Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Specjalista ds multimediów

Poszukuje: Muzeum ,, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2018-01-15

Ważne do: 2018-02-15

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjallista ds. multimediów, pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę.

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:
niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie co najmniej średnie - preferowane kierunkowe,
3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

II. Cechy, postawy, umiejętności:

1. Wysokie kompetencje interpersonalne oraz komunikacyjne,
2. samodzielność, samodyscyplina i odpowiedzialność,
3. odporność na stres,
4. otwartość na ludzi.
5. zdolności analityczne i dobra organizacja pracy,
6. dyspozycyjność oraz umiejętność radzenia sobie pod presją czasu.

III. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

1. Prawidłowa eksploatacja użytkowa sprzętu elektroakustycznego,
rejestrującego, projekcyjnego, multimedialnego,
2. obsługa sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego
podczas imprez plenerowych,
3. obsługa strony internetowej Muzeum,
4. obsługa systemu dźwiękowego na terenie ekspozycji Muzeum,
5. obsługa sali audiowizualnej, tablic multimedialnych,
6. obsługa i konserwacja ,, Wirtualnej szafy”,
7. obsługa i konserwacja urządzeń wykorzystywanych do działania aplikacji
mobilnej Skansen Chorzów,
8. stała konserwacja, wykonywanie drobnych i średnich napraw powierzonego sprzętu,

IV. Korzyści dla potencjalnego pracownika:

1. Przyjazna atmosfera w pracy,
2. możliwość awansu i rozwoju,
3. umowa o pracę,
4.praca wolna od rutyny,
5. stabilna pozycja firmy na rynku ( sfera budżetowa).

V. Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny,
- curriculum vitae ( życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż
pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym na adres Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko –
Specjalista ds. multimediów ” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE
w Chorzowie w godz. 7.30- 15.00 (od poniedziałku do piątku).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018 r.

Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Elektryk

Poszukuje: Muzeum .. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2018-01-15

Ważne do: 2018-02-15

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko Elektryka w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia : 1 osoba

 

I. Wymagania:

niezbędne:

1.  obywatelstwo polskie,

2.   wykształcenie kierunkowe

3.   udokumentowane doświadczenie zawodowe,

4.   udokumentowane uprawnienia do wykonywania zawodu  - świadectwo kwalifikacyjne SEP D+ E pow. 1kV,

5.   umiejętność czytania schematów elektrycznych,

6.   możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,

2. komunikatywność,

3. dobra organizacja pracy,

5. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

II Wykaz zakresu wykonywanych zadań

1.  Obsługa, przeglądy oraz naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych,

2.   wykonywanie i montaż instalacji i sieci elektrycznych,

3.  zabezpieczenie prawidłowego połączenia i działania instalacji i urządzeń elektrycznych podczas imprez organizowanych na terenie Muzeum GPE,

4.  przestrzeganie i wykonywanie terminowych pomiarów instalacji elektrycznej na terenie i w obiektach Muzeum GPE,

5.  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dot. pomiarów instalacji elektrycznej, przeprowadzonych przeglądów, kontroli i konserwacji,

6.  wymiana i kontrola urządzeń technicznych zainstalowanych na terenie muzeum,

7.   bieżąca kontrola stanu technicznego używanych narzędzi, sprzętu oraz ich konserwacja i drobna naprawa,

8.    bieżące usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych.

      III Wymagane dokumenty:

      - list motywacyjny,

      - curriculum vitae ( życiorys),

      - kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż              

         pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

      - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym

adresem zwrotnym na adres Muzeum ,, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko elektryk”  lub  złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE  w  Chorzowie w godz. 7.30- 15,00 od poniedziałku do piątku.

 Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018 r.

 Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie  

   rozmowy kwalifikacyjnej.    

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. projektów wystawienniczych

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-31

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni

Specjalistę ds. projektów wystawienniczych (Dział Projektów)

zatrudnienie-luty 2018

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: SDPW/DP/MŚ

Ogłoszenie: Specjalista ds. projektów wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. projektów wystawienniczych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo lub inne kierunki pokrewne;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • mile widziana znajomość drugiego języka obcego;
 • udokumentowane doświadczenie na stanowisku organizatora projektów kulturalnych lub wystaw;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kuratora/organizatora wystaw;
 • podstawowa znajomość zasad konserwatorskich oraz bezpieczeństwa zbiorów muzealnych;
 • udokumentowane doświadczenie w koordynacji jednego projektu zawierającego obiekty wypożyczane z różnych instytucji;
 • znajomość procesu wydawniczego druków towarzyszących projektom wystawienniczym;
 • znajomość zagadnień z zakresu sztuki współczesnej;
 • doskonała organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • wysoka kultura osobista;
 • wysokie kompetencje interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole wielopokoleniowym;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, asertywność.

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami kultury, artystami, kuratorami zewnętrznymi w zakresie organizacji wystaw oraz instalacji artystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Śląskie wg przyjętego programu oraz strategii muzealnej;
 • wykonywanie wszelkich czynności mających na celu koordynowanie działań powierzonych projektów wystawienniczych, w szczególności związanych z nadzorowaniem planów rzeczowo-finansowych, organizacją kwerend, prowadzeniem dokumentacji realizowanych projektów oraz archiwizacją po ich zakończeniu;
 • sporządzanie harmonogramów powierzonych do koordynowania projektów wystawienniczych oraz nadzór nad terminową realizacją zadań przez podmioty lub działy muzealne, którym dane zadania zostały przydzielone;
 • realizacja produkcji wystaw we współpracy z innymi działami Muzeum lub podmiotami zewnętrznymi;
 • koordynacja organizacyjna działań artystycznych w zakresie instalacji site-specific w Galerii Jednego Dzieła, w szczególności współpraca z kuratorem oraz artystami przygotowującymi instalacje.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wysokie standardy pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury na Śląsku.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny
 • listę 3 osób wraz z numerem telefonu do kontaktu i adresem e-mail, ze wskazaniem projektów/czynności, na podstawie których możliwe jest wydanie referencji w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: SDPW/DP/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 07.02.2018 z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
(Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-21

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni

Asystenta ekspozycji (Dział Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez)

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: AE/DOPiOI/MŚ

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • Sprawna, miła, profesjonalna obsługa gości Muzeum;
 • Dbanie o wizerunek Muzeum.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Znajomość języków obcych, głównie angielskiego, niemieckiego, czeskiego;
 • Posługiwanie się poprawną polszczyzną;
 • Znajomość gwary śląskiej lub języka migowego mile widziana;
 • Zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki, wydarzeniami kulturalnymi;
 • Znajomość standardów obsługi klienta;
 • Komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre;
 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Atrakcyjną pracę w prestiżowej instytucji kultury.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 21 stycznia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym
w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: AE/DOPiOI/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 24.01.2018 z wybranymi

na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
(Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. technicznych

Poszukuje: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-25

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Stały nadzór nad stanem technicznym budynków CSW ŁAŹNIA oraz zgłaszanie do bezpośredniego przełożonego ewentualnych usterek oraz potrzeb remontowych w obiektach CSW.
 • Stały nadzór nad stanem technicznym sprzętu elektronicznego, nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego w Centrum.
 • Planowanie i realizacja wszelkich działań obsługowo – technicznych w zakresie organizacji wystaw, projektów artystycznych i warsztatowych organizowanych przez Centrum wraz z przygotowywaniem szacunkowych kosztorysów.
 • Koordynacja i udział w bieżących pracach remontowo-budowlanych wykonywanych w obiektach Centrum.
 • Przygotowywanie oraz obsługa projektów w zakresie remontowo-budowlanym,
 • Zabezpieczanie prawidłowego przechowywania i stanu zrealizowanych projektów, w tym dzieł sztuki wchodzących w skład kolekcji Centrum.
 • Nadzór nad konserwacją urządzeń, wymianą instalacji, realizacją remontów.
 • Przeprowadzanie drobnych prac modernizacyjnych, bieżących remontów pomieszczeń oraz ich wyposażenia.
 • Usuwanie awarii – współpraca ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami oraz sporządzanie protokołów powstałych awarii.
 • Gospodarka sprzętem, materiałami i narzędziami, w tym prowadzenie magazynu w oparciu o majątkową odpowiedzialność pracowniczą.
 • Udział w powierzonych spisach z natury i inwentaryzacjach.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń artystycznych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
 • znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane – własny samochód

Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • dodatkowo kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: b.rozanska@laznia.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 25-01-2018 r. do godziny 15.00.

Data rozpoczęcia pracy 01-02-2018 r.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w stabilnej instytucji,
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • ciekawe możliwości rozwoju zawodowego.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. kontaktów z mediami w Dziale Komunikacji i Programów Publicznych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-21

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. kontaktów z mediami w Dziale Komunikacji i Programów Publicznych

Planowany termin rozpoczęcia współpracy z instytucją: luty 2017
Forma współpracy: umowa zlecenie

Główne zadania:

 • przygotowywanie i opracowywanie tekstów i materiałów dla mediów
 • utrzymanie pozytywnych relacji z dziennikarzami
 • komunikowanie bieżących projektów MNW w mediach  
 • przygotowywanie raportów oraz analizowanie efektywności prowadzonej komunikacji

 

Ogłoszenie: Specjalista ds. kontaktów z mediami w Dziale Komunikacji i Programów Publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. kontaktów z mediami w Dziale Komunikacji i Programów Publicznych

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne
 • dobra znajomość rynku mediów
 • umiejętność przygotowywania informacji prasowych oraz redagowania tekstów
 • doskonała znajomość języka polskiego i „lekkie pióro”
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność współpracy z zespołem
 • znajomości życia kulturalnego w Polsce

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Procedura naboru:

1 etap – sprawdzanie i ocena wymagań formalnych. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami w ramach I etapu rekrutacji.
2 etap – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia przesłana oferta nie będzie rozpatrywana:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Adiunkt w Dziale Realizacji Wystaw i Wydawnictw

Poszukuje: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-28

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika:

Asystent/Adiunkt

dział: Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw

wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • koordynacja działań związana z realizacją projektów wystawienniczych i wydawniczych;
 • nadzór organizacyjny, logistyczny związany z przygotowywaniem wystaw;
 • współpraca z instytucjami kultury, artystami, partnerami zewnętrznymi, także międzynarodowymi (zagranicznymi);
 • koordynacja procesu produkcji publikacji oraz materiałów promocyjnych;
 • przygotowywanie oraz terminowa realizacja założeń budżetu i harmonogramów wystaw i wydawnictw;
 • wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją projektów;
Ogłoszenie: Asystent/Adiunkt w Dziale Realizacji Wystaw i Wydawnictw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Adiunkt w Dziale Realizacji Wystaw i Wydawnictw

Wymagania:

 • wyksztalcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w muzeum lub innej instytucji kultury.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV /z dokładnym podaniem przebiegu zatrudnienia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami/,

Termin wpływu/dostarczenia dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 28 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub na adres kadry@cmwl.pl

/do wiadomości/ b.bocian@cmwl.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Obsługa sekretariatu

Poszukuje: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Na terenie: Podkowa Leśna

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-26

Dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku ogłasza nabór na stanowisko

Obsługa sekretariatu

Zakres obowiązków:

- kompleksowa obsługa sekretariatu muzeum
- prowadzenie korespondencji wychodzącej i przychodzącej
- organizowanie spotkań i wyjazdów służbowych
- pomoc w obsłudze imprez organizowanych przez muzeum
- nadzór nad pracą kiosku muzealnego
- dbałość o przepływ informacji między pracownikami
- prowadzenie archiwum zakładowego
- pełnienie obowiązków opiekuna ekspozycji (sporadycznie)

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie, wyższe mile widziane
- biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu Microsoft Office)
- znajomość obsługi urządzeń biurowych
- samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji
- sumienność i punktualność
- umiejętności organizacyjne
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- gotowość do pracy w weekendy (sporadycznie)

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełen etat)
- pracę w przyjaznej atmosferze, w niewielkim zespole

Forma zatrudnienia:

- umowa o pracę na okres próbny
- przewidywany termin rozpoczęcia pracy 15 lutego 2018

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV na adres: stawisko@stawisko.pl w terminie do 26 stycznia 2018, do godziny 15.00. W tytule wiadomości prosimy wpisać OBSŁUGA SEKRETARIATU.

CV musi zawierać formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883)".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator Komponentu Badawczo-Rozwojowego

Poszukuje: Centrum Nauki Kopernik

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-17

Centrum Nauki Kopernik poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Koordynator Komponentu Badawczo-Rozwojowego w projekcie Naukobus w Dziale Badań

(Starszy Specjalista)

Zadania:

 • organizacja i koordynacja prac przy realizacji badań ilościowych i jakościowych dotyczących roli nauczycieli, animatorów i edukatorów w wykorzystaniu potencjału edukacyjnego wystaw przez uczniów o różnej charakterystyce psychologicznej i społecznej;
 • organizacja i koordynacja prac przy realizacji badań ilościowych i jakościowych dotyczących sposobu korzystania z eksponatów przez uczniów o różnej charakterystyce psychologicznej i społecznej;
 • organizacja i koordynacja Letniej Szkoły Prototypowania i wydarzeń jej towarzyszących, w tym: rekrutacja uczestników, kontakty robocze z prowadzącymi, organizacja ich pobytów;
 • komunikacja wewnętrzna i zapewnienie płynnego obiegu informacji z innymi Działami CNK uczestniczącymi w Projekcie;
 • współpraca w przygotowywaniu raportów, analiz i prezentacji z uzyskanych wyników.
Ogłoszenie: Koordynator Komponentu Badawczo-Rozwojowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator Komponentu Badawczo-Rozwojowego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych, socjologii, psychologii edukacji lub pedagogiki;
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w koordynacji badań ilościowych i jakościowych z obszaru edukacji, w tym – bezpośredniej współpracy z nauczycielami i edukatorami;
 • znakomite umiejętności organizacyjne, w tym udokumentowane pozytywne doświadczenie koordynacji projektu badawczego lub edukacyjnego o wartości powyżej 25 000 PLN lub pracy w zespole badawczym realizującego projekt badawczy lub edukacyjny ze środków publicznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (np. umiejętność samodzielnego przygotowania prezentacji);
 • gotowość do wyjazdów związanych z realizacją Projektu na terenie Polski;
 • wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie pracy w instytucji naukowej lub agencji badawczej, działającej w obszarze badań edukacyjnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r.
 • pracę w dynamicznym, interdyscyplinarnym zespole
 • ciekawe wyzwania w nowoczesnej instytucji kultury
 • możliwość rozwoju zawodowego i kontaktów z międzynarodowym środowiskiem naukowym.

„Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest w ramach wspólnego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, w ramach którego realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29.12 2017 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego

poprzez formularz aplikacyjny za pośrednictwem strony internetowej

do dnia 17.01.2018 r.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych
w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y,
że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Młodszy Specjalista – asystent projekt Naukobus w Dziale Operacyjnym

Poszukuje: Centrum Nauki Kopernik

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-17

Centrum Nauki Kopernik poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Młodszego Specjalisty – asystenta projektu Naukobus w Dziale Operacyjnym

Zadania:

We współpracy z koordynatorem projektu oraz z zespołem instytucji realizującym projekt:

 • opieka nad zespołem realizującym działania objazdowe;
 • kontakt ze szkołami i innymi odbiorcami projektu;
 • kontrola i ocena jakości wykonywanych zleceń przez edukatorów;
 • kontrola sprzętu i urządzeń potrzebnych do prowadzonych działań;
 • zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań;
 • prace administracyjne, w tym planowanie i rozliczanie budżetu realizowanych działań;
 • komunikacja wewnętrzna i zapewnienie płynnego obiegu informacji z innymi Działami CNK uczestniczącymi w projekcie;
 • współpraca w przygotowaniu raportów, analiz i prezentacji dotyczących projektu;
 • koordynacja dodatkowych działań programowych.
Ogłoszenie: Młodszy Specjalista – asystent projekt Naukobus w Dziale Operacyjnym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Młodszy Specjalista – asystent projekt Naukobus w Dziale Operacyjnym

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • czynne prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do wyjazdów służbowych;
 • dobra obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • umiejętność godzenia zadań kreatywnych i rutynowych;
 • gotowość do uczenia się i entuzjazm;
 • wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, w zmieniających się dynamicznie warunkach;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • wysoka dyspozycyjność (także w niektóre weekendy).

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość wystaw objazdowych CNK;
 • doświadczenie w realizacji projektów;
 • doświadczenie w popularyzacji nauki;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu ( 01.02.2018 - 31.12.2018 r.);
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole;
 • ciekawe wyzwania w nowoczesnej, prestiżowej instytucji kultury;
 • możliwość rozwoju zawodowego. 

„Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest w ramach wspólnego programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, w ramach którego realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”.

Program „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z dnia 29.12 2017 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV poprzez formularz aplikacyjny za pośrednictwem strony internetowej

do dnia 17.01.2018 r.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych
w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y,
że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji

Poszukuje: Centrum Nauki Kopernik

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-22

Centrum Nauki Kopernik poszukuje osoby do pracy w Dziale PR na stanowisku:

Specjalista ds. promocji

Zakres obowiązków:

 • współpraca przy planowaniu działań promujących ofertę CNK: wybór odpowiednich narzędzi PR lub marketingowych (marketing online i offline), tworzenie harmonogramów działań, budżetów promocji, rozliczeń, raportów;
 • wsparcie procesów kreatywnych;
 • koordynacja produkcji: współpraca z grafikami, drukarnią, zewnętrznymi wykonawcami;
 • tworzenie tekstów do materiałów promocyjnych i informacyjnych Centrum Nauki Kopernik (foldery, ulotki, strony www, media społecznościowe, biuletyny wewnętrzne i zewnętrzne, mailingi itp.);
 • wybór poddostawców i partnerów zewnętrznych wspierających realizację strategii i koordynacja ich działań;
 • koordynowanie obiegu dokumentów dotyczących, ich administracja oraz archiwizacja;
 • ścisła współpraca z całym zespołem Centrum Nauki Kopernik w celu koordynacji działań promocyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi PR-owych i marketingowych;
 • doświadczenie w tworzeniu planów, prezentacji i raportów;
 • dobra orientacja w procesie produkcji materiałów drukowanych (ulotki, plakaty itp.);
 • doskonała organizacja pracy, systematyczność i kreatywność w codziennych sytuacjach;
 • umiejętność priorytetyzacji zadań oraz pracy przy kilku projektach równocześnie;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie;
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów w różnej stylistyce;
 • dobra orientacja w świecie kultury;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • praktyczna znajomość narzędzi e-mail oraz e-marketingowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo pełnym wymiarze etatu;
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole;
 • ciekawe wyzwania w prestiżowej instytucji kultury;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem aplikacji przez stronę internetową do dnia 22.01.2018 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Poszukuje: Muzeum historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-01-12

Ważne do: 2018-01-12

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”
Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia
i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Do naszego zespołu poszukujemy osoby
na stanowisko:

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DFK/K
Opis stanowiska
Podstawowe obowiązki:
• księgowanie bieżących dokumentów, faktur, wyciągów bankowych;
• ewidencja operacji kasowych i sporządzanie raportów kasowych;
• wystawianie faktur sprzedaży;
• ewidencja rozchodów i przychodów magazynowych;
• bieżąca weryfikacja i akceptacja dokumentów i faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
• bieżące monitorowanie należności oraz analiza kont, prowadzenie rozrachunków i windykacji
Wymagania:
• wykształcenie min. średnie mile widziane wyższe ekonomiczne preferowane finanse lub rachunkowość;
• 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w wewnętrznym dziale księgowości;
• znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości;
• znajomości zasad wystawiania i ujmowania faktur w księgach.
• praktyczna znajomość systemu ENOVA lub innego systemu finansowo-księgowego klasy ERP;
• dobra znajomość MS Excel.
• umiejętność analitycznego myślenia oraz bardzo dobra organizacja pracy;
• sumienność, rzetelność, dokładność;
• nastawienie na klienta wewnętrznego.
Mile Widziane:
• doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
• znajomość Ustawy o Finansach Publicznych,
• znajomość systemu Iksoris,
• znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
• umowę o pracę,
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 24.01.2018
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DFK/K

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/ kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w Dziale ds. Artystycznych i Fonograficznych / Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-01-04

Ważne do: 2018-01-19

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
poszukuje kandydatów na współpracownika w Dziale ds. Artystycznych i Fonograficznych
Miejsce pracy: Warszawa

Ogłoszenie: Specjalista w Dziale ds. Artystycznych i Fonograficznych / Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w Dziale ds. Artystycznych i Fonograficznych / Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Wymagania:
– wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie sztuki muzycznej lub muzykologii
– znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
– bardzo dobra organizacja pracy i odpowiedzialność za powierzone obowiązki
– samodzielność, rzetelność i kreatywność w działaniu;
– umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
– wysoka kultura osobista i komunikatywność;
– znajomość obsługi MS Office i urządzeń biurowych;
Dodatkowe kryteria, które mogą wpłynąć na wynik rekrutacji:
– doświadczenie w pracy w instytucji kultury
– znajomość otoczenia prawnego dotyczącego funkcjonowania instytucji kultury
– znajomość innych, poza angielskim, języków obcych

Zakres obowiązków:

1. Realizacja projektów koncertowych, w tym:
• przygotowywanie dokumentacji nowych projektów,
• koordynacja działań związanych z realizacją projektu,
• utrzymywanie kontaktu z artystami i partnerami,
• nadzór i odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację projektu zgodnie z powierzonym budżetem
2. Redagowanie treści materiałów poligraficznych towarzyszących projektom.
3. Redagowanie pism i innych materiałów związanych z projektami.

Oferujemy:
– wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków
– umowę zlecenie na czas określony z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę
– możliwość rozwoju zawodowego, kontaktów z międzynarodowym środowiskiem artystycznym
– udział w projektach związanych z działalnością Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z dopiskiem „Organizator produkcji” na adres e-mail: jbokszczanin@nifc.pl w terminie do 19 stycznia 2018 r. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Prosimy o uwzględnienie wśród nadesłanej dokumentacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 (Dz.U. nr 133 poz. 883)”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik ds. obsługi kancelarii

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2018-01-04

Ważne do: 2018-01-12

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracownik ds. obsługi kancelarii Data publikacji ogłoszenia: 20.12.2017 r. Termin składania ofert: do 12.01.2018 roku Warunki pracy na stanowisku:
Ogłoszenie: Pracownik ds. obsługi kancelarii Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik ds. obsługi kancelarii

 

 • Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo
 • Wymiar – pełny wymiar czasu pracy
 • Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem
 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej – samodzielne stanowisko

Opis stanowiska pracy:

Do zadań wykonywanych na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. przyjmowanie, rejestracja, rozdział i dystrybuowanie korespondencji wpływającej
  do Muzeum;
 2. przygotowanie do wysyłki i wysyłka korespondencji Muzeum;
 3. nadzór nad procedurą postępowania z fakturami i rachunkami wpływającymi do Muzeum, do momentu przyjęcia ich do realizacji do Działu Finansowego;
 4. prowadzenie centralnego rejestru umów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych;
 6. udzielanie informacji i kierowanie ruchem interesantów Muzeum;
 7. prowadzenie rejestru podróży służbowych pracowników Muzeum i wprowadzanie druków delegacji w obieg zgodnie z przepisami wewnętrznymi;
 8. organizacja podróży służbowych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
 9. obsługa spotkań, narad, konferencji;
 10. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 11. sporządzanie pism oraz materiałów bieżących i koordynacja zadań zleconych
  przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora;
 12. ścisła współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi przy sporządzaniu różnego rodzaju zestawień i sprawozdań z działalności Muzeum;
 13. prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 14. wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym przygotowanie wniosków
  o wyrażenie zgody na udzielnie zamówienia, którego wartość nie przekracza 30.000 Euro, zbieranie ofert itp., zgodnie z wewnętrznym regulaminem Muzeum;
 15. aktualizacja bazy adresowej Muzeum;
 16. obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu;
 • skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • poczucie odpowiedzialności i chęć do pracy;
 • umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich

 

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: zarządzania, administracji, prawa)
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym,
 • ukończone kursy archiwalne I i II stopnia,
 • doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Rekrutacja

Proces rekrutacji będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Od kandydatów oczekujemy:

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

 

Ogłoszenie jest aktualne: od dnia 20.12.2017 r. do 12.01.2018 r.

 

Dokumenty należy dostarczyć w kopercie z napisem: „Pracownik ds. obsługi kancelariiosobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

 

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 30 dni od zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik ds. administracyjnych

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2018-01-04

Ważne do: 2018-01-12

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracownik ds. administracyjnych Data publikacji ogłoszenia: 20.12.2017 r. Termin składania ofert: do 12.01.2018 roku Warunki pracy na stanowisku:
Ogłoszenie: Pracownik ds. administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik ds. administracyjnych

 

 • Rodzaj umowy – umowa o pracę
 • Wymiar – pełny wymiar czasu pracy
 • Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Organizacji Imprez Muzeum Miasta Łodzi

Opis stanowiska pracy:

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku pracy odpowiedzialna będzie przede wszystkim za wynajem wnętrz i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Izraela Poznańskiego.

Do zadań wykonywanych na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie spotkań z klientami, prezentacja obiektu, przygotowywanie ofert wynajmu wnętrz i ogrodu, finalizowanie współpracy,
 2. Przygotowanie dokumentacji wynajmu wnętrz i ogrodu w Muzeum zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynajmu wnętrz w Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Izraela Poznańskiego oraz przypałacowego ogrodu,
 3. Współpraca z wszystkimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Muzeum przy planowaniu i organizacji wydarzeń związanych z działalnością instytucji,
 4. Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu informacji oraz dokumentów;
 5. Terminowe przygotowanie i koordynacja kalendarium obejmującego wynajem wnętrz i ogrodu oraz wydarzenia muzealne;
 6. Planowanie obsługi niezbędnej do zabezpieczenia wydarzenia podczas wynajmu wnętrz i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi, przy współpracy z Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego;
 7. Organizowanie pracy opiekunów ekspozycji w zakresie opracowywania: bieżącego harmonogramu pracy, planu urlopów, oraz przygotowywania wniosków urlopowych do zatwierdzenia przez Kierownika Działu oraz rozliczanie czasu pracy opiekunów ekspozycji;
 8. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa ekspozycji muzealnych w godzinach ich udostępniania;
 9. Sporządzanie umów cywilno-prawnych, porozumień o współpracy itp. dokumentów, na podstawie otrzymanych wniosków;
 10. Prowadzenie ewidencji gruntów, środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 11. Przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu;
 • skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • poczucie odpowiedzialności i chęć do pracy;
 • umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: administracji, prawa, zarządzania lub ekonomii)
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych.

 

Rekrutacja

Proces rekrutacji będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Od kandydatów oczekujemy:

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

 

Ogłoszenie jest aktualne: od dnia 20.12.2017 r. do 12.01.2018 r.

 

Dokumenty należy dostarczyć w kopercie z napisem: „Pracownik ds. administracyjnych” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

 

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 30 dni od zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referendarz w Wydziale Orzecznictwa

Poszukuje: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-15

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Referendarz
w Wydziale Orzecznictwa w Departamencie Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Ogłoszenie: Referendarz w Wydziale Orzecznictwa Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referendarz w Wydziale Orzecznictwa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze.
- Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu.
-Wyjazdy służbowe (przesłuchania stron, świadków postępowań)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego).
- Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe.
- Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.
-Delegacje służbowe (krajowe 1-2 dniowe).

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych ,uprawnień kombatanckich, świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej w pierwszej instancji w trybie zwykłym oraz w trybach nadzwyczajnych
prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu w przedmiocie weryfikacji uprawnień kombatanckich nabytych w b. ZBoWiD w pierwszej instancji w trybie zwykłym oraz w trybach nadzwyczajnych
rozpatrywanie spraw należących do właściwości Urzędu z ustawy o emeryturach i rentach z FUS
wydawanie lub przygotowywanie projektów orzeczeń administracyjnych w celu rozstrzygnięcia sprawy
dokonywanie czynności dowodowych poza siedzibą Urzędu
informowanie (telefonicznie lub bezpośrednio) uczestników postępowań o stanie faktycznym i prawnym rozpoznawanych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub historyczne
znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne
znajomość przepisów ustaw:
z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
umiejętność kierowania tokiem postępowania administracyjnego
znajomość historii Polski i Europy XX wieku, w szczególności historii II wojny światowej i okresu powojennego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski w stopniu komunikatywnym)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2018
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa
Z dopiskiem "referendarz DSE2-2”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

OGŁOSZENIE NA ZASTĘPSTWO.

Proponowane wynagrodzenie około 2800 wynagrodzenie zasadnicze brutto
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Informacje pod nr tel 22 661 86 84, 22 661 86 77 lub e-mail: teresa.murawska@kombatanci.gov.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy specjalista ds. nadzoru instytucji w obszarze teatru

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-10

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Starszy specjalista ds. nadzoru instytucji w obszarze teatru
w Wydziale ds. Nadzoru nad Instytucjami Artystycznymi, Departament Narodowych Instytucji Kultury

Ogłoszenie: Starszy specjalista ds. nadzoru instytucji w obszarze teatru Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy specjalista ds. nadzoru instytucji w obszarze teatru

WARUNKI PRACY

- budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym na pierwszym piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu, w razie potrzeby poza siedzibą urzędu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

ZAKRES ZADAŃ

Realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej nad nadzorowanymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających z ich organizowania lub współprowadzenia przez Ministra;
Opracowywanie i opiniowanie sprawozdań merytorycznych oraz projektów działalności instytucji kultury w celu realizacji zadań wynikających z nadzoru Ministra nad instytucjami podległymi;
Rozpartywanie i opiniowanie pod względem merytorycznym wniosków i pism dotyczących teatru i przedsięwzięć kulturalnych w celu realizacji spraw nadsyłanych przez instytucje, organizacje społeczne oraz osoby prywatne;
Opiniowanie wniosków i wnioskowanie o nadanie resortowych odznaczeń i nagród, przygotowywanie projektów listów gratulacyjnych oraz innych pism okolicznościowych przedstawicieli ministerstwa w celu odpowiedniego uhonorowania artystów, instytucji i wydarzeń kulturalnych, w tym współpraca ze związkami i stowarzyszeniami w dziedzinie teatru, w celu ustalenia formy uhonorowania dorobku twórczego;
Bieżące monitorowanie życia kulturalnego, szczególnie wydarzeń w obszarze teatru oraz udział w ważnych wydarzeniach w celu zdobywania wiedzy merytorycznej i reprezentowania MKiDN;
Opiniowanie i przygotowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie kompetencji DIK w celu dostosowania ich do potrzeb środowiska oraz obywateli;
Opiniowanie projektów zmian w przepisach prawnych w obszarze dotyczącym instytucji kultury w obszarze Wydziału, w celu usprawniania ich funkcjonowania;
Współpraca przy obsłudze, działającej przy Ministrze KiDN Rady do spraw Instytucji Artystycznych w celu wsparcia realizacji zadań organu pomocniczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe
staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej
Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń kulturalnych w Polsce;
Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
Kompetencje: rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja (pisemna/werbalna), dobra organizacja pracy.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe w dziedzinie teatru lub kulturoznawstwa
doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w pracy w instytucji kultury
znajomość języka angielskiego na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10.01.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Podawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wróć do wyników

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny specjalista ds. projektów międzynarodowych

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-11

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Główny specjalista ds. projektów międzynarodowych
w Wydziale ds. europejskich i projektów międzynarodowych, Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Ogłoszenie: Główny specjalista ds. projektów międzynarodowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny specjalista ds. projektów międzynarodowych

WARUNKI PRACY

- wejście główne do budynku od strony ul. Tamka przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym na parterze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu w razie potrzeby poza siedzibą urzędu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Częste wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.

ZAKRES ZADAŃ

Udział w zamykaniu programów finansowanych z Mechanizmów Finansowych na lata 2009-2014 (w tym uczestnictwo w kontrolach i audytach, jakim poddawany jest Opertor Programu oraz pracach związanych z opracowaniem raportu końcowego) w celu realizacji zadań nałożonych na MKiDN jako Operatora Programu;a
Udział w przygotowywaniu i opiniowaniu dokumentów związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w obszarze kultury w celu realizacji zadań nałożnych na MKiDN jako IP dla PO IiŚ 2014-2020;
Udział w procesie oceny i wyboru projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Promesa MKiDN (w tym udział w procedurze odwoławczej) w celu realizacji zadań nałożonych na MKiDN jako IP dla PO IiŚ 2014-2020;
Udział w negocjacjach związanych z nowym okresem programowania MF EOG i NMF na lata 2015-2021 oraz programowaniu wsparcia (przygotowywanie propozycji programu oraz dokumentów wykonawczych) w celu zapewnienia możliwości finansowania projektów z zakresu;
Informowanie o możliwościach wsparcia kultury przy udziale środków europejskich oraz udostępnianie informacji o programach z tego obszaru w celu promowania funduszy europejskich;
Archiwizacja dokumentacji w celu zapewnienia dostępu do archiwalnych dokumentów;
Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną w celu właściwego realizowania zadań zleconych przez przełożonych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną w celu właściwego realizowania zadań Departamentu;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy związanej z funduszami europejskimi
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
Znajomość prawa krajowego i unijnego, związanego z polityką regionalną UE; znajomość dokumentów programowych, procedur, regulacji i zasad wdrażania polityki regionalnej UE i Mechanizmów Finansowych; znajomość ustawy o finansach publicznych, pzp; znajomość ustawy o służbie cywilnej;
Kompetencje: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów, współpraca, komunikacja, kreatywność.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Przeszkolenie w zakresie funduszy europejskich;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl;
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie funduszy europejskich;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 11.01.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Podawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy specjalista do spraw: analitycznych, koncepcyjnych i programowych

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-11

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Starszy specjalista ds. analitycznych, koncepcyjnych i programowych
w Wydziale ds. Polityki Pamięci, Departament Dziedzictwa Kulturowego

Ogłoszenie: Starszy specjalista do spraw: analitycznych, koncepcyjnych i programowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy specjalista do spraw: analitycznych, koncepcyjnych i programowych

WARUNKI PRACY

- budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym na drugim piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

ZAKRES ZADAŃ

Obsługuje sprawozdawczość i rozliczenia projektów realizowanych w ramach programów wieloletnich w zakresie polityki pamięci, w tym realizuje zadania z zakresu nadzoru finansowego nad projektami instytucji podległych i nadzorowanych przez MKiDN w celu zapewnienia sprawnej realizacji programów;
Obsługuje sprawozdawczość i rozliczenia projektów realizowanych przez ministrów, wojewodów i urzędy centralne w ramach programów wieloletnich w zakresie polityki pamięci, w tym zdania z zakresu nadzoru finansowego nad tymi projektami oraz procedurę uruchamiania rezerwy celowej w celu zapewnienia sprawnej realizacji programów;
Wspiera realizację działań MKiDN w zakresie polityki pamięci poprzez opracowywanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych;
Opiniuje i współpracuje w opracowywaniu sprawozdań z realizacji projektów przygotowywanych przez instytucje podległe i nadzorowane w celu zapewnienia koordynacji prowadzonej polityki pamięci;
Opracowuje projekty zmian w dokumentach programowych, w tym w zakresie finansowym, do przekazania innym komórkom Ministerstwa i innym resortom w celu zapewnienia prawidowej realizacji projektów;
Przygotowuje zamówienia publiczne w zakresie zadań Wydziału związanych z polityką pamięci, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektów;
Współpracuje w przygotowywaniu listów i przemówień dotyczących obchodów w celu realizacji zadań w zakresie podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
Przygotowuje spotkania i posiedzenia związane z obchodami w celu zapewnienia sprawnej realizacji programów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o służbie cywilnej, znajomość zasad tworzenia budżetów oraz sprawozdań budżetowych;
Kompetencje: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, gotowość do rowoju zawodowego, myślenie analitczne, skuteczna komunikacja;
Znajomość obsługi programu Excel
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: w pracy przy obsłudze i rozliczaniu projektów
Szkolenie z rachunkowości, szkolenie z zamówień publicznych, szkolenie związane z rozliczeniami projektów finansowanych z dotacji lub środków unijnych;
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl;
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 11.01.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Podawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy specjalista ds. obsługi Programu Kultura ludowa i tradycyjna

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-05

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Starszy specjalista ds. obsługi Programu Kultura ludowa i tradycyjna
w Wydziale ds. nadzoru nad instytucjami kultury i koordynacji projektów kulturalnych

Ogłoszenie: Starszy specjalista ds. obsługi Programu Kultura ludowa i tradycyjna Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy specjalista ds. obsługi Programu Kultura ludowa i tradycyjna

WARUNKI PRACY

- budynek nieprzystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym na pierwszym piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

ZAKRES ZADAŃ

Rejestracja i formalna analiza nadsyłanych wniosków oraz przygotowywanie dokumentów związanych z obsługą Programu w celu realizacji założeń programu Ministra Kultura ludowa i tradycyjna oraz prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami Programu w celu poinformowania ich o decyzjach;
Przygotowywanie we współpracy z Departamentem Finansowym MKiDN dokumentacji wymaganej do podpisania umów: analiza formalna i merytoryczna aplikacji składanych przez beneficjentów w celu właściwej realizacji celów i założeń programu Ministra Kultura ludowa i tradycyjna;
Analiza nadsyłanych sprawozdań i opiniowanie próśb o aneksy do umów w celu właściwego i efektywnego dysponowania środkami finansowymi w ramach programu Ministra;
Udzielanie pomocy i porad osobom oraz instytucjom zainteresowanym aplikowaniem do programu w celu właściwej realizacji celów i założeń programu Ministra Kultura ludowa i tradycyjna;
Przygotowywanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji określającej procedury dotyczące Programu w celu właściwej realizacji procedur związanych z obsługą programu;
Przygotowywanie zestawień i analiz dotyczących Programu w celu monitorowania stanu realizacji zadań oraz dokonywania analizy ich efektywności w celu właściwego i efektywnego dysponowania środkami finansowymi w ramach programu Ministra;
Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta), SZPON (System Zarządzania Programami Ministra) od strony merytorycznej - w szczególności formularzy elektronicznych, wymaganych informacji w celu sprawnej realizacji procedur związanych z obsługą programu Ministra;
Współdziałanie w pracach Wydziału w zakresie inicjowania zmian dotyczących funkcjonowania programów Ministra w celu sprawnej realizacji procedur związanych z obsługą programu Ministra.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w pracy w obszarze kultury lub przy realizacji czy obsłudze projektów kulturalnych
Znajomość: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o służbie cywilnej, zasad funkcjonowania programów Ministra
Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w tym biegła znajomość Excela
Kompetencje: rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych, rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja – werbalna i pisemna, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe humanistyczne
doświadczenie zawodowe: w pracy w administracji publicznej
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 05.01.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Podawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284, rekrutacja@mkidn.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik obsługi widza

Poszukuje: Muzeum Azji i Pacyfiku

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-12

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 28 grudnia 2017 r. ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik obsługi widza
(Dział Projektów Kulturalnych i Promocji)

Zakres obowiązków:

– obsługa kasy fiskalnej i systemu rezerwacji biletów
– zamówienia towaru i poszerzanie oferty sklepu muzealnego
– przygotowanie umów komisowych
– współpraca z Działem Księgowości, rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
– kontakt ze zwiedzającymi – udzielanie podstawowych informacji o Muzeum, aktualnych wystawach i wydarzeniach
– udział w realizacji innych zadań Działu Projektów Kulturalnych i Promocji
– pomoc przy organizacji imprez muzealnych
– obsługa e-sklepu
– kontrola frekwencji

Oferujemy:

– umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
– możliwość rozwoju zawodowego

Wymagania:

– wykształcenie średnie lub wyższe
– znajomość j. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym
– umiejętność obsługi kasy fiskalnej
– dyspozycyjność – praca także weekendy
– sprawna obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

– zainteresowanie kulturami regionu Azji i Pacyfiku
– znajomość innych języków obcych
– znajomość programu iKsoris

Wymagane dokumenty:

– CV
– list motywacyjny
– kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie
– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014, 1182 j.t.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Dokumenty należy składać drogą mailową (sekretariat@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r, podając w tytule maila nazwę stanowiska, na które Państwo aplikują.

Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci na powyższe stanowiska. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji. W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik ds. administracyjnych

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-12

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik ds. administracyjnych

Osoba zatrudniona na oferowanym stanowisku pracy odpowiedzialna będzie przede wszystkim za wynajem wnętrz i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Izraela Poznańskiego.

Do zadań wykonywanych na tym stanowisku będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie spotkań z klientami, prezentacja obiektu, przygotowywanie ofert wynajmu wnętrz i ogrodu, finalizowanie współpracy,
2. Przygotowanie dokumentacji wynajmu wnętrz i ogrodu w Muzeum zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynajmu wnętrz w Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Izraela Poznańskiego oraz przypałacowego ogrodu,
3. Współpraca z wszystkimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Muzeum przy planowaniu i organizacji wydarzeń związanych z działalnością instytucji,
4. Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu informacji oraz dokumentów;
5. Terminowe przygotowanie i koordynacja kalendarium obejmującego wynajem wnętrz i ogrodu oraz wydarzenia muzealne;
6. Planowanie obsługi niezbędnej do zabezpieczenia wydarzenia podczas wynajmu wnętrz i ogrodu w Muzeum Miasta Łodzi, przy współpracy z Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego;
7. Organizowanie pracy opiekunów ekspozycji w zakresie opracowywania: bieżącego harmonogramu pracy, planu urlopów, oraz przygotowywania wniosków urlopowych do zatwierdzenia przez Kierownika Działu oraz rozliczanie czasu pracy opiekunów ekspozycji;
8. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa ekspozycji muzealnych w godzinach ich udostępniania;
9. Sporządzanie umów cywilno-prawnych, porozumień o współpracy itp. dokumentów, na podstawie otrzymanych wniosków;
10. Prowadzenie ewidencji gruntów, środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych;
11. Przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa.

Ogłoszenie: Pracownik ds. administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik ds. administracyjnych

Warunki pracy na stanowisku:

Rodzaj umowy – umowa o pracę
Wymiar – pełny wymiar czasu pracy
Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Organizacji Imprez Muzeum Miasta Łodzi

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym;
- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
- dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
- dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu;
- skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu pracy;
- wysoka kultura osobista;
- zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
- poczucie odpowiedzialności i chęć do pracy;
- umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: administracji, prawa, zarządzania lub ekonomii)
- doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych.

Rekrutacja:

Proces rekrutacji będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej.

Od kandydatów oczekujemy:

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
- list motywacyjny;
- życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Ogłoszenie jest aktualne do 12.01.2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć w kopercie z napisem: „Pracownik ds. administracyjnych” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 30 dni od zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik ds. obsługi kancelarii

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-12

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik ds. obsługi kancelarii

Do zadań wykonywanych na tym stanowisku będzie należało m.in.:

1. przyjmowanie, rejestracja, rozdział i dystrybuowanie korespondencji wpływającej do Muzeum;
2. przygotowanie do wysyłki i wysyłka korespondencji Muzeum;
3. nadzór nad procedurą postępowania z fakturami i rachunkami wpływającymi do Muzeum, do momentu przyjęcia ich do realizacji do Działu Finansowego;
4. prowadzenie centralnego rejestru umów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych;
6. udzielanie informacji i kierowanie ruchem interesantów Muzeum;
7. prowadzenie rejestru podróży służbowych pracowników Muzeum i wprowadzanie druków delegacji w obieg zgodnie z przepisami wewnętrznymi;
8. organizacja podróży służbowych Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
9. obsługa spotkań, narad, konferencji;
10. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
11. sporządzanie pism oraz materiałów bieżących i koordynacja zadań zleconych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora;
12. ścisła współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi przy sporządzaniu różnego rodzaju zestawień i sprawozdań z działalności Muzeum;
13. prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
14. wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym przygotowanie wniosków o wyrażenie zgody na udzielnie zamówienia, którego wartość nie przekracza 30. 000 Euro, zbieranie ofert itp., zgodnie z wewnętrznym regulaminem Muzeum;
15. aktualizacja bazy adresowej Muzeum;
16. obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych.

 

 

Ogłoszenie: Pracownik ds. obsługi kancelarii Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik ds. obsługi kancelarii

Warunki pracy na stanowisku:

• Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo
• Wymiar – pełny wymiar czasu pracy
• Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem
• Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
• Miejsce w strukturze organizacyjnej – samodzielne stanowisko

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym;
• znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
• dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
• dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu;
• skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu pracy;
• wysoka kultura osobista;
• zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
• poczucie odpowiedzialności i chęć do pracy;
• umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich

Mile widziane:

• wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunków: zarządzania, administracji, prawa)
• doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym,
• ukończone kursy archiwalne I i II stopnia,
• doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych;
• znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Rekrutacja:

Proces rekrutacji będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej.

Od kandydatów oczekujemy:

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
• list motywacyjny;
• życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Ogłoszenie jest aktualne do 12.01.2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć w kopercie z napisem: „Pracownik ds. obsługi kancelarii” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 30 dni od zakończenia procedury naboru, po tym czasie zostaną zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalist(k)a ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Emigracji

Na terenie: Gdynia

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-10

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalisty ds. edukacji

Wymiar pracy: etat (40 godzin tygodniowo)

Podstawowe obowiązki:

 • Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych
 • Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym utrzymywanie kontaktów z placówkami oświatowymi
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań edukacyjnych
 • Przygotowywanie tekstów i publikacji edukacyjnych
 • Realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem
 • Wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, animacja kultury lub pokrewne
Doświadczenie w samodzielnej organizacji, kreacji oraz koordynacji projektów edukacyjnych lub kulturalnych
Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży
Doświadczenie w pozyskiwaniu środków, przygotowywaniu oraz koordynowaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną
Umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji
Podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury
Kreatywność, nieszablonowe myślenie
Umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość
Umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu

Dodatkowo mile widziane będą:
Znajomość nowych trendów w edukacji,
Zainteresowanie problematyką będącej przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys /CV/
 • list motywacyjny
 • propozycja działania edukacyjnego dla młodzieży w wieku 13 – 15 lat związanego z problematyką współczesnych ruchów migracyjnych wraz z budżetem (do 10.000 zł), dołączona w formie papierowej [wyłącznie do celów procesu rekrutacji]
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: specjalisty ds. edukacji. ".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystentka – sekretarka

Poszukuje: Muzeum Współczesne Wrocław

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-26

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko:
Asystentka–sekretarka

Zakres obowiązków:

Prowadzenie sekretariatu:

- Obsługa korespondencji przychodzącej do firmy i wychodzącej - przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdzielanie, wysyłanie korespondencji
- Obsługa firmowej poczty elektronicznej,
- Redagowanie pism wraz z ich tłumaczeniem,
- Tworzenie prezentacji i zestawień na potrzeby przełożonego,
- Drukowanie, kopiowanie, faksowanie i kompletowanie dokumentów,
- Archiwizacja dokumentów,
- Zbieranie danych, ich analiza, raportowanie.

Reprezentowanie firmy:

- Przyjmowanie interesantów (z zewnątrz i z wewnątrz firmy),
- Odbieranie telefonów, przyjmowanie i łączenie rozmów,
- Organizacja zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych przełożonego,
- Serwowanie poczęstunku dla gości firmy, organizacja cateringu.

Wsparcie przełożonego:

- Prowadzenie terminarza spotkań i zadań przełożonego,
- Umawianie i organizacja spotkań przełożonego, zebrań i konferencji,
- Organizacja wyjazdów służbowych przełożonego (rezerwacja biletów lotniczych, rezerwacja hoteli itp.),
- Sporządzanie raportów, zestawień, analiz i protokołów na potrzeby przełożonego,
- Przygotowywanie dokumentów i materiałów dla przełożonego.

Pozostałe zadania związane z prowadzeniem biura:

- Zaopatrywanie biura w materiały biurowe,
- Zaopatrywanie biura w artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna),
- Dbałość o porządek w biurze i gabinecie przełożonego.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe,
- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- Znajomość języków obcych: język angielski – biegle w mowie i w piśmie, drugi język w stopniu komunikatywnym,
- Umiejętność posługiwania się najważniejszymi urządzeniami biurowymi,
- Doskonała znajomość komputerowych pakietów biurowych,
- Umiejętność redagowania pism i szybkiego pisania na klawiaturze,
- Zdolności organizacyjne i interpersonalne
- Zdolność logicznego myślenia oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
- Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
- Dobra organizacja pracy,
- Terminowość,
- Komunikatywność,
- Wysoka kultura osobista,
- Sumienność,
- Dokładność.

Oferujemy:

- Stabilne warunki zatrudnienia,
- Pracę w pełnym wymiarze godzin,
- Umowę o pracę.

Wymagane dokumenty:

- CV
- List motywacyjny

Aplikacje należy składać do dnia 26.01.2018 roku:

- osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a)
lub
- pocztą elektroniczną na adres:
praca@muzeumwspolczesne.pl
lub
- pocztą na adres:
Muzeum Współczesne Wrocław
Pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-15

Zakres obowiązków:

- monitorowanie rynku funduszy unijnych, Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wszystkich innych instytucji finansujących instytucje kultury
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami Muzeum finansującymi projekty
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków UE oraz z Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- monitorowanie złożonych wniosków do momentu uzyskania dofinansowania oraz ich realizacja
- opracowanie niezbędnych dokumentów projektowych, raportów i sprawozdań
- organizacja pracy Zespołu i nadzór nad realizacją powierzonych zadań

Ogłoszenie: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Oczekujemy:

- min. 3 lat pracy na podobnym stanowisku
- znajomości rynku funduszy UE
- znajomości technik projektowania i zarządzania projektami
- biegłej znajomość języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem)
- umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel)
- wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, europeistyki lub politologii
- samodzielności i dobrej organizacji pracy
- wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia
- konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty
- wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych

Oferujemy:

- umowę o pracę
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
- możliwość uczestnictwa w kursach językowych
- ciekawą pracę w prestiżowej Instytucji
- prywatną opiekę medyczną

Aplikację w formie CV oraz listu motywacyjnego proszę kierować na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.01.2018 r.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W składanej aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zmianami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Budowlany

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-15

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownik budowlany

Opis stanowiska:

- montaż ścianek gipsowo-kartonowych,
- uzupełnienia i kładzenie nowych tynków oraz wylewek z zapraw,
- malowanie powierzchni ścian i sufitów,
- szpachlowanie,
- wykonywanie prac wykończeniowych,
- murowanie,
- układanie glazury,
- naprawa drobnych usterek budowlanych,
- montaż i wymiana stolarki budowlanej.

Wymagania:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- praktyczna znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
- wykształcenie kierunkowe - mile widziane,
- odpowiedzialność, rzetelność, terminowość i samodzielność,
- umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

- zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- prywatną opiekę medyczną.

Aplikację w formie CV oraz listu motywacyjnego proszę kierować na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.01.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W składanej aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zmianami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Rzemieślnik

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Na terenie: Toruń

Data ogłoszenia: 2017-12-29

Ważne do: 2018-01-12

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko rzemieślnika

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres czynności na stanowisku:

a) Czynny udział w montażu wystaw

b) Wykonywanie prac monterskich przy instalacji elektrycznej w zakresie posiadanych uprawnień SEP

c) Kontrolowanie, regulowanie i utrzymywanie w stanie ruchu instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wentylacji mechanicznej

d) Prowadzenie ewidencji kontroli stanu instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wentylacji mechanicznej

Wymagania:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) wymagane wykształcenie w zakresie obsługi sieci i urządzeń  (zawodowe, średnie) ,

d) uprawnienia SEP

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

f) dyspozycyjność ,

g) obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

Dokumenty, które należy złożyć:

a) życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b) podanie o przyjęcie do pracy,

c) kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e) kserokopie świadectw pracy,

f) kserokopie posiadanych uprawnień

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 12.01.2018 r. do godz. 12.00.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik obsługi widza

Poszukuje: Muzeum Azji i Pacyfilku

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-12-28

Ważne do: 2018-01-11

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 28 grudnia 2017 r. ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik obsługi widza
(Dział Projektów Kulturalnych i Promocji)

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w dniu 28 grudnia 2017 r. ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik obsługi widza
(Dział Projektów Kulturalnych i Promocji)

Zakres obowiązków:
– obsługa kasy fiskalnej i systemu rezerwacji biletów
– zamówienia towaru i poszerzanie oferty sklepu muzealnego
– przygotowanie umów komisowych
– współpraca z Działem Księgowości, rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
– kontakt ze zwiedzającymi – udzielanie podstawowych informacji o Muzeum, aktualnych wystawach i wydarzeniach
– udział w realizacji innych zadań Działu Projektów Kulturalnych i Promocji
– pomoc przy organizacji imprez muzealnych
– obsługa e-sklepu
– kontrola frekwencji

Oferujemy:
– umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
– możliwość rozwoju zawodowego

Wymagania:
– wykształcenie średnie lub wyższe
– znajomość j. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym
– umiejętność obsługi kasy fiskalnej
– dyspozycyjność – praca także weekendy
– sprawna obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:
– zainteresowanie kulturami regionu Azji i Pacyfiku
– znajomość innych języków obcych
– znajomość programu iKsoris

Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz ewentualne doświadczenie
– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014, 1182 j.t.” Bez tego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Dokumenty należy składać drogą mailową (sekretariat@muzeumazji.pl) lub pocztą na adres 00-403 Warszawa ul. Solec 24 w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r, podając w tytule maila nazwę stanowiska, na które Państwo aplikują.

Po zapoznaniu się przez komisję ds. rekrutacji z dokumentami aplikacyjnymi zostaną wyłonieni kandydaci na powyższe stanowiska. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez specjalistę ds. pracowniczych przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze rekrutacji. W okresie, o którym mowa powyżej, kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Muzeum nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy dokumenty kandydatów są protokolarnie niszczone przez specjalistę ds. pracowniczych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konserwator papieru

Poszukuje: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Na terenie: całej Polski

Data ogłoszenia: 2017-11-07

Ważne do: 2018-02-28

Dyrektor MNZP w Przemyślu ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego lub konserwatora w Dziale Konserwacji.

 

Charakterystyka prac:
• planowanie i kosztorysowanie prac realizowanych w dziale
• prowadzenie i nadzór nad pracami konserwatorskimi i renowacyjnymi
• sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej
• nadzór konserwatorski nad realizacją prac renowacyjnych i konserwatorsko –budowlanych w Muzeum.
• koordynacja przygotowania i składania wniosków aplikacyjnych o fundusze zewnętrzne na konserwację zbiorów
• udział w pracach związanych z przygotowaniem specyfikacji przetargowych dotyczących konserwacji zbiorów
• zamawianie i sporządzanie opinii konserwatorskich
• opiniowanie pod względem konserwatorskim możliwości udostępnienia obiektów podmiotom zewnętrznym.
• prowadzenie szkoleń okresowych pracowników muzeum w zakresie profilaktyki konserwatorskiej.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe z dziedziny konserwacji zabytków
• umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu
• znajomość języka obcego
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
• dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku
(możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki, zdolność do wykonywania pracy na wysokości).
Mile widziane:
• doświadczenie w zawodzie konserwatora dzieł sztuki
• znajomość specyfiki pracy w muzeum
Warunki pracy:
• umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
• miejsce pracy – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Wymagane dokumenty:
• CV
• list motywacyjny
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Berka Joselewicza 1, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl. Berka Joselewicza 1 sekretariat@mnzp.pl (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystenta konserwatorskiego/ konserwatora.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system