Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Województwo Śląskie

Data ogłoszenia: 2021-09-23

Ważne do: 2021-10-31

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Konserwatora malarstwa i rzeźby polichromowanej 

Ogłoszenie: Konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej

Wymagania:

- Ukończone studia wyższe na kierunku konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej.
- Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy przy konserwacji malarstwa.
- Znajomość nowoczesnych technik konserwatorskich.
- Znajomość nowych tendencji w muzealnictwie w zakresie magazynowania oraz pakowania zbiorów.
- Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
- Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów.
- Wysoka kultura osobista.
- Umiejętność pracy w zespole.
- Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków.
- Sumienność, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne.
- Umiejętność pracy pod presją czasu.

Obowiązki  na stanowisku pracy: 

- Konserwacja obiektów w zakresie malarstwa i rzeźby polichromowanej wraz z pracami dokumentacyjnymi.
- Sporządzanie programów prac konserwatorskich oraz opisów stanów zachowania.
- Opieka konserwatorska nad zbiorami na galeriach wystawowych oraz w magazynach zbiorów.
- Monitoring stanu zachowania obiektów z kolekcji muzealnej.
- Doradztwo w zakresie zabezpieczania obiektów, w tym warunków eksponowania, sposobów przechowywania i rodzajów opakowań.
- Udział w warsztatach, prelekcjach i innych formach szkolenia, dotyczących problematyki konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. 

 

Oferujemy:

- Pracę w prestiżowej instytucji kultury.
- Udział w ciekawych  i nietypowych projektach.
- Interesującą i satysfakcjonującą pracę.
- Stabilne warunki zatrudnienia.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/specjalistki ds. edukacji w Muzeum Farmacji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-09-22

Ważne do: 2021-10-07

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/specjalistki ds. edukacji w Muzeum Farmacji

Jeśli chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, jesteś osobą kreatywną i nie boisz się wyzwań, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział: Oddział Muzeum Farmacji

Nr ref.: S_POMF/2021

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/specjalistki ds. edukacji w Muzeum Farmacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/specjalistki ds. edukacji w Muzeum Farmacji

Zakres obowiązków:

×          przygotowanie, koordynacja i realizacja wydarzeń edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z działalnością oddziału

×          współpraca z edukatorami zewnętrznymi, szkolenie ich w zakresie programu edukacyjnego opracowanego w oddziale

×          współpraca z zespołem Muzeum Farmacji, Muzeum Warszawy i innymi współpracownikami w realizacji całości działań programowych Muzeum, w szczególności wsparcie działań promocyjnych dotyczących programu oddziału w porozumieniu z Działem Komunikacji MW

×          pozyskiwanie i koordynacja pracy wolontariuszy i stażystów w Oddziale

×          prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe na kierunku przyrodniczym

×          min. 1 rok stażu pracy

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

×          doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i warsztatów

×          kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          pracę przy ciekawych projektach kulturalnych

×          niezbędne narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. S_POMF/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  07.10.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praktykant/ka w Dziale Zbiorów

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-09-20

Ważne do: 2021-09-28

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Ogłoszenie: Praktykant/ka w Dziale Zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Praktykant/ka w Dziale Zbiorów

Dołącz do naszego zespołu jako:

Praktykant/ka w Dziale Zbiorów

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DZB/P

Zdobędziesz doświadczenie i praktyczne umiejętności realizując następujące zadania: 

- wsparcie w opracowaniu i zarchiwizowaniu dokumentacji merytorycznej zbiorów z kolekcji muzeum;
- współpraca przy projekcie www.muzeach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zakresie przygotowania zbiorów do udostępnienia w Internecie;
- udział w przygotowywaniu danych merytorycznych zbiorów w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.
 

Jeśli spełniasz nasze oczekiwania:

- student III, IV lub V roku kierunków: historia sztuki, historia, archiwistyka lub pokrewnych;
- dyspozycyjność w wymiarze 15-20 h tygodniowo;
- dobra znajomość pakietu MS Office;
- bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne;
- bardzo dobra organizacja pracy;
- samodzielność;
- umiejętność pracy w zespole.
Dołącz do nas!

Oferujemy:

- 3-miesięczne bezpłatne praktyki (preferowany termin rozpoczęcia: październik 2021 r.);
umowę o praktykę absolwencką;
- naukę praktycznych umiejętności z zakresu pracy z zabytkami, procedur zarządzania zbiorami muzealnymi i archiwalnymi oraz pracy w oprogramowaniu do ewidencjonowania zbiorów pod okiem doświadczonych specjalistów;
- samodzielne i ciekawe zadania;
- wsparcie zaangażowanej i pomocnej opiekunki praktyk.
 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 28.09.2021 r.

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DZB/P

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. programów wsparcia finansowego

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-09-17

Ważne do: 2021-10-15

ZAKRES ZADAŃ:
 • obsługa administracyjna programów dotacyjnych zarządzanych przez NIMOZ;
 • udzielanie informacji nt.  prowadzonych programów dotacyjnych;
 • weryfikacja i rejestracja wniosków na etapie naborów;
 • bieżąca koordynacja dofinansowanych projektów, prowadzenie korespondencji mailowej i telefonicznej z wnioskodawcami i beneficjentami;
 • weryfikacja formalna, merytoryczna i finansowa dokumentów przygotowywanych przez beneficjentów, w tym raportów rozliczeniowych;
 • przygotowywanie umów dotacyjnych, aneksów oraz wniosków na wypłatę dotacji;
 • uczestnictwo w działaniach kontrolnych;
 • gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji;
 • inne obowiązki administracyjno-biurowe.
  WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe (w szczególności z zakresu: zarządzania kulturą, administracji i prawa);
 • doświadczenie w obsłudze programów dotacyjnych (mile widziane doświadczenie pracy z systemami Witkac lub SZPON);
Ogłoszenie: Specjalista ds. programów wsparcia finansowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. programów wsparcia finansowego
 • umiejętność rozliczania kosztorysów projektów;
 • znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem, instytucjami kultury oraz finansami publicznymi;
 • biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;
 • umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz precyzyjnej komunikacji;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, pracy w zespole, sumienność oraz terminowość.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;

WYMAGANE DOKUMENTY:

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 15.10.2021 r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres biuro@nimoz.pl.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik działu teleinformatyki

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-09-14

Ważne do: 2021-10-15

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Kierownik działu teleinformatyki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik działu teleinformatyki

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        utrzymanie wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych w Muzeum, systemów operacyjnych, telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, stron  internetowych i baz danych oraz zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania w Muzeum,

·        zarządzanie strukturą teleinformatyczną Muzeum oraz planowanie jej rozwoju,

·        monitorowanie systemów, tworzenie kopii zapasowych, konfigurowanie sprzętu oraz instalowanie nowego oprogramowania i oprzyrządowania;

·        udzielenie niezbędnej pomocy pracownikom Muzeum w zakresie użytkowania i prawidłowej eksploatacji zasobów teleinformatycznych i związanych z nimi urządzeń; urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego,

·        współtworzenie, wdrażanie i realizacja zasad polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,

·        współpraca z Działem Zamówień w zakresie przygotowania i prowadzenia konkursów oraz postępowań z zakresu zamówień publicznych związanych z teleinformatyką dla Muzeum;

·        współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie sporządzania zapytań ofertowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień z zakresu teleinformatyki,

·        przygotowywanie i obsługa systemów audiowizualnych na potrzeby wystawy stałej i wystaw czasowych Muzeum,

·        bieżące doradztwo w zakresie teleinformatyki;

·        przygotowanie projektów wszystkich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji programów wieloletnich oraz okresowych dotyczących realizacji zadań w zakresie teleinformatyki w Muzeum;

·        sporządzanie projektów wieloletnich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Teleinformatyki;

·        realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Teleinformatyki;

·        sporządzanie projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Teleinformatyki;

·        sporządzanie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Teleinformatyki.

 

 

 

 

Wymagania:

·        wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, cybernetyki lub nauk pokrewnych,

·        min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,

·        znajomość tematyki związanej z rozwiązaniami cyfrowymi, infrastrukturą teleinformatyczną, jej projektowaniem i wdrażaniem,

·        doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami sieciowymi, serwerami, urządzeniami końcowymi, mobilnymi i ich utrzymaniem,

·        znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i gotowość do ich wdrożenia w środowisku Muzeum,

·        doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania właściwego dla pracy biurowej, cyfrowej archiwizacji danych, digitalizacji materiałów wizualnych i ich prezentacji etc.,

·        umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,

·        umiejętność pracy pod presją  czasu,

·        kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:

·        preferowane doświadczenie z wdrożeń narzędzi teleinformatycznych w instytucjach kultury,

·        pożądana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

·        umowę o pracę;

·        możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;

·        pracę w rozwijającej się instytucji;

·        pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI

 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Edukacji

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-09-14

Ważne do: 2021-10-15

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

·             prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów - w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - w zakresie problematyki Zagłady, a w szczególności historii getta warszawskiego,

·             prowadzenie zajęć i warsztatów dla nauczycieli w zakresie problematyki Zagłady, a w szczególności historii getta warszawskiego,

·             współpraca przy tworzeniu kolekcji historii mówionej zbierającej relacje Ocalałych z getta warszawskiego i innych gett okupowanej Polski oraz nieżydowskich świadków wydarzeń okresu okupacji niemieckiej,

·             oprowadzanie po terenie dawnego getta wycieczek szkolnych, seniorów i innych zainteresowanych grup,

·             oprowadzanie w ramach tzw. spacerów varsavianistycznych

 

Wymagania:

1.           Wykształcenie wyższe z zakresu historii lub pokrewne;

2.           pożądana dobra znajomość tematyki Zagłady a zwłaszcza dziejów getta warszawskiego i warszawskich Żydów;

3.           Znajomość problematyki kultury, historii, tradycji i religii żydowskiej

4.           Doświadczenie w pracy jako nauczyciel/edukator

5.           Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

6.           mile widziana znajomość innych języków, w tym znajomość języka hebrajskiego bądź jidysz

7.           Przygotowanie i doświadczenie przewodnickie

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy

 

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 15 października 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. EDUKACJI

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorski

Poszukuje: Muzeum Archeologiczno -Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-09-13

Ważne do: 2021-10-14

 

 

 

1. Wymagania formalne:
- wykształcenie magisterskie z zakresu konserwacji zabytków,

- znajomość ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- znajomość obowiązujących technik konserwatorskich,

- odpowiedzialność, dokładność, punktualność, systematyczność,

-umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność,

- otwartość, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne,

- wysoka kultura osobista.

2. Wymagania dodatkowe:
- brak przeciwwskazań do pracy na  ww. stanowisku.

3. Zakres obowiązków:
- wykonywanie prac z zakresu konserwacji zabytków,

- wykonywanie opinii konserwatorskich stanu zachowania nadzór nad warunkami przechowywania zabytków,

- dokształcanie związane z  nowymi metodami konserwacji zabytków,

- udział w pracach komisji kontroli zbiorów,

- wykonywanie cyklicznych przeglądów konserwatorskich zbiorów Muzeum,

- wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac, sporządzanie opinii konserwatorskich,

- przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania Pracowni konserwatorskiej,

- popularyzacja działań konserwatorskich,

- udział w szkoleniach, konferencjach,

- opracowywanie artykułów i materiałów o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

4. Warunki pracy i płacy:
- rodzaj umowy – umowa o pracę,

- wymiar czasu pracy – pełny etat,

- miejsce pracy –  Muzeum Archeologiczno–Historycznego w Głogowie, 

- godziny pracy – zgodnie z harmonogramem.

5. Oferujemy:
- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w instytucji kultury,

- stabilne warunki zatrudnienia,

- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,

- możliwość rozwoju zawodowego.

6. Wymagane dokumenty:
- CV,

- list motywacyjny.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.zmuda@muzeum.glogow.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2021 r. z adnotacją: 

„Oferta na stanowisko: Asystent konserwatorski”.

 

O terminie przeprowadzenia ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na muzealnej stronie internetowej (www.bip.mah.glogow.pl).

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania rekrutacyjnego bez rozstrzygnięcia, w szczególności w przypadku,  gdy żaden z kandydatów nie będzie spełniał kryteriów lub oczekiwań wymaganych przez rekrutującego.

Dyrektor Waldemar Hass
Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Asystent konserwatorski prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67 – 200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.

2.    W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@muzeum.glogow.pl; tel.: 76 300 01 40

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy. 

4.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a)   Art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b)  Art. 6 ust.1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji,

c)   Art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

d)  Art.9 ust.2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,

a)   ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

5.    Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetewarzane do czasu wycofania zgody.

7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8.    Posiada Pani/Pan prawo:

a)   żądania dostępu do danych,

b)  żądania sprostowania danych,

c)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,

d)  sprzeciwu wobec przetwarzania, 

e)  do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

10.  Podanie danych jest obligatorycje, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne. 

 

 

 

…………..…….…………………………………………………..

(data i czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie  do zamieszczenia w CV:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

…….…………………………………………………..

(data i czytelny podpis kandydata do pracy) 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt muzealny w Dziale Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego

Poszukuje: Muzeum Saturn w Czeladzi

Na terenie: Zagłębie Dąbrowskie

Data ogłoszenia: 2021-09-09

Ważne do: 2021-09-30

Muzeum Saturn w Czeladzi poszukuje osoby na stanowisko asystenta/adiunkta muzealnego w Dziale Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego:

Ogłoszenie: asystent/adiunkt muzealny w Dziale Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent/adiunkt muzealny w Dziale Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego

Wymagania:

 

- dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii;

- wiedza merytoryczna oraz zainteresowania związane z historią Zagłębia Dąbrowskiego;

- umiejętność pisania i redagowania teksów;

- umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie;

- umiejętność planowania i organizacji pracy, wyznaczania priorytetów;

- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;

- komunikatywność;

- umiejętność pracy w zespole;

- zaangażowanie, chęć do pracy.

 

Zakres zadań:

- wykonywanie kwerend na potrzeby organizacji wystaw i publikacji;

- przygotowywanie, opracowywanie naukowych i popularnonaukowych publikacji z zakresu historii;
- praca merytoryczna i organizacyjna związana z pracą w Dziale Historii Miasta i Górnictwa Zagłębia Dąbrowskiego;

- przygotowywanie wystaw stałych i czasowych;

- obsługa bieżących wydarzeń w Muzeum.

 

 

Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (po okresie próbnym) w pełnym wymiarze czasu pracy;

- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.
- przyjazną atmosferę,

- udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca jakim jest Muzeum Saturn.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
- CV,
- listu motywacyjnego.

Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Saturn w Czeladzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))". 

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: historia@muzeum-saturn.czeladz.pl do dnia 30.09.2021 r. w tytule wiadomości wpisując: „Oferta na stanowisko: asystent/adiunkt muzealny”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Renowator w Dziale Techniczno-Gospodarczym

Poszukuje: MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Na terenie: Skarżysko - Kamienna

Data ogłoszenia: 2021-09-09

Ważne do: 2021-10-15

DYREKTOR MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

ogłasza nabór na stanowisko: Renowator w Dziale Techniczno-Gospodarczym

Ogłoszenie: Renowator w Dziale Techniczno-Gospodarczym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Renowator w Dziale Techniczno-Gospodarczym

1. Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe w dziedzinie: konserwacji i restauracji muzealiów,

- dyspozycyjność, rzetelność, dokładność, terminowość,

- umiejętność tworzenia dokumentacji prac renowacyjnych,

- umiejętność pracy w zespole,

- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)

2. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie  w konserwacji i ochronie zabytków, w szczególności z okresu II wojny  światowej i „zimnej wojny”,

- znajomość aktualnych trendów w konserwacji w ochronie zabytków,

- prawo jazdy kat. B

3. Warunki pracy: umowa o pracę,

- wymiar czasu pracy: pełny etat,

- miejsce pracy: Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

4. Oferujemy:

- możliwość rozwoju zawodowego,

- interesującą pracę w renomowanej instytucji kultury,

- stabilne zatrudnienie,

- rodzaj stanowiska zgodny z kwalifikacjami

5. Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,

- klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Termin i miejsce składania ofert:  Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum im. Orła Białego, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Słoneczna 90 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum.biz w terminie do dnia 15.10.2021 r. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

 

Dyrektor Muzeum im. Orła Białego 

Grzegorz Bień

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Konserwator - specjalista ds. konserwacji dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Gliwice

Data ogłoszenia: 2021-09-08

Ważne do: 2021-10-15

Muzeum w Gliwicach poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: GŁÓWNY KONSERWATOR - SPECJALISTA DS. KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI
Ogłoszenie: Główny Konserwator - specjalista ds. konserwacji dzieł sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Konserwator - specjalista ds. konserwacji dzieł sztuki

Muzeum w Gliwicach poszukuje kandydata do pracy:

na stanowisko GŁÓWNY KONSERWATOR – specjalista ds. konserwacji dzieł sztuki;

Praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na umowę o pracę.

Opis stanowiska:

konserwacja i restauracja muzealiów (malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, rzemiosło artystyczne; złocenia);
konserwacja prewencyjna;
wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac;
prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych;
kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich;
przygotowywanie zaleceń konserwatorskich;
nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem;
współpraca z działami merytorycznymi Muzeum;

Wymagania:

wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki;
doświadczenie w pracach konserwatorskich;
staranność i zaangażowanie, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole;
dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie;

Oferujemy:
— stabilne warunki zatrudnienia; przyzwoitą płacę; dobrze zorganizowaną pracownię konserwacji;

Warunki aplikowania:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie ofert (życiorys z uwzględnieniem dorobku zawodowego, list motywacyjny) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do                    15 października 2021 r. na adres:

Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice

lub na:
info@muzeum.gliwice.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w kodeksie pracy lub innych przepisach prawa).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Gliwicach moich danych osobowych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice. Podanie i zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, a także zgoda na przetwarzanie ich do celów innych rekrutacji prowadzonych przez administratora jest w całości dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, a także może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw dostępne są na stronie: http://muzeum.gliwice.pl/pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny w Dziale Artystycznym

Poszukuje: Muzeum Kresów w Lubaczowie

Na terenie: Lubaczów

Data ogłoszenia: 2021-09-06

Ważne do: 2021-09-20

Muzeum Kresów w Lubaczowie poszukuje pracownika merytorycznego do Działu Artystycznego
Ogłoszenie: Pracownik merytoryczny w Dziale Artystycznym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik merytoryczny w Dziale Artystycznym

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalisty ds. archiwizacji plików źródłowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-09-02

Ważne do: 2021-09-12

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty ds. archiwizacji plików źródłowych

 

GŁÓWNE ZADANIA 

1)         wsparcie przy bieżącej weryfikacji postępów w projekcie w zakresie wskaźników dotyczących ilości wykonanych zdjęć oraz rozmiaru zdigitalizowanego materiału – opracowywanie kwartalnych raportów,

2)         rozwój narzędzi związanych z zarządzaniem i archiwizacją zbiorów cyfrowych w celu optymalizacji procesu

3)         współpraca z pozostałymi pracownikami Działu IT w zakresie organizacji i zarządzania repozytorium cyfrowym w odniesieniu do zdigitalizowanych zasobów w ramach projektu 

4)         weryfikacja zgodności nazw plików ze schematem,

5)         weryfikacja zgodności list sfotografowanych obiektów z kolekcjami w projekcie,

6)         potwierdzanie identyfikacji obiektów na zdjęciach,

7)         kontrola jakości wykonanych zdjęć cyfrowych zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,

8)         archiwizacja plików cyfrowych zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,

9)         wykonywanie kopii prezentacyjnych bądź zaplanowanie takiego procesu bez utraty jakości w porozumieniu z kierownikiem Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej,

10)      rejestracja zdjęć w systemie muzealnym wraz z wymaganymi metadanymi opisowymi,

11)      uczestnictwo w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami,

12)      gromadzenie i archiwizacja wytworzonych dokumentów oraz danych  

Ogłoszenie: Specjalisty ds. archiwizacji plików źródłowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalisty ds. archiwizacji plików źródłowych

WYMAGANIA 

1)       Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z DAM – Digital Asset Management; wymagane udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie

2)       Wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym lub graficznym 

3)       umiejętność obsługi pakietu MS-Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS-Excel),

4)       obsługa programów graficznych Photoshop, Xnview

5)       umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu

6)       znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem

7)       mile widziana znajomość zagadnień z obszaru historii i historii sztuki.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1)               życiorys/CV,

2)               oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1)               możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

2)               ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

3)               doskonałą atmosferę pracy,

4)               zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023r.),

5)               wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1)               dokumenty należy złożyć do: 12.09.2021r., 

2)               wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3)               przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4)              Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5)               W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/09/APZ/POPC”

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Realizator Projektów Kulturalnych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-09-02

Ważne do: 2021-09-08

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Realizator Projektów Kulturalnych

 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 

 

Opis stanowiska:

1) organizacja realizowanych w ramach Działu Projektów Kulturalnych projektów, działań, wydarzeń, w tym: 

a) ustalanie harmonogramów projektów, 

b) przygotowywanie dokumentacji projektów,

c) realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów,

d) tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,

e) przygotowanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań

2) bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi w Muzeum Narodowym W Warszawie wskazanymi przez Kierownika Działu;

3) współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. z artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych w ramach programu Muzeum Narodowego w Warszawie;

Ogłoszenie: Realizator Projektów Kulturalnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Realizator Projektów Kulturalnych

Wymagania:

·        wykształcenie wyższe humanistyczne; 

·        minimum dwuletnie doświadczenie pracy w państwowej lub samorządowej instytucji kultury przy realizacji lub koordynacji projektów (uwzględniające przygotowanie merytoryczne, logistyczne i administracyjne projektów); 

·        merytoryczna znajomość zagadnień z zakresu kultury współczesnej

·        biegłą znajomość środowisk MS Office

·        biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·        zdolności organizacyjne i interpersonalne

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę zlecenie

·        udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

·        pracę w przyjaznym, energicznym zespole,

·        pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 

·        możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl 

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: 

„Oferta pracy – 2021/09/RPK/MNW”

 

Prosimy o przesłanie dokumentów do 8.09.2021r.

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny/adiunkt/kustosz

Poszukuje: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach (oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku)

Na terenie: cała Polska

Data ogłoszenia: 2021-08-25

Ważne do: 2021-09-13

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku poszukuje pracownika merytorycznego do oddziału w Klukach.

Ogłoszenie: asystent muzealny/adiunkt/kustosz Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent muzealny/adiunkt/kustosz

Miejsce pracy - Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

1. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe: etnologia, antropologia kultury, kulturoznawstwo, historia, filologia lub pokrewne
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- kreatywność
- umiejętności dodatkowe (mile widziane): znajomość języka niemieckiego, umiejętność pracy w programie graficznym

1) Zadania główne:
- oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych
- prowadzenie zajęć edukacyjnych
- współpraca w organizowaniu imprez i wystaw czasowych
- tworzenie i realizacja planu promocji muzeum
- przygotowywanie tekstów popularyzatorskich, promocyjnych i informacji dla mediów
2) Zadania pomocnicze:
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się w Oddziale
- pełnienie dyżurów merytorycznych
- prowadzenie archiwum multimedialnego Oddziału
3) Zadania okresowe:
- współudział w wydarzeniach muzealnych
- uczestnictwo w badaniach terenowych, inwentaryzacjach i opiece nad zbiorami

 

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (fakultatywnie: suplement do dyplomu/dyplomów, temat pracy magisterskiej, licencjackiej, tematy prac seminaryjnych), fakultatywnie pozostałe dyplomy i świadectwa,
d) fakultatywnie kursy, szkolenia i inne zaświadczenia,
e) fakultatywnie referencje,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 13.09.2021 r. godz. 12:30.

DROGĄ POCZTOWĄ pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach".

LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (skany wymaganych dokumentów na adres e-mail sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości).

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO SKŁADANIA APLIKACJI.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu lub niewybranych w drugim etapie konkursu będą podlegały protokolarnemu zniszczeniu w przypadku ich nieodebrania w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 842 40 81.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-08-25

Ważne do: 2021-09-03

Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko Asystenta

   Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

   ul. św. Marcin 80/82, Poznań, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                  

    Termin składania aplikacji:  do 3 września 2021 r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od zaraz  

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,                                               

                                                    61-777 Poznań, z napisem na kopercie

                                                    „ Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                    lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl

                                                    tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                                                            

                                                                               

III.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

1.    Pozyskiwanie materiałów i eksponatów do Oddziału.

2.    Przygotowywanie wystaw organizowanych przez Muzeum (opracowywanie koncepcji scenariuszy i materiałów do katalogu ).

3.    Uczestniczenie w prowadzeniu różnych form pracy oświatowej (lekcji muzealnych, wykładów itp.).

4.    Tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

5.    Nagrywanie  dźwiękowe lub wizualnej relacji  i wspomnień uczestników wydarzeń historycznych.

6.    Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.

7.    Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie, wprowadzanie eksponatów do programu Muzeo.

8.    Przyjmowanie pod nieobecność Kierownika lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

9.    Oprowadzanie grup wycieczkowych po ekspozycjach w Oddziale.

10.  Udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących zadań, realizowanych przez Oddział.

11.  Zgłaszanie pomysłów nowych wystaw czasowych.

12.  Współuczestniczenie przy organizacji i opracowywaniu wystaw w Oddziale.

13.  Na polecenie, oprowadzanie grup wycieczkowych i gości indywidualnych  po obiektach muzealnych mieszczących się przy ul. Słupskiej 62  w Poznaniu.

14.   Sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Oddziału.

15.  Obsługa kasy fiskalnej i związana z wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa.

 

IV. Wymagania stawiane przed kandydatem:

    Niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne.

2.    Znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, a w szczególności Poznańskiego Czerwca 1956.

3.    Znajomość języka angielskiego – poziom B2.

4.    Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.

5.    Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office, oraz programu graficznego) 

6.    Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).

7.    Wysoka kultura osobista.

8.    Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.

9.    Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

10.  Umiejętność pracy w zespole.

11.  Dyspozycyjność (praca w weekendy).

12.  Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

13.  Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą. 

 

 V. Pożądane:

1.    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

2.    Znajomość przepisów archiwalnych. 

3.    Obsługa programów Adobe PhotoShop, Corel Draw.

4.    Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji. 

5.    Umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny.

 

VI. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

c)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną. 

      

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone 

    do akt personalnych.

4. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie 

   zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt w Dziale Teatralnym

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2021-08-24

Ważne do: 2021-09-12

asystent / adiunkt w Dziale Teatralnym

Ogłoszenie: asystent/adiunkt w Dziale Teatralnym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent/adiunkt w Dziale Teatralnym

Jednostka
 Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

Stanowisko: asystent / adiunkt

Komórka Organizacyjna:  Dział Teatralny
Data ogłoszenia naboru: 24.08.2021 r.

Termin składania dokumentów: 12.09.2021 r.

Wymiar etatu: 1,0

Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny w perspektywie na czas określony, nieokreślony.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: pozyskiwanie, gromadzenie, inwentaryzowanie, opracowywanie naukowe oraz eksponowanie muzealiów z zakresu plastyki teatralnej.
Wymagania: 

Ø  wykształcenie: wyższe

Ø  umiejętność pracy w zespole,

Ø  odpowiedzialność,

Ø  samodzielność,

Ø  komunikatywność.
Oferujemy:

Ø  ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

Ø  stabilne zatrudnienie,

Ø  wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

Ø  pakiet świadczeń socjalnych,

Ø  możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagane dokumenty:
 Ø  CV,  

Ø  kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

Ø  kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 Ø  Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest zamieszczona na stronie: https://mng.bip.gov.pl/oferty-pracy/

Informacje dodatkowe
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko asystenta/adiunkta w Dziale Teatralnym”

w terminie do dnia 12 września 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.
 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalisty ds. Melioracji Danych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-08-24

Ważne do: 2021-09-03

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty ds. Melioracji Danych

Ogłoszenie: Specjalisty ds. Melioracji Danych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalisty ds. Melioracji Danych

GŁÓWNE ZADANIA

·         Uzupełnianie danych o zabytkach w systemie do ewidencji i zarządzania zabytkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach oraz zgodnie z Instrukcją ewidencjonowania zabytków MNW m.in.: uzupełnianie rekordów zabytków o brakujące informacje  ewidencyjne, porządkowanie innych numerów, weryfikacja ksiąg inwentarza ogólnego i selekcja pozycji przepisanych do ksiąg działowych, poprawa wielokrotnych wpisów, uzupełnienie danych pochodzenia (księga akcesji, daty nabycia, podstawy nabycia, przeklejanie tych danych z pola opisowego pochodzenia do pól księgi akcesji – na podstawie zeskanowanych ksiąg akcesji, kwitów darów), wprowadzenie do MONY rekordów digitalizowanych atlasów z Kolekcji Kartografii oraz dokumentów z Archiwum i muzealiów wykreślonych z ewidencji,

·         Poprawa istniejących wpisów w zakresie podstawowego zapisu – standaryzacja zapisu dat, wymiarów zgodnie z Dobrymi Praktykami,

·         Ujednolicenia zapisów w słownikach – usunięcie wielokrotnych wpisów,

·         Współpraca z Działem Inwentarzy w zakresie zasad ewidencjonowania zabytków,

·         Weryfikacja zapisów w oparciu o istniejącą dokumentację papierową oraz zabytki fizycznie,

·         Współpraca z Merytorycznym Administratorem Bazy danych w zakresie ewentualnie rejestracji nowych haseł słownikowych,

·         Współpraca z pracownikami merytorycznymi w zakresie opisów zabytków,

·         Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja 

i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 

 

WYMAGANIA 

·         wykształcenie wyższe kierunkowe: ukończone studia na kierunku historia, historia sztuki, kulturoznawstwo lub archeologia,

·         doświadczenie w pracy w muzeum (także wolontariat),

·         odpowiedzialność,

·         doświadczenie w pracy z bazami danych,

·         umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,

·         umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•                 życiorys/CV,

•                 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

•                 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

•                 oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

•               możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

•               ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

•               doskonałą atmosferę pracy,

•               zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023r.),

•               wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•               dokumenty należy złożyć do: 3.09.2021r., 

•               wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

•               przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

•               Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

•               W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 21/08/MD/POPC”

 

INNE INFORMACJE

Miejsce wykonywania pracy na terenie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 10.09.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny/adiunkt/kustosz

Poszukuje: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Na terenie: Kluki

Data ogłoszenia: 2021-08-24

Ważne do: 2013-09-20

Praca czeka na podjęcie!

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach poszukuje pracownika merytorycznego.

W zależności od kwalifikacji i stażu pracy zostanie on zatrudniony na jednym z wymienionych stanowisk: asystent muzealny, adiunkt muzealny, kustosz.

Ogłoszenie: asystent muzealny/adiunkt/kustosz Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent muzealny/adiunkt/kustosz

1) Zadania główne:
- oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych
- prowadzenie zajęć edukacyjnych
- współpraca w organizowaniu imprez i wystaw czasowych
- tworzenie i realizacja planu promocji muzeum
- przygotowywanie tekstów popularyzatorskich, promocyjnych i informacji dla mediów
2) Zadania pomocnicze:
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń odbywających się w Oddziale
- pełnienie dyżurów merytorycznych
- prowadzenie archiwum multimedialnego Oddziału
3) Zadania okresowe:
- współudział w wydarzeniach muzealnych
- uczestnictwo w badaniach terenowych, inwentaryzacjach i opiece nad zbiorami

1. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe: etnologia, antropologia kultury, kulturoznawstwo, historia, filologia lub pokrewne
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność
- kreatywność
- umiejętności dodatkowe (mile widziane): znajomość języka niemieckiego, umiejętność pracy w programie graficznym

Więcej informacji pod numerem (59) 842 40 81 lub na stronach

http://www.muzeum.slupsk.pl/userfiles/file/BIP/pdf/ogoszenieprac_merytoryczny.pdf
http://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/index.php?id=592,otworzy się w nowym oknie

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (fakultatywnie: suplement do dyplomu/dyplomów, temat pracy magisterskiej, licencjackiej, tematy prac seminaryjnych), fakultatywnie pozostałe dyplomy i świadectwa,
d) fakultatywnie kursy, szkolenia i inne zaświadczenia,
e) fakultatywnie referencje,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 13.09.2021 r. godz. 12:30.
DROGĄ POCZTOWĄ pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach".
LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (skany wymaganych dokumentów na adres e-mail sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości).

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO SKŁADANIA APLIKACJI.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu lub niewybranych w drugim etapie konkursu będą podlegały protokolarnemu zniszczeniu w przypadku ich nieodebrania w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 842 40 81.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Marketingu

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2021-08-20

Ważne do: 2021-09-19

KIEROWNIK  DZIAŁU  MARKETINGU

Jednostka

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

Stanowisko: Kierownik Działu

Komórka Organizacyjna: Dział Marketingu

Data ogłoszenia naboru: 20.08.2021 r.

Termin składania dokumentów : 19.09.2021 r.

Wymiar etatu: 1,00

Wynagrodzenie: 4.500 - 5.500 (+ dodatek funkcyjny oraz stażowy)

Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny w perspektywie na czas określony, nieokreślony.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1)         budowanie we współpracy z Oddziałami i Działami Muzeum zgodnego z misją Muzeum oraz spójnego w zakresie identyfikacji wizualnej wizerunku Muzeum;

2)         przygotowywanie materiałów reklamowo-promocyjnych we współpracy z Działem Wydawnictw;

3)         promocja we współpracy z Oddziałami i Działami Muzeum bieżącej działalności Muzeum poprzez projektowanie i realizowanie kampanii promocyjnych i społecznych;

4)         prowadzenie strony internetowej Muzeum oraz profili Muzeum na portalach społecznościowych;

5)         ewaluacja działalności prowadzonej przez Muzeum, w tym prowadzenie ewidencji i statystyki ruchu zwiedzających Muzeum, prowadzenie badań opinii publicznej;

sporządzanie planów, sprawozdań, informacji i wniosków z działalności Działu

Wymagania 

Ø  wykształcenie: wyższe

Ø  umiejętność pracy w zespole,

Ø  odpowiedzialność,

Ø  samodzielność,

Ø komunikatywność.

Oferujemy

Ø  ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

Ø  stabilne zatrudnienie,

Ø  wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

Ø  pakiet świadczeń socjalnych,

Ø możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

Ø  CV,  

Ø  kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

Ø  kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Ø  Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest zamieszczona na stronie: https://mng.bip.gov.pl/oferty-pracy/

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Kierownika Działu Marketingu”

 

w terminie do dnia 19 września 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ASYSTENT

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2021-08-20

Ważne do: 2021-09-03

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Asystent

   Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

   ul. św. Marcin 80/82, Poznań, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                  

    Termin składania aplikacji:  do 3 września 2021 r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od zaraz  

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,                                               

                                                    61-777 Poznań, z napisem na kopercie

                                                    „ Nabór na stanowisko: Asystent „

                                                    lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl

                                                    tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko: Asystent „                                                                        

   III. Zadania  wykonywane na w/w stanowisku:

1.    Pozyskiwanie materiałów i eksponatów do Oddziału.

2.    Przygotowywanie wystaw organizowanych przez Muzeum (opracowywanie koncepcji scenariuszy i materiałów do katalogu ).

3.    Uczestniczenie w prowadzeniu różnych form pracy oświatowej (lekcji muzealnych, wykładów itp.).                                                                                                                            4.    Tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

5.    Nagrywanie  dźwiękowe lub wizualnej relacji  i wspomnień uczestników wydarzeń historycznych.

6.    Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.

7.    Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie, wprowadzanie eksponatów do programu Muzeo.

8.    Przyjmowanie pod nieobecność Kierownika lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

9.    Oprowadzanie grup wycieczkowych po ekspozycjach w Oddziale.

10.  Udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących zadań, realizowanych przez Oddział.

11.  Zgłaszanie pomysłów nowych wystaw czasowych.

12.  Współuczestniczenie przy organizacji i opracowywaniu wystaw w Oddziale.

13.  Na polecenie, oprowadzanie grup wycieczkowych i gości indywidualnych  po obiektach muzealnych mieszczących się przy ul. Słupskiej 62  w Poznaniu.

14.   Sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Oddziału.

15.  Obsługa kasy fiskalnej i związana z wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa.

IV. Wymagania stawiane przed kandydatem:

    Niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne.

2.    Znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, a w szczególności Poznańskiego Czerwca 1956.

3.    Znajomość języka angielskiego – poziom B2.

4.    Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.

5.    Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office, oraz programu graficznego) 

6.    Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).

7.    Wysoka kultura osobista.

8.    Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.

9.    Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

10.  Umiejętność pracy w zespole.

11.  Dyspozycyjność (praca w weekendy).

12.  Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

13.  Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą. 

 V. Pożądane:

1.    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

2.    Znajomość przepisów archiwalnych. 

3.    Obsługa programów Adobe PhotoShop, Corel Draw.

4.    Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji. 

5.    Umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny.

VI. Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

c)    kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną. 

  Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.    

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych.

4. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie  zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

   

                             

 

                                                 

                                              

                                               

                                                 

                                               

                                                                                            

                                                                           

 

 

      

 

 

 

 

                           

                                                

                                                

                                                   

     

                                               

                                                                                            

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-08-17

Ważne do: 2021-09-17

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        udział w przygotowaniu, organizacji i koordynacji procesu budowy siedziby Muzeum, w tym pozyskania nieruchomości; 

·        udział w przygotowaniu, organizacji i koordynacji - w zakresie technicznym, finansowym i administracyjnym - procesu budowy wystawy stałej i wystaw czasowych;

·        udział w pracach komisji przetargowych wykonujących czynności na rzecz wyłonienia wykonawców procesu inwestycyjnego oraz pozostałych postępowaniach w zakresie bieżącej działalności Muzeum;

·        udział w czynnościach komisji odbiorowych prac i robót realizowanych na rzecz Muzeum;

·        udział w przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończonej inwestycji;

·        dokonywanie ocen stanu realizacji zadań inwestycyjnych;

·        występowanie w imieniu Muzeum z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę;

·        współpraca przy sporządzaniu umów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz bieżących zadań wewnątrz Działu Inwestycji;

·        udział w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w zakresie prac prowadzonych przez Muzeum;

·        udział w zapewnieniu warunków technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Muzeum, w tym dotyczących jego tymczasowej siedziby, utrzymania budynku Muzeum i jego otoczenia oraz siedziby tymczasowej Muzeum we właściwym stanie użytkowym i technicznym,

·        udział w przygotowywaniu projektów programów wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum, w tym z funkcjonowaniem jego tymczasowej siedziby, a także tworzeniem warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do zrealizowania wystawy stałej i wystaw czasowych;

·        udział we wdrażaniu i realizację zatwierdzonych przez Dyrektora wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum, w tym jego tymczasowej siedziby, a także tworzeniem warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do zrealizowania wystawy stałej i wystaw czasowych;

·        udział w przygotowywaniu projektów wszystkich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji programów wieloletnich oraz okresowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych w Muzeum;

·        udział w sporządzaniu projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Inwestycji;

·        udział w sporządzaniu projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Inwestycji

 

Wymagania:

·        wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu budownictwa, architektury lub pokrewne;

min. 3 lata doświadczenia zawodowego w strukturach inwestycyjnych;
min. 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem;
czynne doświadczenie przy analizie i weryfikacji projektów budowlanych i wykonawczych oraz preferowane doświadczenie przy weryfikacji projektów aranżacyjnych wnętrza;
czynny udział w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora;
bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie: formalno-prawnym, ekonomicznym, projektowym, wykonawczym;
znajomość przepisów prawnych z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i realizacji procesu budowlanego;
znajomość procedur przygotowania umów na roboty budowlane;
znajomość procedur odbiorowych wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej;
praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów;
umiejętność sporządzania oraz weryfikacji kosztorysów;
znajomość narzędzia pakietu MS Office;
dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;
kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;
etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
·        niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 Mile widziane:

·        umiejętność czytania map oraz redagowania pism urzędowych;

·        znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji obiektów budowalnych oraz instalacji wraz z uwzględnieniem energooszczędności;

·        doświadczenie przy realizacji i produkcji wystaw, ekspozycji oraz aranżacji wnętrz;

·        doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;

·        znajomość zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi;

·        znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

·        umowę o pracę;

·        możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;

·        pracę w rozwijającej się instytucji;

·        pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 17 września 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KOORDYNATOR/KA DS. OBSŁUGI PUBLICZNOŚCI (SPECJALISTA ds.)

Poszukuje: MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE (w organizacji)

Na terenie: Chorzów, woj. śląskie

Data ogłoszenia: 2021-08-16

Ważne do: 2021-08-24

Zatrudniona osoba wykonywać będzie zadania związane z koordynacją pracy zespołu obsługi publiczności muzeum realizowane przez zespół opiekunów ekspozycji. Praca zespołu polega na obsłudze publiczności odwiedzającej muzeum, dbaniu o ład i porządek na galeriach wystawowych i innych przestrzeniach dostępnych dla zwiedzających, obsłudze stanowisk kasowych. Ponadto zatrudniona osoba koordynować będzie również ofertę przewodnicką. 

Koordynator/ka zarządzać będzie i organizować pracę całego zespołu obsługi publiczności. Bezpośredni nadzór nad pracą koordynatora/ki sprawować będzie pracownik merytoryczny wyznaczony przez dyrektora muzeum. Wykonywana przez koordynatora/kę praca powinna zapewniać sprawną i profesjonalną obsługę zwiedzających, a w rezultacie przekładać się na wysokie oceny jakości usług świadczonych w muzeum i zadowolenie odbiorców oferty muzealnej.

Ogłoszenie: KOORDYNATOR/KA DS. OBSŁUGI PUBLICZNOŚCI (SPECJALISTA ds.) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KOORDYNATOR/KA DS. OBSŁUGI PUBLICZNOŚCI (SPECJALISTA ds.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator (Złota Rączka)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-08-13

Ważne do: 2021-08-22

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Konserwator (Złota Rączka)

Miejsce pracy: Muzeum Rzeźby w Królikarni – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Główne zadania:

·      bieżąca obsługa obiektu, drobne naprawy (hydraulika, elektryka, ślusarstwo);

·      monitorowanie i kontrola urządzeń i instalacji technicznych, sygnalizowanie o awariach,

·      zgłaszanie działań prewencyjnych;

·      bieżące naprawy;

·      utrzymanie porządku w obrębie podległych instalacji, urządzeń, pomieszczeń;

·      pomoc w utrzymywaniu zieleni oraz prace porządkowe dookoła obiektu i w parku;

·      wymiana bieżących plakatów dot. wystaw i działań, tablic ogłoszeniowych;

·      pomoc przy wypakowywaniu punktowych transportów z materiałami biurowymi, środkami czystości, ulotkami, publikacjami muzealnymi, itp.;

·      punktowe wsparcie przy pracach technicznych podczas montażów i demontażów wystaw

 

Wymagania:

·      umiejętność wykonywania drobnych prac naprawczych z zakresu hydrauliki, elektryki, ślusarki i stolarki;

·      świadectwo kwalifikacyjne G1 E – pkt. 2: „Urządzania, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

·      umiejętność obsługi elektronarzędzi;

·      współdziałania przy pracach remontowych i porządkowych;

·      niekaralność;

·      stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku;

·      dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność;

·      wykonywanie pracy cechujące się sumiennością, terminowością, dokładnością.

 

Dodatkowe atuty:

·      wykształcenie zawodowe

·      doświadczenie na podobnym stanowisku

·      prawo jazdy kat. B

·      umiejętność prac ogrodniczych

 

Oferujemy:

·      zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury na zasadach współpracy B2B (firma-firma),

·      udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

·      możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl 

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: 

„Oferta pracy – 2021/08/KONS/MNW”

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania pod numerem telefonu: 669777277

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-08-11

Ważne do: 2021-09-10

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Ogłoszenie: ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

 

1.     utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących oraz najbliższego otoczenia w tym dziedzińców, ogrodów i terenów wokół;

 

2.     utrzymanie czystości elementów małej architektury ogrodowej (ławek, koszy, donic itp.), 
w tym: mycie, drobne naprawy, opróżnianie z nieczystości koszy na śmieci;

 

3.     utrzymanie bieżące nawierzchni utwardzonych na terenie należącym do Zamku Królewskiego (w tym m.in.: usuwanie śmieci, odśnieżanie);

 

obsługa w zakresie wewnętrznego transportu bieżącego przedmiotów i materiałów, w tym przeprowadzanie załadunku i wyładunku towaru z samochodów służbowych;
 

5.     wykonywanie prac z zakresu: montażu i demontażu rusztowań metalowych, podstawowych napraw materiałów i urządzeń używanych podczas codziennych czynności zakresowych.

 

obsługa techniczna wydarzeń organizowanych w Muzeum w zakresie wewnętrznego transportu, prac porządkowych .
 

 

Wymagania:

wykształcenie min. zawodowe;
dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej (również całorocznej na zewnątrz) oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
umiejętność obsługi wózków ręcznych transportowych.
umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
dokładność, sumienność i dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta - 1-2 razy 
w miesiącu wg harmonogramu, zadaniowy czas pracy według określonego harmonogramu zadań);
prawo jazdy kategorii B.
 

Oferujemy:

 

stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie 
do wczasów pod gruszą);
ubranie robocze i ochronne;
posiłki regeneracyjne w okresie zimowym;
miłą atmosferę pracy.
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 10 września 2021 r. 
adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem  „ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY”
 

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum)

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 

 

 

 

 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.
[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAW

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-08-10

Ważne do: 2021-08-31

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAW Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAW

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        organizowanie prac niezbędnych do stworzenia wystawy stałej, wystaw czasowych i wystaw organizowanych poza siedzibą Muzeum inspirujących do refleksji na temat historii warszawskiego getta, historii Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej, szczególnie w Warszawie i okolicach oraz Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów

·        udział w pracach związanych z tworzeniem wystaw czasowych w Polsce i na świecie

·        inicjowanie i prowadzenie współpracy z innymi instytucjami w zakresie tworzenia wystawy stałej i wystaw czasowych; 

·        współdziałanie w pozyskiwaniu eksponatów, ikonografii, archiwaliów, związanych z historią getta warszawskiego, historią Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, historią i Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej;

·        udział w sporządzaniu projektów wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Wystaw; 

·        realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Wystaw; 

·        udział w sporządzaniu projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Wystaw; 

·        sporządzanie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Działu Wystaw;

·        ścisła współpraca z pozostałymi Działami Muzeum, a w szczególności z Działem Naukowym, Działem Zbiorów, Działem Edukacji, Działem Promocji oraz Działem Komunikacji Społecznej. 

Wymagania:

·        wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku: historia sztuki, muzealnictwo 

·        2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz pracy w muzeum 

·        znajomość zagadnień w zakresie organizacji wystaw, w tym tworzenia scenariuszy planowania, tworzenia budżetów i rozliczania kosztów, a także procesu ewaluacji zadań

·        umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu

·        bardzo dobra znajomość języka angielskiego

·        znajomość drugiego języka obcego

·        doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury, w tym muzeami i galeriami sztuki

·        znajomość tematyki związanej z kulturą i historią polskich Żydów. 

Oferujemy:

·        umowę o pracę na pełny etat

·        atrakcyjne wynagrodzenie

·        możliwość podwyższania kwalifikacji

·        pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

·        praca w intensywnie rozwijającej się instytucji kultury

·        praca w międzynarodowym środowisku

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 31 sierpnia 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAW

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgarz

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-08-10

Ważne do: 2021-08-28

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Księgarz

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 

Opis stanowiska:

·        obsługa klienta,

·        aktywna sprzedaż,

·        dbałość o ekspozycje,

·        przyjmowanie i wprowadzanie do systemu dostaw towaru,

·        utrzymywanie porządku w księgarni,

·        przygotowywanie zamówień dla klientów indywidualnych,

·        współpraca z pozostałymi działami firmy.

 

Wymagania:

·        wykształcenie humanistyczne bądź artystyczne,

·        bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny,

·        uśmiech i pozytywne nastawienie do każdego klienta,

·        wysoka kultura osobista,

·        dyspozycyjność (min 2 pełne weekendy w miesiącu),

·        punktualność,

·        komunikatywność i otwartość,

·        odpowiedzialność,

·        mile widziane doświadczenie w sprzedaży detalicznej i obsłudze klienta, 

·        mile widziane zainteresowanie literaturą i szeroko pojętą kulturą.

 

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,

·        udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

·        pracę w przyjaznym, energicznym zespole,

·        pełen wyzwań rozwój zawodowy,

·        elastyczne godziny pracy,

·        umowę zlecenie w pełnym wymiarze godzin (po trzech miesiącach możliwość umowy o pracę),

·        pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 

·        możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl 

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: 

„Oferta pracy – 2021/08/KSIEG/MNW”

 

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. sprzedaży

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-08-10

Ważne do: 2021-08-24

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Referenta ds. sprzedaży

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział: Zespół Marketingu

Nr ref.: RS_DZMA/2021

Zakres obowiązków:

×          kompleksowa obsługa zwiedzających, w tym udzielanie informacji  zwiedzającym o wystawie, wydarzeniach oraz ofercie edukacyjnej i wydawniczej

×          obsługa informacji telefonicznej

×          obsługa systemu kasowego w zakresie sprzedaży biletów oraz produktów w ofercie Muzeum

×          rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie średnie

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe

×          doświadczenie w sprzedaży

×          znajomość programu kasowego iKsoris

×          znajomość w stopniu komunikatywnym innego języka obcego

×          umiejętność pracy w zespole, otwartość, świadomość komercyjna

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy 

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. RS_DZMA/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                               kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  24.08.2021. r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system