Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Sprzątająca/cy

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-06-18

Ważne do: 2021-07-05

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Sprzątająca/cy

 

Dział: Zespół Logistyki

Nr ref.: SP_AZLO/2021

Zakres obowiązków:

×          codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, toalet

×          codzienne sprzątanie terenów zewnętrznych przynależnych do Muzeum (w okresie zimowym odśnieżanie) 

×          okresowe wykonywanie prac porządkowych, generalne sprzątanie, pastowanie i froterowanie podłóg, mycie okien itp.

×          pomoc i uczestniczenie w organizowaniu wydarzeń odbywających się w Muzeum

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie min. podstawowe

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          pracowitość, dokładność, odpowiedzialność i punktualność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy 

×          niezbędne narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. SP_AZLO/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  05.07.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta Muzealnego w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę

Poszukuje: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2021-06-16

Ważne do: 2021-06-30

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25

ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Muzealnego 

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta Muzealnego w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta Muzealnego w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Działu Obsługi Widowni

Poszukuje: Muzeum Pana Tadeusza

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2021-06-11

Ważne do: 2021-07-05

Muzeum Pana Tadeusza poszukuje pracowników Działu Obsługi Widowni. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń osoby zainteresowane pracą w naszym zespole!

Ogłoszenie: Pracownik Działu Obsługi Widowni Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Działu Obsługi Widowni

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Pracownika Działu Obsługi Widowni należeć będzie:

- instruowanie gości w sprawach związanych ze zwiedzaniem ekspozycji
- sprzedaż biletów wstępu i obsługa systemu rezerwacyjnego
- dozór ekspozycji muzealnych
- obsługa wydarzeń organizowanych przez Muzeum
- oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych
- prowadzenie lekcji muzealnych

Wymagania:

- wykształcenie co najmniej średnie
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego; mile widziana znajomość języka niemieckiego
- umiejętność obsługi komputera
- mile widziane wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku
- wysoka kultura osobista
- zdolności interpersonalne, otwartość na kontakty z ludźmi, umiejętność pracy w zespole
- punktualność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
- dyspozycyjność (praca zmianowa, również w weekendy)

Oferujemy:

- pracę na pełen etat w ramach nowoczesnego projektu muzealnego
- stabilną formę zatrudnienia oraz elastyczność w organizacji grafiku pracy
- szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
- prywatną opiekę medyczną – Medicover
- ubezpieczenie grupowe
- możliwość dofinansowania zajęć sportowych
- dofinansowanie do wypoczynku
- możliwość rozwoju zawodowego i awansu

CV prosimy przesłać do 5 lipca 2021, pocztą elektroniczną, pod adres praca@ossolineum.pl z dopiskiem w temacie „OBSŁUGA WIDOWNI”.

Prosimy o dopisanie w dokumantach klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Mechanik w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2021-06-09

Ważne do: 2021-06-30

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko mechanika w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Wymiar czasu pracy 0,5 etatu (na okres próbny). Nabór do dnia 30.06.2021 r.
Ogłoszenie: Mechanik w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Mechanik w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Wymagania: posiadane minimum prawo jazdy kategorii B; min. 3 letnnie doświadczenie w mechanice samochodowej; bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność. Mile widziane: uprawnienia spawalnicze i lakiernicze; uprawnienia do prowadzenia pojazdów gąsienicowych i ciężarowych. Oferujemy: zatrudnienie w państwowej instytucji kultury; stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę; podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca w pałacowej księgarni

Poszukuje: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na terenie: Księgarnia

Data ogłoszenia: 2021-06-09

Ważne do: 2021-06-30

Nabór na stanowisko kasjera w pałacowej księgarni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko Kasjer/Kasjerka.

 

Do zadań ww. osoby będzie należało:

·         Promowanie oraz sprzedawanie wydawnictw i pamiątek muzealnych w pałacowej księgarni.

·         Telefoniczny oraz mailowy kontakt z klientem na wszystkich etapach sprzedaży.

·         Wystawianie faktur sprzedaży i przygotowywanie książek do wysyłki w sklepie internetowym.

·         Udział w targach książki i innych imprezach branżowych.

Wymagania:

·         Wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie wyższe lub status studenta).

·         Komunikatywna w mowie znajomość języka angielskiego.

·         Mile widziane doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej.

·         Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

·         Sumienność, terminowość.

Oferujemy:

·         Umowa zlecenie ze stawką godzinową 20 zł brutto.

·         Elastyczny czas realizacji zlecenia.

·         Realizację zlecenia w wyjątkowym miejscu w młodym i zaangażowanym zespole ludzi zakochanych w książkach i pałacu.

 

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy: mkrajewska@muzeum-wilanow.pl

 

W CV prosimy dołączyć klauzulę: ​

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu przeprowadzenia rekrutacji”

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie, we wskazanym powyżej celu, wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji, o którym mowa w ogłoszeniu.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym podmiotom obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym, na potrzeby przesłania ich innemu administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. obsługi i organizacji pracy sekretariatu w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego

Poszukuje: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-06-08

Ważne do: 2021-06-21

Osoba na tym stanowisku: Przekazuje zadekretowaną korespondencję oraz komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne dyrekcji pracownikom Prowadzi kalendarz spotkań dyrektora Departamentu i jego zastępcy Prowadzi sprawy zamówień i zakupów oraz spraw z zakresu obsługi sprzętu biurowego Obsługuje rozmowy telefoniczne dyrektora i jego zastępcy Koordynuje elektroniczny obieg pism wpływających do Departamentu oraz spraw dotyczących rejestru skarg, listów, wniosków i petycji Monitoruje sprawy wskazane przez dyrektora lub zastępcę dyrektora Przygotowuje pisma na zlecenie dyrektora lub jego zastępcy Koordynuje sprawy pracownicze, socjalne i administracyjne

Ogłoszenie: Specjalista ds. obsługi i organizacji pracy sekretariatu w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. obsługi i organizacji pracy sekretariatu w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Na terenie: cała Polska

Data ogłoszenia: 2021-06-08

Ważne do: 2021-06-17

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej ogłasza nabór na stanowisko asystent muzealny.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny do dnia 30.09.2021 r. (z planowanym rozpoczęciem świadczenia pracy od dnia 01.07.2021 r.) z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pełny etat.

Termin składania dokumentów: do 17.06.2021 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe wymagania, zakres obowiązków i inne informacje można uzyskać na oficjalnej stronie muzeum www.orawa.eu

Zachęcamy do aplikowania!

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Księgowy

Poszukuje: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Na terenie: cała Polska

Data ogłoszenia: 2021-06-08

Ważne do: 2021-06-17

Muzeum poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadrowych, docelowo: główny księgowy.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny od 01.07.2021 r do 30.09.2021 r., na czas określony od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadrowych od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. oraz Główny Księgowy Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., następnie na czas nieokreślony.

Termin składania dokumentów: do 17.06.2021 r. do godziny 12.00.

Szczegółowe wymagania, zakres obowiązków i inne informacje można uzyskać pod adresem na oficjalnej stronie muzeum www.orawa.eu

Zachęcamy do aplikowania!

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalisa ds. księgowosci

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdńsku

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2021-06-08

Ważne do: 2021-06-20

Nabór na stanowisko specjalisty ds księgowości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.        Wystawianie i ewidencja księgowa faktur sprzedaży.

2.       Obsługa dokumentacji związanej z delegacjami krajowymi i zagranicznymi. 

3.       Miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz uzgadnianie rozrachunków.

4.       Obsługa księgowa kręgu kosztów w podziale na koszty zespołu 4 i 5.

5.       Obsługa dokumentacji dotyczącej kosztów –ewidencja faktur w rejestrze zakupu.

6.       Znajomość podatku VAT i pełna obsługa pliku JPK_VAT. 

7.       Sporządzanie sprawozdań do GUS.

8.       Obsługa i prowadzenie ewidencji majątku Instytucji. 

  Wymagania:

 

Ø  wykształcenie: wyższe ekonomiczne, finanse i rachunkowość.

Ø  znajomość podstawowych przepisów dotyczących działalności Instytucji Kultury – muzeów,

Ø  znajomość obowiązujących przepisów z zakresu finansów publicznych i ustawy o rachunkowości , 

Ø  znajomość programu Symfonia, 

Ø  umiejętność pracy w zespole,

Ø  odpowiedzialność,

Ø  samodzielność,

Ø  komunikatywność.

Ø  punktualność.

 

  Oferujemy:

Ø  ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

Ø  stabilne zatrudnienie,

Ø  wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

Ø  pakiet świadczeń socjalnych,

Ø  możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

Ø  CV - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

Ø  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

Ø  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
Ø  oświadczenie zwierające klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

Ø  Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. księgowości”

w terminie do dnia 20 czerwca 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres info@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.  

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna
 

☐ Wyrażam zgodę* ☐ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją na aplikowane przeze mnie stanowisko, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

 

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli niniejsza zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 
Zapoznałem się i zrozumiałem powyższą treść.
 
 

..………………...…………………….

podpis kandydata

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji na Zamku Królewskim na Wawelu

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków, Polska

Data ogłoszenia: 2021-06-08

Ważne do: 2021-06-12

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?

Masz zainteresowania humanistyczne lub związane z turystyką?

Chciałbyś pracować w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?

Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Opiekun ekspozycji na Zamku Królewskim na Wawelu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun ekspozycji na Zamku Królewskim na Wawelu

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:
•    będziesz dozorować ekspozycje na wzgórzu wawelskim;
•    będziesz udzielać informacji zwiedzającym;
•    będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za utrzymywanie porządku na ekspozycji, która będzie pod Twoją opieką.

SZUKAMY CIĘ JEŚLI:
•    masz wykształcenie średnie;
•    jesteś dyspozycyjna/dyspozycyjny;
•    jesteś osobą, którą cechuje odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność;
•    prezentujesz wysoką kulturę osobistą oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne;
•    umiesz i lubisz pracować w zespole;
•    mile widziana znajomość języka angielskiego;
•    mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.

OFERUJEMY:
•    pracę w niezwykłym miejscu,
•    zatrudnienie w okresie wakacyjnym tj. lipiec i sierpień oraz częściowo we wrześniu, praca we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustalonym grafikiem,
•    możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Aplikacje prosimy składać do dnia 12 czerwca 2021r. uzupełniając formularz dostępny pod adresem:  APLIKUJ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. finansowych

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-06-07

Ważne do: 2021-06-18

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. finansowych

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę na okres próbny 

·         Wymiar – 1/1 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy 

·         Termin składania ofert – do 18.06.2021 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – lipiec/sierpień 2021 r.

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);

2.      doświadczenie w pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych co najmniej 2 lata;

3.      umiejętność rozliczania podatku VAT; 

4.      znajomość, umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;

5.      dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;

6.      biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office,
w szczególności Excell;

7.      samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;

8.      skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywana pracę;

Kryteria dodatkowe:

1.     doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1.     dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości;

2.     sporządzanie  terminowe składanie deklaracji i informacji VAT;

3.     rozliczanie podróży służbowych;

4.     uzgadnianie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

5.     uzgadnianie ewidencji materiałów, towarów i wyposażenia;

6.     współudział w sporządzaniu sprawozdań;

7.     współudział w rozliczaniu dotacji celowych;

8.     współudział w planowaniu i kontroli wykorzystania budżetu;

9.     nowe zadania o ogólnym charakterze.

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. księgowości przez Muzeum Miasta Łodzi  z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 18.06.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533431282 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz w zakładce BIP na stronie Muzeum Miasta Łodzi.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w Dziale Statystyki i Parametryzacji Muzeów NIMOZ

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-06-04

Ważne do: 2021-06-30

Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Statystyki i Parametryzacji Muzeów w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Ogłoszenie: Specjalista w Dziale Statystyki i Parametryzacji Muzeów NIMOZ Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w Dziale Statystyki i Parametryzacji Muzeów NIMOZ

 

Zakres zadań (zadania kluczowe):

1.         Udzielanie informacji oraz pomoc w uzupełnianiu formularzy ankietowych użytkownikom systemu informatycznego do zbierania danych statystycznych;

2.         Kontrola poprawności danych w ankietach złożonych w ramach badań statystycznych prowadzonych przez NIMOZ;

3.         Wykonywanie zadań związanych z działaniem systemu informatycznego do zbierania danych statystycznych oraz jego bieżąca obsługa;

4.         Przygotowywanie opracowań i analiz danych pozyskiwanych w ramach projektu Statystyka muzeów;

5.         Wykonywanie zadań związanych z bieżącym prowadzeniem strony www.statystykamuzeow.pl, w tym obsługa systemu zarządzania treścią strony;

6.         Wyszukiwanie  informacji nt. statystyki muzealnej w kraju i na świecie oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie, w tym za pośrednictwem strony www.statystykamuzeow.pl.

 

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie);

- biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność organizacji pracy własnej oraz  pracy w zespole;

- komunikatywność, staranność, dbałość o szczegóły;

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Preferencje:

- doświadczenie w pracy w muzeach, instytucjach kultury lub instytucjach zajmujących się statystyką kultury;

- doświadczenie w obsłudze i prowadzeniu stron internetowych;

- znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (z uwzględnieniem okresu próbnego).

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

Oczekujemy na  list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku, przesyłane na adres biuro@nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

 

*****

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji można się kontaktować z osobą prowadzącą nabór poprzez adres email: kfigiel@nimoz.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych,  zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. komunikacji wizualnej / grafik

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-05-28

Ważne do: 2021-06-14

Muzeum Zamkowe w Malborku to absolutnie unikalne miejsce i wspaniałe miejsce pracy. Administruje aż trzema średniowiecznymi zamkami, w tym jednym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Tworzymy zespół pasjonatów i cieszymy się, że możemy każdego dnia czuć atmosferę tych wyjątkowych miejsca. Razem pracujemy nad nieustannym rozwijaniem naszych kompetencji i realizujemy szereg projektów badawczych, kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych. Stanowimy interdyscyplinarny zespół, działamy wspólnie i dzięki zaangażowaniu każdej z osób realizujemy misję Muzeum.

MZM opowiada historię zamków w Malborku, Kwidzynie i Sztumie oraz chroni związane z nimi dziedzictwo kulturowe. Klimat tych przestrzeni jest jedyny w swoim rodzaju - to inspiracja sama w sobie. Nasz zespół to obecnie blisko 150 osób, pracujących w trzech oddziałach: w Malborku, Kwidzynie, Sztumie.

Wierzymy, że nasze miejsca pracy, ich historia i architektura dają nam unikalną bazę, ale najważniejsza w pracy jest atmosfera, którą tworzymy.

Szanujemy się wzajemnie i wiemy, że różnorodność jest naszą siłą.

Praca z nami, to gwarantowany rozwój. Zmiany to codzienność, nieustannie się rozwijamy, usprawniamy procesy i doskonalimy sposoby pracy. Realizujemy ambitne projekty, te mocno merytoryczne, jak również ogromne przedsięwzięcia inwestycyjne przy wykorzystaniu środków lokalnych i międzynarodowych zewnętrznych, po mniejsze w wielu obszarach naszej działalności.

Zapraszamy do naszego zespołu osoby kreatywne, z pozytywnym nastawieniem, dobrą energią, lubiące wyzwania oraz ukierunkowane na dialog i poszukiwanie rozwiązań.

Ogłoszenie: Specjalista ds. komunikacji wizualnej / grafik Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. komunikacji wizualnej / grafik

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY                        

1.     Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. komunikacji wizualnej / grafik 

Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku

Rodzaj umowy: umowa o pracę, umowa zlecenie

Wymiar czasu pracy:  pełny

 2.   Wymagania niezbędne:

a.     wykształcenie wyższe z zakresu grafiki lub projektowania

b.     bardzo dobra znajomość programów służących do projektowania, obróbki zdjęć i składu, takich jak m.in.: Illustrator, Photoshop, InDesign;

c.     doświadczenie w projektowaniu i składzie publikacji potwierdzone dostarczeniem portfolio (w formacie pdf) oraz przykładów realizacji 3 publikacji, w tym przynajmniej jednej opatrzonej przypisami (na II etapie rekrutacji); 

d.     doświadczenie w projektowaniu druków promocyjnych potwierdzone dostarczeniem portfolio (w formie pdf) oraz 5 przykładów realizacji (na II etapie rekrutacji);

e.     znajomość technicznych aspektów przygotowania publikacji do druku;

f.      znajomość trendów projektowych z branży wystawienniczej;

g.     znajomość trendów projektowych z branży wydawniczej;

h.     znajomość trendów projektowych z branży komunikacja w sieci;

i.       znajomość pakietu MS Office;

  3. Wymagania dodatkowe:

a.     bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

b.     doskonała organizacja pracy;

c.     samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;

d.     wysoka kultura osobista;

e.     umiejętność pracy w zespole;

f.      umiejętność radzenia sobie z presją czasu;

g.     umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów;

h.     mile widziane doświadczenie przy projektach dla instytucji kultury.

4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a.     samodzielne lub zespołowe opracowywanie identyfikacji wizualnej wydarzeń oraz wystaw realizowanych przez Muzeum;

b.     obsługa graficzna Muzeum;

c.     samodzielne przygotowywanie layoutów publikacji;

d.     skład publikacji na podstawie zatwierdzonych layoutów, wprowadzanie korekt;

e.     przygotowywanie i opracowywanie specyfikacji technicznych publikacji;

f.      zatwierdzanie wydruków próbnych przesyłanych przez drukarnie;

g.     współpraca z innymi działami Muzeum w celu poprawnego realizowania druków;

h.     dbanie o identyfikacje wizualną wystaw stałych;

i.       dbanie o infografikę Muzeum;

j.       samodzielne lub zespołowe opracowywanie wystaw planszowych;

k.     aranżacja wystaw czasowych.

5.     Oferujemy:

a.     stabilne zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury

b.     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

c.     przestrzeń we wdrażaniu nowych inicjatyw

d.     w ramach umowy o pracę pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe

- dofinansowanie do wypoczynku

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

6. Wymagane dokumenty: 

a.     list motywacyjny oraz CV

b.     kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

c.     inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. W tytule maila proszę wpisać: Grafik_aplikacja

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.                       Z regulaminem naboru można się zapoznać na stronie BIP Muzeum. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds PR

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-05-25

Ważne do: 2021-06-15

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

·       Koordynacja przygotowań materiałów prasowych oraz materiałów promocyjnych

·       Redagowanie informacji prasowych

·       Współorganizacja eventów promocyjnych i konferencji prasowych

·       Udział w projektach marketingowych w zakresie organizacji działań PR

·       Komunikacja działań Muzeum w mediach społecznościowych.

 

 

Wymagania:

·       Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: filologia, dziennikarstwo, marketing

·       Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku

·       Wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu marketingu i PR

·       Zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. B2)

·       Lekkie pióro

·       Kreatywność, inicjatywy, odpowiedzialność

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 czerwca 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. PR

 

 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kurator ds. konserwacji architektury_ZMIANA

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-05-25

Ważne do: 2021-06-07

Muzeum Zamkowe w Malborku uprzejmie informuje, że w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kurator ds. konserwacji architektury, uzupełnia wymagania niezbędne w zakresie wykształcenia.
Termin nadsyłania dokumentów aplikacyjnych zostaje przedłużony do dnia 7 czerwca 2021r.

Ogłoszenie: Kurator ds. konserwacji architektury_ZMIANA Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kurator ds. konserwacji architektury_ZMIANA

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                  

1.     Nazwa stanowiska pracy: Kurator ds. konserwacji architektury 

Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny

     2.   Wymagania niezbędne:

a.     wykształcenie wyższe: konserwatorstwo, konserwacja zabytków, ochrona dóbr kultury, architektura, archeologia, historia, historia sztuki lub pokrewne

b.     minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach związanych z ochroną zabytków

c.     doświadczenie w koordynacji projektów

     3. Wymagania dodatkowe:

a.     bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka (angielski lub niemiecki)

4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a.     kierowanie pracą podległych jednostek organizacyjnych

b.     koordynowanie i nadzorowanie całokształtu spraw związanych z opieką konserwatorską nad założeniami architektoniczno-urbanistycznymi zamków w Malborku,  Kwidzynie i Sztumie, tak w zakresie ochrony konserwatorskiej, jak również projektowania, programowania oraz promowania działań zmierzających do utrzymania i poprawy tego stanu w przyszłości

c.     przygotowanie planu pracy oraz sprawozdań pionu konserwacji architektury i przedstawienie go wicedyrektorowi ds. naukowo-konserwatorskich

d.     opiniowanie i zatwierdzanie wszystkich dokumentów dotyczących prac budowlano-konserwatorskich i remontowych prowadzonych w zespołach zamkowych w Malborku, Kwidzynie i Sztumie

e.     inicjowanie i kierowanie projektami konserwatorskimi i badawczymi dot. konserwacji zamku w Malborku, Kwidzynie i Sztumie

f.      inicjowanie stałego nadzoru nad kondycją techniczną obiektów zabytkowych  znajdujących się na terenie Zespołów Zamkowych w Malborku, Kwidzynie i Sztumie

g.     współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami oraz osobami z kraju i z zagranicy w zakresie merytorycznej pracy kuratora

h.     współpraca w zakresie działań konserwatorskich z firmami wykonującymi w MZM roboty konserwatorskie i budowlane

i.       koordynowanie i bezpośredni nadzór nad pracami konserwatorskich, remontowych, adaptacyjnych oraz budowlanych i instalacyjnych na terenie MZM (w tym uczestniczenie w komisyjnym odbiorze tych prac)

j.       nadzorowanie merytoryczne w procesie prac przetargowych w MZM w zakresie podległych jednostek

k.     prowadzenie własnych badań naukowych

l.       uczestnictwo w muzealnym programie wystawienniczym oraz merytoryczne wspieranie funkcji edukacyjnych i informacyjnym MZM

m.   rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych

n.     wykonywanie innych czynności związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum, wynikającym z zarządzeń wewnętrznych, a także zleconych przez przełożonego, które nie są sprzeczne z przepisami prawa i kwalifikacjami pracownika

 

5.     Oferujemy:

a.     stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury

b.     pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe

- dofinansowanie do wypoczynku

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

c.     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

6. Wymagane dokumenty

a.     list motywacyjny oraz CV

b.     kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

c.     inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. W tytule maila proszę wpisać: Kurator ds. konserwacji architektury_aplikacja

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.                       Z regulaminem naboru można się zapoznać na stronie BIP Muzeum. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. badań proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-05-21

Ważne do: 2021-06-30

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko: 

Specjalisty/Specjalistki ds. badań proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy

Miejsce pracy: Warszawa

 

Termin składania aplikacji do: 30.06.2021r.

Adres na który należy przesłać aplikację: rekrutacja@mnw.art.pl 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego:

„Oferta pracy – 2021/05/Inwentarze/MNW”

 

Zadania i obowiązki:

       1.        prowadzenie badań nad pochodzeniem zbiorów Muzeum oraz historią jego kolekcji; 

       2.        prowadzenie badań i opracowywanie dokumentacji zbiorów utraconych, w tym uznanych za straty wojenne Muzeum;

       3.        współpraca z Działami Zbiorów, Gabinetami i Oddziałami w zakresie prowadzonych badań i kwerend, oraz standaryzacji zapisów dotyczących pochodzenia w bazie danych inwentarza elektronicznego oraz publikacjach Muzeum, w tym katalogów zbiorów;

       4.        Inicjowanie, udział lub kierowanie projektami badawczymi dotyczącymi proweniencji zbiorów Muzeum;

       5.        aktywny udział w konferencjach naukowych, seminariach, grupach roboczych;

       6.        tworzenie opracowań i sprawozdań z realizacji zadań stanowiska.

 

Wymagania:

1.     dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki lub historii;

2.     znajomość przynajmniej dwóch języków obcych: j. niemiecki, j. angielski; mile widziana znajomość j. rosyjskiego;

3.     znajomość zagadnień z zakresu badań proweniencyjnych, kolekcjonerstwa, przemieszczeń i restytucji dóbr kultury, jak również znajomość międzynarodowych zasad i dobrych praktyk w tej dziedzinie;

4.     znajomość przepisów prawa polskiego z zakresu muzealnictwa, ochrony zabytków i restytucji dóbr kultury;

5.     co najmniej 3-letni staż pracy w muzeach, instytucjach naukowych lub archiwach;

6.     doświadczenie w opracowywaniu zbiorów muzealnych oraz pracy w systemie do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych lub archiwalnych;

7.     autorstwo lub współautorstwo projektów badawczych, kierowanie tymi projektami lub inne formy udziału w tych projektach;

8.     znajomość narzędzi pakietu Office na poziomie średniozaawansowanym;

9.     samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność; 

10.  inicjatywa i konsekwencja w działaniu;

11.  umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista.

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. badań proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. badań proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy

Oferujemy:

1.     możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

2.     ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

3.     bardzo dobrą atmosferę pracy,

4.     zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

5.     pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

Warunki pracy:

1.     Miejsce wykonywania pracy na terenie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie, Oddziały MNW.

2.     Możliwość delegacji krajowych i zagranicznych w związku z prowadzonymi kwerendami i projektami badawczymi.

 

Wymagane dokumenty:

1.     życiorys/CV,

2.     kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

3.     kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

4.     oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Muzeum zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Poszukuje: Miasto Jelenia Góra

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-05-21

Ważne do: 2021-06-30

Ogłoszenie: Konkurs na Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na Dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Śląskie

Na terenie: Katowice, woj. Śląskie

Data ogłoszenia: 2021-05-20

Ważne do: 2021-06-11

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Asystenta ekspozycji

Wymagane: 

-wykształcenie minimum średnie;
-znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego i/lub niemieckiego;
-posługiwanie się poprawną polszczyzną;
-zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki, wydarzeniami kulturalnymi;
-znajomość standardów obsługi klienta;
-komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre;
-dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.
Pożądane:

-znajomość gwary śląskiej lub języka migowego;
-doświadczenie przewodnickie.

Obowiązki na stanowisku pracy:

-sprawna, miła, profesjonalna obsługa gości Muzeum;
-dbanie o wizerunek Muzeum.

Oferujemy:

-stabilne warunki zatrudnienia;
-zatrudnienie na umowę o pracę;
-pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

cv
list motywacyjny
Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DA/MŚ

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Księgowy

Poszukuje: Muzeum Śląskie

Na terenie: Katowice, woj. Śląskie

Data ogłoszenia: 2021-05-20

Ważne do: 2014-06-20

Muzeum Śląskie zatrudni
Głównego Księgowego

Wymagania:

Konieczne

-Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

-posiadanie obywatelstwa polskiego;
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
-brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko brotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
-znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
Pożądane:

-co najmniej 5 lat praktyki w księgowości;
-co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
-bardzo dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych; o rachunkowości; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o muzeach, a także wszystkich innych przepisów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków głównego księgowego wynikających z ustawy o rachunkowości;
-umiejętność prawidłowego interpretowania i stosowania przepisów prawnych;
-bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);
-bardzo dobre umiejętności analityczne;
-doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
-umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
-umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;

Obowiązki na stanowisku pracy:

-zarządzanie zespołem księgowo-finansowym;
-sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
-prowadzenie rachunkowości zarządczej;
-opracowywanie projektów planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją;
-realizowanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
-dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi w sposób racjonalny i efektywny;
nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek oraz terminowej realizacji zobowiązań;
opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych, zarządzeń dotyczących spraw finansowo-księgowych w szczególności polityki rachunkowości muzeum;
współpraca z dyrekcją muzeum w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji.

Oferujemy:

-stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
-wysoki standard warunków pracy;
-szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
-pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego;

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

CV
List motywacyjny
w terminie do 14 czerwca 2021 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: GK/FK/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

MECHANIK - Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych

Na terenie: Bydgoszcz - oddział Osówiec

Data ogłoszenia: 2021-05-20

Ważne do: 2021-06-07

Nabór na stanowisko MECHANIKA w Muzeum Wojsk Lądowych - oddział Osówiec 

Wymiar czasu pracy - 0,5 etat (umowa próbna na 3 m-ce)

Umowa o pracę w systemie równowaznym 

Ogłoszenie: MECHANIK - Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: MECHANIK - Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Wymagania: 

- posiadane minimum prawo jazdy kat. B;

- minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w mechanice pojazdowej;

- bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność.

Mile widziane:

- uprawnienia spawalnicze, lakiernicze itp.; 

- uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych.

Oferujemy:

- zatrudnienie w państwowej instytucji kultury;

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę; 

- podwyższanie kwalifikacji zawodowych. 

Dokładne wymagania, oferta oraz niezbędne dokumenty a także informacja o przetwarzanych Państwa danych osobowych znajduje się na stronie www.muzeumwl.pl - zakładka "o Muzeum ... oferty pracy".

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@muzeumwl.pl w terminie do 07.06.2021 r. z dopiskiem w tytule "Mechanik MWL". 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta Muzealnego

Poszukuje: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2021-05-19

Ważne do: 2021-06-07

MUZEUM ,,GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE",41-500 CHORZÓW,
UL. PARKOWA 25,

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA MUZEALNEGO 

Ogłoszenie: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta Muzealnego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta Muzealnego

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Mechanik - Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2021-05-19

Ważne do: -0001-11-30

NABÓR NA STANOWISKO MECHANIKA W MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY - ODDZIAŁ OSÓWIEC

WYMIAR CZASU PRACY: 0,5 ETAT (OKRES PRÓBNY)

UMOWA O PRACĘ W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM

Ogłoszenie: Mechanik - Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Mechanik - Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

kadry@muzeumwl.pl w terminie do 07.06.2021 r. z dopiskiem w tytule "Mechanik MWL". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.">Wymagania: • posiadane minimum prawo jazdy kategorii B; • minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w mechanice pojazdowej; • bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność; • wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista; • umiejętność pracy w zespole; • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach; • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie; • dyspozycyjność (praca w weekendy oraz podróże służbowe); • terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań. Mile widziane: • uprawnienia spawalnicze, lakiernicze itp.; • uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych; • uprawnienia do prowadzenia pojazdów gąsienicowych i ciężarowych. Oferujemy: • zatrudnienie w państwowej instytucji kultury; • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę; • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych; • podwyższania kwalifikacji zawodowych, związana z mechaniką pojazdową; • życzliwe otoczenie współpracowników. Wymagane dokumenty: • list motywacyjny z uwzględnieniem następujących informacji: dlaczego interesuje Pana/Panią to stanowisko, jakie ma Pan/Pani doświadczenie, jak widzi Pan/Pani swoją rolę w pracy; • CV z określeniem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem pracy zawodowej. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@muzeumwl.pl w terminie do 07.06.2021 r. z dopiskiem w tytule "Mechanik MWL". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu - Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-05-17

Ważne do: 2021-06-20

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul.Toruńska 1

80-822 Gdańsk

Ogłoszenie: Kierownik Działu - Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu - Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością

Jednostka
 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

Stanowisko:Kierownik Działu -  Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością.

Komórka Organizacyjna:  Dział - Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością
 

Data ogłoszenia naboru :17.05.2021 r.

Termin składania dokumentów : 20.06.2021 r.

Wymiar etatu: 1,0

Rodzaj zatrudnienia :Umowa na okres próbny w perspektywie na czas określony, nieokreślony.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 
1. Do zadań Działu należy w szczególności:

1)       przygotowywanie kompleksowych programów edukacyjnych dla wszystkich Oddziałów, na podstawie zakresu zadań statutowych Muzeum, zadań poszczególnych Oddziałów, programu wystaw stałych i czasowych, z uwzględnieniem wszystkich grup odbiorców, w ścisłej współpracy z Kuratorami Oddziałów;

2)       koordynacja wszystkich działań edukacyjnych prowadzonych w Muzeum;

3)       opracowywanie oraz zatwierdzanie materiałów edukacyjnych i pomocniczych wykorzystywanych do realizacji programów edukacyjnych w poszczególnych Oddziałach,       a także gromadzenie i ewidencjonowanie ww. materiałów;

4)       nadzór merytoryczny nad realizacją programów edukacyjnych w poszczególnych Oddziałach muzeum;

5)       współpraca przy tworzeniu wystaw stałych i czasowych w zakresie ich wymiaru edukacyjnego;

6)       regularne szkolenie edukatorów i przewodników realizujących program edukacyjny    w poszczególnych Oddziałach;

7)       przeprowadzanie regularnych kontroli działań edukacyjnych poszczególnych oddziałów, zlecanie wykonania i przyjmowanie raportów z realizacji programu w oddziałach, stała ewaluacja;

8)       przygotowanie i realizacja programów wolontariatu w muzeum, programów z zakresu partycypacji społecznej i rozwoju widowni;

9)       przygotowanie wniosków o zewnętrzne źródła finansowania z zakresu edukacji             i realizacja projektów (we współpracy z pracownikiem na stanowisku ds. programów pomocowych);

10)   przygotowywanie programu rozwoju i szkoleń pracowników z zakresu edukacji muzealnej i  wolontariatu;

11)   organizacja i uczestnictwo w projektach, warsztatach, konferencjach oraz sesjach naukowych dotyczących edukacji muzealnej w kraju i za granicą;

12)   współpraca z placówkami muzealnymi, innymi instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi w zakresie edukacji i wolontariatu ;

13)   dokumentowanie realizacji programów i projektów edukacyjnych;

14)   współpraca z Działem Marketingu w zakresie komunikacji i popularyzacji działań edukacyjnych muzeum oraz projektów związanych z partycypacją i rozwojem widowni;

15)   współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi muzeum;

16)   przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego;

17)   sporządzanie planów, sprawozdań, informacji i wniosków z działalności Działu.

 

2. Do zadań kierownika Działu  należy w szczególności:

1)    organizacja pracy podległej komórki i efektywne kierowanie jej działalnością;

2)    określanie zakresu zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych pracowników;

3)    nadzór i kontrola nad działalnością podległej komórki organizacyjnej;

4)    dbałość o właściwe kompetencje pracowników i ich przygotowanie do pracy;

5)    motywowanie i ocena pracowników podległej komórki organizacyjnej;

6)    bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległej komórki organizacyjnej;

7)    wprowadzanie rozwiązań usprawniających działalność podległej komórki organizacyjnej;

8)    planowanie działalności podległej komórki organizacyjnej oraz jej budżetu zadaniowego;

9)    racjonalne gospodarowanie budżetem podległej komórki organizacyjnej;

10) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych podległej komórki organizacyjnej;

11) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa pracy, w tym dyscypliny czasu pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

12) rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i okresami rozliczeniowymi i współpraca w tym zakresie z Działem Kadr.

Wymagania 

Ø  wykształcenie wyższe zawodowe (humanistyczne, pedagogiczne, artystyczne) 

Ø  udokumentowane doświadczenie w zakresie edukacji, szczególnie (choć nie obligatoryjnie) edukacji muzealnej

Oferujemy
Ø  ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

Ø  stabilne zatrudnienie,

Ø  wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

Ø  pakiet świadczeń socjalnych,

Ø  możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty
 

Ø  list motywacyjny oraz CV, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

Ø  kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy, 

Ø  kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

Ø  kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

Ø  przygotowane przez kandydata opracowanie zawierające:

-   zarys koncepcji funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem określonego powyżej zakresu zadań Ośrodka (w tym zarys koncepcji edukacyjnych oraz koncepcji rozwijania współpracy z widownią i wolontariatu);  do 8 stron maszynopisu znormalizowanego;

-  szerszą, osobistą wizję edukacji muzealnej, wykraczającą poza obecne uwarunkowania funkcjonowania Ośrodka; do 4 stron maszynopisu znormalizowanego;

-  nakreślenie możliwych linii rozwojowych edukacji muzealnej, wolontariatu i współpracy z widownią w MNG w dłuższej perspektywie czasowej; do 4 stron maszynopisu znormalizowanego;

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

Ø  oświadczenie zwierające klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Informacje dodatkowe
 Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Kierownika Ośrodka Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością”

 

w terminie do dnia 20.06.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres info@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie przejdą do kolejnego etapu rekrutacji nie będą o tym informowane. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna
 

☐ Wyrażam zgodę* ☐ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją na aplikowane przeze mnie stanowisko, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

 

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli niniejsza zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 
Zapoznałem się i zrozumiałem powyższą treść.
 
 

..………………...…………………….

podpis kandydata

 

 
 
 
 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-05-17

Ważne do: 2021-06-20

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul.Toruńska 1

80-822 Gdańsk

Ogłoszenie: Kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej

Jednostka
Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

Stanowisko: Kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej

Komórka Organizacyjna: Oddział Sztuki Nowoczesnej

Data ogłoszenia naboru: 17.05.2021 r.
Termin składania dokumentów: 20.06.2021 r.

Wymiar etatu: 1,0

Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny w perspektywie na czas określony, nieokreślony.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Do zadań Oddziału należy w szczególności:

1)       pozyskiwanie, gromadzenie, inwentaryzowanie, opracowywanie naukowe oraz eksponowanie muzealiów z zakresu sztuki nowoczesnej, w tym z zakresu nowych mediów;

2)       sprawowanie opieki nad zgromadzonymi w Oddziale muzealiami;

3)       prowadzenie działalności wystawienniczej;

4)       prowadzenie badań naukowych związanych z zakresem zbiorów;

5)       opracowywanie i publikowanie wyników badań;

6)       przygotowywanie artykułów naukowych oraz udział w programach naukowych;

7)       organizacja i uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych;

8)       opracowywanie do publikacji katalogów wystaw i zbiorów własnych;

9)       przeprowadzanie kwerend na potrzeby własne i udzielanie odpowiedzi na kwerendy kierowane do Oddziału;

10)   sporządzanie opinii dotyczących możliwości wypożyczeń muzealiów zgodnie z planami Muzeum dla placówek o podobnych celach działania;

11)   współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;

12)   sporządzanie planów, sprawozdań, informacji i wniosków z działalności Oddziału;

13)   przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego.

 

2. Do zadań Kuratora Oddziału należy w szczególności:

1)         organizacja pracy podległej komórki i efektywne kierowanie jej działalnością;

2)         określanie zakresu zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych pracowników;

3)         nadzór i kontrola nad działalnością podległej komórki organizacyjnej;

4)         dbałość o właściwe kompetencje pracowników i ich przygotowanie do pracy;

5)         motywowanie i ocena pracowników podległej komórki organizacyjnej;

6)         bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległej komórki organizacyjnej;

7)         wprowadzanie rozwiązań usprawniających działalność podległej komórki organizacyjnej;

8)         planowanie działalności podległej komórki organizacyjnej oraz jej budżetu zadaniowego;

9)         racjonalne gospodarowanie budżetem podległej komórki organizacyjnej;

10)     współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych podległej komórki organizacyjnej;

11)     nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa pracy, w tym dyscypliny czasu pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

12)     rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i okresami rozliczeniowymi i współpraca w tym zakresie z Działem Kadr.

Wymagania 

Ø  wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim o profilu humanistycznym (preferowana historia sztuki) lub artystycznym; 

Ø  udokumentowane doświadczenie w zakresie działalności muzealniczej, wystawienniczej lub badawczej związanej ze sztuką nowoczesną i/lub współczesną;

Ø  udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi.

Oferujemy

Ø  ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

Ø  stabilne zatrudnienie,

Ø  wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

Ø  pakiet świadczeń socjalnych,

Ø  możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty
 Ø  list motywacyjny oraz CV, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

Ø  kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy, 

Ø  kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

Ø  kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

Ø  przygotowane przez kandydata opracowanie zawierające:

-   zarys koncepcji funkcjonowania Oddziału z uwzględnieniem określonego powyżej zakresu zadań Oddziału;  do 8 stron maszynopisu znormalizowanego;

-  szerszą, osobistą wizję profilu i działalności Oddziału, wykraczającą poza obecne uwarunkowania funkcjonowania Oddziału; do 4 stron maszynopisu znormalizowanego;

-  nakreślenie możliwych linii rozwojowych działalności Oddziału w dłuższej perspektywie czasowej. Do 4 stron maszynopisu znormalizowanego;

-  analizę obecnego stanu zbiorów i aktywności Oddziału Sztuki Nowoczesnej MNG, ze wskazaniem walorów i mankamentów (ten punkt jest pożądany ale nie obligatoryjny) do 6 stron maszynopisu znormalizowanego;

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

Ø  oświadczenie zwierające klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Ø  Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Informacje dodatkowe
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Kuratora Oddziału Sztuki Nowoczesnej”

w terminie do dnia 20.06.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres info@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie przejdą do kolejnego etapu rekrutacji nie będą o tym informowane. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna
 

☐ Wyrażam zgodę* ☐ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją na aplikowane przeze mnie stanowisko, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

 

* Proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Muzeum Narodowe w Gdańsku z siedzibą: 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 1, email: info@mng.gda.pl.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@mng.gda.pl.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli niniejsza zgoda.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, prawo żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 
Zapoznałem się i zrozumiałem powyższą treść.
 
 

..………………...…………………….

podpis kandydata

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

stanowisko: referenta ds. zamówień publicznych w Dziale Administracji

Poszukuje: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego

Na terenie: Zakopane

Data ogłoszenia: 2021-05-14

Ważne do: 2021-05-21

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

ogłasza nabór na stanowisko: referenta ds. zamówień publicznych w dziale Administracji

Ogłoszenie: stanowisko: referenta ds. zamówień publicznych w Dziale Administracji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: stanowisko: referenta ds. zamówień publicznych w Dziale Administracji

 Wymagania:
•    Wykształcenie wyższe lub średnie;
•    Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
•    Wysokie standardy etyczno-moralne;
•    Zdolność do samodzielnego organizowania, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
•    Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym praktyczna znajomość Excela i Worda;
•    Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
•    Kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
•    Dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia; 

Wymagania dodatkowe:
•    Mile widziane wykształcenie prawnicze,
•    Mile widziane doświadczenie w inwestycjach w sektorze kultury oraz  projektach współfinansowanych ze środków EFRR;
•    Mile widziana znajomość procedur budowlanych, prawa budowlanego, obiektów zabytkowych oraz drewnianych;
•    Znajomość aktualnych wytycznych i zasad rozliczania projektów finansowanych ze środków publicznych (głównie krajowych);
•    Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:
•    CV i list motywacyjny;
•    Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
•    klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2),

Warunki pracy:
•    rodzaj umowy - umowa o pracę; 
•    wymiar czasu pracy – pełny etat;
•    miejsce pracy:     Muzeum Tatrzańskie

Oferujemy:
•    możliwość rozwoju zawodowego;
•    ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
•    stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane 
Droga na Koziniec 8, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl 
w nieprzekraczającym terminie do dnia 21.05.2021 do godziny 12:00.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowy/Księgowa

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-05-13

Ważne do: 2021-06-06

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Księgowy/Księgowa

Dział: Dział Finansowo-Księgowy

Nr ref.: K_FDFK/2021

 

Zakres obowiązków:

×          księgowanie dokumentów-przychodowych, kosztowych, wyciągów bankowych, amortyzacji, rozliczeń międzyokresowych, gospodarki magazynowej 

×          rozliczenie dotacji celowych i inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych

×          sporządzanie deklaracji do GUS, Biura Kultury m.st. Warszawy

×          współpraca bieżąca z bankiem

×          terminowe regulowanie płatności wynikających z zaakceptowanych dokumentów księgowych

×          prowadzenie rozrachunków z kontrahentami – potwierdzenia sald, kompensaty, noty księgowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia

×          kontakty z kontrahentami komisowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz innymi współpracującymi instytucjami

×          obsługa bieżącej dokumentacji Działu Finansowo-Księgowego

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość

×          min. 3 lata stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet 

×           niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          kursy i szkolenia z zakresu księgowego

×          znajomość języka angielskiego

×          odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          niezbędne narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. K_FDFK/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  06.06.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Fotograf

Poszukuje: Muzuem Narodowe w Poznaniu

Na terenie: Dział Głównego Inwentaryzatora

Data ogłoszenia: 2021-05-13

Ważne do: 2021-05-31

Muzeum Narodowe w Poznaniu posiada własna pracownię fotografii i digitalizacji muzealiów. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko fotografa. Do jego zadań będzie należało wykonywanie odwzorowań cyfrowych obiektów muzealnych zgodnie z wymogami MNP.

oferta pracy

Wymagania względem pracownika:
- wykształcenie minimum średnie z zakresu fotografii lub podyplomowe studium z zakresu fotografii,
- doświadczenie w fotografii studyjnej,
- znajomość zagadnień z zakresu digitalizacji muzealiów,
- minimum dobra znajomość pakietu Adobe (Bridge, Photoshop),
- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
- doskonałe umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, otwartość,
- doskonała organizacja pracy własnej, dbałość o szczegóły, staranność, skrupulatność, systematyczność, terminowość, rzetelność.

Mile widziane dodatkowe umiejętności:
- doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucji kultury na podobnym stanowisku,
- znajomość oprogramowania do zarządzania fotografiami Fotostation,
ogólna znajomość zasad postępowania z obiektami zabytkowymi,
- znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
- ukończone kursy lub udział w warsztatach związanych z digitalizacją zbiorów muzealnych, w szczególności organizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,
- stabilne zatrudnienie,
- możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- ciekawą pracę w miłej atmosferze,
- możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w 4 etapach:
- analiza dostarczonych dokumentów,
- wstępna rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami,

- wykonanie praktycznego zadania na stanowisku fotograficznym,
- ostateczna rozmowa kwalifikacyjna.

Sposób dostarczenia dokumentów:
Dokumenty prosimy dostarczyć na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w MNP:

W dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61‐745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy: fotograf w Dziale Głównego Inwentaryzatora, ogłoszenie o pracę nr 7/2021.

Dokumenty bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce Oferty pracy/Zasady przetwarzania danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny księgowy

Poszukuje: Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-05-13

Ważne do: 2021-05-31

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 1. Wymagania niezbędne- spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
 2. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości.
 3. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej
6 lat praktyki w księgowości,
 1. jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 2. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową Muzeum,
 • realizacja wypłat wynagrodzeń, honorariów i innych świadczeń pracowniczych,
  w tym PPK,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji obrotów pieniężnych,
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • opracowywanie projektu rocznego planu finansowego,
 • prowadzenie rachunkowości,
 • sprawozdawczość GUS,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • pokrywanie wydatków z właściwych środków na rachunku bankowym Muzeum,
 • terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz należyte przechowywanie

i archiwizowanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów finansowych,

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • przygotowywanie projektów planów finansowych Muzeum oraz wprowadzanie zmian w ciągu roku budżetowego,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 

 1. Warunki pracy:
 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy - Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie,
 • godziny pracy – podstawowy czas pracy, dyżury sobotnio-niedzielno-świąteczne.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV
 3. ksero dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopię świadectw pracy,
 5. kserokopię innych dokumentów poświadczających posiadane umiejętności
  i kwalifikację,
 6. list motywacyjny.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres;
muzeum-czarnolas@wp.pl lub w siedzibie pod adresem Czarnolas3 6 do dnia 31.05.2021 roku.

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informację o wynikach, zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP : mjk.e-bip.eu

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kurator ds. konserwacji architektury

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Malbork

Data ogłoszenia: 2021-05-12

Ważne do: 2021-05-31

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  Kurator ds. konserwacji architektury 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny

Miejsce pracy: Malbork

     2.   Wymagania niezbędne:

a.     wykształcenie wyższe archeologia, historia, historia sztuki

b.     minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach związanych z ochroną zabytków

c.     doświadczenie w koordynacji projektów

 

     3. Wymagania dodatkowe:

a.     bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka (angielski lub niemiecki)

Ogłoszenie: Kurator ds. konserwacji architektury Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kurator ds. konserwacji architektury

Wymagania niezbędne:

a.     wykształcenie wyższe archeologia, historia, historia sztuki

b.     minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach związanych z ochroną zabytków

c.     doświadczenie w koordynacji projektów

Wymagania dodatkowe:

a.     bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka (angielski lub niemiecki)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a.     kierowanie pracą podległych jednostek organizacyjnych

b.     koordynowanie i nadzorowanie całokształtu spraw związanych z opieką konserwatorską nad założeniami architektoniczno-urbanistycznymi zamków w Malborku,  Kwidzynie i Sztumie, tak w zakresie ochrony konserwatorskiej, jak również projektowania, programowania oraz promowania działań zmierzających do utrzymania i poprawy tego stanu w przyszłości

c.     przygotowanie planu pracy oraz sprawozdań pionu konserwacji architektury i przedstawienie go wicedyrektorowi ds. naukowo-konserwatorskich

d.     opiniowanie i zatwierdzanie wszystkich dokumentów dotyczących prac budowlano-konserwatorskich i remontowych prowadzonych w zespołach zamkowych w Malborku, Kwidzynie i Sztumie

e.     inicjowanie i kierowanie projektami konserwatorskimi i badawczymi dot. konserwacji zamku w Malborku, Kwidzynie i Sztumie

f.      inicjowanie stałego nadzoru nad kondycją techniczną obiektów zabytkowych  znajdujących się na terenie Zespołów Zamkowych w Malborku, Kwidzynie i Sztumie

g.     współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami oraz osobami z kraju i z zagranicy w zakresie merytorycznej pracy kuratora

h.     współpraca w zakresie działań konserwatorskich z firmami wykonującymi w MZM roboty konserwatorskie i budowlane

i.       koordynowanie i bezpośredni nadzór nad pracami konserwatorskich, remontowych, adaptacyjnych oraz budowlanych i instalacyjnych na terenie MZM (w tym uczestniczenie w komisyjnym odbiorze tych prac)

j.       nadzorowanie merytoryczne w procesie prac przetargowych w MZM w zakresie podległych jednostek

k.     prowadzenie własnych badań naukowych

l.       uczestnictwo w muzealnym programie wystawienniczym oraz merytoryczne wspieranie funkcji edukacyjnych i informacyjnym MZM

m.   rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych

n.     wykonywanie innych czynności związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum, wynikającym z zarządzeń wewnętrznych, a także zleconych przez przełożonego, które nie są sprzeczne z przepisami prawa i kwalifikacjami pracownika

Oferujemy:

a.     stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury

b.     pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe

- dofinansowanie do wypoczynku

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

c.     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

Wymagane dokumenty: 

a.     list motywacyjny oraz CV

b.     kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

c.     inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 31 maja 2021 r. W tytule maila proszę wpisać: Kurator ds. konserwacji architektury_aplikacja

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.                       Z regulaminem naboru można się zapoznać na stronie BIP Muzeum. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. inwestycji

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-05-12

Ważne do: 2021-05-31

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. inwestycji 

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę na okres próbny 

·         Wymiar – 1/1 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Realizacji Inwestycji

·         Termin składania ofert – do 31.05.2021 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – czerwiec/lipiec 2021 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie wyższe, preferowany kierunek budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna;

2)    znajomość ustaw: Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019), Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021, poz. 710), Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków;

3)    znajomość procesu inwestycyjnego, jego etapów i decyzji administracyjnych wydawanych w jego toku;

4)    biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office, w szczególności Excell;

5)    gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy;

6)    samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;

7)    skrupulatność i sumienność;

8)    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

9)    umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Kryteria dodatkowe:

1)    dyspozycyjność;

2)    doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1)    udział w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów remontów, inwestycji i modernizacji obiektów Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozyskanymi środkami finansowymi;

2)    udział w okresowych przeglądach stanów technicznych obiektów Muzeum;

3)    opiniowanie analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych;

4)    przygotowanie dokumentacji modernizacji budynków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zamawianie wykonawstwa robót;

5)    przygotowanie przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych, robót remontowo-budowlanych i prac projektowych, w tym: 

a)    opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do udzielenia zamówień,

b)    prowadzenie pełnej dokumentacji całości procedury o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych;

c)    udział w formułowaniu ogólnych i szczegółowych warunków treści umowy;

6)    uzyskiwanie decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo-inwestycyjne, wymaganych przez prawo budowlane;

7)    prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów działań remontowych i inwestycyjnych;

8)    udział w odbiorach robót;

9)    prowadzenie spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

10) opracowywanie i sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów; 

11) monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji;

12) udział w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, a także, na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych, raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym 
i merytorycznym;

13) zarządzanie realizacją projektów zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami;

14) udział w sporządzaniu wniosków o płatność w zakresie realizowanych projektów, we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym;

15) sporządzanie raportów rozliczeniowych z pozyskanych środków oraz realizowanych projektów w zakresie formalnym, finansowym oraz merytorycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz zapisami umownymi;

16) archiwizacja i oznaczanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umownymi, wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami;

17) udział w realizacji procedur z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań oraz wykorzystania pozyskanych środków i realizowanych projektów;

18) udział w opracowywaniu materiałów promocyjnych dotyczących realizowanych projektów, we współpracy z Działem Promocji i Marketingu;

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. inwestycji przez Muzeum Miasta Łodzi  z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781)."

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 31.05.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny/adiunkt/kustosz

Poszukuje: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-05-12

Ważne do: 2021-06-07

Poszukiwany pracownik merytoryczny, który dołączy do zespołu Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Ogłoszenie: Asystent muzealny/adiunkt/kustosz Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny/adiunkt/kustosz

1. Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe - etnologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, historia, filologia lub pokrewne.

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

- kreatywność

- umiejętności dodatkowe (mile widziane): znajomość języka niemieckiego, umiejętność pracy w programie graficznym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne

- oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych

- prowadzenie zajęć edukacyjnych

- współpraca w organizowaniu wydarzeń muzealnych i wystaw czasowych

- tworzenie i realizacja planu promocji muzeum

- przygotowywanie tekstów popularyzatorskich, promocyjnych i informacji dla mediów

2) Zadania pomocnicze

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się w Oddziale

- pełnienie dyżurów merytorycznych

- prowadzenie archiwum multimedialnego Oddziału

3) Zadania okresowe

- współudział w wydarzeniach muzealnych, uczestnictwo w badaniach terenowych, inwentaryzacjach i opiece nad zbiorami

4. Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny oraz CV,

b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (fakultatywnie - suplement do dyplomu/dyplomów, temat pracy magisterskiej, licencjackiej, tematy prac seminaryjnych), fakultatywnie pozostałe dyplomy i świadectwa

d) fakultatywnie kursy, szkolenia i inne zaświadczenia

e) fakultatywnie referencje

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochornie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do dnia 07.06.2021 r. godz. 12:30. 

DROGĄ POCZTOWĄ pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach".

LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (skany wymaganych dokumentów na adres e-mail sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości).

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO SKŁADANIA APLIKACJI.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu lub niewybranych w drugim etapie konkursu będą podlegały protokolarnemu zniszczeniu w przypadku ich nieodebrania w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 842 40 81.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Administrator/administratorka ds. IT

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-05-10

Ważne do: -0001-11-30

Ogłoszenie: Administrator/administratorka ds. IT Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Administrator/administratorka ds. IT

kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 25 maja 2021 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania 1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3) Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.">Obecnie poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko: Administrator/administratorka ds. IT Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat) Miejsce pracy: Poznań Zakres obowiązków: • Współudział przy utrzymaniu ciągłości pracy ekspozycji multimedialnych obiektów, których operatorem jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa; • Instalacja i wdrażanie stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym oraz playerów na potrzeby funkcjonowania ekspozycji multimedialnych; • Obsługa systemów CMS ekspozycji multimedialnych; • Obsługa, zarządzanie i utrzymanie pracy urządzeń systemów biurowych oraz ekspozycji multimedialnych; • Wykonywanie drobnych prac naprawczych związanych z zakresem utrzymania ekspozycji; • Wdrażanie nowych systemów w związku z rozwojem Poznańskiego Centrum Dziedzictwa; • Zarządzanie kontami pocztowymi pracowników; • Wsparcie techniczne pracowników i rozwiązywanie problemów powstających w środowisku biurowym; • Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej związanej z zakresem powierzonych obowiązków; • Praca nad bezpieczeństwem informacyjnym, jego rozwojem oraz podnoszenie poziomu ogólnego bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych. Wymagania: • Wykształcenie techniczne, informatyczne; • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym korzystać z dokumentacji technicznej oraz jej tworzenie, obsługę różnorodnego oprogramowania, dialog techniczny z helpdeskiem; • Wiedza z zakresu budowy, konfiguracji i działania sieci LAN/WAN, VPN oraz bezprzewodowych; • Znajomość systemów Windows Server • Umiejętność zarządzania środowiskiem Active Directory; • Znajomość baz danych MSSQL; • Umiejętność analizy sytuacji na podstawie dostarczonych danych (np. w postaci logów systemowych lub zgłaszanych błędów); • Umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami; • Dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań; • Chęć do rozwoju i dalszej nauki; • Rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy; Mile widziane: • Wykształcenie wyższe informatyczne; • Znajomość systemów wirtualizacji VMware (vSphere) na poziomie obsługi, utrzymania i rozwijania maszyn wirtualnych; • Znajomość systemów Linux • Znajomość wdrożeń związanych z RODO w zakresie IT podmiotów publicznych; • Znajomość PHP, MySQL oraz obsługi stron www na bazie systemów CMS; • Znajomość systemów VOIP; • Znajomość systemy CRESTRON; • Znajomość obsługi i utrzymania urządzeń multimedialnych związanych z prezentowaniem treści tj. monitorów i układów videowall, projektorów i systemami mapowania obrazu w przestrzeni oraz umiejętność przygotowania treść na potrzeby powyższych urządzeń. Wymagane dokumenty: • CV; • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje. Oferujemy: • Stabilne zatrudnienie; • Możliwość rozwoju; • Niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu; • Zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań; • Nowoczesne miejsce pracy. Składanie ofert: Oferty prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do 25 maja 2021 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania 1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 3) Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/asystentka ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na terenie: Polska, województwo mazowieckie, Sulejówek

Data ogłoszenia: 2021-05-06

Ważne do: 2021-05-10

Stanowisko:asystent/asystentka ekspozycji(Dział Obsługi Odwiedzających)

Planowany termin rozpoczęcia umowy: 1 czerwca 2021 roku 

Miejsce pracy: Sulejówek

Ogłoszenie: Asystent/asystentka ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/asystentka ekspozycji

Podstawowe obowiązki: 
▪ Wsparcie organizacyjne w przygotowaniu i obsłudze wydarzeń odbywających się w Muzeum,
▪ Udzielanie informacji o ofercie programowej Muzeumtj. ofercie zwiedzania i wydarzeniach 
odbywających się w Muzeum,
▪ Nadzór nad ekspozycji stałą, Dworkiem Milusin oraz wystawami czasowymi m.in. poprzez dbanie o bezpieczeństwo inależyte użytkowanie, kontrole stanu ekspozycji przed i po otwarciu Muzeum dla zwiedzających, 
▪ Dbanie o bezpieczeństwo i należyte użytkowanie mienia powierzonego opiece,
▪ Bieżąca obsługa odwiedzających indywidualnych i grup w punkcie informacyjnym, szatni i na stanowisku biletera/bileterki,
▪ Utrzymywanie wysokiej jakości standardów obsługi klienta,
▪ Przeprowadzanie ankiet satysfakcji wśród odwiedzających.

Miejsce pracy: 
▪ Praca w budynku Muzeum, Dworku Milusin i na zewnątrz. 
▪ Bezpieczne warunki pracy na stanowisku,
▪ Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku iwterenie oraz pracą w pozycji wymuszonej (praca stojąca).

Wymagania:
▪ wykształcenie min. średnie,
▪ doświadczenie w obsłudze w obsłudze klienta,
▪ dobra znajomość języka angielskiego -poziom B2,
▪ umiejętności współpracy w zespole i bardzo dobra komunikacja,
▪ dyspozycyjność -praca według zapotrzebowania,▪ punktualność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:
▪ umowę o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia jej na czas określony lub nieokreślony.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zestawu następujących dokumentów 
do dnia 10 maja 2021 r.: 
• curriculum vitae, 
• skan podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na stronie Muzeum).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
rekrutacja@muzeumpilsudski.pl w terminie do 10 maja 2021 roku. W tytule 
wiadomości prosimy wpisać: „Asystent Ekspozycji” Zastrzegamy sobie prawo do 
skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. Dane osobowe zbierane są 
wyłącznie dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator ds. Edukacji

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-05-05

Ważne do: 2021-05-21

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

ogłasza nabór na Koordynatora ds. Edukacji

 

I. Nazwa  i adres organizatora:                                                                                         

    Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

    Ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

                                                                                                                           

   Miejsce wykonywania pracy: Poznań, ul. Woźna 12

   

II. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                  

    Termin składania aplikacji:  do 21 maja  2021 r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2021r.

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,                                               

                                                    61-777 Poznań, z napisem na kopercie                                                                 

                                                    „ Nabór na stanowisko: Koordynator ds. Edukacji”

                                                    lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl 

                                                    tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko:

                                                    Koordynator ds. Edukacji” „

                                                                                            

                                                                               

III.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

 

1.     Opracowanie oferty edukacyjnej dla każdego oddziału.

2.     Zbudowanie i koordynacja pracy zespołu edukacyjnego.

3.     Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej w oddziałach i organizowanych wydarzeniach muzeum.

4.     Przygotowanie i prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.

5.     Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych                                i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób                             z niepełnosprawnościami. 

6.     Współpraca z najważniejszymi instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.

7.     Organizacja i koordynacja działań wolontariatu.

8.     Organizacja i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyk uczniowskich                                 i studenckich.

9.     Koordynacja działań związanych z dostępnością architektoniczną oddziałów i cyfrową  w tym przygotowywanie raportów.

10. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej.

11. Przygotowywanie bieżących raportów i sprawozdań okresowych z działalności edukacyjnej. 

 

 

 

IV. Wymagania stawiane przed kandydatem:

 

1.   Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ze specjalnością edukacyjną – historia, kulturoznawstwo i pokrewne.

2.   Minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych w instytucjach kultury lub szkole.

3.   Znajomość historii Wielkopolski XIX i XX wieku. 

4.   Znajomość zasad dydaktyki i metodyki.

5.   Zdolności manualne.

6.   Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu.

7.   Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.

8.   Odpowiedzialność i zaangażowanie.

9.   Dobra organizacja pracy.

10. Etyka zawodowa i profesjonalizm.

Mile widziane:

1.     Doświadczenie muzealne.

2.     Znajomość języka angielskiego lub/i języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym. 

 

VI. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

b)     życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,

d)     dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,

e)     dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.   

      

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-05-05

Ważne do: 2021-05-20

Wielkopolskie Muzeum Niepodległośći w Poznaniu

potrzebuje asystenta

I. Nazwa  i adres organizatora:                                                                                         

    Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

    Ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

 

   Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

   Ul. św. Marcin 80/82, Poznań, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                  

    Termin składania aplikacji:  do 21 maja  2021 r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2021r.                              

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,                                               

                                                    61-777 Poznań, z napisem na kopercie                                                                 

                                                    „ Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                    lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl

                                                    tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                                                            

                                                                               

III.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

1.     Pozyskiwanie materiałów i eksponatów do Oddziału.

2.     Przygotowywanie wystaw organizowanych przez Muzeum (opracowywanie koncepcji scenariuszy i materiałów do informatora ).

3.     Uczestniczenie w prowadzeniu różnych form pracy oświatowej (lekcji muzealnych, wykładów itp.).

4.     Tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

5.     Nagrywanie  dźwiękowe lub wizualnej relacji  i wspomnień uczestników wydarzeń historycznych.

6.     Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.

7.     Naukowe opracowanie zbiorów, ich katalogowanie, wprowadzanie eksponatów do programu Muzeo.

8.     Przyjmowanie pod nieobecność Kierownika lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

9.     Oprowadzanie grup wycieczkowych po ekspozycjach.

10.  Udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących zadań, realizowanych przez Oddział.

11.  Zgłaszanie pomysłów nowych wystaw czasowych.

12.  Współuczestniczenie przy organizacji i opracowywaniu wystaw w Oddziale.

13.  Na polecenie, oprowadzanie grup wycieczkowych i gości indywidualnych po obiektach muzealnych mieszczących się przy ul. Słupskiej 62 w Poznaniu.

14.   Sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Oddziału.

15.  Obsługa kasy fiskalnej i związana z wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa

 

 

IV. Wymagania stawiane przed kandydatem:

    Niezbędne:

1.     Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne – historia – specjalizacja: historia najnowsza.

2.     Znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, a w szczególności Poznańskiego Czerwca 1956.

3.     Znajomość języka angielskiego – poziom B2.

4.     Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.

5.     Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office, oraz programu graficznego) 

6.     Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).

7.     Wysoka kultura osobista.

8.     Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.

9.     Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

10.  Umiejętność pracy w zespole.

11.  Dyspozycyjność (praca w weekendy).

12.  Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

13.  Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą. 

 

 V. Pożądane:

1.     Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

2.     Znajomość przepisów archiwalnych. 

3.     Obsługa programów Adobe PhotoShop, Corel Draw.

4.     Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji. 

5.     Umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny.

 

VI. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

b)     życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,

d)     dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,

e)     dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.   

      

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista / specjalistka ds. administracyjno-biurowych

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-05-05

Ważne do: 2020-05-20

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

Ogłoszenie: Specjalista / specjalistka ds. administracyjno-biurowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista / specjalistka ds. administracyjno-biurowych

                                 Obecnie poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko:

                                       Specjalista / specjalistka ds. administracyjno-biurowych

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy: Poznań

Moment zatrudnienia: czerwiec / lipiec 2021

 

Zakres obowiązków:

· obsługa Centrum Szyfrów Enigma pod kątem administracyjnym, w tym realizacja zadań        z zakresu obsługi sekretariatu (m.in. obsługa interesantów, obsługa kancelaryjna,     udzielanie ogólnych informacji o CSE);

· przygotowywanie pism i odpowiedzi do podmiotów zewnętrznych

·  udział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

·  wsparcie przy koordynacji procesów kontroli zarządczej;

·  wsparcie przy prowadzeniu archiwum zakładowego;

·  prowadzenie rejestrów;

·  monitorowanie stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych

·  wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

Wymagania:

·  wykształcenie minimum średnie mile widziane wyższe;

·  doświadczenie zawodowe - min. 2 lata na stanowisku administracyjnym

·  umiejętność analitycznego myślenia;

·  podstawowa znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych;

·  podstawowa znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

·  podstawowa znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

·  umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;

·  umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność   i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;

·  wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli;

·  rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy;

·  znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych;

·  biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna).

Mile widziane:

· ukończone studia podyplomowe lub ukończony kurs/szkolenia z zakresu zamówień publicznych;

·  wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej;

·  znajomość platform zakupowych;

·  znajomość języków obcych (najlepiej angielski, niemiecki);

Wymagane dokumenty:

- CV
- List motywacyjny
- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje
 

Oferujemy:

- Stabilne zatrudnienie;
- Możliwość rozwoju;
- Niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu; 
- Zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań;
- Pracę w centrum miasta, w ciekawym miejscu;
 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  20 maja 2021 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator muzealny

Poszukuje: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Na terenie: Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

Data ogłoszenia: 2021-04-29

Ważne do: 2021-05-20

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Poszukujemy - Edukatora muzealnego.

Zapraszamy do rekrutacji!

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.muzeum.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-39-1674

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny - historyk sztuki

Poszukuje: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Na terenie: Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego ul. Rozwadowska 12

Data ogłoszenia: 2021-04-29

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Asystent muzealny - historyk sztuki 

Zapraszamy do rekrutacji!

 

 

Ogłoszenie: Asystent muzealny - historyk sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny - historyk sztuki

Szczegóły oferty w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.muzeum.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-39-1676

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań, Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Data ogłoszenia: 2021-04-28

Ważne do: 2021-05-18

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy, Galerii Śluza – przestrzeni wystaw czasowych oraz będącego obecnie w przygotowaniu - Centrum Szyfrów Enigma.

 

Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy: Poznań, Brama Poznania, ul. Gdańska 2

Przewidywany moment zatrudnienia: lipiec 2021 

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

· zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi,

· udzielanie klientom informacji o ofercie Bramy Poznania i Galerii Śluza,  Poznańskiego Centrum Dziedzictwa a także o możliwościach zwiedzania miasta,

· sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum, w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych,

·  obsługa systemu rezerwacyjnego,

·  organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem zwiedzających w Bramie Poznania i Galerii Śluza,

·  informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji głównej w  Bramie Poznania oraz na ekspozycjach czasowych,

·  obsługę wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania i Galerii Śluza, jak i w plenerze,

·  obsługę szatni oraz dystrybucję audioprzewodników,

·  dbałość o prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń przeznaczonych dla zwiedzających.

Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat posiada:

· wykształcenie co najmniej  średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,

· doświadczenie w zakresie obsługi klienta i/lub doświadczenie w branży kultury, branży turystycznej, eventowej, hotelarskiej, MICE, rekreacyjnej, sportowej, spędzania czasu wolnego,

· bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, pozwalającą na swobodną pracę w tym języku. Mile widziana znajomość innych języków obcych,

· dyspozycyjność (praca zmianowa w systemie równoważnym, w weekendy oraz przy wieczornych wydarzeniach),

·  umiejętność pracy w zespole,

·  umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się,

·  wysoką kulturę osobistą oraz pozytywne nastawienie do świata,

·  gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji,

·  zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym oraz przyrodniczym Poznania,

·  umiejętność posługiwania się komputerem i urządzeniami cyfrowymi.

Dzięki współpracy z nami możesz zyskać:

·         stabilne zatrudnienie,

·         możliwość rozwoju,

·         zgrany zespół,

·         nowoczesne miejsce pracy.

Wymagane dokumenty:

·         CV

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 18.05.2021 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych.

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4)      prawo do usunięcia danych osobowych,

5)      prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody,

6)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań, Centrum Szyfrów Enigma, św. Marcin 78.

Data ogłoszenia: 2021-04-28

Ważne do: 2021-05-18

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy, Galerii Śluza – przestrzeni wystaw czasowych oraz będącego obecnie w przygotowaniu - Centrum Szyfrów Enigma.

 

Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy: Poznań, Centrum Szyfrów Enigma, św. Marcin 78.

Przewidywany moment zatrudnienia: lipiec 2021          

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Centrum Szyfrów Enigma

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

·  dbałość o pozytywne doświadczenie zwiedzających Centrum Szyfrów Enigma,

·  informowanie o ofercie Centrum Szyfrów Enigma i całego Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, a także ogólnie o Poznaniu,

·  sprzedaż biletów wstępu oraz towarów z asortymentu sklepu Centrum przy użyciu systemów komputerowych, kas fiskalnych, terminali płatniczych,

· obsługę systemu rezerwacyjnego,

·  organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem zwiedzających w Centrum Szyfrów Enigma,

· zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi w Centrum Szyfrów Enigma,

· dbałość o prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń przeznaczonych dla zwiedzających Centrum Szyfrów Enigma,

·  obsługę wydarzeń związanych z Centrum Szyfrów Enigma.

Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat posiada:

·  wykształcenie co najmniej  średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,

·  doświadczenie w zakresie obsługi klienta, i/lub doświadczenie w branży kultury, branży turystycznej, eventowej, hotelarskiej, MICE, rekreacyjnej, sportowej, spędzania czasu wolnego

· znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację w tym języku. Mile widziana znajomość innych języków obcych.

·  dyspozycyjność (praca zmianowa w systemie równoważnym, także w weekendy),

·  umiejętność pracy w zespole,

·  zdolności do nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się,

·  wysoką kulturę osobistą,

·  gotowość do uczenia, podnoszenia kwalifikacji i pracy wielozadaniowej

·  zainteresowania historią i dziedzictwem Poznania,

·  umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem i urządzeniami cyfrowymi.

Dzięki współpracy z nami możesz zyskać:

·         stabilne zatrudnienie,

·         możliwość rozwoju,

·         możliwość udziału w kreowaniu nowej atrakcji Poznania,

·         pracę w zgranym zespole.

Wymagane dokumenty:

·         CV

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 18.05.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych.

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4)      prawo do usunięcia danych osobowych,

5)      prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody,

6)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji w Zamku w Pieskowej Skale

Poszukuje: Katarzyna Hamela

Na terenie: Skała, Polska

Data ogłoszenia: 2021-04-27

Ważne do: 2021-05-04

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?

Masz zainteresowania humanistyczne lub związane z turystyką?

Chciałbyś pracować w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?

Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Opiekun ekspozycji w Zamku w Pieskowej Skale Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun ekspozycji w Zamku w Pieskowej Skale

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ:

- będziesz dozorować ekspozycje: Przemiany w Sztuce Europejskiej, Historia Pieskowej Skały, Galeria Malarstwa Angielskiego, wystawy czasowe, ogród włoski;
- będziesz udzielać informacji zwiedzającym;
- będziesz odpowiedzialny za utrzymywanie porządku na ekspozycji, która będzie pod Twoją opieką.

SZUKAMY CIĘ JEŚLI:

- masz wykształcenie średnie lub zawodowe;
- jesteś dyspozycyjny;
- jesteś osobą, którą cechuje odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność;
- prezentujesz wysoką kulturę osobistą oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne;
- umiesz i lubisz pracować w zespole;
- mile widziana znajomość języka angielskiego;
- mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.

OFERUJEMY:

- pracę w niezwykłym miejscu,
- zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w okresie od połowy maja do października (w maju, czerwcu, wrześniu oferujemy pracę głownie w weekendy, a w okresie lipiec-sierpień we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z ustalonym grafikiem),
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Aplikacje prosimy składać do dnia  4 maja 2021 uzupełniając formularz dostępny pod adresem dostępnym w linku: ZAAPLIKUJ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Inwentaryzator Zbiorów

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-26

Ważne do: 2021-05-16

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego Inwentaryzatora Zbiorów

Dział: Muzeum Warszawy

Nr ref.: RGIZ/2021

Ogłoszenie: Główny Inwentaryzator Zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Inwentaryzator Zbiorów

Zakres obowiązków:

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

×          kontrola i nadzór nad realizacją obowiązujących w Muzeum zasad w zakresie:

a.       inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, w tym nad programem do ewidencji i zarządzania zbiorami

b.       przechowywania i ruchu wewnętrznego zbiorów

c.        użyczeń/wypożyczeń zbiorów z/do Muzeum

d.       digitalizacji zbiorów

e.       kwerend i udostępniania informacji o zbiorach

f.         prezentacji zbiorów w Internecie

g.       scontrum zbiorów

×          określenie wytycznych w zakresie prowadzenia ksiąg inwentarzowych muzealiów i depozytów  oraz innych form ewidencji zbiorów

×          współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowania i konserwacji zbiorów, prowadzonych badań oraz działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej Muzeum

×          opracowanie wspólnie z Zastępcą Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju, Zastępcą Dyrektora ds. Programowych i Głównym Konserwatorem, polityki utrzymania zbiorów Muzeum i rozwoju kolekcji

×          opracowanie , wspólnie z Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora ds. Kolekcji i Rozwoju i Zastępcą Dyrektora ds. Programowych polityki upowszechniania  wiedzy o zasobach Muzeum, edukacji i rozwoju publiczności edycja i redakcja tekstów w języku polskim do publikacji drukowanych, elektronicznych, tekstów do wystaw i promocyjnych

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe specjalistyczne na kierunku humanistycznym

×          min. 7 lat stażu pracy

×          dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeum lub studia podyplomowe z tego zakresu

×          znajomość problematyki udostępniania, rozpowszechniania i zarządzania zbiorami

×          doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programów do ewidencji i zarządzania zbiorami

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym - preferowane: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski

×          umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom 

×          umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury i znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej

×          doświadczenie przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów rozwoju Muzeum

×          doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych

×          rzetelność, skuteczność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność 

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. RGIZ/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  16.05.2021. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-            art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Osoba odpowiedzialna za redakcję językową w czasopiśmie naukowym „Muzealnictwo”

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-04-22

Ważne do: 2021-05-31

Wymagania:
 • wysokie kompetencje językowe i udokumentowana bardzo dobra znajomość wymagań formalnych redakcji językowej,
 • doświadczenie w redakcji językowej tekstów z dziedziny nauk humanistycznych (z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i muzealnictwa),
 • dbanie o wysoki poziom wiarygodności i rzetelności czasopisma naukowego poprzez weryfikowanie wszelkich treści merytorycznych dających się sprawdzić w dostępnych źródłach,
 • znajomość języka angielskiego (certyfikowana przynajmniej na poziomie B2), pozwalająca na porównywanie tłumaczonego tekstu z tekstem oryginalnym,
 • komunikatywność, zwłaszcza we współpracy z redakcją i autorami,
 • dbanie o wysokie standardy merytorycznego dialogu z autorami na etapie autoryzowania artykułów po redakcji językowej,
 • terminowość,
 • sumienność, rzetelność i spostrzegawczość.
Ogłoszenie: Osoba odpowiedzialna za redakcję językową w czasopiśmie naukowym „Muzealnictwo” Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Osoba odpowiedzialna za redakcję językową w czasopiśmie naukowym „Muzealnictwo”

Zakres zadań:

 • redakcja językowa artykułów, ich streszczeń i podpisów pod ilustracje publikowanych w czasopiśmie naukowym „Muzealnictwo”, z uwzględnieniem obowiązujących redakcję procedur,
 • weryfikowanie uwzględnienia w artykułach sugestii i wskazówek zawartych w recenzjach,
 • eliminowanie błędów ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych i merytorycznych,
 • troska o spójność kompozycyjną tekstu, a także spójność tekstu z ilustracjami,
 • ujednolicanie zapisów językowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie,
 • korespondencja z autorami artykułów, w tym uzgadnianie z autorami artykułów zasadności naniesionych poprawek i ustalanie wersji ostatecznej,
 • adiustacja tekstu wraz z przygotowaniem do składu pod względem technicznym i graficznym, z zachowaniem troski o jednorodność artykułów i numerów czasopisma naukowego „Muzealnictwo” przez porządkowanie i ujednolicanie składników tekstów oraz uzupełnianie składników brakujących.

Osobom zainteresowanym proponujemy:

 • pracę na podstawie umowy (z wyłączeniem umowy o pracę) na czas określony, wynikający z obowiązujących umów wydawniczych.

Oczekujemy na CV i list motywacyjny w terminie do dnia 31.05.2021 roku pod adresem poczty elektronicznej biuro@nimoz.pl

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ekspert w zakresie księgowości i finansów

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków, Polska

Data ogłoszenia: 2021-04-21

Ważne do: 2021-05-21

Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów? Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Ekspert w zakresie księgowości i finansów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Ekspert w zakresie księgowości i finansów

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:
- Współtworzeniem polityki działu
- Wdrażaniem nowego systemu ERP oraz innych rozwiązań finansowo-księgowych mających na celu automatyzację i usprawnienie procesów w dziale
- Aktywnym udziałem w realizacji projektów finansowo – księgowych
- Weryfikacją dokumentów księgowych pod kątem merytorycznym i rachunkowym
- Dokonywaniem wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
- Ewidencją dokumentów księgowych i nadzór nad ich poprawnością oraz prawidłowym obiegiem
- Nadzorem nad prawidłowością rozliczeń otrzymanych dotacji, rozliczeń podatkowych, udziałem w przygotowaniu raportów statystycznych i dostarczaniem danych do deklaracji podatkowych
- Sporządzaniem miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz raportów finansowych według określonych standardów
- Opracowywaniem planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
- Procedowaniem potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczaniem inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzeniem wszystkich ewidencji księgowych
- Przygotowaniem transakcji płatniczych oraz wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi
- Współpracą z kontrahentami wewnętrznymi i zewnętrznymi, m.in. takimi instytucjami jak MKiDN, US, ZUS, GUS, bankami
- Realizacją wybranych prac, związanych z audytami wewnętrznymi

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:
- Masz wykształcenie wyższe kierunkowe – ekonomiczne (preferowane finanse i rachunkowość)
- Przepisy prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz polskie standardy w tym obszarze nie są Ci obce
- Dobrze znasz specjalistyczne narzędzia finansowo-księgowe, masz doświadczenie we wdrażaniu systemu ERP
- Posiadasz minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze finansowo/księgowym na stanowisku kierowniczym
- Jesteś osobą otwartą, komunikatywną i empatyczną - budujesz dobre relacje ze współpracownikami
- Potrafisz spojrzeć na sprawę z różnych perspektyw, indywidualnie, masz zdolność kompleksowej oceny sytuacji
- Nie sprawia Ci problemu logiczne uzasadnianie swoich koncepcji w oparciu o twarde dane oraz prognozy – informacje potrafisz przekazać w jasny i zrozumiały sposób (również osobom pracującym w innych obszarach)
- Cechuje Cię pozytywne nastawienie, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
- Dobrze radzisz sobie z rozwiązywaniem problemów
- Płynnie poruszasz się w środowisku MS Office

OFERUJEMY:
- ciekawą pracę w niesamowitym miejscu;
- możliwość rozwoju, kreowania i wdrażania własnych rozwiązań i pomysłów;
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
- atrakcyjny pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku, karta ICOM);
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;

Prosimy aplikować poprzez formularz dostępny pod linkiem:

FORMULARZ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-19

Ważne do: 2021-05-15

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.     prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych, w tym udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

2.     ocena/opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych komórek organizacyjnych Muzeum;

3.     wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4.     udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Wymagania:

·       wykształcenie: minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia lub pokrewne;

·       doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, mile widziane doświadczenie w pracy/współpracy w instytucjach kultury;

·       doświadczenie w pracach komisji przetargowych, w charakterze sekretarza komisji, przewodniczącego komisji;

·       znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych;

·       doświadczenie w zakresie udzielania zamówień w formie elektronicznej;

·       umiejętność obsługi podstawowych systemów i urządzeń biurowych;

·       umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania;

·       zaangażowanie, inicjatywa, komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 maja 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. sprzedaży oraz promocji sklepu i e-sklepu

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-14

Ważne do: 2021-05-31

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum poszukuje osoby 
do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. sprzedaży oraz  promocji sklepu i e-sklepu

 

Ogłoszenie: Specjalista ds. sprzedaży oraz promocji sklepu i e-sklepu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. sprzedaży oraz promocji sklepu i e-sklepu

Zakres czynności:

- obsługa klientów w sklepie; 
- prowadzenie e-sklepu
- ekspozycja towarów;
- opracowywanie projektów upominków, gadżetów; 
- wprowadzanie  nowych rozwiązań promocyjnych i komunikacyjnych w zakresie sprzedaży; 
- praca w sklepie w harmonogramie;
- sprzedaż na kasie fiskalnej.

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe, licencjat w obszarze komunikacji, promocji, sprzedaży etc.;

·         2-letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży i promocji (sklep, e-sklep);

·         znajomość tematyki sprzedaży i mechanizmów  decydujących o zakupach, ekspozycji towarów w sklepie i e-sklepie, ścieżek klientów itp.;

·         otwartość na klienta, łatwość wchodzenia w interakcje i nawiązywanie kontaktów;

·         dobór asortymentu do oczekiwań klientów a także kreowanie specjalnych upominków, gadżetów związanych z wystawami oraz wizytą w Zamku Królewskim;

·         wprowadzanie  nowych rozwiązań promocyjnych i komunikacyjnych w zakresie sprzedaży;

·         umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, znajomość języka obcego, biegła obsługa komputera;

·         umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, komunikatywność, uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista;

·         mile widziana umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala, znajomość programu sprzedaży.

Forma zatrudnienia:

·        umowę o pracę na czas określony (pełny etat), 

·         miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 maja  2021 r.

na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPECJALISTA ds. sprzedaży oraz  promocji sklepu i e-sklepu”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani informowaniem o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, prosimy o zawarcie 
w CV klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie 
o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum 
z siedzibą w Warszawie”

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, 
w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 

 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.
[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Zamek Królewski na Wawelu szuka WAWELTARIUSZY!

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-04-14

Ważne do: 2021-04-14

Pewnie zastanawiasz się kim jest Waweltariusz? Czy to jakiś stopień wojskowy? A może nazwa funkcji na królewskim dworze? 
 
Wszystko stanie się jasne kiedy połączymy dwa słowa Wawel i wolontariusz. Tak powstał Waweltariusz, czyli prawdziwie wawelski wolontariusz do zadań specjalnych. 

Ogłoszenie: Zamek Królewski na Wawelu szuka WAWELTARIUSZY! Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Zamek Królewski na Wawelu szuka WAWELTARIUSZY!

Każdego dnia, Wzgórze Wawelskie odwiedzają tysiące turystów! Robimy co w naszej mocy, aby każdy z nich miał szansę poznać najpiękniejsze zakątki tego wyjątkowego miejsca w bezpieczny sposób.  
Jeśli dysponujesz wolnym czasem, chcesz zdobyć niepowtarzalne doświadczenie, a także mieć swój wkład w działalność Zamku, prześlij do nas swoje zgłoszenie.  
 
Jeśli masz mnóstwo energii i zapału, chętnie pomagasz innym, a nawiązywanie nowych kontaktów to dla Ciebie pestka, być może czekamy właśnie na Ciebie!  

Aplikuj za pomocą formularza: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c0c17b6544e446f0b46606714fd8288f

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Edukacji

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu

Na terenie: Kraków, Polska

Data ogłoszenia: 2021-04-14

Ważne do: 2021-05-16

Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów? Zaaplikuj!
Zamek Królewski na Wawelu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Edukacji

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:
1. Planowaniem i zarządzaniem pracą Działu Edukacji
2. Tworzeniem, planowaniem i koordynacją pracy podległych zespołów operacyjnych (podległego bezpośrednio oraz projektowych)
3. Opracowaniem planów merytorycznych i budżetowych Działu
4. Rozliczaniem z wykonania planów merytorycznych i budżetowych
5. Opracowaniem, przygotowaniem i realizacją wraz z podległym zespołem:
- polityki edukacji muzealnej dla uczniów i nauczycieli jednostek edukacji formalnej (zgodnie z podstawą programową nauczania w szkołach i przedszkolach, w tym w instytucjach integracyjnych) oraz edukatorów i przewodników
- polityki edukacji muzealnej z odbiorcą indywidualnym (w tym z osobami z dysfunkcjami)
- polityki tworzenia materiałów edukacyjnych oraz informatorów o działalności edukacyjnej ZKnW
- polityki współpracy z innymi instytucjami kultury, uczelniami, szkołami, ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli
- polityki konkursów mających na celu propagowanie wiedzy nt dziedzictwa historycznego i kulturowego ZKnW
- polityki oferty edukacyjnej dla nauczycieli, edukatorów i przewodników, udzielania wsparcia zawodowego i udostępnienia narzędzi umożliwiającego samodzielnego tworzenia programów dydaktycznych (łączenie narzędzi edukacji muzealnej z narzędziami edukacją formalnej)

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:
- Skończyłaś/Skończyłeś studia wyższe o profilu humanistycznym
- Pracowałaś/Pracowałeś jako kierownik zespołu lub lider dużego projektu - znasz i potrafisz zarządzać zespołem, planować oraz delegować obowiązki pracowników w strukturze hierarchicznej i macierzowej
- Masz doświadczenie w tworzeniu misji i strategii pracy zespołowej
- Pracujesz zgodnie z harmonogramem i budżetem własnym, zespołowym
- Potrafisz opracowywać programy merytoryczne, budżetowe i harmonogramy projektów czasowych (krótki i długofalowych)
- Nie są Ci obce kultury, sztuki, literatury, dziedzictwa kulturowego
- Pracowałaś/Pracowałeś w instytucji kultury / jako muzealnik
- Masz doświadczenie w łączeniu pracy kreatywnej z administracyjną
- Tworzyłaś/Tworzyłeś lub współtworzyłaś/współtworzyłeś programy edukacyjne do wystaw stałych i czasowych
- Nie obca Ci jest edukacja muzealna i interpretacja sztuki i dziedzictwa kulturowego – polskiego, europejskiego i światowego. Nie masz problemu z wystąpieniami publicznymi
- Potrafisz zdefiniować grupy docelowe działań edukacyjnych i przygotować wg tych wymagań program edukacyjny
- Miałaś/Miałeś okazję pracować z nauczycielami i uczniami w przestrzeni muzealnej (znajomość podstawy programowej szkolnictwa polskiego będzie dodatkowym atutem)
- Masz doświadczenie w pracy z ngo, mniejszościami narodowymi, osobami z dysfunkcjami
- Swobodnie poruszasz się w środowisku MS Office (zwłaszcza PowerPoint i Excel) oraz podstawowych nowych mediach czy narzędziach do komunikacji online
- Znasz język angielski na poziomie B2/C1
- Posiadasz prawo jazdy kategorii B
Dodatkowym atutem będzie:
- Umiejętność pisania tekstów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych
- Doświadczenie w tworzeniu wystaw (jako koordynator działań edukacyjnych i jako kurator)
- Zainteresowanie badaniem publiczności muzealnej – jako narzędzia do przygotowywania programów edukacyjnych i wystaw

OFERUJEMY:
- Ciekawą pracę w niesamowitym miejscu;
- Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
- Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko;
- Otwartość na Twoje pomysły, pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych;
- Atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku);
- Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
- Możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;

Prosimy aplikować poprzez formularz dostępny pod linkiem:

ZAAPLIKUJ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie

Poszukuje: Muzeum w Koszalinie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-04-14

Ważne do: 2021-05-31

Muzeum w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko: Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie.

 

 

Ogłoszenie: Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie

Muzeum w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko: Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie.

Zakres obowiązków:

- opracowanie i realizacja strategii oraz kształtowanie polityki w zakresie opieki konserwatorskiej;
- kontrola nad stanem zachowania, warunkami przechowywania, warunkami 
i sposobem ekspozycji oraz transportem muzealiów ze zbiorów Muzeum 
w Koszalinie; 
- prowadzenie profilaktyki i planowych procesów konserwacji i renowacji zbiorów, a także udział w procesach tworzenia procedur związanych z ruchem muzealiów i działaniami na zbiorach; 
- udział w tworzeniu lub modyfikowaniu planów wystawienniczych w kontekście działań konserwatorskich;
- nadzór nad sposobem funkcjonowania magazynów zbiorów muzealnych;
- nadzór nad tworzeniem i realizacją planów (wraz z budżetem) związanych z zadaniami głównego konserwatora zbiorów;
- organizowanie pracy w podległym zespole, rozdzielanie zadań i sprawowanie kontroli nad ich realizacją; 
- znajomość ustaw: o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
- wykonywanie zabiegów konserwatorskich; 
- prowadzenie badań dotyczących stanu zachowania obiektów; 
- wykonywanie dokumentacji konserwatorskich według obowiązujących zasad; 
- zakładanie kart konserwatorskich w elektronicznym systemie ewidencjonowania zbiorów MONA;
- opiniowanie sposobów zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, we współpracy z osobami wskazanymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
- współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami oraz innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie działalności głównego konserwatora zbiorów;
- wspomaganie rozwoju zawodowego podległych pracowników.

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki; preferowane specjalizacje: konserwacja malarstwa, konserwacja metali, konserwacja drewna; 
- doświadczenie praktyczne w konserwacji zabytków (potwierdzone minimum 5 lat na stanowisku konserwatora dzieł sztuki);
- doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność konserwatorską oraz umiejętność opracowywania niezbędnej do tego dokumentacji;
- praktyka w opracowywaniu dokumentacji konserwatorskiej;
- doświadczenie w pisaniu programów konserwatorskich;
- umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole; 
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu;
- zaangażowanie w przydzielone zadania; 
- skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 
- otwartość na nowe wyzwania; 
- wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub potwierdzone kierownictwo zespołów zajmujących się konserwacją dzieł sztuki albo kierownictwo konserwatorskich zespołów projektowych (np. finansowanych w ramach grantów); 
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
- znajomość elektronicznych systemów ewidencjonowania zbiorów muzealnych; 
- referencje.

Oferujemy: 

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę; 
- interesującą pracę w muzeum wielodziałowym, o zróżnicowanym zasobie obiektów zabytkowych;
- możliwość rozwoju zawodowego w formie studiów podyplomowych, szkoleń, staży, zdobywania stopni i tytułów naukowych itp.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny;
- curriculum vitae;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe oraz staż pracy (ew. zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), ew. wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach;
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub zezwolenie na pracę w Polsce (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym;
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku konserwatora zabytków;
- oświadczenie o niekaralności.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@muzeum.koszalin.pl w terminie do 31 maja 2021 roku z dopiskiem w tytule „Główny Konserwator Zbiorów”. 

Klauzula informacyjna Muzeum w Koszalinie dot. ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum w Koszalinie z siedzibą 75-420 Koszalin ul. Młyńska 37-39.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po zakończeniu umowy.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest obligatoryjne.
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Koszalinie, 75-420 Koszalin, ul. Młyńska 37-39 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w dziale administracyjno-organizacyjnym

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-12

Ważne do: 2021-04-30

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Specjalista w dziale administracyjno-organizacyjnym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w dziale administracyjno-organizacyjnym

Do zadań pracownika należeć będzie:

·       Obsługa kancelaryjno – sekretarska Muzeum;

·       prowadzenie rejestrów Muzeum,  m.in. rejestru faktur, korespondencji przychodzącej
i wychodzącej, umów;

·       obsługa spotkań;

·       rozdział korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne zgodnie z dekretacją Dyrekcji;

·       zaopatrzenie Muzeum w niezbędny sprzęt i materiały;

·       organizacja wyjazdów służbowych Dyrekcji MGW w tym zakup  biletów;

·       przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im niezbędnych informacji;

·       współpraca przy sporządzaniu umów i innych niezbędnych dokumentów w ramach kompetencji Działu Administracyjno – Organizacyjnego;

·       przeprowadzanie we współpracy z Działem Zamówień Publicznych procedury udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. EURO;

·       weryfikacja wydatkowania środków budżetowych przypisanych Działowi Administracyjno – Organizacyjnemu;

·       sporządzanie i przedkładanie do podpisu Dyrekcji oficjalnych pism wychodzących oraz innych dokumentów;

·       sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań w ramach działań  kompetencji Działu Administracyjno – Organizacyjnego.

Wymagania:

·       wykształcenie minimum średnie,

·       Dobra znajomość języka angielskiego;

·       Minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

·       Znajomość narzędzia pakietu MS Office;

·       Samodzielność w wykonywaniu zdań;

·       Zaangażowanie, terminowość i odpowiedzialność;

·       Mile widziane doświadczenie w  państwowej/samorządowej instytucji kultury lub w instytucji sektora finansów publicznych

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA W DZIALE ADMINISTRACJI

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator ds. Edukacji

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12, Poznań

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-04-09

Ważne do: 2021-04-23

KOORDYNATOR DS. EDUKACJI

I. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                  

    Termin składania aplikacji:  do 23 kwietnia 2021 r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2021r.

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,                                               

                                                    61-777 Poznań, z napisem na kopercie                                                                 

                                                    „ Nabór na stanowisko: Koordynator ds. Edukacji”

                                                    lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl 

                                                    tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko:

                                                    Koordynator ds. Edukacji” „                                                                                     

         II.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

 

1.     Opracowanie oferty edukacyjnej dla każdego oddziału.

2.     Zbudowanie i koordynacja pracy zespołu edukacyjnego.

3.     Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej w oddziałach i organizowanych wydarzeniach muzeum.

4.     Przygotowanie i prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.

5.     Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych                                i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób                             z niepełnosprawnościami. 

6.     Współpraca z najważniejszymi instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.

7.     Organizacja i koordynacja działań wolontariatu.

8.     Organizacja i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem praktyk uczniowskich                                 i studenckich.

9.     Koordynacja działań związanych z dostępnością architektoniczną oddziałów i cyfrową  w tym przygotowywanie raportów.

10. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej.

11. Przygotowywanie bieżących raportów i sprawozdań okresowych z działalności edukacyjnej. 

 

III. Wymagania stawiane przed kandydatem:

1.   Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ze specjalnością edukacyjną – historia, kulturoznawstwo i pokrewne.

2.   Minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych w instytucjach kultury lub szkole.

3.   Znajomość historii Wielkopolski XIX i XX wieku. 

4.   Znajomość zasad dydaktyki i metodyki.

5.   Zdolności manualne.

6.   Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu.

7.   Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.

8.   Odpowiedzialność i zaangażowanie.

9.   Dobra organizacja pracy.

10. Etyka zawodowa i profesjonalizm.

Mile widziane:

1.     Doświadczenie muzealne.

2.     Znajomość języka angielskiego lub/i języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym. 

 

IV. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

b)     życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,

d)     dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,

e)     dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.   

      

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Poznań ul. Woźna 12

Na terenie: Poznan

Data ogłoszenia: 2021-04-09

Ważne do: 2021-04-16

ASYSTENT

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości                                                                                                         ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent

 

I. Nazwa  i adres organizatora:                                                                                         

    Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

    Ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

 

   Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

   Ul. św. Marcin 80/82, Poznań, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                  

    Termin składania aplikacji:  do 16 kwietnia 2021 r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2021r.

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,                                               

                                                    61-777 Poznań, z napisem na kopercie                                                                 

                                                    „ Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                    lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl

                                                    tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                                                                                                                                         

III.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

1.     Pozyskiwanie materiałów i eksponatów do Oddziału.

2.     Przygotowywanie wystaw organizowanych przez Muzeum (opracowywanie koncepcji scenariuszy i materiałów do informatora ).

3.     Uczestniczenie w prowadzeniu różnych form pracy oświatowej (lekcji muzealnych, wykładów itp.).

4.     Tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

5.     Nagrywanie  dźwiękowe lub wizualnej relacji  i wspomnień uczestników wydarzeń historycznych.

6.     Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.

7.     Naukowe opracowanie zbiorów, ich katalogowanie, wprowadzanie eksponatów do programu Muzeo.

8.     Przyjmowanie pod nieobecność Kierownika lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

9.     Oprowadzanie grup wycieczkowych po ekspozycjach.

10.  Udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących zadań, realizowanych przez Oddział.

11.  Zgłaszanie pomysłów nowych wystaw czasowych.

12.  Współuczestniczenie przy organizacji i opracowywaniu wystaw w Oddziale.

13.  Na polecenie, oprowadzanie grup wycieczkowych i gości indywidualnych po obiektach muzealnych mieszczących się przy ul. Słupskiej 62 w Poznaniu.

14.   Sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Oddziału.

15.  Obsługa kasy fiskalnej i związana z wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa

 

 

IV. Wymagania stawiane przed kandydatem:

    Niezbędne:

1.     Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne – historia – specjalizacja: historia najnowsza.

2.     Znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, a w szczególności Poznańskiego Czerwca 1956.

3.     Znajomość języka angielskiego – poziom B2.

4.     Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.

5.     Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office, oraz programu graficznego) 

6.     Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).

7.     Wysoka kultura osobista.

8.     Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.

9.     Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

10.  Umiejętność pracy w zespole.

11.  Dyspozycyjność (praca w weekendy).

12.  Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

13.  Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą. 

 

 V. Pożądane:

1.     Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

2.     Znajomość przepisów archiwalnych. 

3.     Obsługa programów Adobe PhotoShop, Corel Draw.

4.     Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji. 

5.     Umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny.

 

VI. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

b)     życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,

d)     dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,

e)     dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.   

      

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-04-08

Ważne do: 2021-04-30

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni (praca na pełny etat)

Miejsce pracy: Kraków

Dział Konserwacji Muzeum Narodowego w Krakowie tworzy jedenaście specjalistycznych pracowni konserwatorskich, z których każda prowadzi działania w obrębię konserwacji praktycznej i prewencyjnej nad muzealiami ściśle związanymi ze specyfiką danej pracowni.

Realizowane przez pracownie zadania oparte są o bezpośredni kontakt z obiektami zabytkowymi z dziedzin min. malarstwa, rzeźby, rzemiosła, papieru i tkanin, należących do zbiorów MNK oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Zapraszamy do aplikowania osoby zainteresowane pracą i rozwojem w obszarze konserwacji metalu oraz udziałem w związanych z tymi działaniami ciekawych projektach badawczych.

Ogłoszenie: Asystent w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, Metalu i Broni

Opis stanowiska i zakres obowiązków:

· konserwacja i restauracja muzealiów, a w szczególności metalu oraz militariów, 
· konserwacja prewencyjna,
· wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej,
· kontrola stanów zachowania i sporządzanie opinii konserwatorskich,
· przygotowywanie zaleceń i programów konserwatorskich, 
· przeprowadzanie planowych przeglądów ekspozycji i magazynów w tym kontrola stanu zachowania obiektów oraz warunków ich przechowywania, 
· nadzór konserwatorski i bezpośredni udział w ruchu wewnętrznym i  zewnętrznym muzealiów związanym z urządzaniem ekspozycji, montażem, fotografowaniem i filmowaniem, transportem, 
· udział w wyjazdach z obiektami w kraju i za granicę,
· współudział w tworzeniu harmonogramów pracy,
· współudział  w przygotowywaniu sprawozdań z pracy działu,
· współudział w sporządzaniu harmonogramów ochrony obiektów oraz nadzór nad ich realizacją,
· współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum a w szczególności 
z kustoszami oraz Magazynami Zbiorów,
· praca w systemie „Muza”.

Wymagania:

· preferowane wykształcenie kierunkowe z zakresu konserwacji dział sztuki, archeologii 
lub innych pokrewnych dziedzin artystycznych, również chemii lub materiałoznawstwa,
· 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracach konserwatorskich związanych 
z zabytkami wykonanymi z metalu,
· mile widziane doświadczenie w koordynacji działań/projektów,
· predyspozycje manualne do konserwacji metalowych zabytków rzemiosła artystycznego, 
· umiejętności techniczne w zakresie drobnych, nieszablonowych napraw oraz obsługi narzędzi związanych z wykonaniem takich działań,
· staranność i zaangażowanie,
· wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista,
· umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej,
· umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
· ogólna znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów,
· znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
· podstawowa znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint).

Oferujemy: 

· pracę na pełen etat,
· zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo, 
· bezpośredni kontakt i pracę z muzealiami,
· udział w szkoleniach wewnętrznych z zakresu: prewencji konserwatorskiej, obchodzenia się 
z zabytkami, obsługi programu bazo-zadaniowego Muza,
· możliwość rozwoju naukowego w temacie prewencji konserwatorskiej,
· udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, 
· pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
· życzliwe otoczenie współpracowników.

 

Współpracę z wybranym kandydatem będziemy rozpoczynać w oparciu o umowę na zastępstwo, która w dalszej kolejności będzie przekształcona w standardową umowę o pracę.  

Planowany termin rozpoczęcia współpracy to czerwiec-lipiec 2021.

 

Zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych. CV wraz z listem motywacyjnym należy składać do 30.04.2021 poprzez formularz: 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a64be7cd20c54b099317f4efa5320104

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym hr@mnk.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW:

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków).

Dane kontaktowe: iod@mnk.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-06

Ważne do: 2021-04-20

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej

Dział: Dział Edukacji Muzealnej

Nr ref.: S_DDEM/2021

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. edukacji muzealnej

Zakres obowiązków:

×          rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji formalnej i nieformalnej poprzez organizowanie spotkań, konferencji i seminariów

×          współpraca przy tworzeniu i aktualizacji całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy i oddziałów skierowanej do szkół

×          wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty

×          opracowanie i wdrażanie oferty lekcji muzealnych i warsztatów dla rodzin z zakresu zniszczeń i odbudowy Starego Miasta

×          współprac z centrum rezerwacji lekcji szkolnych, współprowadzenie kalendarza i harmonogramu lekcji i zajęć szkolnych organizowanych w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum Warszawy

×          ewaluacja pracy edukatorów zewnętrznych

×          udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowywanie programów towarzyszących

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe 

×          min. 1 rok stażu pracy

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

×          umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z grupami szkolnymi i środowiskiem nauczycielskim, komunikatywność, kreatywność 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          niezbędne narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. S_DDEM/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  20.04.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownika/Kierowniczki Muzeum Farmacji im. Mgr. Antoniny Leśniewskiej oddziału Muzeum Warszawy

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-02

Ważne do: 2021-04-25

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika/Kierowniczki 

Muzeum Farmacji im. Mgr. Antoniny Leśniewskiej

oddziału Muzeum Warszawy

 

 

Dział: Muzeum Farmacji oddział Muzeum Warszawy

Nr ref.: KMF/2021

Ogłoszenie: Kierownika/Kierowniczki Muzeum Farmacji im. Mgr. Antoniny Leśniewskiej oddziału Muzeum Warszawy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownika/Kierowniczki Muzeum Farmacji im. Mgr. Antoniny Leśniewskiej oddziału Muzeum Warszawy

Zakres obowiązków:

Nadzór nad całokształtem spraw związanych z realizacją programu badawczego, edukacyjnego i wystawienniczego 
w Muzeum Farmacji poprzez m.in.:

×            kształtowanie programu działalności oddziału

×            wyznaczanie kierunków rozwoju

×            nadzór nad pracami z zakresu opracowania naukowego zbiorów Muzeum Farmacji

×            nadzór nad badaniami naukowymi oraz ich prowadzenie

×            inicjowanie i opracowywanie wydawnictw z dziedziny farmacji

×            nadzór nad realizacją zadań edukacyjnych w Muzeum Farmacji

×            nadzór nad wystawą stałą w Muzeum Farmacji

×            stała współpraca ze środowiskiem farmaceutycznym

×            propagowanie wiedzy o oddziale i jego programie

 

Nasze wymagania:

×          wykształcenie wyższe humanistyczne

×          minimum 4 lata stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

×          umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom 

×          umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          doświadczenie w zarządzaniu w dziedzinie kultury i znajomości przepisów z zakresu muzealnictwa i działalności kulturalnej

×          doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych

×          rzetelność, dokładność, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

 

×          listu motywacyjnego wraz z koncepcją programową i edukacyjną na lata 2021 -2023 dla Muzeum Farmacji oraz CV z numerem referencyjnym (nr ref. KMF/2021) zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

 

lub mailowo: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  25.04.2021. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami i kandydatami. 

 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-            art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. ikonografii

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-02

Ważne do: 2021-04-24

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.   prowadzenie kwerend dotyczących materiałów ikonograficznych do wystawy stałej oraz na potrzeby bieżącej działalności Muzeum,

2.   wykonywanie opisów naukowych materiałów ikonograficznych, a zwłaszcza fotografii (identyfikacja, geolokalizacja, datowanie, słowa kluczowe, bibliografia) do wystawy stałej oraz na potrzeby statutowej i bieżącej działalności Muzeum,

3.   pozyskiwanie materiałów ikonograficznych dla zbiorów oraz zbiorów cyfrowych Muzeum i na potrzeby wystawy stałej,

4.   praca przy tworzeniu bazy danych pozyskanych materiałów ikonograficznych Muzeum na potrzeby działalności statutowej Muzeum, w tym w szczególności na potrzeby wystawy stałej, wystaw czasowych, publikacji, edukacji, promocji i działalności naukowej,

współpraca z innymi działami w zakresie realizacji celów statutowych Muzeum szczególnie związanych z materiałami ikonograficznymi

 

 

Wymagania:

- znajomość topografii Warszawy 1 połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem topografii getta warszawskiego

- umiejętność rozpoznawania gett z obszaru II RP

- umiejętność tworzenia metadanych opisowych fotografii

- umiejętność identyfikacji miejsc i budynków oraz datowania fotografii

- mile widziana znajomość języka angielskiego (współpraca z międzynarodowym zespołem ds. wystawy stałej) oraz języka niemieckiego i hebrajskiego

- umiejętność pracy w systemach służących do inwentaryzacji zbiorów archiwalnych lub muzealnych

- mile widziana znajomość programów do obróbki graficznej (np. pakietu Adobe) oraz systemu ArcGIS

- obsługa biurowych narzędzi komputerowych

 

 

Doświadczenie i umiejętności:

- doświadczenie na podobnym stanowisku

- wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe studia humanistyczne

- dobra organizacja czasu pracy

- samodzielność w wykonywaniu zadań

- gotowość do poszerzania wiedzy w zakresie muzealnictwa

- umiejętność obsługi pakietu Office

- dokładność, skrupulatność, obowiązkowość

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 24 kwietnia 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. IKONOGRAFII

 

 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/adiunkt muzealny

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2021-04-02

Ważne do: 2021-04-30

ASYSTENT/ADIUNKT MUZEALNY Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Na terenie: Szydłowiec Data ogłoszenia: 2021-04-01 Ważne do: 2021-04-30

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko asystenta/adiunkta muzealnego w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu;
- opracowywanie naukowe zbiorów Działu;
- przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw;
- popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań edukacyjnych
wykonywanie kwerend na potrzeby organizacji wystaw i publikacji;
- przygotowywanie, opracowywanie naukowych i popularnonaukowych publikacji z zakresu etnomuzykologii;
- inicjowanie i prowadzenie badań terenowych w zakresie tematów z obszaru muzyki tradycyjnej;
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne;
- zainteresowania w obszarze instrumentologii;
- umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW;
- umiejętność pracy w zespole;
- znajomość języka angielskiego;
- kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Warunki pracy:

- rodzaj umowy − umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy − pełny etat;
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

Wymagane dokumenty:

- cv;
- list motywacyjny;
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: 41 300 55 99 , e-mail: iod@czi24.pl

Dane osobowe kandydatów:

I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
II. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

I. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
II. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent/adiunkt w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-04-02

Ważne do: 2021-04-16

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dział: Dział Finansowo-Księgowy

Nr ref.: KDFK/2021

Ogłoszenie: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Zakres obowiązków:

×          nadzór nad całością spraw finansowo-księgowych, zatwierdzanie księgowań

×          współudział w organizowaniu i obiegu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Muzeum

×          współudział przy tworzeniu sprawozdania finansowego

×          należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych

×          kontrola rejestrów zakupów i sprzedaży przed wysyłaniem deklaracji VAT

×          rozliczanie dotacji podmiotowej, dotacji celowych i inwestycyjnych

×          prowadzenie polityki przepływów pieniężnych oraz nadzór nad płatnościami zleceniobiorcom, dostawcom, usługodawcom, w tym bieżąca kontrola zapotrzebowania na gotówkę

×          obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych

×          przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji środków trwałych w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Główną Księgową

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość

×          min. 5 lat stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          kursy i szkolenia z zakresu księgowego

×          znajomość języka angielskiego

×          odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. KDFK/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  16.04.2021. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji

Poszukuje: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Na terenie: Gniezno, Wielkopolksa

Data ogłoszenia: 2021-03-30

Ważne do: 2021-04-12

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie poszukuje Specjalisty ds. promocji w Dziale Promocji i Marketingu. 

 

Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki: 
- wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe, dziedziny: komunikacja, marketing, dziennikarstwo, polonistyka);  
- doświadczenie w realizacji projektów z zakresu promocji, komunikacji lub reklamy, także  online.

Umiejętności i kwalifikacje:

Wymagane umiejętności i kwalifikacje:
- dobra znajomość nowoczesnych narzędzi i trendów w komunikacji online, social media (FB, Twitter, Instagram) oraz analityki internetowej,
- łatwość formułowania myśli i tworzenia tekstów, poprawność językowa (tzw. lekkie pióro),
- bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność równoległego prowadzenia kilku projektów.

Dodatkowe wymagania i kwalifikacje:
- doświadczenie w projektowaniu i realizacji kampanii reklamowych w mediach społecznościowych,
- podstawowa znajomość obsługi jednego z programów graficznych (np. Corel, Photoshop),
- podstawowa znajomość języka angielskiego,
- znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- realizacja projektów marketingowych i promocyjnych, zgodnych z przyjętymi strategiami rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
- aktywne kształtowanie i dbanie o wizerunek Muzeum,
- tworzenie i realizacja działań promocyjnych w internecie, zwłaszcza prowadzenie strony internetowej, moderowanie komunikacji w mediach społecznościowych, inicjowanie nowych działań i aktywności online mających na celu budowanie społeczności,
- kreowanie, kształtowanie i poszerzanie relacji z mediami,
- współpraca z firmami zewnętrznymi (agencje kreatywne, drukarnie, graficy, itp.),
- redakcja tekstów informacyjnych i promocyjnych,
- przygotowywanie materiałów promocyjnych, dbałość o ich dystrybucję i udostępnianie,
- ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. marketingu,
- wsparcie działań sprzedażowych,
- analizowanie i optymalizowanie działań promocyjnych prowadzonych off- i online,
- przygotowywanie umów, kosztorysów, harmonogramów i raportów,
- praca w zespołach projektowych,
- współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
- udział w planowaniu budżetu Działu Promocji i Marketingu,
- opracowywanie materiałów sprawozdawczych oraz raportów z zakresu działalności promocyjnej.

Warunki pracy:

- wymiar czasu pracy: pełen etat,
- możliwość zatrudnienia od 1 maja 2021 r.

Oferujemy:

- ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty aplikacyjne:

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem danych kontaktowych (nr telefonu lub adres mail),
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dodatkowe dokumenty potwierdzające kompetencje i doświadczenie kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać wyłącznie mailowo na adres: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl, w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. Brak wymaganych dokumentów będzie podstawą do odrzucenia przez komisję oferty, na etapie oceny formalnej. 

Do aplikacji należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ze zm.  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w  załączonych dokumentach do aplikacji.

Aplikacje bez tej klauzuli będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest p. Grażyna Burzańska,
e -mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl, tel: 61 426 46 41 w. 204.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie www.muzeumgniezno.pl (link

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. turystyki

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-26

Ważne do: 2021-04-30

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.
Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. turystyki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. turystyki

Zakres obowiązków:

· opracowanie i realizacja programu ramowego i szczegółowego oraz koordynacja działań     dla marek Trakt Królewsko-Cesarski oraz Fest Fyrtel, z uwzględnieniem ich tożsamości oraz   adresatów, a także aktualnych trendów turystycznych i zasad interpretacji dziedzictwa,

· opracowanie koncepcji i realizacja wycieczek, prelekcji, warsztatów, wystaw, gier miejskich,   koncertów, eventów, happeningów i innych wydarzeń o charakterze turystycznym i   kulturalnym,

· administrowanie stronami internetowymi oraz portalami społecznościowymi Traktu   Królewsko-Cesarskiego oraz Fest Fyrtla, w tym tworzenie contentu w postaci treści i   materiałów multimedialnych oraz obsługa cms,

· wsparcie w budowie oferty programowej PCD związanej z rozwijaniem marek   produktowych i inicjatyw oraz pomoc w ich realizacji,

· współpraca przy realizacji zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z   wyłonionymi grafikami. Koordynacja i nadzór nad realizacją prac wydawniczych;

· współpraca z branżą turystyczną, w szczególności z przewodnikami, hotelami,   organizacjami turystycznymi w celach marketingowych i promocyjnych,

· współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznościami   lokalnymi w celu realizacji działań programowych,

· przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów oraz specyfikacji do   postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich     realizacji,

· współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego   Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość,

· pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację projektów planowanych przez Poznańskie   Centrum Dziedzictwa.

Wymagania niezbędne na stanowisku:

· wykształcenie wyższe,
· minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z organizacją i produkcją   wydarzeń kulturalnych i turystycznych udokumentowanych w portfolio,
· znajomość marek: Trakt Królewsko-Cesarski oraz Fest Fyrtel,
· wiedza na temat szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego Poznania,
· biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność administrowania stronami   internetowymi oraz portalami społecznościowymi,
· znajomość zagadnień związanych z teorią i praktyką interpretacji dziedzictwa,
· umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
· umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość,   nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami,   partnerami i odbiorcami,

· kreatywność, otwartość, elastyczność, rzetelność, sumienność i terminowość w   wykonywaniu powierzonych zadań,
· dyspozycyjność ze względu na charakter pracy w instytucji kultury,
· praktyczna znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu Cywilnego, regulacji w zakresie praw   autorskich i pokrewnych,
· chęć do rozwoju i dalszej nauki.

Mile widziane:

· znajomość lokalnego III sektora, organizacji NGO,
· praktyka w zakresie przygotowania materiałów multimedialnych np. krótkich filmów,   podcastów (działalność on-line), praktyczna znajomość platform do videokonferencji oraz   streamingu,
· znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2,
· znajomość dokumentów strategicznych Miasta Poznania (w tym w szczególności: Strategii   Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskiego Programu dla Kultury, Zintegrowanego Programu   Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania).

Wymagane dokumenty:

· CV,
· list motywacyjny,
· portfolio (format pdf) z prezentacją dotychczasowych działań w zakresie organizacji i   produkcji wydarzeń o charakterze kulturalnym i turystycznym, ze szczególnym   uwzględnieniem projektów autorskich.

Oferujemy:

· stabilne zatrudnienie,
· możliwość rozwoju,
· zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
· nowoczesne miejsce pracy.

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry@pcd.poznan.pl, w terminie do  30 kwietnia 2021 r.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania

1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1)  Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)  Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4)  Prawo do usunięcia danych osobowych.

5)  Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)  Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I KADR

Poszukuje: MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-25

Ważne do: 2021-04-15

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I KADR Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI I KADR

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in.  nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, ewidencji czasu pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

·       naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,

·       dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,

·       obsługa PUE ZUS,

·       obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,

·       terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,

·       prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,

·       prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,

·       rozliczanie zaliczek pieniężnych,

·       rozliczanie delegacji służbowych,

·       prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·       prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,

·       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

·       dekretowanie dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie finansowo-księgowym,

·       sporządzanie przelewów bankowych.

Wymagania: 

·       minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury),

·       wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe ekonomiczne),

·       bardzo dobra znajomość prawa pracy,

·       praktyczna znajomość zagadnień księgowych, znajomość ustaw: o rachunkowości, ustaw podatkowych,

·       doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,

·       komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

·       umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,

·       warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 kwietnia 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I KADR

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. płac

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-03-25

Ważne do: 2021-04-23

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość programu Płatnik;
 • dokładność, systematyczność oraz samodzielność w działaniu.

Do  zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń dla tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz US;
 • zgłaszanie, wyrejestrowywanie pracowników w ZUS;
 • wykonywanie przelewów.

Kandydatom proponujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia jak również udział w szkoleniach i kursach;
 • pakiet socjalny.

 

Oczekujemy na  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 23.04.2021.r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowy

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-03-25

Ważne do: 2021-04-23

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów i rachunkowości;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku; rekomendowane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego;
 • dokładność, systematyczność oraz samodzielność w działaniu;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Do  zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało między innymi:

 • księgowanie faktur, rachunków, dokumentów PK;
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych;
 • udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań do MKDNiS oraz GUS;
 • udział w zamknięciu roku księgowego oraz sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Kandydatom proponujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia jak również udział w szkoleniach i kursach;
 • pakiet socjalny.

 

Oczekujemy na  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 23.04.2021

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl.

 

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu

Poszukuje: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-03-22

Ważne do: 2021-04-09

W związku z rozwojem nowego projektu - Parku Edukacyjnego "Branice", Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu.

Ogłoszenie: Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu

W związku z rozwojem nowego projektu - Parku Edukacyjnego "Branice", Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych na sta­no­wi­sko Spe­cja­li­sta ds. przy­go­to­wa­nia i re­ali­za­cji pro­jek­tu.

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków.

Wymagania niezbędne:

·      wykształcenie wyższe; preferowane kierunki - historia sztuki, etnografia, ochrona dóbr kultury, kulturoznawstwo lub pokrewne;

·      doświadczenie na stanowisku związanym z inwentaryzacją eksponatów / zbiorów muzealnych;

·      biegła znajomość obsługi pakietu MS Office;

·      ogólna wiedza o dziedzictwie kulturowym Małopolski, w szczególności grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich;

·      znajomość prawa i procedur związanych z inwentaryzacją i ewidencją zbiorów;

·      prawo jazdy kat. B.

Predyspozycje:

·      wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę;

·      dokładność, rzetelność;

·      dyspozycyjność;

·      bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność.

Wymagania dodatkowe:

·      studia podyplomowe z zakresu - zarządzania w kulturze, prawa zamówień publicznych;

·      doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach itp. eksponatach muzealnych;

·      znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych;

·      znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów;

·      znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu pn. Park Edukacyjny „Branice”, w szczególności:

·      udział w wizjach lokalnych na terenie Krakowa i okolic, ocena wartości zabudowań i ruchomości pod kątem zachowania ich jako elementów dziedzictwa kulturowego;

·      prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskania zbiorów;

·      prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i ewidencji zbiorów;

·      kwerenda i analiza publikacji dotyczących kultury, tradycji i budownictwa grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich;

·      udział w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnych w zakresie projektów wspófinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w ramach Funduszy Europejskich oraz projektów konserwatorskich;

·      współpraca z podmiotami zewnętrznymi - m.in. instytucjami muzealnymi, skansenowskimi, prywatnymi kolekcjonerami;

·      wsparcie w przygotowaniu i prezentacji materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu pn. Park Edukacyjny „Branice”;

·      udział w czynnościach związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem oraz udzielaniem zamówień;

·      współpraca z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów prowadzonych  przez Spółkę.

Wymagane dokumenty:

·      życiorys (CV) wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (np. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko: specjalista ds. przygotowania i realizacji projektu);

·      list motywacyjny;

·      dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (kopia);

·      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopia);

·      dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia oraz kursy (kopia).

Termin składania dokumentów: 9 kwietnia 2021 roku. 

Planowany termin zatrudnienia: 1 maja 2021 roku.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać/dostarczyć w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

·      pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@knhp.com.pl;

·      pocztą tradycyjną na adres: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków;

·      osobiście, w godzinach od 9.00 do 16.00, do biura Spółki - Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków (II piętro).

Szczegóły ogłoszenia na stronie: https://knhp.com.pl/ogloszenia/szczegoly/117,-nab%C3%B3r-na-stanowisko-specjalista-ds-przygotowania-i-realizacji-projektu

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-19

Ważne do: 2021-03-25

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·           Udokumentowane - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie w kierunku obróbki plików graficznych,

·           znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,

·            odpowiedzialność,

·            umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,

·            umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

·            obsługa programów graficznych Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One

·            co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,

·            obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 

GŁÓWNE ZADANIA

•             obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii dzieł sztuki powstałych w procesie skanowania i fotografowania

•             ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem

•             uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•                    życiorys/CV,

•                    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

•                    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

•                    oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Ogłoszenie: Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej

OFERUJEMY

•                  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

•                  ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

•                  doskonałą atmosferę pracy,

•                  zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.),

•                  wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•                  dokumenty należy złożyć do: 25.03.2021r., 

•                  wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

•                  przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3,    00-495 Warszawa.

•                  Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

•                  W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/03/graf/Hereditas”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10.04.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-17

Ważne do: 2021-03-30

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”

Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. 

Ogłoszenie: Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/ka ds. Ewidencji Zbiorów Cyfrowych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DPO/EZB

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

· ewidencja zbiorów cyfrowych w programie w repozytorium cyfrowym Muzeum, a docelowo w stosowanym w muzeum oprogramowaniu iArt, zgodnie z przyjętym standardem i procedurami;

· nadzór nad harmonogramem i przebiegiem migracji zbiorów do iArt;

· przygotowanie do korzystania z iArt pracowników Działu Upowszechniania i wybranych pracowników innych działów, odpowiedzialnych za opracowanie wytwarzanych przez nich zbiorów cyfrowych, w tym m.in. zakładanie kont użytkownikom, nauka korzystania z oprogramowania, wsparcie w bieżącej pracy z iART;

· nadzór nad opracowaniem zbiorów cyfrowych w iArt, zgodnie z przyjętym harmonogramem i polityką gromadzenia zbiorów; 

· przygotowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa dla plików przechowywanych w repozytorium cyfrowym;

· ewidencja wywiadów historii mówionej i nośników cyfrowych gromadzonych w Muzeum w istniejących już bazach wywiadów i nośników;

· współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym instytucjami partnerskimi i ekspertami, w dziedzinie rozwijania dobrych praktyk z zakresu ewidencji, opracowania i bezpiecznego archiwizowania zbiorów cyfrowych w instytucjach kultury;

· weryfikacja praw do udostępniania zbiorów w ramach współpracy z Działem Zbiorów nad reinwentaryzacją, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac;

· udostępnianie i pozyskiwanie zbiorów cyfrowych na potrzeby pracowników Muzeum oraz podmiotów zewnętrznych w ramach obsługi skrzynki digital@polin.pl;

· kontrola jakości zbiorów cyfrowych zgodnie z przyjętymi standardem i procedurami.

Wymagania:

· wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, studia żydowskie);

· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

· doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu zbiorów muzealnych lub archiwalnych;

· doświadczenie w obsłudze systemów elektronicznej ewidencji muzealiów, archiwaliów lub zbiorów cyfrowych;

· doświadczenie w realizacji projektów digitalizacyjnych zbiorów muzealnych lub archiwalnych;

· znajomość zasad udostępniania i pozyskiwania wizerunków zbiorów w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

· umiejętność obsługi programów MS Office (w szczególności Word, Excel, Access);

· doświadczenie w pracy z bazami danych;

· wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne pozwalające na sprawną koordynację ewidencji zbiorów i migrację zbiorów cyfrowych w różnych działach;

· umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;

· umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań;

· umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami;

· zdolność adaptacyjna, otwartość na nowe wyzwania; 

· dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Mile widziane:

· znajomość przepisów prawa muzealnego i archiwalnego; 

· znajomość standardu SPECTRUM 4.0.

Oferujemy:

· umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

· pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;

· możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 30.03.2021.

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DPO/EZB

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-15

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 


Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. kadr i płac

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                 Poznań

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień/maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·         Sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych

·         Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy

·           Rozliczanie oraz ewidencja czasu pracy

·           Przygotowanie i weryfikacja harmonogramów czasu pracy

·           Dbanie o terminową realizację badań lekarskich i szkoleń bhp

·           Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i innych

·           Wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego oraz jego bieżąca obsługa

·           Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników oraz osób cywilno-prawnych

·           Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

·           Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in.: PIT-11, PT-4R, PIT-8AR)

·           Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS

·           Obsługa programu Płatnik

·           Sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby Zarządu/urzędów

·           Sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby instytucji/organizatora

·           Udział i reprezentowanie firmy w kontrolach zewnętrznych (w tym Państwowej Inspekcji Pracy)

·           Sporządzanie zarządzeń, regulaminów i innych procedur wewnętrznych

·           Prowadzenie procesu rekrutacji oraz zarządzanie bazą kandydatów

·           Koordynacja systemu ocen pracowników

·           Udział w planowaniu zasobów ludzkich (ocena i prognoza potrzeb kadrowych, analiza posiadanych zasobów ludzkich, planowanie zatrudnienia)

·           Obsługa PPK firmy

·           Wykonywanie innych czynności kadrowo-płacowych związanych z działalnością PCD

 

Wymagania:

Min. 3 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze kadr i płac
Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych oraz naliczania list płac
Wykształcenie wyższe, kierunkowe
Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office oraz doświadczenie w pracy na programach kadrowo-płacowych
 

Mile widziane:

Znajomość systemu kadrowo-płacowego Enova
Znajomość przepisów z zakresu kadr-płac w instytucjach kultury
Twórcze i elastyczne podejście do nowopowstałych sytuacji
Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem
Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
Zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań
Pracę w ciekawym miejscu (nowoczesny budynek, w otoczeniu przyrody nad rzeką Cybiną).
 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  15.04.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-30

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.     Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego
Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. wsparcia technicznego

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                 Poznań

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień/maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·         utrzymanie i obsługa zintegrowanych systemów obsługi budynków (BMS, KNX),

·         tworzenie harmonogramów przeglądów instalacji budynkowych,

·         tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac serwisowych, raportów dotyczących stanu technicznego obiektów itp.,

·         zapewnienie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne,

·         współuczestnictwo w kontrolach urządzeń, m.in. UDT,

·         bezpośredni nadzór nad realizacją umów leżących w zakresie powierzonych obowiązków,

·         bezpośredni nadzór nad pracami remontowymi,

·         współudział przy utrzymaniu właściwego stanu technicznego ekspozycji multimedialnych obiektów, których operatorem jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,

·         wykonywanie drobnych prac naprawczych,

·         sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych oraz specyfikacji technicznych do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,

·         współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość.

 

Wymagania:

·         wykształcenie minimum średnie techniczne,

·         doświadczenie zawodowe - min. 2 letnie w pracy na podobnym stanowisku,

·         uprawnienia SEP G1 E+D, G2 E+D,

·         praktyczna znajomość prawa budowlanego i technicznego zarządzania budynkami,

·         umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami i odbiorcami,

·         dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

·         znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,

·         biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna),

·         rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy.

 

Mile widziane:

·         ukończone studia wyższe techniczne bądź z zakresu zarządzania nieruchomościami,

·         wiedza praktyczna z zakresu prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,

·         wiedza praktyczna z zakresu utrzymania zabytków,

·         uprawnienia do pracy na wysokości pow. 3 metrów,

·         prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań,
nowoczesne miejsce pracy.
 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  30.04.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych.

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Administrator/Administratorka ds. IT

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-30

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze                         w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.     Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko: Administrator/Administratorka ds. IT
Ogłoszenie: Administrator/Administratorka ds. IT Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Administrator/Administratorka ds. IT

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze                         w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko:

Administrator/Administratorka ds. IT

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                Poznań

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień/maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·         współudział przy utrzymaniu ciągłości pracy ekspozycji multimedialnych obiektów, których operatorem jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa,

·         instalacja i wdrażanie stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym oraz playerów na potrzeby funkcjonowania ekspozycji multimedialnych,

·         obsługa systemów CMS ekspozycji multimedialnych,

·         zarządzanie środowiskiem Active Directory,

·         obsługa systemu Vmware,

·         odnajdywanie i usuwanie błędów w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa,

·         obsługa, zarządzanie i utrzymanie pracy urządzeń systemów biurowych oraz ekspozycji multimedialnych,

·         wykonywanie drobnych prac naprawczych związanych z zakresem utrzymania ekspozycji,

·         wdrażanie nowych systemów w związku z rozwojem Poznańskiego Centrum Dziedzictwa,

·         zarządzanie systemem pocztowym,

·         wsparcie techniczne pracowników/czek i rozwiązywanie problemów powstających w środowisku biurowym,

·         sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych oraz specyfikacji technicznych do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,

·         współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość.

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe, informatyczne,

·         znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym korzystać z dokumentacji technicznej oraz jej tworzenie, obsługę różnorodnego oprogramowania, dialog techniczny                        z helpdeskiem,

·         wiedza z zakresu budowy, konfiguracji i działania sieci LAN/WAN, VPN oraz bezprzewodowych,

·         znajomość systemów Windows Server (2012, 2016) oraz Linux,

·         umiejętność zarządzania środowiskiem Active Directory,

·         znajomość rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT oraz praca nad ich rozwojem                                                 i podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych,

·         znajomość baz danych MSSQL,

·         umiejętność analizy sytuacji na podstawie dostarczonych danych (np. w postaci logów systemowych lub zgłaszanych błędów),

·         umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami I odbiorcami,

·         dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

·         chęć do rozwoju i dalszej nauki,

·         rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy.

 

Mile widziane:

znajomość systemów wirtualizacji VMware (vSphere) na poziomie obsługi, utrzymania                                  i rozwijania maszyn wirtualnych,
znajomość wdrożeń związanych z RODO w zakresie IT podmiotów publicznych,
znajomość PHP, MySQL oraz obsługi stron www na bazie systemów CMS,
znajomość systemów VOIP,
znajomość systemy CRESTRON,
znajomość obsługi i utrzymania urządzeń multimedialnych związanych z prezentowaniem treści tj. monitorów i układów videowall, projektorów i systemami mapowania obrazu w przestrzeni oraz umiejętność przygotowania treśI na potrzeby powyższych urządzeń.
Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań
nowoczesne miejsce pracy.
 

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  30.04.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych.

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-30

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze                        w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.     Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych
Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze                        w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                Centrum Szyfrów ENIGMA (CSE)

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień / maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·         przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamówień o wartości do 130 000 zł,

·         przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie                             z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem wewnętrznym                                        w szczególności na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2  oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP,

·         wspieranie komórek organizacyjnych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa poprzez doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez opiniowanie składanych wniosków,

·         obsługa Centrum Szyfrów Enigma pod kątem administracyjnym w tym realizacja zadań                        z zakresu obsługi sekretariatu Centrum Szyfrów Enigma (m.in. obsługa interesantów, obsługa kancelaryjna),

·         wsparcie przy koordynacji procesów kontroli zarządczej,

·         wsparcie przy prowadzeniu archiwum zakładowego,

·         prowadzenie rejestrów,

·         monitorowanie stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych,

·         sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,

·         wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe,

·         doświadczenie zawodowe - min. 2 lata w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

·         umiejętność analitycznego myślenia,

·         znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych,

·         znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

·         znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

·         umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami i odbiorcami,

·         umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność   i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

·         wysoko rozwinięte umiejętności społeczne - komunikatywność, jasność formułowania myśli,

·         rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy,

·         znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,

·         biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna).

 

Mile widziane:

·         ukończone studia podyplomowe lub ukończony kurs/szkolenia z zakresu zamówień publicznych,

·         wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej,

·         znajomość platform zakupowych,

·         znajomość języków obcych (najlepiej angielski, niemiecki).

Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
pracę w centrum miasta, w ciekawym miejscu (budynek z intrygującą historią – Collegium Martineum).
Składanie ofert:

Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do  30.04.2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych.

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. programowych

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-03-16

Ważne do: 2021-04-30

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania. Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.     Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. programowych
Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. programowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. programowych

Poznańskie Centrum Dziedzictwa to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest operatorem takich marek jak: Brama Poznania - pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski - miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel - społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie - Centrum Szyfrów Enigma.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. programowych

 

Forma zatrudnienia:                                                                     umowa o pracę (pełen etat)

Miejsce pracy:                                                                                Centrum Szyfrów ENIGMA (CSE)

Przewidywany moment zatrudnienia:                                  kwiecień / maj 2021

 

Zakres obowiązków:

·      planowanie, organizacja i produkcja wydarzeń na okoliczność otwarcia CSE,

·      planowanie, organizacja i produkcja programu ramowego i szczegółowego oraz koordynacja działań dla marki CSE, z uwzględnieniem jej tożsamości oraz adresatów, a także aktualnych trendów turystycznych, edukacyjnych i zasad interpretacji dziedzictwa,

·      rozwój i animacja ekspozycji stałej CSE, w tym opracowanie koncepcji i realizacja wydarzeń, prelekcji, konferencji, warsztatów, wystaw, gier, koncertów, eventów, happeningów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, turystycznym i kulturalnym,

·      współpraca przy realizacji zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z wyłonionymi grafikami oraz koordynacja i nadzór nad realizacją prac wydawniczych,

·      podejmowanie współpracy partnerskiej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności programowej CSE, w tym w szczególności z pomiotami III sektora oraz wydarzeń podmiotów zewnętrznych,

·      przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów oraz specyfikacji do postępowań związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,

·      współtworzenie budżetu, planu działalności i planu zamówień publicznych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w zakresie związanym z obszarem kompetencji stanowiska, efektywne wykonanie planów i wydatkowanie środków oraz związana z tym sprawozdawczość,

·      pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację projektów planowanych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

 

Wymagania niezbędne na stanowisku:

·      wykształcenie wyższe,

·      minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z organizacją i produkcją wydarzeń kulturalnych udokumentowanych w portfolio,

·      znajomość tematyki obejmującej międzynarodowe konteksty łamania szyfru Enigmy, wiedzę o matematykach/kryptologach: M. Rejewskim, J. Różyckim, H. Zygalskim oraz ich działalności,

·      znajomość dokumentów strategicznych Miasta Poznania (w tym w szczególności: Strategii Rozwoju Miasta Poznania, Poznańskiego Programu dla Kultury, Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania),

·      znajomość zagadnień związanych z teorią i praktyką interpretacji dziedzictwa,

·      umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania sytuacji kryzysowych,

·      kreatywność, otwartość, elastyczność, rzetelność, sumienność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,

·      dyspozycyjność ze względu na charakter pracy w instytucji kultury,

·      praktyczna znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu Cywilnego, regulacji w zakresie praw autorskich i pokrewnych,

·      biegła znajomość obsługi komputera, platform do videokonferencji oraz streamingu.

Mile widziane:

zainteresowania związane z kryptologią i kryptografią, historią łamania szyfru Enigmy, tematyką świata cyfrowego, cyberbezpieczeństwem,
znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2.
Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
portfolio (format pdf) z prezentacją dotychczasowych działań w zakresie organizacji
i produkcji wydarzeń o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem projektów autorskich.
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie,
możliwość rozwoju,
zgrany zespół o szerokim przekroju zainteresowań,
niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
pracę w centrum miasta, w ciekawym miejscu (budynek z intrygującą historią – Collegium Martineum).
Składanie ofert

Oferty prosimy składać pod adresem:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 30.04. 2021 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych  niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod[at]pcd.poznan.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych.

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator Zewnętrzny

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków, Polska

Data ogłoszenia: 2021-03-12

Ważne do: 2021-04-25

Dział Edukacyjny Zamku Królewskiego na Wawelu zaprasza do współpracy studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i pokrewnych (preferowane kierunki historia, historia sztuki, polonistyka, pedagogika, animacja kultury, kulturoznawstwo).

Poszukujemy osób  chętnych do pracy w charakterze Edukatora oraz zainteresowanych  pogłębianiem wiedzy o dziejach i zbiorach naszej instytucji, aby przekazywać ją dzieciom i młodzieży podczas zajęć prowadzonych na ekspozycjach Zamku i terenie wzgórza wawelskiego.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:
- prowadzeniem  lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży 
- przygotowywaniem scenariuszy zajęć edukacyjnych
- pomocą w działalności merytorycznej Działu Edukacyjnego 
- pomocą przy opracowywaniu oraz przygotowywaniu scenariuszy zajęć wystaw czasowych i stałych organizowanych przez Zamek Królewski. 

WYMAGANIA:
- wiedza z zakresu historii Polski XI – XIX  wieku 
- dyspozycyjność w godzinach porannych i wczesnopopołudniowych (poniedziałek - piątek)
- gotowość do współpracy z Zamkiem Królewskim przez minimum  rok kalendarzowy 
- umiejętność pracy z  dziećmi i młodzieżą 
- wysoka kultura osobista
- umiejętność  pracy w zespole 
- komunikatywność i  kreatywność
- elastyczność i umiejętność pracy pod presją czasu 
- umiejętność planowania, sumienność i punktualność 
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
- praktyczna umiejętność  obsługi  komputera w zakresie pakietu MS Office 

Dodatkowym atutem będzie:
- przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne  
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub fundacji zdobyte w ramach wolontariatu 
- doświadczenie z pracy edukacyjnej z osobami niepełnosprawnymi 
- doświadczenie z zakresu edukacji artystycznej 
- zdolności manualne 

OFERUJEMY:
- pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
- możliwość zdobycia rozwoju i nowych doświadczeń z zakresu edukacji muzealnej
- zatrudnienie w ramach umowy zlecenia
- elastyczny grafik zajęć
- możliwość poznania Muzeum i jego zbiorów
- wstęp na wystawy stałe i czasowe Muzeum
- udział w szkoleniach prowadzonych przez kuratorów na wystawach Muzeum

Prosimy aplikować za pomocą formularza znajdującego się pod linkiem:

ZAAPLIKUJ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

robotnik wykwalifikowany

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie - Muzem

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-12

Ważne do: 2021-03-19

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

 

1.     utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących oraz najbliższego otoczenia w tym dziedzińców, ogrodów i terenów wokół;

 

2.     utrzymanie czystości elementów małej architektury ogrodowej (ławek, koszy, donic itp.), 
w tym: mycie, drobne naprawy, opróżnianie z nieczystości koszy na śmieci;

 

3.     utrzymanie bieżące nawierzchni utwardzonych na terenie należącym do Zamku Królewskiego (w tym m.in.: usuwanie śmieci, odśnieżanie);

 

obsługa w zakresie wewnętrznego transportu bieżącego przedmiotów i materiałów, w tym przeprowadzanie załadunku i wyładunku towaru z samochodów służbowych;
 

5.     wykonywanie prac z zakresu: montażu i demontażu rusztowań metalowych, podstawowych napraw materiałów i urządzeń używanych podczas codziennych czynności zakresowych.

 

obsługa techniczna wydarzeń organizowanych w Muzeum w zakresie wewnętrznego transportu, prac porządkowych .
 

 

Wymagania:

wykształcenie min. zawodowe;
dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (również całorocznej na zewnątrz) oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
umiejętność obsługi wózków ręcznych transportowych.
umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
dokładność, sumienność i dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta - 1-2 razy 
w miesiącu wg harmonogramu, zadaniowy czas pracy według określonego harmonogramu zadań).
mile widziane prawo jazdy kategorii B
 

Oferujemy:

 

stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie 
do wczasów pod gruszą);
ubranie robocze i ochronne;
posiłki regeneracyjne w okresie zimowym;
miłą atmosferę pracy.
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 19 marca 2021 r. 
adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
 

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Jeżeli są Państwo zainteresowani informowaniem o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

4.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

7.      Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.

9.      Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

 

 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.
[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

STARSZY REFERENT DS. KASOWYCH

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2021-03-11

Ważne do: 2031-03-20

Starszy Referent ds. kasowych w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek.
Obsługa sezonu udostępniania Muzeum – praca od 14 kwietnia do 31 października 2021 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli na zmianę z drugim pracownikiem wg ustalonego harmonogramu, w godzinach nie przekraczających normy czasu pracy na 0,7 etatu.

WYMAGANIA:
obsługa kasy fiskalnej, terminala płatności bezgotówkowej
znajomość obsługi komputera (dobra znajomość programu Excel, Word),
komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
orientacja na jakość pracy i dbałość o szczegóły,
umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
dyspozycyjność (praca zmianowa).
dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
wysoka kultura osobista
oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych
wykształcenie minimum średnie
Wynagrodzenie zasadnicze 2050 zł. brutto
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny
CV
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
oświadczenie o niekaralności
Bliższych informacji udziela Izabela Sztangier-Kozak – Główna Księgowa w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 105
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 31.03.2021 r. do. godz. 15.00, pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

OPIEKUN EKSPOZYCJI

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2021-03-11

Ważne do: 2021-03-20

Praca od 14 kwietnia do 31 października 2021 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli, wg ustalonego harmonogramu.

Wymagania:
Wykształcenie minimum średnie lub wyższe kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp.
Predyspozycje osobowościowe: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego wysławiania się, wysoka kultura osobista.
Dyspozycyjność (praca zmianowa).
Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą.
Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.
Wynagrodzenie zasadnicze 2050 zł. Brutto
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny
CV
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności
Bliższych informacji udziela Ewa Olbryt – kierownik Dz. Udostępniania i Edukacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00,nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 115
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21.03.2021 r. do. godz. 15.00, pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Asystentka w Dziale Edukacji

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-09

Ważne do: 2021-03-30

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko: 

Asystent/Asystentka w Dziale Edukacji

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania aplikacji do: 30 marca 2021r.

Adres na który należy przesłać aplikację: rekrutacja@mnw.art.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego:

„Oferta pracy – 2021/03/EDU/MNW”

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Ogłoszenie: Asystent/Asystentka w Dziale Edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Asystentka w Dziale Edukacji

OPIS STANOWISKA

• współtworzenie wraz z zespołem kompleksowej oferty edukacyjnej MNW skierowanej do różnych grup odbiorców,

• tworzenie i koordynacja działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i dorosłych, w tym programów cyklicznych oraz oprowadzań i warsztatów na zamówienie,

• realizacja projektów edukacyjnych związanych z kolekcją Muzeum, w szczególności zbiorami sztuki XX i XXI wieku, 

• opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom czasowym, obejmujących m. in. in. warsztaty, wykłady, oprowadzania, spotkania na wystawie, oprowadzania kuratorskie,

• współpraca z edukatorami i innymi prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w tym nadzór merytoryczny,

• opracowywanie druków, kart edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych,

• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,

• przygotowywanie i procedowanie umów z partnerami zewnętrznymi,

• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów.

 

WYMAGANIA

• wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury),

• dobra znajomość historii sztuki polskiej i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,

• minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji lub koordynacji programów edukacyjnych w instytucji kultury,

• doświadczenie w zakresie popularyzacji sztuki i kultury;

• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),

• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,

• bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, dokładność

• umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),

 

OFERUJEMY

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;

• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku MNW;

• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny MNW 

• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy MNW).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Grafik Komputerowy

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-09

Ważne do: 2025-03-20

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Grafika Komputerowego/Graficzki Komputerowej

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·           Udokumentowane - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie w kierunku obróbki plików graficznych,

·           znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,

·            odpowiedzialność,

·            umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,

·            umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

·            obsługa programów graficznych Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One

·            co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,

·            obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 

GŁÓWNE ZADANIA

•             obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii dzieł sztuki powstałych w procesie skanowania i fotografowania

•             ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem

•             uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•                    życiorys/CV,

•                    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

•                    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

•                    oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

OFERUJEMY

•                  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

•                  ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

•                  doskonałą atmosferę pracy,

•                  zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.),

•                  wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•                  dokumenty należy złożyć do: 25.03.2021r., 

•                  wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

•                  przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3,    00-495 Warszawa.

•                  Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

•                  W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/03/graf/Hereditas”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10.04.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. technicznych/technik obiektu

Poszukuje: Muzeum Fotografii w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-03-08

Ważne do: 2020-04-02

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH/technik obiektu       I. Nazwa i adres organizatora Muzeum Fotografii w Krakowie ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków   Adres do korespondencji: plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 31-154 Kraków + 48/012-6345932 e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl   Muzeum Fotografii w Krakowie to samorządowa instytucja kultury przed którą otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z rozbudową infrastruktury. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w procesie zmian jakie przechodzi isntytucja.  
Ogłoszenie: Specjalista ds. technicznych/technik obiektu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. technicznych/technik obiektu

 

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• współpracę z prężnym zespołem.

 

II. Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. technicznych będzie należało w szczególności.:

• prace związanych z utrzymaniem ruchu w obiekcie,

• przygotowywanie rocznych planów w zakresie konserwacji, remontów, przeglądów instalacji/systemów/urządzeń w oparciu o analizę sprawności technicznej, urządzeń, instalacji, itd.

• prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów oraz wszystkich urządzeń i materiałów;

• kontrola działania i koordynacja działań związanych konserwacja maszyn i urządzeń, instalacji technologicznych i elektrycznych;

• diagnostyka i analiza awarii;

• działania prewencyjne dotyczące funkcjonowania urządzeń, instalacji;

• planowanie dostaw oraz zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń/instalacji;

• współpraca z serwisem lub zewnętrznymi firmami serwisowymi, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji z podejmowanych działań;

·  obsługa systemu BMS;

·  drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek itp);

·  prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji);

·  dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektów (drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki).

 

III. Wymagania.

 

Wymagania podstawowe:

• wykształcenie wyższe techniczne;

• znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych w zakresie obowiązków właścicieli/użytkowników budynków   w okresie ich eksploatacji

• ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

• umiejętność stosowania prawa w praktyce;

• umiejętność analizowania dokumentacji technicznych oraz kosztorysów;

• umiejętność pracy w zespole;

• umiejętność budowania pozytywnych relacji;

·  aktualne uprawnienia SEP do 1kV;

 

Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie w pracy związanej z utrzymaniem ruchu w obiektach użyteczności publicznej.

 

 

IV. Przedmiot naboru:

1. specjalista ds. technicznych/technik obiektu;

2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

3. umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 

V. Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

 

VI. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 2-04-2021 r.

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. technicznych  w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mufo.krakow.pl;

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Obowiązek informacyjny:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków.

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@mhf.krakow.pl

3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie:

a)    Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wykraczających poza zestaw wynikający z aktualnych przepisów (art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.))

b)    Art. 9 pkt.2 a) – jak w punkcie a), ale dotyczy danych szczególnej kategorii, np. poglądów religijnych, stanu zdrowia itd.

b)    Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne,

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, czyli do zakończenia procesu rekrutacji (maksymalnie okres 3 miesięcy po jej zakończeniu). Po tym czasie CV zostaje usunięte/zniszczone.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

WAŻNE

PRZY SKŁADANIU APLIKACJI BARDZO PROSZĘ O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA

 

 

Oświadczenie:

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji dotyczących ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w MuFo i przyjmuję ją do wiadomości, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

………………………………………..

Data i podpis

 

 

Oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

 

..........................................................................

własnoręczny podpis

 

Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

 

 

 

..........................................................................

własnoręczny podpis

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Poszukuje: Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-03-05

Ważne do: 2020-04-21

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra
 1. Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:
formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym;
 • minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 • terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.
Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Umiejętności i kompetencje kandydata:

1)  doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,

2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, muzealnictwa,

3)  umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,

4)  znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach,

5) udokumentowana znajomość języka niemieckiego,

6) znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.

 

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum:

1) organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów                               i podejmowania działań określonych w statucie,

2) polepszenie wykorzystania potencjału Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem siedziby głównej Muzeum oraz oddziałów:  Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze, Muzeum – Zamek Bolków,

3) nadzór nad całokształtem działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju, planów działalności merytorycznej oraz właściwego doboru kadr i osób współpracujących,

4) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,

5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczenie i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 1. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 • pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego,
 • przedstawienie pisemnej koncepcji zarządzania i programu działania Muzeum Karkonoskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującą okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2026 r. zawierającą m.in.:

- plan działalności merytorycznej, w tym wystawienniczej Muzeum Karkonoskiego, obejmujący wszystkie oddziały prowadzone przez Muzeum,

- wizję działalności i rozwoju Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji  oraz planowane źródła  finansowania,

- sposób organizacji pracy w Muzeum, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Muzeum Karkonoskiego,

- plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych Muzeum Karkonoskiego,

 • życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony bip.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych/ogłoszenia o naborze,
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),
 • adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.
 1. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Nadesłane oferty nie są zwracane.

 1. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
 3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
 4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17, bądź mailowo: dominika.kubicz-wichlacz@dolnyslask.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowisko asystenta muzealnego/adiunkta/kustosza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - oddziale w Klukach

Poszukuje: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-03-04

Ważne do: 2021-03-15

Muzeum Pomorza Środkowego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. W zależności od kwalifikacji i stażu pracy osoba zostanie zatrudniona na jednym z wymienionych stanowisk: asystent muzealny, adiunkt muzealny, kustosz.

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko asystenta muzealnego/adiunkta/kustosza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - oddziale w Klukach Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowisko asystenta muzealnego/adiunkta/kustosza w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - oddziale w Klukach

1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe: etnografia, etnologia, antropologia kultury

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność

- kreatywność

- umiejętności dodatkowe (mile widziane): znajomość języka niemieckiego, zainteresowanie historią i kulturą Pomorza, umiejętność pracy w programie graficznym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne:

- oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych

- prowadzenie zajęć edukacyjnych

- współpraca w organizowaniu imprez i wystaw czasowych

- tworzenie i realizacja planu promocji muzeum

- przygotowywanie tekstów popularyzatorskich, promocyjnych i informacji dla mediów

2) Zadania pomocnicze:

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się w Oddziale

- pełnienie dyżurów merytorycznych

- prowadzenie archiwum multimedialnego Oddziału

3) Zadania okresowe:

- współudział w wydarzeniach muzealnych

- uczestnictwo w badaniach terenowych, inwentaryzacjach i opiece nad zbiorami

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV,

b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (fakultatywnie: sumplement do dyplomu/dyplomów, temat pracy magisterskiej, licencjackiej, tematy prac seminaryjnych), fakultatywnie pozostałe dyplomy i świadectwa,

d) fakultatywnie kursy, szkolenia i inne zaświadczenia,

e) fakultatywnie referencje,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetrwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 15.03.2021 r. godz. 12:30

DROGĄ POCZTOWĄ pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach".

LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (skany wymaganych dokumentów na adres e-mail sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości).

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO SKŁADANIA APLIKACJI.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozptrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu lub niewybranych w drugim etapie konkursu będą podlegały protokolarnemu zniszczeniu w przypadku ich nieodebrania w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 82 40 81.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-03-02

Ważne do: 2021-03-22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizacja zadań w zakresie tworzenia dokumentacji ewidencyjnej muzealiów, zarządzania zbiorami oraz digitalizacji, obejmujących:
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu standardów,
 • udział w opracowywaniu statystyk i analiz,
 • opracowywanie opinii,
 • udzielanie konsultacji,
 • prace powiązane z odbiorem cyfrowej dokumentacji muzealiów wytwarzanej w ramach programów MKDNiS
 • udział w konferencjach i seminariach
Ogłoszenie: Specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wykształcenie wyższe na poziomie  magisterskim (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, archeologia, prawo i administracja)

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w zbliżonym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem (zwłaszcza w zakresie dokumentacji, udostępniania zbiorów i prawa autorskiego)
 • Doświadczenie w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu zbiorów muzealnych
 • Znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych
 • Znajomość standardu Spectrum 4.0
 • Znajomość programów do zarządzania zbiorami w muzeach (preferowane doświadczenie w zakresie administrowania systemem)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel
 • Dobra umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

 

Kandydatom proponujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach

 

 

 

Składanie CV:

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 22 marca 2021 roku, przesyłane na adres biuro(at)nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

 

***

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

prawo do usunięcia danych osobowych;

 

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

 

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

 

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

 

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

 

.......................................................

 

Podpis kandydata do pracy

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2021-03-02

Ważne do: 2021-03-25

KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH


Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Na terenie: Szydłowiec
Data ogłoszenia: 2021-02-25
Ważne do: 2021-03-25

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Ogłoszenie: KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo, stan i zachowanie muzealiów powierzonych Działowi,
- prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu,
- opracowywanie naukowe zbiorów Działu,
- przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw,
- przygotowywanie i opracowywanie publikacji z zakresu problematyki Działu,
- przygotowywanie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów Działu,
- popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań naukowych i edukacyjnych,
- inicjowanie, prowadzenie badań terenowych,
- sporządzanie planów i sprawozdań związanych z pracą Działu,
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.
 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne, etnologia,
- doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury minimum 4 lata,
- doświadczenia w obszarze instrumentologii,
- umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- odpowiedzialność,
- komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.
 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języków obcych,
- publikacje naukowe.
 

Warunki pracy:

- rodzaj umowy – umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – pełny etat,
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.
 

Oferujemy:

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.
 

Wymagane dokumenty:

- cv,
- list motywacyjny,
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Sylwester Cieśla
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy:
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ubezpieczenie, monitoring systemów informatycznych, monitoring);

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane.
 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2021 r.

z adnotacją:
Oferta na stanowisko: Kierownika w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji i informacji

Poszukuje: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Na terenie: Gniezno

Data ogłoszenia: 2021-03-02

Ważne do: 2021-03-08

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie prowadzi nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i informacji.  Zapraszamy do przesyłania kandydatur do dnia 8 marca br. 

Pełna treść ogłoszenia na stronie muzeumgniezno.pl , zakładka Praca

Ogłoszenie: Specjalista ds. promocji i informacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. promocji i informacji

Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:

- wykształcenie wyższe I stopnia (licencjat), preferowane dziedziny: komunikacja, marketing, media,

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku, w ramach którego zadania obejmowały m.in. projekty z zakresu promocji, komunikacji lub reklamy.

Umiejętności i kwalifikacje:

1)      Wymagane umiejętności i kwalifikacje:

·         znajomość aktualnych zagadnień i narzędzi z zakresu promocji, PR, w tym e-PR,

·         znajomość funkcjonowania i trendów w obszarze mediów społecznościowych, 

·         łatwość formułowania myśli i tworzenia tekstów, poprawność językowa (tzw. lekkie pióro).

2)      Dodatkowe wymagania i kwalifikacje:

·         doświadczenie w projektowaniu i realizacji kampanii reklamowych w mediach społecznościowych,

·         podstawowa znajomość obsługi jednego z programów graficznych (np. Corel, Photoshop),

·         znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych,

·         doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,

·         bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność równoległego prowadzenia kilku projektów,

·         dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom B1.

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         realizacja projektów marketingowych i promocyjnych, zgodnych z przyjętymi strategiami rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,

·         aktywne kształtowanie i dbanie o wizerunek Muzeum, 

·         tworzenie i realizacja działań promocyjnych w internecie, zwłaszcza prowadzenie strony internetowej, moderowanie komunikacji w mediach społecznościowych, inicjowanie nowych działań i aktywności online mających na celu budowanie społeczności, 

·         kreowanie, kształtowanie i poszerzanie relacji z mediami, 

·         współpraca z firmami zewnętrznymi (agencje kreatywne, drukarnie, graficy, itp.)

·         redakcja tekstów informacyjnych i promocyjnych,

·         przygotowywanie materiałów promocyjnych, dbałość o ich dystrybucję i  udostępnianie, 

·         ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. marketingu,

·         wsparcie działań sprzedażowych,

·         analizowanie i optymalizowanie działań promocyjnych prowadzonych off- i online,  

·         przygotowywanie umów, kosztorysów, harmonogramów i raportów, 

·         praca w zespołach projektowych, 

·         współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

·         udział w planowaniu budżetu Działu Promocji i Marketingu,

·         opracowywanie materiałów sprawozdawczych oraz raportów z zakresu działalności promocyjnej.

Warunki pracy:

·         wymiar czasu pracy: pełen etat,

·         zatrudnienie:  1 kwietnia 2021 r.

Oferujemy:

·         ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury,

·         stabilne zatrudnienie,

·         wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

·         pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,

·         możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty: 

·         CV ze wskazaniem danych kontaktowych (nr telefonu lub adres mail),

·         list motywacyjny,

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz umiejętności i kwalifikacje zawodowe,

·         kopie świadectw pracy potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać wyłącznie mailowo na adres: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl, w terminie do dnia 8 marca  2021 r. 

Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

Do aplikacji należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ze zm.  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w  załączonych dokumentach do aplikacji.

Aplikacje bez tej klauzuli będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest p. Grażyna Burzańska, e-mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl,  tel. (61) 426-46-41, w. 204.

Informacja o danych osobowych

1.   Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

2.   Administratorem  Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się o pracę jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1.

3.   Cel i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym wizerunek  zawarte w aplikacji, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4.   Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana 
w dowolnym czasie.

5.   Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu.

6.   Przysługujące uprawnienia:

1)     prawo  dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

2)     prawo sprostowania (poprawiania) danych,

3)     prawo usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

4)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

5)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6)     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8.   Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9.   Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Początków Państwa Polskiego  w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. 

10.  Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, https://www.muzeumgniezno.pl/data/zamowienia/38/o/Specjalista%20ds.promocji%20i%20informacji_ogloszenie%20o%20naborze.pdfz którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 204 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w dziale księgowości i kadr

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-03-01

Ważne do: 2021-03-19

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Specjalista w dziale księgowości i kadr Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w dziale księgowości i kadr

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in.  nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, ewidencji czasu pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

·       naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,

·       dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,

·       obsługa PUE ZUS,

·       obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,

·       terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,

·       prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,

·       prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,

·       rozliczanie zaliczek pieniężnych,

·       rozliczanie delegacji służbowych,

·       prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·       prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,

·       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

·       dekretowanie dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów na kontach analityki i syntetyki księgi głównej w programie finansowo-księgowym,

·       sporządzanie przelewów bankowych.

 

 

Wymagania:

·       minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury),

·       wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe ekonomiczne),

·       bardzo dobra znajomość prawa pracy,

·       praktyczna znajomość zagadnień księgowych, znajomość ustaw: o rachunkowości, ustaw podatkowych,

·       doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,

·       komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

·       umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,

·       warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace.

 

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

 

 

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 19 marca 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI I KADR

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń

Poszukuje: Muzeum Fotografii w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-03-01

Ważne do: 2021-03-15

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WYSTAW I WYDARZEŃ

 

 

I. Nazwa i adres organizatora naboru:

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16

30-045 Kraków

 

Adres do korespondencji:

plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

 

+ 48/012-6345932

e-mail: sekretariat@mufo.krakow.pl

Ogłoszenie: Specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• współpracę w prężnym zespole.

 

 

II. Do zakresu obowiązków specjalisty ds. organizacji wystaw i wydarzeń będzie należało w szczególności:

1.      koordynacja projektów wystawienniczych od momentu koncepcji przez realizację aż po efekt końcowy, demontaż wystawy i ewaluację procesu w tym rozliczenie i zamknięcie projektu;

2.      koordynacja realizacji programu towarzyszącego wystawom

3.      współpraca z Działem Edukacji w zakresie przygotowywania oraz realizacji  wydarzeń edukacyjnych towarzyszących  projektom;

4.      koordynacja wydarzeń kulturalnych organizowanych  w MuFo;

5.      koordynacja publikacji towarzyszących wystawom;

6.      przygotowanie harmonogramów i budżetów projektów (wystawa lub wydarzenie); 

7.      koordynacja pracy zespołu realizującego projekt, współpraca w szczególności z kuratorem i aranżerem; 

8.      współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;

9.      opracowywanie harmonogramów, budżetów wystaw  i wydarzeń

10. nadzór nad realizacją harmonogramu i budżetu projektu, monitorowanie odstępstw od przyjętych ustaleń;

11. przygotowywanie  dokumentów formalnych związanych z koordynowanymi  przedsięwzięciami;

12. koordynacja we współpracy z Działem Inwentarzy transportów dzieł sztuki oraz ich ubezpieczenia;

13. współpraca przy opracowywaniu planów promocji oraz działań edukacyjnych dotyczących wystaw;

14. opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów wystawienniczych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

III. Wymagania

 

 Wymagania podstawowe:

• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne;

• minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

• doświadczenie w koordynacji minimum 2 wystaw  zarówno z artystami i kuratorami krajowymi jak i zagranicznymi;

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2)

• umiejętność pracy w zespole;

• umiejętność budowania pozytywnych relacji;

• wysoka kultura osobista. 

 

Wymagania dodatkowe:

• rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania publicznej instytucji kultury;

• wykształcenie uzupełniające w zakresie zarządzania, finansów publicznych, ekonomii;

• doświadczenie w pracy w publicznej instytucji kultury;

• bardzo dobre umiejętności organizacyjne, skuteczność działania;

• umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych;

• wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole).

 

 

IV. Przedmiot naboru:

1. specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń; 

2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

3. pierwsza umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 

V. Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwuetapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

VI. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny; dokument powinien zawierać następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która została zamieszczona na stronie www lub w BIP.

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 15.03.2021 r.;

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. wystaw i wydarzeń Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mufo.krakow.pl;

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków. 

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@mhf.krakow.pl

3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane. 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na podstawie:

a)    Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wykraczających poza zestaw wynikający z aktualnych przepisów (art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.))

b)    Art. 9 pkt.2 a) – jak w punkcie a), ale dotyczy danych szczególnej kategorii, np. poglądów religijnych, stanu zdrowia itd.

b)    Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, takie jak np. podmioty świadczące usługi informatyczne, 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, czyli do zakończenia procesu rekrutacji (maksymalnie okres 3 miesięcy po jej zakończeniu). Po tym czasie CV zostaje usunięte/zniszczone.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

WAŻNE
PRZY SKŁADANIU APLIKACJI BARDZO PROSZĘ O DOŁĄCZENIE OŚWIADCZENIA

Oświadczenie:

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji dotyczących ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w MuFo i przyjmuję ją do wiadomości, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

 

………………………………………..

Data i podpis

 

 

Oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m. in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

 

 

..........................................................................

własnoręczny podpis

 

Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia):

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

 

 

 

..........................................................................

własnoręczny podpis

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system