Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Opiekun ekspozycji w instytucji kultury

Poszukuje: Klavo Sp. z o.o.

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-06-08

Ważne do: 2018-06-30

Poszukujemy osób na stanowisko opiekuna ekspozycji w jednej z renomowanych krakowskich instytucji kultury.

Ogłoszenie: Opiekun ekspozycji w instytucji kultury Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun ekspozycji w instytucji kultury

Zakres obowiązków:
• obsługa zwiedzających;
• monitorowanie sal wystawowych;
• proste prace techniczne i porządkowe;
• przekazywania zwiedzającym ogólnych informacji o:

 • eksponatach i założeniach danej wystawy,
 • rozkładzie pomieszczeń w salach wystawowych oraz w muzeum
 • ścieżkach zwiedzania,
 • historii, architekturze, fundatorach muzeum oraz cenach biletów,
 • wydarzeniach organizowanych przez muzeum;

• ponadto, w zakresie współpracy z poszczególnymi działami muzeum:

 • pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz oprowadzań grup zorganizowanych;
 • pomoc przy organizacji wystaw, wernisaży i dodatkowych wydarzeń;
 • zbieranie i przekazywanie informacji o funkcjonalności wystaw i stanie ekspozycji;

Wymagania podstawowe:
• status studenta, uprawnienia do ulg podatkowych,
• dyspozycyjność minimum 20 godzin między wtorkiem a piątkiem w godzinach 10:00-18:00 (w tym pełna dyspozycyjność w środy)
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoka kultura osobista,
• komunikatywność i wysokie umiejętności interpersonalne,
• asertywność,
• obowiązkowość i punktualność;

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• wykształcenie kierunkowe związane z kulturami Dalekiego Wschodu,
• znajomość języka japońskiego lub innych języków dalekowschodnich;

Oferujemy:
• ciekawą pracę w prestiżowej krakowskiej instytucji kultury,
• umowę zlecenie,
• możliwość zaangażowania się i współtworzenia wydarzeń kulturalnych w Krakowie,
• pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
• pracę w systemie zmianowym w trzech wariantach godzinowych: 10:00-14:00, 14:00-18:00 i 10:00-18:00

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie cv ze zdjęciem na adres: hr@klavo.pl i zatytułowanie wiadomości: "Opiekun ekspozycji Kraków - praca". Prosimy również o zawarcie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Klavo Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13, 00-052 Warszawa, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Klavo Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13, 00-052 Warszawa”.

Administratorem danych osobowych podanych w CV jest Klavo Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13, 00-052 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: office@klavo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
b) w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. ekonomicznych

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-06-08

Ważne do: 2018-07-09

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. ekonomicznych w Dziale Finansowo-Księgowym.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         sporządzanie dokumentów finansowych, sprawozdań;

·         przygotowanie umów cywilnoprawnych;

·         opracowanie projektu dotacji celowych;

·         prowadzenie kasy i sporządzanie dokumentów kasowych;

·         prowadzenie rejestrów  umów o dzieło, umów zlecenie;

·         sporządzanie list płac oraz naliczanie składek ZUS;

·         terminowe rozliczanie z ZUS i US;

·         prowadzenie rozliczeń lekarskich za czas choroby zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·         sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych i dowodów wpłat;

·         prowadzenie  indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników;

·         sporządzanie sprawozdań okresowych analiz kosztów i przychodów;

·         prowadzenie księgi przedmiotów nietrwałych i środków trwałych;

·         rozliczanie innych wartości pieniężnych (bilety wstępu, wydawnictwa, itp.);

·         prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania biletów wstępu, dokumentów KP, KW, czeków.

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowe;

·         umiejętność obsługi programów biurowych: (pakiet MS Office), kadrowo-płacowych, Płatnik;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

·         min. 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach.

Warunki pracy:

·         rodzaj umowy − umowa o pracę;

·         wymiar czasu pracy − pełny etat;

·         miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2.

Oferujemy:

·         pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

·         wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;

·         pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;

·         możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

·         cv;

·         list motywacyjny;

·         oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec,

tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89 , e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl

Dane osobowe kandydatów:

I.      będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

II.      nie będą udostępniane innym odbiorcom;

III.      będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

IV.      nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

I.      dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;

II.      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2018 r. 
z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Specjalisty ds. ekonomicznych w Dziale Finansowo-Księgowym.”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów bez podania przyczyn.

Oświadczenie niezbędne do celów rekrutacyjnych do pobrania na stronie: http://muzeuminstrumentow.pl/portal/index.php/aktualnosci/praca-w-muzeum/361-specjalisty-ds-ekonomicznych

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent konserwatorski

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej wSierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-05-30

Ważne do: 2030-07-20

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego
do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

1.      Wymagania:

·           Wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki,

·           Doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy

            rzemiośle artystycznym, meblach, rzeźbie itp. eksponatów muzealnych

·           Znajomość specyfiki pracy w muzeum

·           Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

·           Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

 Mile widziane:

·           Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

·           Znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych

·           Znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,

2.      Charakterystyka prac

·         Konserwacja i restauracja muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)

·         Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich

·         Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich

·         Nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów nieruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego

·         Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej

·         Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.

3.    Warunki pracy:

·         umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin

·         miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

 

4.    Wymagane dokumenty:

·         CV

·         List motywacyjny

·         Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Klauzula informacyjna:

·         Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

·         W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

·         Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2018 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik

Poszukuje: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Na terenie: województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2018-05-29

Ważne do: 2018-06-12

Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko przewodnika.
Termin składania ofert do 12 czerwca 2018 r.
Możliwy termin zatrudnienia w instytucji: od 1 lipca 2018 r.

Zakres obowiązków:
• profesjonalna obsługa ruchu turystycznego – oprowadzanie po muzeum u jego najbliższym otoczeniu., udzielanie na bieżąco informacji na temat historii Muzeum, jego zbiorów i ekspozycji;
• udział w organizacji imprez na terenie Muzeum;
• udział w pracach związanych z wystawiennictwem: organizowanie wystaw , dbałość o ekspozycję stałą;
•prowadzenie działalności oświatowej dla szkół : prelekcje , wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum , szkół lub zabytków;
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie min. średnie
• dobra znajomość j. angielskiego
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• kultura osobista;
• rzetelność, otwartość w kontaktach międzyludzkich, samodzielność w działaniu, zdolności organizacyjne.

Wymagania dodatkowe:
• zainteresowanie historią i kulturą regionu;
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia sztuki ,historia ;
• znajomość innych języków obcych;
• doświadczenie w pracy w zespole , udział w wolontariacie.

Oferujemy:
• umowę o pracę
• pracę w prestiżowej instytucji kultury

Rekrutacja
Dwa etapy:
I – przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności.
W składanej dokumentacji należy złożyć następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko przewodnika, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam ,że podanie moich danych osobowych było dobrowolne”.
Dokumentację należy złożyć w terminie do 12 czerwca 2018 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów.
Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 12 czerwca 2018r.
Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Dotyczy naboru pracownika”.
II – rozmowa kwalifikacyjna
O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje dodatkowe
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów telefon: 25 792 57 17.
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 221§1 Kodeksu Pracy.
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Staż / Dział Edukacji

Poszukuje: Muzeum Gdańska

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2018-05-24

Ważne do: 2018-06-03

Celem stażu jest nabycie kwalifikacji pedagogicznych z zakresu edukacji muzealnej (w tym dydaktyka muzealna) w tematyce historia sztuki i historia Gdańska oraz możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Zakres obowiązków

Zapoznanie się szczegółowo ze specyfiką pracy w dziale edukacji oraz (bardziej ogólne) pozostałych działach merytorycznych. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną instytucji. Wprowadzenie do oferty propozycji własnych rozwiązań, samodzielne prowadzenie zajęć edukacyjnych z grupami szkolnymi według elastycznych założeń i teorii edukacji - metodyka pracy pedagogicznej w muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektora Muzeum Historii Medycyny nauczyciela akademickiego

Poszukuje: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-05-22

Ważne do: 2018-06-08

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Dyrektora Muzeum Historii Medycyny

nauczyciela akademickiego

Nr ref. APK/1210-27/2018

Ogłoszenie: Dyrektora Muzeum Historii Medycyny nauczyciela akademickiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektora Muzeum Historii Medycyny nauczyciela akademickiego

I. Wymagania kwalifikacyjne:

 

1.     Wykształcenie wyższe magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum (historia, historia sztuki, kulturoznawstwo lub pokrewne).

2.     Doświadczenie  w kierowaniu zespołem.

3.     Dodatkowym atutem będzie pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach kultury, w ośrodkach naukowo-badawczych, zarządzanie projektami, badaniami, kierowanie organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem działającym w sferze kultury czy nauki.

4.     Mile widziany będzie dorobek naukowy, książki lub publikacje w zakresie historii medycyny.

5.     Biegła znajomość języka polskiego.

6.     Znajomość języka angielskiego.

 

II. Wymagane dokumenty:

 

1.     Zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem.

2.     Autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Muzeum Historii Medycyny uwzględniającej możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracę z podobnymi instytucjami w kraju i zagranicą, w formie pisemnej oraz elektronicznej (max 8 stron A4)

3.     Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej ewentualnie dydaktycznej oraz pracy na stanowisku kierowniczym.

4.     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych. zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to z unormowań obowiązujących).

5.     Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

6.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Termin składania ofert: do dnia 8/06/2018 do godz 15:00.   

Oferty mogą być składane w formie papierowej w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego adres : ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,  albo w formie elektronicznej na adres:praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia.

Kontakt: (22) 57 20 326

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a  nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WUM https://praca.wum.edu.pl/content/podjęcie-zatrudnienia-konkursy.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Gliwice

Data ogłoszenia: 2018-05-18

Ważne do: 2018-06-30

Poszukujemy współpracowników: historyków, etnografów, antropologów, polonistów, kulturoznawców, historyków sztuki - do współtworzenia i realizowania zajęć edukacyjnych.

Oczekujemy: wykształcenia kierunkowego, doświadczenia i/lub predyspozycji do pracy z różnymi grupami wiekowymi, dobrej organizacji pracy, pomysłowości, samodzielności, kreatywności i entuzjazmu, zainteresowania historią Polski i jej dziedzictwem kulturowym.

Mile widziane: uprawnienia pedagogiczne i referencje.

Niezbędne: zapał do pracy i chęć dzielenia się wiedzą.

Oferujemy: współpracę w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenie. Możliwość późniejszego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

 

CV, list motywacyjny i ewentualne referencje prosimy przesyłać na adres: edukator@muzeum.gliwice.pl

Prosimy o opatrzenie CV klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia.

 

Informacja:
Administratorem danych osobowych podanych w CV jest Muzeum w Gliwicach z siedzibą: ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Upowszechniania i Edukacji

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-20

Dyrektor Muzeum MIasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Upowszechniania i Edukacji

Ogłoszenie: Kierownik Działu Upowszechniania i Edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Upowszechniania i Edukacji

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane kierunki humanistyczne, w tym: animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, turystyka,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne oprowadzanie
 • i prowadzenie zajęć,
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe (preferowane w instytucji sfery finansów publicznych) co najmniej 3 lata,
 • Ogólna wiedza o historii Łodzi,
 • Praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (MS Office) oraz nowoczesnych narzędzi współpracy grupowej i komunikacji,
 • Umiejętność kierowania zespołem, podejmowania decyzji pod presją czasu, odporność na stres,
 • Umiejętność budowania i wdrażania strategii działania,
 • Umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne,
 • Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Kryteria dodatkowe:

 • Uprawnienia przewodnika.
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Znajomość innych języków obcych.
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
 • Zdolności animacyjne.

Obowiązki:

 • Nadzór nad poprawnym formalnie i merytorycznie wypełnianiem obowiązków podległych pracowników w zakresie właściwości działu.
 • Aktywny udział w pracach podległego działu.
 • Bieżące monitorowanie spraw wpływających do działu oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
 • Organizacja, koordynacja i realizacja obsługi zwiedzających w zakresie oprowadzania na wystawach stałych i czasowych;
 • Opracowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej poprzez zróżnicowane formy przekazu, w tym m.in.: lekcje muzealne, wykłady, sesje, konkursy, warsztaty edukacyjne, wydawnictwa popularyzatorskie;
 • Przygotowywanie programu edukacyjnego realizującego misję Muzeum, towarzyszącego ekspozycji stałej i wystawom czasowym oraz programów merytorycznych popularyzujących zbiory muzealne za pomocą zróżnicowanych form przekazu;
 • Opracowywanie publikacji w zakresie działalności edukacyjnej Muzeum oraz wydawnictw popularyzatorskich, m.in. stanowiących materiały pomocnicze w pracy oświatowej;
 • Współpraca w zakresie działań edukacyjnych ze szkołami, centrami kultury, instytucjami społeczno-kulturalnymi i innymi organizacjami oraz osobami fizycznymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej;
 • Sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdań okresowych dotyczących frekwencji, sposobu zwiedzania, projektów edukacyjnych, wydarzeń towarzyszących, itp.;
 • Inicjowanie działań edukacyjnych w różnych przedziałach wiekowych (organizacja lekcji, warsztatów muzealnych, spotkań).
 • Inicjowanie i organizowanie wydarzeń muzealnych związanych z upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy o historii Łodzi na bazie prezentowanych wystaw stałych i czasowych, posiadanych zbiorów oraz prowadzenie szczegółowej ich dokumentacji.
 • Oprowadzanie grup zorganizowanych i osób indywidualnych.
 • Prowadzenie prac badawczych związanych z podejmowanymi i realizowanymi przez podległy dział tematami.

Sposób aplikacji:
W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 • życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zmianami),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty należy składać osobiście do siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi: ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013
Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Monter – konserwator (hydraulik) w Dziale Sanitarnym

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-21

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

monter – konserwator (hydraulik) w Dziale Sanitarnym

Zakres czynności:

Nadzór nad prawidłową eksploatacją, konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń sanitarnych w Zamku i we wszystkich obiektach należących do Zamku.

Ogłoszenie: Monter – konserwator (hydraulik) w Dziale Sanitarnym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Monter – konserwator (hydraulik) w Dziale Sanitarnym

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie techniczne,
 • wiedza z zakresu instalacji sanitarnych Wod-Kan, C.O. w tym z chłodnictwa i klimatyzacji,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne „E2” w zakresie eksploatacji i instalacji energetycznych,
 • min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, uczciwość,
 • umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia:

 • umowę o pracę (pełny etat),
 • miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,
 • stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 21/05/2018r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „HYDRAULIK”

lub na adres:

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych

Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie,
Pl. Zamkowy 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator posadzek w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-25

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

konserwator posadzek w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Zakres czynności:

 • codzienne sprzątanie wyznaczonego rejonu oraz woskowanie posadzek drewnianych w salach,
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń Zamku (m.in. mycie luster, żyrandoli, odkurzanie kobierców),
 • obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek,
 • zapewnienie czystości pomieszczeń w dni wolne od pracy i święta w ramach dyżurów,
 • obsługa uroczystości zamkowych (koncerty, wykłady, lekcje muzealne).
Ogłoszenie: Konserwator posadzek w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator posadzek w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Wymagania:

Dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (sporadycznie) na wysokości powyżej 3 metrów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełny etat,
 • pracę jednozmianową 7.00–15.00 (+ dyżur sobotnio-niedzielny 1-2 razy w miesiącu),
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 25/05/2018 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „konserwator posadzek”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie, 
Pl. Zamkowy 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowa/Księgowy

Poszukuje: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na terenie: Warszawa Wilanów

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-18

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowa/Księgowy

Do zadań na stanowisku pracy będzie należało:

 • Wprowadzanie do systemu ewidencji księgowej faktur kosztowych, wyciągów bankowych, zaliczek pracowniczych
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań do GUS oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Bieżąca analiza poprawności zapisów księgowych
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Udział w pracach związanych ze sporządzaniem bilansu rocznego
 • Rozliczanie zaliczek i delegacji krajowych i zagranicznych pracowników muzeum
 • Uzgadnianie rozrachunków
 • Kontrola nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów
 • Współpraca w zakresie bieżących prac w dziale

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne o profilu finanse i rachunkowość)
 • Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Księgowej/Księgowego
 • Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości i podatków VAT i CIT
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office- w szczególności Excel
 • Znajomość programów księgowych (mile widziana znajomość programu Symfonia)
 • Samodzielność, terminowość, sumienność i zaangażowanie
 • Umiejętność komunikacji i pracy w zespole

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Współpracę w wykwalifikowanym zespole w miłej atmosferze pracy
 • Pracę w uroczym miejscu
 • Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać klikając w przycisk aplikuj na stronie https://www.pracuj.pl/praca/ksiegowa-ksiegowy-warszawa,oferta,6023751

lub w wersji tradycyjnej na adres Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa (z dopiskiem: Rekrutacja – Księgowa/Księgowy).

Na zgłoszenia oczekujemy do18.05.2018 r.
Z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji skontaktujemy się do dnia 30.05.2018 r.

Informujemy:
Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Będą one przetwarzane przez Muzeum na podstawie zgody kandydata, która może być odwołana w każdym czasie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum w podanych powyżej celach prosimy umieścić w zgłoszeniu.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Administratorem danych osobowych podanych w CV jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Technik - Konserwator Obiektu

Poszukuje: Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na terenie: Toruń

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-16

Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu poszukują kandydata na stanowisko pracy Technik - Konserwator Obiektu

Miejsce pracy: Planetarium w Toruniu

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów Planetarium pod względem bieżącej eksploatacji oraz konserwacji
 • czuwanie nad terminowością i jakością wykonywanych na terenie obiektów przeglądów oraz serwisów
 • koordynacja i monitorowanie usuwania usterek budowlanych
 • współpraca z firmami specjalistycznymi konserwującymi urządzenia i instalacje oraz nadzór nad firmami wykonującymi prace zlecone w obiektach
 • nadzór nad właściwym stanem instalacji technicznych i zabezpieczających oraz wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych i remontowo – naprawczych
 • realizacja wszelkich innych czynności dotyczących technicznego utrzymania nieruchomości
 • monitorowanie pracy urządzeń użytkowanych w budynkach Planetarium, na sali projekcyjnej i salach wystawowych oraz aktywne podejmowanie działań korygujących, naprawczych i przywracanie zdolności urządzeń do działania
 • realizacja zakupów materiałowych, w tym: eksploatacyjnych, warsztatowych, biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności organizacyjnej instytucji
 • nadzór nad właściwym stanem terenów zewnętrznych oraz świadczeniem przez innych wykonawców usług w zakresie utrzymania czystości.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora, mechanika, elektryka
 • praktyczne umiejętności techniczne, naprawcze, remontowe
 • ogólna wiedza z zakresu mechaniki, hydrauliki, stolarstwa, ślusarstwa
 • mile widziane posiadanie uprawnień SEP
 • umiejętność wdrażania własnych pomysłów
 • dokładność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania na stronie https://www.pracuj.pl/praca/technik-konserwator-obiektu-torun,oferta,5998884

Dokumenty można także składać osobiście lub listownie, przedkładając: list motywacyjny, życiorys (CV), kserokopię dyplomów poświadczających wykształcenie, inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.

Pozostałe dokumenty, w tym kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach i niezbędne oświadczenia należy dostarczyć po decyzji dotyczącej zatrudnienia.

Informacje uzupełniające

Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu przy ul. Franciszkańskiej 15 - 21. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Oddziale Stacja Radegast

Poszukuje: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-14

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko: Asystent w Oddziale Stacja Radegast

Obowiązki:

- prowadzenie pracy edukacyjnej z różnymi grupami wiekowymi,

- opracowywanie i realizacja scenariuszy lekcji muzealnych,

- podejmowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych,

- opracowywanie i realizacja scenariuszy wystaw stałych i czasowych,

- opracowywanie publikacji naukowych, folderów, katalogów,

- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ekspozycją muzealną,

- pełnienie dyżurów merytorycznych w dni powszednie oraz weekendy i święta.

Ogłoszenie: Asystent w Oddziale Stacja Radegast Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Oddziale Stacja Radegast

Wymagania:

- wykształcenie wyższe specjalistyczne, ukończone studia humanistyczne, preferowany kierunek studiów : historia,

- znajomość tematyki historii Polski i świata, w szczególności historii Żydów

i Zagłady,

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

- umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu,

- bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,

- umiejętność kreatywnego działania,

- praktyczna znajomość obsługi programów pakietu MS Office lub tożsamych,

- zaangażowanie w wykonywaną pracę,

- wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

- rozwój zawodowy,

- pracę przy ciekawych projektach naukowych i edukacyjnych w gronie doświadczonych historyków i muzealników,

- umowa o pracę na czas określony,

- pełen etat.

Poświadczone podpisem dokumenty (CV i list motywacyjny), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA DO ODDZIAŁU STACJA RADEGAST”, prosimy składać osobiście w sekretariacie Muzeum, lub przysłać drogą elektroniczną skany dokumentów, na adres kadry@muzeumtradycji.pl (w tytule maila „REKRUTACJA DO ODDZIAŁU STACJA RADEGAST”), w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r. włącznie.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 15 maja 2018r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w każdym czasie.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do niewyłonienia kandydata oraz prawo do wyłącznej interpretacji powyższego ogłoszenia.

Prosimy załączyć następującą klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Etnograf

Poszukuje: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-30

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” ogłasza nabór na wolne stanowisko Etnografa, wielkość wymiaru etatu do uzgodnienia, umowa o pracę.

Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

 • pozyskiwanie zbiorów,
 • prowadzenie dokumentacji muzealnej: księga wpływów, księga inwentarzowa, karty ewidencyjne, wpisy w programie MUSNET lub analogicznym,
 • nadzór nad ekspozycją muzealną,
 • opracowywanie scenariuszy aranżacji wnętrz i wystaw,
 • dokonywanie cyklicznych przeglądów muzealiów,
 • nadzór nad pracami remontowymi i konserwatorskimi,
 • udział w badaniach terenowych,
 • opracowywanie i publikowanie wyników badań,

Wymagania:

Niezbędne:

1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

2. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie etnografii, etnologii lub antropologii kulturowej lub kulturoznawstwa,

3. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

Mile widziane:

 • doświadczenie w badaniach nad ludową kulturą materialną,
 • znajomość specyfiki regionalnej: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie,
 • doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i popularno-naukowych,
 • znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
 • znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
 • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie pracy w muzeum,

Cechy, postawy, umiejętności:

1. wysokie kompetencje interpersonalne oraz komunikacyjne,

2. samodzielność, samodyscyplina i odpowiedzialność,

3. dobra organizacja pracy,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Korzyści dla potencjalnego pracownika:

1. przyjazna atmosfera w pracy,

2. możliwość awansu i rozwoju,

3. umowa o pracę,

4. praca wolna od rutyny,

5. stabilna pozycja firmy na rynku (sfera budżetowa).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae (życiorys),
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko - Etnograf ” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie
w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2018 r.

Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. organizacji wydarzeń

Poszukuje: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na terenie: Biuro w Warszawie

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-18

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poszukuje specjalisty ds. organizacji wydarzeń.

Miejsce pracy: biuro w Warszawie oraz miejsca w których odbywają się wydarzenia kulturalne w które zaangażowane jest Muzeum.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. wsparcie i koordynacja działań Muzeum w zakresie organizowanych i planowanych wydarzeń kulturalnych, w tym wydarzeń organizowanych w ramach programu rządowego „Niepodległa”

2. współpraca oraz koordynacja usług zlecanych na zewnątrz,

3. współpraca z pracownikami oraz partnerami Muzeum,

4. realizacja działań zgodnie z opracowanym planem pracy Działem Promocji.

Ogłoszenie: Specjalista ds. organizacji wydarzeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. organizacji wydarzeń

WYMAGANIA:

1. doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz pozyskiwania partnerów,

2. dobra organizacja pracy własnej, samodzielność; odpowiedzialność za podejmowane działania i efekty powierzonych prac,

3. znajomość trendów w branży kulturalnej,

4. łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji międzyludzkich, otwartość, komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, pomysłowość, inicjatywa w działaniu,

5. mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury,

6. podstawowa wiedza historyczna,

OFERUJEMY
Umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny.

WARUNKI APLIKOWANIA
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV zawierające opis realizowanych projektów kulturalnych do dnia 18 maja 2018 r. na adres: rekrutacja@muzeumpilsudski.pl W tytule wiadomości prosimy wpisać „Rekrutacja – Dział Promocji”. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista /specjalistka ds. fotografowania (fotografia makro)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-05-08

Ważne do: 2018-05-18

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. fotografowania/specjalistki ds. fotografowania (fotografia makro) w związku z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Ogłoszenie: Specjalista /specjalistka ds. fotografowania (fotografia makro) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista /specjalistka ds. fotografowania (fotografia makro)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • udokumentowane - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie o kierunku fotograficznym,
 • doświadczenie w pracy ze studyjnym sprzętem oświetleniowym oraz innymi urządzeniami studyjnymi,
 • znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,
 • obsługa programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw,
 • obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).

GŁÓWNE ZADANIA

 • wykonywanie fotografii o charakterze dokumentacyjnym obiektów muzealnych,
 • wykonanie do końca projektu digitalizacji 7401 obiektów z kolekcji Gabinetu Monet i Medali (co najmniej 14802 zdjęcia),
 • obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej,
 • ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem,
 • uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,

OFERUJEMY

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie brutto min. 6750 zł - max. 7055 zł (w zależności od stażu pracy), zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 grudnia 2020r.,
 • wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 18.05.2018r.,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
 • miejsce składania dokumentów:

Muzeum Narodowe w Warszawie 
Dział Spraw Pracowniczych 
al. Jerozolimskie 3 
00-495 Warszawa 
z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/10/POPC

 • oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.

INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Etnografa

Poszukuje: Muzeum ,, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2018-05-07

Ważne do: 2018-05-30

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko:
Etnografa

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
ogłasza nabór na wolne stanowisko Etnografa, wielkość wymiaru etatu do uzgodnienia, umowa o pracę.

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Etnografa Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Etnografa

 

I. Wymagania:
Niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie etnografii, etnologii lub antropologii kulturowej lub kulturoznawstwa,
3. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

Mile widziane:

1. doświadczenie w badaniach nad ludową kulturą materialną,
2. znajomość specyfiki regionalnej: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie,
3. doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i popularno-naukowych,
4. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
5. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
6. znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
7. doświadczenie pracy w muzeum,

II. Cechy, postawy, umiejętności:

1. wysokie kompetencje interpersonalne oraz komunikacyjne,
2. samodzielność, samodyscyplina i odpowiedzialność,
3. dobra organizacja pracy,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

III. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

1. pozyskiwanie zbiorów,
2. prowadzenie dokumentacji muzealnej: księga wpływów, księga inwentarzowa, karty ewidencyjne, wpisy w programie MUSNET lub analogicznym,
3. nadzór nad ekspozycją muzealną,
4. opracowywanie scenariuszy aranżacji wnętrz i wystaw,
5. dokonywanie cyklicznych przeglądów muzealiów,
6. nadzór nad pracami remontowymi i konserwatorskimi,
7. udział w badaniach terenowych,
8. opracowywanie i publikowanie wyników badań,

IV. Korzyści dla potencjalnego pracownika:

1. przyjazna atmosfera w pracy,
2. możliwość awansu i rozwoju,
3. umowa o pracę,
4. praca wolna od rutyny,
5. stabilna pozycja firmy na rynku (sfera budżetowa).

V. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,
• curriculum vitae (życiorys),
• kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż
pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie
z podanym adresem zwrotnym na adres Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko - Etnograf ” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie
w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2018 r.

Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-05-04

Ważne do: 2018-06-06

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy.  
Ogłoszenie: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie rynku funduszy unijnych, Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wszystkich innych instytucji finansujących instytucje kultury,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami Muzeum finansującymi projekty,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków UE oraz z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • monitorowanie złożonych wniosków do momentu uzyskania dofinansowania oraz ich realizacja,
 • opracowanie niezbędnych dokumentów projektowych, raportów i sprawozdań,
 • organizacja pracy Zespołu i nadzór nad realizacją powierzonych zadań.

Oczekujemy:

 • min. 3 lat pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomości rynku funduszy UE,
 • znajomości technik projektowania i zarządzania projektami,
 • biegłej znajomość języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel),
 • wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, europeistyki lub politologii,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia,
 • konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość uczestnictwa w kursach językowych,
 • ciekawą pracę w prestiżowej Instytucji,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 04.06.2018 r. z dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji muzealnej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-04-11

Ważne do: 2018-06-06

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Opiekun ekspozycji muzealnej.

Opis stanowiska:
• dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji,
• utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych,
• obsługa kasy fiskalnej (program Iksoris),
• udzielanie informacji zwiedzającym,
• obsługa sklepiku muzealnego - sprzedaż biletów i wydawnictw,
• obsługa multimediów, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych,
• drobne prace gospodarcze.

Wymagania:
• preferowane wykształcenie średnie,
• doświadczenie w obsłudze klienta,
• dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy),
• odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność,
• wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne,
• umiejętność pracy w zespole,
• znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 30.04.2018 r. z dopiskiem w tytule „Opiekun ekspozycji muzealnej”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

 

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system