Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Konserwator Dzieł Sztuki

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-03-25

Ważne do: 2020-04-30

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:

Konserwator Dzieł Sztuki

Miejsce pracy: Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Konserwatora Dzieł Sztuki w zakresie konserwacji papieru. Poszukujemy osoby samodzielnej i kreatywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy i nowych wyzwań, chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywnej i potrafiącej pracować zespołowo.

Opis stanowiska:

 • konserwacja i restauracja muzealiów na podłożu papierowym,
 • konserwacja prewencyjna,
 • wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
 • prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
 • kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
 • nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem,
 • przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki, ze specjalizacją konserwacja zabytków na podłożu papierowym,
 • dyplom uzyskany z konserwacji zabytku na podłożu papierowym
 • mile widziane doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach na podłożu papierowym, 
 • staranność i zaangażowanie,
 • dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie oraz dobra znajomość języka obcego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikację należy składać poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=50a57e6f648740c0a7a482fd8e3fc1e3

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

HR Business Partner – Koordynator Projektów HR

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Malbork

Data ogłoszenia: 2020-03-23

Ważne do: 2020-05-15

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje komunikatywnej i otwartej na nowe wyzwania osoby na stanowisko:
HR Business Partner – Koordynator Projektów HR

Ogłoszenie: HR Business Partner – Koordynator Projektów HR Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: HR Business Partner – Koordynator Projektów HR

Opis stanowiska:
• stworzenie od podstaw i wdrożenie polityki personalnej Instytucji, m.in. zbudowanie procesów rekrutacji,  onboardingu, rozwoju i oceny kompetencji pracowników;
• wspieranie kadry kierowniczej w budowaniu i zarządzaniu zespołem,
• koordynowanie procesu komunikacji wewnętrznej oraz rozwijanie i utrzymanie relacji pracowniczych,
• wspieranie procesu przeprowadzania i komunikacji zmian
• nadzorowanie i automatyzacja procesów kadrowo-płacowych
• monitorowanie trendów rynkowych oraz proponowanie nowych rozwiązań w obszarze miękkiego HR
Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi),
• min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem HR
• znajomość Prawa Pracy i praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy,
• bardzo dobra znajomość MS Office,
• wysoki poziom umiejętności interpersonalnych: nastawienie na współpracę, realizację celów, wykazywanie własnej inicjatywy, proaktywna postawa, otwartość,
• doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych,
• doświadczenie w zakresie wdrażania i obsługi narzędzi z zakresu „miękkiego” HR,
• elastyczność i łatwość dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy.
Oferujemy:
• umowę o pracę,
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• pracę pełną wyzwań i możliwość zdobycia bogatego doświadczenia,
• dużą samodzielność w działaniu,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru.
2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
3) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną na adres; sekretariat@zamek.malbork.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP. Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

HR Business Partner – Koordynator Projektów HR

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Malbork

Data ogłoszenia: 2020-03-18

Ważne do: 2020-05-15

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje komunikatywnej i otwartej na nowe wyzwania osoby na stanowisko:
MHR Business Partner – Koordynator Projektów HR 

 

Ogłoszenie: HR Business Partner – Koordynator Projektów HR Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: HR Business Partner – Koordynator Projektów HR

Opis stanowiska:
• stworzenie od podstaw i wdrożenie polityki personalnej Instytucji, m.in. zbudowanie procesów rekrutacji, onboardingu, rozwoju i oceny kompetencji pracowników;
• wspieranie kadry kierowniczej w budowaniu i zarządzaniu zespołem,
• koordynowanie procesu komunikacji wewnętrznej oraz rozwijanie i utrzymanie relacji pracowniczych,
• wspieranie procesu przeprowadzania i komunikacji zmian
• nadzorowanie i automatyzacja procesów kadrowo-płacowych
• monitorowanie trendów rynkowych oraz proponowanie nowych rozwiązań w obszarze miękkiego HR
Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi),
• min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem HR
• znajomość Prawa Pracy i praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy,
• bardzo dobra znajomość MS Office,
• wysoki poziom umiejętności interpersonalnych: nastawienie na współpracę, realizację celów, wykazywanie własnej inicjatywy, proaktywna postawa, otwartość,
• doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów rekrutacyjnych i szkoleniowych,
• doświadczenie w zakresie wdrażania i obsługi narzędzi z zakresu „miękkiego” HR,
• elastyczność i łatwość dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy.
Oferujemy:
• umowę o pracę,
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• pracę pełną wyzwań i możliwość zdobycia bogatego doświadczenia,
• dużą samodzielność w działaniu,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru.
2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
3) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną na adres; sekretariat@zamek.malbork.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP. Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomocnik muzealny

Poszukuje: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Na terenie: Wadowice

Data ogłoszenia: 2020-03-16

Ważne do: 2020-03-23

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko: Pomocnik muzealny Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Zastępcy Dyrektora ds. organizacyjnych, Dział Techniczny i Zarządzania Obiektami Miejsce pracy: Wadowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Umowa: na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny)

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
• Montaż i demontaż wystaw czasowych oraz koordynowanie załadunku i transportu wystaw, dbanie o stan techniczny wystaw czasowych, w tym wykonywanie prostych napraw.
• Pomoc przy pracach prowadzonych na terenie Wystawy Stałej w budynku Muzeum.
• Opieka nad Salą Teatralną oraz nad magazynem (pomoc przy obsłudze wydarzeń kulturalnych, nadzór nad firmami zewnętrznymi wykonującymi usługi, utrzymywanie należytego porządku, ochrony, obsługi szatni).
• Kierowanie oraz dbanie o samochód służbowy i prowadzenie dokumentacji samochodu – zgodnie z „Instrukcją dotycząca zasad korzystania z samochodu służbowego w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach”.
• Transport towaru do Sklepu z pamiątkami oraz materiałów marketingowych z magazynów.
• Nadzór nad gospodarką kluczami.
• Dokonywanie zakupów.
• Bieżąca, codzienna kontrola usług ochrony i sprzątania oraz wykonywanie prac gospodarczych.
• Współpraca z pracownikami na stanowiskach ds. technicznych oraz ds. zarządzania obiektami.
• Doręczanie okazjonalnych zaproszeń, kart świątecznych i innych pism do instytucji i urzędów.

Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):
• wykształcenie minimum średnie;
• prawo jazdy kat. B minimum 3 lata;
• dyspozycyjność;
• rzetelność, uczciwość i odpowiedzialność;
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
• dobra znajomość pakietu MS Office;
• odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
• mile widziana znajomość obsługi nagłośnienia i oświetlenia sceny;
• uprawnienia elektryczne.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV);
• oświadczenia o treści:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), prosimy o złożenie oświadczenia o poniższej treści. (Dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 RODO) nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 221 Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Pomocnik muzealny"

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie cyfrowej na adres: muzeum@domjp2.pl lub za pośrednictwem ePUAP w terminie do dnia 23.03.2020 r. (decyduje data wpływu).

Pełna treść ogłoszenia: https://bip.malopolska.pl/domjp2,a,1739003,pomocnik-muzealny.html

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. marketingu

Poszukuje: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Na terenie: Wadowice

Data ogłoszenia: 2020-03-16

Ważne do: 2020-03-23

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalista ds. marketingu

Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Zastępcy Dyrektora ds. programowych, Dział Marketingu
Miejsce pracy: Wadowice
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Umowa: na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny)

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • kreowanie marki Muzeum;
 • opracowywanie i realizacja planów działań marketingowych Muzeum, zawierających elementy promocji, reklamy, PR i sprzedaży oferty i usług;
 • nadzór merytoryczny i zarządzanie stroną internetową Muzeum zgodnie z wypracowaną strategią marketingową oraz obsługa BIP;
 • podejmowanie, organizowanie i koordynowanie działań związanych z produkcją publikacji i materiałów drukowanych i audiowizualnych;
 • dbałość o właściwe informowanie opinii publicznej o działalności Muzeum, w tym przygotowywanie informacji prasowych i przekazów medialnych;
 • organizowanie działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem oferty wystawienniczej, artystycznej, naukowej i edukacyjnej Muzeum;
 • wzbogacanie oferty programowej Muzeum w zależności od sezonu;
 • przygotowanie i nadzór nad produkcją wydawnictw, filmów i materiałów informacyjno-promocyjnych (m.in. filmy reklamowe i promocyjne, spoty radiowe, reklama w Internecie, foldery, ulotki, ogłoszeń prasowych) oraz pamiątek i gadżetów promocyjnych w oparciu o zasoby Muzeum;
 • współpraca z podmiotami działającymi w obszarach pokrewnych dla działalności prowadzonej przez Muzeum;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi projekty w interesującym Muzeum zakresie;
 • monitorowanie działalności marketingowej Muzeum i sporządzanie cyklicznych raportów z działalności w tym zakresie;
 • dokumentowanie wystaw oraz innych wydarzeń realizowanych przez Muzeum;
 • reprezentowanie Muzeum w mediach;
 • udzielanie odpowiedzi na komunikaty medialne, w tym przygotowywanie informacji marketingowych oraz materiału prasowego;
 • dbanie o wizerunek firmy na zewnątrz, poprzez monitorowanie pojawiających się komunikatów na temat Muzeum oraz podejmowanie odpowiednich działań;
 • zarządzanie sytuacją kryzysową;
 • organizacja konferencji prasowych;
 • aplikowanie i pozyskiwanie środków finansowych na projekty realizowane w ramach obszarów działania;
 • pozyskiwanie sponsorów do projektów realizowanych przez Muzeum;
 • przygotowywanie ofert, prowadzenie negocjacji oraz realizacja kontraktów sponsorskich.

Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku w obszarze marketingu lub współpracy z instytucją kultury na stanowisku merytorycznym (np. w dziale marketingu, dziale promocji, dziale sprzedaży);
 • znajomość nowoczesnych trendów oraz narzędzi związanych z realizacją działań marketingowych;
 • znajomość pakietu MS Office oraz środowiska Windows.

Wymagania dodatkowe:

 • kierunkowe wykształcenie w dziedzinie marketingu;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej;
 • kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii i kampanii marketingowych oraz kontaktach z mediami;
 • doświadczenie w negocjacjach;
 • znajomość języka obcego;
 • umiejętność redagowania tekstów;
 • doświadczenia w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • oświadczenia o treści:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), prosimy o złożenie oświadczenia o poniższej treści. (Dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 RODO) nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 221 Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. marketingu. ...............własnoręczny podpis”.

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą elektroniczną: muzeum@domjp2.pl lub za pomocą ePUAP w terminie do dnia 23.03.2020 r. (decyduje data wpływu).

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Muzeum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Księgowy

Poszukuje: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Na terenie: Wadowice

Data ogłoszenia: 2020-03-16

Ważne do: 2020-03-27

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

Miejsce w strukturze organizacyjnej: samodzielne stanowisko bezpośrednio podległe Dyrektorowi
Miejsce pracy: Wadowice
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Umowa: na czas nieokreślony (pierwsza umowa na okres próbny)

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
1. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Księgowości oraz współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem;
2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3. prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum;
4. sporządzanie analiz finansowych;
5. nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych Muzeum i współdziałanie w tym zakresie z Zastępcą Dyrektora ds. organizacyjnych oraz z Zastępcą Dyrektora ds. programowych;
6. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
7. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej Muzeum;
8. kontrola prawidłowości sporządzania list płac oraz naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń;
9. koordynacja i nadzór nad pracownikami kas w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;
10. realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej Muzeum.
Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu składników majątkowych i wyniku finansowego Muzeum.
Główny Księgowy odpowiada za kontrolę prawidłowości operacji finansowo-księgowych dokonywanych przez pracowników Muzeum.

Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne):
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
6. min. 3 lata praktyki w księgowości;
7. min. roczne doświadczenie w organizacji pracy podległych pracowników, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu podległych pracowników;
8. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych;
9. umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
10. rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność;
11. wysokie standardy etyczne;
12. odporność na stres;
13. inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów;
14. zdolności organizacyjne i otwartość na zmiany;
15. umiejętność współpracy w zespole;

Wymagania dodatkowe:
1. praktyka w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury bądź w jednostce sektora finansów publicznych;
2. znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
3. znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie muzeów;
4. umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego Comarch Optima;
5. znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV);
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
• kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej (np.: zdjęcie przedstawiające wizerunek), prosimy o złożenie oświadczenia o poniższej treści. (Dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 RODO) nie opatrzone zgodą kandydata na ich przetwarzanie zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji).

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 221 Kodeksu pracy zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego.

..........................................................................
własnoręczny podpis”.

Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie elektronicznej: muzeum@domjp2.pl
lub za pomocą ePUAP w terminie do dnia 27.03.2020 r. (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Muzeum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Księgowy w Muzeum Zamkowym w Malborku

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: na terenie Polski

Data ogłoszenia: 2020-03-11

Ważne do: 2020-04-06

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje komunikatywnej i otwartej na nowe wyzwania osoby na stanowisko: Główny Księgowy w Muzeum Zamkowym w Malborku
Ogłoszenie: Główny Księgowy w Muzeum Zamkowym w Malborku Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Księgowy w Muzeum Zamkowym w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje komunikatywnej, kreatywnej i otwartej na nowe wyzwania osoby na stanowisko: Główny Księgowy w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wymagania niezbędne: zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Pożądane:
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury
- znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
- znajomość ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- znajomość ustawy o finansach publicznych
- znajomość pakietu MS. Office, szczególnie programu MS Excel
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność zarządzania zmianą

Podstawowe obowiązki
- zarządzanie zespołem Działu Finansowo-Księgowego
- sporządzanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej
- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z uwzględnieniem terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań, a szczególnie zobowiązań publiczno-prawnych;
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie ustalonym w ustawie o finansach publicznych;
- wykonywanie kontroli wewnętrznych oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie Muzeum;
- prowadzenie efektywnej i rzetelnej gospodarki finansowej i współpraca z dyrektorem Muzeum w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji

Oferujemy:
- ciekawą oraz pełną wyzwań pracę w narodowej instytucji kultury i jednej z największych atrakcji turystycznej świata
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę z atrakcyjnym pakietem socjalnym
- możliwość rozwoju zawodowego i rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z p. zm.),
2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
3) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną na adres; sekretariat@zamek.malbork.pl lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach w sekretariacie Muzeum Zamkowego w Malborku z adnotacją; „ Oferta na stanowisko Główny Księgowy w Muzeum Zamkowym w Malborku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na w/w stanowisko. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (osobom trzecim).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania danych osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w ogłoszeniu.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalistka/ta ds obsługi widowni

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-03-03

Ważne do: 2020-03-15

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/ta do pracy na stanowisku SPECJALISTKA/TA ds. OBSŁUGI WIDOWNI w Dziale Komunikacji i Programów Publicznych  
Ogłoszenie: Specjalistka/ta ds obsługi widowni Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalistka/ta ds obsługi widowni

WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe
• łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność i otwartość
• zdolności organizacyjne oraz samodzielność
• znajomość systemu iKsoris będzie dodatkowym atutem
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• znajomość pakietu MS Office
• umiejętność współpracy z zespołem

GŁÓWNE ZADANIA
• koordynowanie działań sekcji obsługi widowni i utrzymywanie wysokiej jakości standardów świadczeń dla publiczności
• współorganizowanie badań publiczności Muzeum, przygotowywanie statystyk oraz zestawień frekwencyjnych
• koordynowanie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz na muzealne wydarzenia – w kasie i online, w tym administrowanie systemem sprzedaży oraz opracowywanie cenników
• prowadzenie sprzedaży abonamentów / kart lojalnościowych
• komunikacja z klientem (zakup biletów i wejściówek na wydarzenia, wykłady)
• dbanie o wizerunek Muzeum
• praca administracyjno-archiwalna związana ze stanowiskiem
• koordynowanie umów z podmiotami w zakresie sprzedaży biletów
• koordynacja kalendarza projektów Muzeum i współtworzenie i wdrażanie strategii komunikacji
• dbałość o estetykę w przestrzeni recepcyjnej Muzeum

OFERUJEMY
 pracę w jednej z najbardziej prestiżowych instytucji kultury w Polsce
 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę-pełen etat
 możliwość udziału w interesujących projektach
 ambitne i ciekawe wyzwania zawodowe
 ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole
 doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy
 dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 życiorys/CV
 list motywacyjny,
 kopia dyplomu,
 certyfikaty, opinie, referencje (dodatkowy atut)
 oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do 15.03.2020 r. do godziny 24:00,
• adres do przesyłania aplikacji: KLatosinska@mnw.art.pl w tytule: OW/03/2020
• decyduje data wpływu oferty

WARUNKI PRACY
• miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa, Al. Jerozolimskie 3),

INNE INFORMACJE
• Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
• Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
• Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
• O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 20 marca br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Renowator w Pracowni Konserwacji – Muzeum Plakatu w Wilanowie

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-28

Ważne do: 2020-03-15

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku renowatora w Pracowni Konserwacji – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Ogłoszenie: Renowator w Pracowni Konserwacji – Muzeum Plakatu w Wilanowie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Renowator w Pracowni Konserwacji – Muzeum Plakatu w Wilanowie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·       wykształcenie średnie plastyczne lub wyższe plastyczne -absolwent/absolwentka kursów, szkół o profilu plastycznym,

·       3 lata doświadczenia w pracy z obiektami muzealnymi,

·       umiejętności manualne i wiedza w zakresie: montażu i demontażu opraw, czyszczenia i zabezpieczania obiektów na podłożu papierowym, drobnych prac zabezpieczających i pomocniczych przy konserwacji obiektów,

·       umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

·       systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,

·       obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).

GŁÓWNE ZADANIA

·         kontrola stanu zachowania i przechowywania  muzealiów,

·          rozramianie i montaż w ramy obiektów przed i po konserwacji,

·         sprawowanie nadzoru przy pakowaniu i przemieszczaniu muzealiów,

·         sporządzanie opinii towarzyszących ruchowi obiektów,

·         wykonywanie opraw i zabezpieczanie obiektów,

·         opieka nad dziełami znajdującymi się na ekspozycji oraz w magazynach.

OFERUJEMY

·            możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

·            możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji naukowych;

·            kontakt z zabytkami  i doświadczenie w pracy z nimi;

·            ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;

·            doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;

·            dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

·            rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: marzec 2020 r.

·            wymiar czasu pracy: 6 godzin dziennie-pełen etat.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·               życiorys/CV,

·               kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,

·               list motywacyjny,

·               kopia dyplomu, kopia świadectwa ukończenia kursu/szkoły,

·               certyfikaty, opinie, referencje,

·               oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         dokumenty należy złożyć do   15 marca  2020r. do godziny 24.00,

·         adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: Konserwacja -Plakat

·         decyduje data wpływu oferty do muzeum.

 

WARUNKI PRACY

·         miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Plakatu w Wilanowie Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

INNE INFORMACJE

·              Oferty nie spełniające  wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

·              W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

·              Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU

·           Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).

·           Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

·           terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.

·           Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 31 marca br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ka konserwatorski/ka w Pracowni Konserwacji Obiektów na Papierze

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-28

Ważne do: 2020-03-15

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku asystenta konserwatorskiego w Pracowni Konserwacji Obiektów na Papierze
Ogłoszenie: Asystent/ka konserwatorski/ka w Pracowni Konserwacji Obiektów na Papierze Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/ka konserwatorski/ka w Pracowni Konserwacji Obiektów na Papierze

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         wykształcenie wyższe, magisterskie kierunkowe – absolwent/tka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki            o specjalizacji konserwacji papieru lub  student/tka ostatniego roku tego wydziału;

·         wiedza  w zakresie prewencji muzealnej i jej dobrych praktyk;

·         umiejętności projektowania, manualne i plastyczne w zakresie stosowania w konserwacji i renowacji obiektów               na  papierze;

·         umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;

·         systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność;

·         obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).

GŁÓWNE ZADANIA

·         tworzenie programów konserwacji obiektów i ich realizacja poprzez wykonywanie prac konserwatorsko-restauratorskich;

·         prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej;

·         tworzenie opinii i opracowań konserwatorskich o stanie zachowania obiektów oraz związanych z decyzjami dotyczącymi bezpieczeństwa obiektów, ich ekspozycji, przemieszczania i przechowywania;

·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zbiorów;

·         sprawowanie nadzorów konserwatorskich.

OFERUJEMY

·           możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;

·           możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji naukowych;

·           kontakt z zabytkami  i doświadczenie w pracy z nimi;

·           ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;

·           doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;

·           dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

·           rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: marzec 2020 r.

·           wymiar czasu pracy: 6 godzin dziennie-pełen etat.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·                życiorys/CV,

·                kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,

·                list motywacyjny,

·                kopia dyplomu, kopia świadectwa ukończenia kursu/szkoły,

·                certyfikaty, opinie, referencje,

·                oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów                           naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         dokumenty należy złożyć do   15 marca  2020r. do godziny 24.00,

·         adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: nabór Pracownia Konserwacji na Papierze

·         decyduje data wpływu oferty do muzeum.

WARUNKI PRACY

·         miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Gmach Główny).

INNE INFORMACJE

·         Oferty nie spełniające  wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

·         W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

·         Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą                  uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność            związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU

·         Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).

·         Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

·         terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.

·  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 31 marca br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny w działach zbiorów

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-02-28

Ważne do: 2020-03-20

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

poszukuje do swojego Zespołu

pracowników merytorycznych w działach zbiorów.

 

Ogłoszenie: Pracownik merytoryczny w działach zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik merytoryczny w działach zbiorów

Zakres obowiązków:

 • katalogowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów;
 • udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością badawczą, wydawniczą
  oraz promocyjną Zamku;
 • współpraca z innymi instytucjami kultury w kraju i zagranicą w zakresie badań, informacji
  i wystaw;
 • udział w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki lub pokrewnych (historia, archeologia, etc.);
 • doświadczenie w opracowywaniu zbiorów muzealnych;
  aktywne podejście do wyzwań, samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista, umiejętność rozwijania efektywnej komunikacji i dobrej współpracy;
 • nastawienie na rozwój swoich kompetencji, zaangażowanie w poszerzanie wiedzy
  i umiejętności;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność planowania i wyznaczania priorytetów;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych, kierowanie tymi projektami lub inne formy udziału w tych projektach;
 • publikacje naukowe i popularno-naukowe z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych;
 • znajomość innych języków europejskich;
 •  zainteresowania z zakresu rzemiosła artystycznego;
 • podyplomowe studia muzealnicze.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego w jednej z najważniejszych polskich instytucji kultury;
 • niepowtarzalne miejsce pracy w otoczeniu zabytkowej architektury Wawelu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym Zespole;
 • atrakcyjny pakiet socjalny;
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Aplikacje prosimy składać poprzez formularz dostępny pod adresem:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2b23420dec694b30815b07b963a41a8d

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun Ekspozycji - Pieskowa Skała

Poszukuje: Zamek Krółewski na Wawelu

Na terenie: Pieskowa Skała

Data ogłoszenia: 2020-02-28

Ważne do: 2020-03-20

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?

Masz zainteresowania humanistyczne lub związane z turystyką?

Chciałbyś pracować w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?

Zaaplikuj!

 

Ogłoszenie: Opiekun Ekspozycji - Pieskowa Skała Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun Ekspozycji - Pieskowa Skała

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:
• będziesz dozorować ekspozycje: Przemiany w Sztuce Europejskiej, Historia Pieskowej Skały , Galeria Malarstwa Angielskiego, wystawy czasowe, ogród włoski;
• będziesz udzielać informacji zwiedzającym;
• będziesz odpowiedzialny za utrzymywanie porządku na ekspozycji, która będzie pod Twoją opieką.

SZUKAMY CIĘ JEŚLI:
• masz wykształcenie średnie lub zawodowe;
• jesteś dyspozycyjny;
• jesteś osobą, którą cechuje odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność;
• prezentujesz wysoką kulturę osobistą oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne;
• umiesz i lubisz pracować w zespole;
• mile widziana znajomość języka angielskiego;
• mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.

OFERUJEMY:
• pracę w niesamowitym miejscu,
• zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w okresie od połowy kwietnia do października,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Prosimy aplikować uzupełniając formularz dostępny pod adresem:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=754f9da604184558ba7e8e1dd90573d5

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun Ekskspozycji - Zamek Krółewski na Wawelu

Poszukuje: Zamek Krółewski na Wawelu

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-02-28

Ważne do: 2020-03-20

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?

Jesteś studentem kierunków humanistycznych lub związanych z turystyką?

Chciałbyś pracować w rezydencji polskich królów w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?

Zaaplikuj!

 

Ogłoszenie: Opiekun Ekskspozycji - Zamek Krółewski na Wawelu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun Ekskspozycji - Zamek Krółewski na Wawelu

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:
• będziesz dozorować ekspozycje (w salach Zamku, w Smoczej Jamie, Baszcie Senatorskiej lub na Trasie Plenerowej);
• będziesz udzielać informacji zwiedzającym;
• będziesz odpowiedzialny za utrzymywanie porządku na ekspozycji, która będzie pod Twoją opieką.
SZUKAMY CIĘ JEŚLI:
• masz wykształcenie średnie;
• jesteś dyspozycyjny;
• jesteś osobą, którą cechuje odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność;
• prezentujesz wysoką kulturę osobistą oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne;
• umiesz i lubisz pracować w zespole;
• znasz język angielski.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
• doświadczenie w obsłudze klienta.
OFERUJEMY:
• pracę w niesamowitym miejscu;
• zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w okresie od kwietnia/maja do października;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.
Aplikacje prosimy składać poprzez formularz dostępny pod adresem:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=754f9da604184558ba7e8e1dd90573d5

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Administrator/ka IT w Dziale IT i Multimediów

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-27

Ważne do: 2020-03-15

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku Administratora IT w Dziale IT i Multimediów
Ogłoszenie: Administrator/ka IT w Dziale IT i Multimediów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Administrator/ka IT w Dziale IT i Multimediów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie wyższe na kierunku Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami lub podobne;
• minimum cztery lata doświadczeniu na stanowisku Administratora lub Specjalisty IT;
• znajomość i umiejętność konfiguracji maszyn wirtualnych VMwere oraz HyperV;
• biegła znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2008, 2012, 2016 oraz systemów Uniksowych;
• umiejętność zarządzania bazami SQL i MS Access;
• znajomość zagadnień sieciowych na poziomie dobrym;
• znajomość i umiejętność zarządzania usługą pocztową Microsoft EXCHANGE;
• znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z dziedziny IT;
• mile widziana znajomość rozwiązań Backup EXEC15,BitDefender, Bitlocker;
• umiejętność konfiguracji i zarządzana biblioteką taśmową;
• biegła wiedza na temat sprzętu serwerowego i wykorzystywanych technologii RAID;
• dobra znajomość języka angielskiego;
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres;
• systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność.
GŁÓWNE ZADANIA
• wsparcie użytkowników w zakresie sprzętu i oprogramowania;
• utrzymanie i konfiguracja serwerów znajdujących się na wyposażeniu;
• utrzymywanie kopi zapasowych serwerów i stacji roboczych;
• udział w projektach wdrożeniowych;
• dbanie o bezpieczeństwo systemu i danych;
• nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości.

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
• możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji;
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
• dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
• rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: marzec 2020 r.
• wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu, kopia świadectwa ukończenia kursu/szkoły,
• certyfikaty, opinie, referencje,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do 15 marca 2020r. do godziny 24.00,
• adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: Administrator IT,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum.

WARUNKI PRACY
• miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Gmach Główny).

INNE INFORMACJE
• Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
• Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
• Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
• O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31 marca br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator projektów

Poszukuje: Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA

Na terenie: Katowice i okolice

Data ogłoszenia: 2020-02-27

Ważne do: 2020-03-09

Poszukujemy Koordynatora projektów do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia.

Zakres obowiązków:

-tworzenie wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem dotacji na organizowane w Walcowni wydarzenia,

-stałe monitorowanie ogłaszanych konkursów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,

-koordynacja projektów i rozliczanie dotacji,

-wykonywanie powierzonych zadań jako koordynator Szlaku Zabytków Techniki,

-czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu zakończenia,

-dokumentacja zdjęciowa i filmowa wszelkiej działalności,

-opracowywanie treści materiałów promocyjnych,

-praca z projektami graficznymi oraz współpraca z grafikiem,

-wykonywanie i zlecanie produkcji materiałów promocyjnych,

-promowanie Walcowni w social media i innych dostępnych kanałach,

-aktualizacja wpisów na stronie www Muzeum,

-kontakt z mediami i promocja wydarzeń

-zlecanie do druku i kolportaż materiałów promocyjnych,

-działania promujące ruch turystyczny w Muzeum,

-prace przy projektach i imprezach organizowanych przez Muzeum,

-bieżąca obsługa Muzeum.

 

Wymagania:

-wykształcenie wyższe,

-mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

-umiejętności pracy w zespole i klientem zewnętrznym,

-znajomość obsługi komputera.

 

Oferujemy:

-umowę o pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie,

-pakiet socjalny,

-wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,

-system premiowania uzależniony od wyników.

 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres mailowy: marcin.budniok@muzeatechniki.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun/ka ekspozycji(świadczenie usług sezonowo)

Poszukuje: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2020-02-25

Ważne do: 2020-03-13

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” poszukuje do współpracy opiekunów ekspozycji. Oferujemy: - umowę zlecenie, - świadczenie usług w jednej z największych instytucji kultury Województwa Śląskiego; - zadania różnorodne i pełne wyzwań.
Ogłoszenie: Opiekun/ka ekspozycji(świadczenie usług sezonowo) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun/ka ekspozycji(świadczenie usług sezonowo)

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” poszukuje do współpracy osób:
- posiadających minimum średnie wykształcenie, zainteresowanych kulturą tradycyjną, folklorem, budownictwem ludowym, itp.
- komunikatywnych, posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów i rozmów ze zwiedzającymi,
- posiadających umiejętność przyswajania i przekazywania informacji na temat ekspozycji muzealnej,
- posiadających umiejętność zarówno samodzielnej organizacji pracy, jak i pracy w zespole,
- odpowiedzialnych, kulturalnych, punktualnych i obowiązkowych,
- sprawnych fizycznie,
- znających język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym (oczekiwany stopień biegłości – A2).
Mile widziane doświadczenie w pracy w muzeach na wolnym powietrzu oraz znajomość ekspozycji muzealnej MGPE.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do 13 marca 2020 w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres:
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
z dopiskiem „Dotyczy obsługi zwiedzających”
lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie od poniedziałku do piątku,
w godz. 8.00-15.00.

Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

referent ds. wsparcia organizacji wydarzeń

Poszukuje: Muzeum Tatrzańskie

Na terenie: Zakopane, Powiat Tatrzański

Data ogłoszenia: 2020-02-18

Ważne do: 2020-02-24

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO


ogłasza nabór na stanowisko: referenta ds. wsparcia organizacji wydarzeń

 

umowa o pracę w wymiarze całego etatu

Ogłoszenie: referent ds. wsparcia organizacji wydarzeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: referent ds. wsparcia organizacji wydarzeń

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: referenta ds. wsparcia organizacji wydarzeń
Wymagania:
• Preferowane wykształcenie wyższe;
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
• Znajomość pakietu MS Office, w tym praktyczna znajomość Excela i Worda;
• Znajomość obsługi kont na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, itp.);
• Kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
• Dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia;
• Dokładność i skrupulatność;
• Pomysłowość i samodzielność.
Wymagania dodatkowe:
• Mile widziane doświadczenie w organizacji wydarzeń lub/i pisaniu wniosków o pozyskiwanie środków publicznych (głównie krajowych) oraz rozliczaniu takich projektów;
• Znajomość aktualnych wytycznych i zasad rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych (głównie krajowych);
• Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny;
• Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
• Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy

Warunki pracy:
• rodzaj umowy - umowa o pracę;
• wymiar czasu pracy - pełny etat;
• miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.
Oferujemy:
• możliwość rozwoju zawodowego;
• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• stabilne zatrudnienie.
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane ul. Krupówki 10, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 24.02.2020 roku
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 13.02.2020 r.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. IT

Poszukuje: Muzeum Tatrzańskie

Na terenie: Zakopane, Powiat Tatrzański

Data ogłoszenia: 2020-02-18

Ważne do: 2020-02-24

Muzeum Tatrzańskie w Zakopane szuka:


specjalista ds. IT

 

umowa o pracę bądź zlecenie

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista ds. IT

Wymagania:
• wykształcenie wyższe lub średnie, mile widziane kierunkowe,
• umiejętność serwisowania i napraw sprzętu IT, aplikacji IT, sieci LAN,
• umiejętność administrowania stron www oraz kont poczty e-mail,
• znajomość środowiska Microsoft,
• kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i skrupulatność.

Mile widziane:
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny,
• Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,
• Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik do niniejszej oferty pracy.

Warunki pracy:
• rodzaj umowy - umowa o pracę lub zlecenie,
• wymiar czasu pracy – 1 etat,
• miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.

Oferujemy:
• możliwość rozwoju zawodowego,
• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl, w nieprzekraczającym terminie do dnia 19.02.2020 roku

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. prac plastyczno-montażowych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-14

Ważne do: 2020-03-02

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa

Specjalista ds. prac plastyczno-montażowych
Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń

Ogłoszenie: Specjalista ds. prac plastyczno-montażowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. prac plastyczno-montażowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·   planowanie oraz wykonywanie prac plastycznych, montażowych oraz aranżacyjnych przy wystawach i wydarzeniach realizowanych przez Muzeum

·   wykonywanie cyklicznych wymian obiektów i bieżących prac plastyczno-montażowych na wystawach w Muzeum

·   współpraca z podwykonawcami wystaw w szczególności wykonującymi elementy scenograficzne tj. ekspozytory, gabloty, zabudowy mobilne oraz wydarzeń realizujących oprawę eventów

·   obsługa sprzętów audio-wideo wykorzystywanych podczas wystaw oraz wydarzeń realizowanych przez Muzeum

·   dobór i zamawianie materiałów oraz narzędzi plastyczno-montażowych zgodnie z procedurami obowiązującymi w Muzeum

·   dbanie o wyposażenie warsztatu

·   dbanie o powierzony sprzęt m.in. narzędzia montażowe i multimedia

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i w oddziałach. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek umożliwia poruszanie się  wózkiem inwalidzkim. Winda w budynku. W pomieszczeniu pracy przejścia do stanowiska pracy umożliwiają  poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dostosowana do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą powyżej 3 m, pracą fizyczną, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz pracą w pozycji wymuszonej.

Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne) i min. 1 rok stażu pracy lub wykształcenie średnie i min. 3 lata stażu pracy

·  obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·   umiejętności obsługi podstawowych narzędzi montażowych

·   umiejętność obsługi sprzętów audio-wideo

·  doświadczenie w pracy z eksponatami muzealnymi

·   doświadczenie w konstruowaniu i montażu scenografii w szczególności wystawienniczych

·   zdolności manualno-techniczne

·   znajomość języka angielskiego

·  odpowiedzialność, rzetelność, punktualność, kreatywne myślenie, umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu
Oferujemy:
·    dobre i stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

·    ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury oraz jej oddziałach

·    dołączenie do kreatywnego i zaangażowanego zespołu przygotowującego liczne projekty wystawiennicze oraz wydarzenia

·    możliwość uczestniczenia w szkoleniach
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie
do dnia 02.03.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SPPM_KOW/2020”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 02.03.2020 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. edukacji muzealnej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-13

Ważne do: 2020-03-06

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa
Specjalista ds. edukacji muzealnej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·  tworzenie i aktualizacja całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy i oddziałów skierowanej do szkół, wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty

·  rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji, a w szczególności z Biurem Edukacji UM, WCIES, dzielnicowymi wydziałami i biurami kultury

·  prowadzenie i koordynacja działań adresowanych do nauczycieli, w tym organizacja konferencji i szkoleń skierowanych do nauczycieli

·  nadzór nad centrum rezerwacji lekcji szkolnych, współprowadzenie kalendarza i harmonogramu lekcji i zajęć szkolnych organizowanych w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum Warszawy

·  udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowywanie programów towarzyszących

·  prowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania edukatorów zewnętrznych do współpracy z Muzeum Warszawy

·  koordynacja i ewaluacja pracy edukatorów zewnętrznych

·  prowadzenie harmonogramu prac edukatorów zewnętrznych

·  współpraca z przewodnikami miejskimi i biurami podróży mająca na celu zwiększenie zainteresowania ofertą edukacyjną w Muzeum Warszawy

·  udział w konferencjach, szkoleniach

·  prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych Muzeum Warszawy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                            

Miejsce pracy: : Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku. Możliwość udziału w projektach takich jak Erasmus oraz innych projektach grantowych.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie, rozmowami telefonicznymi oraz stałym i długotrwałym wysiłkiem głosowym.

Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie wyższe

·  min. 1 rok stażu pracy

·  obsługa komputera: pakiet MS Office, Excel, Internet

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
·    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

·    umiejętność pracy w zespole

·    komunikatywność

·    umiejętność pracy z grupami szkolnymi i środowiskiem nauczycielskim

·    odpowiedzialność
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

·    podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godziny 15.00. na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: SEM_KED/2020

                  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godziny 15.00.

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - STARSZY REFERENT DS. KASOWYCH

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2020-02-11

Ważne do: 2020-02-20

Starszy Referent ds. kasowych w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek. Obsługa sezonu udostępniania Muzeum  – praca od 01 kwietnia do 30 października 2020 r.  w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony).
Ogłoszenie: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - STARSZY REFERENT DS. KASOWYCH Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - STARSZY REFERENT DS. KASOWYCH

Praca od poniedziałku do niedzieli wg ustalonego harmonogramu w godzinach nie przekraczających normy czasu pracy na 0,7 etatu.WYMAGANIA:

obsługa kasy fiskanej, terminala płatności bezgotówkowej
znajomości obsługi komputera (dobra znajomość programu Excel, Word),
komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
orientacja na jakość pracy i dbałość o szczegóły,
umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
dyspozycyjność (praca zmianowa).
dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
wysoka kultura osobista
oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych
wykształcenie minimum średnie
Wynagrodzenie zasadnicze 2050 zł. brutto

Bliższych informacji udziela Izabela Sztangier-Kozak - Kierownik Działu Finansowego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 105

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  16.02.2020 r. do. godz. 15.00, pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku adiunkta w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego w Zbiorach Sztuki Nowoczesnej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-11

Ważne do: 2020-02-24

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku adiunkta w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego w Zbiorach Sztuki Nowoczesnej

Ogłoszenie: Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku adiunkta w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego w Zbiorach Sztuki Nowoczesnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/kandydata do pracy na stanowisku adiunkta w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego w Zbiorach Sztuki Nowoczesnej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek historia sztuki),
• doświadczenie w pracy z obiektami muzealnymi, na podobnym stanowisku,
• dobra znajomość współczesnej sztuki użytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego designu,
• umiejętność tworzenia opisów obiektów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzealnictwie,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
• umiejętność pracy w zespole,
• systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
• znajomość bazy danych MONA,
• obsługa komputera (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).

GŁÓWNE ZADANIA
• opracowywanie merytoryczne zbiorów,
• praca przy planowanym w najbliższym czasie skontrum (spis obiektów z natury),
• przygotowywanie tekstów naukowych i popularyzatorskich,
• współpraca z konserwatorami i fotografami,
• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
• możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji naukowych;
• kontakt z zabytkami i doświadczenie w pracy z nimi;
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
• dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: marzec 2020 r.
• wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu,
• certyfikaty, opinie, referencje,
• poświadczenie znajomości języka obcego,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do 24.02.2020r. do godziny 24.00,
• adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: nabór Zbiory Sztuki Nowoczesnej – Ośrodek Wzornictwa,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum.

WARUNKI PRACY
• miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Kamienica Krystalla, Aleje Jerozolimskie 59 i magazyny w Otwocku Wielkim).

INNE INFORMACJE
• Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
• Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
• Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
• O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10 marca 2020 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalistka/Specjalista ds. promocji wydawnictw w Dziale Projektów Kulturalnych i Komunikacji:

Poszukuje: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-10

Ważne do: 2020-02-20

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelblumaogłasza nabór kandydatów do pracy w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5; 00-090 Warszawa na stanowisko Specjalistka/Specjalista ds. promocji wydawnictw w Dziale Projektów Kulturalnych i Komunikacji Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Ogłoszenie: Specjalistka/Specjalista ds. promocji wydawnictw w Dziale Projektów Kulturalnych i Komunikacji: Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalistka/Specjalista ds. promocji wydawnictw w Dziale Projektów Kulturalnych i Komunikacji:

Zadania:

 

opracowanie i realizacja strategii promocji publikacji ŻIH (w tym współtworzenie i realizacja budżetów promocyjnych),
podejmowanie działań wynikających z opracowanej strategii m.in. organizacja wydarzeń wspierających publikacje (spotkania autorskie, udział w Targach Książki itp.),
opracowywanie merytoryczne materiałów promocyjnych i informacyjnych,
podejmowanie działań z zakresu PR i nawiązywanie kontaktów i współpracy z partnerami zewnętrznymi,
współpraca z mediami m.in. w zakresie patronatów i konkursów dot. publikacji ŻIH.
Wymagania:

§  wykształcenie wyższe

§  min. roczne doświadczenie w działaniach związanych z PR i marketingiem (mile widziane doświadczenie w promowaniu książek)

§  umiejętność swobodnego pisania jasnych, atrakcyjnych tekstów promocyjnych,

§  doświadczenie we współpracy z mediami,

§  bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego B2 (minimum),

§  bardzo dobra znajomość MS Excel,

§  biegła obsługa oprogramowania MS Office – w tym umiejętność swobodnego tworzenie prezentacji w PowerPoint,

§  komunikatywność, asertywność,

§  umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
wiedza na temat kultury i historii Żydów polskich,
możliwość rozpoczęcia współpracy „od zaraz”.
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Stanowisko pracy:Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się̨ wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Rekrutacja:Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji. Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną̨ zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej oraz ewentualnie zadaniu z zakresu tworzenia i redagowania informacji.

CV prosimy przesyłać na adres: praca@jhi.pl do 17 lutego 2020 r.W tytule wiadomości proszę podać „specjalista/specjalistka ds. promocji wydawnictw”. Informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji do dn. 21 lutego 2020 r.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żydowski Instytut Historyczny im E. Ringelbluma w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w ŻIH. Jestem świadomy/a posiadania prawa do cofnięcia udzielonej zgody, dostępu do moich danych i ich poprawiania.”

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds Promocji

Poszukuje: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2020-02-06

Ważne do: 2020-02-20

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku poszukuje osoby do pracy na stanowisko: Specjalista ds. Promocji.

Zakres zadań na stanowisku:

 • redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych
 • prowadzenie kampanii promocyjnych i komunikacji w mediach społecznościowych i tradycyjnych
 • współpraca z mediami
 • organizacja i realizacja działań promocyjnych Muzeum (kulturalnych, naukowych, edukacyjnych)
 • samodzielne prowadzenie bieżących projektów i kampanii
 • przygotowywanie raportów i prezentacji dotyczących realizacji powierzonych zadań
 • opracowywanie dokumentacji do udzielania zamówień publicznych

Wymagania niezbędne:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w dziale promocji (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury)
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność swobodnego pisania jasnych, atrakcyjnych tekstów promocyjnych
 • obsługa mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter)
 • doświadczenie w organizowaniu eventów (konferencje, wernisaże, targi)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę
 • realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 • udział w budowaniu marki Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na rynku krajowym i międzynarodowym

Kandydatów prosimy o przesłanie na adres s.wozniak@nmm.pl:

 • przykłady 2 opublikowanych tekstów własnego autorstwa oraz zrealizowanej kampanii promocyjnej/informacyjnej
 • przygotowanie przykładowego wpisu na Facebook dotyczącego Nocy Muzeów wraz z fotografią z zasobów NMM

Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny

Aplikację proszę przesyłać na adres: sylwia.wozniak@nmm.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04-03-2020 r.

***

Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku na ul. Ołowianka 9-13. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w art. 22(1) ust. 1 oraz powiązanych aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań związanych z procesem rekrutacyjnym.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału i wynik procesu rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia 04.03.2020 r.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kadry@nmm.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail ochrona.danych@nmm.pl

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Poszukuje: Urząd Miasta Kielce

Na terenie: Kielce, Świętokrzyskie

Data ogłoszenia: 2020-02-05

Ważne do: 2020-02-17

Nabór na Dyrektora Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Prezydent Miasta Kielce
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora
Muzeum Zabawek i Zabawy
w Kielcach

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
- zarządzanie działalnością Muzeum oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
- kierowanie sprawami związanymi z działalnością finansową i administracyjną jednostki,
- inicjowanie i koordynowanie współpracy z innymi jednostkami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie przygotowywania i realizacji projektów związanych z działalnością Muzeum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,
- brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: historia sztuki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, etnografia),
- staż pracy: min. 7 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe:

- znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
- ustaw: o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),
- biegła znajomość języka obcego,
- predyspozycje i umiejętności kandydata: znajomość problematyki muzealnej, doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (w tym z programów UE) na prowadzenie działalności kulturalnej, umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością jednostki, zdolności menadżerskie, doświadczenie w kierowaniu zespołem, kreatywne
i otwarte podejście do nowych wyzwań, operatywność, innowacyjność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, biegła obsługa komputera.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. Uprawnienie, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Miejsce wykonywania pracy:
Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2
25-367 Kielce

Warunki pracy

Liczba lub wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: zgodne z zarządzeniem nr 151/2008 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie, praca poza siedzibą, praca w zespole, szkolenia, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy,
- bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
- budynek piętrowy wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych (na parterze), ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim, dwie toalety przystosowane dla wózków inwalidzkich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
- podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
- podpisany krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
- kserokopie dokumentów potwierdzających ww. staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, dokumenty potwierdzające okres i rodzaj prowadzonej działalności, itp.),
- koncepcja działania Muzeum,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
- podpisane oświadczenia kandydata: *
• o posiadanym obywatelstwie,
• o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
• o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- ww. oświadczenia powinny zawierać klauzulę wynikającą z art. 233 k.k.
- podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. *

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenia oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę) oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

 

 

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na Dyrektora Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach" w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 148 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacji i Kadr
Rynek 1
25 – 303 Kielce
z dopiskiem: „Nabór na Dyrektora Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach"
lub za pośrednictwem platformy e-PUAP

 

Dodatkowe informacje:
- pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
- kierownik jednostki organizacyjnej gminy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Uwaga:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kielce pod adresem e-mail: iod@um.kielce.pl. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera treść informacji do pobrania ze strony internetowej: www.um.kielce.pl (w zakładkach: URZĄD MIASTA – Biuro Obsługi Interesanta lub OBSŁUGA KLIENTA – Załatw sprawę).
2. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailem.
3. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
4. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej (nie dot. dokumentów złożonych przez e-PUAP), niekompletne – podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
5. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
6. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia oraz
w przypadku stanowisk kierowniczych wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce http://www.bip.kielce.eu w zakładce – Rekrutacja – Wyniki naboru oraz w Urzędzie Miasta na tablicy INFORMACJE O WYNIKACH NABORÓW.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 36 76 144 lub 36 76 626

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Na terenie: Toruń

Data ogłoszenia: 2020-02-05

Ważne do: 2020-02-18

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Referenta  w Dziale Organizacyjno-Prawnym Rodzaj umowy:                                                   na czas określony od 1.03.2020 r. do 31.12.2020 r. Wymiar czasu pracy:                                         pełny etat Miejsce wykonywania pracy:                            Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń  

1.       Zakres czynności na stanowisku:

a)       Wykonywanie sprawozdań okresowych i rocznych z działalności Muzeum Okręgowego w Toruniu na podstawie danych źródłowych,

b)       Wykonywanie planów okresowych i rocznych z działalności Muzeum Okręgowego w Toruniu na podstawie danych źródłowych,

c)       Przygotowywanie zestawień, sprawozdań, prezentacji i raportów w pozostałym zakresie,

d)       Analiza raportów i zestawień,

e)       Udział w procesie udzielania zamówień publicznych: udział w komisjach, tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie protokołów i analiz w związku z realizacją zamówień oraz innych niezbędnych dokumentów,

f)         Kontrola wykonania umów w ramach zamówień publicznych,

g)       Uczestniczenie w realizacji inwestycji i zadań wynikających z udzielonych zamówień publicznych, w tym m.in. przygotowywanie protokołów ze spotkań,

h)       Udział w spisach z natury zbiorów i środków trwałych Muzeum Okręgowego w Toruniu zgodnie z wydawanymi przez Dyrektora przepisami wewnętrznymi,

i)         Wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum, wynikające z Regulaminu Organizacyjnego i zarządzeń wewnętrznych, a także zlecone przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.

2.       Wymagania:

a)       preferowane wykształcenie wyższe – administracyjno-prawne,

b)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

d)       umiejętność pracy w zespole,

e)       obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

f)         umiejętności planowania i zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,

g)       znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

 

3.       Dokumenty, które należy złożyć:

a)       życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)       podanie o przyjęcie do pracy,

c)       kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)       kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)       kserokopie świadectw pracy,

f)         oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 

4.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 18.02.2020r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Dr Marek Rubnikowicz

 

Toruń, dn. 3.02.2020 r.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Badań i Dokumentacji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa, gmina Łańcut

Data ogłoszenia: 2020-02-05

Ważne do: 2020-02-23

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Badań i Dokumentacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej
Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony,
Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu,
Wynagrodzenie brutto: 3 400,00 zł – 4 000,00 zł.

Ogłoszenie: Specjalista ds. Badań i Dokumentacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Badań i Dokumentacji

Do zadania Specjalisty ds. Badań i Dokumentacji należeć będzie:
- tworzenie strategii działań naukowych podejmowanych przez Muzeum, w porozumieniu z Dyrektorem i Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
- prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in.
z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych,
- gromadzenie napływających do Muzeum świadectw w ramach kwerend i spotkań oraz ich opracowywanie
i ewidencjonowanie w formie analogowej i cyfrowej,
- prowadzenie badań i publikacja ich wyników,
- udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych i spotkaniach popularyzujących działalność badawczą
i dokumentacyjną Muzeum,
- współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą,
- opracowywanie i realizacja projektów w zakresie naukowym,
- oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,
- współpraca przy organizowaniu wydarzeń, w porozumieniu z Kierownikiem Działu Dokumentacji
i Upowszechniania, w zakresie merytorycznym.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- wykształcenia wyższego na kierunku historia, archiwistyka, humanistyka (mile widziany stopień doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie),
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
- dorobku naukowego w postaci publikacji i wystąpień (mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu
i realizacji projektów naukowych),
- pogłębionej znajomości tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
- łatwości wystąpień publicznych, sprawności w tworzeniu wypowiedzi pisemnych,
- umiejętności realizacji samodzielnych projektów,
- umiejętności redagowania procedur i zarządzeń wewnętrznych,
- znajomości przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury oraz ustawy
o muzeach.

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność rozpoznawania priorytetów,
- dobra organizacja własnej pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu
- samodzielność w działaniu,
- dokładność, rzetelność,
- zaangażowanie,
- terminowość.

Oferujemy :
- ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego oraz CV
z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Dokumenty aplikacyjne dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Badań i Dokumentacji” należy składać do dnia 23.02.2020 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Promocji i Animacji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa, gmina Łańcut

Data ogłoszenia: 2020-02-05

Ważne do: 2020-02-23

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Promocji i Animacji


Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej
Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony,
Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu,
Wynagrodzenie brutto: 3 400,00 zł – 4 000,00 zł.

Ogłoszenie: Specjalista ds. Promocji i Animacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Promocji i Animacji

Zadania Specjalisty ds. Promocji i Animacji polegać będą na promocji i tworzeniu wizerunku Muzeum poprzez:
- bieżące kontakty z mediami w zakresie polityki informacyjnej i zarządzania własnością intelektualną, zgodnie z ustaloną strategią Muzeum,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi i podtrzymywanie kontaktów,
- współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych,
- budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej,
- rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum,
- opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych,
- współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania druków promocyjnych, ich opracowywanie, wydawanie oraz dystrybucja,
- zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej,
- współtworzenie harmonogramu działalności Muzeum,
- organizowanie i prowadzenie dokumentacji wydarzeń kulturalno- edukacyjnych
- opracowywanie edytorskie tekstów przeznaczonych do publikacji oraz oficjalnych tekstów, wystąpień etc.,
- organizacja wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym,
- udział w imprezach wizerunkowych oraz eventów Muzeum,
- pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum,
- oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- wykształcenie o kierunku: dziennikarstwo, marketing i PR, socjologia, psychologia społeczna, nauki o sztuce i kulturze (bądź udokumentowane doświadczenie – co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku),
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
- znajomości mediów społecznościowych,
- doświadczenia w tworzeniu projektów o charakterze kulturalnym,
- doświadczenia w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
- doświadczenia pracy w branży medialnej lub kulturalnej,
- znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
- mile widziana znajomość programów graficznych.

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
- kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów,
- dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zaangażowanie w powierzone zadania,
- dobra organizacja własnej pracy,
- wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy :
- ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Promocji i Animacji” należy składać do dnia 23.02.2020 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

 
Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik działu naukowo-badawczego

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-04

Ważne do: 2020-02-28

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Pracujemy w bardzo miłym niewielkim zespole, w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy.
Ogłoszenie: Kierownik działu naukowo-badawczego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik działu naukowo-badawczego

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje pracownika na stanowisko:
KIEROWNIKA DZIAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Do zadań pracownika należeć będzie:
1. nadzór nad pracami Działu Naukowo-Badawczego;
2. planowanie i prowadzenie badań dotyczących historii warszawskiego getta oraz innych zagadnień związanych z dziejami Żydów i ich Zagłady;
3. tworzenie podstaw naukowych, opracowań i ekspertyz na potrzeby Muzeum;
4. nadzór naukowy nad opracowaniami i ekspertyzami zamówionymi na rzecz Muzeum;
5. merytoryczna organizacja sesji i konferencji naukowych;
6. przygotowywanie i redagowanie publikacji muzealnych związanych z działalnością naukowo-badawczą;
7. współpraca z innymi instytucjami w kraju i za granicą, zajmującymi się dziejami Żydów w Polsce, Zagładą i II wojną światową;
8. sporządzanie projektów wieloletnich i okresowych planów pracy oraz sprawozdań z prac Działu Naukowo-Badawczego.

Wymagania:
- ukończone studia wyższe w dziedzinie historii bądź nauk pokrewnych;
- udokumentowany dorobek naukowy związany z okresem drugiej wojny światowej bądź dziejami Żydów;
- przynajmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub o podobnym charakterze;
- biegła znajomość języka polskiego;
- dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego;
- umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu;
- kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie.

Mile widziane:
- znajomość języka jidysz lub hebrajskiego;
- znajomość innych języków obcych;
- doświadczenie w pozyskiwaniu środków z grantów krajowych i zagranicznych na realizację projektów naukowych.

Oferujemy:
- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
- możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
- pracę w rozwijającej się instytucji;
- pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki, pracy zawodowej, ewentualnie wykaz publikacji, konferencji, projektów naukowych, edukacyjnych, wystawienniczych. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 28 lutego 2020 r. na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: DBN_KIEROWNIK
W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kandydatki/kandydaci na stanowisko adiunkta w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-04

Ważne do: 2020-02-23

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje 2 kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku adiunkta w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej
Ogłoszenie: kandydatki/kandydaci na stanowisko adiunkta w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kandydatki/kandydaci na stanowisko adiunkta w Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek archeologia ze specjalizacją klasyczną lub bliskowschodnią),
• 2-letnie doświadczenie w pracy z obiektami muzealnymi, na podobnym stanowisku,
• dobra znajomość sztuki starożytnej,
• umiejętność tworzenia podpisów i opisów obiektów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzealnictwie,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,
• systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
• znajomość pracy z muzealnymi programami bazodanymi,
• obsługa komputera (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).

GŁÓWNE ZADANIA
• praca przy powstającej nowej Galerii Sztuki Starożytnej, współpraca z projektantami i wykonawcami projektu galerii w zakresie wskazanym przez kuratora i kierownika projektu,
• opracowywanie merytoryczne zbiorów,
• przygotowywanie tekstów naukowych i popularyzatorskich,
• współpraca z konserwatorami i fotografami,
• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
• możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji naukowych;
• kontakt z zabytkami starożytnymi i doświadczenie w pracy z nimi;
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
• dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
• zatrudnienie w ramach umowy umowy o pracę;
• rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: kwiecień 2020 r.
• wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu,
• certyfikaty, opinie, referencje,
• poświadczenie znajomości języka obcego,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do 23 lutego 2020r. do godziny 24.00,
• adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: nabór Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschod.,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum.

WARUNKI PRACY
• miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Gmach Główny).

INNE INFORMACJE
• Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
• Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
• Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
• O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31 marca br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji i marketingu

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-02-04

Ważne do: 2020-02-14

Muzeum Miasta Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko
specjalista ds. promocji i marketingu na czas zastępstwa

Wymiar czasu pracy - 1/1 etat

Miejsce wykonywania pracy - Łódź, ul. Ogrodowa 15

Miejsce w strukturze organizacyjnej - Dział Promocji i Marketingu

 

Ogłoszenie: Specjalista ds. promocji i marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. promocji i marketingu

Wymagania niezbędne:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• wykształcenie średnie;
• znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
• dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Wordpress, Photoshop, portale społecznościowe) i urządzeń biurowych,
• umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,
• umiejętność myślenia analitycznego,
• rzetelność i punktualność,
• przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• kreatywność,
• wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu marketingu, promocji, PR,
• rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury.

Opis stanowiska pracy:
Do zadań wykonywanych stanowisku specjalisty ds. promocji i marketingu będzie należało m.in.:
1. planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych;
2. promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych;
3. opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów i innych partnerów zewnętrznych;
4. administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów;
5. prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum;
6. prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp. oraz raportów z działań marketingowych,
7. aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej;
8. współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami;
9. pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne;
10. przygotowywanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucja;
11. pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich;
12. nadzór nad wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z podpisanych umów;
13. przygotowywanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. promocji i marketingu przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 14.02.2020 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U z 2019 poz. 1781, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. usunięcia danych,
4. ograniczenia przetwarzania danych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. przenoszenia danych,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez
e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.
W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-04

Ważne do: 2020-02-20

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

 

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Zespół Obsługi Muzeum

 

 

Ogłoszenie: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·  nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi

·  troska o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd powierzonego obiektu

·  informowanie zwiedzających o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum

·  udzielanie informacji o wystawie

·  obsługa obiektu podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum

·  codzienne kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających

·  codzienne przygotowanie sal ekspozycyjnych do zwiedzania (sprzątanie)

·  przestrzeganie wytycznych konserwatorskich dotyczących ochrony zbiorów powierzonych opiece

·  obsługa i rozliczanie kasy fiskalnej

·  obsługa sklepu muzealnego w zakresie sprzedaży biletów, pamiątek, gadżetów, wydawnictw itp.

·  pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz pracą           w pozycji wymuszonej (praca stojąca).
Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie min. średnie

·  znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
·   wykształcenie wyższe na kierunku związanym z podstawową działalnością Muzeum

·   znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym (niemiecki, francuski)

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·    odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, uczciwość, wysoka kultura osobista
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie                  na rozmowie kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
·  podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje

·  podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·  podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·  podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·  podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie            do dnia 20.02.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. KOE_KOO/2020”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 20.02.2020 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

SPECJALISTKA/TA ds. SOCIAL MEDIÓW I CONTENT MARKETINGU

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-03

Ważne do: 2020-02-16

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje kandydatki/ta do pracy na stanowisku SPECJALISTKA/TA ds. SOCIAL MEDIÓW I CONTENT MARKETINGU w Dziale Komunikacji i Programów Publicznych

Ogłoszenie: SPECJALISTKA/TA ds. SOCIAL MEDIÓW I CONTENT MARKETINGU Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: SPECJALISTKA/TA ds. SOCIAL MEDIÓW I CONTENT MARKETINGU

WYMAGANIA

 • bardzo dobra praktyczna znajomość kanałów SM
 • doskonała znajomość języka polskiego i tzw. „lekkie pióro”
 • umiejętność tworzenia prostych grafik oraz filmów będzie dodatkowym atutem
 • kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość narzędzi marketingu online: narzędzi Facebook Ads, Google Analytics, mierników efektywności działań internetowych
 • umiejętność planowania i prowadzenia kampanii w internecie oraz kanałach SM
 • znajomość trendów z branży instytucji kulturalnych w kraju i zagranicą
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność współpracy z zespołem

GŁÓWNE ZADANIA
• prowadzenie profili MNW w mediach społecznościowych
• budowanie dobrego wizerunku w celu zwiększania liczby zaangażowanych odbiorców
• nawiązywanie kontaktu i stała współpraca z influencerami, blogerami, szukanie nowych możliwych kanałów komunikacji
• tworzenie strategii działań promocyjnych w kanałach SM
• samodzielne planowanie, wycena i prowadzenie oraz raportowanie kampanii
• stałe monitorowanie i analizowanie aktualnych trendów w social mediach
• przygotowywanie raportów oraz analizowanie efektywności prowadzonej komunikacji

OFERUJEMY
 pracę w jednej z najbardziej prestiżowych instytucji kultury w Polsce
 stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 możliwość udziału w interesujących projektach
 ambitne i ciekawe wyzwania zawodowe
 ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole
 doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy
 dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 życiorys/CV
 list motywacyjny,
 kopia dyplomu,
 certyfikaty, opinie, referencje,
 oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do 16.02.2020 r. do godziny 24:00,
• adres do przesyłania aplikacji: KLatosinska@mnw.art.pl w tytule: SM/01/2020
• decyduje data wpływu oferty

WARUNKI PRACY
• miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa, Al. Jerozolimskie 3).

INNE INFORMACJE
• Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
• W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
• Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• Weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
• Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
• O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10.03. br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. wydawnictw

Poszukuje: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-02-03

Ważne do: 2020-02-05

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poszukuje kandydatek/kandydatów na
stanowisko: Specjalista ds. wydawnictw

OFERTA WAŻNA DO: 5 lutego 2020 r.

Poszukujemy osoby spełniającej następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe;
- 2 lata doświadczenia w pracy jako redaktor/korektor tekstów;
- znajomość zagadnień w zakresie procedur dotyczących Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych w kontekście druków reklamowych i publikacji książkowych w instytucji
kultury;
- umiejętność planowania i rozliczania kosztów oraz budżetowania;
- znajomość specyfiki współpracy z projektantami/grafikami oraz drukarniami;
- umiejętność pracy w zespole;

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:
- opracowywanie i realizacja planów realizacji działalności wydawniczej;
- przygotowywanie sprawozdań z prowadzonej działalności wydawniczej;
- wydatkowanie środków finansowych zgodnie z zatwierdzonymi planami i budżetem;
- współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie przygotowania i produkcji
publikacji (autorzy tekstów, tłumacze, korektorzy, redaktorzy, autorzy zdjęć, studia
graficzne, DTP, drukarnie, itp.);
- przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem wydawniczym;
- pozyskiwanie pozwoleń i praw do wykorzystywanych zdjęć i ilustracji;
- redagowanie i korekta krótkich tekstów promocyjnych związanych z bieżącą
działalnością Muzeum;
- opracowywanie tekstów na stronę internetową w zakresie nadzorowanych
wydawnictw;
- współpraca przy popularyzacji wydawnictw, w szczególności przy organizowaniu
spotkań autorskich, dyskusji, paneli wokół wydawnictw;
- współpraca z innymi działami Muzeum przy tworzeniu oferty wydawniczej instytucji;

Warunki zatrudnienia:
- zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- miejsce pracy: Sulejówek (w okresie przejściowym, nie dłuższym niż 3 miesiące –
Warszawa)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

rekrutacja@muzeumpilsudski.pl w terminie do 5 lutego 2020r.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Rekrutacja - Specjalista ds. wydawnictw”

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - OPIEKUN EKSPOZYCJI

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2020-02-03

Ważne do: 2020-02-20

Praca od 1 kwietnia do 30 października 2020 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony).
Ogłoszenie: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - OPIEKUN EKSPOZYCJI Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - OPIEKUN EKSPOZYCJI

Praca od poniedziałku do niedzieli, wg ustalonego harmonogramu nie przekraczających normy czasu pracy na 0,7 etatu.

Wymagania:

Wykształcenie minimum średnie lub wyższe kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp.
Predyspozycje osobowościowe: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego  wysławiania się, wysoka kultura osobista.
Dyspozycyjność (praca zmianowa).
Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą.
Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.
Wynagrodzenie zasadnicze 2050 zł. Brutto

Wymagane dokumenty:
- List motywacyjny
- CV
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności

Bliższych informacji udziela Ewa Olbryt – kierownik Dz. Udostępniania i Edukacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00,nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 115

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynatora Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-01-29

Ważne do: 2020-02-11

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje 2 kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku Koordynatora Projektów Wystawienniczych

Ogłoszenie: Koordynatora Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynatora Projektów Wystawienniczych

WYMAGANIA
• wyższe wykształcenie,
• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
• bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,
• umiejętność pracy z budżetem,
• skuteczność działania,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
• umiejętność kontroli pracy innych oraz egzekwowania powierzonych działań w określonym terminie,
• umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
• wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),
• umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań publicznych,
• wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,
• kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,

GŁÓWNE ZADANIA
• koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych
• czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,
• przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu,
• bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia oraz kontrola i koordynacja ich pracy,
• realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
• monitorowanie procesu powstania druków towarzyszących wydarzeniu (we współpracy z działem wydawnictw i promocji),
• zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,
• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz,
• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,

OFERUJEMY
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych projektach i wydarzeniach kulturalnych,
• możliwość rozwijania własnych kompetencji poprzez udział w szkoleniach,
• zatrudnienie w ramach umowy umowy o pracę;
• rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: marzec 2020 r.
• wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy,
• list motywacyjny,
• kopia dyplomu,
• certyfikaty, opinie, referencje,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do 11 lutego 2020r. do godziny 24.00,
• adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl. w tytule: Koordynator Projektów Wystawienniczych
• decyduje data wpływu oferty do muzeum.

WARUNKI PRACY
• miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie (Gmach Główny).

INNE INFORMACJE
• oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
• w ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
• Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• weryfikacja nadesłanych ofert (1 etap) i rozmowa kwalifikacyjna (2 etap).
• zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
• terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10 kwietnia br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Oferta pracy na stanowisko referenta do działu Administracji i Inwestycji

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Sierpc

Data ogłoszenia: 2020-01-28

Ważne do: 2020-02-28

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko referenta
do działu Administracji i Inwestycji w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie: Oferta pracy na stanowisko referenta do działu Administracji i Inwestycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Oferta pracy na stanowisko referenta do działu Administracji i Inwestycji

1. Poszukiwane kompetencje

wykształcenie wyższe lub średnie kierunek budownictwo lub pokrewne
mile widziane uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej,
doświadczenie w pracach związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie
praktyczna znajomość prawa budowlanego oraz sztuki budowlanej
mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu postępowań w oparciu o Prawo zamówień publicznych
biegła obsługa komputera oraz znajomość programów: MS Office, AutoCAD
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy
 

2. Charakterystyka pracy

prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w Muzeum ( wnioski finansowe, planowanie inwestycji, realizacja, rozliczenia itp.)
kontrolowanie prawidłowości wykonania zadań inwestycyjnych, w szczególności ich jakości, terminowości oraz użycia właściwych materiałów do ich realizacji.
prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z prawa budowlanego w zakresie użytkowania obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
udział w przygotowaniu i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

3. Warunki pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen
 

4. Wymagane dokumenty:

CV
List motywacyjny
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.
 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2020 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: referent do Działu Administracji i Inwestycji”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Oferta pracy na stanowisko asystenta konserwatorskiego do działu konserwatorskiego

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Sierpc

Data ogłoszenia: 2020-01-28

Ważne do: 2020-02-28

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego
do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie: Oferta pracy na stanowisko asystenta konserwatorskiego do działu konserwatorskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Oferta pracy na stanowisko asystenta konserwatorskiego do działu konserwatorskiego

1. Wymagania:

Wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki,
Doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach, rzeźbie itp. eksponatów muzealnych
Znajomość specyfiki pracy w muzeum
Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Mile widziane:

Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych
Znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów

2. Charakterystyka prac

Konserwacja i restauracja muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)
Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich
Nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów nieruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego
Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej
Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu. 

3. Warunki pracy

umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

4. Wymagane dokumenty:

CV
List motywacyjny
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.
 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2020 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor

Poszukuje: Zarząd Województwa Podlaskiego

Na terenie: Białystok

Data ogłoszenia: 2020-01-17

Ważne do: 2020-02-20

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, mogą przystąpić kandydaci spełniający kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 97/1552/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.

Załącznik do Uchwały Nr 97/1552/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Rynek Kościuszki 10
15-426 Białystok

II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1. Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu humanistycznym.
2. Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy.
3. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
1. Wiedza na temat działalności statutowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
2. Umiejętności organizatorsko-menadżerskie.
3. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Głównym zadaniem dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku będzie kierowanie całokształtem działalności Muzeum będącego wojewódzką samorządową instytucją kultury funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/180/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz realizowania programu jego działania.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu.
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Podlaskiego w Białymstoku uwzględniający w szczególności:
1) warunki finansowe instytucji,
2) plan działalności obejmujący okres 3 lat, począwszy od 2020 r. (z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć),
3) strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
4) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
3. Życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem.
4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych magisterskich, które zostaną zwrócone kandydatowi po etapie oceny formalnej.
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, tj. świadectwa pracy, zaświadczenia i inne.
6. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.
7. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie osoby przystępującej do konkursu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
9. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na inne stanowiska kierownicze w podległych jednostkach organizacyjnych, opatrzone własnoręcznym podpisem.
10. W celu wykazania posiadanych umiejętności i kompetencji – kopie dokumentów to potwierdzające (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym).
11. Adres do korespondencji, w tym elektronicznej oraz nr telefonu.
12. Wszelkie dokumenty złożone jako kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VI. Sposób udostępniania informacji o Muzeum Podlaskim w Białymstoku.
Informacje o funkcjonowaniu Muzeum jako instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udostępniane będą przez Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, piętro III, pok. 308, tel. 85-66-54-614, w godzinach 8.00 – 15.00, w okresie od dnia 15.01.2020 r. do dnia 20.02.2020 r. oraz na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na inne stanowiska kierownicze w podległych jednostkach organizacyjnych.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:
„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - NIE OTWIERAĆ” na adres:
Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
lub składać osobiście w sekretariacie Biura Kultury pok. 305 w terminie od 15 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.

2. Termin do złożenia dokumentów konkursowych uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały nadane w placówce Poczty Polskiej.

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Pozostałe informacje.
1. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pismem oraz telefonicznie.
3. Informacje o regulaminie komisji konkursowej oraz wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.
4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 308, tel. 85-66-54-614, e-mail: marta.pacewicz@wrotapodlasia.pl
5. Objęcie stanowiska dyrektora na okres 3 lat nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r.

IX. Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości.
1. 1. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724) organizator ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury innej niż artystyczna na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor.
2. 2. Kadencja obecnego dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku skończyła się 31 grudnia 2019 r.
3. 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarekomendował organizatorowi wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w drodze konkursu, a nie poprzez powierzenie tej funkcji na kolejny okres dotychczasowemu dyrektorowi.
W związku z powyższym, w celu jak najszybszego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora i zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostki, zgodnie z § 3 ust. 2 w zw. z § 13 powołanego w ust. 1 rozporządzenia, Zarząd Województwa Podlaskiego podaje niniejszą informację w terminie krótszym niż to wynika z § 4 ust. 1 pkt. 2 tego rozporządzenia.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system