Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

kierownik działu wystawienniczego

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2018-12-07

Ważne do: 2019-01-07

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO
Ogłoszenie: kierownik działu wystawienniczego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kierownik działu wystawienniczego

Podstawowe obowiązki:

 • nadzór nad działalnością wystawienniczą Państwowego Muzeum na Majdanku,
 • opracowywanie scenariuszy wystaw (opracowanie koncepcji, przygotowanie tekstów, wybór materiałów),
 • planowanie budżetów wystaw oraz nadzór nad ich realizacją, w tym zawieranie umów, współpraca z projektantami i wykonawcami,
 • opieka nad ekspozycjami stałymi Muzeum, dbałość o ich należyty stan i modernizację,
 • koordynacja i nadzór nad pracami wydawniczymi,
 • opracowanie koncepcji i koordynacja współpracy z innymi działami Muzeum w zakresie działań towarzyszących wystawom (lekcje muzealne, warsztaty, spotkania itp.),
 • sporządzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także prowadzenie dokumentacji Działu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • praktyczna wiedza z zakresu projektowania wystaw, aranżacji wnętrz, komunikacji wizualnej, wystawiennictwa,
 • znajomość najnowszych trendów w tym obszarze,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (kurator, koordynator wystaw),
 • umiejętność zarządzania zespołem zadaniowym.

 

 

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zainteresowanie historią II wojny światowej,
 • studia podyplomowe z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa lub kierunków pokrewnych,
 • dorobek w zakresie realizacji i organizacji wystaw muzealnych,
 • znajomość procesu wydawniczego i doświadczenie w nadzorowaniu procesu opracowywania publikacji towarzyszących wystawie.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • dodatkowy urlop 14 dni.

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu, w terminie do 7 stycznia 2019 r.

 

Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 11.01.2019 r.

 

Prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)

1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;

3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami).

5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. systemów audiowizualnych

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-12-06

Ważne do: 2018-12-31

Muzeum Śląskie zatrudni Specjalistę ds. systemów audiowizualnych   Nazwa stanowiska: Specjalista ds. systemów audiowizualnych Dział: IT Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: SAV/IT/MŚ
Ogłoszenie: specjalista ds. systemów audiowizualnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. systemów audiowizualnych

Wymagania:

• co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy o podobnym charakterze lub o zbliżonym zakresie obowiązków
• doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu systemów zarządzania wystawami
• doświadczenie w obsłudze i programowaniu systemów oświetlenia ekspozycji muzealnych
• doświadczenie w konfiguracji i instalacji systemów nagłośnieniowych w przestrzeniach wystawienniczych
• nadzór i koordynacja prac serwisów zewnętrznych, umiejętności zarządzania zgłoszeniami, ustalenia priorytetów dla zgłaszanych problemów
• dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz weekendy (równoważny system pracy), praca w nadgodzinach w wypadku wystąpienia awarii
• odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
• podstawowa wiedza w zakresie informatyki
• umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
• zdolności i predyspozycje fizyczne (brak ograniczeń chorobowych poświadczonych przez lekarza) do fizycznego wykonywania napraw i usuwania awarii oraz pracy na wysokości

Obowiązki na stanowisku pracy:

• nadzór nad funkcjonowaniem systemów multimedialnych wykorzystywanych przez Muzeum Śląskie
• obsługa systemów nagłośnieniowych i oświetleniowych wystaw stałych i czasowych
• obsługa, montaż i konfiguracja systemów multimedialnych podczas wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum Śląskie
• bieżące naprawy i serwisowanie sprzętu audiowizualnego i komputerowego
• nadzór nad pracami serwisów zewnętrznych
• opieka nad sprzętem audiowizualnym będącym w posiadaniu Muzeum Śląskiego
• montaż i wysterowanie sprzętu prezentacyjnego
• zarządzanie i aktualizacja systemem prezentacji treści multimedialnych – monitory informacyjne, infokioski
• udział w budowie wystaw w zakresie doboru sprzętu audiowizualnego oraz jego montażu i konfiguracji
• szkolenia użytkowników z obsługi sprzętu
• konwersja i obróbka materiałów multimedialnych
• instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
• uczestnictwo w procesie ofertowania oraz zakupów sprzętu audiowizualnego, tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprzętu i instalacji
• opracowywanie dokumentacji opisującej konfigurację środowiska oraz procedury eksploatacyjne oraz instrukcje obsługi
• zabezpieczanie danych przed awariami, wykonywanie kopii zapasowych i okresowa weryfikacja działania systemów multimedialnych
• zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu oraz nadzór nad przeglądami i konserwacją
• prowadzenie ewidencji sprzętu audiowizualnego i komputerowego

Oferujemy:

• stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę;
• wysokie standardy pracy;
• udział w ciekawych projektach;
• możliwość kształcenia;
• pracę w największym muzeum województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym
w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: SAV/IT/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 07.01.2019 r.
z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownik działu informatyki

Poszukuje: Muzeum POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-12-05

Ważne do: 2018-12-19

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

wytyczanie kierunków rozwoju systemów multimedialnych i teleinformatycznych;
aktywny udział w projektach wymagających zaplecza i wsparcia IT;
organizowanie i koordynowanie procesu projektowania i utrzymania systemów IT, baz danych i aplikacji zgodnie z potrzebami Muzeum;
zapewnienie wyposażenia teleinformatycznego, obsługi systemów IT oraz wsparcia użytkowników;
zapewnianie prawidłowego funkcjonowania środowiska teleinformatycznego Muzeum i multimediów wykorzystywanych na potrzeby wystawy stałej i innych projektów programowych;
koordynacja działań związanych z wdrażaniem i utrzymaniem elektronicznych systemów zarządzania (np. obiegu dokumentów, sprzedaży i rezerwacji itp.);
współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia usług teleinformatycznych;
zarządzanie podległymi pracownikami oraz nadzór nad realizacją powierzonych im zadań;
inicjowanie i koordynowanie współpracy podległej komórki organizacyjnej z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem powierzonymi środkami finansowymi.
Wymagania:

wykształcenie wyższe (preferowanie kierunki informatyczne);
minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w obszarach IT, tj.: prowadzenie projektów wdrożeniowych IT (oprogramowanie/infrastruktura IT) potwierdzone zakończonymi sukcesem wdrożeniami; implementacji, rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych;
bardzo dobra znajomość zagadnień w zakresie zarządzania infrastrukturą IT i rozwojem oprogramowania;
ogólna znajomość technologii/systemów: Microsoft Windows/HYPER V, Linux, SQLServer, LAN/WAN, administracji oraz rozbudowy stron www;
bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność;
wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania zespołem, w tym zespołem projektowym;
praktyczna znajomość zarządzania projektami;
umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
Mile widziane:

wiedza z zakresu administracji serwerami pracującymi w środowiskach MS Server oraz urządzeniami CISCO;
znajomość metodologii PRINCE, PMI lub ITIL;
znajomość tematyki instalacji multimedialnych.
Oferujemy:

umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
możliwość rozwoju zawodowego.
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 19.12.2018.

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DIT/KIER

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. organizacji wystaw

Poszukuje: Muzeum Historyczne w Ełku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-30

Ważne do: 2018-12-10

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 3. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wystaw,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera
 
Ogłoszenie: specjalista ds. organizacji wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. organizacji wystaw

4. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego,

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie i nadzór całokształtu spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją (w tym techniczną) wystaw i wydarzeń,
 • przygotowywanie wycen i kosztorysów planowanych wystaw, wydarzeń,
 • nadzorowanie budżetów projektów wydarzeń i wystaw,
 • kontakt z podwykonawcami,
 • opracowywanie lub zlecanie projektów aranżacji graficznej,
 • współpraca z muzeami, galeriami itp. w kraju i za granicą,
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • udział w produkcji wystaw,
 • prowadzenie dokumentacji działu,
 • współpraca merytoryczna z odpowiednimi działami Muzeum Historycznego w Ełku,

 

6. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w zakładce Druki do pobrania na stronie bip Muzeum),
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula w zakładce Druki do pobrania na stronie bip Muzeum).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a. osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b. przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. działań promocyjnych

Poszukuje: Muzeum Historyczne w Ełku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-30

Ważne do: 2018-12-10

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera.
Ogłoszenie: specjalista ds. działań promocyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. działań promocyjnych

4. Wymagania dodatkowe:umiejętność pracy w zespole,

 • mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa punktu promocyjno - informacyjnego Muzeum Historycznego w Ełku
 • udział w planowaniu i prowadzeniu działań i przedsięwzięć promocyjnych oraz kampanii reklamowych na rzecz Parku Odkrywców Kolei i Muzeum Historycznego w Ełku
 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi
 • współpraca z grafikami, drukarniami oraz agencjami reklamowymi

6. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w zakładce Druki do pobrania na stronie bip Muzeum),
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula w zakładce Druki do pobrania na stronie bip Muzeum).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a. osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b. przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

etnograf

Poszukuje: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

Na terenie: Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie

Data ogłoszenia: 2018-11-30

Ważne do: 2018-12-31

DYREKTOR MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W OLSZTYNKU –PARKU ETNOGRAFICZNEGO  W OLSZTYNKU poszukuje  etnografa do Działu Kultury Ludowej  

1.      Niezbędne wymagania:

·         wykształcenie wyższe kierunkowe,

·         umiejętność obsługi komputera,

·         dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

2.         Zakres obowiązków obejmować będzie w szczególności:

·         Prowadzenie badań związanych z zakresem działania Muzeum.

·         Opracowanie naukowe zbiorów muzealnych.

·         Organizacja wystaw muzealnych.

·         Nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi.

·         Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym oraz innych wydarzeń związanych z profilem działania Muzeum.

3.         Warunki pracy:

·         Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin.

·         Miejsce pracy – Muzeum Budownictwa Ludowego– Park Etnograficzny w Olsztynku.

4. Wymagane dokumenty:

·         CV,

·         list motywacyjny,

·         oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny  w Olsztynku, ul. Leśna 23, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum, 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23,  przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Klauzula informacyjna:

·         Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

·         W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl  lub Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

·         Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

przewodnik

Poszukuje: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2018-11-30

Ważne do: 2018-12-14

Muzeum Okręgowe im.Leona Wyczókowskiego ogłasza nabór na stanowisko przewodnika

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: oprowadzanie zwiedzających po wystawach Exploseum (ul. Alfreda Nobla w Bydgoszczy), sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie systemu rezerwacyjnego oraz dbanie o czystość w salach wystawowych oraz wokół obiektów. Proponujemy zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia minimum średniego
- dyspozycyjności
- umiejętności pracy w zespole
- umiejętności publicznego przemawiania.

Mile widziane: znajomość historii II wojny światowej, komunikatywna znajomość języka nowożytnego, doświadczanie w pracy przewodnika turystycznego.

Osoby zainteresowane prosimy o przekazanie/przesłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 15.12.2018 r. na adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 85-109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 7-11 lub drogą elektroniczną na adres: kadry@muzeum.bydgoszcz.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy ul. Gdańska 4, w celu realizacji procesu rekrutacji”.

Uprzejmie informujemy, że
 skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami
 oferty osób nie zakwalifikowanych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone
 Muzeum nie zwraca przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. działań promocyjnych

Poszukuje: Muzeum Historyczne w Ełku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-30

Ważne do: -0001-11-30

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 3. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera.
Ogłoszenie: specjalista ds. działań promocyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. działań promocyjnych

4. Wymagania dodatkowe:umiejętność pracy w zespole,

 • mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa punktu promocyjno - informacyjnego Muzeum Historycznego w Ełku
 • udział w planowaniu i prowadzeniu działań i przedsięwzięć promocyjnych oraz kampanii reklamowych na rzecz Parku Odkrywców Kolei i Muzeum Historycznego w Ełku
 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi
 • współpraca z grafikami, drukarniami oraz agencjami reklamowymi

6. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w zakładce Druki do pobrania na stronie bip Muzeum),
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula w zakładce Druki do pobrania na stronie bip Muzeum).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a. osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b. przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. organizacji wystaw

Poszukuje: Muzeum Historyczne w Ełku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-30

Ważne do: -0001-11-30

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 3. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wystaw,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera.
Ogłoszenie: specjalista ds. organizacji wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. organizacji wystaw

4. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego,

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie i nadzór całokształtu spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją (w tym techniczną) wystaw i wydarzeń,
 • przygotowywanie wycen i kosztorysów planowanych wystaw, wydarzeń,
 • nadzorowanie budżetów projektów wydarzeń i wystaw,
 • kontakt z podwykonawcami,
 • opracowywanie lub zlecanie projektów aranżacji graficznej,
 • współpraca z muzeami, galeriami itp. w kraju i za granicą,
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • udział w produkcji wystaw,
 • prowadzenie dokumentacji działu,
 • współpraca merytoryczna z odpowiednimi działami Muzeum Historycznego w Ełku,

 

6. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór w zakładce Druki do pobrania na stronie bip Muzeum),
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula w zakładce Druki do pobrania na stronie bip Muzeum).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a. osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b. przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konserwator w Pracowni Papieru i Skóry w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Poszukuje: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Na terenie: Wrocław, woj. dolnośląskie

Data ogłoszenia: 2018-11-29

Ważne do: 2019-03-31

Muzeum Narodowe we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Konserwator w Pracowni Papieru i Skóry
Ogłoszenie: konserwator w Pracowni Papieru i Skóry w Muzeum Narodowym we Wrocławiu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: konserwator w Pracowni Papieru i Skóry w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Wymagania:

• wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki specjalizacja – konserwacja papieru i skóry
• udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora papieru i skóry (w przypadku kandydatów bezpośrednio po • ukończeniu studiów referencje promotora dyplomu)
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
• bardzo dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy pod presją czasu
• znajomość języka obcego

Opis stanowiska:

• prowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją
• prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia
• prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych
• tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów
• prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów
• prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich
• pełnienie roli kuriera w transportach zabytków

Oferujemy:

• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji
• stabilne warunki zatrudnienia
• zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, kopia dyplomu ukończenia studiów, referencje, mile widziane portfolio) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 31 marca 2019 r.
Kontakt – Dział Konserwacji, Główny Konserwator Małgorzata Slawiczek-Altman: malgorzata.slawiczek-altman@mnwr.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dn. 29.08.97 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

inwentaryzator

Poszukuje: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Na terenie: Zakopane, woj.małopolskie

Data ogłoszenia: 2018-11-29

Ważne do: 2018-12-06

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zatrudni pracownika w Dziale Inwentaryzacji.  
 • Wymagania

   

  a) Wymagania niezbędne:

   

  wykształcenie wyższe;
  znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, w tym pakietu MS Office (w szczególności: Word, Excel, Access);
  bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  odpowiedzialność, dokładność;
  umiejętność pracy w zespole;
  dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu;
  dyspozycyjność.

  b) Wymagania dodatkowe

   

  znajomość dodatkowego języka obcego;
  doświadczenie w pracy muzealnej;
  doświadczenie w zarządzaniu projektami;
  wykształcenie wyższe magisterskie związane z działalnością podstawową muzeum (historia sztuki, etnografia, zarządzanie kulturą, itp.)

  2. Warunki pracy:

   

  rodzaj umowy: umowa o pracę
  wymiar czasu pracy: pełny etat
  miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, ul. Krupówki 10,

  3. Oferujemy:

   

  możliwość rozwoju zawodowego;
  interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
  stabilne zatrudnienie.

  4. Wymagane dokumenty:

   

  CV i list motywacyjny;
  kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

  Termin i miejsce składania ofert:

   

  Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane ul. Krupówki 10, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w nie przekraczającym terminie do dnia 6 grudnia 2018 roku

  O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone po ogłoszeniu o wyborze lub ogłoszeniu o braku wyboru pracownika.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownika działu fotografii i technik fotograficznych

Poszukuje: Muzeum Fotografii w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-11-29

Ważne do: 2018-12-07

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.
Ogłoszenie: kierownika działu fotografii i technik fotograficznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kierownika działu fotografii i technik fotograficznych

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunk
owych i studiach podyplomowych,
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,
• współpracę z prężnym zespole,

II. Do zakresu obowiązków Kierownika Działu Fotografii i Technik Fotograficznych będzie
należało m.in.:
1.
Kreowanie i wdrażanie planu rozwoju naukowego instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć badawczych związanych z opracowaniem i upowszechnianiem wiedzy na temat własnej kolekcji Muzeum Fotografii w Krakowie;
2.
Stworzenie i utrzymywanie sieci kontaktów międzynarodowych i krajowych umożliwiających szeroką współpracę z ośrodkami badawczymi, akademickimi i
muzealnymi.
3.
Stworzenie i wdrożenie polityki wystawienniczej Muzeum Fotografii w Krakowie;
4.
Tworzenie scenariuszy wystaw (w tym wystaw stałych, magazynów studyjnych, wystaw czasowych) a także koordynowanie ich powstawania w zespołach
kuratorskich;
5.
Prowadzenie procedur związanych z wdrażaniem i aktualizacją Polityki Gromadzenia Zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie;
6.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych z krajowych i międzynarodowych programów grantowych
na działania związane z Działem Fotografii i Technik Fotograficznych;
7.
Kreowanie i koordynowanie programu opracowania zbiorów oraz – w porozumieniu z kierownikami innych komórek organizacyjnych
–proponowanie pozycji w planie wydawniczym;
8.
Wdrażanie planu opracowania zbiorów oraz – w porozumieniu z kierownikami innych komórek organizacyjnych
– udział w procesach związanych z nabywaniem zbiorów;
9.
Organizowanie pracy zespołu Działu Fotografii i Technik Fotograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania efektów pracy merytorycznej;
10.
Opracowywanie i rozliczanie – w porozumieniu z kierownikami innych komórek
organizacyjnych – budżetów prowadzonych w ramach Działu Fotografii i Technik Fotograficznych przedsięwzięć i projektów;
11.
Przygotowywanie okresowych planów działalności Działu Fotografii i Technik Fotograficznych oraz opracowywani
e sprawozdań z jego realizacji;

III. Wymagania.
Wymagania podstawowe:
1.
Tytuł naukowy w dziedzinie humanistycznej. Preferowanym kierunkiem będzie historia sztuki. Do CV należy dołączyć kopię dyplomu
doktora lub doktora habilitowanego.
2.
Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym/zarządzania zespołem.

W CV należy wskazać charakter pełnionej funkcji oraz wielkość kierowanych zespołów;
3.
Minimum 2 lata doświadczenia pracy w instytucji kultury. Preferowana będzie doświadczenie pracy w muzeach;
4.
Doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów/wydarzeń o charakterze kulturalnym w roli kuratora. Preferowane będą projekty/wydarzenia związane z fotografią lub sztuką współczesną. Do CV należy dołączyć opis minimum 3
projektów/wydarzeń;
5.
Umiejętność pracy w zespole;
6.
Umiejętność budowania pozytywnych relacji;
7.
Znajomość przepisów ustaw o muzeach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamówień publicznych, finansów publicznych;
8.
Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność;
9.
Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym wykonywanie codziennych obowiązków.
10.
Wysoka kultura osobista, komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:
1.
Podyplomowe studia muzealnicze lub kuratorskie. Do CV należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych;
2.
Znajomość dodatkowego języka obcego;

IV. Przedmiot naboru
1.
Kierownik Działu Fotografii i Technik Fotograficznych w  Muzeum Fotografii w Krakowie.
2.
Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.
3.
Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

V. Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP
–polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandyda
ci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP
– rozmowa kwalifikacyjna dotycząca koncepcji wystawy stałej Muzeum Fotografii w Krakowie. Zaproszeni kandydaci winni przygotować skrypt koncepcji wystawy stałej
nie przekraczający 2 stron .

VI. Wymagane dokumenty
Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:
1.
CV oraz list motywacyjny.
2.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
3.
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
1.
Termin: do dnia 7.12.2018 r.;
2.
Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;
3.
Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Kierownika Działu Upowszechniania w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres e
mail: sekretariat@mhf.krakow.pl;
4.
Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe:
1.Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiącazostaną komisyjnie zniszczone.
2.Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.
3.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
4.Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
5.Organizator zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu
Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

edukator muzealny

Poszukuje: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Na terenie: Wielkopolska

Data ogłoszenia: 2018-11-28

Ważne do: 2018-12-07

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Edukator muzealny

1. Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:
• wykształcenie średnie z maturą
• poświadczone przynajmniej dwuletnie doświadczenie pracy związanej z działalnością edukacyjną w instytucjach kultury lub instytucjach pozarządowych na stanowisku edukatora, instruktora itp.
• umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• umiejętność pisania tekstów o charakterze popularno-naukowym
• obycie z występami publicznymi oraz kamerą
• znajomość języka obcego (preferowany język angielski)
• umiejętność pracy w zespole
• samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej
• kreatywność
• dyspozycyjność
• komunikatywność

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata/kandydatki:
• znajomość funkcjonowania środowiska mediów społecznościowych
• znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych
• doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
• wiedza z zakresu historii wczesnego średniowiecza oraz Gniezna i regionu
• znajomość obsługi komputera – pakiet MsOffice

3. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
• opracowywanie i realizacja działań edukacyjnych i popularyzatorskich (w tym również dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych) oraz wystaw
• współpraca z innymi komórkami MPPP w Gnieźnie
• prowadzenie projektu Interaktywne Muzeum Gniezno,
• oprowadzanie po salach wystawowych
• prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz warsztatów z grupami w różnym wieku
• przygotowywanie scenariuszy lekcji muzealnych oraz działań programowych
• przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli
• współpraca z innymi muzeami w kraju i zagranicą w kontekście oferty i wymiany programów edukacyjnych
• opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych (np. edukacyjnych przewodników po wystawach)
• prowadzenie badań ankietowych dotyczących oferty edukacyjnej MPPP w Gnieźnie
• przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności edukacyjnej
• pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
• nadzór merytoryczny nad ekspozycjami w godzinach otwarcia muzeum
4. Warunki pracy:
• wymiar czasu pracy: pełen etat
• praca na miejscu oraz terenie
• zatrudnienie: 1 stycznia 2019 r.

5. Oferujemy:
• ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury
• stabilne zatrudnienie
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV,
• kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)
• kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy,
• inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r., do godz. 15.00 pod adres: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1; 62-200 Gniezno w zaklejonych kopertach z adnotacją:
„Oferta kandydata na stanowisko: Edukator muzealny”

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest: Grażyna Burzańska t. (61) 426-46-41 w. 208 e-mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl

Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

8. Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat/kandydatka przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pana/Pani o pracę jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1.
2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
3. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
5. Przysługujące uprawnienia:
1) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo sprostowania (poprawiania) danych,
3) prawo usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych,
przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
9. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 208 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum – pokój „Kadry”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

główny specjalista – kurator muzeum

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-11-28

Ważne do: 2018-12-14

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje kandydata na stanowisko:   Główny Specjalista – Kurator Muzeum Miejsce pracy: Warszawa - Muzeum Fryderyka Chopina
Ogłoszenie: główny specjalista – kurator muzeum Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: główny specjalista – kurator muzeum

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:

Współtworzenie programu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w części muzealnej, w ścisłej współpracy z dyrektorem Instytutu oraz kierownikami jego pozostałych komórek merytorycznych.
Nadzór i koordynacja prac merytorycznych w Muzeum Fryderyka Chopina.
Udział w tworzeniu koncepcji wystaw czasowych i nadzór ich realizacji.
Nadzór nad opracowywaniem naukowym obiektów muzealnych.
Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczeniem zbiorów muzealnych.
Nadzór i kontrola bezpieczeństwa zbiorów.
Nadzór i kontrola aktualnego stanu obiektów muzealnych.
Koordynacja redakcji naukowej katalogów i innych publikacji wydawanych przez muzeum.
Współpraca kuratorska z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników.
Dbanie o poszerzanie kolekcji muzealnej, typowanie dzieł do zakupu.
Współpraca z ciałami doradczymi, w szczególności Radą Programową NIFC, Kolegium Doradczym Muzeum i Kolegium Zakupu i Wyceny Muzealiów.
Dbanie o wizerunek Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Wymagania:

·         Wykształcenie wyższe specjalistyczne w zakresie muzykologii lub historii sztuki (wskazany tytuł doktora lub otwarty przewód doktorski);

·         Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kustosza, Adiunkta Muzealnego;

·         Wskazane minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym);

·         Znajomość obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o zabytkach, o dyscyplinie finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych;

·         Umiejętność obsługi komputera;

·         Umiejętność budżetowania i przygotowywania harmonogramów rzeczowo-finansowych;

Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność i dyspozycyjność;
Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.;
Umiejętność organizacji pracy;
Wysoka kultura osobista.
 

Oferujemy

 

·         Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego i zakresu obowiązków;

·         Zatrudnienie na umowę o pracę (obowiązuje 3-miesieczny okres próbny);

·         Możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podaną nazwą aplikowanego stanowiska na adres  e-mail: alenik@nifc.pl bądź na adres Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, pok. 4.5 w terminie do 14.12.2018 r

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Narodowy Instytutu Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

zastępca dyrektora ds. komunikacji z publicznością

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2018-11-27

Ważne do: 2018-12-06

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji z Publicznością Miejsce pracy: Warszawa Nr Ref.: ZDKP_DMU/2018 Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: Przygotowywanie strategii marketingowej i promocyjnej, strategii komunikacji z publicznością oraz programów kampanii produktowych i wizerunkowych. Nadzór nad realizacją zadań związanych z prowadzeniem komunikacji z publicznością, edukacją muzealną, organizacją wystaw i wydarzeń oraz wydawnictwami. Opracowanie, wspólnie z Dyrektorem ds. Programowych i Głównym Inwentaryzatorem i Konserwatorem Zbiorów polityki upowszechniania wiedzy o zasobach Muzeum, edukacji i rozwoju publiczności. Opracowanie polityki współpracy z partnerami i ich pozyskiwania, polityki współpracy międzynarodowej. Opracowanie, wspólnie z Dyrektorem ds. Programowych polityki wydawniczej. Planowanie działalności obszaru funkcjonowania komunikacji z publicznością Muzeum w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie. Koordynacja tworzenia i wdrażania oferty Muzeum. Zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania w obszarze komunikacji z publicznością oraz udzielonych upoważnień.
Ogłoszenie: zastępca dyrektora ds. komunikacji z publicznością Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: zastępca dyrektora ds. komunikacji z publicznością

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4h, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi, decyzyjność, praca stresogenna.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe specjalistyczne, np. nauki społeczne i humanistyczne, komunikacja społeczna, marketing i zarządzanie
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Doświadczenie i kompetencje:

 • Umiejętność koordynowania i tworzenia sprofilowanych kampanii marketingowych i komunikacyjnych dostosowanych do konkretnych grup docelowych
 • Umiejętność opracowania i wdrażania Strategii i Planów Rozwojów Publiczności, w tym wprowadzania nowych efektywnych metod angażowania publiczności
 • Znajomość ilościowych i jakościowych metod badawczych, w tym umiejętność prowadzenia badań w instytucji kultury, istniejących grup odbiorców i ich potrzeb w zakresie aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • Znajomość nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych do angażowania i poszerzania kręgów odbiorców oraz budowania wiedzy na temat publiczności
 • Świadomość najnowszych trendów w praktyce Audience Development
 • Umiejętność prowadzenia działań ewaluacyjnych i monitorujących w zakresie Marketingu, Komunikacji, a także Audience Development
 • Umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi
 • Rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, umiejętności komunikacyjne, świadomość komercyjna, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętności analityczne i negocjacyjne
 • Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym - preferowane: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski.

 

Rekrutacja:

 

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej podczas, której kandydat poproszony będzie o krótką prezentację swojego dorobku /osiągnięć zawodowych.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 06.12.2018 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. ZDKP_DMU/2018

 

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 06.12.2018 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

edukator Parku Odkrywców Kolei

Poszukuje: Muzeum Historyczne w Ełku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-26

Ważne do: 2018-12-10

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 3. Wymagania niezbędne: - wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi, - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, - odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, - znajomość obsługi komputera.
Ogłoszenie: edukator Parku Odkrywców Kolei Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: edukator Parku Odkrywców Kolei

 

4. Wymagania dodatkowe:

- preferowane zainteresowania związane z zakresu historii kolei, techniki
- umiejętność pracy w zespole,
- mile widziana znajomość języka niemieckiego,
- sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- przygotowywanie scenariuszy, opracowywanie oraz realizacja zadań edukacyjnych związanych z Parkiem Odkrywców Kolei oraz działalnością edukacyjną Muzeum Historycznego w Elku w formie warsztatów, lekcji muzealnych, wykładów etc.
- współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami popularyzującymi naukę
- współpraca podczas organizacji imprez plenerowych na terenie Parku Odkrywców Kolei i Muzeum Historycznego w Ełku
- organizacja ruchu turystycznego Muzeum Historycznego w Ełku

6. Wymagane dokumenty:

- CV
- list motywacyjny
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór na stronie bip Muzeum w zakładce Druki do pobrania ),
- podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kadrowe w Muzeum Historyczne w Ełku (klauzula na stronie bip Muzeum w zakładce Druki do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 12.00:

a) osobiście w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku – ul. Wąski Tor 1 lub

b) przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Muzeum Historycznego w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk, lub

c) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mhe-elk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie oraz nie zawierające oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

główny specjalista do spraw: grobów i cmentarzy wojennych / Wschód

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-25

Ważne do: 2018-03-12


WARUNKI PRACY

- budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.
Częste wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.

Ogłoszenie: główny specjalista do spraw: grobów i cmentarzy wojennych / Wschód Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: główny specjalista do spraw: grobów i cmentarzy wojennych / Wschód

 

ZAKRES ZADAŃ
Realizuje nadzór merytoryczny spraw związanych z opieką w granicach RP nad grobami i cmentarzami w zakresie spraw wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem upamiętnień rosyjskich i ukraińskich w celu realizacji ustawowych zadań ministra
Realizuje nadzór merytoryczny nad wypełnianiem ustawowych zadań ministra na obszarze RP wynikających z umów międzynarodowych w zakresie spraw wschodnich w celu realizacji polityki państwa w tym zakresie.
Wspiera realizację zadań związanych z wykonywaniem ustawowych obowiązków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi przez wojewodów i samorządy. Współpracuje w prowadzeniu krajowej ewidencji grobów i cmentarzy wojennych w celu realizacji regulaminowych zadań Departamentu.
Współpracuje w przygotowaniu opinii i analiz w zakresie swoich kompetencji w celu sprawnego przekazywania informacji.
Przygotowuje dokumentację projektów (w tym wstępne dane finansowe) do przekazania innym komórkom Ministerstwa i innym resortom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów w celu realizacji ustawowych zadań ministra.
Współpracuje na bieżąco z urzędami wojewódzkimi i gminami w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci i spoczynku w celu zapewniania obsługi zadań departamentu.
Współpracuje w przygotowaniu listów i przemówień związanych z tematyką wschodnią w celu realizacji zadań ministra.
Przygotowuje spotkania i posiedzenia realizowane przez Wydział Miejsc Pamięci Narodowej DDK w celu realizacji zadań regulaminowych Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych
doświadczenie zawodowe : 1 rok i 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych
Znajomość ustaw: o grobach i cmentarzach wojennych, o muzeach, o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki; ustawy o ochronie terenów b. hitlerowskich obozów zagłady; umów międzynarodowych w zakresie ochrony miejsc pamięci i spoczynku
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie B1
Kompetencje: myślenie analityczne, rzetelność i terminowość, organizacja pracy i osiąganie rezultatów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: w pracy przy projektach o charakterze międzynarodowym
Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
Szkolenie z zamówień publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających wymagany obszar i długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe/staż pracy)
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka rosyjskiego lub ukraińskiego na wymaganym poziomie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe)
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
Kopia dokumentu potwierdzającego szkolenie z zamówień publicznych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 03.12.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Podawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
z dopiskiem: ogłoszenie nr...........
Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 42 10 284

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowany minimalny mnożnik na stanowisku: 2,4

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista/ specjalistka ds. operacyjnych

Poszukuje: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-20

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/ Specjalistka ds. operacyjnych.
Ogłoszenie: specjalista/ specjalistka ds. operacyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista/ specjalistka ds. operacyjnych

Zakres obowiązków:

• planowanie i organizowanie bieżących spraw administracyjnych działu, w tym prowadzenie korespondencji z właściwymi podmiotami, przygotowywanie zestawień, oświadczeń i dokumentacji
• inicjowanie oraz udział w spotkaniach zewnętrznych związanych z prowadzeniem spraw operacyjnych Działu
• kontakt z kontrahentami Muzeum w zakresie monitorowania i obsługi bieżących zadań
• prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem zgód/pozwoleń/opinii z instytucji zewnętrznych wraz z bieżącym monitorowaniem terminów i ważności poszczególnych dokumentów
• przygotowywanie planów, analiz, sprawozdań i rozliczeń
• sporządzanie oraz monitorowanie budżetów zadaniowych dla wybranych projektów
• ścisła współpraca z kadrą zarządzającą i merytoryczną w ramach prowadzonych zadań

Jakie mamy oczekiwania?

• wykształcenie wyższe – preferowane: prawo, administracja lub zarządzanie
• doświadczenie w pracy administracyjnej – minimum 3 lata
• praktyczna znajomość przepisów prawa administracyjnego
• samodzielność, skrupulatność i dobra organizacja pracy własnej
• umiejętność pracy w zespole i dobry kontakt z klientem
• inicjatywa w podejmowaniu usprawnień
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel)
• dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
• mile widziane doświadczenie w sektorze publicznym, instytucjach kultury, NGO

Co oferujemy w zamian?

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole
• możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania Muzeum

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać pod adres: rekrutacja@artmuseum.pl do 30.11.2018. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: SPEC_OP Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.".

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

muzealnik

Poszukuje: Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach

Na terenie: Kęty, małopolskie

Data ogłoszenia: 2018-11-20

Ważne do: 2007-12-20

Poszukujemy muzealnikana na pełny etat w ramach umowę o pracę. Praca w naszym zgranym zespole daje możliwość rozwijania swoich możliwości na różnych płaszczyznach - podejmujemy również działania interdyscyplinarne w wielu dziedzinach.

Dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
ogłasza nabór na stanowisko pracy: muzealnik.

Miejsce pracy:
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Rynek 16, 32-650 Kęty, woj. małopolskie
Wymiar czasu pracy: 1 etat (praca także w wybrane niedziele – 4 godz.)
Zatrudnienie: od 1 stycznia 2019 r.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku historia.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
6. Wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
a. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
b. Mile widziana znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
c. Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych.
d. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
e. Dyspozycyjność.
f. Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1. Nadzór i opieka nad muzealiami.
2. Ewidencjonowanie muzealiów zgodnie z wytycznymi aktów prawnych właściwych w tej kwestii oraz opieka nad ewidencją.
3. Konserwacja zabezpieczająca i doraźna eksponatów.
4. Prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych.
5. Oprowadzanie indywidulane i grupowe po wystawach stałych, czasowych oraz mieście Kęty.
6. Opracowywanie scenariuszy wystaw wraz z ich kompletną dokumentacją i aranżacja wystaw.
7. Opracowywanie scenariuszy lekcji i warsztatów muzealnych.
8. Przygotowywanie oraz pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań muzealnych.
9. Prowadzenie prac badawczych dotyczących historii Gminy Kęty oraz zbiorów muzeum i opracowywanie naukowe zbiorów,
10. Opracowywanie i udział w przygotowaniu informatorów, folderów i innych materiałów promujących wystawy, zbiory i historię Gminy Kęty.
11. Przygotowanie i wygłaszanie wykładów w ramach działalności naukowej
i edukacyjnej, szkoleniowej i popularyzatorskiej.
12. Inicjowanie i opiniowanie zadań związanych z działalnością merytoryczną muzeum.
13. Współpraca w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań muzeum.
14. Współpraca w tworzeniu polityki nabytków i kierunków rozwoju kolekcji muzealnej oraz podejmowanie starań dotyczących pozyskiwania nowych zbiorów w myśl tej polityki.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska muzealnika (wykształcenie).
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności oraz stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, podpisane przez kandydata.
5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
6. Ewentualne kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, w celu bieżącej rekrutacji na stanowisko asystenta muzealnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Forma i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko muzealnika” w siedzibie Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach , Rynek 16, 32-650 Kęty do dnia 7.12.2018 r. do godziny 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane, po zakończonym naborze będzie można odebrać w sekretariacie Muzeum w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

bibliotekarz w dziale edukacji

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-19

Ważne do: 2018-12-07

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni BIBLIOTEKARZA W DZIALE EDUKACJI
Ogłoszenie: bibliotekarz w dziale edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: bibliotekarz w dziale edukacji

Opis stanowiska:
- prowadzenie muzealnej biblioteki,
- wyszukiwanie i zakup publikacji zgodnych z profilem instytucji,
- opracowanie księgozbioru i prowadzenie ksiąg inwentarzowych
- organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych,
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych,
- oprowadzanie po stałej ekspozycji i wystawach czasowych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe humanistyczne,
- umiejętność organizacji i koordynacji pracy na oferowanym stanowisku,
- kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych,
- wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
- studia podyplomowe lub kurs w zakresie bibliotekoznawstwa,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- zainteresowanie historią II wojny światowej,
- doświadczenie w pracy ( w tym wolontariat, praktyki, staże etc.) w instytucjach kultury zajmujących się upamiętnianiem wydarzeń związanych z II wojną światową w Polsce i za granicą.

Oferujemy:
- ciekawą i rozwijającą pracę,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet świadczeń socjalnych.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać droga elektroniczną na adres
praca@majdanek.eu w terminie do 7 grudnia 2018 r. Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU EDUKACJI. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 11 grudnia 2018 r.

Prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami):
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na
stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownik magazynów zbiorów w gmachu głównym MNP – magazynier w Magazynie Obiektów Wrażliwych (MOW)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Poznaiu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-19

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Narodowe w Poznaniu utworzyło nową przestrzeń magazynową dla obiektów o dużej wrażliwości na warunki klimatyczne. Do zadań magazyniera na tym stanowisku będzie należało w pierwszej kolejności zagospodarowanie nowej przestrzeni i relokowanie do niej obiektów z różnych działów Gmachu Głównego MNP przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni nowego magazynu.
Ogłoszenie: kierownik magazynów zbiorów w gmachu głównym MNP – magazynier w Magazynie Obiektów Wrażliwych (MOW) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kierownik magazynów zbiorów w gmachu głównym MNP – magazynier w Magazynie Obiektów Wrażliwych (MOW)

Równolegle z wprowadzaniem obiektów, magazynier będzie zobligowany do wprowadzenia danych dotyczących lokalizacji obiektów do Muzealnej Bazy Danych a w dalszej kolejności do objęcia systemem MBD całości zbiorów Magazynów Zbiorów w Gmachu GłównymMNP. Jednocześnie magazynier MOW , jako kierownik Magazynu Zbiorów w Gmachu Głównym MNP będzie miał za zadanie koordynować pracę magazynierów, nadzorować ruch wewnętrzny i zewnętrzny obiektów magazynowych MNP, nadzorować prawidłowość prowadzonej dokumentacji, dbać o terminowość w realizacji zadań oraz o harmonijną współpracę z innymi działami muzeum.

Do zakresu czynności pracownika należeć będzie:

1.ProwadzenieMagazynu Obiektów Wrażliwych,
2.Nadzór nad Magazynem Zbiorów w Gmachu Głównym MNP
3.Zapewnienie bezpieczeństwai optymalnych warunków przechowywania muzealiów , zabezpieczenie muzealiów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.
4.Przejęcie odpowiedzialności nad muzealiami przyjętymi do magazynu, prowadzenie pełnej dokumentacji magazynowej, nadzorowanie ruchu obiektów magazynowych
5.Prowadzenie ewidencji również w formie elektronicznej w oparciu o system Muzealnej Bazy Danych
6.Regularny monitoring i raportowanie przełożonym warunków przechowywania zbiorów i stanu muzealiów
7.Przygotowanie obiektów do wypożyczenia w tym pakowanie i oprawa obiektów w oparciu o zalecenia właściwej pracowni konserwatorskiej MNP
8.Udział w inwentaryzacji zbiorów muzealnych
9.Współpraca z pionem Głównego Konserwatora MNP, i innymi działami merytorycznymi, w zakresie opieki nad zbiorami, obsługą kwerend, wykonaniem dokumentacji
(wymiarowanie, znakowanie i fotografowanie zbiorów)

10.Utrzymanie magazynu w należytym stanie sanitarno -porządkowym

Wymagania podstawowe:
-wykształcenie wyższe preferowane kierunki humanistyczne historia sztuki, konserwacja dzieł sztuki, etnografia, kulturoznawstwo, logistyka lub inne związane z podstawową działalnością
muzeum,
-dobra obsługa komputera (pakiet MS Office)
-dobra znajomość języka angielskiego
-umiejętność pracy w zespole,
-pożądane predyspozycje: doświadczenie w organizowaniu i aranżacji przestrzeni, umiejętność planowania i organizacji pracy, doświadczenie logistyczne, systematyczność, terminowość, rzetelność
Wymagania dodatkowe:
-znajomość systemów bazodanowych stosowanych w muzealnictwie,
-znajomość języka francuskiego
-doświadczenie w pracy w muzealnictwie

Oferujemy:
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
–pełen etat.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na adres e-mail:
mnp_kadry@mnp.art.pl, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Dział Kadr
Al. Marcinkowskiego 9 (wejście od ul. Paderewskiego)
61-745 Poznań
Termin składania zgłoszeń:
30 listopada 2018
Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze
mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje
Marcinkowskiego 9, 61‐745 Poznań, w celu realizacji proces
u rekrutacji na stanowisko Asystenta w
dziale Galerii Sztuki Współczesnej MNP, ogłoszenie o pracę nr ..../2018.
Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.
Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w
Muzeum Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego
w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce „Oferty pracy/Zasady przetwarzania danych oso

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

młodszy/a bibliotekarz/ka

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-11-16

Ważne do: 2018-12-09

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.” Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Nr referencyjny: DNA/MB

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

 

 • inwentaryzowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w alfabecie łacińskim w systemie bibliotecznym;
 • obsługa czytelników biblioteki, w tym: rejestracja nowych czytelników, udostępnianie księgozbioru oraz udzielanie informacji naukowej czytelnikom na temat historii i kultury Żydów polskich w oparciu o własną wiedzę oraz dostępne zasoby instytucji;
 • sporządzanie listy nabytków bibliotecznych z danego miesiąca wraz z ich wyceną;
 • przygotowywanie raz w miesiącu newslettera nt. nowości bibliotecznych;
 • prowadzenie bazy darczyńców oraz wysyłka korespondencji;
 • pomoc przy innych pracach związanych z biblioteką.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe na poziomie minimum magistra nauk humanistycznych, preferowane kierunki: bibliotekarstwo, historia, judaistyka, hebraistyka, kulturoznawstwo, religioznawstwo;
 • wiedza z zakresu historii i kultury polskich Żydów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – poziom min. B2;
 • bardzo dobra znajomość MS Office;
 • pasja i zaangażowanie;
 • sumienność, skrupulatność, terminowość;
 • umiejętność pracy w wyznaczonych terminach;
 • umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów;
 • wysoka kultura osobista;
 • rozwinięte umiejętności pracy zespołowej;
 • umiejętności komunikacyjne, łatwość budowania pozytywnych relacji.

 

Mile widziane:

 

 • znajomość języków żydowskich (jidysz, hebrajski);
 • doświadczenie w pracy z systemem bibliotecznym oraz elektronicznym inwentarzem zbiorów bibliotecznych;
 • znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością bibliotek, w tym m.in  znajomość aktualnych przepisów dotyczących ewidencjonowania, przechowywania, przenoszenia i konserwacji zbiorów w bibliotekach.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w nowoczesnej instytucji kultury;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 9.12.2018

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DNA/MB

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

bibliotekarz w dziale edukacji

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-14

Ważne do: 2018-12-07

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni BIBLIOTEKARZA W DZIALE EDUKACJI

Opis stanowiska:
- prowadzenie muzealnej biblioteki,
- wyszukiwanie i zakup publikacji zgodnych z profilem instytucji,
- opracowanie księgozbioru i prowadzenie ksiąg inwentarzowych
- organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych,
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych,
- oprowadzanie po stałej ekspozycji i wystawach czasowych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe humanistyczne,
- umiejętność organizacji i koordynacji pracy na oferowanym stanowisku,
- kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych,
- wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
- studia podyplomowe lub kurs w zakresie bibliotekoznawstwa,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- zainteresowanie historią II wojny światowej,
- doświadczenie w pracy ( w tym wolontariat, praktyki, staże etc.) w instytucjach kultury zajmujących się upamiętnianiem wydarzeń związanych z II wojną światową w Polsce i za granicą.

Oferujemy:
- ciekawa i rozwijającą pracę,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet świadczeń socjalnych.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać na droga elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 7 grudnia 2018 r.
Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU EDUKACJI
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 11 grudnia 2018 r.
Prosimy dołączyć następującą klauzulę:
Prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami):
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

etnograf w Dziale Etnografii

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: Śląsk

Data ogłoszenia: 2018-11-14

Ważne do: 2018-12-10

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje etnografa/kustosza do Działu Etnografii

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Etnografii

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia/etnografia;
• wiedza z etnologii Śląska, przede wszystkim z historii, tradycji i folkloru Górnego Śląska;
• udokumentowane (artykuły, publikacje lub/i działalność społeczna) zainteresowania tematyką śląskoznawczą;
• dobra znajomość etnografii Polski;
• zainteresowanie szeroko pojętą kulturą;
• komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki);
• minimum bierna znajomość mowy śląskiej;
• doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury;
• doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych;
• doświadczenie opracowywania zbiorów;
• swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstu i programami porządkującymi bazy danych;
• umiejętność pracy w zespole;
• kreatywność i samodzielność.

Wymagania dodatkowe:
• ukończone studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa;
• dorobek naukowy (publikacje) lub/i popularyzatorski z zakresu etnografii;
• znajomość drugiego języka obcego (język angielski, czeski);
• umiejętności manualne,
• biegła znajomość mowy śląskiej.

Opis stanowiska:
• opracowywanie zbiorów etnograficznych i dokonywanie zapisów w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego;
• prowadzenie prac badawczych zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu;
• prowadzenie działalności naukowej (opracowywanie scenariuszy wystaw, aktywny udział w konferencjach, sesjach, projektach naukowych, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań);
• przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzanie kwerend, opracowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników i innych publikacji przygotowywanych w Muzeum Górnośląskim;
• prowadzenie działalności dydaktycznej (oprowadzanie po wystawie stałej oraz wystawach czasowych przygotowywanych przez pracowników Działu Etnografii);
• współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w najbogatszym w zbiory dziale etnograficznym na Górnym Śląsku;
• pracę w prestiżowej instytucji muzealnej województwa śląskiego;
• stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony);
• zatrudnienie na umowę o pracę;
• stabilne warunki finansowe,
• rozwój zawodowy.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, CV wraz z danymi kontaktowymi) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 10 grudnia 2018 r. (z dopiskiem „Kadry – etnografia”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Miejsce pracy: Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom. Liczy się data doręczenia.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

dyrektor muzeum

Poszukuje: Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej

Na terenie: Polski

Data ogłoszenia: 2018-11-13

Ważne do: 2018-12-10

Prezydent Skarżyska ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Kandydaci mogą składać wymagane dokumenty do 10 grudnia.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 
Wymagane kwalifikacje:
1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową  Muzeum: historia, muzealnictwo;
2) minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury oraz co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności muzeów, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach;
4) przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
 
Inne wymagania:
1) dobry stan zdrowia; pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
2) pełna zdolność do czynności prawnych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
5) Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim:
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o muzeach,
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- prawa pracy.
 
Wymagane dokumenty:
1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu (list motywacyjny),
2) życiorys zawodowy (curriculum vitae) – z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z informacją o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
3) kwestionariusz osobowy kandydata;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;
6) aktualne zaświadczenia lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),
10) pisemna koncepcja funkcjonowania Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej (programowa, organizacyjna i finansowa) zawierająca między innymi:
1.sformułowanie misji i celów strategicznych,
2.opis polityki kadrowej,
3. plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych),
4. plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych.
11) Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Muzeum  kandydaci mogą uzyskać osobiście w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej 90 w godzinach pracy jednostki po uzgodnieniu telefonicznym pod  nr 41 25 20 231.
 
Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty należy przekazać organizatorowi konkursu do dnia 10 grudnia 2018 r. w jeden z ustalonych sposobów:
 

złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w godzinach pracy urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej”,

przesłać na adres organizatora konkursu Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysku-Kamiennej.
Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ogłoszenia konkursu a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 10 stycznia 2019 r.
Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.
Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum na podstawie powołania na czas określony nie krótszy niż 3 lata, na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kustosz w Dziale Sztuki

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-11-30

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Kustosza do Działu Sztuki Nazwa stanowiska: Kustosz Dział: Sztuki Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: K/DS/MŚ

Wymagania:

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

• dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki;
• dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
• co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
• autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych;
• autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
• umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
• umiejętność organizacji pracy własnej;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
• umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów;
• umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
• prawo jazdy kategorii B.

Pożądane:

• tytuł doktora nauk humanistycznych;
• znajomość innych języków obcych;
• udział w projektach międzynarodowych;
• doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
• doświadczenie w pisaniu grantów.

Obowiązki na stanowisku pracy:

• kuratorska opieka nad Galerią malarstwa polskiego 1800-1945;
• przygotowywanie wystaw stałych;
• przygotowywanie wystaw czasowych;
• gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
• uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
• prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
• właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
• prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
• inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
• inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
• uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
• kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.

Oferujemy:

• stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
• wysoki standard warunków pracy;
• szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
• pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 30 listopada 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DS/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 06.12.2018 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownik Działu Sztuki

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-11-30

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Kierownika do Działu Sztuki Nazwa stanowiska: Kierownik Działu, kustosz Dział: Sztuki Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: KD/DS/MŚ

Wymagania:

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

• dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki;
• dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
• co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• doświadczenie w kierowaniu zespołem;
• bardzo dobra znajomość prawa autorskiego;
• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
• autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych;
• autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
• umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
• umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników;
• umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
• otwartość na zmiany;
• umiejętność zarządzania zmianą;
• prawo jazdy kategorii B.

Pożądane:

• tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych;
• znajomość innych języków obcych;
• udział w projektach międzynarodowych;
• doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
• doświadczenie w pisaniu grantów;

Obowiązki na stanowisku pracy:

• kuratorska opieka nad wystawami stałymi Działu Sztuki;
• przygotowywanie wystaw stałych;
• przygotowywanie wystaw czasowych;
• gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
• realizowanie strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
• nadzór i koordynowanie prac dokumentacyjnych, w szczególności prowadzenie działowych ksiąg inwentarzowych muzealiów, nadzór oraz prowadzenie dokumentacji elektronicznej zbiorów;
• właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
• planowanie, kierowanie i monitorowanie prac działu oraz odpowiedzialność za całokształt projektów realizowanych przez jego pracowników;
• prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
• inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
• inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
• uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
• kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.

Oferujemy:

• stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
• wysoki standard warunków pracy;
• szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
• pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 30 listopada 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: KD/DS/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 5.12.2018 z wybranymi

na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

historyk

Poszukuje: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)

Na terenie: Ostrów Mazowiecka

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-12-01

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) ogłasza nabór na stanowisko: Historyk

Organizator: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
Stanowisko: Historyk (w Dziale Edukacji).
Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
Termin składania aplikacji: 21.11.2018 r. (termin może ulec zmianie).
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 grudnia 2018 r. (termin może ulec zmianie).
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.
Adres do przesyłania aplikacji na powyższe stanowisko: muzeum@ostrowmaz.pl.
Wymagania:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe (historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, muzeologia/muzealnictwo, dziedzictwo kulturowe, - lub pokrewne);
2. doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w placówkach oświatowych, instytutach historycznych lub instytucjach kultury);
3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem);
4. dyspozycyjność;
5. rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność pracy
z dziećmi i młodzieżą;
6. umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich;
7. kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie w tworzenie treści programowych Muzeum;
Opis zadań:
1. przygotowywanie ekspertyz naukowych i opinii merytorycznych wspierających działania programowe muzeum (m.in. wystaw, programów naukowych, programów edukacyjno-kulturalnych, wydawnictw) w tym zlecanie w/w czynności na zewnątrz
2. przygotowywanie treści programu naukowego i popularnonaukowego muzeum
3. nawiązywanie kontaktów z instytucjami naukowymi i akademickimi pod kątem rozwijania programu muzeum
4. prowadzenie bazy informacji o wydarzeniach naukowych związanych z działalnością muzeum
5. reprezentowanie muzeum na konferencjach i podczas innych wydarzeń naukowych
6. udział w przygotowaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum,
7. wypowiadanie się w mediach na tematy historyczne
8. prowadzenie zajęć dydaktycznych (muzealnych) dla grup szkolnych i uczestników indywidualnych.
Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w młodym, zaangażowanym, kreatywnym zespole.
2. Pracę w intensywnie rozwijającej się, nowatorskiej, placówce muzealnej - utworzonej staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3. Udział w atrakcyjnych projektach edukacyjnych, kulturalnych i historycznych w tym możliwość realizacji własnych pomysłów.
4. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach
i warsztatach
Wymagane dokumenty:
1. Obligatoryjnie: Życiorys (CV) i List motywacyjny;
2. Fakultatywnie: skany dyplomów potwierdzających wykształcenie, (w tym: kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, potwierdzających ukończenie innych kursów lub szkoleń, referencje).

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.
Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych jest: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@muzeumpileckich.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: muzeum@ostrowmaz.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds promocji i kontaktów z mediami

Poszukuje: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)

Na terenie: Ostrów Mazowiecka

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-12-01

Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROMOCJI I KONTAKTÓW Z MEDIAMI
Ogłoszenie: specjalista ds promocji i kontaktów z mediami Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds promocji i kontaktów z mediami

Organizator: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
(w organizacji)
Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
Stanowisko: Specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami (w Dziale Promocji).
Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
Termin składania aplikacji: 21.11.2018 r. (termin może ulec zmianie).
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 grudnia 2018 r. (termin może ulec zmianie). Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.
Adres do przesyłania aplikacji na powyższe stanowisko: muzeum@ostrowmaz.pl

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe: (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations, marketing, zarządzanie, reklama i promocja, reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych, branding, grafika
i animacja komputerowa, - lub pokrewne);
2. doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w agencjach reklamowych, portalach internetowych, działach promocji w administracji publicznej lub instytucjach kultury);
3. biegła znajomość obsługi MS Office (w tym Power Point) oraz programów graficznych (np. Adobe Photoshop, Corel Draw, Gimp);
4. zmysł estetyczny, wyobraźnia plastyczno-przestrzenna, zdolności manualne;
5. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
6. rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów) umiejętność pracy w zespole;
7. umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich;
8. kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
Opis zadań:
1. inicjowanie i opieka merytoryczna nad wydarzeniami promocyjnymi w Muzeum –Dom Rodziny Pileckich (spotkania promocyjne, konferencje, rocznice, jubileusze, wystawy, wydarzenia kulturalne i inne).
2. Koordynacja i współpraca z partnerami wydawniczymi (uzyskiwanie
i udzielanie patronatów dot. wydarzeń, wydawnictw, projektów filmowych itp.).
3. praca przy organizacji imprez organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum- (koncerty, konferencje, promocje książek, filmów, konkursów itp.)
4. kształtowanie wizerunku Muzeum na zewnątrz oraz dbałość o jego wewnętrzny wizerunek,
5. współpraca z mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami, grafikami w zakresie działań promocyjnych, przygotowywanie materiałów graficznych do druku
6. budowanie i utrzymywanie otwartych i efektywnych relacji z mediami lokalnymi i krajowymi (w tym organizacja spotkań z przedstawicielami mediów oraz konferencji prasowych),
7. współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
8. planowanie i wdrażanie dystrybucji materiałów promocyjnych,
9. opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w młodym, zaangażowanym, kreatywnym zespole.
2. Pracę w intensywnie rozwijającej się, nowatorskiej, placówce muzealnej - utworzonej staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3. Udział w atrakcyjnych projektach edukacyjnych, kulturalnych i medialnych w tym możliwość realizacji własnych pomysłów.
4. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach
i warsztatach
Wymagane dokumenty:
1. Obligatoryjnie: Życiorys (CV) i List motywacyjny;
2. Fakultatywnie: skany dyplomów potwierdzających wykształcenie, (w tym: kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, potwierdzających ukończenie innych kursów lub szkoleń, referencje).

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.
Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych jest: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@muzeumpileckich.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: muzeum@ostrowmaz.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

inwentaryzator

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-11-20

Muzeum Śląskie poszukuje inwentaryzatora do Działu Inwentaryzacji Nazwa stanowiska: Inwentaryzator Dział: Inwentaryzacji Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: I/DI/MŚ  

Wymagania:

• wykształcenie wyższe kierunkowe;
• co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w muzeum;
• doskonała znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania i zabezpieczania zbiorów oraz umiejętność ich interpretowania i stosowania;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
• bardzo dobra znajomość przepisów związanych z prawem autorskim w tym licencji Creative Commons;
• doświadczenie w koordynowaniu procesów digitalizacji zbiorów;
• znajomość standardów opracowań metadanych;
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
• bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne;
• umiejętność współpracy w dużym zespole;
• otwartość na zmiany;
• prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy:

• sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem i ruchem zbiorów muzealnych;
• przygotowywanie umów i protokołów wypożyczeń muzealiów;
• koordynacja i czynny udział w ruchu muzealiów (użyczenia, wydawanie, odbiór);
• archiwizacja dokumentacji wypożyczeń;
• odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa powierzonej dokumentacji;
• organizowanie i udoskonalanie form dokumentowania zbiorów we współpracy z kierownikami działów merytorycznych, głównym inwentaryzatorem, kierownikiem Pracowni Digitalizacji i Fotografii;
• nadzór nad procedurą przyjmowania depozytów i prowadzenie księgi depozytów;
• współpraca przy inwentaryzacji zbiorów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli zbiorów;
• nadzór nad zapisami inwentarza elektronicznego zbiorów, w tym nad dokumentacją wizualną zbiorów w ramach procesu digitalizacji zbiorów;
• współpraca w zakresie digitalizacji zbiorów;
• sporządzanie sprawozdań miesięcznych, rocznych dla głównego inwentaryzatora i GUS na podstawie danych źródłowych dotyczących proweniencji zbiorów i ruchu muzealiów;
• realizowanie działań na rzecz odzyskiwania zbiorów utraconych dawnego Muzeum Śląskiego w Katowicach;
• współpraca przy pozyskiwaniu autorskich praw majątkowych do zbiorów muzealnych;
• uczestniczenie w konferencjach, sympozjach oraz pracach grup roboczych;
• nawiązywanie, utrzymywanie kontaktów i współpracy z placówkami naukowymi i muzeami w kraju i zagranicą, Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
• kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.

Oferujemy:

• Stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
• Wysoki standard warunków pracy;
• Szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
• Pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 20 listopada 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: I/DI/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 23.11.2018 r. z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system