Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Starszy konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2019-05-17

Ważne do: 2019-06-21

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Starszy konserwator zabytków, w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę, liczba kandydatów do wyłonienia:
1 osoba

I. Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
3. udokumentowane uprawnienia,
4. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki.
5. minimum 6 lat stażu pracy.

dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

mile widziane:
1. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
2. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
3. szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów jak: metal, papier, media współczesne,
4. znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
5. znajomość języka niemieckiego,
6. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.
II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:
podstawowe zadania:
1. nadzór nad zespołem pracowników pracowni konserwatorskiej w porozumieniu z kierownikiem Działu Obiektów i Zabytków Ruchomych,
2. konserwacja i restauracja muzealiów (m.in. metal, szkło, ceramika, materiały organiczne w tym drewno, obiekty łączone z kilku materiałów),
3. konserwacja i restauracja muzealiów, budownictwa drewnianego oraz meblarstwa,
4. konserwacja prewencyjna,
5. wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
6. prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
7. kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
8. przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
9. nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad ich przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem,
10. przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.

III. Korzyści dla potencjalnego pracownika:
1. Przyjazna atmosfera w pracy,
2. możliwość awansu i rozwoju osobistego,
3. umowa o pracę,
4. praca wolna od rutyny,
5. stabilna pozycja firmy na rynku ( sfera budżetowa).
IV. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
Załączniki:
- kwestionariusz osobowy pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów,
ul. Parkowa 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: starszy konserwator zabytków” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2019 r.
Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Załączniki do pobrania pod linkiem http://www.bip.muzeumgpe-chorzow.pl/

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Grafik

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2019-05-14

Ważne do: 2019-05-31

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
zatrudni
GRAFIKA W DZIALE WYSTAWIENNICZYM

Opis stanowiska:

Projektowanie graficzne w Dziale Wystawienniczym Państwowego Muzeum na Majdanku:

- projektowanie wystaw i materiałów informacyjnych Muzeum, skład wydawnictw,

- udział w pracach nad korektą i adiustacją wystaw i wydawnictw,

- koordynacja prac związanych z realizacją wystaw (od projektowania do aranżacji) oraz pełnym procesem wydawniczym,

- prowadzenie dokumentacji finansowej i administracyjnej w zakresie realizowanych zadań,

- udział w bieżących zadaniach Działu Wystawienniczego,

- współpraca z innymi działami Muzeum nad działaniami towarzyszącymi wystawom i wydawnictwom (lekcje muzealne, warsztaty, spotkania, promocje itp.).

 

Wymagania:

- doświadczenie w realizacji profesjonalnych projektów graficznych print i digital,

- bardzo dobra znajomość pakietu Adobe (głównie InDesign, Photoshop, Ilustrator),

- praktyczne umiejętności z zakresu projektowania wystaw, komunikacji wizualnej, składu książek, technik drukarskich, podstawowych zasad edytorskich, przygotowania materiałów do druku,

- samodzielność, odpowiedzialność, terminowość,

- komunikatywność oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole.

 

Mile widziane:

- zainteresowanie historią II wojny światowej,

- znajomość języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym lub wyższym,

- doświadczenie w projektowaniu stron internetowych i ich programowaniu,

- doświadczenie w pracy w instytucji kultury,

- wykształcenie z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa lub pokrewnych kierunków.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- pakiet świadczeń socjalnych,

- dodatkowy urlop 14 dni.

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu, w terminie do 31.05.2019 r.

 

Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 05.06.2019 r.

 

Prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)

1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko grafika;

3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami).

5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w dziale księgowości i kadr

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-05-13

Ważne do: 2019-05-31

Celem muzeum jest prezentacja tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej i uczczenie pamięci tych, którzy wówczas żyli i cierpieli w getcie.

Ogłoszenie: Specjalista w dziale księgowości i kadr Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w dziale księgowości i kadr

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in. nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
2. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
3. Dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
4. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
5. Prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,
prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
7. Rozliczanie zaliczek pieniężnych,
8. Udzielanie i rozliczanie delegacji i wyjazdów służbowych, 9. Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
10. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,
11. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
12. udział w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obsługi finansowej.

Wymagania:

1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe (ekonomia), minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych w tym w instytucji kultury)
2. Bardzo dobra znajomość prawa pracy
3. Znajomość zagadnień księgowych
4. Dobra organizacja pracy własnej
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Sumienność, skrupulatność oraz duża samodzielność w działaniu
7. Warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP.

Oferujemy:

1. Umowę o pracę na pełny etat
2. Możliwość podwyższania kwalifikacji
3. Pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 31 maja 2019 na adres: kzelazowska@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KADRY_KSIEGOWOSC

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w dziale księgowości i kadr

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-05-13

Ważne do: 2019-05-31

Celem Muzeum Getta Warszawskiego jest prezentacja tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej i uczczenie pamięci tych, którzy wówczas żyli i cierpieli w getcie.

Ogłoszenie: Specjalista w dziale księgowości i kadr Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w dziale księgowości i kadr

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in. nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
2. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
3. Dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
4. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
5. Prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,
prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
7. Rozliczanie zaliczek pieniężnych,
8. Udzielanie i rozliczanie delegacji i wyjazdów służbowych, 9. Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
10. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,
11. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
12. udział w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obsługi finansowej.

Wymagania:

1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe (ekonomia), minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych w tym w instytucji kultury)
2. Bardzo dobra znajomość prawa pracy
3. Znajomość zagadnień księgowych
4. Dobra organizacja pracy własnej
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Sumienność, skrupulatność oraz duża samodzielność w działaniu
7. Warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP.

Oferujemy:

1. Umowę o pracę na pełny etat
2. Możliwość podwyższania kwalifikacji
3. Pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik Muzealny

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa

Data ogłoszenia: 2019-05-10

Ważne do: 2019-05-21

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Przewodnik Muzealny

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej
Umowa o pracę na 3/4 etatu, na czas określony,
planowany termin zatrudnienia: od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).

Wymagania:

1) wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, filologia),
ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa, turystyki, anglistyki oraz pedagogiki,
2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
3) posługiwanie się poprawną polszczyzną,
4) znajomość tematyki poruszanej w Muzeum.
5) znajomość standardów obsługi klienta,
6) komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre,
7) dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Do obowiązków Przewodnika muzealnego będzie należało:

1) oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,
2) kompleksowa informacja turystyczna dotycząca Muzeum i okolicznych destynacji turystycznych,
3) dystrybucja biletów, wydawnictw i materiałów promocyjnych, przy współpracy z Dozorcą,
4) obsługa fiskalna zwiedzających w sytuacjach tego wymagających,
5) współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego,
6) obsługa imprez i wydarzeń kulturalnych. w tym przede wszystkim pilnowanie porządku podczas imprezy, informowanie zwiedzających o programie imprezy, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
7) ewidencja ruchu turystycznego i prowadzenie statystyk w porozumieniu ze Starszym Dozorcą oraz Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
8) dbałość o stan techniczny i estetyczny ekspozycji przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, Pracownikiem technicznym i Dozorcą,
9) współdziałanie ze Specjalista ds. Obsługi sekretariatu, Kierownikiem Działu Dokumentacji
i Upowszechniania oraz Dozorcą w zakresie regulowania ruchu turystycznego w Muzeum,
10) współdziałanie z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania w zakresie inicjatyw związanych z ekspozycją,
11) przestrzeganie przepisów określonych w regulaminie zwiedzania Muzeum oraz w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Muzeum w sprawie zabezpieczenia i kontroli ekspozycji muzealnej;
12) dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających i ekspozycji,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, także pod presją czasu,
- przejawianie inicjatywy,
- skrupulatność,
- konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Przewodnika muzealnego przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21.05.2019 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl,

Kontakt w sprawie oferty:
Barbara Kwaśniak
17 783 76 22

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Na terenie: cała Polska

Data ogłoszenia: 2019-05-10

Ważne do: 2019-05-23

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ogłasza nabór na stanowisko pracy:Opiekun ekspozycji

1. Wymagania :

 wykształcenie minimum średnie
 mile widziane wykształcenie kierunkowe – historia, marynarka wojenna
 obsługa komputera
 mile widziana obsługa kasy fiskalnej
 komunikatywność, kreatywność
 znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 samodzielność, dyspozycyjność
 wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 obowiązkowość, dokładność, zaangażowanie w pracę, chęć podejmowania wyzwań, pozytywne nastawienie na realizowanie ciekawych projektów

2. Podstawowe obowiązki

 oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających po wystawach muzealnych,
 pełnienie dyżurów merytorycznych na wystawach muzealnych,
 udzielanie osobom zainteresowanym informacji o eksponowanych na wystawach zabytkach,
 współpraca przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych: konferencji, sesji naukowych, spektakli historycznych, podróży studyjnych itp.
 dbanie o czystość ekspozycji muzealnych,
 obsługa kasy fiskalnej – sprzedaż biletów oraz wydawnictw,
 w czasie udostępniania wystawy czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów, estetyką ekspozycji, przestrzeganiem regulaminu przez zwiedzających,
 wykonywanie różnych prac przy urządzaniu lub rozbudowie wystaw zgodnie z charakterem zajmowanego stanowiska.
 wykonywanie drobnych prac naprawczych i malarskich pod nadzorem przełożonego lub konserwatora
 wykonywanie innych prac wynikających z bieżących potrzeb muzeum, zgodnie z charakterem zajmowanego stanowiska, zleconych przez bezpośredniego przełożonego, dyrektora lub zastępującą go osobę.

3. Wymagane dokumenty:

 życiorys (CV)
 list motywacyjny
 mile widziane referencje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, pokój 101 w godzinach od 8.00 do 15.30 lub pocztą elektroniczną na adres : muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl w terminie do 23.05.2019 r. z dopiskiem : “Dotyczy naboru na stanowisko: Opiekun ekspozycji”.

Dokumenty, które napłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg. Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kasjer muzealny

Poszukuje: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Na terenie: Koszalin

Data ogłoszenia: 2019-05-08

Ważne do: 2019-05-21

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko w Oddziale: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. STANOWISKO PRACY:  Kasjer muzealny – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie Miejsce pracy: Koszalin treść ogłoszenia: ogłoszenie07.05.2019  
 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • wykształcenie minimum średnie;
 • biegła obsługa kasy fiskalnej i znajomość zasad rozliczeń finansowych;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoka kultura osobista;
 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.
 1. WARUNKI PRACY:
 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70. ; 75-903 Koszalin;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w celu zastępstwa;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji;
  

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • obsługa informacyjna klientów;
 • sprzedaż biletów i pamiątek;
 • terminowe i dokładne wypełnianie obowiązującej dokumentacji organizacyjno – obsługowej;
 • dbanie o utrzymanie porządku na stanowisku pracy;
 • kontrola ważności biletów muzeum;
 • rozliczanie zasobów magazynowych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 5 i 6 mogą być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kasjer muzealny.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2019 r.

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do godz. 15.30 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„Nabór na wolne stanowisko:   Kasjer muzealny Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie”
 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie- decyduje data wpływu
  do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w przypadku dokumentów składanych pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie będą rozpatrywane;
 2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 3. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1  w dniu 22 maja  2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 1 czerwca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum – Beata Jaraszek tel. 261-519-467

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-05-07

Ważne do: 2019-05-15

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni

asystenta ekspozycji

Nazwa stanowiska: Asystent ekspozycji

Dział: Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: AE/DOPiOI/MŚ/5

Wymagania

Wymagane:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego i/lub niemieckiego;
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną;
 • zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki, wydarzeniami kulturalnymi;
 • znajomość standardów obsługi klienta;
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Pożądane:

 • znajomość gwary śląskiej lub języka migowego;
 • doświadczenie przewodnickie.

Obowiązki na stanowisku pracy

 • sprawna, miła, profesjonalna obsługa gości Muzeum;
 • dbanie o wizerunek Muzeum.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 15 maja 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym
w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: AE/DOPiOI/MŚ

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca: MOCAK Bookstore

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-05-07

Ważne do: 2019-05-10

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko sprzedawca-kasjer w MOCAK Bookstore.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • bezpośrednia obsługa klienta (kasa) również w języku angielskim;
 • realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, monitorowanie wysyłek;
 • dbanie o dobrą prezencję i estetykę miejsca;
 • obsługa dostaw nowych towarów;
 • tworzenie krótkich tekstów marketingowych dotyczących towarów sprzedawanych w księgarni;
 • reprezentowanie Muzeum na targach branżowych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • wymiar zatrudnienia – pełny etat;
 • czas pracy – system równoważnego czasu pracy;
 • miejsce pracy – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
 • rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony na zastępstwo;
 • wynagrodzenie zasadnicze od 2800 PLN do 3000 PLN brutto

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie o wykształceniu lub kopie dokumentów je potwierdzających;
 • podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust 5. (klauzula w wersji edytowalnej dostępna na stronie ogłoszenia >>).

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia pracodawcy do wglądu oryginałów świadectwa pracy potwierdzających staż pracy i dyplomów potwierdzających wykształcenie.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzedawcy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków lub pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: Bookstore) do 10 maja 2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne), o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych osobowych wskazanych przez kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum pod adresem www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent w dziale inwentaryzaci i dokumentacji muzealnej

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Na terenie: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Data ogłoszenia: 2019-04-30

Ważne do: 2019-05-15

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko referenta w dziale dokumentacji muzealnej: Rodzaj umowy:             na czas określony do dnia 31.12.2019 r. Wymiar czasu pracy:     pełny etat
Ogłoszenie: Referent w dziale inwentaryzaci i dokumentacji muzealnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent w dziale inwentaryzaci i dokumentacji muzealnej

1. Zakres czynności na stanowisku:

 • obsługa urządzeń do skanowania i digitalizacji zbiorów (w tym skanera 3D, skanera dziełowego,  zautomatyzowane studio do fotografii  i animacji 360o ),
 • skanowanie wyznaczonych obiektów,
 • przetwarzanie pozyskanych plików cyfrowych w programach graficznych oraz ich archiwizowanie,
 • wykonywanie fotografii obiektów podlegających digitalizacji.

 2. Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie fotografii i multimediów,
 • preferowane doświadczenie związane z fotografowaniem,
 • preferowane doświadczenie przy obsłudze urządzeń do digitalizacji i komputerów (różnego rodzaju skanery, obsługa programów do przetwarzania plików cyfrowych itp.)
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
 • obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność

3.  Dokumenty, które należy złożyć:

 • życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 15.05.2019 r. godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu mogą być przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogłoszenie o zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Na terenie: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Data ogłoszenia: 2019-04-30

Ważne do: 2019-05-13

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na trzy stanowiska pomocnika muzealnego: Rodzaj umowy:               na czas nieobecności pracowników Wymiar czasu pracy:        pełny etat
Ogłoszenie: Ogłoszenie o zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Ogłoszenie o zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego

 

1. Zakres czynności na stanowisku:

 • dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,
 • wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m; w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,
 • pomoc w montażu i demontażu wystaw,
 • obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00,
 • obsługa kasy po przyuczeniu,
 • informowanie zwiedzających o ofercie Muzeum.

2.Wymagania:

 • preferowane wykształcenie średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
 • znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,
 • dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1),
 • obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność

3.Dokumenty, które należy złożyć:

 • życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 13.05.2019 r. godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu mogą być przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system