Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Pracownik obsługi - edukator

Poszukuje: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-07-19

Ważne do: -0001-11-30

Dział Obsługi Publiczności poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko: Pracownik obsługi - edukator  

Od kandydatów oczekujemy:
1. znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację
2. minimum średniego wykształcenia
3. wysokiej kultury osobistej
4. wysokiego poziomu umiejętności komunikacyjnych i orientacji na potrzeby zwiedzającego
5. zainteresowania historią i historią sztuki
6. chęci przyswajania wiedzy z zakresu historii Łazienek Królewskich i obiektów
7. umiejętności pracy w grupie
8. uczciwości i dokładności w wykonywanej pracy

Zakres obowiązków:
1. informowanie o ofercie muzeum
2. nawiązywanie relacji ze zwiedzającymi i udzielanie informacji o obiektach
3. przygotowanie obiektu do zwiedzania
4. dbałość o czystości w obiekcie
5. przygotowanie i udział w wydarzeniach muzeum

Oferujemy:
1. pracę w niezwykłych obiektach w prestiżowym miejscu
2. umowa o pracę lub umowa zlecenie
3. przyjazną i twórczą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@lazienki-krolewskie.pl, temat: „Pracownik obsługi”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Gwarantujemy pełną poufność zgłoszenia.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa, w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent / Adiunkt muzealny ze specjalizacją historia sztuki

Poszukuje: Muzeum Fryderyka Chopina

Na terenie: etat

Data ogłoszenia: 2018-07-16

Ważne do: 2018-08-17

Zakres obowiązków: • opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych, • udział w pracach w zakresie pozyskiwania zbiorów muzealnych (np. opiniowanie, wyceny), • przygotowywanie tekstów, w tym not katalogowych, dotyczących obiektów muzealnych i kolekcji, • przygotowywanie scenariuszy wystaw czasowych i współpraca przy ich realizacji, • realizacja kwerend, udzielanie informacji o Muzeum, kolekcji, ekspozycji stałej i wystawach czasowych, • praca ze zbiorami muzealnymi, • prowadzenie spotkań ze zwiedzającymi w formie dyskusji i wykładów, • inne prace związane z działalnością bieżącą Muzeum w zakresie kolekcji, wystaw, programu naukowego i edukacyjnego
Ogłoszenie: Asystent / Adiunkt muzealny ze specjalizacją historia sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent / Adiunkt muzealny ze specjalizacją historia sztuki

Wymagania

Wymagania:
• Wykształcenie w zakresie historii sztuki udokumentowane dyplomem studiów wyższych,
• Doświadczenie na podobnym stanowisku (dodatkowo punktowane będzie doświadczenie na stanowisku Asystenta albo Adiunkta muzealnego),
• Znajomość zagadnień związanych z epoką Fryderyka Chopina (dodatkowo punktowana będzie znajomość dzieł i biografii Fryderyka Chopina),
• Bardzo dobra znajomość:
o Zagadnień historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki XIX wieku,
o Zagadnień studiów wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawiania artystów, muzyki i ich roli w kulturze XIX, XX i XXI wieku,
o Zagadnień z zakresu muzealnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem muzeów narracyjnych (w tym biograficznych),
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• Dodatkowo punktowana będzie znajomość języka francuskiego,
• Wysoka kultura osobista,
• Wysoki poziom komunikatywności, umiejętność pracy w grupie, zdolności interpersonalne
i organizacyjne, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
• Odpowiedzialność, sumienność, motywacja i zaangażowanie.
Oferujemy

Oferujemy

• Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego i zakresu obowiązków,
• Po okresie próbnym umowa o pracę na czas określony, po tym okresie umowa na czas nieokreślony
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Możliwość podjęcia ciekawych wyzwań oraz rozwoju zawodowego.
Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podaną nazwą aplikowanego stanowiska na adres e-mail: wkrawczynska@nifc.pl bądź na adres Muzeum F. Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa, Sekretariat Muzeum F. Chopina w terminie do 17.08.2018 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NIFC, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest NIFC z siedzibą w Warszawie (00-355), ul. Tamka 43; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: iod@nifc.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez NIFC do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą;

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum ,, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2018-07-16

Ważne do: 2018-08-20

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów,
ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko konserwator
w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
3. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
4. udokumentowane uprawnienia,
5. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru,
dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.
II Wykaz zakresu wykonywanych zadań
podstawowe zadania:
1. konserwacja i restauracja muzealiów (m.in. papier, skóra, tkaniny, hafty, wiklina
i inne wyroby plecionkarskie),
2. konserwacja i restauracja muzealiów takich jak oleodruki, książki, fotografie, buty, uprzęże konne, ubiory, obrusy, makatki, kosze, słomianki i inne,
3. konserwacja prewencyjna,
4. wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
5. prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
6. kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
7. przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
8. nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami,
w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem
i filmowaniem,
9. przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.
mile widziane:
1. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
2. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
3. szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów jak: metal, papier, media współczesne,
4. znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
5. znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem. 

III Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór jest załączony poniżej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie
z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie", 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko konserwator” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie
w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 r.
Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o danych osobowych w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą
1. Administratorem danych osobowych kandydata jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,
ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów. W sprawach związanych z danymi osobowymi kandydata można skontaktować się również z Lilianą Kreis, mail kadry@muzeumgpe-chorzow.pl.
2. Podanie danych osobowych przez kandydata jest dobrowolne ale niezbędne do oceny kwalifikacji, zdolności
i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Muzeum na określonym stanowisku. Jeżeli kandydat nie poda danych osobowych, to niemożliwym będzie ustalenie tego.
3. Dane osobowe kandydata przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacji pracownika Muzeum.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata są:
a. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w związku art. 221 § 1 kodeksu pracy w zakresie danych tam wymienionych,
b. art. 6 ust. 1 lit. a ) Rozporządzenia RODO -zgoda kandydata na przetwarzanie danych przekazanych w życiorysie
i w liście motywacyjnym,
c. art. 6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia RODO Prawnie uzasadniony interes Muzeum – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Muzeum posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata. Jest to wymagane, by móc ocenić, czy kandydat jest odpowiednią osobą na stanowisko.
5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Muzeum może udostępnić dane osobowe kandydata jeśli będzie to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub wynikać będzie z przepisów prawa. Dane mogą być przekazane podwykonawcom Muzeum takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta, dostawca usług IT.
7. Muzeum nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego, organizacji międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania.
8. Dane osobowe kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
a w przypadku danych osobowych na których przetwarzanie kandydat wyraził zgodę, do czasu wycofania zgody.
9. Kandydat oświadcza, że informacje, o których mowa w ust. 1-8 powyżej zostały mu przekazane przy udostępnieniu danych osobowych.

………………………………………………………….
Podpis kandydata

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista do Działu Programowego Wystawy Stałej

Poszukuje: Muzeum Historii Polski w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-07-12

Ważne do: 2018-08-17

Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista
w Dziale Programowym Wystawy Stałej

Nr ref.: DPWS/07/2018/G6/N

Miejsce pracy: Warszawa

 

Ogłoszenie: Specjalista do Działu Programowego Wystawy Stałej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista do Działu Programowego Wystawy Stałej

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, nauki polityczne;
• bardzo dobra znajomość historii XX w. ze szczególnym uwzględnieniem źródeł wizualnych i materialnych;
• udokumentowany dorobek wystawienniczy, badawczy lub wydawniczy w zakresie historii Polski i Europy w latach 1944–1990;
• umiejętność sprawnego pisania i redagowania tekstów w języku polskim, wysoka kultura języka polskiego;
• umiejętność planowania i przeprowadzania kwerend źródłowych w zbiorach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych;
• umiejętność sprawnego pozyskiwania, selekcji i przetwarzania informacji;
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
• dobre zarządzanie czasem, umiejętność koordynacji realizacji różnych zadań wykonywanych w tym samym czasie;
• biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);
• biegła znajomość co najmniej jednego języka kongresowego.

Zakres obowiązków:
• prowadzenie prac merytorycznych nad treścią wystawy stałej Muzeum Historii Polski w zakresie galerii 6 Polacy wobec komunizmu (1944–1990);
• dobór materiałów źródłowych prezentowanych na wystawie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ikonograficznych, dźwiękowych i audiowizualnych;
• pisanie i redagowanie tekstów ekspozycyjnych;
• wykonywanie zadań organizacyjnych w zakresie związanym z realizacją wystawy stałej.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat, na czas określony;
• pracę przy realizacji jednej z najważniejszych wystaw historycznych w Polsce;
• możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
• pracę w zaangażowanym, przyjaznym zespole.

Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae.
• List motywacyjny.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 17 sierpnia 2018 r., w tytule podając numer referencyjny DPWS/07/2018/G6/N.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „Specjalista” w Dziale Programowym Wystawy Stałej i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
6. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
8. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator festiwalu

Poszukuje: Galeria Szyb Wilson

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-07-09

Ważne do: 2020-07-20

Fundacja Eko-Art Silesia poszukuje koordynatora wydarzeń kulturalnych do pracy w katowickiej Galerii Szyb Wilson.

Szukamy osoby, która:

- kocha sztukę
- jest komunikatywna i energiczna
- potrafi doskonale organizować pracę swoją i innych osób
- potrafi radzić sobie z dużą ilością obowiązków i pracą pod presją czasu
- nie boi się podejmować samodzielnych decyzji
- jest obowiązkowa, rzetelna, terminowa
- jest dyspozycyjna – od zaraz!
- ma łatwość pisania tekstów i umiejętności ich redagowania
- biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie

Dodatkowo, mile widziane będą:
- ukończony kierunek studiów związany z kulturą, sztuką lub redaktorstwem
- dodatkowy język
- sprawna obsługa social mediów
- doświadczenie w pisaniu wniosków i pozyskiwaniu sponsorów
- prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji

Do obowiązków na tym stanowisku będą należeć m.in.:

- udział w przygotowaniu programu Art Naif Festiwalu
- kontakt z artystami z całego świata
- aranżacja wystawy festiwalowej
- współpraca z mediami
- organizacja i obsługa wydarzeń towarzyszących festiwalowi
- tworzenie tekstów informacyjnych i promocyjnych
- współpraca z instytucjami kultury oraz innymi partnerami
- przygotowanie drukowanych materiałów promocyjnych
- praca przy innych projektach Galerii Szyb Wilson

Oferujemy:

- możliwość poznania od podszewki produkcji międzynarodowego projektu kulturalnego
- dużą samodzielność w działaniu i szansę na realizację własnych pomysłów
- możliwość czynnego wykorzystania znajomości języków obcych

Prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres: projekty@szybwilson.org

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Elektryk / Elektromonter

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-07-05

Ważne do: 2018-07-22

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Elektryk / Elektromonter.

Opis stanowiska:
• montaż instalacji elektrycznych,
• remont bieżących instalacji wnętrzowych i odgromowych,
• bieżące naprawy i usuwanie awarii instalacji elektrycznej oraz sprzętu elektrycznego,
• bieżąca konserwacja oraz przeglądy tablic i rozdzielni elektrycznych,
• dokonywanie przeglądów okresowych stanu instalacji i urządzeń elektrycznych,
• sporządzanie protokołów z dokonanych przeglądów.

Wymagania:
• wykształcenie kierunkowe,
• uprawniania SEP - E 1 kV,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• praktyczna znajomość zagadnień elektrycznych,
• odpowiedzialność, rzetelność, terminowość i samodzielność,
• umiejętność pracy w zespole,
• mile widziana znajomość systemów ochrony: SPOŻ, SWiN, CCTV, Kontroli Dostępu.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 22.07.2018 r. z dopiskiem w tytule „Elektryk / Elektromonter”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ASYSTENT FOTOGRAFA

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-07-05

Ważne do: 2018-07-22

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Asystenta Fotografa.
Poszukujemy osoby kreatywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy i nowych wyzwań, chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji, komuniktywnej i potrafiącej pracować zespołowo.

 

Opis stanowiska:
• Wykonywanie zdjęć niektórych obiektów muzealnych,
• Asystowanie przy głównych sesjach pracowni,
• Obróbka graficzna zdjęć,
• Zarządzanie bazą zdjęć,
• Przygotowywanie raportów z wykonywanych zleceń,
• Ścisła współpraca z pracownikami działu,
• Współorganizowanie pracy działu.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe lub średnie, kierunkowe,
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Bardzo dobra znajomość technik oświetleniowych,
• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów graficznych,
• Wiedza na temat fotografii produktowej,
• Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie,
• Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, sumienność i kreatywność,
• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
• Zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• Życzliwe otoczenie współpracowników,
• Prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 22.07.2018 r. z dopiskiem w tytule „Asystent Fotografa”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ASYSTENT GRAFIKA - FOTOGRAF

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-07-05

Ważne do: 2018-07-22

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Asystenta Grafika - Fotografa.
Poszukujemy osoby kreatywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy i nowych wyzwań, chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywnej i potrafiącej pracować zespołowo.

Opis stanowiska:
• Obróbka graficzna zdjęć,
• Zarządzanie bazą zdjęć,
• Przygotowywanie raportów z wykonywanych zleceń,
• Wykonywanie zdjęć niektórych obiektów muzealnych,
• Asystowanie przy głównych sesjach pracowni,
• Ścisła współpraca z pracownikami działu.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe lub średnie, kierunkowe,
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Bardzo dobra umiejętność obsługi programów: Photoshop, Capture One,
• Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera na platformie Mac OS,
• Bardzo dobra znajomość technik oświetleniowych,
• Wiedza na temat fotografii produktowej,
• Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie,
• Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, sumienność i kreatywność,
• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
• Zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• Życzliwe otoczenie współpracowników,
• Prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 22.07.2018 r. z dopiskiem w tytule „Asystent Grafika - Fotograf”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KOORDYNATOR ODDZIAŁU MNK

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-07-05

Ważne do: 2018-07-22

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko KOORDYNATOR ODDZIAŁU MNK (dotyczy Oddziałów: Gmach Główny, Sukiennice, Dom Józefa Mehoffera, Pałac biskupa Erazma Ciołka).

Opis stanowiska:
• Wspieranie i zastępowanie Kierownika w zarządzaniu i koordynowaniu działalności Oddziału,
• Dbanie o zapewnienie odpowiedniej obsady przy obsłudze ekspozycji, utrzymaniu czystości w Oddziale, w tym m.in. sporządzanie harmonogramów czasu pracy we współpracy z pracownikami; rozwiązywanie sytuacji problematycznych; utrzymywanie i budowanie relacji z pracownikami zewnętrznymi; budowanie bazy pracowników współpracujących z oddziałem; rozliczanie czasu pracy pracowników,
• Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników opiekujących się ekspozycją, dbających o utrzymanie czystości oraz pracowników gospodarczych w Oddziale, w tym przede wszystkim: motywowanie pracowników; delegowanie zadań; rozliczanie i nadzorowanie pracy; dbanie i budowanie pozytywnej atmosfery pracy; mediacje; rozwiązywanie konfliktów; przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych oraz szkoleń; dbanie o rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
• Czuwanie nad porządkiem i dozorem wnętrz ekspozycyjnych w czasie zwiedzania przez publiczność i podczas innych przedsięwzięć na terenie Muzeum,
• Nadzór nad funkcjonowaniem kas biletowych oraz sklepików muzealnych,
• Budowanie pozytywnego wizerunku Oddziału, dbanie o pozytywne relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, inicjowanie działań usprawniających pracę i działalność Oddziału.

Wymagania:
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
• Ponadprzeciętne kompetencje interpersonalne, w szczególności umiejętność budowania pożądanych postaw, umiejętność pracy w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów, samodzielność w działaniu,
• Pozytywne nastawienie, otwartość i inicjatywa w działaniu,
• Znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
• Znajomość programów Cogisoft, Iksoris będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• Zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• Prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 22.07.2018 r. z dopiskiem w tytule „Koordynator Oddziału”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Sekretarka/sekretarz

Poszukuje: Muzeum Warmii i Mazur

Na terenie: Olsztyn

Data ogłoszenia: 2018-07-03

Ważne do: 2018-07-15

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje kandydatki / kandydata do pracy na stanowisku sekretarki / sekretarza.Termin składania aplikacji: do 15 lipca 2018 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 1 sierpnia 2018 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Podstawowe zadania stanowiska:
Zapewnienie bieżącej obsługi sekretariatu Muzeum zgodnie z obowiązującymi standardami, a w szczególności:
• koordynacja prac kancelaryjnych działów i oddziałów Muzeum,
• prowadzenie ewidencji dokumentów i akt przechowywanych w sekretariacie zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
• prowadzenie kalendarza spotkań i podróży służbowych Dyrektora Muzeum,
• realizowanie zadań administracyjno-biurowych (obsługa rozmów telefonicznych, obsługa poczty elektronicznej, faksu, kopiarki, zarządzanie obiegiem dokumentów),
• prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Muzeum oraz jej przekazywanie zgodnie z dekretacją.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów, preferowane administracyjne lub związane z muzealnictwem,
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
• umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku,
• asertywność, rzetelność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Oferujemy:
• pracę w instytucji o stabilnej sytuacji rynkowej,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju i awansu w strukturach Muzeum,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,
• stabilne warunki pracy i płacy.
Wymagane dokumenty:
• C.V.,
• list motywacyjny.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 t.j.). Stosownie do treści art. 13 RODO - informacja pod adresem: rodo.muzeum.olsztyn.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds edukacji - programy dla rodzin i młodzieży

Poszukuje: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na terenie: Województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2018-07-03

Ważne do: 2018-07-11

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poszukuje osoby na stanowisko:


Specjalista ds. edukacji


Poszukujemy osoby łączącej pasję edukacyjną, wiedzę historyczną i umiejętność pracy zespołowej. Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należeć w szczególności: prowadzenie programu dla rodzin, w tym współpraca przy tworzeniu rodzinnej ścieżki edukacyjnej na wystawie stałej, koordynacja prac Młodzieżowej Rady Muzeum, a także współpraca przy tworzeniu programów kształtujących kompetencje obywatelskie.

Ogłoszenie: Specjalista ds edukacji - programy dla rodzin i młodzieży Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds edukacji - programy dla rodzin i młodzieży

Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

 1. Wyższego wykształcenia o profilu humanistycznym 
 2. Zainteresowania i wiedzy z zakresu tematu, któremu poświęcone jest Muzeum 
 3. Udokumentowanego doświadczenia zawodowego z zakresu edukacji historycznej dla rodzin i młodzieży, w tym samodzielnego zrealizowania lub koordynacji co najmniej dwóch oryginalnych projektów z ww. zakresu
 4. Wysokiej umiejętności wspierania innych w procesie uczenia się i przekazywania swojej wiedzy w sposób ciekawy i angażujący 
 5. Doświadczenia w koordynacji pracy zespołu oraz wysokiej umiejętności pracy zespołowej 
 6. Umiejętności i doświadczenia w działaniach administracyjnych, w tym harmonogramowania, kosztorysowania i rozliczania projektów oraz procedowania dokumentów 
 7. Doskonałej organizacji pracy, samodyscypliny i rzetelności w wykonywaniu obowiązków
 8. Biegłości w komunikacji
 9. Wysokiej kultury osobistej
 10. Kreatywności 
 11. Zaangażowania w powierzone zadania i sumienności
 12. Dobrej znajomości co najmniej jednego języka obcego 
 13. Rekomendacje od dotychczasowych pracodawców, doświadczenie w pracy w instytucji kultury oraz prawo jazdy kategorii B będą dodatkowymi atutami

Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia
• Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
• Zaangażowanie w tworzenie nowoczesnego muzeum i jego koncepcji edukacyjnej
• Udział w szkoleniach i konferencjach

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zestawu następujących dokumentów:
• Curriculum vitae
• List motywacyjny
• Opis dwóch zrealizowanych projektów edukacyjnych (o których mowa powyżej w podpunkcie c)
• Skan podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu)
• Rekomendacji od dotychczasowych pracodawców (opcjonalnie)

Dokumenty prosimy przesłać do dnia 6 lipca 2018 r. na adres:
rekrutacja@muzeumpilsudski.pl
List prosimy zatytułować: „Rekrutacja Dział Edukacji – programy dla rodzin i młodzieży”
Zastrzegamy, że nawiążemy kontakt tylko z wybranymi osobami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 842 04 25 oraz pisząc na adres b.golebiowska@muzeumpilsudski.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. edukacji - program dla szkół

Poszukuje: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na terenie: Województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2018-07-03

Ważne do: 2018-07-11

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poszukuje osoby na stanowisko:


Specjalista ds. edukacji


Poszukujemy osoby łączącej pasję edukacyjną, wiedzę historyczną i umiejętność pracy zespołowej. Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należeć w szczególności: koordynacja bieżącego programu lekcji muzealnych, opieka nad zespołem edukatorów oraz stworzenie i realizacja docelowego programu dla szkół na otwarcie kompleksu muzealnego w Sulejówku, a także współuczestnictwo w innych projektach realizowanych przez Dział Edukacji.

Ogłoszenie: Specjalista ds. edukacji - program dla szkół Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. edukacji - program dla szkół

Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

 

 1. Wyższego wykształcenia humanistycznego (preferowany kierunek: historia) 
 2. Zainteresowania i wiedzy z zakresu tematu, któremu poświęcone jest Muzeum 
 3. Udokumentowanego doświadczenia zawodowego z zakresu edukacji historycznej dla dzieci i młodzieży, w tym samodzielnego zrealizowania lub koordynacji co najmniej dwóch oryginalnych projektów z ww. zakresu
 4. Wysokiej umiejętności wspierania innych w procesie uczenia się i przekazywania swojej wiedzy w sposób ciekawy i angażujący
 5. Doświadczenia w koordynacji pracy zespołu oraz wysokiej umiejętności pracy zespołowej 
 6. Umiejętności i doświadczenia w działaniach administracyjnych, w tym harmonogramowania, kosztorysowania i rozliczania projektów oraz procedowania dokumentów 
 7. Doskonałej organizacji pracy, samodyscypliny i rzetelności w wykonywaniu obowiązków
 8. Biegłości w komunikacji 
 9. Wysokiej kultury osobistej
 10. Kreatywności 
 11. Zaangażowania w powierzone zadania i sumienności
 12. Dobrej znajomości co najmniej jednego języka obcego 
 13. Rekomendacje od dotychczasowych pracodawców, doświadczenie w pracy w instytucji kultury, prawo jazdy kategorii B oraz znajomość podstaw programowych MEN będą dodatkowym atutem

Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat)
• Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
• Zaangażowanie w tworzenie nowoczesnego muzeum i jego koncepcji edukacyjnej
• Udział w szkoleniach i konferencjach

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zestawu następujących dokumentów:
• Curriculum vitae
• List motywacyjny
• Opis dwóch zrealizowanych projektów edukacyjnych (o których mowa powyżej w podpunkcie c)
• Skan podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony muzeum w dziale "Praca")
• Rekomendacji od dotychczasowych pracodawców (opcjonalnie)

Dokumenty prosimy przesłać do dnia 11 lipca 2018 r. na adres:
rekrutacja@muzeumpilsudski.pl
List prosimy zatytułować: „Rekrutacja Dział Edukacji – program dla szkół”
Zastrzegamy, że nawiążemy kontakt tylko z wybranymi osobami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 842 04 25 wew.23 oraz pisząc na adres b.golebiowska@muzeumpilsudski.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator/ka papieru, fotografii i skóry zabytkowej

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-07-02

Ważne do: 2018-07-08

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”

Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia
i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Ogłoszenie: Konserwator/ka papieru, fotografii i skóry zabytkowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator/ka papieru, fotografii i skóry zabytkowej

Konserwator/ka papieru, fotografii i skóry zabytkowej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DZB/PFZ

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
• przeprowadzanie prac konserwatorskich i badań w zakresie możliwym do wykonania w pracowni konserwatorskiej Muzeum;
• zgłaszanie zapotrzebowania na wykonywanie badań specjalistycznych w zewnętrznym laboratorium;
• kontrola zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków chemicznych i materiałów w pracowni konserwatorskiej;
• przygotowanie obiektów do ekspozycji, użyczenia, digitalizacji, filmowania i/lub innego udostępnienia;
• opracowanie wytycznych konserwatorskich dotyczących obiektów wypożyczanych, przechowywanych i ekspozycyjnych;
• nadzór nad warunkami przenoszenia zbiorów wewnątrz i na zewnątrz Muzeum;
• przeprowadzanie okresowej kontroli stanu zachowania wszystkich obiektów znajdujących się w Muzeum;
• prowadzenie dokumentacji stanu zachowania muzealiów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• sporządzanie programów prac konserwatorskich dla obiektów i przygotowywanie harmonogramu prac;
• prowadzenie dokumentacji prac konserwatorskich w inwentarzu elektronicznym zbiorów Muzeum;
• stały nadzór nad sposobem przechowywania obiektów w magazynie zbiorów (przepakowywanie i układanie w bezpieczny sposób) oraz koordynacja czyszczenia gablot i elementów wystawienniczych dla zbiorów.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe: konserwacja dzieł sztuki, w szczególności specjalizacja papier, skóra, fotografia;
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej, metod analitycznych w ochronie zabytków;
• znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów, wystawiennictwa i innych aspektów konserwacji prewencyjnej;
• znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów;
• znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów;
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
• biegła obsługa MS Office, w szczególności MS Excel;
• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania;
• dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
• umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
• wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Mile widziane:
• znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych;
• znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów;
• zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów (metal, papier, media współczesne);
• znajomość języka hebrajskiego, jidysz, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego.

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 08.07.2018
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DZB/PFZ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Działu Badań Etnograficznych Muzum Wsi Kieleckiej

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej

Na terenie: woj. świętokrzyskie

Data ogłoszenia: 2018-07-02

Ważne do: 2018-08-31

Muzeum Wsi Kieleckiej

Poszukuje etnologa/etnografa/antropologa kultury (preferowane), historyka sztuki, do pracy w Dziale Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej- Park Etnograficzny w Tokarni

Ogłoszenie: Pracownik Działu Badań Etnograficznych Muzum Wsi Kieleckiej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Działu Badań Etnograficznych Muzum Wsi Kieleckiej

Ogólne warunki.
Wymiar pracy: cały etat. Umowa na czas określony, 1 zmiana
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe - etnografia, etnologia, antropologia kulturowa (preferowane), historia sztuki,
- znajomość języka obcego, preferowany j. angielski lub j. niemiecki w stopniu komunikatywnym,
- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
- samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
- rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków,
- podejmowanie wyzwań,
- pozytywne nastawienie do realizowanych projektów,
- umiejętność pracy przy wielu zadaniach w jednym czasie,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- umiejętność pracy zarówno samodzielnej jaki i pracy w zespole.
2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, naukowych,
- umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
- wysoka kultura osobista,
- mile widziana umiejętność sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych,
- mile widziana umiejętność obsługi muzealnego programu komputerowego MONA,
- mile widziane prawo jazdy kat. B.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
- sporządzanie planów i projektów oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz publikowanie opracowań z zakresu problematyki merytorycznej Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów etnograficznych Muzeum,
- opracowywanie dokumentacji naukowej zbiorów,
- reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
- organizacja wystaw muzealnych- stałych i czasowych, (w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich kalkulacja finansowa),
- popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
- merytoryczna pomoc w sporządzaniu wniosków dot. pozyskania środków finansowych,
- udział w szkoleniach dla muzealników i pracowników instytucji kultury.
4. Wymagane dokumenty:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
- podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MWK, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej z siedzibą w Kielcach (25-025), ul. Jana Pawła II 6; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: poczta@mwk.com.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez MWK do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście, elektronicznie lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, z dopiskiem na kopercie: „DBE- rekrutacja”, w terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz. 15:00.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie.
Decyduje data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Muzeum zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia w/w naboru bez podania przyczyny. W przypadku braku odpowiedniego kandydata Muzeum zastrzega sobie przedłużenie terminu naboru.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Szczegółowe informacje : tel. 41 34 492 97 wew. 114
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent / Adiunkt muzealny ze specjalizacją historia sztuki w Muzeum Fryderyka Chopina

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-06-29

Ważne do: 2018-08-17

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje kandydata na stanowisko:

Asystent / Adiunkt muzealny ze specjalizacją historia sztuki w Muzeum Fryderyka Chopina

Miejsce pracy: Warszawa

 

Ogłoszenie: Asystent / Adiunkt muzealny ze specjalizacją historia sztuki w Muzeum Fryderyka Chopina Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent / Adiunkt muzealny ze specjalizacją historia sztuki w Muzeum Fryderyka Chopina

Zakres obowiązków:

·         opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych,

·         udział w pracach w zakresie pozyskiwania zbiorów muzealnych (np. opiniowanie, wyceny),

·         przygotowywanie tekstów, w tym not katalogowych, dotyczących obiektów muzealnych i kolekcji,

·         przygotowywanie scenariuszy wystaw czasowych i współpraca przy ich realizacji,

·         realizacja kwerend, udzielanie informacji o Muzeum, kolekcji, ekspozycji stałej i wystawach czasowych,

·         praca ze zbiorami muzealnymi,

·         prowadzenie spotkań ze zwiedzającymi w formie dyskusji i wykładów,

·         inne prace związane z działalnością bieżącą Muzeum w zakresie kolekcji, wystaw, programu naukowego i edukacyjnego.

 Wymagania:

Wykształcenie w zakresie historii sztuki udokumentowane dyplomem studiów wyższych,
Doświadczenie na podobnym stanowisku (dodatkowo punktowane będzie doświadczenie na stanowisku Asystenta albo Adiunkta muzealnego),
Znajomość zagadnień związanych z epoką Fryderyka Chopina (dodatkowo punktowana będzie znajomość dzieł i biografii Fryderyka Chopina),
Bardzo dobra znajomość:
o    Zagadnień historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki XIX wieku,

o    Zagadnień studiów wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawiania artystów, muzyki i ich roli w kulturze XIX, XX i XXI wieku,

o    Zagadnień z zakresu muzealnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem muzeów narracyjnych (w tym biograficznych),

Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
Dodatkowo punktowana będzie znajomość języka francuskiego,
Wysoka kultura osobista,
Wysoki poziom komunikatywności, umiejętność pracy w grupie, zdolności interpersonalne
 i organizacyjne, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
Odpowiedzialność, sumienność, motywacja i zaangażowanie. 

Oferujemy

·         Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego i zakresu obowiązków,

·         Po okresie próbnym umowa o pracę na czas określony, po tym okresie umowa na czas nieokreślony

Możliwość rozwoju zawodowego,
Możliwość podjęcia ciekawych wyzwań oraz rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podaną nazwą aplikowanego stanowiska na adres e-mail: wkrawczynska@nifc.pl bądź na adres Muzeum F. Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa, Sekretariat Muzeum F. Chopina w terminie do 17.08.2018 r.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NIFC, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest NIFC z siedzibą w Warszawie (00-355), ul. Tamka 43; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: iod@nifc.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez NIFC do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą;

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Zastępca dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-06-25

Ważne do: 2018-07-13

Muzeum Zamkowe W Malborku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
Ogłoszenie: Zastępca dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Zastępca dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich

1. Nazwa stanowiska: zastępca dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich.
Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Kryteria niezbędne:
a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw
publicznych,
b) niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem
sądowym lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) wykształcenie wyższe drugiego stopnia, preferowane wykształcenie w
jednej z dziedzin związanych z zakresem działalności zastępcy dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich,
d) przynajmniej roczny staż pracy na analogicznym stanowisku lub trzyletni
na stanowisku kierowniczym (premiowane będzie doświadczenie uzyskane w instytucjach kultury),
e) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych
instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych oraz przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
f) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum
Zamkowego w Malborku,
g) predyspozycje i zdolności menadżerskie i organizatorskie,
h) biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego.

3. Kryteria dodatkowe:
a) wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, wyższych studiów zawodowych, studiów podyplomowych lub udokumentowanych kursów, szkoleń,
b) znajomość drugiego języka obcego,
c) dorobek naukowy,
d) kreatywność, posiadane doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich,
e) umiejętność pracy w zespole i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku zastępcy dyrektora ds. naukowo-
Konserwatorskich obejmuje między innymi:
a) nadzór nad działalnością podstawową Muzeum, w tym
wystawiennictwem i edukacją,
b) koordynacja polityki konserwatorskiej Muzeum w zakresie prac
budowlano-konserwatorskich, terenów zielonych i otoczenia zamków, jak też muzealiów (konserwacja, profilaktyka muzealna),
c) nadzór nad digitalizacją zbiorów,
d) pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
e) koordynacja działalności naukowej.

5. Wymagane dokumenty:

a) list intencyjny oraz CV z informacją o wykształceniu,
b) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
c) do wniosku mogą być dołączone opinie i referencje,
d) wypełnione oraz podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Zamkowe w Malborku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13.07.2018r. w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku lub drogą elektroniczną na adres: k.stankiewicz@zamek.malbork.pl
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać ze strony Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. inwentaryzacji i opracowywania zbiorów

Poszukuje: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-06-21

Ważne do: 2018-07-13

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. inwentaryzacji i opracowywania zbiorów.

Ogłoszenie: Specjalista ds. inwentaryzacji i opracowywania zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. inwentaryzacji i opracowywania zbiorów

Miejsce pracy: Ostrołęka

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2018

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę

Ogłoszono dnia: 15 czerwca 2018

Termin składania dokumentów: 13 lipca 2018

Nr ogłoszenia: 03/2018

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe humanistyczne – historia, archiwistyka, ochrona dóbr kultury lub kierunki pokrewne,
- udokumentowane, przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie inwentaryzowania zbiorów w instytucji kultury lub instytucji o charakterze naukowym,
- znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów, ewidencjonowaniem i przechowywaniem zbiorów,
- doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji ewidencyjnej zbiorów oraz dokumentacji dotyczącej zakupów, darów, depozytów,
- doświadczenie w pracy z elektronicznymi inwentarzami oraz bazami danych zbiorów,
- znajomość programów komputerowych do ewidencji zbiorów i ruchu muzealiów,
- systematyczność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja własnej pracy,

2. Wymagania dodatkowe:
- zainteresowanie historią XX wieku,
- mile widziane podyplomowe studia muzealnicze,
- mile widziana znajomość języków rosyjskiego i niemieckiego.
- prawo jazdy kategorii B.

Podstawowe obowiązki:

- koordynowanie przyjęć darowizn i depozytów oraz zakupów muzealiów,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej: darowizn, depozytów, zakupów muzealiów (m.in. sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, umów darowizny i użyczenia),
- ewidencjonowanie zbiorów muzealnych, zakładanie i opracowywanie kart inwentarzowych, tworzenie bazy danych dotyczących zbiorów Muzeum,
- opracowanie merytoryczne zbiorów, prowadzenie kwerend oraz przygotowywanie informacji o muzealiach,
- organizacja wewnętrzna magazynów zbiorów, sprawowanie opieki na całością zbiorów muzealnych,
- sprawowanie stałego nadzoru nad stanem i warunkami przechowywania muzealiów,
- koordynacja digitalizacji zbiorów oraz nadzór nad dokumentacją wizualną zbiorów,
- współpraca w zakresie tworzenia ekspozycji stałej i wystaw czasowych,
- współpraca w zakresie poszukiwań oraz promocji zbiorów Muzeum.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

- osobiście – w biurze Muzeum przy ul. Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka (budynek Żłobka Miejskiego, parter, na prawo za głównym wejściem),
- pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji),
Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka,
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.

 

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka „

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

 

Uprzejmie informujemy:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka.
2. Nasze dane kontaktowe to: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl, adres korespondencyjny: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencję.

Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
7. Informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- prawa do przenoszenia danych,
- prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt 2).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej

Poszukuje: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-06-14

Ważne do: 2018-07-08

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej:
u nas będziesz odpowiedzialny/a za:

• realizację działania „Wolontariat, praktyki i staże”: nabór, rekrutację, wstępne szkolenie wolontariuszy, praktykantów, stażystów, współpracę z działami muzeum w zakresie organizacji wolontariatu, praktyk i staży oraz prowadzenie dokumentacji działania
• koordynację spotkań Klubu Pochwała Inteligencji
• opracowywanie i realizację projektów edukacyjnych
• tworzenie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych
• opracowywanie tekstów edukacyjnych i informacyjnych
• promocję wydarzeń edukacyjnych
• przygotowywanie umów, opisywanie faktur

Ogłoszenie: asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej

aplikuj do nas jeśli:
• masz wykształcenie wyższe, a w szczególności w zakresie: historia, historia sztuki, archeologia, kulturoznawstwo, filozofia, filologia, sztuki plastyczne, pedagogika
• umiesz pracować zespołowo
• zdolności komunikacyjne są Twoja mocną stroną
• cechuje Cię dokładność i skrupulatność
• znasz język angielski na poziomie min. B2, znajomość drugiego jęz. obcego będzie dodatkowym atutem

Mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze kultury.

podejmując współpracę z Nami zyskujesz:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
• szansę na rozwój kompetencji i wiedzy związanych z wykonywanym stanowiskiem (udział w szkoleniach i kursach)
• możliwość pracy w dynamicznym i kreatywnym zespole
• możliwość realizacji nowych projektów edukacyjnych zgodnych ze strategią muzeum

Na aplikacje oczekujemy do 8 lipca 2018 r. Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@muzeum-wilanow.pl oraz zatytułowanie maila: edukacja muzealna.

Informujemy, że z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się do 12 lipca 2018 r.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji muzealnej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-04-11

Ważne do: 2018-06-06

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Opiekun ekspozycji muzealnej.

Opis stanowiska:
• dozorowanie zbiorów znajdujących się na ekspozycji,
• utrzymywanie czystości w pomieszczeniach wystawowych i muzealnych,
• obsługa kasy fiskalnej (program Iksoris),
• udzielanie informacji zwiedzającym,
• obsługa sklepiku muzealnego - sprzedaż biletów i wydawnictw,
• obsługa multimediów, koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych,
• drobne prace gospodarcze.

Wymagania:
• preferowane wykształcenie średnie,
• doświadczenie w obsłudze klienta,
• dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy),
• odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność,
• wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne,
• umiejętność pracy w zespole,
• znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 30.04.2018 r. z dopiskiem w tytule „Opiekun ekspozycji muzealnej”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

 

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system