń systemów informatycznych i innych narzędzi usprawniających procesy, przeprowadzanie modernizacji sprzętu, sieci oraz systemów informatycznych

8.        Monitorowanie użytkowników i systemów informatycznych (nVision)

9.        Pomoc w okresowej inwentaryzacji sprzętu teleinformatycznego

10.     Pełnienie zadań związanych z obronnością w ramach Stałego Dyżuru zgodnie z obowiązującą w MZM Instrukcją Stałego Dyżuru

11.     Wykonywanie innych zadań związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum wynikających z zarządzeń wewnętrznych Dyrektora MZM oraz zleconych przez przełożonego, które nie są sprzeczne z przepisami prawa i kwalifikacjami pracownika

Wymagania: 

1.      Wykształcenie: preferowane wyższe, kierunek: informatyka, może być w trakcie studiów zaocznych

2.      Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z administracją sieci i systemów komputerowych

3.      Wiedza praktyczna niezbędna do administrowania sieci komputerowej w środowisku MS Windows Server i usług AD, GPO, DHCP, DNS

4.      Wiedza z zakresu administracji i konfiguracji urządzeń sieciowych (m. in. Fortigate, Cisco, Mikrotik)

5.      Wiedza z zakresu administrowania serwerami fizycznymi oraz wirtualnymi MS Windows Server i Linux (platforma Vmware)

6.      Znajomość zagadnień związanych z budową oraz działaniem sieci TCP/IP

7.      Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows oraz aplikacji biurowych (m. in. MS Office, MS Teams)

8.      Umiejętność instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych

9.      Umiejętność skutecznego diagnozowania i rozwiązywania problemów stacji roboczych dotyczących zarówno sprzętu jak i zainstalowanego oprogramowania

10.   Certyfikaty poświadczające kompetencje zawodowe związane z technologiami IT będą dodatkowym atutem. Wymagane szkolenia związane z obowiązkami wynikającymi z administracji systemów, w których przetwarzane są informacje niejawne mogą zostać pozyskane przy wsparciu ze strony MZM w okresie zatrudnienia

11.   Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

12.   Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole

13.   Nastawienie na skuteczność oraz terminowość rozwiązywania zadań

Oferujemy:

1.    Pracę w unikalnych wnętrzach średniowiecznego zamku

2.    Przestrzeń do działania i wpływania na otaczającą Cię zawodową rzeczywistość

3.    Ciekawe projekty realizowane w interdyscyplinarnych zespołach

4.    Elastyczność w kwestii godziny rozpoczynania pracy

5.    Pracę w zróżnicowanym zespole

6.    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

7.    Możliwość bezpłatnego udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

8.     Rozbudowany pakiet benefitów, w tym m.in.:

-  Nagrody jubileuszowe

-  Dodatek za wysługę lat

-  Dostęp do nauki języka obcego (platforma językowa)

-  Dofinansowanie do wypoczynku i aktywności kulturalno-sportowej

-  Świąteczne bony podarunkowe dla dzieci i inne świadczenia z ZFŚS

-  Legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów

-  Ubezpieczenie grupowe i opieka medyczna na preferencyjnych warunkach

-  Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny oraz CV

2.      Kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

3.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@zamek.malbork.pl  w terminie do dnia 9 sierpnia 2023 r. W tytule maila proszę wpisać: „CV_IT”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-07-09

Ważne do: 2023-07-28

Muzeum Narodowe w Warszawie Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie   Opis stanowiska: ·       selekcja i ewidencja korespondencji przychodzącej do Muzeum, ·       obsługa kancelaryjna Muzeum w zakresie obiegu korespondencji, tj. prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w wersji tradycyjnej oraz w systemie EZD, ·       udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym, ·       kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii, ·       prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, ·       przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum, ·       opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań działu, ·       rejestracja faktur.
Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej

Wymagania:      

·       znajomość systemu EZD lub innego systemu do elektronicznego obiegu dokumentów;
·       wykształcenie średnie;
·       min. 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną oraz  rejestracją faktur;
·       znajomość narzędzi pakietu Office na poziomie średniozaawansowanym;
Oferujemy:

zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku MNW;
pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny MNW
możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy MNW).
Adres na który należy przesłać aplikację: rekrutacja@mnw.art.pl

 

Termin składania aplikacji do: 28.07.2023r.

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego:

„Oferta pracy – 2023/7/kancelaria/MNW”

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. edukacji muzealnej / asystent

Poszukuje: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Na terenie: Sopot

Data ogłoszenia: 2023-07-07

Ważne do: 2023-07-16

Pracownik ds. edukacji muzealnej w oddziale w Sopocie jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań edukacyjnych oraz obsługę ruchu turystycznego, w tym również: 1)       prowadzenie działalności oświatowo-edukacyjnej (lekcje muzealne, warsztaty, eksperymenty archeologiczne oraz wydarzenia plenerowe, w tym również ewidencjonowanie lekcji muzealnych); 2)       inicjowanie i realizowanie programów edukacyjnych poszerzających wiedzę z zakresu archeologii, historii regionu i historii sztuki; 3)       projektowanie, przygotowywanie, wytwarzanie materiałów edukacyjnych; 4)       udział w układaniu harmonogramów oraz organizację, koordynację i prowadzenie imprez, wydarzeń, festiwali, pokazów itp., odbywających się w oddziale; 5)        dbałość o stan zachowania obiektów Skansenu; 6)       dbanie o profesjonalny wizerunek Muzeum.
Ogłoszenie: Specjalista ds. edukacji muzealnej / asystent Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. edukacji muzealnej / asystent

1.        Wymagania niezbędne:

1)       wykształcenie wyższe – preferowane kierunki (specjalności): archeologia, kulturoznawstwo, etnologia, etnografia, historia, turystyka;

2)       komunikatywność;

3)       doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych lub/i animacyjnych, głównie dla dzieci i młodzieży.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

1)       tworzenie materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie,  prowadzenie i realizacja gier terenowych i edukacyjnych;

2)       bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz programów Adobe Photoshop, Canva;

3)       mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

4)       umiejętność organizowania pracy własnej;

5)       umiejętność pracy w zespole;

6)      dodatkowym atutem będzie umiejętność prowadzenia warsztatów rzemiosł dawnych, np. garncarstwa, tkactwa, oraz podstawowa wiedza historyczna dotycząca Grodziska w Sopocie i prezentowanych wystaw w celu udzielania informacji zwiedzającym.

 

1.        Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       curriculum vitae (CV);

3)       kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie BIP);

4)       dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5)       kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Wymagane dokumenty:  należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. edukacji muzealnej / asystent” na adres: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk lub wysłać elektronicznie w tytule wiadomości adnotacją „Oferta pracy na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. edukacji muzealnej / asystent” na adres: rekrutacja@archeologia.pl , w terminie do 16.07.2023 r. (decyduje data wpływu)

 

1.        Kandydatom oferujemy:

1)       stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia;

2)       wynagrodzenie zasadnicze 4.600 zł  – 5.300 zł brutto w zależności od doświadczenia.

3)       Dodatki do wynagrodzenia:

a)      dodatek stażowy od 5% do 20 % (staż pracy zgodnie z przepisami K.P);

b)      premie uznaniowe przyznawane zgodnie z regulaminem premiowania;

c)       nagroda jubileuszowa;

d)      nagroda przyznawana z funduszu nagród;

e)      świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

dla kandydatów do pracy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1, informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), ul. Mariacka 25/26, 80‑833 Gdańsk, tel. 58 322 21 00.

2.     Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem:

a)     email: iod@archeologia.pl lub

b)    telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

3.     Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Muzeum, min. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj. przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

6.     Ma Pani/Pan prawo do:

a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

c)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych

d)    usunięcia danych osobowych

e)    wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

8.     Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Muzeum nie profiluje danych osobowych.

 

 

 

[1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia w dziale administracyjno-gospodarczym

Poszukuje: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2023-07-07

Ważne do: 2023-07-16

Pracownik ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia w dziale administracyjno-gospodarczym jest odpowiedzialny za: 1)       prowadzenie magazynu wydawnictw i pamiątek muzealnych; 2)       prowadzenie sklepu internetowego, w tym przyjmowanie, realizację oraz wysyłkę zamówień; 3)       zaopatrzenie Muzeum w sprzęt, środki czystości, materiały biurowe, materiały do użytku ogólnego i wystawienniczego oraz pamiątki do sklepów muzealnych; 4)       prowadzenie centralnego rejestru umów publicznych; 5)       prowadzenie i rozliczanie umów komisowych; 6)       nadzór nad wynajmem pomieszczeń muzealnych i pokoi gościnnych Muzeum; 7)       koordynację współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz nadzór nad prawidłowym realizowaniem wybranych usług dla Muzeum.
Ogłoszenie: Specjalista ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia w dziale administracyjno-gospodarczym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia w dziale administracyjno-gospodarczym

1.        Wymagania niezbędne:

1)       wykształcenie wyższe lub średnie – preferowane kierunki (specjalności): ekonomia, logistyka;

2)       komunikatywność;

3)       biegła znajomość obsługi programów pakietu Office.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

1)       minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu ewidencji gospodarki magazynowej w systemach magazynowo-księgowych;

2)       doświadczenie w prowadzeniu inwentaryzacji;

3)       umiejętność organizowania pracy własnej;

4)       umiejętność pracy w zespole;

5)       dokładność i systematyczność.

 

Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny;

2)       curriculum vitae (CV);

3)       kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie BIP);

4)       dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5)       kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

 

1.        Kandydatom oferujemy:

1)       stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia;

2)       wynagrodzenie zasadnicze 4.600 zł  – 5.900 zł brutto w zależności od doświadczenia.

3)       Dodatki do wynagrodzenia:

a)       dodatek stażowy od 5% do 20 % (staż pracy zgodnie z przepisami K.P);

b)      premie uznaniowe przyznawane zgodnie z regulaminem premiowania;

c)      nagroda jubileuszowa;

d)      nagroda przyznawana z funduszu nagród;

e)      świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:  należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia” na adres: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk lub wysłać elektronicznie w tytule wiadomości adnotacją „Oferta pracy na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia” na adres mailowy: rekrutacja@archeologia.pl , w terminie do 16.07.2023 r. (decyduje data wpływu)

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

dla kandydatów do pracy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Dz. Urz. UE L 119/1, informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), ul. Mariacka 25/26, 80‑833 Gdańsk, tel. 58 322 21 00.

2.     Kontakt w sprawach ochrony danych możliwy jest pod adresem:

a)     email: iod@archeologia.pl lub

b)    telefonicznie 58 322 21 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

3.     Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

4.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Muzeum, min. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, tj. przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

6.     Ma Pani/Pan prawo do:

a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

c)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych

d)    usunięcia danych osobowych

e)    wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

8.     Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Muzeum nie profiluje danych osobowych.

 

 

 

[1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Adiunkt

Poszukuje: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Na terenie: miasto Gdynia Odział Statek-Muzeum "Dar Pomorza"

Data ogłoszenia: 2023-07-06

Ważne do: 2023-07-17

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko Asystent/Adiunkt.

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo. Wymiar czasu pracy: pełny etat.  Miejsce wykonywania pracy : Oddział Statek-Muzeum "Dar Pomorza". 

I.     Wymagania kwalifikacje:

·          wykształcenie: wyższe kierunkowe (muzealnictwo, historia, zabytkoznawstwo, kulturoznawstwo),

·          odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy,

·          znajomość języka polskiego oraz komunikatywna języka obcego w mowie i piśmie: j. angielski lub j. niemiecki,

·          komunikatywność i umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, 

·          uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie

II.  Dodatkowo punktowane:

·          doświadczenie pracy w innym muzeum, zwłaszcza w muzeum technicznym

·          znajomość programów do katalogowania zbiorów (Mona / FileMaker / Qulto)

·          wykształcenie techniczne (okrętownictwo)

III. Zakres obowiązków:

·                opieka nad zbiorami oraz ich opracowywanie: inwentaryzowanie,  digitalizowanie, katalogowanie (system Qulto), kompletowanie dokumentacji, badania naukowe, a także bieżąca kontrola stanu zachowania. 

·                opieka nad wystawą stałą

·                przygotowywanie wystaw czasowych

·                przygotowywanie wydarzeń związanych z bieżącą działalnością oddziału

·                współpraca z innymi działami i oddziałami w zakresie bieżącej działalności muzeum (np. edukacyjnej, marketingowej)

·                koordynacja systemu rezerwacji zwiedzania statku z przewodnikiem i oprowadzanie grup zorganizowanych po statku

IV. Oferujemy:

zatrudnienie na pełny etat (umowa na zastępstwo) 

 

V.  Wymagane dokumenty: 

·          list motywacyjny,

·          CV wraz z  klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Sekretarka/Sekretarz

Poszukuje: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Na terenie: miasto stołeczne Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-07-06

Ważne do: 2023-07-24

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie ogłasza nabór na Sekretarkę / Sekretarza

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

Wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją
Nadzorowanie obiegu dokumentów i informacji
Obsługa poczty elektronicznej
Przygotowywanie projektów korespondencji
Wysyłanie, odbieranie i ewidencja poczty i przesyłek kurierskich
Prowadzenie kalendarza dyrekcji
Organizacja i obsługa spotkań
Organizowanie wyjazdów służbowych
Udzielanie informacji o działalności Muzeum
Obsługa centrali telefonicznej i innych urządzeń biurowych
Monitorowanie zaopatrzenia i składanie zamówień na artykuły biurowe i spożywcze
Wymagania niezbędne:

Znajomość języka angielskiego
Umiejętność redagowania tekstów
Dobra znajomość MS Office
Znajomość przepisów RODO
Dobra organizacja pracy
Staranność i dokładność
Komunikatywność, umiejętności interpersonalne
Samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania
Mile widziane:

studia z zakresu administracji, zarządzania, marketingu
kwalifikacje wymagane na stanowisku sekretarki/sekretarza
doświadczenie w pracy o zbliżonym zakresie
chęć ciągłego podwyższania kwalifikacji.
Oferujemy:

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu;
pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
możliwość rozwoju zawodowego.
wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 5500-6000 zł brutto oraz dodatek stażowy
Proponowana data rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2023 r.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1/ CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

a w przypadku podania dalszych danych, zamieszczenia w CV oświadczenia, zawierającego poniższą klauzulę:

“W zakresie danych wykraczających poza dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

2/ listu motywacyjnego.

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

lub mailowo: sekretariat@muzeumazji.pl

Termin składania aplikacji: 24 lipca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@muzeumazji.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Azji i Pacyfiku;
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru,
nie dłużej niż 3 miesiące;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. inwestycji

Poszukuje: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Na terenie: miasto stałeczne Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-07-06

Ważne do: 2023-07-21


 
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko  Specjalisty ds. Inwestycji

Specjalista ds. inwestycji
 
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko  Specjalisty ds. Inwestycji

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

1.  Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym nieruchomości Muzeum a w szczególności:

– analiza i planowanie potrzeb remontowych;

– przygotowywanie, zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie prac remontowych;

– planowanie i dokonywanie zakupów niezbędnego wyposażenia obiektów Muzeum.

2. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z realizacją procesów inwestycyjnych obejmujących zarówno przygotowanie, prowadzenie jak i rozliczenie inwestycji.

3. Udział w sporządzaniu dokumentów dotyczących postępowań realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie swojego działania, w tym opisów przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Sporządzanie sprawozdań, planów i analiz oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji dotyczącej w/w zakresu działania.

5.Współpraca z pozostałymi Działami Muzeum  w zakresie działań inwestycyjnych.

 

Wymagania dotyczące kandydata:

Wykształcenie wyższe techniczne,
Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań zbliżonych do zawartych w podstawowych obowiązkach na zajmowanym stanowisku.
Znajomość prawa budowlanego,
Praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem i remontami obiektów budowlanych wraz z elementami ich wyposażenia.
Praktyczna znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie w tym trybów i postępowań administracyjnych, postępowań związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz tematyki przygotowywania i rozliczania inwestycji.
Umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej w zakresie projektów budowlanych.
Umiejętność analizy kosztorysów i umiejętność posługiwania się programami do kosztorysowania robót.
Umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office
 

Mile widziane:

–  Kierunek: budownictwo lub pokrewny.

 

Oferujemy:

umowę o pracę;
pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
możliwość rozwoju zawodowego.
wynagrodzenie w przedziale od 6000,00 do 7000,00 zł brutto
proponowana data rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2023 r.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

1/ CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

a w przypadku podania dalszych danych, zamieszczenia w CV oświadczenia, zawierającego poniższą klauzulę:

“W zakresie danych wykraczających poza dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

2/ listu motywacyjnego.

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa              

lub mailowo: sekretariat@muzeumazji.pl

Termin składania aplikacji: 21 lipca 2023

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@muzeumazji.pl. lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Azji i Pacyfiku;
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru,
nie dłużej niż 3 miesiące;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2023-07-06

Ważne do: 2023-07-12

Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy Specjalista do spraw technicznych i montażu wystaw. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka
Ogłoszenie: Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw

1.  Wymagania niezbędne:

wykształcenie min. średnie techniczne
doświadczenie w pracy w dziale technicznym -  doświadczenie min. 2 lata
Prawo jazdy kat. B.
2.  Wymagania dodatkowe

mile widziane uprawnienia SEP Grupa 1 (do 1 kV), Grupa 2 (sieci cieplne) - w zakresie eksploatacji.
praktyczna wiedza techniczna dotycząca instalacji w budynkach, elektryki oraz ogólna wiedza o systemach SSP, SSWiN, CCTV,
umiejętność posługiwania się elektronarzędziami i czytania dokumentacji technicznej;
3. Predyspozycje osobowościowe:

wysoka kultura osobista
determinacja w działaniu i zaangażowanie
umiejętności: organizacji pracy własnej i pracy w zespole, efektywnego zarządzania własnym czasem i wyznaczania priorytetów, skutecznego komunikowania się, zdolności analityczne, radzenia sobie pod presją czasu
punktualność, odpowiedzialność, systematyczność i rzetelność
gotowość do poszerzania wiedzy z zakresu technicznej i podnoszenia kwalifikacji, udział w organizowanych szkoleniach
umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:      

Do zadań specjalisty do spraw technicznych i montażu wystaw należy w szczególności:

obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji technicznych w budynkach oraz parku Muzeum;
monitorowanie stanu technicznego pomieszczeń i terenu Muzeum oraz usuwanie awarii i usterek (w tym kontakty z serwisantami zewnętrznymi),
udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu obsługiwanych instalacji,
wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania i sprzętu,
montaż i demontaż wystaw muzealnych oraz prace techniczne na wystawach muzealnych w budynku oraz w parku, prace techniczne na wystawach stałych i czasowych,
pomoc techniczna w pakowaniu, transporcie na wystawy muzealne ( w tym pakowanie muzealiów),
pomoc techniczna przy organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez odbywających się na terenie muzeum, w tym obsługa sprzętu nagłośnieniowego i innego posiadanego przez muzeum,
realizacja zaopatrzenia dla Muzeum (zakupy),
obsługa samochodu służbowego,
opieka nad warsztatem technicznym i pomieszczeniami technicznymi na stanowisku,
dbanie  o skuteczne zabezpieczenie mienia związanego ze stanowiskiem pracy,
utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
odpowiedzialność za powierzony  sprzęt, materiały oraz  oszczędne gospodarowanie nimi.

5.  Wymagane dokumenty:

CV
List motywacyjny
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, w zamkniętych kopertach z adnotacją  „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. technicznych” do dnia 12 lipca 2023 roku, do godz.16.00.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://muzeumpulaski.nbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Adres strony internetowej z ogłoszeniem:

http://muzeumpulaski.nbip.pl/muzeumpulaski/?n_id=141&id=94

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum w okresie najbliższych 9 miesięcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV oraz załączonych do niego dokumentach wykraczających poza zakres przewidziany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ Specjalistka ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Na terenie: województwo lubelskie

Data ogłoszenia: 2023-07-04

Ważne do: 2023-07-31

Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. edukacji w Dziale Obsługi Publiczności, Promocji i Wydawnictw
Ogłoszenie: Specjalista/ Specjalistka ds. edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ Specjalistka ds. edukacji

Wymagania: wykształcenie wyższe (co najmniej dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),  co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office), znajomość języków obcych, preferowany język angielski na poziomie min. B2.

Mile widziane: wykształcenie zgodne z zakresem działalności Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, przygotowanie pedagogiczne, dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie), umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie, umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi, referencje.

Zakres obowiązków obejmować będzie w szczególności: planowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym zajęć i warsztatów muzealnych, gromadzenie i opracowywanie niezbędnych dla działalności edukacyjnej materiałów oraz pomocy naukowych, inicjowanie i organizowanie wykładów, spotkań, odczytów, sesji, konferencji itp. we współpracy z innymi pracownikami oraz działami w siedzibie Muzeum oraz poza nim, organizowanie zwiedzania oraz oprowadzanie turystów w tym grup specjalnych, również w języku angielskim, pełnienie dyżurów merytorycznych, organizacja oraz udział w wydarzeniach muzealnych oraz wydarzeniach towarzyszących, współpraca merytoryczna z muzeami i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi.

Oferujemy: ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna:  Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@muzeumzamoskich.pl lub Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3,             21-132 Kamionka. Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@muzeumzamoskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: specjalista ds. edukacji”.  O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/tka ds. projektów kulturalnych

Poszukuje: Muzeum Emigracji w Gdyni

Na terenie: Gdynia

Data ogłoszenia: 2023-07-04

Ważne do: 2023-07-24

Kim jesteśmy i co robimy?

Jesteśmy grupą zaangażowanych osób, które lubią swoją pracę. Codziennie pracujemy nad tym, aby kontakt z kulturą był dostępny i atrakcyjny dla każdego. Zależy nam na tym, by wizyta w muzeum była przyjemna i dopasowana do potrzeb każdego odbiorcy. Wspólnie staramy się projektować angażujące doświadczenia dla wszystkich grup wiekowych i społecznych. Aktualnie poszukujemy kreatywnej osoby, ktora będzie organizować i koordynować wydarzenia artystyczne w naszym Muzeum. 

Ogłoszenie: Specjalista/tka ds. projektów kulturalnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/tka ds. projektów kulturalnych

Główne obowiązki na stanowisku:

1. tworzenie i współtworzenie oferty wydarzeń kulturalnych począwszy od koncepcji przez realizację aż po efekt końcowy

2.  współtworzenie budżetu, planu działalności i harmonogramów wydarzeń kulturalnych w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska

3.  przygotowywanie harmonogramów i budżetów projektów wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych

4.  przygotowywanie dokumentów formalnych związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji

5. podejmowanie współpracy partnerskiej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności programowej 

6. pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację planowanych projektów 

Wymagania:

1.  wykształcenie wyższe

2.  doświadczenie w organizacji i koordynacji wydarzeń artystycznych

3.  dobra organizacja pracy własnej, samodzielność; odpowiedzialność za podejmowane działania i efekty powierzonych prac

4.  łatwość nawiązywania kontaktów i budowaniu relacji międzyludzkich, otwartość, komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, pomysłowość, inicjatywa w działaniu

Co oferujemy:

pracę na etat w nowoczesnej instytucji kultury
- realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji (kursy, szkolenia)                                - możliwość otrzymania świadczenia urlopowego (dofinansowania do wypoczynku)
- dodatkowe gratyfikacje w postacie nagród i premii

Wybrane przykłady zrealizowanych projektów:

Wystawa czasowa KLIMAKS 
https://polska1.pl/wystawy/archiwum-wystaw/klimaks/

Pawilon strefy GDYNIA na Open’er Festival
https://polska1.pl/wystawy/archiwum-wystaw/we-can-be-heroes/

Spektakl 7 LEKCJI GEOMETRII

https://polska1.pl/spektakl_7_lekcji_geometrii_dostepny_online/

Performatywne czytanie LISTÓW EMIGRANTÓW
https://polska1.pl/85_rodziny_dworca_morskiego_-_fotorelacja/

Koncerty z Widokiem na Świat –śląski hip hop 

https://polska1.pl/koncerty-z-widokiem-na-swiat-2019_hip-hop-slaski/

Emigra Symfonia bez końca

https://polska1.pl/emigra_symfonia_jana_ap_kaczmarka_dostepna_na_dvd_i_cd/

 

Dokumenty i oświadczenia:

1.       CV wraz z listem motywacyjnym

2.       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

3.       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności

4.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści :

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia             27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. projektów kulturalnych.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro:                   ul. Polska 1, 81-339 Gdynia z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. projektów kulturalnych."  lub na adres mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl  w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o formie i terminie rozmowy wstępnej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy:

1.  Administratorem (dalej ADO) danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej. 

2.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO. 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym realizującym  na rzecz ADO usługi archiwizacji. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7.  W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: żądania od ADO dostępu  do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@muzeumemigracji.pl) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny specjalista / Główna specjalistka ds. dostępności

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-07-04

Ważne do: 2023-07-19

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Główny specjalista / Główna specjalistka ds. dostępności

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, samodzielną, odpowiedzialną, szukającą ciekawych wyzwań zawodowych lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Główny specjalista / Główna specjalistka ds. dostępności Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny specjalista / Główna specjalistka ds. dostępności

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Główny specjalista / Główna specjalistka ds. dostępności

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, samodzielną, odpowiedzialną, szukającą ciekawych wyzwań zawodowych lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

Dział: Edukacji

Nr ref.: GSD_2.EM/2023

 

Zakres obowiązków:

×      koordynacja dostępności w Muzeum Warszawy

×      opracowanie, wdrożenie i koordynacja wydarzeń edukacyjnych dedykowanych osobom z różnymi typami niepełnosprawności

×      samodzielne prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz organizowanie szkoleń z ekspertami zewnętrznymi                

×      współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z udostępnianiem oferty programowej Muzeum osobom z różnymi typami niepełnosprawności

×      wsparcie eksperckie, współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z dostępnością Muzeum (dotyczących m.in. infrastruktury, wystawy stałej, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej) zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

×      koordynacja i realizacja prac związanych z udostępnianiem wystaw czasowych

×      prowadzenie projektów i współpraca z Biurem Kultury oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi instytucjami kultury działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie przygotowywania i udostępniania oferty kulturalnej Muzeum Warszawy 

×      nawiązywanie i prowadzenie współpracy z ośrodkami, szpitalami, szkołami, stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnościami

×      organizacja audytów dostępności programów oferowanych przez Muzeum

×      tworzenie raportów z realizowanych działań na wewnętrzne potrzeby Muzeum oraz na potrzeby partnerów i instytucji zewnętrznych

×      współpraca przy opracowywaniu wniosków grantowych na wydarzenia skierowane do osób z niepełnosprawnościami

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie wyższe magisterskie

×        min. 3 lata stażu pracy na podstawie umowy o pracę

×        biegła obsługa komputera: MS Office – Excel, Word; Internet 

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×        doświadczenie w edukacji muzealnej

×        doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

×        znajomość języka angielskiego

×        umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka umiejętność planowania pracy, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, gotowość do poszukiwania rozwiązań

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 5 000 zł – 6 000 zł w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego 

×        możliwość rozwoju zawodowego 

×        podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×        świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych  

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. GSD_2.EM/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:            Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                     Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  19.07.2023. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik muzealny ze znajomością języka angielskiego

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2023-07-04

Ważne do: 2023-07-31

Państwowe Muzeum na Majdanku ogłasza nabór na Przewodnika Muzealnego ze znajomością języka angielskiego na podstawie umowy zlecenia lub B2B
Ogłoszenie: Przewodnik muzealny ze znajomością języka angielskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Przewodnik muzealny ze znajomością języka angielskiego

Wymagania:

·         znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym skuteczną komunikację z grupami zwiedzających i przekazywanie wiedzy

·         wykształcenie minimum średnie

·         dyspozycyjność i gotowość do pracy także w soboty i niedziele

·         zaangażowanie w pracę, terminowość, umiejętność planowania i organizacji własnego czasu pracy

·         doświadczenie w pracy z dużymi grupami ludzi

·         wysoka kultura osobista

 

Mile widziane:

·         znajomość innych języków obcych

·         zainteresowanie historią II wojny światowej

·         umiejętność publicznego wypowiadania się i łatwego nawiązywania kontaktów z grupą

 

Oferujemy:

·         szkolenia

·         elastyczne godziny pracy

·         atrakcyjne stawki

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 31.07.2023 r.

Prosimy o wpisanie w tytule e-mail: przewodnik muzealny
O terminie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

Informujemy, że w przypadku braku klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej lub podobnej treści, złożone dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną przez nas niezwłocznie usunięte

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.      Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w składanych dokumentach aplikacyjnych będzie Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie (adres Muzeum: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin) (dalej: „My” lub „Muzeum” lub „Pracodawca”).

2.      Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:

1)   poczty tradycyjnej, pisząc na nasz adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin.

4.      Pracodawca będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, a w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności

potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

1)   w zakresie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów kodeksu pracy i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

2)   innych niż wymienione w art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. wizerunek, zainteresowania), o ile takie dane zostaną nam przekazane, realizowane będzie na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, co znajdowało będzie podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

3)   jest niezbędne do podjęcia przez nas działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników odpowiedzialnych za rekrutację.

6.      Pracodawca nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie proces rekrutacji. Proces taki zazwyczaj trwa ok. 2 miesięcy.

8.      Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1)   prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;

2)   prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;

3)   prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);

4)   prawo    żądania   ograniczenia    przetwarzania   danych   osobowych,   w    przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);

5)   prawo przenoszenia danych.

9.      Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Pracodawcę narusza przepisy RODO.

11.   Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji.

12.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. redakcji zasobów cyfrowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-06-30

Ważne do: 2023-07-10

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty/Specjalistki ds. redakcji zasobów cyfrowych
Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. redakcji zasobów cyfrowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. redakcji zasobów cyfrowych

GŁÓWNE ZADANIA 

1.     Porządkowanie słowników w muzealnym systemie bazodanowym, w tym uzupełnianie, tworzenie struktur hierarchicznych, tworzenie odniesień do zewnętrznych tezaurusów,

2.     Redakcja i porządkowanie Słownika Dat w Systemie do ewidencji i zarządzania zbiorami MUZA MNW, w tym przeprowadzenie analizy,

3.     Przygotowywanie miesięcznych raportów z postępu realizacji prac,

4.     Współpraca z pracownikami opracowującymi zbiory w celach konsultacyjnych.

 

WYMAGANIA 

1.     Wykształcenie wyższe humanistyczne

2.     Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku związanym z redakcją treści cyfrowych i zarządzaniem słownikami bazodanowymi,

3.     Dobra znajomość zasad datowania zbiorów muzealnych,

4.     Znajomość standardu CDWA,

5.     Umiejętność obsługi muzealnych programów bazodanowych.

 

MILE WIDZIANE

1.     Znajomość zagadnień z obszaru digitalizacji dziedzictwa kulturowego.

 

OFERUJEMY

1.     Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny) na 1/2 etatu w wymiarze 4 godziny dziennie,

2.     Możliwość pracy w trybie zdalnym,

3.     Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

4.     Ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

5.     Miłą atmosferę pracy.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1.     Życiorys/CV,

2.     Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     dokumenty należy złożyć do: 10.07.2023 r., 

2.     wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – Specjalista/ka ds. redakcji zasobów cyfrowych”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU

1.     weryfikacja nadesłanych ofert,

2.     rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31.07.2023 br.

b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca w dziale konserwatorskim Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2023-06-30

Ważne do: 2023-07-21

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ogłasza nabór na pracownika do działu konserwatorskiego.

Masz doświadczenie w konserwacji zabytków (drewno/ papier/ metal/ skóra/ malarstwo/ rzeźba/ tkaniny) lub m.in. pracach stolarskich przy meblach zabytkowych? 

Masz umiejętności manualne, plastyczne, jesteś cierpliwy i dokładny?

Jeśli tak to ta praca jest właśnie dla Ciebie!

Ogłoszenie: Praca w dziale konserwatorskim Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Praca w dziale konserwatorskim Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1.     Wymagania:

- Wykształcenie kierunkowe z zakresu konserwacji dzieł sztuki, i/lub

- Minimum roczny staż w prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich lub stolarskich m.in. przy meblach zabytkowych

- Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

- Zaangażowanie, cierpliwość, dokładność, sumienność i odpowiedzialność

 

2.     Charakterystyka prac

- Samodzielne prowadzenie prac konserwatorskich i udział w projektach związanych z konserwacją i restauracją muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)

- Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich

- Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej

- Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem  zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.

- Udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dot. zbiorów.

 

3.   Oferujemy:

- Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin

- Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

- Atrakcyjne świadczenia socjalne

- Praca w zaangażowanym i życzliwym zespole

- Bezpośredni kontakt i praca z eksponatami muzealnymi

 

4.   Wymagane dokumenty:

- CV

- List motywacyjny

- Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy

- Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

- Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”. 

KLAUZULA ZGODY do druku

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21.07.2023 r. z adnotacją: „Oferta pracy w dziale konserwatorskim”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik sprzątający

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2023-06-29

Ważne do: 2023-07-21

Muzeum Miasta Łodzi  z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy pracownik sprzątający

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – 1/2 etatu

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno - Techniczny

·         Termin składania ofert – do 21.07.2023 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – lipiec/sierpień 2023 r. (termin może ulec zmianie
w zależności od wyników naboru)

·         Proponowane wynagrodzenie brutto: 1800,00 – 2160,00 PLN (w zależności
od udokumentowanego doświadczenia)

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie minimum zawodowe,

2.    systematyczność, dokładność, organizacja pracy własnej,

3.    dyspozycyjność,

4.    życzliwość i kultura osobista.

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1.    sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi,

2.    zgłaszanie zapotrzebowania na środki dezynfekujące, artykuły chemiczne oraz materiały i sprzęt do utrzymania czystości w budynku,

3.    przekazywanie informacji o stwierdzonych awariach i uszkodzeniach na terenie obiektów muzealnych,

4.    właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji.

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownika sprzątającego przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 21.07.2023 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji.

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. praw autorskich i udostępniania odwzorowań cyfrowych w Dziale Głównego Inwentaryzatora

Poszukuje: Muzuem Narodowe w Poznaniu

Na terenie: muzeum

Data ogłoszenia: 2023-06-24

Ważne do: 2023-06-30

Muzeum Narodowe w Poznaniu realizuje zadania związane z udostępnianiem odwzorowań cyfrowych muzealiów. Do obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie stały kontakt z interesantami w celu realizacji zleceń zewnętrznych, w tym prowadzenie rejestru spraw, dbanie o profesjonalną obsługę interesantów oraz o właściwy przepływ informacji między komórkami organizacyjnymi Muzeum. Praca na stanowisku związana jest również z dbaniem o analogowy zasób

Ogłoszenie: Specjalista ds. praw autorskich i udostępniania odwzorowań cyfrowych w Dziale Głównego Inwentaryzatora Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. praw autorskich i udostępniania odwzorowań cyfrowych w Dziale Głównego Inwentaryzatora

Najważniejsze obowiązki na stanowisku pracy:
- realizacja wniosków zewnętrznych o udostępnienie odwzorowań cyfrowych obiektów ze zbiorów Muzeum,
-  opieka nad archiwum fotografii analogowych ze zbiorów Muzeum,
-  udostępnianie wymienionego wyżej zasobu na potrzeby prowadzonych kwerend,
-  pozyskiwanie majątkowych praw autorskich lub licencji do obiektów ze zbiorów Muzeum wraz ze sporządzaniem projektów umów w tym zakresie,
-  prowadzenie oraz aktualizowanie wykazów artystów i ich dzieł pod względem stanu prawnego, a także planowanie koniecznych działań w tym obszarze.

Wymagania względem pracownika:
v wykształcenie wyższe humanistyczne,
-  znajomość przepisów prawa w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
-  znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną korespondencję (minimum B1),
-  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym znajomości pakietu MS Office,
-  łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność, doskonała organizacja pracy własnej,
-  skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Mile widziane:
-  doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucji kultury na podobnym stanowisku,
-  znajomość oprogramowania do zarządzania zbiorami,
-  znajomość przepisów prawnych związanych z muzealnictwem,
-  podstawowa wiedza na temat fotografii cyfrowej,
-  podstawowa wiedza na temat digitalizacji muzealiów.

Oferujemy:
-  zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
-  ciekawą pracę w miłej atmosferze,
-  możliwość rozwoju zawodowego,
-  pracę w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Poznania,
-  udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu i w jego oddziałach w Rogalinie, Śmiełowie i Gołuchowie),
-  możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wymagane dokumenty:
-  CV,
-  list motywacyjny.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w 2 etapach:
-  analiza dostarczonych dokumentów,
-  rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Sposób dostarczenia dokumentów:
Dokumenty prosimy dostarczyć na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl
Termin nadsyłania dokumentów: do dnia 30 czerwca 2023 r.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w MNP:
W dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61‐745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. praw autorskich i udostępniania odwzorowań cyfrowych w Dziale Głównego Inwentaryzatora, ogłoszenie o pracę nr 14/2023.
Dokumenty bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.
Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce Oferty pracy/Zasady przetwarzania danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. ruchu muzealiów i akcesji zbiorów w Dziale Głównego Inwentaryzatora

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2023-06-24

Ważne do: 2023-07-02

Opis stanowiska:
Dział Głównego Inwentaryzatora poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. ruchu muzealiów i akcesji zbiorów, która będzie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg czynności związanych z nabywaniem i przyjmowaniem muzealiów oraz za prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów. Praca na tym stanowisku wiąże się również z czynnym udziałem w okresowej kontroli zbiorów.

Ogłoszenie: Specjalista ds. ruchu muzealiów i akcesji zbiorów w Dziale Głównego Inwentaryzatora Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. ruchu muzealiów i akcesji zbiorów w Dziale Głównego Inwentaryzatora

Najważniejsze obowiązki na stanowisku pracy:
- prowadzenie ewidencji wypożyczeń krajowych i zagranicznych do innych instytucji,
-  prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów (w tym protokołów zdawczo-odbiorczych i Księgi Ruchu Muzealiów),
-  ewidencjonowanie obiektów przyjmowanych do Muzeum na wystawy czasowe,
-  prowadzenie ewidencji, rejestrowanie i czuwanie nad dokumentami związanymi z nabywaniem obiektów przez Muzeum,
- udział w pracach Komisji Akcesyjnej,
-  udział w okresowych kontrolach zbiorów (inwentaryzacjach) muzealiów,
-  sporządzanie tematycznych raportów i sprawozdań związanych z wykonywanymi czynnościami.

Wymagania względem pracownika:
-  wykształcenie wyższe humanistyczne na poziomie magisterskim, preferowane kierunki: historia sztuki, muzealnictwo, mile widziane ukończone podyplomowe studia muzealnicze,
-  wiedza z zakresu muzealnictwa,
-  znajomość przepisów prawnych związanych z muzealnictwem,
-  znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną korespondencję (minimum B1),
-  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym znajomości pakietu MS Office,
-  doskonałe umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, otwartość,
-  dobra organizacja pracy własnej, skrupulatność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Mile widziane dodatkowe umiejętności:
-  doświadczenie w pracy w muzeum lub w instytucji kultury na podobnym stanowisku,
-  znajomość oprogramowania do zarządzania zbiorami,
-  znajomość standardu zarządzania kolekcją muzealną SPECTRUM.

Oferujemy:
-  zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
-  ciekawą pracę w miłej atmosferze,
-  możliwość rozwoju zawodowego,
-  pracę w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Poznania,
-  udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu i w jego oddziałach w Rogalinie, Śmiełowie i Gołuchowie),
-  możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
-  możliwość podnoszenia kwalifikacji, dofinansowanie studiów, szkoleń i kursów.
Wymagane dokumenty:
-  CV,
-  list motywacyjny.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w 2 etapach:
- analiza dostarczonych dokumentów,
-  rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Sposób dostarczenia dokumentów:
Dokumenty prosimy dostarczyć na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl
Termin nadsyłania dokumentów: do dnia 2 lipca 2023 r.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w MNP:
W dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61‐745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. ruchu muzealiów i akcesji zbiorów w Dziale Głównego Inwentaryzatora, ogłoszenie o pracę nr 16/2023.
Dokumenty bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.
Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce oferty pracy/zasady przetwarzania danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. kontrolingu

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-06-23

Ważne do: 2023-07-09

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. kontrolingu

Jeśli posiadasz umiejętności analityczne, jesteś osobą skrupulatną, szukającą ciekawych wyzwań zawodowych z zakresu finansów publicznych i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. kontrolingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. kontrolingu

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. kontrolingu

Jeśli posiadasz umiejętności analityczne, jesteś osobą skrupulatną, szukającą ciekawych wyzwań zawodowych z zakresu finansów publicznych i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

Dział: Kontroling

Nr ref.: SK_5.KO/2023

 

Zakres obowiązków:

×          prowadzenie kontrolingu w Muzeum

×          sporządzanie rocznych planów finansowych, budżetów celowych, inwestycyjnych oraz ich wykonania

×          sporządzanie raportów dla Organizatora

×          bieżąca weryfikacja i analiza realizacji wykonania budżetu 

×          analizowanie i raportowanie poziomu wykonania budżetów

×          bieżące sprawdzanie zgodności otrzymywanych faktur z budżetami, umowami i wnioskami zakupowymi

×          sporządzanie zestawień, wykonywanie analiz przychodów oraz kosztów stałych i zmiennych

×          sporządzanie prognoz przepływów środków pieniężnych

×          bieżąca obsługa elektronicznych systemów ewidencji dokumentów księgowych, wniosków i umów

×          prowadzenie na bieżąco obowiązkowych rejestrów w tym Centralnego Rejestru Umów

×          prowadzenie i rozliczanie budżetów celowych i inwestycyjnych

×          dokonywanie przesunięć środków pieniężnych pomiędzy projektami i budżetami

×          bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie realizowanych zadań

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne

×          min. 1 rok stażu pracy na podstawie umowy o pracę

×          biegła obsługa komputera: MS Office – Excel, Word; Internet 

×          odpowiedzialność, rzetelność, lojalność, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          doświadczenie w instytucji publicznej na podobnym stanowisku

×          znajomość systemu Xpertis, iKsoris

×          kursy i szkolenia z zakresu kontrolingu, rachunkowości zarządczej

×          znajomość języka angielskiego

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto 5 500 zł – 6 000 zł w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego 

×          możliwość rozwoju zawodowego 

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe np. karta multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do różnych form wypoczynku, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i imprez sportowo-rekreacyjnych  

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SK_5.KO/2023) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                   kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  09.07.2023. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorski w Dziale Konserwacji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Poszukuje: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Na terenie: Przemyśl

Data ogłoszenia: 2023-06-21

Ważne do: 2023-07-17

Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu poszukuje kandydata na stanowisko:  asystent konserwatorski w Dziale Konserwacji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Ogłoszenie: Asystent konserwatorski w Dziale Konserwacji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent konserwatorski w Dziale Konserwacji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Ogłoszenie:  asystent konserwatorski w Dziale Konserwacji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Wymagania:
- wykształcenie kierunkowe z zakresu konserwacji dzieł sztuki (dyplomowany konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej / konserwator tkanin / konserwator papieru i skóry)
- predyspozycje do wykonywania prac z zakresu konserwacji interdyscyplinarnej
- umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja pracy, umiejętność planowania   

- zaangażowanie w wykonywaną pracę,  obowiązkowość, rzetelność, dyspozycyjność

- stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu (w tym możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki)          

- umiejętność obsługi pakietu MS Office                                                                                    -znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 

Umiejętności dodatkowe:

- kursy doszkalające umiejętności zawodowe

- znajomość drugiego języka obcego;

-  doświadczenie w pracy w muzealnictwie;

  - obsługa systemu muzeo/ musnet

 

Zakres obowiązków:

- konserwacja i restauracja muzealiów 
- wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej
- kontrola i sporządzanie opisów stanów zachowania
- sporządzanie opinii konserwatorskich,
- przygotowywanie programów konserwatorskich
- przegląd ekspozycji i magazynów, w tym kontrola stanu zachowania muzealiów oraz warunków ich przechowywania 
- nadzór konserwatorski i udział w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym muzealiów związany z urządzaniem ekspozycji, montażem, fotografowaniem i filmowaniem oraz transportem.

Oferujemy: 
-  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- bezpośredni kontakt i pracę z muzealiami
 - możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty: 

·         list motywacyjny,

·         CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

·          kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

·         kopie świadectw pracy

·         kopie świadectw ukończonych kursów i szkoleń 

·         ew. rekomendacje i listy polecające

·         oświadczenie o niekaralności 

·         podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ka, Adiunkt/ka w Dziale Zbiorów i Badań MH

Poszukuje: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2023-06-16

Ważne do: 2023-07-07

Jesteś osobą ciekawą historii ? Znasz się na historii Śląska, Miasta Chorzowa i jego przemysłowej przeszłości? Do Muzeum Hutnictwa poszukujemy pracownika lub pracowniczki na stanowisko asystenta(ki)/adiunkta(ki) w Dziale Zbiorów i Badań. 

Ogłoszenie: Asystent/ka, Adiunkt/ka w Dziale Zbiorów i Badań MH Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/ka, Adiunkt/ka w Dziale Zbiorów i Badań MH

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- Prowadzenie kolekcji zbiorów muzealnych, w tym ich opracowanie i pozyskiwanie;

- Realizacja projektów badawczych i dokumentacyjnych z zakresu historii przemysłu, miasta i regionu, w tym badań terenowych oraz z działań z zakresu historii mówionej;

- Popularyzacja zbiorów poprzez publikacje, wykłady, odczyty, konferencje, zajęcia edukacyjne, warsztaty, itp.

- Porządkowanie i opracowywanie dokumentacji archiwalnej;

- Aktywny udział w pracach rozpoznawczych, koncepcyjnych i konsultacjach społecznych Praca w wymiarze pełnego etatu na dotyczących nowego programu funkcjonowania  Oddziału Historii Miasta i Regionu;

ZATRUDNIONEJ OSOBIE OFERUJEMY:

- czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. 

-  Wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji. 

- Miejsce wykonywania pracy: Chorzów 

- Wynagrodzenie zgodne z zapisami obowiązującego w instytucji Regulaminu Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Muzeum w Chorzowie z dn. 07.06.2022 r.), według tabeli zaszeregowania stanowisk pracy w przedziale od 3600 do 4600 zł brutto stawki miesięcznej wynagrodzenia zasadniczego. 

OCZEKIWANIA OD KANDYDATKA/KANDYDATKI: 

- wykształcenie wyższe, licencjackie lub magisterskie, kierunkowe – historia (preferowana), historia sztuki, etnografia, etnologia, kulturoznawstwo; 

- znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki lub j. angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym w mowie i piśmie; 

- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet Office); 

- samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu; 

- rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków. 

MILE WIDZIANE DODATKOWE KOMPETENCJE:

- ogólna wiedza na temat historii i tradycji Chorzowa i Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu górnośląskiego i dziedzictwa kultury przemysłowej; 

- znajomość ślōnskij gŏdki 

- umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, przejrzystego i logicznego formułowania wypowiedzi, w tym pisemnych; 

- wysoka kultura osobista; 

- doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, kultury, naukowych; 

- prawo jazdy kat. B.  

Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w terminie do dnia 7 lipca 2023 r. do godz. 10.00.

PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

Dostarczenie aplikacji obejmującej:

- wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia dostępnego online, dla osoby uczestniczącej w rekrutacji. 

Aplikację (dopuszczalne skany dokumentów) należy przesłać na adres email: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (w tytule emaila proszę wpisać „Nabór w Muzeum Hutnictwa”) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu muzeum ul. Metalowców 4a, 41-500 Chorzów, w godz. 8:00 – 16:00). Aplikacje dostarczane osobiście powinny być składane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór w Muzeum Hutnictwa”.

WAŻNE TERMINY I INFORMACJE DOT. REKRUTACJI

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: między 11 a 14 lipca br. 

Zakończenia całości procesu rekrutacji nie później niż  18 sierpnia br.

Przewidywany termin zatrudnienia (rozpoczęcie świadczenia pracy) nie później niż 1 września 2023 r. 

Muzeum zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania rekrutacji bez podania przyczyn, odwołania procesu naboru lub zmiany, w tym wydłużenia w/w terminów procedury naboru.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z p. Tomaszem Owocem, kierownikiem oddziału Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, nr tel. +48 575 154 450.

 Ogłoszenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji 

Osoba, z którą zostanie podpisana umowa będzie zobowiązana do okazania Muzeum aktualnego zaświadczenia o niekaralności. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. wystaw i projektów artystycznych

Poszukuje: Państwowa Galeria Sztuki

Na terenie: Sopot

Data ogłoszenia: 2023-06-16

Ważne do: 2023-06-26

Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista do spraw wystaw i projektów artystycznych Rodzaj umowy: umowa o pracę Miejsce wykonywania pracy: Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot
Ogłoszenie: Specjalista ds. wystaw i projektów artystycznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. wystaw i projektów artystycznych

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe humanistyczne (historia sztuki, kuratorstwo, kulturoznawstwo, muzeologia),

2) minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

3) dobra znajomość języka angielskiego,

4) znajomość pakietu office,

5) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej i pod presją czasu, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, zaangazowanie.

Wymagania dodatkowe:

1) udokumentowane doświadczenie w pracy przy projektach kulturalnych,

2) udokumentowana współpraca z instytucjami kulturalnymi lub innymi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną,

3) udokumentowana współpraca przy realizacji projektów wydawniczych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) praca kuratorska przy realizacji wystaw,

2) inicjowanie i realizowanie programów i wydarzeń artystycznych i popularyzatorskich w PGS, oprowadzania merytoryczne po wystawach,

3) kkordynacja realizacji wystaw i projektów, zwłaszcza projektów miejskich oraz współrealizowanych przez PGS,

4) nadzór nad montazami i demontażami wystaw, nadzór nad przygotowaniem wernisazu we współpracy z promocją,

5) gromadzenie i katalogowanie dokumentacji wystaw i wydarzeń,

6) sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami i instytucjami zewnętrznymi realizujacymi wystawy i projekty w PGS,

7) nadzór nad wydaniem zaproszenia, plakatu oraz katalogu,

8) opracowywanie wniosków aplikacyjnych do podmiotów zewnetrznych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na organizację działań podejmowanych przez PGS w ramach prowadzonej działalności ststutowej,

9) sporządzanie raportów merytorycznych,

10) obsługa księgozbioru PGS.

Oferujemy:

1) ciekawą pracę

2) stabilne zatrudnienie - umowa o pracę w prełnym wymiarze czasu pracy

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Państwową Galerię Sztuki z siedzibą w Sopocie, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Termin i miejsce składania ofert:

wymagane dokumenty należy składać w biurze Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, 81 – 720 Sopot lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2023 roku z adnotacją: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. wystaw i projektów artystycznych”. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.    O terminie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Dokumenty osób niezakwalifikowanych będzie można odebrać w siedzibie PGS. Dokumenty nieodebrane przechowywane będą przez okres lat dwóch, licząc od daty protokołu z przeprowadzonego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty te zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058 551 06 21.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. I. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Państwowa Galeria Sztuki, z siedzibą w Sopocie, ul. Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego Miasta Sopot pod numerem 3, NIP: 585-12-20-052. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@pgs.pl lub pisemnie pod adresem naszej siedziby określonej w pkt. I II. Cele i podstawy przetwarzania Dane przetwarzane będą w celu: a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, zawartych przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), III. Odbiorcy danych Nie przekazujemy danych innym podmiotom. IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy danych poza terytorium Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. V. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt II. VIII. Twoje prawa a) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy Twoim zdaniem nie ma podstaw abyśmy je dalej przetwarzali; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań z Tobą uzgodnionych, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane, przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo potrzebne są od ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych; e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu lub - sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędnie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś/eś na ww. podstawie prawnej. Możesz tez zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Szczegóły jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz także skierować zapytanie do naszego Inspektora Ochrony Danych. VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy (to jest imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI TWOICH PRAW I INNYCH OKOLICZNOŚCI UJĘTYCH W NINIEJSZEJ INFORMACJI MOŻESZ UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ W INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH LUB ADMINISTRATOREM

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. Administracji

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-06-15

Ważne do: 2023-06-30

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. Administracji

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 

 

Opis stanowiska:

·     obsługa administracyjno-rozliczeniowa w zakresie wyznaczonych umów, wystawianie dokumentów niezbędnych do rozliczenia, rozliczanie faktur,

·     współpraca z dostawcami usług (prąd, gaz, etc.) w zakresie dbałości o jakość i prawidłowości dostarczanych usług,

·     prowadzenie i monitorowanie baz danych, rejestrów i ewidencji, 

·     sporządzanie zestawień miesięcznych, kwartalnych, rocznych, a także wymaganych prawem sprawozdań (w tym GUS),

·     wsparcie w nadzorze nad funkcjonowaniem i eksploatacji pomieszczeń wynajmowanych,

·     rozliczanie najmów i bieżące kontakty z najemcami,

·     segregowanie, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji,

·      kontakt z urzędami, instytucjami oraz firmami zewnętrznymi (min. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Ochrony Środowiska),

·     konserwacja i obsługa infrastruktury MNW, wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami, obsługa eksploatacyjna infrastruktury Muzeum,

·     prowadzenie dokumentacji i inwentaryzacji infrastruktury MNW, 

·     kompletowanie na bieżąco dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych,

·     wsparcie organizacyjne przy organizacji wydarzeń organizowanych w Muzeum, m.in. warsztatów, konferencji, koncertów i innych,

·     prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. Administracji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. Administracji

Wymagania:

·        co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,

·        wykształcenie minimum średnie,

·        umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy,

·        inicjatywa, zaangażowanie, skuteczność w realizacji zadań,

·        wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne,

·        bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w zakresie zestawień i raportów),

·        komunikatywna znajomość języka angielskiego,

 

Oferujemy:

·     zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,

·     udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

·     pracę stacjonarną w przyjaznym zespole,

·     pakiet socjalny

·     ubezpieczenie grupowe,

·     pakiet sportowy,

·     prywatną opiekę medyczną,

·     elastyczny czas pracy

·     spotkania integracyjne,

·     pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 

·     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         dokumenty należy złożyć do: 30.06.2023r., 

·         wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

·         lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,

·         Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

·         W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/06/SPEC_ADM/MNW”.

 

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Główny specjalista ds. programów wsparcia finansowego

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-06-15

Ważne do: 2023-06-30

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty/Głównego specjalisty ds. programów wsparcia finansowego (stanowisko stosowne do kompetencji zawodowych kandydata).
Ogłoszenie: Specjalista/Główny specjalista ds. programów wsparcia finansowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Główny specjalista ds. programów wsparcia finansowego

Podstawowe zadania:

 • udział w pracach wdrożeniowych oraz przygotowywaniu dokumentów konkursowych dla programu dotacyjnego z zakresu muzealnictwa realizowanego w ramach inwestycji A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Obsługa administracyjna ww. programu, w tym:
 • udzielanie informacji wnioskodawcom,
 • udział w procesie oceny wniosków,
 • bieżąca koordynacja dofinansowanych projektów,
 • weryfikacja formalna, merytoryczna i finansowa dokumentów otrzymywanych od beneficjentów,
 • przygotowywanie i procedowanie umów dotacyjnych, aneksów oraz dokumentów związanych z wypłatą dotacji,
 • rozliczanie dotacji,
 • prowadzenie działań kontrolnych dofinansowanych projektów,
 • przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych.
 • Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe,
 • doświadczenie w obsłudze programów dotacyjnych krajowych i/lub unijnych z wykorzystaniem systemów takich jak CST2021, Witkac i/lub aplikacji kontrolnych,
 • znajomość przepisów prawa krajowego oraz europejskiego w zakresie wykorzystania środków europejskich,
 • dobra znajomość MS Office,
 • umiejętność analitycznego/kontekstowego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • wysoka kultura osobista oraz umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia do uzgodnienia: umowa o pracę, umowa zlecenia lub inna,
 • wynagrodzenie 6 000,00 zł – 8 000,00 zł brutto,
 • możliwość pracy w trybie hybrydowym,
 • możliwość skorzystania z pakietu medycznego i socjalnego (w przypadku umowy o pracę),
 • współpracę z kreatywnym i zaangażowanym zespołem,
 • pracę w prestiżowej instytucji kultury kształtującej standardy polskiego muzealnictwa.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • list motywacyjny.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2023 r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: biuro@nimoz.pl z dopiskiem w tytule maila: rekrutacja – Dział Programów Wsparcia Finansowego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 25 69 629.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: iod@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2023-06-15

Ważne do: 2023-06-30

Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy Specjalista do spraw technicznych i montażu wystaw. Rodzaj umowy: umowa na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka
Ogłoszenie: Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. technicznych i montażu wystaw

1.  Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie min. średnie techniczne

·         doświadczenie w pracy w dziale technicznym -  doświadczenie min. 2 lata

·         Prawo jazdy kat. B.

 

2.  Wymagania dodatkowe

·         mile widziane uprawnienia SEP Grupa 1 (do 1 kV), Grupa 2 (sieci cieplne) - w zakresie eksploatacji.

·         praktyczna wiedza techniczna dotycząca instalacji w budynkach, elektryki oraz ogólna wiedza o systemach SSP, SSWiN, CCTV,

·         umiejętność posługiwania się elektronarzędziami i czytania dokumentacji technicznej;

 

3. Predyspozycje osobowościowe:

·         wysoka kultura osobista

·         determinacja w działaniu i zaangażowanie

·         umiejętności: organizacji pracy własnej i pracy w zespole, efektywnego zarządzania własnym czasem i wyznaczania priorytetów, skutecznego komunikowania się, zdolności analityczne, radzenia sobie pod presją czasu

·         punktualność, odpowiedzialność, systematyczność i rzetelność

·         gotowość do poszerzania wiedzy z zakresu technicznej i podnoszenia kwalifikacji, udział w organizowanych szkoleniach

·         umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

Do zadań specjalisty do spraw technicznych i montażu wystaw należy w szczególności:

·       obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji technicznych w budynkach oraz parku Muzeum;

·       monitorowanie stanu technicznego pomieszczeń i terenu Muzeum oraz usuwanie awarii i usterek (w tym kontakty z serwisantami zewnętrznymi),

·       udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu obsługiwanych instalacji,

·       wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania i sprzętu,

·       montaż i demontaż wystaw muzealnych oraz prace techniczne na wystawach muzealnych w budynku oraz w parku, prace techniczne na wystawach stałych i czasowych,

·       pomoc techniczna w pakowaniu, transporcie na wystawy muzealne ( w tym pakowanie muzealiów),

·       pomoc techniczna przy organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez odbywających się na terenie muzeum, w tym obsługa sprzętu nagłośnieniowego i innego posiadanego przez muzeum,

·       realizacja zaopatrzenia dla Muzeum (zakupy),

·       obsługa samochodu służbowego,

·       opieka nad warsztatem technicznym i pomieszczeniami technicznymi na stanowisku,

·       dbanie  o skuteczne zabezpieczenie mienia związanego ze stanowiskiem pracy,

·       utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,

·       odpowiedzialność za powierzony  sprzęt, materiały oraz  oszczędne gospodarowanie nimi.

 

5.  Wymagane dokumenty:

·         CV

·         List motywacyjny

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

·         Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

 

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, w zamkniętych kopertach z adnotacją  „Oferta pracy na stanowisko specjalista ds. technicznych” do dnia 30 czerwca 2023 roku, do godz.16.00.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://muzeumpulaski.nbip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum w okresie najbliższych 9 miesięcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV oraz załączonych do niego dokumentach wykraczających poza zakres przewidziany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Adres strony internetowej z pełną treścią ogłoszenia:

http://muzeumpulaski.nbip.pl/muzeumpulaski/?n_id=139&id=94

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Poszukuje: Zarząd Województwa Mazowieckiego

Na terenie: województwo mazowieckie - Opinogóra

Data ogłoszenia: 2023-06-07

Ważne do: 2023-07-21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  
(zwanego dalej: „Muzeum”) ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna

 

Ogłoszenie: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

1.     Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)     wykształcenie wyższe magisterskie,

2)     udokumentowane minimum 3 – letnie doświadczenie:

a)     na stanowiskach kierowniczych w obszarze działalności muzealnej bądź kulturalnej, lub

b)     zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność muzealniczą bądź kulturalną oraz jej/jego pracownikami, 

c)     w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z działalności muzealniczą bądź kulturalną. 

2.     Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

1)   doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

2)   znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy, 

3)   znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

3.     Wymogi formalne kandydatów:

1)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

2)     brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

3)     niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4)     niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289,z późn. zm.);

5)    w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończone studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

4.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1)     pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,

2)     autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości około 15 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)     życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

4)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)     kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2, tj. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),

7)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

10)   w przypadku cudzoziemca poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu    potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

(przykładowy wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 7-9 stanowi załącznik do ogłoszenia).

5.     Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:

1)     zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)     realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie;

3)     planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum;

4)     przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Muzeum;

5)     wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;

6)     wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;

7)     współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;

8)     sprawowanie kontroli zarządczej.

6.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 21 lipca 2023 r.

Dzień 21 lipca 2023 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 21 lipca 2023 r. 

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

7.     Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 29 grudnia 2023 r. 

O dopuszczeniu do postepowania konkursowego oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej. 

Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

8.     Informacje dodatkowe:

1)     dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty złożone w języku obcym i nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową, 

2)     informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 418, tel. 22 59 07 741, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16), 

3)     informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

 

Informuję, że:

1)    administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2)    dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3)    będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej; 

4)    mogą być udostępnione:

a)    uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

b)    podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,

5)    będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)    nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 

7)    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

8)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłanie aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata. 

 

Przed złożeniem oferty konkursowej prośba o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia o konkursie dostępną pod adresem: Ogłoszenie o naborze nr 2111.7.2023 z 2023-06-06 w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - Witryna Mazovia.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Poszukuje: DK-P.110.7.2023 Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2023-06-07

Ważne do: 2023-07-06

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych i umów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – od ½ do 1 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny Muzeum Miasta Łodzi

·         Termin składania ofert – do 06.07.2023 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – sierpień/wrzesień 2023 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie wyższe (prawo, administracja);

2.      Znajomość ustawy z dn. 11.09.2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych;

3.      Doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówień publicznych; 
w szczególności postępowań pow. 130 000,00 PLN;

4.      Umiejętność konstruowania umów;

5.      Wysokie umiejętności negocjacyjne i orientacja na szukanie rozwiązań;

6.      Zdolność do budowania dobrych relacji oraz identyfikowania potrzeb klienta; 

7.      Aktywność i nastawienie biznesowe;

8.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera; 

9.      Umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej;

10.  Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań;

11. Dokładność, zaangażowanie, rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Kryteria dodatkowe:

1.      Doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych;

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

Opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP 
z dn. 11.09.2019 r. oraz aktów wewnętrznych;
Organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz regulacji wewnętrznych;
Prowadzenie dokumentacji zamówień, w tym przygotowanie treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem;
Udział w pracach komisji przetargowych;
Sporządzanie sprawozdań z udzielonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacji wewnętrznych;
Przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;
Analiza warunków umów i jej realizacji oraz dokumentacji projektowej pod kątem możliwych roszczeń finansowych i terminowych; 
Prowadzenie i monitorowanie całego procesu zmian i roszczeń kontraktowych począwszy
od ich przygotowywania, poprzez prowadzenie wszelkich spraw z nimi związanych takich jak: sporządzanie pism roszczeniowych / wniosków o zmianę wraz z ewentualną kalkulacją prac dodatkowych/zamiennych, sporządzenie uzasadnień formalnych i technicznych wraz z ich ewidencjonowaniem; 
Monitorowanie terminów kontraktowych, wyliczanie roszczeń oraz prac dodatkowych 
i zamiennych; 
Negocjowanie warunków umów;
Wsparcie w sporządzaniu zleceń, umów, aneksów zgodnie z wytycznymi przełożonego;
Kompletowanie dokumentów związanych z umowami, w tym pełnomocnictw, zabezpieczeń finansowych, polis ubezpieczeniowych, itp.; 
Drukowanie, skanowanie, uzyskiwanie podpisów i archiwizowanie ww. dokumentów;
Przygotowanie umów, zleceń, aneksów, porozumień, ugód itp.; 
Uzgadnianie i przyjmowanie zabezpieczeń umownych (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych);
Koordynacja procesu podpisywania umów;
Nowe zadania o ogólnym charakterze.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji 
na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i umów przez Muzeum Miasta Łodzi 
z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia  06.07.2023 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.       Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.       Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.       Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.       Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.       Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. administracyjno-muzealnych w Izbie Regionalnej w Zielonkach

Poszukuje: Biblioteka Publiczna w Zielonkach - Izba Regionalna w Zielonkach

Na terenie: Zielonki (gm. Zielonki, pow. krakowski, woj. małopolskie)

Data ogłoszenia: 2023-06-06

Ważne do: 2023-06-30

Biblioteka Publiczna w Zielonakach - Izba Regionalna w Zielonkach ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-muzealnych.

Poszukujemy osób zainteresowanych pracą w samorządowej instytucji kultury na polu promocji dziedzictwa kulturowego wsi podkrakowskiej.

Ogłoszenie: Specjalista ds. administracyjno-muzealnych w Izbie Regionalnej w Zielonkach Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. administracyjno-muzealnych w Izbie Regionalnej w Zielonkach

Zakres zadań na stanowisku:
•    gromadzenie archiwalnych zbiorów historycznych poprzez prowadzenie badań na terenie gminy Zielonki;
•    naukowe opracowanie zbiorów IR, prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów tj. inwentarzy, katalogów, księgi ruchu muzealiów, kartotek obiektów, baz danych itp.;
•    znakowanie zbiorów zgodnie z przepisami IR;
•    wykonywanie podstawowych opisów muzealiów: wymiar/format, waga, rodzaj materiału, autor, tytuł, rok wydania, miejsce itp.;
•    archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
•    prowadzenie kwerend naukowych: muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, dotyczących kultury ludowej grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich i historii gminy Zielonki itp.;
•    dbanie o zabezpieczenie zbiorów i pomieszczeń przed pożarem, włamaniem, kradzieżą itp.;
•    prowadzenie czynności profilaktycznych przeciw drzewojadom, molom itp. dotyczących zbiorów, magazynów, sali wystawienniczej i transportu muzealiów;
•    przygotowywanie umów, opisy faktur zakupów zbiorów;
•    wdrażanie strategii marketingowych w IR;
•    kompleksowa obsługa zwiedzających, udzielanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez IR;
•    inicjowanie działań edukacyjnych w różnych przedziałach wiekowych (organizacja lekcji, warsztatów, spotkań);
•    inicjowanie i organizowanie wydarzeń muzealnych i imprez związanych z upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy o kulturze ludowej i historii gminy Zielonki;
•    przygotowywanie materiałów do ulotek informacyjnych, wydawnictw muzealnych;
•    bieżące pisanie tekstów i zamieszczanie foto-relacji, zaproszeń na stronę www i portal społecznościowy IR.

Kandydat/kandydatka przystępujący do procesu rekrutacji musi spełniać następujące wymagania:

Niezbędne
•    wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, antropologia i etnografia, muzealnictwo, archiwistyka, ochrona i zarządzanie dziedzictwem, historia sztuki, ochrona dób kultury, konserwacja zabytków, kulturoznawstwo itp.;
•    znajomość podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zbiorów muzealnych.

Mile widziane
•    doświadczenie w organizowaniu pracy i animacji muzealnej, doświadczenie pracy w instytucjach kultury;
•    znajomość programu do ewidencjonowania zbiorów muzealnych Muzeo;
•   umiejętność pisania tekstów naukowych;
•    prawo jazdy kat. B;
•    planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy;
•    zaangażowanie, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność;
•    umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Oferujemy:
•    I umowa – 5-miesięczna służba przygotowawcza – umowa zlecenie; II umowa – umowa o pracę na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia;
•    możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia w instytucji kultury.

Zgłaszający swoją kandydaturę powinni przedstawić na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju Izby Regionalnej w Zielonkach (max. 4 strony A4).

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego (z uwzględnieniem nazwy stanowiska w tytule maila) na adres: mzielinski.biblioteka@interia.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 30.06.2023 r., do godz. 20:00.

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy Asystent/Asystentka w Dziale Archiwum MNW

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-06-06

Ważne do: 2023-06-25

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Starszy Asystent/Asystentka w Dziale Archiwum MNW

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

 

 

GŁÓWNE ZADANIA 

administrowanie bazą danych ZOSIA, opieka nad jej prawidłowym działaniem,
opracowywanie naukowe materiałów archiwalnych i audiowizualnych zespołu Muzeum Narodowe w Warszawie, znajdujących się w Archiwum MNW,
przejmowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z komórek organizacyjnych Muzeum i Oddziałów MNW,
porządkowanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie elektronicznego inwentarza archiwalnego,
współpraca z komórkami organizacyjnymi w Muzeum i Oddziałami MNW w zakresie zgodnego z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną właściwego postępowania z dokumentacją, doboru odpowiednich symboli i klas z wykazu akt (JRWA), prawidłowego zakładania i prowadzenia akt spraw oraz właściwego przekazywania dokumentacji do Archiwum,
przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z Instrukcją archiwalną MNW,
udostępnianie zasobu Archiwum MNW pracownikom i naukowcom z zewnątrz, a także przeprowadzanie kwerend archiwalnych,
porządkowanie i opieka nad magazynami archiwalnymi,
Obsługa systemu EZD i znajomość zasad zarządzania dokumentacją elektroniczną, w tym prowadzanie szkoleń dla pracowników MNW.

Ogłoszenie: Starszy Asystent/Asystentka w Dziale Archiwum MNW Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy Asystent/Asystentka w Dziale Archiwum MNW

WYMAGANIA 

ukończone studia wyższe: historia ze specjalnością archiwistyka lub studia o kierunku archiwistyka, lub wyższe magisterskie (kierunek humanistyczny) i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny drugiego stopnia,
minimum dwuletnie doświadczenie pracy w archiwum,   
dobra znajomość jednego języka obcego (jęz. angielski, rosyjski, niemiecki),
umiejętność pracy w zespole,
systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, 
·        dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office,

·        mile widziana znajomość systemu EZD.

 

OFERUJEMY

·         zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,

·         udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

·         pracę stacjonarną w przyjaznym zespole,

·         pakiet socjalny

·         ubezpieczenie grupowe,

·         pakiet sportowy,

·         prywatną opiekę medyczną,

·         elastyczny czas pracy

·         spotkania integracyjne,

·         pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 

·         możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·     dokumenty należy złożyć do: 25.06.2023r., 

·     wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

·     lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,

·     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

·     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/06/ARCHIWUM/MNW”.

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. Administracji

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-06-06

Ważne do: 2023-06-25

Muzeum Narodowe w Warszawie Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. Administracji Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie    Opis stanowiska: ·     obsługa administracyjno-rozliczeniowa w zakresie wyznaczonych umów, wystawianie dokumentów niezbędnych do rozliczenia, ·     współpraca z dostawcami usług (prąd, gaz, etc.) w zakresie dbałości o jakość i prawidłowości dostarczanych usług, ·     prowadzenie i monitorowanie baz danych, rejestrów i ewidencji, ·     sporządzanie zestawień miesięcznych, kwartalnych, rocznych, a także wymaganych prawem sprawozdań, ·     wsparcie w nadzorze nad funkcjonowaniem i eksploatacji pomieszczeń wynajmowanych, ·     rozliczanie najmów i bieżące kontakty z najemcami, ·     segregowanie, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji, ·      kontakt z urzędami, instytucjami oraz firmami zewnętrznymi, ·     konserwacja i obsługa infrastruktury MNW, wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami, obsługa eksploatacyjna infrastruktury Muzeum, ·     prowadzenie dokumentacji i inwentaryzacji infrastruktury MNW, wraz ·     kompletowanie na bieżąco dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych, ·     wsparcie organizacyjne przy organizacji wydarzeń organizowanych w Muzeum, m.in. warsztatów, konferencji, koncertów i innych, prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. Administracji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. Administracji

Wymagania:

·        co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,

·        wykształcenie minimum średnie,

·        umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy,

·        inicjatywa, zaangażowanie, skuteczność w realizacji zadań,

·        wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne,

·        bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w zakresie zestawień i raportów),

·        komunikatywna znajomość języka angielskiego,

 

 

Oferujemy:

·     zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,

·     udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

·     pracę stacjonarną w przyjaznym zespole,

·     pakiet socjalny

·     ubezpieczenie grupowe,

·     pakiet sportowy,

·     prywatną opiekę medyczną,

·     elastyczny czas pracy

·     spotkania integracyjne,

·     pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,

·     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         dokumenty należy złożyć do: 25.06.2023r.,

·         wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

·         lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,

·         Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

·         W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/06/SPEC_ADM/MNW”.

 

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2023-06-06

Ważne do: 2023-06-25

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

 

GŁÓWNE ZADANIA 

1.       Organizowanie i prowadzenie przy współudziale zespołów merytorycznych postępowań oraz udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo-organizacyjna,

2.       Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi postępowaniami, przygotowywanie projektów umów, opinii w zakresie prowadzonego postępowania oraz aktów wewnętrznych MNW, 

3.       Przygotowanie pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

4.       Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej zamówień publicznych, 

5.       Sporządzanie i publikowanie sprawozdań i raportów, 

6.       Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych,

7.       Archiwizacja dokumentów dot. zamówień publicznych. 

Ogłoszenie: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

WYMAGANIA 

Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym co najmniej 2-letnie w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającego, 
Wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne), 
Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych na podstawie ustawy PZP, 
Znajomość narzędzi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
Sumienność w wykonywania obowiązków,
Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz pracy pod presją czasu,
Dodatkowy atutem będzie znajomość platformy e-zamówienia oraz ukończone kursy i szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP. 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1.     Życiorys/CV,

2.     Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1.     Zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,

2.     Umowę o pracę,

3.     Bogaty pakiet socjalny/benefity,

4.     Udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

5.     Pełen wyzwań rozwój zawodowy,

6.     Pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,

7.     Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2023r., 

2.     Wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     Lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/05/zamówienia/MNW”.

 

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system