Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

specjalista ds. obsługi klienta

Poszukuje: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2019-11-16

Ważne do: 2019-12-01

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT jest miejską instytucją kultury, która w swoich działaniach łączy turystykę, historię, edukację i animację społeczną.

Centrum Turystyki Kulturowej Trakt zarządza Bramą Poznania - pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa i Traktem Królewsko-Cesarskim - miejskim szlakiem turystycznym. Wykorzystując naszą wiedzę, umiejętności i pasje pragniemy w nietuzinkowy sposób przybliżyć historię Poznania, okolic i początków polskiej państwowości zarówno mieszkańcom jak i turystom. Chcemy pokazać, że miasto to żywy organizm i tylko od nas zależy, jak o niego zadbamy i jak wykorzystamy możliwości, które nam daje. Mamy okazję czerpać z dorobku kultury oraz tę kulturę współtworzyć, kształtować umiejętności społeczne, rozbudzać entuzjazm do zdobywania wiedzy i aktywnego uczestnictwa w życiu Poznania.

Ogłoszenie: specjalista ds. obsługi klienta Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. obsługi klienta

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Instytucja Kultury Miasta Poznania

poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Brama Poznania ICHOT

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres obowiązków:
• budowanie pozytywnej relacji z klientem;
• udzielanie klientom informacji o ofercie Centrum Turystki Kulturowej TRAKT, a w szczególności o ofercie Bramy Poznania, a także o innych atrakcjach turystycznych;
• sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum, w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych, prowadzenie rezerwacji wizyt grupowych;
• oprowadzanie grup po ekspozycji, w tym grup szkolnych oraz grup o szczególnych potrzebach;
• opieka na ekspozycją stałą Bramy Poznania;
• obsługa dodatkowych wydarzeń takich jak wernisaże, konferencje, spotkania i imprezy plenerowe organizowane przez Centrum;
• obsługa szatni oraz wydawanie audioprzewodników.

Wymagania:
• wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe;
• doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
• dyspozycyjność w wybrane weekendy i święta oraz przy wieczornych wydarzeniach;
• umiejętność pracy w zespole;
• łatwość nawiązywania kontaktu z klientem.

Mile widziane:
• znajomość jednego z wymienionych języków: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, czeski, rosyjski lub ukraiński, w stopniu pozwalającym na swobodną konwersację z klientem;
• zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Poznania,
• doświadczenie przewodnickie,
• umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali.

Wymagane dokumenty:
• CV
• List motywacyjny

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
• elastyczny grafik,
• spotkania integracyjne,
• praca w ciekawym miejscu (nowoczesny budynek, w otoczeniu przyrody nad rzeką Cybiną)

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać pod adresem:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]trakt.poznan.pl, w terminie do 1 grudnia 2019 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aby aplikacja wzięła udział w rekrutacji w zgłoszeniu należy dopisać poniższą klauzulę zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod[at]trakt.poznan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji/okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Konsekwencją przetwarzania Pani/Pana danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / Specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2019-11-12

Ważne do: 2019-11-25

MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.    Nazwa stanowiska pracy: asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

Rodzaj umowy: umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (możliwe również w soboty i niedziele)

Termin składania dokumentów: 25 listopada 2019 r. godz. 16.00

Ogłoszenie: Asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / Specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / Specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

2. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, archeologia, polonistyka, pedagogika, ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa i turystyki).
2. Znajomość historii XVIII w., w szczególności tematyki, którą zajmuje się muzeum.
3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji kulturalnej i historycznej dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych lub w oprowadzaniu zwiedzających po wystawach i obsłudze ruchu turystycznego (w szczególności grup szkolnych).
4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
5. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Doskonała organizacja czasu i pracy.
Uwaga: jeśli wykształcenie kandydata nie spełni warunków zatrudnienia na stanowisku asystent zgodnie z art. 32 a ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. z 2019 r. poz. 917, może zostać zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. edukacji i obsługi zwiedzających.

3. Wymagania dodatkowe:

1. Gotowość do poszerzania wiedzy historycznej i podnoszenia kwalifikacji.
2. Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i dostosowany do odbiorcy.
3. Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, obsłudze turystów lub organizowaniu wydarzeń kulturalnych.
4. Doświadczenie w obszarze edukacji z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii, w szczególności w muzeach i innych instytucjach kultury.
5. Certyfikat z języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
6. Uprawnienia pedagogiczne będą dodatkowym atutem.
7. Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
8. Odporność na stres w związku z działaniem pod presją czasu.
9. Odpowiedzialność.
10. Kreatywność, inicjatywa i operatywność.
11. Umiejętność pracy w zespole.
12. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Udział w tworzeniu i aktualizacji oferty edukacyjnej muzeum, w szczególności skierowanej do dzieci, młodzieży i grup szkolnych.
2. Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji stałej, wystawach czasowych, zabytkowym parku oraz objaśnianie zbiorów z uwzględnieniem stopnia zainteresowania i przygotowania poszczególnych grup.
3. Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.
4. Prace związane z planowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkania, warsztaty, lekcje, wykłady, projekcje filmów).
5. Udzielanie informacji o ofercie muzeum.
6. Przygotowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych.
7. Opracowywanie merytoryczne materiałów edukacyjnych.
8. Współpraca i utrzymywanie stałych relacji ze szkołami, domami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum w obszarze edukacji i obsługi zwiedzających.
9. Planowanie i realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych.
10. Wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej z działalności edukacyjnej Muzeum.
11. Współpraca z innymi pracownikami w zakresie promocji działalności Muzeum, opracowywanie informacji o prowadzonych wydarzeniach i projektach dla celów promocyjnych.
12. Realizacja projektów edukacyjnych (w cykli lekcji muzealnych, konkursów, warsztatów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w oparciu o tematykę, którą zajmuje się muzeum.
13. Organizowanie frekwencji w muzeum przez współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie turystyki, promocji i kultury, zarówno w Polsce jak i zagranicą.
14. Czynne włączanie się w realizację zadań merytorycznych realizowanych przez muzeum (w tym praca przy obsłudze wydarzeń kulturalnych), w zakresie wyznaczonym przez dyrektora.
15. Obsługa programu sprzedażowego i drukarki fiskalnej, w tym sprzedaż biletów (w razie potrzeby).
16. Przygotowywanie ofert dla turystów oraz ofert edukacyjnych.
17. Budowanie trwałych relacji z klientami.
18. Przygotowywanie informacji i rozsyłanie do mediów materiałów informacyjnych o ofercie edukacyjnej i wydarzeniach organizowanych przez muzeum.
19. Dbanie o ekspozycje muzealne, nadzór nad eksponatami, a także sprzętem na salach wystawowych.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w biurze Muzeum (przy ul. Pułaskiego 24) przy komputerze oraz na terenie zespołu pałacowo-parkowego (sale wystaw stałych i czasowych, Centrum Edukacyjno-Muzealne, park). Możliwość wyjazdów do szkół i innych instytucji. Możliwa również praca w godzinach popołudniowych oraz w czasie weekendów (zgodnie z uzgodnionym harmonogramem).

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających”, w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. godz. 16.00 pod adresem: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
• Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660
• e-mail:odo.muzuem@kancelaria-elaw.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Inne informacje

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

więcej informacji na stronie: 

https://www.nbip.pl/muzeumpulaski/?n_id=79&id=94 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

starszy księgowy

Poszukuje: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Na terenie: Dęblin

Data ogłoszenia: 2019-11-05

Ważne do: 2019-11-18

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1. ; 08-530 Dęblin.

STANOWISKO PRACY:
Starszy księgowy
w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) obywatelstwo polskie;
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe drugiego stopnia (studia magisterskie);
5) udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku księgowym;
6) znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych
w zakresie związanym z prowadzeniem księgowości;
7) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
8) znajomość obsługi programu „Symfonia-FK” i „Symfonia Środki Trwałe”.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
2) umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce;
3) samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
4) wysoka kultura osobista;
5) dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
6) znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

3. WARUNKI PRACY:
1) miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1. ; 08-530 Dęblin;
2) zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
3) czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w godzinach od 7.30.00 do 15.30;
4) obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze;
5) rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości; ustawy o finansach publicznych oraz przepisami prawa podatkowego;
2) klasyfikowanie wydatków zgodnie z przyjętym planem finansowym;
3) analiza wydatkowania środków finansowych w oparciu o plan finansowy;
4) rozliczanie przydzielonych dotacji budżetowych;
5) kontrola prawidłowości rozliczeń gotówkowych (nadzór i kontrola nad pracą kasjerek muzealnych);
6) weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym (wystawianie not korygujących);
7) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;
8) dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych (faktury zakupy, sprzedaży, polecenia wyjazdu służbowego, listy płac, PK, amortyzacja, raport kasowy, wyciągi bankowe);
9) obsługa bankowości elektronicznej;
10) prowadzenie ewidencji udzielonych zaliczek, sprawdzenie rozliczonych krajowych podróży służbowych;
11) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych;
12) weryfikacja i analiza rozrachunków z kontrahentami, uzgadnianie sald
z kontrahentami;
13) sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Rb-N, Rb-Z );
14) sporządzanie deklaracji podatkowych VAT , PCC ( współpraca z US );
15) prowadzenie rejestru umów oraz sprawowanie nadzoru nad realizacja umów;
16) prace nad przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat - analiza kont oraz udział w badaniu sprawozdania);
17) dyżury na ekspozycji Muzeum.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
4) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6) podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
i liście motywacyjnym lub innych załączonych – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
8) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2020 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
9) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych

 

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) pod adresem: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko: Starszy księgowy w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.

1) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
2) Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
3) Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
4) Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 grudnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum – Beata Jaraszek tel. 261-519-467
email: kadry@muzeumsp.pl

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Rekrutacja na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Poszukuje: Prezydent Miasta Ostrołęki

Na terenie: Miasto Ostrołęka

Data ogłoszenia: 2019-11-04

Ważne do: 2019-12-02

Prezydenta Miasta Ostrołęki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony 4 lata.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych ma przypominać o niezwykłych Żołnierzach Polski Niepodległej, ma pokazywać ich drogę i bohaterstwo, ma przywracać ich polskiej pamięci, ale ma też wskazywać na najwyższe wartości, uczyć i edukować. Muzeum ma łączyć funkcję miejsca pamięci z nowoczesną, edukacyjną wystawą , której multimedialna forma ma angażować odbiorców.

 

Ogłoszenie: Rekrutacja na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Rekrutacja na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o konkursie na stanowisko dyrektora
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

 

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony 4 lata

 
Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Muzeum,

4) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z działalnością podstawową Muzeum bądź ekonomiczne lub prawnicze,

5) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,

6) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,

7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

1) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami kultury,

2) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w szczególności muzeów oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a także przepisów ustaw:

a) o samorządzie gminnym,

b) o samorządzie powiatowym,

c) prawo zamówień publicznych,

d) o finansach publicznych,

e) o ochronie danych osobowych,

3) znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,

4) znajomość języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Wymagania pożądane:

1) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną,

2) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

3) umiejętności interpersonalne,

4) kreatywność,

5) komunikatywność,

6) dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Muzeum:

1) dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum;

2) organizuje działalność Muzeum, w tym sprawuje nadzór nad przygotowaniem otwarcia wystawy stałej;

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Muzeum;

3) sporządza i przedstawia odpowiednim instytucjom, Ministrowi i Miastu, plany rzeczowo – finansowe, sprawozdania oraz wnioski inwestycyjne;

4) określa organizację wewnętrzną Muzeum nadając regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii organizatora, Ministra oraz opinii działających w niej organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców;

5) podejmuje decyzje w formie zarządzeń;

6) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Muzeum pracowników;

7) sprawuje kontrolę zarządczą w Muzeum;

8) odpowiada za tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

 
Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie pracy:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce ( w organizacji),

2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki),

3) autorski program realizacji zadań w zakresie beżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji),

4) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( zaświadczenia od obecnego pracodawcy),

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
zawodowe,

6) kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

7) oświadczenia kandydata (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki) :

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych
w Ostrołęce (w organizacji) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

e) o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych,

f) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

1) oświadczenie kandydata o znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw:
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych,
o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,

2) oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień związanych z projektami kulturalnymi
finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy
pozabudżetowych.

 
Informacje o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym instytucji kultury:

Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnienia dokumentów z p.o. Dyrektora Muzeum Panem Jerzym Kurstak pod numerem telefonu kom. 797509707.

 
Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) - nie otwierać” należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Ostrołęki (Plac gen. J. Bema 1) lub przesłać na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r.

 

Termin i miejsce wykonywania pracy:

Wyłoniony w konkursie Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) podejmie pracę po zakończeniu postępowania konkursowego oraz uzgodnieniu z właściwym Ministrem, a jako miejsce jej wykonywania wskazuje się Miasto Ostrołęka, ul. Traugutta 19.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrołęki oraz na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). Informacja
o wynikach naboru zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Prezydent Miasta Ostrołęki

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator/ka papieru, fotografii i skóry zabytkowej

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-10-31

Ważne do: 2019-11-12

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”

Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Ogłoszenie: Konserwator/ka papieru, fotografii i skóry zabytkowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator/ka papieru, fotografii i skóry zabytkowej

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Konserwator/ka papieru, fotografii i skóry zabytkowej
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DZB/SAK

Opis stanowiska
Poszukujemy pracownika do Działu Zbiorów na stanowisko konserwatora zbiorów muzealnych i archiwalnych.
Naszą muzealną kolekcję budujemy od 2006 roku, pozyskując obiekty przez zakup oraz w ramach Programów Zbierania Pamiątek w Polsce i w Izraelu. Posiadamy bogaty i zróżnicowany zbiór ponad dwunastu tysięcy muzealiów i archiwaliów związanych z dziedzictwem żydowskim. Naszym zadaniem jest zapewnienie zbiorom prawidłowych i bezpiecznych warunków przechowywania, ich inwentaryzacja, konserwacja, digitalizacja oraz opracowanie naukowe.
Jeśli podzielasz naszą pasję do pracy ze zbiorami muzealnymi, cenisz sobie bezpośredni kontakt z ludźmi i chcesz rozwinąć zawodowe doświadczenie w pracy w Muzeum, to czekamy na Twoją aplikację.

Podstawowe obowiązki:
• samodzielne prowadzenie prac konserwatorskich i badań w pracowni konserwatorskiej Muzeum;
• sporządzanie programów prac konserwatorskich zbiorów i przygotowywanie harmonogramu prac;
• opracowanie konserwatorskich wytycznych dotyczących zbiorów wypożyczanych, przechowywanych i eksponowanych;
• prowadzenie dokumentacji prac konserwatorskich w Inwentarzu Elektronicznym Zbiorów;
• przygotowanie zbiorów do ekspozycji, użyczenia, digitalizacji, filmowania i/lub innego udostępnienia;
• zapewnienie odpowiednich warunków przenoszenia, eksponowania i przechowywania zbiorów, w tym monitorowanie warunków klimatycznych;
• koordynacja prawidłowego przygotowywania gablot i elementów wystawienniczych dla zbiorów;
• okresowa kontrola stanu zachowania wszystkich zbiorów, znajdujących się w muzeum;
• prowadzenie dokumentacji stanu zachowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• zgłaszanie zapotrzebowania na wykonanie badań specjalistycznych w zewnętrznych laboratoriach;
• kontrola zaopatrzenia i prowadzenie ewidencji środków chemicznych i materiałów wykorzystywanych w pracowni konserwatorskiej.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe kierunkowe, tj. konserwacja dzieł sztuki, specjalizacja papier, fotografia i skóra zabytkowa;
• minimum 2-letnie doświadczenie w konserwacji zbiorów na podłożu papierowym;
• minimum 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu planów konserwatorskich;
• znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów;
• znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej;
• znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa;
bardzo dobra znajomośc języka angielskiego;
• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
• samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania;
• dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Mile widziane:
• znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych;
• znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów;
• wiedza dot. przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów.

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• nowoczesne miejsce pracy w atrakcyjnej lokalizacji.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 12.11.2019
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DZB/SAK

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kurator/ka Zbiorów

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-10-31

Ważne do: 2019-11-12

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”

Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. 

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Kurator/ka Zbiorów

Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DZB/KZ

Podstawowe obowiązki:
• opracowywanie katalogu naukowego zbiorów Muzeum w zakresie wyznaczonej części kolekcji;
• identyfikacja i pozyskiwanie nowych obiektów zgodnie z przyjętą strategią, standardem pozyskiwania zbiorów i wyznaczoną częścią kolekcji, a w szczególności:
- pozyskiwanie nowych obiektów;
- wydawanie rekomendacji i ekspertyz;
- monitorowanie rynku sztuki (aukcji, katalogów aukcyjnych) pod kątem zakupu obiektów lub przeszukiwanie zbiorów muzealnych (instytucji kultury w Polsce i na świecie);
- nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie kontaktów pomocnych w rozbudowie kolekcji Muzeum (ze środowiskami muzealników i kolekcjonerów prywatnych);
- inicjowanie projektów na rzecz rozwoju kolekcji Muzeum;
• udostępnianie zbiorów i wykonywanie kwerend na wewnętrzne potrzeby Muzeum oraz dla podmiotów zewnętrznych;
• wydawanie opinii w zakresie użyczania obiektów oraz programów konserwatorskich;
• nadzór merytoryczny nad obiektami na wystawie stałej, w tym eksperckie konsultacje/weryfikacja opisów obiektów znajdujących się na ekspozycji lub w kolekcji Muzeum;
• współpraca z darczyńcami i sprzedawcami na potrzeby opracowania naukowego zbiorów, w tym realizacja wywiadów historii mówionej;
• współtworzenie kartoteki darczyńców;
• przygotowywanie opracowań merytorycznych zbiorów na potrzeby projektów, programów badawczych i wystawienniczych oraz publikacji poświęconych zbiorom (w tym popularyzatorskich);
• udział w pracach związanych z realizacją programu wystaw czasowych, działalności naukowej i badawczej Muzeum;
• opracowywanie i realizacja projektów upowszechniających zbiory: programu publikacji, prezentacji i wykładów oraz innych działań z zakresu oświaty i popularyzacji zbiorów.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe na poziomie magistra nauk humanistycznych (preferowane kierunki: historia o specjalności XIX i XX wiek, historia sztuki, kulturoznawstwo, judaistyka);
• rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego w opracowywaniu zbiorów muzealnych lub archiwalnych na stanowisku asystenta, adiunkta, kustosza lub archiwisty;
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
• bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Office, w szczególności Excel.
• umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania;
• dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
• zdolność adaptacyjna, otwartość na nowe wyzwania;
• motywacja do rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie nowych doświadczeń;
• wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (otwartość, komunikatywność).
Mile widziane:
• bibliografia w formie artykułów, opisów katalogowych (również on-line) związanych z wiedzą o historii i kulturze Żydów;
• doświadczenie w obsłudze systemów elektronicznej ewidencji muzealiów lub archiwaliów;
• wykształcenie specjalistyczne podyplomowe w zakresie muzealnictwa lub archiwistyki;
• znajomość przepisów prawa muzealnego i archiwalnego;
• znajomość drugiego języka do wyboru: j. hebrajski, jidysz, niemiecki, rosyjski lub francuski.

Oferujemy:
• umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 12.11.2019.
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DZB/KZ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Poszukuje: Prezydent Miasta Poznania

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-10-30

Ważne do: 2019-11-15

PREZYDENT MIASTA POZNANIA OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria. Kryteria niezbędne: 1) wykształcenie wyższe magisterskie; 2) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą lub nauką; 3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą; 4) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; 5) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej; 6) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;  
Ogłoszenie: dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Kryteria dodatkowe:

1)    wykształcenie w dziedzinie związanej z działalnością statutową Muzeum (np. historia, muzealnictwo, kulturoznawstwo, konserwacja zabytków, wojskowość);

2)    doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum;

3)    znajomość przynajmniej jednego języka obcego;

4)    ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;

5)    ukończone podyplomowe studia menadżera kultury.

2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości;

2) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);

3) życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/ naukowych itp.) wraz z ewentualnymi rekomendacjami (do 10 stron A4);

4) pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (zwany dalej programem funkcjonowania i rozwoju Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości) na okres minimum 4 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:

·         nawiązanie do misji i celów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023;

·         nawiązanie do struktury organizacyjnej Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości;

·         plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;

·         plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej oraz zasobów muzealnych,
(z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);

·         koncepcję gospodarowania zbiorami Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości  w ramach wystawy głównej i wystaw czasowych;

·         koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Dokument ten należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI”;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem);

6) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą lub nauką (zaświadczenia, świadectwa pracy itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem);

7) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem);

8) pendrive, zawierający skany wszystkich dokumentów przedkładanych przez kandydata w formacie .pdf lub .jpg.

3. Informacje o terminie i miejscu składania wniosku:

1) Oferty należy przesyłać na adres bądź składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, pok. 115, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydata.

2) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

3) Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Na terenie: Wygiełzów, gmina Babice, województwo małopolskie

Data ogłoszenia: 2019-10-25

Ważne do: 2019-11-15

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie: Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu

Opis stanowiska:

-kompleksowe przygotowywania postępowań oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego   zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zamówień udzielanych poza ustawę pzp do 30.00 EURO
-prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej (m.in. sporządzanie projektów SIWZ, ogłoszeń, protokołów   posiedzeń komisji przetargowych, odpowiedzi na pytania do SIWZ, korespondencji z wykonawcami)
-konsultowanie zakresu dokumentacji z poszczególnymi decydentami;
-udział w pracach Komisji Przetargowej;
-analiza złożonych ofert;
-przekazywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
-reprezentacja przed KIO i przygotowywanie dokumentów związanych z postępowaniami odwoławczymi;
-opiniowanie dopuszczalności wprowadzania zmian do umów o udzielenie zamówienia publicznego
-przygotowanie projektów umów dotyczących udzielanych zamówień,
-bieżące kontrolowanie i dokumentowanie wykonywanych zamówień
-prowadzenie inwestycji w Muzeum oraz rozliczanie projektów;

Od kandydatów oczekujemy:

-doskonałej znajomości przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
-minimum 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie   Zamawiającego;
-wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane kierunki: zamówienia publiczne, prawo i administracja,   ekonomia);
-umiejętności analitycznego myślenia
-znajomość ustawy o muzeach;
-komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole;
-obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office- w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie obowiązków

Oferujemy:

-zatrudnienie w państwowej instytucji kultury
-zatrudnienie w ramach umowy o pracę
-możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
-możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty:

Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kserokopia świadectw pracy ( jeśli takie posiada)lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego Stanowiska.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie .
Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zasady naboru:

Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00-14.30 do dnia 15.11.2019r. do godz. 14.00 na adres Muzeum-NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ul. Podzamcze 1 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych”.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.

Informacja o wyniku naboru kandydatów wyłonionych na stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Muzeum.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. administracji

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-10-25

Ważne do: 2019-11-30

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na  stanowisko specjalisty ds. administracji. Oczekujemy od kandydata:
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy biurowej;
 • Znajomości pakietu MS Office;
 • Dokładności, punktualności i samodzielności w działaniu;
 • Umiejętności organizacji pracy oraz rozwiniętych zdolności interpersonalnych;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2;
 • Posiadania prawa jazdy kategorii B.
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
 1. Bieżącą obsługę recepcji i centrali telefonicznej;
 2. Nadawanie, odbieranie przesyłek kurierskich i pocztowych;
 3. Wsparcie organizacyjne i administracyjne;
 4. Realizację zamówień w zakresie zaopatrzenia w artykuły biurowe, spożywcze i in.;
 5. Wykonywanie drobnych prac naprawczo-remontowych i konserwacyjnych;
 6. Prowadzenie samochodu służbowego.
  Kandydatom proponujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach.

 

 

Oczekujemy na  list motywacyjny oraz CV w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl lub pocztą na adres:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ul. Goraszewska 7

02-910 Warszawa z dopiskiem „rekrutacja.”

 

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Edukacji Muzealnej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-10-24

Ważne do: 2019-11-18

 

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko pracy w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa
 

Kierownik Działu Edukacji Muzealnej

 

Ogłoszenie: Kierownik Działu Edukacji Muzealnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Edukacji Muzealnej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·   tworzenie i realizacja strategii edukacji i upowszechniania wiedzy o zasobach Muzeum

·   przygotowywanie planów pracy Działu i ich realizacja

·   nadzór nad organizacją lekcji muzealnych i innych zajęć edukacyjnych oraz programów towarzyszących w siedzibie głównej i oddziałach Muzeum Warszawy

·   kierowanie i nadzór nad organizacją pracy, szkoleń, rozliczania grupy zewnętrznych edukatorów

·   ścisła współpraca z pozostałymi działami Muzeum w celu budowania spójnej merytorycznie i wizerunkowo oferty dla publiczności

·   przygotowywanie i nadzór nad kalendarzem wydarzeń edukacyjnych w Muzeum i oddziałach

·   tworzenie i realizacja programów towarzyszących wystawie głównej i wystawom czasowym

·   tworzenie i wdrażanie różnorodnej oferty edukacji i działań popularyzatorskich skierowanych do wszystkich grup społecznych i wiekowych

·   nadzór nad przygotowaniem i realizacją oferty dla osób z niepełnosprawnością oraz rozwiązań zwiększających dostępność oferty muzeum

·   nadzór nad przygotowaniem wydawnictw i gier edukacyjnych

·   nadzór nad organizowanymi konferencjami, warsztatami, wykładami i innymi działaniami dotyczącymi edukacji muzealnej i animacji kultury

·   współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej

·   stworzenie i nadzór nad działaniem centrum wolontariatu Muzeum Warszawy

·   kierowanie działalnością kina muzealnego

·   przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem budżetu Działu Edukacji

·   prowadzenie ewaluacji projektów i badań potrzeb użytkowników wraz ze sporządzaniem stosownych raportów dla przełożonego

·   nadzór i współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi za edukację w oddziałach MW

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                            

Miejsce pracy: Praca w budynku i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi, praca w pozycji wymuszonej, stanowisko decyzyjne – praca stresogenna

Wymagania niezbędne:
·   wykształcenie wyższe specjalistyczne związane z podstawową działalnością Muzeum lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe związane z działalnością podstawową Muzeum oraz dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeów

·   min. 4 lata stażu pracy

·   doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub zarządzaniu projektami

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·   znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe/ mile widziane:
·   znajomość języków obcych innych niż wymagany

·   umiejętność planowania i osiągania wyznaczonych celów

·   bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległym pracownikom

·   silna orientacja na cel i efektywność prowadzonych działań

·   znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku

·   umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, myślenie analityczne, umiejętność radzenia sobie ze stresem, samodzielność, sumienność

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

W pierwszym etapie należy przesłać  aplikację wraz z zarysem koncepcji funkcjonowania Działu Edukacji Muzeum Warszawy (nie więcej niż trzy strony maszynopisu). Nadesłane dokumenty poddane zostaną ocenie formalnej.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 18.11.2019 r., do godz. 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. KE_KED/2019”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 18.11.2019 r., do godz. 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. ksiegowości

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2019-10-21

Ważne do: 2019-11-08

Muzeum Górnośląskie przyjmie specjalistę ds. księgowości do pracy w Dziale Księgowości Górnośląskiego w Bytomiu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, podatki, ekonomia)
• znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, VAT
• doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane w instytucjach kultury
• umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office
• umiejętność obsługi programu FK (np. Probit)
• umiejętność rozliczania podatku VAT
• dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy,
• zaangażowanie w wykonywaną pracę
• wysoka kultura osobista
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu

Opis stanowiska:
• dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji księgowej, uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
• obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych,
• sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, uzgadnianie kont VAT, (w tym przygotowanie i kontrola miesięcznych deklaracji VAT)
• wystawianie faktur sprzedażowych i rozliczanie paragonów fiskalnych
• przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Muzeum
• obsługa elektronicznego systemu bankowego, przygotowywanie przelewów bankowych i ich księgowanie
• prowadzenie kasy gotówkowej
• kontrola należności, wystawianie not odsetkowych
• przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych
• potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku
• stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony)
• zatrudnienie na umowę o pracę
• pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego
• atrakcyjne warunki finansowe

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, CV wraz z danymi kontaktowymi) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 31 października 2019 r. (z dopiskiem „Kadry –księgowość”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Miejsce pracy: Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom. Liczy się data doręczenia.
Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
• Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
• e-mail:I iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Zastępca Dyrektora ds. Programowych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-10-21

Ważne do: 2019-11-15

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Zastępca Dyrektora ds. Programowych

Ogłoszenie: Zastępca Dyrektora ds. Programowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Zastępca Dyrektora ds. Programowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 
·          Opracowanie polityki programowej i badań naukowych

·          Opracowanie ,wspólnie z Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów i Głównym Konserwatorem Zbiorów polityki gromadzenia zbiorów Muzeum i rozwoju kolekcji

·          Opracowywanie, wspólnie z Dyrektorem ds. Komunikacji z Publicznością polityki wydawniczej

·          Opracowanie, wspólnie z Dyrektorem ds. Komunikacji z Publicznością i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów  polityki upowszechniania wiedzy o zasobach Muzeum, edukacji i rozwoju publiczności

·          Udział w opracowaniu pozostałych polityk Muzeum

·          Planowanie działalności programowego obszaru funkcjonowania Muzeum w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie

·          Nadzór nad opracowaniem zbiorów, realizacją prac badawczych, merytorycznym przygotowaniem wystaw i wydawnictw, udziałem podległych pracowników w realizacji programu edukacyjnego oraz organizacją pracy oddziałów muzealnych i Biblioteki

·          Zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania programowe oraz w ramach udzielonych pełnomocnictw

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4h, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi, decyzyjność, praca stresogenna.

Wymagania niezbędne:
·   wykształcenie wyższe specjalistyczne, np. historia, historia sztuki, muzealnictwo

·   min. 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Doświadczenie i kompetencje:
·   umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

·   umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom

·   umiejętność opracowania i wdrażania strategii i planów rozwoju Muzeum

·   doświadczenie w pracy przy wystawach muzealnych

·   doświadczenie na stanowisku kierowniczym

·   rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, skrupulatność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność

·  znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym - preferowane: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski

Rekrutacja:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na

rozmowie kwalifikacyjnej podczas, której kandydat poproszony będzie o krótką prezentację swojego dorobku/osiągnięć zawodowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 15.11.2019 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. ZDP_DZP/2019”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 15.11.2019 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent Muzealny

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2019-10-16

Ważne do: 2019-11-16

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta muzealnego w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·      planowanie, przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych, edukacyjnych,

artystycznych w zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi placówki w koordynacji  z innymi działami;

·      przygotowywanie i realizacja działań edukacyjnych:

·      prowadzenie strony internetowej instytucji, BIP i portali społecznościowych;

·      współpraca z placówkami kultury i oświaty oraz z mediami;

·      współpraca w zakresie działalności wydawniczej z innymi działami Muzeum;

·      dbanie o wizerunek i reklamę Muzeum;

·      poszukiwanie źródeł pozyskiwania środków finansowych do realizacji muzealnych projektów;

·      redagowanie i opracowywanie tekstów.

 

Wymagania niezbędne:

- ukończone studia magisterskie na kierunku muzycznym lub kierunku związanym ze                                                sztuką,

- umiejętność obsługi programów biurowych i graficznych (pakiet MS Office, Corel, itp.),

- umiejętność pracy w zespole,

- poczucie odpowiedzialności,

- kreatywność, komunikatywność, samodzielność i dobra organizacja pracy;

- umiejętność organizowania pracy sobie i innym,

- zdolności dydaktyczne,

- znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

 

Wymagania dodatkowe:

mile widziane doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury.

 

Warunki pracy:

- rodzaj umowy − umowa o pracę;

- wymiar czasu pracy − pełny etat;

- miejsce pracy: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

 

Oferujemy:

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;

- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;

- możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

- cv;

- list motywacyjny;

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,  ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,

tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89 , e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl

Dane osobowe kandydatów:

        I.      będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

      II.      nie będą udostępniane innym odbiorcom;

   III.      będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

    IV.      nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

        I.      dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;

    II.      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych

 

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2019 r.
z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Asystenta muzealnego w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów bez podania powodów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. sekretariatu

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-10-11

Ważne do: 2019-10-24

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa

Referent ds. sekretariatu
Biuro Muzeum

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·  obsługa sekretariatu, w tym m.in. odbieranie telefonów i poczty elektronicznej, obsługa urządzeń biurowych

·  wykonywanie prac administracyjno-biurowych, w tym przyjmowanie, segregowanie i dystrybuowanie korespondencji i dokumentów

·  prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji

·  umawianie, przygotowywanie, obsługa oraz protokołowanie spotkań i posiedzeń Dyrekcji

·  koordynacja oficjalnych wizyt

·  redagowanie i formatowanie pism wychodzących z sekretariatu

·  kompletowanie danych na potrzeby statystyk, sprawozdań, ankiet

·  sporządzanie prezentacji dot. działalności Muzeum

·  sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Muzeum

·  organizacja i rozliczanie podróży służbowych Dyrekcji

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                             

Miejsce pracy: : Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi. 

Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie średnie

·  język angielski w stopniu komunikatywnym

·  obsługa komputera: pakiet MS Office, Excel, PowerPoint, Internet

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·    wykształcenie wyższe

·    kursy, szkolenia sekretarskie

·    studia podyplomowe z zakresu administracji

·    odpowiedzialność

·    lojalność

·    umiejętność pracy w zespole

·    dobra organizacja pracy

·    wysoka kultura osobista

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”

·    podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. RdS_AAB/2019”

             

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

Poszukuje: Zarząd Województwa Pomorskiego

Na terenie: województwo pomorskie

Data ogłoszenia: 2019-10-09

Ważne do: 2019-11-12

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

(Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk)

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku
(Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk)

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata:
1. udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny);
2. udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym
w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną,
naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym.

II. Umiejętności i kompetencje, jakie ma posiadać kandydat:
1. doświadczenie zawodowe związane z działalnością muzealną lub pracą związaną
z ochroną dziedzictwa kulturowego;
2. doświadczenie w zarządzaniu instytucjami i/lub zespołami ludzkimi.

III. Preferuje się kandydatów posiadających:
1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum;
2. udokumentowane kwalifikacje uzyskane w toku studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów;
3. stopnie i tytuły naukowe w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum;
4. międzynarodowe kontakty w świecie muzealnym;
5. znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
6. kwalifikacje zgodne z profilem działalności muzeum;
7. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, muzeów oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego;
9. znajomość przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, zagadnień
z zakresu finansów publicznych i prawa pracy;
10. umiejętności organizatorskie oraz pozyskiwania sponsorów;
11. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Głównym zadaniem dyrektora MNG będzie kierowanie całokształtem działalności instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Narodowego w Gdańsku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 422/XXI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowe w Gdańsku zawartej w Warszawie dnia 23 października 2005 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Pomorskim (wraz z aneksami) oraz programu jej działania.

V. Wymagane dokumenty:
1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku, zawierające podstawowe dane osobowe, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e-mail/numer telefonu, a w przypadku dostarczenia dodatkowo danych innych niż wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w ofercie;
2. życiorys ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych
w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo ze wskazaniem co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów
z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
3. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum (do 10 stron), opracowany na okres co najmniej pięciu lat, zawierający:
1) wskazanie linii rozwoju Muzeum, w tym koncepcji wystawienniczej i badawczej, szczególnie rozwoju Oddziału Sztuki Dawnej z wykorzystaniem potencjału posiadanych zbiorów, w tym Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga oraz Oddziału Sztuki Nowoczesnej z uwzględnieniem Muzeum Sztuki Współczesnej NOMUS;
2) założenia organizacyjne obejmujące strukturę organizacyjną i podział kompetencji kadry zarządczej, z uwzględnieniem stanowisk zastępców dyrektora (§ 12 ust. 3 Statutu Muzeum);
3) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji
i środki zewnętrzne;
4. jednostronicowe streszczenie programu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wraz ze zgodą na jego upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu;
5. kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia
z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.);
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440);
7. oświadczenie o znajomości zakazów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1393 z późn. zm.) – informacje na temat ww. zakazów można uzyskać na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce „jednostki organizacyjne – oferty pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych” (przy powyższym ogłoszeniu);
8. do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.
Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu. Uchybienia i braki w ofertach będą rozpatrywane zgodnie z art. 16 ust. 10 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

VI. Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), dot. warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum, a także ogólne informacje na temat jego działalności udostępniają pracownicy Departamentu Kultury UMWP: Renata Wierzchołowska – sprawy merytoryczne (tel. 58 326 82 84) i Magdalena Wonerska – sprawy finansowe (tel. 58 326 82 88). Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Muzeum (tel. 58 301 68 04 lub 58 301 70 61 w. 229).
2. Korespondencja z kandydatami prowadzona będzie przy uwzględnieniu danych kontaktowych przez nich wskazanych.
3. Kandydat ma prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Nie otwierać - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku”, podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi prosimy kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kultury
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury UMWP (Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58).

Oferty muszą wpłynąć do dnia 12 listopada 2019 roku (wtorek), do godziny 15.45.

Uwaga: dotyczy ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego!

Termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego – do dnia
17 grudnia 2019 roku.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie powołany
na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.

VII. Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości
Dochowanie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, tj. podanie do publicznej wiadomości informacji
o zamiarze ogłoszenia konkursu na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż artystyczna, nie było możliwe, z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie weszło w życie na mniej niż cztery miesiące przed zakończeniem pełnienia funkcji przez dotychczasowego dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Załączniki - oświadczenia i informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem https://www.bip.pomorskie.eu/a,62286,ogloszenie-3319.html 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Poszukuje: Prezydent Miasta Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2019-09-30

Ważne do: 2019-11-15

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
D Y R E K T O R A
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4
na czas określony – cztery lata

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:

1. wykształcenie wyższe;
2. udokumentowany minimum 3-letni staż pracy w instytucjach lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną lub naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną lub 3-letnia praktyka w realizacji projektów z zakresu kultury, nauki, ochrony dziedzictwa narodowego;
3. niekaralność.

II. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający następujące kwalifikacje:
1. ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania lub w jednej z dziedzin związanych z przedmiotem działania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
2. dorobek naukowy lub artystyczny w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum;
3. znajomość zasad i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz finansów publicznych;
4. doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych;
5. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;
6. znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;
7. dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
8. opinie/rekomendacje/referencje.

III. Zadania realizowane przez Dyrektora:
1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej Muzeum;
2. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum;
3. przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum;
5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.

IV. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:
1. pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
2. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na lata 2020 – 2023, zawierający m.in.:
1) wizję działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającą jej cele statutowe, strukturę organizacyjną oraz posiadaną infrastrukturę;
2) plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych;
3) program działalności merytorycznej na lata 2020-2023;
4) program współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej z dołączoną fotografią;
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
5. kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, w tym minimum 3-letni staż pracy w instytucjach lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną lub naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną lub 3-letnią praktykę w realizacji projektów z zakresu kultury, nauki, ochrony dziedzictwa narodowego;
6. oświadczenie, że kandydat:
1) korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
3) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późń. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) na potrzeby postępowania konkursowego;
5) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1.
7. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
8. kopie dokumentów kandydat powinien poświadczyć własnoręcznie wraz z datą za zgodność
z oryginałem na każdej stronie dokumentu, pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;
9. strony złożonych przez kandydata dokumentów powinny być ponumerowane.

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

V. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Biuro Kultury Bydgoskiej Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz
lub składać osobiście w sekretariacie Biura.
w terminie do 15 listopada 2019 roku w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – nie otwierać”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie będą zwracane.
Celem umożliwienia kontaktu Urzędu z uczestnikiem konkursu przed otwarciem ofert, wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej uczestnika na kopercie.

VI. Informacje dodatkowe:
1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Bydgoszczy powoła Komisję Konkursową;
2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1) I etap    - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
2) II etap  - rozmowa kwalifikacyjna;
3. o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: e-mailowo lub telefonicznie;
4. przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu;
5. przewidywany termin rozpatrzenia ofert: do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do Biura Kultury Bydgoskiej, Urzędu Miasta Bydgoszczy w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 52 58 58 902 lub 52 58 58 189, lub email: bkb@um.bydgoszcz.pl, o udostępnienie informacji dotyczących konkursu oraz danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji;
7. o rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Poszukuje: Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-09-27

Ważne do: 2019-10-31

 Zarząd Województwa Dolnośląskiegoogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28,         58-500 Jelenia Góra  
 1. Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:
formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym;
 • minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.),
 • terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.
 1. Umiejętności i kompetencje kandydata:
1)  doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, 2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, muzealnictwa, 3)  umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu, 4)  znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach, 5) znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.  
Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum:

1) organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów i podejmowania działań określonych w statucie,

2) polepszenie wykorzystania potencjału Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem siedziby głównej Muzeum, Oddziałów:  Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze, Muzeum – Zamek Bolków,

3) nadzór nad całokształtem działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju, planów działalności merytorycznej oraz właściwego doboru kadr i osób współpracujących,

4) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,

5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczenie i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 1. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 • pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego,
 • przedstawienie pisemnej koncepcji zarządzania i programu działania Muzeum Karkonoskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującą okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2025 r. zawierającą m.in.:

- plan działalności merytorycznej, w tym wystawienniczej Muzeum Karkonoskiego, obejmujący wszystkie oddziały prowadzone przez Muzeum,

- wizję działalności i rozwoju Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji  oraz planowane źródła  finansowania,

- sposób organizacji pracy w Muzeum, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Muzeum Karkonoskiego,

- plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych Muzeum Karkonoskiego,

 • życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy),
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1440 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony bip.umwd.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych,
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),
 • adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.
 1. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 31 października 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Nadesłane oferty nie są zwracane.

 

 1. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
 3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
 4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 stycznia 2020 r.
 5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Muzeum Karkonoskiego można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy Specjalista ds. Wydawnictw

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-09-24

Ważne do: 2019-10-07

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Starszy Specjalista ds. Wydawnictw

Dział Wydawnictw

 

Ogłoszenie: Starszy Specjalista ds. Wydawnictw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy Specjalista ds. Wydawnictw

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·  opracowanie koncepcji wydawnictw

·   koordynacja projektów książkowych od etapu koncepcji do druku

·   edycja, redakcja, uspójnienie tekstów na wystawach czasowych i w publikacjach powystawowych

·   dbanie o spójne językowo opisywanie zbiorów

·   tworzenie kosztorysów wydawnictw i harmonogramów pracy zespołu redakcyjnego

·   dbanie o wysoki poziom językowy i spójność testów merytorycznych publikowanych przez Muzeum Warszawy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi. 

Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie wyższe na kierunku humanistycznym w szczególności historia sztuki, historia lub kulturoznawstwo

·  min. 3 lata stażu pracy

·  doświadczenie na stanowisku redaktora prowadzącego, redaktora merytorycznego lub redaktora inicjującego

·  obsługa komputera: pakiet MS Office, Excel, lub iOS-Pages, Numbers, Adobe Acrobat Reader, Internet

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·   dobra organizacja pracy

·   znajomość języka angielskiego

·   umiejętność pracy w zespole

·   sumienność i dokładność

·   otwartość

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·   kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·   kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·   podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·   podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·   podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”

·   podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 07.10.2019 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SSW_KWY/2019”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 07.10.2019 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Edukacji

Poszukuje: Muzeum Gdańska

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2019-09-18

Ważne do: 2019-10-13

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury - ogłasza nabór do Działu Edukacji na stanowisko ASYSTENTA (w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach).

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

Kryteria obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, pedagogika, psychologia, filologia, kulturoznawstwo, animacja kultury; preferowana specjalizacja: pedagogiczna, nauczycielska;
 2. potwierdzona znajomość jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie (preferowane języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański).

Kryteria dodatkowe:

 1. umiejętność tworzenia scenariuszy oraz programów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców (grupy szkolne, rodziny, seniorzy);
 2. umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z grupą dzieci i młodzieży;
 3. predyspozycje animatorskie oraz do występowania publicznego;
 4. zdolność ładnego wypowiadania się;
 5. wysoka kultura osobista, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;
 6. bardzo dobra organizacja pracy;
 7. odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, rzetelność.

Wybrany kandydat, przed podpisaniem umowy o pracę, będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

OPIS STANOWISKA

 1. przygotowywanie koncepcyjne, wdrażanie oraz ewaluacja programów edukacyjnych adresowanych do różnych grup  obiorców, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kulturą Gdańska i regionu;
 2. przygotowywanie materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z projektami edukacyjnymi;
 3. opracowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych;
 4. kompleksowa współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach projektów edukacyjnych i popularyzatorskich;
 5. pełnienie dyżurów merytorycznych w Oddziałach Muzeum Gdańska;
 6. obsługa informacyjna ruchu turystycznego w Muzeum Gdańska;
 7. udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych: opracowywanie wniosków aplikacyjnych, realizacja i ewaluacja działań realizowanych w ramach programów pomocowych;
 8. współpraca z Działem Marketingu w przygotowywaniu materiałów i kampanii promocyjnych oraz z innymi działami Muzeum w sprawach związanych z działalnością edukacyjno-popularyzatorską.

REKRUTACJA
Oferty zawierające:

 1. CV ze zdjęciem, adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 2. list motywacyjny

należy przesłać pocztą elektroniczną na adres k.wilewska[at]muzeumgdansk.pl w terminie do dnia 13.10.2019.

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat od listopada 2019 w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we wszystkie dni tygodnia i popołudniami).
Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent ds. prawno-administracyjnych

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2019-09-05

Ważne do: 2019-10-01

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni Asystenta ds. prawno-administracyjnych

Ogłoszenie: Asystent ds. prawno-administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent ds. prawno-administracyjnych

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
- kompleksowe wsparcie w działaniach zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych
- przygotowywanie oficjalnych pism, w tym dokumentów i zestawień
- współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowywania i realizacji postępowań przetargowych i
innych procedur realizacji zamówień publicznych
- przygotowywanie projektów umów na realizację dostaw i usług ( przy współpracy z kancelarią prawną )
- monitorowanie zmian w prawie

Wymagania:
- wykształcenie wyższe prawnicze – mgr prawa
- znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
- znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego
- umiejętność sporządzenia umów prawnych
- biegła obsługa pakietu MS Office

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pakiet świadczeń socjalnych
- możliwość rozwoju zawodowego
- dodatkowy urlop 14 dni

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 01.10.2019 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila ASYSTENT DS. PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 08.10.2019 r.

Prosimy załączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Poszukuje: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Na terenie: Siedlce

Data ogłoszenia: 2019-09-04

Ważne do: 2019-10-31

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach
(zwanego dalej „Muzeum”)
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

 

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z treścią całego ogłoszenia dostępnego pod linkiem:
https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/oferty-pracy/oferta,2071.html

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach

1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1) wykształcenie wyższe,
2) udokumentowane:
a) co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,
b) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, ustawy o muzeach oraz przepisów prawa pracy,
3) znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

3. Wymogi formalne kandydatów:
1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
6) kopie innych dokumentów potwierdzające znajomość tematyki związanej z prowadzeniem instytucji kultury oraz doświadczeniem zawodowym w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty, dyplomy, zakresy czynności, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:
1) zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami Muzeum oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy,
2) kierowanie sprawami organizacyjnymi i administracyjno-finansowymi Muzeum,
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum,
4) prowadzenie polityki związanej z gospodarowaniem środkami finansowymi Muzeum,
5) opracowanie we współpracy z głównym księgowym planów finansowych Muzeum,
6) realizacja zadań statutowych Muzeum.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail i dopiskiem:
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach”
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Dzień 31 października 2019 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 31 października 2019 r. do godziny 16.00.

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8. Informacje dodatkowe:
1) informacji o konkursie udziela pracownik Wydziału Kadr w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),
2) informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
4) mogą być udostępnione:
a) uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.
Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.
Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. komunikacji i promocji

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2019-09-03

Ważne do: 2019-09-23

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni Referenta ds. komunikacji i promocji

Ogłoszenie: Referent ds. komunikacji i promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent ds. komunikacji i promocji

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
− budowanie wizerunku instytucji w sieci poprzez m.in. aktualizowanie strony internetowej Muzeum, w tym jej wersji
anglojęzycznej, oraz prowadzenie działań w obszarze social media
− redagowanie not i komunikatów przekazywanych mediom, inicjowanie kontaktów oraz odpowiadanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez dziennikarzy
− zastępowanie rzecznika prasowego podczas jego nieobecności
− bieżący monitoring mediów
− inicjowanie i organizowanie działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw muzealnych
− koordynowanie dystrybucji materiałów promocyjnych
− tworzenie treści na strony internetowe oraz do materiałów promocyjnych i informacyjnych
− inicjowanie i realizację działań promujących działalność Muzeum
− ścisłą współpracę z pozostałymi działami instytucji na wszystkich etapach planowania i realizacji poszczególnych projektów i wydarzeń

Wymagania:
− wykształcenie wyższe
− bardzo dobra umiejętność tworzenia i redakcji tekstów
− udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
− doświadczenie w pracy z nowymi mediami i/lub w marketingu
− samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, również pod presją czasu
− kreatywność, komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole
− inicjatywa w działaniu i samodzielność
− gotowość do poszerzania swoich kompetencji zwłaszcza w dziedzinie nowych mediów, marketingu i e-marketingu

Mile widziane:
- wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe na kierunku: dziennikarstwo, PR, marketing, zarządzanie
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pakiet świadczeń socjalnych
- możliwość rozwoju zawodowego
- dodatkowy urlop 14 dni

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 23.09.2019 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila REKRUTACJA DO SEKCJI DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 27.09.2019 r.

Prosimy załączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzealnik / przewodnik

Poszukuje: Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Na terenie: Stare Miasto - Twierdza Kostrzyn

Data ogłoszenia: 2019-05-31

Ważne do: 2019-12-31

Muzeum Twierdzy Kostrzyn poszukuje muzealnika ze znajomością języka niemieckiego (na poziomie umożliwiającym oprowadzanie grup turystycznych w języku niemieckim). Interesująca i urozmaicona praca na terenie "Kostrzyńskich Pompei" - zrujnowanego w 1945 r. i nieodbudowanego Starego Miasta, wraz z twierdzą.

Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunku historycznym, biegła znajomość języka niemieckiego. Mile widziane uzdolnienia plastyczne oraz organizacyjne, dyspozycyjność, uprawnienia pedagogiczne
Charakterystyka pracy:
• gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum;
• czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie;
• udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
• udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum;
• wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności;
• opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
• opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
• udział w szkoleniu osób oprowadzających po muzeum;
• pełnienie funkcji przewodnika muzealnego
• inne zadania związane z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system