Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Pracownik Merytoryczny (asystent) w Bibliotece MNK

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-11-17

Ważne do: 2018-01-01

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Merytoryczny (asystent) w Bibliotece MNK 

Ogłoszenie: Pracownik Merytoryczny (asystent) w Bibliotece MNK Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Merytoryczny (asystent) w Bibliotece MNK

Zakres obowiązków:

pełnienie funkcji bibliotekarza systemowego w programie SOWA2/MARC21
inwentaryzacja i opracowanie formalne i rzeczowe książek
prowadzenie spraw związanych z digitalizacją księgozbioru
załatwianie kwerend (pisemnych i ustnych) dla instytucji krajowych i zagranicznych oraz osób prywatnych
pełnienie dyżurów w Czytelni

 

Oczekujemy:

wykształcenia wyższego (tytuł magisterski, mile widziany doktorat)
dobrej znajomość standardów bibliograficznych, przede wszystkim formatu opisu danych MARC21
znajomości zasad katalogowania formalnego i rzeczowego książek
znajomości języka angielskiego lub innego równorzędnego (niemiecki, francuski)
biegłej znajomość obsługi komputera
umiejętności pracy w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21
dobrej znajomości problemów digitalizacji zbiorów bibliotecznych
komunikatywności i uprzejmości
umiejętności pracy w zespole
 

Oferujemy:

umowę o pracę (na zastępstwo)
możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach językowych
ciekawą pracę w prestiżowej Instytucji
prywatną opiekę medyczną

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent /Adiunkt /Kustosz w Dziale Głównego Inwentaryzatora – Sekcja ds. Nabytków

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-11-17

Ważne do: 2018-01-01

Szanowni Państwo!

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent /Adiunkt /Kustosz w Dziale Głównego Inwentaryzatora – Sekcja ds. Nabytków

Ogłoszenie: Asystent /Adiunkt /Kustosz w Dziale Głównego Inwentaryzatora – Sekcja ds. Nabytków Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent /Adiunkt /Kustosz w Dziale Głównego Inwentaryzatora – Sekcja ds. Nabytków

Opis stanowiska:

prowadzenie ewidencji i archiwizacja dokumentów związanych z akcesją zbiorów
prowadzenie rozmów/negocjacji z kontrahentami, związanych z pozyskiwaniem obiektów do kolekcji Muzeum
przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę nabycia obiektów w oparciu o funkcjonujące w Muzeum wzory
ewidencjonowanie nabytków w systemie muzealnym (aktualnie MONA) zgodnie z zasadami ewidencjonowania zbiorów
zlecanie wykonania dokumentacji wizualnej nabytków
przekazywanie nowo nabytych muzealiów do magazynów
udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zakupu dzieł do kolekcji Muzeum, koordynacja i raportowanie projektów z tym związanych
wystawianie wniosków w „Cogisoft” związanych z akcesją i realizacją projektów

Wymagania:

ukończone studia kierunkowe ( np. historia sztuki, historia, archeologia, etnologia)
znajomość podstawowych ustaw obowiązujących w muzealnictwie (ustawa o muzeach, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)
znajomość zasad ewidencjonowania zbiorów
znajomość języka angielskiego oraz innego języka europejskiego
umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet)
zdolności negocjacyjne
dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność planowania i wyznaczania priorytetów
umiejętność podejmowania decyzji
wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, łatwości budowania pozytywnych relacji
nastawienie na cel i sumienność
dodatkowym atutem będzie:
doświadczenie w pracy w muzealnictwie lub innej instytucji kultury
znajomość prawa autorskiego i cywilnego
doświadczenie w pracy w muzealnictwie lub innej instytucji kultury

Oferujemy:

umowę o pracę
możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
możliwość uczestnictwa w kursach językowych
ciekawą pracę w prestiżowej Instytucji
prywatną opiekę medyczną

 

Proces rekrutacyjny poprowadzi Natalia Głębocka – Specjalista ds. personalnych

Zgłoszenie aplikacyjne w formie CV lub Listu Motywacyjnego z opisem doświadczenia zawodowego można wysłać elektronicznie na adres: nglebocka@mnk.pl .

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zbiorów

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-11-14

Ważne do: 2017-11-17

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. zbiorów (umowa na zastępstwo).

Wymagania:
– ukończone studia, preferowany kierunek to historia sztuki;
– wiedza o sztuce współczesnej;
– znajomość zasad inwentaryzacji i ewidencjonowania muzealiów;
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
– umiejętność redagowania tekstów.

Dodatkowymi atutami będą:
– dobra znajomość innych języków obcych;
– doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
– znajomość programów do ewidencjonowania muzealiów;
– znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawem autorskim.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 19 listopada 2017 roku na adres koziol@mocak.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Rekrutacja”. W korespondencji należy umieścić formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 poz.883)”. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na opracowaniu powierzonego zadania, drugim jest rozmowa z kandydatem.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Magazynier zbiorów

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Historyczne

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2017-11-09

Ważne do: 2017-11-09

Dzień dobry,

ponownie wysyłam ofertę na stanowisko "magazyniera zbiorów"

jeżeli jest problem, to proszę przesłać inf. pod adres. h.kostrzewska@wmn.poznan.pl

Miejsce wykonywania pracy: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Termin składania aplikacji: do 14.11.2017 r.

Planowany termin zatrudnienia: : 01.12.2017 r.

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę

Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

z napisem na kopercie " Nabór na stanowisko: Magazynier zbiorów"

Cele i zadania wykonywane na danym stanowiski;

1. Prowadzenie Magazynu Głównego.

- kontrola ruchu wewnętrznego i zewnętrznego muzealiów,

- prowadzenie kart przemieszczania muzealiów - sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,

- znakowanie muzealiów, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem,

- porządkowanie i dbanie o optymalne warunki przechowywania muzealiów we współpracy z Gł. Inwentaryzatorem i Konserwatorem Zbiorów.

2. Wprowadzanie rekordów uzupełniających do elektronicznej bazy danych, zgodnie z obowiązującą instrukcją.

Uprawnienia służące do wykonywania zadań:

- minimum wykształcenie średnie,

- udokumentowane doświadczenie pracy w muzeum - minimum 1 rok

Wymagania stawiane przed kandydatem:

konieczne:

- dobra obsługa komputera ( MS Office)

Dodatkowe:

otwartość na nowe wyzwania

dobra organizacja pracy

sumienność i skrupulatność

łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w zespole

Sposób aplikacji:

a) list motywacyjny

b) życiorys - cv opatrzony podpisem i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

c) kserokopie dok. potwierdzających zdobyte wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

Uwaga

1. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

2. Informujemy, że nie przyjmujemy aplikacji w wersji elektronicznej

3. Organizator procesu zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konserwator papieru

Poszukuje: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Na terenie: całej Polski

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: 2018-02-28

Dyrektor MNZP w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego lub konserwatora w Dziale Konserwacji.

 

Charakterystyka prac:
• planowanie i kosztorysowanie prac realizowanych w dziale
• prowadzenie i nadzór nad pracami konserwatorskimi i renowacyjnymi
• sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej
• nadzór konserwatorski nad realizacją prac renowacyjnych i konserwatorsko –budowlanych w Muzeum.
• koordynacja przygotowania i składania wniosków aplikacyjnych o fundusze zewnętrzne na konserwację zbiorów
• udział w pracach związanych z przygotowaniem specyfikacji przetargowych dotyczących konserwacji zbiorów
• zamawianie i sporządzanie opinii konserwatorskich
• opiniowanie pod względem konserwatorskim możliwości udostępnienia obiektów podmiotom zewnętrznym.
• prowadzenie szkoleń okresowych pracowników muzeum w zakresie profilaktyki konserwatorskiej.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe z dziedziny konserwacji zabytków
• umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu
• znajomość języka obcego
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
• dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku
(możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki, zdolność do wykonywania pracy na wysokości).
Mile widziane:
• doświadczenie w zawodzie konserwatora dzieł sztuki
• znajomość specyfiki pracy w muzeum
Warunki pracy:
• umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
• miejsce pracy – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Wymagane dokumenty:
• CV
• list motywacyjny
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Berka Joselewicza 1, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Berka Joselewicza 1 sekretariat@mnzp.pl (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystenta konserwatorskiego/ konserwatora.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Historii

Poszukuje: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: 2017-11-10

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ogłasza nabór na stanowisko asystenta lub adiunkta w Dziale Historii.

Do podstawowych obowiązków pracownika będą należały:

 • bieżące prowadzenie kroniki wydarzeń w Gdańsku,
 • redagowanie i opieka techniczna nad portalem Gedanopedia,
 • prowadzenie Archiwum Historii Mówionej,
 • inwentaryzacja i naukowe opracowywanie zbiorów,
 • redakcja publikacji muzealnych,
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw i ich realizacja,
 • prowadzenie kwerend naukowych,
 • pełnienie dyżurów sobotnio-niedzielnych w oddziałach muzeum.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk historycznych,
 • zainteresowania badawcze związane z historią Polski po 1945 roku (praca magisterska, ewentualnie obroniona lub przygotowywana praca doktorska),
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy w muzeum lub innej instytucji kultury,
znajomość języka niemieckiego.

Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny oraz kserokopię dyplomu magisterskiego (doktorskiego) prosimy przesyłać do dnia 10 listopada 2017 r. na adres: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Kadry, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną: kadry@mhmg.pl.

W liście motywacyjnym prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami)”.

Wszystkie osoby składające aplikacje zostaną powiadomione o wynikach pierwszego etapu naboru do dnia 24 listopada 2017 r. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. O terminach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Artystka Malarka

Poszukuje: Żywe Muzeum Piernika w Toruniu

Na terenie: Toruń

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: -0001-11-30

Żywe Muzeum Piernika jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski i Europy.
Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko:
Artystka - Malarka

Opis stanowiska:

 • zdobienie pierników i prowadzenie pokazów zdobienia 
 • dbałość o najwyższy poziom świadczonych usług
 • budowanie bardzo dobrych relacji z gośćmi polskimi i zagranicznymi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe artystyczne – sztuki piękne 
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • duża otwartość oraz łatwość nawiązywania kontaktów i relacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • inicjatywa, energia i dynamizm w działaniu
 • zdolności aktorskie będą dodatkowym atutem
 • mile widziane doświadczenie w  sprzedaży i obsłudze klienta

Oferujemy:

 • pracę na odpowiedzialnych stanowiskach w jedynym takim miejscu w Europie
 • zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie
 • możliwość szkoleń i rozwoju

WAŻNE: Prosimy o przesyłanie CV tylko spełniających w/w kryteria.

Aplikować można pod linkiem: https://www.pracuj.pl/praca/artystka-malarka-torun,oferta,5639314

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez To-Tur Toruńska Turystyka z siedzibą w Toruniu."

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Animator

Poszukuje: Żywe Muzeum Piernika w Toruniu

Na terenie: Toruń

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: -0001-11-30

Żywe Muzeum Piernika jest wyjątkowym miejscem na mapie Polski i Europy.
Obecnie poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko:
Animator

Opis stanowiska:

 • prowadzenie interaktywnych pokazów
 • dbałość o najwyższy poziom świadczonych usług
 • budowanie bardzo dobrych relacji z gośćmi polskimi i zagranicznymi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe uniwersyteckie (preferowane historyczne)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • duża otwartość oraz łatwość nawiązywania kontaktów i relacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • inicjatywa, energia i dynamizm w działaniu
 • zdolności aktorskie będą dodatkowym atutem
 • mile widziane doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta

Oferujemy:

pracę na odpowiedzialnym stanowisku w jedynym takim miejscu w Europie
zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie
możliwość szkoleń i rozwoju

WAŻNE: Prosimy o przesyłanie CV tylko spełniających w/w kryteria.

Aplikować można pod linkiem: https://www.pracuj.pl/praca/animator-torun,oferta,5638188

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez To-Tur Toruńska Turystyka z siedzibą w Toruniu."

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w Dziale Edukacyjnym

Poszukuje: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: 2017-11-10

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w związku z rozwojem Działu Edukacyjnego poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista w Dziale Edukacyjnym
(umowa o pracę)

Zakres obowiązków:

 • opracowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych [lekcje, warsztaty itp.],
 • kreowanie i realizowanie innych projektów edukacyjnych,
 • oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej oraz wystawach czasowych MIIWŚ,
 • wykonywanie innych prac, doraźnie zleconych przez przełożonych, wchodzących
 • w zakres Działu Edukacyjnego,
 • przygotowywanie opracowań na tematy zlecone przez Pracodawcę,
 • odpowiadanie na bieżącą korespondencję,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością Muzeum.
Ogłoszenie: Specjalista w Dziale Edukacyjnym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w Dziale Edukacyjnym

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: historia, politologia, pedagogika, kulturoznawstwo),
 • wiedza o różnorodnych aspektach II wojny światowej (społecznych, kulturowych,
 • militarnych),
 • znajomość języka obcego, potwierdzona certyfikatem lub w inny sposób udokumentowana
 • (preferowane: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz skandynawskie),
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie,
 • odporność na stres oraz umiejętność działania pod presją czasu,
 • elokwencja i otwartość w kontaktach międzyludzkich; kultura osobista,
 • dyspozycyjność; zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • umiejętność organizacji wydarzeń plenerowych, rajdów pieszych, gier miejskich, konwentów
 • itp.,

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się państwowej instytucji kultury;
 • dużą samodzielność w działaniu oraz możliwość samorealizacji;
 • wyjątkową atmosferę pracy w zgranym, profesjonalnym i doświadczonym zespole;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i cv na podany adres e-mail:
rekrutacja@muzeum1939.pl w terminie do 10 listopada 2017 r.

W Curriculum Vitae prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. ,
poz. 922., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb rekrutacji przez Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, pl. Władysława
Bartoszewskiego 1".

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jako administrator danych osobowych, informuje, iż Pani/Pana dane
osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, przechowywane w bazie danych przez okres roku od zakończenia procesu
rekrutacji. Przysługuje Pani /Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych
są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Administracji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej  poszukuje: 

Specjalisty ds. Administracji

Do obowiązków Specjalisty ds. Administracji będzie należało:

 • ścisła współpraca z Dyrektorem w kierowaniu całością pracy Muzeum, w szczególności w zakresie organizacji, zarządzania oraz rozwoju działalności Muzeum,
 • nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych realizowanych przez Muzeum,
 • pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przyjętych zadań, oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem tych środków,
 • koordynacja inwestycji,
 • opracowanie i realizacja strategii wewnętrznego obiegu informacji i zarządzeń,
 • inspirowanie efektywnych rozwiązań w systemie kierowania Muzeum,
 • nadzór nad stanem technicznym infrastruktury Muzeum,
 • nadzór nad realizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Muzeum,
 • nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Muzeum;
 • nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie eksploatacji budynku.
 • nadzór nad pracownikami dozoru mienia i ochrony osób oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi związane z bezpieczeństwem obiektu Muzeum i osób w nim przebywających.

Wymagania niezbędne:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. niebycie karanym zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
5. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra,
6. staż pracy na stanowisku kierowniczym (do okresu stażu wlicza się: zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki),
7. znajomość przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury oraz ustawy o muzeach,
8. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych; ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
9. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niezbędnych procesów i procedur formalnych w stopniu umożliwiającym sprawne przygotowanie inwestycji do realizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń,
10. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE,
11. zdolności menedżerskie w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności organizatorskie,
12. odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie,
13. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
15. obsługa komputera (MS Office, Internet).

Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, zarządzanie, historia sztuki, zarządzanie kulturą, ekonomia, prawo, administracja,
2. Co najmniej 2 letni staż pracy w instytucji kultury,
3. Doświadczenie w pisaniu procedur i zarządzeń wewnętrznych dla instytucji kultury.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa, Markowa 1487 lub e-mailowo: sekretariat@muzeumulmow.pl

Kontakt: Barbara Kwaśniak tel. 17 224 10 15,  sekretariat@muzeumulmow.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje konserwatora dzieł sztuki w zakresie konserwacji rzemiosła artystycznego i militariów, w tym obiektów ze skóry.

Poszukujemy osoby samodzielnej i kreatywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy i nowych wyzwań, chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywnej i potrafiącej pracować zespołowo.

Podstawowe zadania:

 • konserwacja i restauracja muzealiów rzemiosła artystycznego (m.in. szkło, ceramika, materiały organiczne, obiekty łączone z kilku materiałów) i militariów, w tym obiektów ze skóry
 • konserwacja prewencyjna
 • wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac
 • prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych
 • kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich
 • nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem
 • przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych

Wymagania:
wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach rzemiosła artystycznego i militariach, w tym wykonanych ze skóry,
staranność i zaangażowanie,
dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie oraz dobra znajomość języka obcego.

Oferujemy:
umowę o pracę;
pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
możliwość rozwoju zawodowego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Historii

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: 2017-11-30

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni

Kierownika Działu Historii

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: K/DH/MŚ

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie materiału zabytkowego;
 • realizowanie strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • nadzór i koordynowanie prac dokumentacyjnych, w szczególności: prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów, katalogu kart ewidencyjnych, nadzorowanie realizacji programu dokumentacji fotograficznej zbiorów działu;
 • kierowanie właściwą i zgodną z przepisami gospodarką muzealiami;
 • planowanie, kierowanie i monitorowanie prac działu oraz odpowiedzialność za całokształt projektów realizowanych przez jego pracowników;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów oraz opracowywanie już znajdujących się w zbiorach;
 • zarządzanie podległymi pracownikami oraz nadzór nad realizacją powierzonych im zadań;
 • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
 • inicjowanie grantów na rzecz dofinansowania projektów działu;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników.

Wymagania:

 • co najmniej tytuł naukowy doktora w zakresie nauk historycznych;
 • dorobek naukowy związany z historią, dziedzictwem kulturowym, muzealnictwem;
 • dorobek naukowy z zakresu historii Górnego Śląska;
 • biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • mile widziana znajomość języka łacińskiego;
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy w muzeum lub instytucji o charakterze naukowym;
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • doświadczenie w pracy projektowej;
 • umiejętność płynnej organizacji pracy własnej oraz zespołu;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów;
 • umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność budowania relacji.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysokie standardy warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury Województwa Śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny
 • nazwiska 3 osób rekomendujących kandydata, wraz z numerem telefonu do kontaktu i adresem e-mail w terminie do 30 listopada 2017 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DH/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 06.12.2017 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
(Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. koordynacji projektów

Poszukuje: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: 2017-11-17

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. koordynacji projektów

Zakres obowiązków:

• poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów realizowanych przez Muzeum,
• przygotowywanie analiz o ogłaszanych nowych konkursach i projektach,
• pisanie wniosków projektowych oraz nadzorowanie przygotowywanej w Muzeum dokumentacji aplikacyjnej na poszczególne konkursy,
• koordynowanie bieżących projektów prowadzonych w Muzeum, w tym m.in.: udział w tworzeniu zespołów projektowych, monitorowanie przebiegu projektu wg przyjętego planu budżetu i harmonogramu, kontrola osiąganych wskaźników, ryzyka, ewaluacja i rozliczanie,
• udział w przygotowywaniu zamówień i umów projektowych wg przyjętych w Muzeum wzorców,
• ścisła współpraca z Działem Księgowym i zespołem projektowym w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów i końcowego rozliczenia.

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. koordynacji projektów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. koordynacji projektów

Jakie mamy oczekiwania?

• co najmniej wykształcenie wyższe,
• min. 3-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów/projektów, w tym z zakresu kultury i sztuki,
• znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz umiejętność syntetycznego formułowania myśli w mowie i w piśmie,
• umiejętność koordynowania pracy innych osób,
• zdolności analityczne, systematyczność i dokładność, kreatywność,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• atutem będzie doświadczenie przy projektach realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych.

Co oferujemy w zamian?

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole,
• możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach procedur działania Muzeum.

Na zgłoszenia czekamy do 17 listopada br. pod adresem: rekrutacja@artmuseum.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z kandydatkami i kandydatami, wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. social media

Poszukuje: Muzeum Powstania Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: 2017-11-15

Muzeum Powstania Warszawskiego poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. social media

Główne zadania:

 • współtworzenie strategii komunikacji w internecie,
 • samodzielne tworzenie i zarządzanie treścią w mediach społecznościowych i na stronie internetowej,
 • moderowanie treści pojawiających się na profilach społecznościowych,
 • rozwój i poszerzanie zakresu ofertowego z obszaru online/interactive/social media,
 • współtworzenie rozwiązań i projektów on-line, raportów oraz analiz,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • realizacja projektów medialno-komunikacyjnych,
 • bieżące wsparcie przy eventach,
 • koordynacja pracy podwykonawców oraz współpracowników.

Wymagania:

 • doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi w social media (w tym znajomość Facebook Ads),
 • bardzo dobra orientacja w internecie i trendach social media,
 • nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów,
 • doświadczenie w administrowaniu stronami internetowymi (obsługa CMS),
 • znajomość programów graficznych umożliwiająca samodzielne przygotowywanie grafik do mediów społecznościowych,
 • mile widziana podstawowa znajomość programów do montażu wideo i tworzenia animacji,
 • znajomość Google Analytics oraz zdolności analityczne,
 • samodzielność,
 • umiejętność niestandardowego i krytycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej instytucji kultury,
 • udział w ciekawych projektach,
 • twórcza i przyjazna atmosfera pracy w doświadczonym zespole,
 • możliwość intensywnego pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 15.11.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79, 
00-844 Warszawa, 
z dopiskiem „Specjalista ds. Social Media”
lub e-mailem: kadry@1944.pl

Prosimy o zamieszczenie na CV adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa. Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum Powstania Warszawskiego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Social Media, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 •  

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Administracji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa

Data ogłoszenia: 2017-11-06

Ważne do: 2017-11-30

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej poszukuje:

Specjalisty ds. Administracji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Wymagania niezbędne:

posiadanie obywatelstwa polskiego ,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. niebycie karanym zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
5. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra,
6. staż pracy na stanowisku kierowniczym (do okresu stażu wlicza się: zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki),
7. znajomość przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury oraz ustawy o muzeach,
8. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych; ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
9. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niezbędnych procesów i procedur formalnych w stopniu umożliwiającym sprawne przygotowanie inwestycji do realizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń,
10. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE,
11. zdolności menedżerskie w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności organizatorskie,
12. odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie,
13. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
15. obsługa komputera (MS Office, Internet).

Wymagania dodatkowe:

Wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, zarządzanie, historia sztuki, zarządzanie kulturą, ekonomia, prawo, administracja,
2. Co najmniej 2 letni staż pracy w instytucji kultury,
3. Doświadczenie w pisaniu procedur i zarządzeń wewnętrznych dla instytucji kultury,

Do obowiązków Specjalisty ds. Administracji będzie należało:

1) ścisła współpraca z Dyrektorem w kierowaniu całością pracy Muzeum, w szczególności w zakresie organizacji, zarządzania oraz rozwoju działalności Muzeum,
2) nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych realizowanych przez Muzeum,
3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przyjętych zadań, oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem tych środków,

4) koordynacja inwestycji,
5) opracowanie i realizacja strategii wewnętrznego obiegu informacji i zarządzeń,

5) inspirowanie efektywnych rozwiązań w systemie kierowania Muzeum,
6) nadzór nad stanem technicznym infrastruktury Muzeum,
7) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Muzeum,

12) nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Muzeum;

14) nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie eksploatacji budynku.

13) nadzór nad pracownikami dozoru mienia i ochrony osób oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi związane z bezpieczeństwem obiektu Muzeum i osób w nim przebywających;

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.).”
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy; kopie umów cywilnoprawnych; kopie zaświadczeń o odbytych stażach lub praktykach; wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata),
kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894),
oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa, Markowa 1487 lub e-mailowo: sekretariat@muzeumulmow.pl

Kontakt: Barbara Kwaśniak tel. 17 224 10 15, sekretariat@muzeumulmow.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowisko: pomocnik muzealny

Poszukuje: Polskie Towarzystwo Chemiczne

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-11-02

Ważne do: 2017-11-15

Nabór na stanowisko: pomocnik muzealny

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko: pomocnik muzealny Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowisko: pomocnik muzealny

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego ogłasza nabór na stanowisko:
pomocnika muzealnego

1.Wymagania niezbędne:
 wykształcenie średnie lub wyższe (historia, animacja kultury);
 umiejętności prezentacyjne;
 umiejętność pracy w zespole;
 bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

2. Zakres obowiązków:
• obsługa ruchu turystycznego w Muzeum (oprowadzanie wycieczek);
• realizacja działań edukacyjnych w Muzeum;
• przygotowanie i realizacja wydarzeń edukacyjno-muzealnych organizowanych w Muzeum;
• projektowanie, prace merytoryczne i organizacyjne przy tworzeniu wystaw stałych i czasowych;
• gromadzenie, opracowywanie naukowo i udostępnianie w formie wystaw stałych i czasowych obiektów i muzealiów;
• opracowywanie katalogów wystaw, folderów, informatorów, ulotek, materiałów reklamowych, dotyczących ekspozycji muzealnych;

3. Warunki pracy:
Rodzaj umowy – umowa o pracę;
Wymiar czasu pracy – 1 etat;
Miejsce pracy – Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie;
Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele);

4. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny;
• CV;
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182”.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać: w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie ul. Freta 16 w godzinach pracy biura, przesłać pocztą na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres: biuro@ptchem.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2017 r. g. 15:00 z adnotacją: „Oferta na stanowisko: pomocnik muzealny”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalist(k)a ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Emigracji w Gdyni

Na terenie: Gdynia

Data ogłoszenia: 2017-11-02

Ważne do: 2017-11-13

Szukamy kandydatów na stanowisko Specjalistki lub Specjalisty ds.edukacji w Muzeum Emigracji w Gdyni. Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in: planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych, utrzymywanie kontaktów z placówkami oświatowymi, pozyskiwanie środków na realizację działań edukacyjnych a także przygotowywanie tekstów i publikacji edukacyjnych. Oferujemy inspirujące miejsce pracy i niepowtarzalny widok z biura na gdyński port!

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, animacja kultury lub pokrewne,
Doświadczenie w samodzielnej organizacji, kreacji oraz koordynacji projektów edukacyjnych lub kulturalnych,
Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży,
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków, przygotowywaniu oraz koordynowaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną,
Umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji,
Podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury,
Kreatywność, nieszablonowe myślenie,
Umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość,
Umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu.

Dodatkowo mile widziane będą: Znajomość nowych trendów w edukacji

Zainteresowanie problematyką będącą przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji.

Podstawowe obowiązki:

Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych,
Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym utrzymywanie kontaktów z placówkami oświatowymi,
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań edukacyjnych,
Przygotowywanie tekstów i publikacji edukacyjnych,
Realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem,
Wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys /CV/
- list motywacyjny
- propozycja działania edukacyjnego dla młodzieży w wieku 13 – 15 lat związanego z problematyką współczesnych ruchów migracyjnych wraz z budżetem (do 10.000 zł), dołączona w formie papierowej
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/-tki.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: specjalisty/ki ds. edukacji. ".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci/-tki zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Administracji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: woj. podkarpackie

Data ogłoszenia: 2017-10-31

Ważne do: 2017-11-30

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej poszukuje:
Specjalisty ds. Administracji
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego ,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. niebycie karanym zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
5. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra,
6. staż pracy na stanowisku kierowniczym (do okresu stażu wlicza się: zatrudnienie w ramach stosunku pracy, zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, odbyte staże i praktyki),
7. znajomość przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury oraz ustawy o muzeach,
8. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych; ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
9. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niezbędnych procesów i procedur formalnych w stopniu umożliwiającym sprawne przygotowanie inwestycji do realizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń,
10. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE,
11. zdolności menedżerskie w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętności organizatorskie,
12. odporność na stres, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, dokładność, zaangażowanie,
13. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
15. obsługa komputera (MS Office, Internet).
Wymagania dodatkowe:
1. Wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z ochroną zabytków, zarządzanie, historia sztuki, zarządzanie kulturą, ekonomia, prawo, administracja,
2. Co najmniej 2 letni staż pracy w instytucji kultury,
3. Doświadczenie w pisaniu procedur i zarządzeń wewnętrznych dla instytucji kultury,
Do obowiązków Specjalisty ds. Administracji będzie należało:
1) ścisła współpraca z Dyrektorem w kierowaniu całością pracy Muzeum, w szczególności w zakresie organizacji, zarządzania oraz rozwoju działalności Muzeum,
2) nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych realizowanych przez Muzeum,
3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przyjętych zadań, oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem tych środków,
4) koordynacja inwestycji,
5) opracowanie i realizacja strategii wewnętrznego obiegu informacji i zarządzeń,
5) inspirowanie efektywnych rozwiązań w systemie kierowania Muzeum,
6) nadzór nad stanem technicznym infrastruktury Muzeum,
7) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Muzeum,
12) nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Muzeum;
14) nadzór nad podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie eksploatacji budynku.
13) nadzór nad pracownikami dozoru mienia i ochrony osób oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi związane z bezpieczeństwem obiektu Muzeum i osób w nim przebywających;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne
1) CV opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)."
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy; kopie umów cywilnoprawnych; kopie zaświadczeń o odbytych stażach lub praktykach; wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata),
4) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894),
5) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa, Markowa 1487 lub e-mailowo: sekretariat@muzeumulmow.pl
Kontakt: Barbara Kwaśniak tel. 17 224 10 15, sekretariat@muzeumulmow.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Emigracji w Gdyni

Na terenie: Gdynia

Data ogłoszenia: 2017-10-31

Ważne do: 2017-11-13

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych;
 • Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym utrzymywanie kontaktów z placówkami oświatowymi;
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań edukacyjnych;
 • Przygotowywanie tekstów i publikacji edukacyjnych;
 • Realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem;
 • Wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, animacja kultury lub pokrewne;
 • Doświadczenie w samodzielnej organizacji, kreacji oraz koordynacji projektów edukacyjnych lub kulturalnych;
 • Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży;
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków, przygotowywaniu oraz koordynowaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną;
 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji;
 • Podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury;
 • Kreatywność, nieszablonowe myślenie;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość;
 • Umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • Znajomość nowych trendów w edukacji;
 • Zainteresowanie problematyką będącej przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni.

Warunki pracy na stanowisku:

          Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys /CV/;
 • list motywacyjny;
 • propozycja działania edukacyjnego dla młodzieży w wieku 13 – 15 lat związanego z problematyką współczesnych ruchów migracyjnych wraz z budżetem (do 10.000 zł), dołączona w formie papierowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/-tki.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:                                                „Nabór na stanowisko: specjalisty/ki ds. edukacji. ”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci/-tki zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. social media

Poszukuje: Muzeum Powstania Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-10-26

Ważne do: 2017-11-15

Główne zadania:

·         współtworzenie strategii komunikacji w internecie,

·         samodzielne tworzenie i zarządzanie treścią w mediach społecznościowych i na stronie internetowej,

·         moderowanie treści pojawiających się na profilach społecznościowych,

·         rozwój i poszerzanie zakresu ofertowego z obszaru online/interactive/social media,

·         współtworzenie rozwiązań i projektów on-line, raportów oraz analiz,

·         tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

·         realizacja projektów medialno-komunikacyjnych,

·         bieżące wsparcie przy eventach,

·         koordynacja pracy podwykonawców oraz współpracowników.

Wymagania:

·         doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi w social media (w tym znajomość Facebook Ads),

·         bardzo dobra orientacja w internecie i trendach social media,

·         nienaganna znajomość języka polskiego, umiejętność redagowania krótkich tekstów,

·         doświadczenie w administrowaniu stronami internetowymi (obsługa CMS),

·         znajomość programów graficznych umożliwiająca samodzielne przygotowywanie grafik do mediów społecznościowych,

·         mile widziana podstawowa znajomość programów do montażu wideo i tworzenia animacji,

·         znajomość Google Analytics oraz zdolności analityczne,

·         samodzielność,

·         umiejętność niestandardowego i krytycznego myślenia,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

 

Oferujemy:                                                                                                                                                         

·         pracę w prestiżowej instytucji kultury,       

·         udział w ciekawych projektach,

·         twórcza i przyjazna atmosfera pracy w doświadczonym zespole,

·         możliwość intensywnego pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji,

·         możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań,

·         wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do 15.11.2017 r. na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Specjalista ds. Social Media”

lub e-mailem: kadry@1944.pl

 

Prosimy o zamieszczenie na CV adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa. Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Muzeum Powstania Warszawskiego w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Social Media, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: http://muzeum.bytom.pl/?p=7462

Data ogłoszenia: 2017-10-26

Ważne do: 2017-11-30

Poszukujemy opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Wymagania:

Minimum średnie wykształcenie
Doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym
Dokładność, systematyczność, zorganizowanie
Zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność
Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
Umiejętność pracy pod presją czasu
Wysoka kultura osobista
Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office
Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
Posiadanie książeczki SANEPID / uzyskanie po pozytywnej rekrutacji
 

Wymagania dodatkowe

Mile widziana umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym
Chęć podnoszenia kwalifikacji
Otwartość, komunikatywność
Ogólna wiedza o Górnym Śląsku
Znajomość gwary śląskiej
 

 

Opis stanowiska:

Sprzątanie sal ekspozycyjnych, magazynów oraz biur w budynkach Muzeum
Czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów na ekspozycjach
Obsługa  gości zwiedzających ekspozycje
Obsługa oraz uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach muzealnych (warsztaty, lekcje muzealne, wernisaże, spotkania itp.)
Obsługa kasy fiskalnej oraz kawiarenki muzealnej
 

Oferujemy:

Ciekawą i satysfakcjonującą pracę
Stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony; docelowo- umowa na czas nieokreślony)
Możliwość rozwoju zawodowego
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V. – wraz z danymi kontaktowymi, osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 29 listopada 2017 roku do godz. 15.30 (z dopiskiem „Kadry-wystawy”).

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. systemów informatycznych / Informatyk

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-10-25

Ważne do: 2017-11-27

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zatrudni: specjalistę ds. systemów informatycznych

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Ogłoszenie: Specjalista ds. systemów informatycznych / Informatyk Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. systemów informatycznych / Informatyk

Opis stanowiska:
- zapewnienie wsparcia w obszarze infrastruktury IT - MS Windows/MS Windows Server/Linux/Fortigate
- konfigurowanie oraz serwis sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego
- zarządzanie systemami bazodanowymi MSSQL/Postgress
- praca nad doskonaleniem i usprawnianiem systemu
- zarządzanie sprzętem IT
- przygotowanie i rozbudowa nowych stanowisk pracy (urządzenia biurowe)

Wymagania:
- wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (również studenci ostatnich lat studiów)
- zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
- zdolności komunikacyjne

Kontakt:
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających list motywacyjny oraz CV na adres: rwolan@nifc.pl z umieszczeniem w temacie wiadomości: Specjalista ds. systemów informatycznych + imię i nazwisko.

Oferujemy:
- pracę w renomowanej instytucji kultury
- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie (31-111), przy al. Krasińskiego 11a. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system