Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-30

Ważne do: 2022-07-25

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Dział Edukacji

Nr ref.: SE_1EM/2022

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Dział Edukacji

Nr ref.: SE_1EM/2022

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Zakres obowiązków:

×          tworzenie i aktualizacja całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy skierowanej do szkół, wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty

×          nadzór merytoryczny nad ofertą edukacyjną do szkół i przedszkoli 

×          prowadzenie konsultacji z interesariuszami oferty edukacyjnej

×          prowadzenie lekcji i innych działań edukacyjnych w ramach oferty Muzeum

×          prowadzenie i koordynacja działań adresowych do nauczycieli, w tym organizacja konferencji i szkoleń skierowanych do nauczycieli

×          nadzór nad centrum rezerwacji pod katem merytorycznym i jakościowym w zakresie oferty szkolnej

×          rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji, a w szczególności z Biurem Edukacji UM, WCIES, dzielnicowymi wydziałami i biurami kultury

×          udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowywanie programów towarzyszących w zakresie oferty dla szkół

×          koordynacja i ewaluacja pracy edukatorów zewnętrznych pod kątem predyspozycji do prac z poszczególnymi grupami wiekowymi 

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe 

×          min. 1 rok stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe na kierunkach: historia, historia sztuki lub animacja kultury

×          ukończone kursy pedagogiczne

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, elastyczność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego 

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. SE_1EM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                   kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  25.07.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent(ka) ds. administracji/kasjer(ka)

Poszukuje: Muzeum Pana Tadeusza

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ważne do: 2022-07-10

Muzeum Pana Tadeusza poszukuje pracowniczki/pracownika na stanowisko referent(ka) ds. administracji/kasjer(ka). Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń osoby zainteresowane pracą w naszym Zespole!

Ogłoszenie: Referent(ka) ds. administracji/kasjer(ka) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent(ka) ds. administracji/kasjer(ka)

CV prosimy przesłać do 10 lipca 2022, pocztą elektroniczną, na adres praca@ossolineum.pl z dopiskiem w temacie „referent ds. administracji”
 
Główne obowiązki na stanowisku
• instruowanie gości w sprawach związanych ze zwiedzaniem ekspozycji
• sprzedaż biletów wstępu
• obsługa sklepu muzealnego
• obsługa systemu rezerwacyjnego
• dozór ekspozycji muzealnych
• obsługa wydarzeń organizowanych przez Muzeum
 
Wymagania
• wykształcenie co najmniej średnie
• umiejętność obsługi kasy fiskalnej
• doświadczenie w pracy w sprzedaży
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
• wysoka kultura osobista
• dobra znajomość języka angielskiego; mile widziana znajomość języka niemieckiego lub ukraińskiego
• zdolności interpersonalne, otwartość na kontakty z ludźmi, umiejętność pracy w zespole
punktualność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
• mile widziane wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku
• dyspozycyjność (praca według miesięcznych harmonogramów, również w weekendy)
 
Oferujemy
• pracę na pełen etat w ramach nowoczesnego projektu muzealnego
• wynagrodzenie w wysokości 3700 zł brutto
• stabilną formę zatrudnienia oraz elastyczność w organizacji grafiku pracy
• szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
• prywatną opiekę medyczną – Medicover
• ubezpieczenie grupowe
• możliwość dofinansowania zajęć sportowych
• dofinansowanie do wypoczynku
• możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 
Prosimy o dopisanie w dokumentach klauzuli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2 stanowiska pracy)

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ważne do: 2022-07-08

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór do 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

(2 stanowiska pracy)

Ogłoszenie: Pracownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2 stanowiska pracy) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2 stanowiska pracy)

1. Wymagania:

·         wykształcenie wyższe, magisterskie: historia, historia sztuki, etnologia, kulturoznawstwo lub dziedziny pokrewne;

·         umiejętność pisania teksów o charakterze popularnonaukowym, opracowań historycznych; 

·         dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność;

·         dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;

·         umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Mile widziane:

·         doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kwerend archiwalnych;

·         aktywny udział w życiu naukowym potwierdzony publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych;

·         doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w instytucji kultury;

·         umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń naukowych oraz procesu przygotowywania publikacji;

·         bardzo dobra znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

2.  Charakterystyka prac:

1.       przygotowywanie tekstów popularnonaukowych, opracowań historycznych, artykułów promocyjnych z zakresu działalności Oddziału;

2.       opracowywanie merytoryczne zbiorów (przygotowywanie kart ewidencji naukowej);

3.       organizacja i udział w konferencjach, wykładach, prelekcjach;

4.       prowadzenie kwerend archiwalnych dotyczących zbiorów Muzeum;

5.       opracowanie projektów oraz organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych 

6.       oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach Muzeum;

7.       udział w działaniach promocyjnych.

 3. Warunki pracy:

·         umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin;

·         miejsce pracy – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu;

·         praca w nowoczesnej, dobrze wyposażonej instytucji;

·         możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;

·         legitymacja uprawniająca do darmowego wstępu do muzeów na terenie całej Polski;

·         możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

 

 4. Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

·         Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

·         Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

 

Klauzula informacyjna:

·         Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przezMuzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

·         W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

·         Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

5.  Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia

08.07.2022 r.  z adnotacją: „Oferta pracy w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kasjer

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ważne do: 2022-07-08

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabórna stanowisko Kasjer
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Wymagania:

·         wykształcenie minimum średnie (matura)

·         wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów

·         umiejętność obsługi komputera, oprogramowaniem pakietu MS Office, Excel

·         dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy,

·         zaangażowanie w wykonywaną pracę

·         umiejętność pracy pod presją czasu

 

Charakterystyka prac:

·         sprzedaż biletów, wydawnictw, wystawianie faktur, paragonów fiskalnych

·         obsługa kas fiskalnej, 

·         udzielanie informacji turystom 

·         przygotowywanie raportów i sprawozdań

 

                Mile widziane:

·         wykształcenie średnie ekonomiczne, wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)

·         doświadczenie w pracy w księgowości,

·         znajomość języka obcego 

 

3.    Warunki pracy:

·         umowa na cały etat 

·         miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen,

 

 

4.    Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

·         klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach  dostarcz nam  również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji o następującej treści:

·         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”

Klauzula informacyjna:

·         Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

·         W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

·         Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 

ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia08.07.2020 r.  z adnotacją: „Kasjer”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Muzeum informuje, że dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorski

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ważne do: 2022-07-15

Oferta pracy do działu konserwatorskiego DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1.     Wymagania:

·  Dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych z dziedziny konserwacji i restauracji dzieł sztuki: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej/ konserwacja papieru i skóry/ konserwacja tkanin zabytkowych/ konserwacja mebli zabytkowych/ itp.

·  Doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach, rzeźbie itp. eksponatach muzealnych

·  Znajomość specyfiki pracy w muzeum

·  Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

·  Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Mile widziane:

· Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

· Znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych

· Znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów

 

2.     Charakterystyka prac

· Konserwacja i restauracja muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)

· Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich

· Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich

· Nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów nieruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego

· Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej

· Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.

 

3.   Warunki pracy:

· Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin

· Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

 

4.   Wymagane dokumenty:

· CV

· List motywacyjny

· Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy dostępny na stronie https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/

· Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

· Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

KLAUZULA ZGODY do druku dostępna na stronie https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/

 

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.07.2022 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy referent ds. sprzedaży

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-28

Ważne do: 2022-07-12

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego Referenta ds. sprzedaży

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: SR_1OM/2022

 

Ogłoszenie: Starszy referent ds. sprzedaży Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy referent ds. sprzedaży

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego Referenta ds. sprzedaży

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: SR_1OM/2022

 

Zakres obowiązków:

×          udzielanie zwiedzającym informacji o wystawie, wydarzeniach, ofercie edukacyjnej i asortymencie w sklepach Muzeum

×          obsługa informacji telefonicznej

×          obsługa zwiedzających i klientów przed i po sprzedaży z naciskiem na kreowanie wizerunku Muzeum

×          obsługa systemu kasowego oraz raportowanie

×          wdrażanie strategii marketingowej Muzeum, współpraca przy tworzeni oferty Muzeum, monitorowanie i analiza potrzeb zwiedzających i klientów

×          tworzenie i analiza baz danych zwiedzających i klientów Muzeum (określanie potrzeb grup docelowych odbiorców)

×          przyjmowanie wydawnictw własnych i komisowych na stan księgarni

×          dbałość o estetykę oraz odpowiednią i kompletną ekspozycje asortymentu

×          współpraca z kontrahentami w zakresie wynajmowanych powierzchni Muzeum i organizowanych w nich wydarzeń

×          nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi.

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie średnie 

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe

×          wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          przyjazne środowisko pracy 

×          możliwość rozwoju zawodowego

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SR_1OM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                               kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  12.07.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-22

Ważne do: 2022-07-22

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in.  nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, ewidencji czasu pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

·        naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,

·        dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,

·        obsługa PUE ZUS,

·        obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,

·        terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,

·        prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,

·        prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,

·        prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·        dekretowanie i księgowanie dokumentów płacowych,

·        sporządzanie przelewów bankowych,

·        prowadzenie procesów rekrutacyjnych.

 

 

Wymagania: 

·        minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury),

·        wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe kierunkowe),

·        bardzo dobra znajomość prawa pracy,

·        doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,

·        komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, 

·        umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,

·        warunek konieczny: znajomość programu Symfonia Kadry i Płace,

·        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- możliwa ścieżka awansu,

- wynagrodzenie 5 000zł. – 6 500zł. brutto

- obsługa kadr i płac do 50 pracowników,

- legitymacja uprawniająca do darmowego wstępu do muzeów na terenie całej Polski,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy przy stacji metra.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 22 lipca 2022 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Poszukuje: Muzeum Mazowieckiego w Plocku

Na terenie: woj, mazowieckie

Data ogłoszenia: 2022-06-22

Ważne do: 2022-08-31

Muzeum Mazowieckie w Płocku poszukuje pracownika na stanowisko: 

Asystenta/ Adiunkta

w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Ogłoszenie: Asystent/ Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/ Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Opis stanowiska

gromadzenie, opieka nad powierzonymi zbiorami Działu Sztuki 
tworzenie kart katalogu naukowego nowych nabytków,
prowadzenie prac naukowo-badawczych, 
sporządzanie dokumentacji opisowej obiektów do wniosków na Komisję Zakupu Muzealiów,
przygotowywanie wystaw czasowych, 
realizowanie kwerend,
inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum w formie wykładów, publikacji, artykułów, przygotowania tekstów katalogów oraz opracowań na potrzeby wydawnictwa bądź promocji, edukacji,
przygotowywanie materiałów do folderów, ulotek, materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z wystawami stałymi i czasowymi przygotowywanymi przez pracownika, 
praca w systemie bazodanowym „Musnet”,
uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach.
Wymagania:

·        Znajomość charakteru zbiorów i kolekcji Działu Sztuki MMP

preferowane studia o profilu: historia sztuki,
zainteresowanie:
-  sztuką i rzemiosłem artystycznym Europy przełomu XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: secesja, Młoda Polska, modernizm, 

- sztuka okresu 20-lecia międzywojennego - w szczególności twórczość polskich artystów; art déco w kontekście krajowym i międzynarodowym,

- design powojenny lat 50-70. XX w., historia wzornictwa przemysłowego,

•    znajomość rynku antykwarycznego pod kątem pozyskiwania obiektów do kolekcji sztuki secesji, art déco i designu powojennego,

dobry warsztat historyka sztuki (m.in. umiejętność opracowywania kart naukowych obiektów),
komunikatywność w kontaktach z oferentami, kolekcjonerami sztuki,
dobra znajomość języka angielskiego, wskazana znajomość innych europejskich języków obcych (francuski, niemiecki),
odpowiedzialny stosunek do dokumentacji dotyczącej zbiorów,
kultura osobista, umiejętność pracy w stresie,
wielozadaniowość,
znajomość pakietu MS Office w tym bardzo dobry poziom MS Word,
dobra organizacja pracy własnej,
umiejętność pracy w zespole.
 

Oferujemy:

zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
możliwość samorozwoju,
możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Oferty należy składać do 31 sierpnia 2022:

- drogą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumplock.eu

- korespondencyjnie na adres Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock

lub osobiście w siedzibie Muzeum przy ul. Tumskiej 8

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-22

Ważne do: 2022-07-07

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje  w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Ogłoszenie: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kwalifikowany opiekun ekspozycji

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje  w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: KOE_1OM/2022

 

Zakres obowiązków:

×        nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi

×        troska o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd powierzonego obiektu

×        informowanie zwiedzających o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum

×        udzielanie informacji o wystawie

×        obsługa obiektu podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum

×        codzienne kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających

×        obsługa kas biletowych (obsługa i rozliczanie kasy fiskalnej)

×        obsługa sklepu muzealnego

×        codzienne przygotowanie sal ekspozycyjnych do zwiedzania (sprzątanie)

×        przestrzeganie wytycznych konserwatorskich dotyczących ochrony zbiorów powierzonych opiece

×        pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe 

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×        znajomość innego języka obcego

×        wysoka kultura osobista, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        przyjazne środowisko pracy 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. KOE_1OM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  07.07.2022 r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Obsługi Rezerwacji Zajęć Edukacyjnych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-21

Ważne do: 2022-07-03

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Pracownik Obsługi Rezerwacji Zajęć Edukacyjnych 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 

 

Opis stanowiska:

·        obsługa modułu rezerwacji w systemie IKSORIS;

·        przyjmowanie telefonicznych i mailowych rezerwacji lekcji muzealnych, usług przewodnickich i innych zajęć edukacyjnych,

·        opracowywanie codziennych grafików zajęć w galeriach i na wystawach czasowych;

·        kontrola stanu potwierdzenia zajęć, przypisanie personelu do zajęć;

·        udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące oferty edukacyjnej MNW;

·        bieżąca korespondencja mailowa z kontrahentami;

·        bieżąca kontrola stanu materiałów do zajęć i ich uzupełnianie;

·        prowadzenie dokumentacji grup bezpłatnych i opracowywanie statystyk miesięcznych i kwartalnych;

·        stały kontakt z edukatorami i pracownikami Działu Edukacji;

Ogłoszenie: Pracownik Obsługi Rezerwacji Zajęć Edukacyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Obsługi Rezerwacji Zajęć Edukacyjnych

Poszukujemy osoby:

·        wykształcenie średnie, mile widzialne wykształcenie wyższe;

·        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

·        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;

·        doświadczenie w zakresie obsługi klienta – łatwość nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy;

·        atutem będzie znajomość obsługi systemu IKSORIS lub pokrewnych systemów rezerwacji;

·        umiejętność radzenia sobie w sytuacja stresowych;

·        sumienność i zaangażowanie;

·        umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

·        umiejętność pracy w zespole; 

·        wysoka kultura osobista. 

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,

·        udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

·        dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

·        zatrudnienie na umowę zlecenie, w elastycznym zakresie godzinowym;

·        rozpoczęcie okresu świadczenia pracy lipiec/sierpień 2022 r. 

·        elastyczny wymiar czasu pracy – ok. 100 godzin miesięcznie;

·        ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;

·        pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 

·        możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl 

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: 

„Oferta pracy – 2022/6/REZ/MNW”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV do 3.07.2022r.   

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

główny specjalista ds. promocji

Poszukuje: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-20

Ważne do: 2022-07-04

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko główny specjalista ds. promocji. Oferujemy pracę w instytucji z tradycjami i dużym potencjale naukowo-muzealniczym, w modernizującym się zespole z możliwością tworzenia własnych projektów i budowania od podstaw strategii promocyjnej. Poszukujemy osoby gotowej do podejmowania wyzwań, umiejącej tworzyć nowe strategie i pragnącej mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, dyspozycyjnej. Mile widziane doświadczenie we współpracy z muzeami bądź podmiotami naukowymi. 

W przypadku umowy o pracę proponujemy stabilne zarobki w naukowej jednostce pomocniczej Polskiej Akademii Nauk, system premiowania, dobrowolny system medyczny, świadczenia z ZFŚS, w tym możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Ogłoszenie: główny specjalista ds. promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: główny specjalista ds. promocji

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy

Obowiązki merytoryczne

1. Opracowywanie misji, strategii, planów, programów promocji i komunikacji oraz aktywności PR dla wszystkich działań PAN MZ, w tym do wystaw stałych, czasowych, działań edukacyjnych i aktywności w mediach społecznościowych. 

2. Przygotowywanie, planowanie i koordynacja kampanii marketingowych promujących wystawy i inne wydarzenia Muzeum.

3. Tworzenie i zarządzanie budżetami promocyjnymi.

4. Dbanie o dobry wizerunek instytucji i powszechną identyfikację, zgodną z jednolitą polityką informacyjną i marketingową.

5. Budowanie relacji z mediami, w tym nawiązywanie relacji.

6. Redagowanie treści promocyjnych, prasowych, na stronę internetową, newslettera i mediów społecznościowych.

7. Obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych.

8. Współpraca przy organizacji i w realizacji ofert sponsorskich.

9. Pozyskiwanie informacji i współpraca z działami PAN MZ.

10. Pozyskiwanie patronów dla realizowanych działań. 

11. Stała współpraca z podwykonawcami i partnerami (graficy zewnętrzni, reklamodawcy, redaktorzy itd.).

12. Dbanie o spójność graficzną, estetyczną i nadzór nad drukami muzealnymi z zakresu działań edukacyjno-promocyjnych – w tym koordynowanie i przygotowanie zleceń.

13. Samodzielne przygotowanie podstawowych, prostych tekstów i materiałów graficznych (w tym zdjęć) do publikacji.

14. Prowadzenie dokumentacji realizowanych w PAN MZ działań, w tym dokumentacji fotograficznej i filmowej.

15. Monitorowanie efektów działań promocyjnych.

16. Kreatywne myślenie i nowe pomysły. 

17. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów.

Obowiązki w zakresie organizacji i zarządzania pracą

1. Koordynacja i realizacja działań marketingowych w PAN MZ.

2. Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań zleconych innym pracownikom bądź podmiotom zewnętrznym.

3. Rozwijanie umiejętności pracowników w zakresie promocji PAN MZ.

4. Przygotowywanie pism, dokumentów (zgodnie z m.in. instrukcją kancelaryjną), treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu – dbałość o poprawność językową i stylistyczną materiałów publikowanych. 

5. Koordynowanie przygotowywania projektów umów w sprawach objętych zakresem prac.

6. Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych.

 

Wymagania 

Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe.

2. Udokumentowana praktyczna umiejętność realizacji działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz planowania kampanii marketingowych.

3. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na podobnym stanowisku.

4. Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i komunikatywność, dbałość o język komunikacji, wysoka kultura osobista.

5. Samodyscyplina pracy.

6. Biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE oraz podstawowa znajomość programów graficznych, np. Photoshop, Corel Draw.

7. Podstawowa znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych.

8. Umiejętność pracy pod presją czasu i w trudnych warunkach.

9. Bardzo dobra organizacja pracy.

10. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min B2 (weryfikowalna).

Wymagania dodatkowe (fakultatywne)

1. Wykształcenie kierunkowe (obejmujące tworzenie planów promocyjnych, planów marketingowych, PR, sponsoring).

2. Zainteresowania związane z profilem PAN MZ.

3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia PR instytucji bądź projektów, w tym doświadczenie w pracy z dziennikarzami oraz w organizacji wydarzeń.

4. Doświadczenie w tworzeniu ofert sponsorskich, realizacji i rozliczaniu podpisanych umów.

5. Umiejętność redagowania tekstów prasowych, promocyjnych, internetowych.

6. Znajomość narzędzi do monitoringu Internetu oraz do analizy statystyk serwisów www i mediów społecznościowych

7. Swobodne poruszanie się w świecie PR oraz marketingu: on-line, content, wideo, brand, social media, e-mail itd.

8. Znajomość trendów dotyczących marketingu, reklamy, PR i umiejętne korzystanie z wiedzy w codziennej pracy.

9. Znajomość SEO, SEM, narzędzi wspierających działania marketingowe (np. Canva, Google analitics/trends itp.).

 

Oferta

Wymiar zatrudnienia

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat

3. Liczba etatów: 1

4. Miejsce pracy: Aleja Na Skarpie 20/26 i 27 w Warszawie

5. Wynagrodzenie: zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, dodatek funkcyjny i stażowy, premie według regulaminu premiowania PAN MZ. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w zależności od posiadanej przez wybranego kandydata wiedzy, umiejętności, doświadczenia i wykształcenia.

 

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty

· list motywacyjny (skan) oraz CV (pdf),

· skan kwestionariusza osobowego, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – w załączeniu,

· skany świadectw pracy (jeśli kandydat takie posiada) lub skan oświadczenia kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy – wskazanie potrzebnych danych kontaktowych byłych pracodawców,

· skan oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

· skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

· skany innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

· opcjonalnie skany referencji. 

Przesłaną dokumentację należy opatrzeć w treści maila klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

Termin i sposób składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z tytułem maila „rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. promocji” na adres: sekretariat@mz.pan.pl w nieprzekraczalnym terminie 4 lipca 2022 r. do godz. 12.00.

PAN MZ zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę, której tematem będzie m.in. przedstawienie przez kandydata koncepcji kampanii promującej ofertę edukacyjną PAN MZ. Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – dopuszcza się rozmowę w trybie on-line. 

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 4,99 %

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa, (na potrzeby niniejszego paragrafu dalej jako „PAN MZ”)

1. Dane osobowe będą:

1) przetwarzane dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacji,

2) przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PAN MZ w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe. 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do żądania od PZN MZ:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe,

3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania,

4) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane,

5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) przeniesienia danych osobowych,

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody,

8) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:

a. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający PAN MZ sprawdzić prawidłowość tych danych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c. PAN MZ nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone PAN MZ może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

8. PAN MZ zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane są przetwarzane.

9. W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. księgowości

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-06-20

Ważne do: 2022-07-21

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. księgowości 

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – 1/1 etatu; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 1;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy; 

·         Termin składania ofert – do 21.07.2022 r.;

Planowany termin rozpoczęcia pracy – sierpień/wrzesień 2022 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru).

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);

2.      co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

3.      umiejętność rozliczania podatku VAT;

4.      znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych; 

5.      dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;

6.      biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office, 
w szczególności Excell;

7.      samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;

8.      skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę;

9.      korzystanie z pełni praw publicznych;

10.    niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kryteria dodatkowe:

1.     mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach finansów publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.     dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości,

2.     sporządzanie i terminowe składanie deklaracji i informacji VAT,

3.     rozliczanie podróży służbowych,

4.     uzgadnianie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,

5.     uzgadnianie ewidencji materiałów, towarów i wyposażenia,

6.     współudział w sporządzaniu sprawozdań,

7.     współudział w rozliczaniu dotacji celowych,

8.     współudział w planowaniu budżetu.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. księgowości przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 21.07.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013 lub 42 3070450 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-06-17

Ważne do: 2022-07-17

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Konserwator zabytków

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – ¾ etatu lub pełen etat; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 2;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi; 

·         Termin składania ofert – do 17.07.2022 r.;

Planowany termin rozpoczęcia pracy – wrzesień/październik 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

2.    znajomość pakietu MS Office; 

3.    zaangażowanie w wykonywaną pracę,  obowiązkowość, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność;

4.    umiejętność współpracy w dużym zespole;

5.    bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność oraz umiejętność planowania;

6.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

7.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

8.     stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, 
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria dodatkowe:

1.    dodatkowa specjalizacja  z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;

2.    wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby, papieru i tkaniny;

3.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);

4.    doświadczenie w pracy w muzealnictwie;

5.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

6.    znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów: 

a)    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385); 

b)    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. 2021 r. poz. 710 i 954). 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.    nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;

2.    nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum; 

3.    nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;

4.    nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;

5.    konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:

a)    przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz zewnętrznych użyczeń;

b)    opracowanie programów konserwatorskich;

c)    sporządzanie planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów
na dany rok kalendarzowy;

d)    prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem; 

e)    opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;

f)     określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach 
ich przechowywania i udostępniania;

g)    nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;

h)    sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty  ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;

6.    współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą;

7.    dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:  

-           realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski i materiały 
do realizacji konserwacji oraz prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków; 

-           współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków; 

8.    znakowanie muzealiów zgodnie z  obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi; 

9.    przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;

10.  udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;

11.  współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;

12.  współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;

13.  pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;

14.  przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,
przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

15.  realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałacu rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora zabytków przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 17.07.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 829 141
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. sekretariatu

Poszukuje: Muzeum Warszawa

Na terenie: Muzeum Warszawy

Data ogłoszenia: 2022-06-15

Ważne do: 2022-06-30

Muzeum Warszawy poszukuje:

Specjalisty/ki ds. obsługi sekretariatu

Jeśli jesteś osobą, komunikatywną, która lubi pomagać a multitasking nie jest Ci obcy oraz chcesz się realizować biorąc czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/ka ds. sekretariatu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka ds. sekretariatu

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje:

Specjalisty/ki ds. obsługi sekretariatu

Jeśli jesteś osobą, komunikatywną, która lubi pomagać a multitasking nie jest Ci obcy oraz chcesz się realizować biorąc czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy to szukamy właśnie Ciebie!

Stanowisko: Specjalista/ka ds. sekretariatu

Biuro Muzeum

Nr ref.: S_4BM/2022

 

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

×          Przyjmowanie interesantów, telefonów, faksów oraz poczty elektronicznej

×          Umawianie, przygotowanie i obsługa spotkań Dyrekcji Muzeum Warszawy z interesantami i gośćmi

×          Przygotowywanie, redagowanie korespondencji z podpisem Dyrekcji

×          Organizowanie i zaopatrywanie sekretariatu w materiały potrzebne do funkcjonowania biura

×          Prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji Muzeum

×          Obsługa korespondencji kierowanej do Dyrekcji Muzeum

×          Prowadzenie i przechowywanie akt, kompletowanie teczek 
z dokumentami wytworzonymi przez sekretariat

×          Organizacja podróży służbowych Dyrekcji Muzeum

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie min. średnie

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          min. roczny staż pracy na podobnym stanowisku

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          niezbędne narzędzia do pracy

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. S_4BM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                              Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                          kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  30.06.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik obsługi technicznej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-13

Ważne do: 2022-06-30

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik obsługi technicznej

Ogłoszenie: Pracownik obsługi technicznej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik obsługi technicznej

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik obsługi technicznej

 

Dział Administracyjno-Techniczny

Nr ref.: OT_4AT/2022

 

Zakres obowiązków:

×        bieżące naprawy sprzętu i urządzeń w miarę własnych możliwości technicznych

×        obsługa techniczna, w tym prace przy montażu i demontażu organizowanych wystaw i imprez

×        wykonywanie drobnych prac remontowych (malowanie, zdejmowanie i kładzenie wykładzin, listew przypodłogowych itp.)

×        wsparcie techniczne komórek organizacyjnych Muzeum w ich pracy bieżącej

×        przenoszenie i ustawianie mebli i innego wyposażenia Muzeum   

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        pracowitość, dokładność, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        przyjazne środowisko pracy 

×        świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. OT_4AT/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                            kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  30.06.2022 r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator malarstwa

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2022-06-13

Ważne do: 2022-07-15

Miejsce pracy: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ: 

-konserwacją i restauracją muzealiów na podłożu płóciennym i drewniany polegająca na umiejętnym rozpoznaniu późniejszych nawarstwień, ich usunięciu, wzmocnieniu i uzupełnieniu struktury oryginału oraz  opracowaniu estetycznym
-ustalaniem programu działania, doboru właściwych metod, materiałów, środków i narzędzi
-sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej, opisowej, fotograficznej lub rysunkowej, ilustrującej stan zachowania obiektu przed konserwacją
-konserwacją prewencyjną czyli identyfikacją różnego rodzaju zagrożeń i związanego z nimi ryzyka pod kątem warunków przechowywania i ekspozycji zbiorów
-prowadzeniem, współpracą lub nadzorowaniem badań fizykochemicznych obiektów będących w konserwacji
-kontrolą i monitoringiem stanów zachowania muzealiów oraz sporządzaniem opinii konserwatorskich
-przygotowywaniem zaleceń konserwatorskich
-nadzorem konserwatorskim nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem
-ustalaniem wytycznych dotyczących pakowania i transportu obiektu poza teren placówki muzealnej, opisywaniem warunków ekspozycyjnych przy urządzaniu wystaw
-przygotowywaniem wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych
-publikowaniem wyników badań i realizacji konserwatorskich w czasopismach naukowych, prezentowaniem na konferencjach naukowych
-działaniami edukacyjnymi, szkoleniowymi oraz popularyzatorskimi mającymi charakter sprawozdawczy z działań konserwatorskich 

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI: 

-posiadasz wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki, specjalizacja malarstwo,
-masz kilkuletnie doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach na podłożu płóciennym i drewnianym,
-cechuje Cię staranność, zaangażowanie i odpowiedzialności za powierzone prace i postępowania tak, aby nie szkodzić dziełu sztuki,
-bez trudu komunikujesz się w języku angielskim
-lubisz i potrafisz współpracować w zespole
-jesteś samodzielna/y i świetnie organizujesz swoją pracę 
-bez trudu poruszasz się w środowisku MS Office (w szczególności Word i Excel).

Mile widziane:
-dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie

OFERUJEMY: 

-ciekawą pracę w niesamowitym miejscu 
-stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
-pracę przy wyjątkowych eksponatach 
-atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku) 
-możliwość udziału w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego

Poszukuje: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Na terenie: województwo warmińsko-mazurskie

Data ogłoszenia: 2022-06-08

Ważne do: 2022-07-31

Muzeum Warmii i Mazur poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego.

Ogłoszenie: Asystent w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Dziale Sztuki Dawnej i Rzemiosła Artystycznego

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk

Poszukuje: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

Na terenie: cała Polska

Data ogłoszenia: 2022-06-08

Ważne do: 2022-08-31

Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego - park Etnograficzny w Olsztynku poszukuje historyka.

Opis stanowiska:

1. Prowadzenie badań naukowych i terenowych w zakresie ukłądów ruralistycznych, rozplanowania zagród i tradycyjnego budownictwa ludowego

2. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencjonowania obiektów nieruchomych Muzeum

3. Wykonywanie dokumentacji opisowej i fotograficznej dotyczącej obiektów nieruchomych Muzeum, sukcesywne uzupełnianie o materiały archiwalne, ikonograficzne, bibliograficzne itp.

4. Naukowe opracowywanie wyników badań oraz ich publikacja w wydawnictwach własnych i zewnętrznych

5. Udziała w tworzeniu scenariuszy wystaw

6. Uczestnictwo w działaniach o charakterze naukowym, edukacyjnym i upowszechaniającym w zakresie zadań działu.

 

Od kandydata oczekujemy:

1. Wykształcenia wyższego kierunkowego

2. Znajomości historii ziem pruskich, głównie obiektu Prus Wschodnich

3. Wiedzy z zakresu ochrony zabytków, znajomości ustawy o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

4. Znajomości języka niemieckiego pozwalająca na rozumienie źródeł niemieckojęzycznych

5. Zaangażowania w pracę

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk- Biuro Wydarzeń Kulturalnych

Poszukuje: Biuro Wydarzeń Kulturalnych IPN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-08

Ważne do: 2022-06-30

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Starszy Inspektor-Starszy Specjalista w Biurze Wydarzeń Kulturalnych IPN.

Ogłoszenie: Historyk- Biuro Wydarzeń Kulturalnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Historyk- Biuro Wydarzeń Kulturalnych

Do zadań pracownika należeć będzie:

Nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi w Biurze Wydarzeń Kulturalnych.

Przygotowywanie opracowań historycznych dotyczących realizowanych projektów.

Praca koncepcyjna nad wydarzeniami,

Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych prowadzonych przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych.

Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, bibliograficznych i ikonograficznych.

Udział w działaniach promocyjnych.

Inne bieżące prace wyznaczone przez Pracodawcę.

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe- Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina Historia.

doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kwerend archiwalnych,

zainteresowania naukowe związane z historia najnowszą Polski

zainteresowania naukowe związane z historią XX wieku,

bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych, tworzenia baz danych,

kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:

umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych, wystawienniczych,

 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat

rozwój zawodowy i naukowy

możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych

pakiet socjalny i karta sportowa

praca w młodym i zaangażowanym zespole

Wymagane dokumenty: List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2022 roku na adres: wydarzeniakulturalne@ipn.gov.pl, umieszczając w temacie wiadomości Rekrutacja.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN‑KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy Inspektor- Starszy Specjalista

Poszukuje: Biuro Wydarzeń Kulturalnych IPN

Na terenie: Kultura- historyk

Data ogłoszenia: 2022-06-07

Ważne do: -0001-11-30

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Starszy Inspektor-Starszy Specjalista w Biurze Wydarzeń Kulturalnych IPN.

Ogłoszenie: Starszy Inspektor- Starszy Specjalista Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy Inspektor- Starszy Specjalista

Do zadań pracownika należeć będzie:

Nadzór merytoryczny nad projektami realizowanymi w Biurze Wydarzeń Kulturalnych.

Przygotowywanie opracowań historycznych dotyczących realizowanych projektów.

Praca koncepcyjna nad wydarzeniami,

Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych prowadzonych przez Biuro Wydarzeń Kulturalnych.

Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, bibliograficznych i ikonograficznych.

Udział w działaniach promocyjnych.

Inne bieżące prace wyznaczone przez Pracodawcę.

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe- Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina Historia.

doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kwerend archiwalnych,

zainteresowania naukowe związane z historia najnowszą Polski

zainteresowania naukowe związane z historią XX wieku,

bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych, tworzenia baz danych,

kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:

umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych, wystawienniczych,

 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat

rozwój zawodowy i naukowy

możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych

pakiet socjalny i karta sportowa

praca w młodym i zaangażowanym zespole

Wymagane dokumenty: List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2022 roku na adres: wydarzeniakulturalne@ipn.gov.pl, umieszczając w temacie wiadomości Rekrutacja.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system