Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Specjalista / specjalistka ds. IT

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-12-05

Ważne do: 2022-12-20

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty / specjalistki ds. IT.

Ogłoszenie: Specjalista / specjalistka ds. IT Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista / specjalistka ds. IT

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko
- Wyksztalcenie minimum średnie,
 
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Realizacja zgłoszeń od użytkowników sieci lokalnej,
b) Wsparcie użytkowników w zakresie sprzętu i oprogramowania,
c) Wsparcie w administrowaniu siecią lokalną i stacjami roboczymi,
d) Obsługa sprzętu, oprogramowania i aplikacji na poziomie instalacji, aktualizacji, konfiguracji, konserwacji i administracji,
e) Współpraca przy tworzeniu aktualnej dokumentacji systemów i usług oraz procedur.
f) Wykonywanie innych czynności wymaganych przez odpowiednie instrukcje i regulaminy obowiązujące w Muzeum dotyczące zarządzania i bezpieczeństwa systemu informatycznego.
g) Współpraca z obsługującymi Muzeum firmami komputerowymi i programistami.
h) Obsługa wydarzeń w sali audiowizualnej oraz innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum wymagających użycia sprzętu audiowizualnego w budynkach Muzeum i poza nimi.
i) Konserwacja sprzętu audiowizualnego, komputerów i urządzeń peryferyjnych.
j) Pomoc i współpraca przy projektach Muzeum wymagających użycia sprzętu komputerowego, elektronicznego i audiowizualnego.
k) Praca związaną z montażem i demontażem sprzętu komputerowego, audiowizualnego w Muzeum.
 
3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) Wymiar zatrudnienia: pełny etat
b) Czas pracy: systemie jednozmianowym
c) Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d) Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny, po okresie próbnym umowa na czas określony
 
1. Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe  oraz szczegółowe:
Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty / specjalistki ds. IT w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 20.12.2022 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. 

Więcej informacji na: www.mocak.pl/praca-dzial-it-spejalista-tka-2022

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Na terenie: Jelenia Góra

Data ogłoszenia: 2022-12-05

Ważne do: 2022-12-15

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Miejsce pracy: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: a) Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich eksponatów w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych (także w trakcie zmian ekspo-zycji). b) Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozy-cyjnych c) Udział przy organizowaniu wystaw i imprez w Muzeum d) Pomoc przy montażu i demontażu wystaw. e) Obsługa zwiedzających muzeum f) Sprzedaż biletów wstępu do muzeum wraz ze sporządzaniem dokumentacji wg wytycznych działu księgowości, g) Sprzedaż pamiątek i wydawnictw, h) Wystawianie faktur za sprzedaż biletów i wydawnictw na życze-nie klienta, i) Sprzedaż wysyłkowa zamawianych wydawnictw. Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicz-nych, Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kwalifikowany opiekun ekspozycji

kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. " href="Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Miejsce pracy: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: a) Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich eksponatów w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych (także w trakcie zmian ekspo-zycji). b) Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozy-cyjnych c) Udział przy organizowaniu wystaw i imprez w Muzeum d) Pomoc przy montażu i demontażu wystaw. e) Obsługa zwiedzających muzeum f) Sprzedaż biletów wstępu do muzeum wraz ze sporządzaniem dokumentacji wg wytycznych działu księgowości, g) Sprzedaż pamiątek i wydawnictw, h) Wystawianie faktur za sprzedaż biletów i wydawnictw na życze-nie klienta, i) Sprzedaż wysyłkowa zamawianych wydawnictw. Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicz-nych, Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.">Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Miejsce pracy: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: a) Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich eksponatów w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych (także w trakcie zmian ekspo-zycji). b) Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozy-cyjnych c) Udział przy organizowaniu wystaw i imprez w Muzeum d) Pomoc przy montażu i demontażu wystaw. e) Obsługa zwiedzających muzeum f) Sprzedaż biletów wstępu do muzeum wraz ze sporządzaniem dokumentacji wg wytycznych działu księgowości, g) Sprzedaż pamiątek i wydawnictw, h) Wystawianie faktur za sprzedaż biletów i wydawnictw na życze-nie klienta, i) Sprzedaż wysyłkowa zamawianych wydawnictw. Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicz-nych, Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Oddziału Muzeum Historii i Militariów

Poszukuje: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Na terenie: Jelenia Góra

Data ogłoszenia: 2022-12-05

Ważne do: 2022-12-15

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Oddziału Muzeum Historii i Militariów Miejsce pracy: Oddział: Muzeum Historii i Militariów Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: 1. Pełna znajomość zagadnień dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej oraz znajomość przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w tym zakresie. 2. Kierownik nadzoruje bezpośrednio i odpowiada za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału. 3. Do zakresu czynności Kierownika Oddziału należy: a) opracowywanie i wdrażanie procedur, zatwierdzanych przez Dyrektora, dotyczących funkcjonowania Oddziału, b) odpowiedzialność za realizację zadań wyznaczonych dla Oddziału także w Strategii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, c) bezpośredni nadzór nad wszystkimi pracownikami Oddziału: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, dyscypliny i bezpieczeństwa pracy, tajemnicy służbowej, instrukcji kancelaryjnej, terminowe przekazywanie akt do archiwum, d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad budynkami, obiektami i ruchomościami Oddziału, e) inicjowanie i kierowanie wszelkimi działaniami Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora, zmierzającymi do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową, f) prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z gospodarką finansową Oddziału, w porozumieniu z Dyrektorem i Główną Księgową Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, g) bezpośredni nadzór nad polityką gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów Oddziału, w uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów, h) bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za działalność merytoryczną Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora Muzeum, i) działanie zgodne ze Statutem Muzeum i zasadami kodeksu etyki zawodowej muzealnika ICOM, j) gromadzenie zabytków związanych z historią wojskowości regionu, militariów z okresu I i II wojny światowej, umundurowania oraz dokumentów, k) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i naukowej, l) naukowe opracowywanie i publikacja materiałów związanych ze zbiorami Muzeum, katalogi zbiorów, przewodniki po wystawach, artykuły i inne. Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie: Kierownik Oddziału Muzeum Historii i Militariów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Oddziału Muzeum Historii i Militariów

kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. " href="Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Oddziału Muzeum Historii i Militariów Miejsce pracy: Oddział: Muzeum Historii i Militariów Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: 1. Pełna znajomość zagadnień dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej oraz znajomość przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w tym zakresie. 2. Kierownik nadzoruje bezpośrednio i odpowiada za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału. 3. Do zakresu czynności Kierownika Oddziału należy: a) opracowywanie i wdrażanie procedur, zatwierdzanych przez Dyrektora, dotyczących funkcjonowania Oddziału, b) odpowiedzialność za realizację zadań wyznaczonych dla Oddziału także w Strategii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, c) bezpośredni nadzór nad wszystkimi pracownikami Oddziału: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, dyscypliny i bezpieczeństwa pracy, tajemnicy służbowej, instrukcji kancelaryjnej, terminowe przekazywanie akt do archiwum, d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad budynkami, obiektami i ruchomościami Oddziału, e) inicjowanie i kierowanie wszelkimi działaniami Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora, zmierzającymi do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową, f) prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z gospodarką finansową Oddziału, w porozumieniu z Dyrektorem i Główną Księgową Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, g) bezpośredni nadzór nad polityką gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów Oddziału, w uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów, h) bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za działalność merytoryczną Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora Muzeum, i) działanie zgodne ze Statutem Muzeum i zasadami kodeksu etyki zawodowej muzealnika ICOM, j) gromadzenie zabytków związanych z historią wojskowości regionu, militariów z okresu I i II wojny światowej, umundurowania oraz dokumentów, k) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i naukowej, l) naukowe opracowywanie i publikacja materiałów związanych ze zbiorami Muzeum, katalogi zbiorów, przewodniki po wystawach, artykuły i inne. Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.">Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Oddziału Muzeum Historii i Militariów Miejsce pracy: Oddział: Muzeum Historii i Militariów Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: 1. Pełna znajomość zagadnień dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej oraz znajomość przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w tym zakresie. 2. Kierownik nadzoruje bezpośrednio i odpowiada za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału. 3. Do zakresu czynności Kierownika Oddziału należy: a) opracowywanie i wdrażanie procedur, zatwierdzanych przez Dyrektora, dotyczących funkcjonowania Oddziału, b) odpowiedzialność za realizację zadań wyznaczonych dla Oddziału także w Strategii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, c) bezpośredni nadzór nad wszystkimi pracownikami Oddziału: organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, dyscypliny i bezpieczeństwa pracy, tajemnicy służbowej, instrukcji kancelaryjnej, terminowe przekazywanie akt do archiwum, d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad budynkami, obiektami i ruchomościami Oddziału, e) inicjowanie i kierowanie wszelkimi działaniami Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora, zmierzającymi do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową, f) prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z gospodarką finansową Oddziału, w porozumieniu z Dyrektorem i Główną Księgową Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, g) bezpośredni nadzór nad polityką gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów Oddziału, w uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów, h) bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za działalność merytoryczną Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora Muzeum, i) działanie zgodne ze Statutem Muzeum i zasadami kodeksu etyki zawodowej muzealnika ICOM, j) gromadzenie zabytków związanych z historią wojskowości regionu, militariów z okresu I i II wojny światowej, umundurowania oraz dokumentów, k) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i naukowej, l) naukowe opracowywanie i publikacja materiałów związanych ze zbiorami Muzeum, katalogi zbiorów, przewodniki po wystawach, artykuły i inne. Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent Muzealny

Poszukuje: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Na terenie: Szklarska Poręba

Data ogłoszenia: 2022-12-05

Ważne do: 2022-12-15

kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. " href="Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Muzealny Miejsce pracy: Oddział: Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: a) Aktywny udział w pracach i realizacji zadań Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. b) Inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów pozostających w posia-daniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. c) Oznakowywanie, pakowanie i magazynowanie obiektów pozostają-cych w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. d) Naukowe opracowywanie zbiorów na kartach katalogu naukowego i w zapisach elektronicznych. e) Dbanie o bezpieczeństwo eksponatów w magazynach i na wysta-wach. f) Dbanie o prawidłowy stan wystaw stałych i czasowych ( estetyka) g) Dbanie o prawidłowe przechowywanie wszystkich ksiąg i dokumen-tacji pozostałych w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. h) Udział w przygotowywaniach scenariuszy wystaw. i) Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnych do wypoży-czeń eksponatów. j) Pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez w Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. k) Opracowywanie materiałów do publikacji o tematyce historycznej wydawanych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. l) Prowadzenie lekcji, prelekcji itp. m) Udział w przygotowywaniu sprawozdań z pracy oddziału wg obowią-zującego w muzeum wzoru ( kwartalnych , rocznych) i innych opra-cowań ( na polecenie kierownika oddziału, dyrektora lub głównego inwentaryzatora zbiorów.) n) Pełnienie dyżurów merytorycznych zgodnie z przyjętym w Oddziale Dom C. i G. Hauptmannów harmonogramem czasu pracy. o) Opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw muzealnych. p) Udział w przygotowywaniu wniosków i wystąpień o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością oddziału Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.">Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Asystent Muzealny Miejsce pracy: Oddział: Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Zakres obowiązków Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: a) Aktywny udział w pracach i realizacji zadań Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. b) Inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów pozostających w posia-daniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. c) Oznakowywanie, pakowanie i magazynowanie obiektów pozostają-cych w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. d) Naukowe opracowywanie zbiorów na kartach katalogu naukowego i w zapisach elektronicznych. e) Dbanie o bezpieczeństwo eksponatów w magazynach i na wysta-wach. f) Dbanie o prawidłowy stan wystaw stałych i czasowych ( estetyka) g) Dbanie o prawidłowe przechowywanie wszystkich ksiąg i dokumen-tacji pozostałych w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. h) Udział w przygotowywaniach scenariuszy wystaw. i) Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnych do wypoży-czeń eksponatów. j) Pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez w Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. k) Opracowywanie materiałów do publikacji o tematyce historycznej wydawanych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. l) Prowadzenie lekcji, prelekcji itp. m) Udział w przygotowywaniu sprawozdań z pracy oddziału wg obowią-zującego w muzeum wzoru ( kwartalnych , rocznych) i innych opra-cowań ( na polecenie kierownika oddziału, dyrektora lub głównego inwentaryzatora zbiorów.) n) Pełnienie dyżurów merytorycznych zgodnie z przyjętym w Oddziale Dom C. i G. Hauptmannów harmonogramem czasu pracy. o) Opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw muzealnych. p) Udział w przygotowywaniu wniosków i wystąpień o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością oddziału Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów. Nasze wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” * CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodze-nia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk sztuki

Poszukuje: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

Na terenie: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Data ogłoszenia: 2022-12-02

Ważne do: 2023-01-31

DYREKTOR MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO - PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU ZATRUDNI HISTORYKA SZTUKI

ZAKRES CZYNNOŚCI:

1. PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I TERENOWYCH W ZAKRESIE UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH, ROZPLANOWANIA ZAGRÓD I TRADYCYJNEGO BUDOWNICTWA LUDOWEGO

2. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA OBIEKTÓW NIERUCHOMYCH MUZEUM

3. WYKONYWANIE DOKUMENTACJI OPISOWEJ I FOTOGRAFICZNEJ DOTYCZĄCEJ OBIEKTÓW NIERUCHOMYCH MUZEUM, SUKCESYWNE UZUPEŁNIANIE O MATERIAŁY ARCHIWALNE, IKONOGRAFICZNE, BIBLIOGRAFICZNE ITP.

4. NAUKOWE OPRACOWYWANIE WYNIKÓW BADAŃ ORAZ ICH PUBLIKACJA W WYDAWNICTWACH WŁASNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

5. UDZIAŁ W TWORZENIU SCENARIUSZY WYSTAW

6. UCZESTNICTWO W DZIAŁANIACH O CHARAKTERZE NAUKOWYM, EDUKACYJNYM I UPOWSZECHANIAJĄCYM W ZAKRESIE DZIAŁAŃ DZIAŁU

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

1. WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO KIERUNKOWEGO

2. ZNAJOMOŚCI HISTORII ZIEM PRUS WSCHODNICH

3. WIEDZY Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW, ZNAJOMOŚCI USTAWY O MUZEACH, OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

4. ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZWALAJĄCEJ NA ZROZUMIENIE ŹRÓDEŁ NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

5. UMIEJĘTNOŚCI PRACY W ZESPOLE

DOKUMENTY:

1. CV

2. LIST MOTYWACYJNY

3. POŚWIADCZENIE DOROBKU NAUKOWEGO

4. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZŁOŻONYCH DOKUMENTACH DLA POTRZEB NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI PROCESU REKRUTACJI PROWADZONEGO PRZEZ MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO - PARK ETNIGRAFICZNY W OLSZTYNKU, UL. LEŚNA 23, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 10 MAJA 2018 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH; DZ. U. Z 2018 R., POZ. 1000).

CV, LIST MOTYWACYJNY, POŚWIADCZENIE DOROBKU NAUKOWEGO ORAZ OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWARTYCH

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. inwestycji

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2022-11-28

Ważne do: 2022-12-18

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. inwestycji.

Zadania:

·        we współpracy z innymi działami opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczących inwestycji; w szczególności sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, proponowanie warunków udziału w postepowaniu i poza cenowych kryteriów ofert oraz ustalenie warunków realizacji zadania,

·        współpraca z projektantami, urzędami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego,

·        prowadzenie i monitorowanie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym,

·        udział w weryfikacji i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych,

·        udział w pracach komisji przetargowej,

·        nadzór nad prawidłowym wykonaniem umów pod względem technicznym, formalno-prawnym i finansowym oraz terminowym,

·        monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów,

·        bieżąca współpraca z Działem Finansowo-Księgowym,

·        dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków inwestycyjnych,

·        opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji oraz zmiany planów,

·        sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym przekazywanie informacji o wykonaniu zamówienia we właściwym terminie do specjalisty ds. zamówień publicznych,

·        udział w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.

Oczekujemy:

·        wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe),

·        podstawowa wiedza z zakresu budownictwa, rachunkowości, finansów, zamówień publicznych, administracji publicznej, ochrony zabytków,

·        umiejętność czytania i weryfikacji dokumentacji projektowej i realizacji budżetu zadaniowego,

·        mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

·        doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

·        dobra znajomość programu MS Office i umiejętność obsługi sprzętu biurowego,

·        dobra organizacja pracy,

·        umiejętności analityczne,

·        komunikatywność i umiejętność współpracy,

·        chęć samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oferujemy:

·        ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

·        stabilne zatrudnienie,

·        wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

·        pakiet świadczeń socjalnych,

·        możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

·        CV,  

·        kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

·        kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

·        Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. inwestycji”

 

w terminie do dnia  18 grudnia 2022 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Poszukuje: Gmina-miasto Grudziądz

Na terenie: Grudziądz

Data ogłoszenia: 2022-11-28

Ważne do: 2022-01-27

Prezydent Grudziądza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
 1. Informacje dotyczące zatrudnienia

 

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Zatrudnienie: powołanie na czas określony – 4 lata.
 3. Nazwa i adres instytucji kultury: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz.

 

 1. Wymagane kwalifikacje od kandydata:

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., 289, ze zm.);
 • wykształcenie wyższe magisterskie i 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letni na stanowisku kierowniczym;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury (w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa pracy);
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi;
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;
 • kreatywność, dyspozycyjność, zdolności menedżerskie i organizacyjne, umiejętność nawiązywania dobrych konatków interpersonalnych.
 • Zadania, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji:

 

 1. Zarządzanie Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. Realizowanie zadań Muzeum określonych w Statucie;
 3. Planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Muzeum;
 4. Przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Muzeum;
 5. Wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Muzeum;
 6. Wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Muzeum;
 7. Współdziałanie z innymi instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
 8. Sprawowanie kontroli zarządczej.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu;
 2. Pisemne opracowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Muzeum w Grudziądzu (do 10 stron A4, czcionka 12); z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytcji na okres 4 lat; dołączenie dokumentu również
  w wersji nieedytowalnej (np. PDF);
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią;
 4. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 5. Kserokopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;
 6. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji, jeżeli swoim zakresem wykraczają poza ustawowy wymóg określony w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy oraz art. 6 i 13 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt. 1-11 powinny być podpisane przez kandydata, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Uchybienie w postaci złożenia niepoświadczonych za zgodność z oryginałem wymaganych dokumentów, nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania konkursowego, pod warunkiem okazania komisji konkursowej w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów.

 1. Termin i miejsce złożenia wymaganych dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs
  na stanowisko na kandydata na dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi
  w Grudziądzu” w terminie 60 dni od dnia publikacji Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum
  ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
  w Grudziądzu: w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7:30-15:30, wtorek
  w godzinach 7:30-17:00 oraz w piątek w godzinach 7:00-13:30, w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pokój 104, lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Miejski w Grudziądzu

 1. Ratuszowa 1,

86-300 Grudziądz

 

W przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu. Oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Grudziądza powoła Komisję Konkursową (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2012 r., poz. 194)
  i określi tryb jej pracy.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie oraz telefonicznie.
 4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do dnia 28 lutego 2023 r.
 5. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy-miasto Grudziądz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Grudziądzu.
 6. Prezydent Grudziądza nie odsyła dokumentów aplikacyjnych złożonych
  w postępowaniu konkursowym. Po zakończonym postępowaniu konkursowym, kandydat może je odebrać osobiście w Wydziale Kultury i Sportu, ul. Wybickiego
  38-40 w Grudziądzu, przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy-miasto Grudziądz. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, Tel. 056 45 10 473, 056 45 10 474.
 8. Wybrany kandydat otrzyma akt powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum
  ks. dr. Władysława Łęgi na okres 4 lat.
 9. Dostęp do klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 RODO jest
  do pobrania ze strony www: http://bip.grudziadz.pl/strony/28297.dhtml

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-11-24

Ważne do: 2022-12-31

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Konserwator zabytków

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – ¾ etatu lub pełen etat

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 2

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi 

·         Termin składania ofert – do 31.12.2022 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – I kwartał 2023 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru)

·         Proponowane wynagrodzenie brutto: 3600,00 – 4000,00 PLN (w zależności 
od udokumentowanego doświadczenia)

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

2.    znajomość pakietu MS Office; 

3.    zaangażowanie w wykonywaną pracę,  obowiązkowość, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność;

4.    umiejętność współpracy w dużym zespole;

5.    bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność oraz umiejętność planowania;

6.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

7.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

8.     stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, 
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria dodatkowe:

1.    dodatkowa specjalizacja  z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;

2.    wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby, papieru i tkaniny;

3.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);

4.    doświadczenie w pracy w muzealnictwie;

5.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

6.    znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów: 

a)    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385); 

b)    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. 2021 r. poz. 710 i 954). 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.    nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;

2.    nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum; 

3.    nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;

4.    nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;

5.    konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:

a)    przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz zewnętrznych użyczeń;

b)    opracowanie programów konserwatorskich;

c)    sporządzanie planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy;

d)    prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem; 

e)    opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;

f)     określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach 
ich przechowywania i udostępniania;

g)    nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;

h)    sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty  ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;

6.    współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą;

7.    dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:  

-           realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski i materiały do realizacji konserwacji oraz prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków; 

-           współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków; 

8.    znakowanie muzealiów zgodnie z  obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi; 

9.    przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;

10.  udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;

11.  współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;

12.  współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;

13.  pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;

14.  przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,
przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

15.  realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora zabytków przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 31.12.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-11-23

Ważne do: 2022-12-08

Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: SK_5FK/2022

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej

                                                                              

 

Muzeum Warszawy poszukuje Starszego Księgowego/ Starszej Księgowej

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: SK_5FK/2022

 

Zakres obowiązków:

×         księgowanie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych CIT, VAT, PIT oraz obowiązującym planie kont 

×         sporządzanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży oraz pozostałej dokumentacji do celów rozliczeń w zakresie podatku VAT

×         sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych VAT do urzędu skarbowego

×         rozliczanie otrzymanych dotacji podmiotowych przy zachowaniu współmierności przychodów do poniesionych kosztów

×         rozliczanie kosztów międzyokresowych

×         sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań RBN, RBZ, RBUN, RBUZ i innych związanych z należnościami i zobowiązaniami Muzeum do Biura Kultury

×         uzupełnianie miesięcznych sprawozdań DG-1 do GUS; współpraca w tym zakresie z Działem Kadr i Płac

×         sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego o korzystaniu ze środowiska

×         rozliczanie dotacji celowych na podstawie zapisów na kontach księgowych oraz rozliczenie poniesionych kosztów do przychodów tych dotacji

×         rozliczanie miesięczne komisów zewnętrznych

×         prowadzenie rejestru delegacji krajowych i zagranicznych, wypłata i rozliczanie zaliczek na delegacje pracowników 

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe

×         min. 3 lata stażu pracy

×         obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet 

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość

×         kursy i szkolenia z zakresu księgowego

×         znajomość języka angielskiego

×         odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole 

Co oferujemy:

×         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 6 000 zł – 7 000 zł w zależności od posiadanego stażu pracy 

×         przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×         niezbędne narzędzia do pracy

×         możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SK_5FK/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                          Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  08.12.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji i marketingu

Poszukuje: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Na terenie: Biskupin

Data ogłoszenia: 2022-11-23

Ważne do: 2022-12-20

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu. 

Ogłoszenie: Specjalista ds. promocji i marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. promocji i marketingu

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik sprzątający

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-11-22

Ważne do: 2022-12-15

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
pracownik sprzątający

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – 1/2 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno - Techniczny

·         Termin składania ofert – do 15.12.2022 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – styczeń 2023 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru)

·         Proponowane wynagrodzenie brutto: 1745,00 – 2094,00 PLN (w zależności 
od udokumentowanego doświadczenia)

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie minimum zawodowe,

2.    systematyczność, dokładność,

organizacja pracy własnej,

3.    dyspozycyjność,

4.    życzliwość i kultura osobista.

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1.    sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi,

2.    zgłaszanie zapotrzebowania na środki dezynfekujące, artykuły chemiczne oraz materiały 
i sprzęt do utrzymania czystości w budynku,

3.    przekazywanie informacji o stwierdzonych awariach i uszkodzeniach na terenie obiektów muzealnych,

4.    właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji.

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownika sprzątającego przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 15.12.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik oddziału w Osówcu

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2022-11-21

Ważne do: 2022-12-06

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko Kierownika w oddziale MWL w Osówcu.

www.muzeumwl.pl/praca-w-muzeum

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik gospodarczy

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2022-11-21

Ważne do: 2022-12-06

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy poszukuje pracownia  na stanowisko Pracownika gospodarczego. 

www.muzeumwl.pl/praca-w-muzeum

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kasjer / opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2022-11-21

Ważne do: 2022-12-06

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko Kasjera / opiekuna ekspozycji. 

www.muzeumwl.pl/praca-w-muzeum

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny - oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz / Toruń

Data ogłoszenia: 2022-11-21

Ważne do: 2022-12-06

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko Asytenta muzealnego w oddziale MWL - Muzeum Artylerii w Toruniu. 

Ogłoszenie: Asystent muzealny - oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny - oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu

www.muzeumwl.pl/praca-w-muzeum

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE HISTORII I KULTURY MATERIALNEJ GÓRNICTWA

Poszukuje: MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE

Na terenie: WIELICZKA

Data ogłoszenia: 2022-11-21

Ważne do: 2022-11-30

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce poszukuje pracownika na stanowisko ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE HISTORII I KULTURY MATERIALNEJ GÓRNICTWA

Ogłoszenie: ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE HISTORII I KULTURY MATERIALNEJ GÓRNICTWA Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE HISTORII I KULTURY MATERIALNEJ GÓRNICTWA

Szczegóły ogłoszenia na stronie: https://muzeum.wieliczka.pl/praca

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

STANOWISKO ASYSTENTA/ADIUNKTA ETNOGRAFA

Poszukuje: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2022-11-18

Ważne do: 2022-12-05

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA/ADIUNKTA
ETNOGRAFA
ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW:
▪ prowadzenie kolekcji zbiorów etnograficznych Muzeum,
w tym ich opracowywanie i pozyskiwanie;
▪ koordynowanie prac związanych z wpisem tradycji
hutniczych powiązanych z uroczystościami obchodów
święta św. Floriana na krajową listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego;
▪ porządkowanie i opracowywanie spuścizny po
Stanisławie i Łukaszu Walisie;
▪ aktywny udział w pracach rozpoznawczych,
koncepcyjnych i konsultacjach społecznych dotyczących
nowego programu funkcjonowania Oddziału Historii
Miasta i Regionu;
▪ realizacja projektów badawczych i dokumentacyjnych
z zakresu etnologii miasta, w tym badań terenowych oraz
z działań z zakresu historii mówionej;
▪ popularyzacja zbiorów poprzez publikacje, wykłady,
odczyty, konferencje, zajęcia edukacyjne, warsztaty, itp.

Ogłoszenie: STANOWISKO ASYSTENTA/ADIUNKTA ETNOGRAFA Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: STANOWISKO ASYSTENTA/ADIUNKTA ETNOGRAFA

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA/ADIUNKTA
ETNOGRAFA
ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW:
▪ prowadzenie kolekcji zbiorów etnograficznych Muzeum,
w tym ich opracowywanie i pozyskiwanie;
▪ koordynowanie prac związanych z wpisem tradycji
hutniczych powiązanych z uroczystościami obchodów
święta św. Floriana na krajową listę niematerialnego
dziedzictwa kulturowego;
▪ porządkowanie i opracowywanie spuścizny po
Stanisławie i Łukaszu Walisie;
▪ aktywny udział w pracach rozpoznawczych,
koncepcyjnych i konsultacjach społecznych dotyczących
nowego programu funkcjonowania Oddziału Historii
Miasta i Regionu;
▪ realizacja projektów badawczych i dokumentacyjnych
z zakresu etnologii miasta, w tym badań terenowych oraz
z działań z zakresu historii mówionej;
▪ popularyzacja zbiorów poprzez publikacje, wykłady,
odczyty, konferencje, zajęcia edukacyjne, warsztaty, itp.
ZATRUDNIONEJ OSOBIE OFERUJEMY
▪ Praca w wymiarze pełnego etatu na czas określony
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
▪ Wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych i możliwość
podnoszenia kwalifikacji.
▪ Miejsce wykonywania pracy: Chorzów
▪ Wynagrodzenie zgodne z zapisami obowiązującego
w instytucji Regulaminu Wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
(Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Muzeum w Chorzowie
z dn. 07.06.2022 r.), według tabeli zaszeregowania
stanowisk pracy w przedziale od 3490 do 4600 zł stawki
miesięcznej wynagrodzenia zasadniczego.
OCZEKIWANIA OD KANDYDATKA/KANDYDATKI:
▪ wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe -
etnografia, etnologia, kulturoznawstwo;
▪ znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki lub
j. angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym
w mowie i piśmie;
▪ praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych
(pakiet Office);
▪ samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa
i konsekwencja w działaniu;
▪ rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie
powierzonych zadań i obowiązków.
Mile widziane dodatkowe kompetencje:
▪ doświadczenie zawodowe w zakresie pracy
w instytucjach muzealnych, kultury, naukowych;
▪ ogólna wiedza na temat historii i tradycji Chorzowa
i Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem
przemysłu górnośląskiego i dziedzictwa kultury
przemysłowej;
▪ znajomość ślōnskij gŏdki
▪ umiejętność kreatywnego działania, komunikacji
interpersonalnej, przejrzystego i logicznego
formułowania wypowiedzi, w tym pisemnych;
▪ wysoka kultura osobista;
▪ doświadczenie, nawet w stopniu minimalnym,
w sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie zewnętrznych
środków finansowych;
▪ prawo jazdy kat. B.
PRZEBIEG REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dostarczenie aplikacji obejmującej:
wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru,
stanowiący załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia
dostępnego online, dla osoby uczestniczącej w rekrutacji.
Aplikację (dopuszczalne skany dokumentów) należy
przesłać na adres email: kontakt@muzeumhutnictwa.pl
(w tytule emaila proszę wpisać „Nabór na etnografa
w Muzeum Hutnictwa”) lub dostarczyć osobiście do
recepcji muzeum (ul. Metalowców 4a w godzinach
otwarcia). Aplikacje dostarczane osobiście powinny być
składane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na
etnografa w Muzeum Hutnictwa”.
Aplikację należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć
osobiście w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz.
10:00.
Aplikacje, które wpłyną do muzeum po wyżej określonym
terminie, niekompletne (np. brak niezbędnych
załączników), wypełnione niekompletnie lub niepodpisane
NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
Muzeum Hutnictwa zastrzega sobie prawo do kontaktu
i zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną tylko wybrane
osoby, których wybór nastąpił w oparciu o analizę informacji
zawartych w kwestionariuszu osobowym.
Podczas rozmowy rekrutacyjnej zweryfikowane zostaną
kompetencje językowe kandydatka/kandydatki w zakresie
umiejętności posługiwania się językiem obcym.
2. Rozmowa rekrutacyjna z udziałem dyrektora Muzeum.
WAŻNE TERMINY I INFORMACJE DOT. REKRUTACJI
Planowany termin rozmów rekrutacyjnych 15 lub 16
grudnia br.
Zakończenie całości procesu rekrutacji nie później niż 31
grudnia 2022 r.
Przewidywany termin zatrudnienia (rozpoczęcie
świadczenia pracy) od 2 stycznia 2023 r.
Muzeum zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia
rekrutacji bez przyczyn, odwołania procesu naboru lub
wydłużenia terminu trwania procedury naboru.
Osoba, z którą zostanie podpisana umowa będą
zobowiązana do okazania Muzeum aktualnego
zaświadczenia o niekaralności.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Archiwista

Poszukuje: Muzeum Gdańska

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2022-11-18

Ważne do: 2022-12-20

Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko
Archiwista 

Archiwista

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI
1. samodzielne, kompleksowe prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przedmiotowymi przepisami (w tym m.in. przyjmowanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, kwalifikowanie, brakowanie dokumentacji)
2. digitalizacja zbiorów
3. współpraca z Archiwum Państwowym p.w. w zakresie czynności nadzorczych i kontrolnych oraz przekazywania dokumentów
4. współpraca z pracownikami i innymi interesantami przy przyjmowaniu i udostępnianiu zbiorów
5. współpraca z pracownikami i innymi interesantami w ramach działalności merytorycznej Muzeum (np. przygotowywanie wystaw, publikacji, raportów)
6. aktywny udział we wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej archiwizacji (EZD)
7. wsparcie Kancelarii w bieżącej działalności

Przewiduje się zatrudnienie od 1 stycznia 2023 (lub później zgodnie z dostępnością wybranego kandydata) jednej osoby na podstawie umowy o pracę na ½ lub ¼ etatu w równoważnym systemie czasu pracy (wymiar czasu pracy oraz grafik do ustalenia pomiędzy kandydatem a pracodawcą). Zatrudnienie na stanowisku „Specjalista ds. archiwum” w dziale Kancelaria.
Wynagrodzenie zasadnicze 4.000 zł brutto w skali pełnego etatu (tj. 2.000 zł brutto przy zatrudnieniu na ½ etatu lub 1.000 zł brutto przy zatrudnieniu na ¼ etatu).
Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW
1. wykształcenie kierunkowe (technik archiwista lub absolwent historii ze specjalizacją archiwistyki)
2. kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
3. mile widziane doświadczenie pracy w archiwum zakładowym
4. mile widziana znajomość systemu EZD PUW
5. biegła znajomość obsługi komputera
6. biegła znajomość języka polskiego
7. mile widziana znajomość języka niemieckiego
8. skrupulatność, systematyczność, samodzielność

REKRUTACJA
Oferty zawierające:
1. CV w języku polskim (z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych)
2. list motywacyjny ze wskazanym preferowanym grafikiem pracy oraz wymiarem etatu (½ czy ¼ etatu) należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 20 grudnia 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą prowadzone w Ratuszu Głównego Miasta, kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmów mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

WYKLUCZENIE Z REKRUTACJI
O zatrudnienie mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:
1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail iod@muzeumgdansk.pl,
3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji - przewodnik muzealny

Poszukuje: Muzeum Gdańska

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2022-11-18

Ważne do: 2022-12-09

Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko
Opiekun ekspozycji – przewodnik muzealny

Ogłoszenie: Opiekun ekspozycji - przewodnik muzealny Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun ekspozycji - przewodnik muzealny

Opiekun ekspozycji – przewodnik muzealny

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI
1. oprowadzanie turystów po wybranych oddziałach Muzeum Gdańska
2. obsługa ruchu turystycznego
3. dozór zwiedzających
4. dozór zbiorów w salach ekspozycyjnych
5. sprzątanie sal wystawowych i sanitariatów

Przewiduje się zatrudnienie od 1 stycznia 2023 (lub później zgodnie z dostępnością wybranego kandydata) jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we wszystkie dni tygodnia pomiędzy 8.00 a 20.00 zgodnie z indywidualnym grafikiem).
Wynagrodzenie zasadnicze 3.490 zł brutto. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW
1. umiejętność kulturalnego zachowania w pracy z ludźmi i pod wpływem stresu
2. umiejętność wystąpień publicznych
3. gotowość do zdobywania wiedzy z zakresy historii Gdańska i prezentowanych wystaw
4. biegła znajomość języka polskiego
5. podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

REKRUTACJA
Oferty zawierające CV w języku polskim (z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych) należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 9 grudnia 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą prowadzone w Ratuszu Głównego Miasta, kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmów mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

WYKLUCZENIE Z REKRUTACJI
O zatrudnienie mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:
1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail iod@muzeumgdansk.pl,
3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista / specjalistka ds. edukacji w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2022-11-18

Ważne do: 2022-11-28

Ogłoszenie: Specjalista / specjalistka ds. edukacji w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista / specjalistka ds. edukacji w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne">Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne">Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie i koordynowanie działalności edukacyjnej w Centrum Szyfrów Enigma.

iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne">Do najważniejszych zadań należeć będą: • przygotowywanie scenariuszy zajęć i warsztatów edukacyjnych, projektowanie aktywności na ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma wyjaśniających wybrane zagadnienia historyczne, matematyczne, informatyczne, socjologiczne • koordynowanie i popularyzacja działalności edukacyjnej dla szkół, dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów • prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych • współpraca z innymi zespołami Centrum Szyfrów Enigma • tworzenie materiałów edukacyjnych (również w wersji online) dla wszystkich grup odbiorców oraz koordynacja ich produkcji • przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień pzp, regulaminów związanych z obszarem działalności Biura Edukacji, wnioski • współtworzenie budżetu i planu działalności Biura Edukacji Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, jego realizacja i sprawozdawczość w tym zakresie

iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne">Wymagania: • wykształcenie wyższe; • umiejętność popularyzacji wiedzy i znajomość pozaszkolnych form i metod edukacyjnych; • minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowiskach związanych z przygotowywaniem lub/i prowadzeniem zajęć edukacyjnych - szczególnie dla dzieci, młodzieży, rodzin. (portfolio – formy i metody); • umiejętność tworzenia przystępnych treści edukacyjnych; • umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, elastyczność, nastawienie na budowanie długotrwałych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami; • umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność w realizacji powierzonych zadań; • inicjatywność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań; • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz platform do prowadzenia videokonferencji. Mile widziane: • posiadanie wiedzy związanej z przedmiotem działalności Centrum Szyfrów ENIGMA; • znajomość języka angielskiego.

iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne">Wymagane dokumenty: • CV • Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy związanej z edukacją dla dzieci/ młodzieży/ rodzin. • Portfolio prezentujące dotychczasowe działania w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i rodzin. Forma: plik pdf. o objętości maksymalnie 3 str. A4 • Zadanie rekrutacyjne: Wymyśl i opisz aktywność dla klasy 5 szkoły podstawowej do zajęć pt. Co w trawie piszczy? Potraktuj zadanie kreatywnie. Nie masz żadnych ograniczeń, no może poza tym, że musisz zmieścić opis na stronie A4. Oprócz tekstu możesz wkleić przykładowe zdjęcia lub rysunki, które pomogą nam odczytać klimat Twojej propozycji. Forma: plik pdf. o objętości maksymalnie 1 str. A4

iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne">Oferujemy: • stabilne zatrudnienie; • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3850,00 zł + dodatek stażowy • możliwość rozwoju, udział w szkoleniach; • współtworzenie nowej przestrzenni kulturowej w Poznaniu; • pracę w kameralnym zespole w ramach dużej instytucji; • pracę w centrum miasta.

iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne">Składanie ofert: Oferty prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 28 listopada 2022 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne">KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji. KLAUZULA INFORMACYJNA Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 4) Prawo do usunięcia danych osobowych. 5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. 6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-11-17

Ważne do: 2022-12-04

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Adiunkt

Jeśli jesteś osobą kreatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty badawcze, wystawiennicze i edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi, nie boisz się wyzwań oraz chcesz brać czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy i jego oddziału to szukamy właśnie Ciebie!

 

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Adiunkt

Jeśli jesteś osobą kreatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty badawcze, wystawiennicze i edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi, nie boisz się wyzwań oraz chcesz brać czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy i jego oddziału to szukamy właśnie Ciebie!

Muzeum Woli – Oddział Muzeum Warszawy

Nr ref.: A_1MW/2022

 

Zakres obowiązków:

×          współpraca przy sformułowaniu programu wystaw, działań edukacyjnych i naukowo-badawczych 

×          koordynowanie współpracy z podmiotami zajmującymi się tematyką Woli oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji ww. programu rozwoju

×          prowadzenie kwerend wewnętrznych i zewnętrznych w ramach opracowywania scenariuszy wystaw i programu oddziału

×          współpraca przy prowadzeniu opracowań i badań zbiorów odnoszących się do działalności oddziału

×          wykonywanie kwerend wewnętrznych dla zapytań podmiotów zewnętrznych

×          realizowanie działań wynikających z opracowanego planu programowego i wystawienniczego

×          współpraca z zespołem opracowującym program polityki edukacyjnej w oddziale

×          współpraca z innymi oddziałami i działami w ramach Muzeum przy opracowaniu programów wystaw i badań związanych z działalnością Muzeum

×          współpraca i koordynacja przy sprawach związanych z prowadzeniem oddziału, w tym:

-       koordynacja obiegu kancelaryjnego dokumentów oddziału

-       koordynacja rejestru wniosków zakupowych związanych z działalnością programową oddziału 

-       koordynacja związana z kalendarzem wydarzeń oddziału

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku związanym z podstawową działalnością Muzeum 

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, Google Analytics, Press CMS

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        dobra wiedza w zakresie: wystawiennictwa, ochrony i pozyskiwania dóbr kultury, współczesnych badań w ramach nauk humanistycznych

×        znajomość regulacji prawnych, wynikających z ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

×        znajomość innych języków obcych

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 4 400 zł – 4 800 zł w zależności od posiadanych kwalifikacji 

×        przyjazne środowisko pracy 

×        możliwość rozwoju zawodowego 

×        podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×        świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karta multisport

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV z numerem referencyjnym (nr ref. A_1MW/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:            Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                     Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  04.12.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

NABÓR NA STANOWISKO – DOKUMENTALISTA

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2022-11-16

Ważne do: 2022-11-25

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DOKUMENTALISTA

Ogłoszenie: NABÓR NA STANOWISKO – DOKUMENTALISTA Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: NABÓR NA STANOWISKO – DOKUMENTALISTA

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dział Architektury Ludowej.

Godziny pracy: 7:00 – 15:00
Umowa o pracę na pełny etat od 01.12.2022 r.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie budowlane,
- umiejętność wykonywania rysunków technicznych (inwentaryzacje budowlano - konserwatorskie),
- umiejętność weryfikacji kosztorysów budowlanych,
- umiejętność pracy w środowisku Windows.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- wykonywanie pomiarów i opracowywanie dokumentacji pomiarowych budowlano-konserwatorskich na miejscu w Muzeum i w terenie,
- opracowywanie dokumentacji rysunkowych/graficznych dotyczących zagospodarowywania ekspozycji muzealnej,
- prowadzenie inwestycji budowlanych Działu Architektury Ludowej i związanej z tym dokumentacji,
- organizacja prac remontowo-budowlanych obiektów ekspozycyjnych,
- przygotowywanie i koordynowanie projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych,
- gospodarowanie zasobami archiwum naukowego i fotograficznego (w tym: wprowadzanie do inwentarzy i rejestrów),
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej związanej z pracą działu.

Od kandydata oczekujemy:

- znajomości podstaw branży budowlanej,
- sumienności i dokładności,
- samodzielności i zaangażowania,
- chęci pracy w muzeum na wolnym powietrzu i dostosowania się do specyfiki instytucji (np. - udział w pokazach, lekcjach muzealnych, przygotowywanie i wygłaszanie referatów,
- prezentacji, czasem oprowadzenie tematyczne – budowlane, itp.).

Oferujemy:

- zatrudnienie na pełnym etacie na umowę o pracę,
- możliwość nabywania umiejętności związanych z pracą w muzeum etnograficznym, nie tylko budowlano-konstrukcyjnych, ale także w zakresie prowadzenia archiwum naukowego oraz wielu innych, nierzadko artystycznych,
- rozwój osobisty i zawodowy,
- stabilne warunki pracy i płacy,
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3930,00.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko dokumentalisty prowadzonej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”

- kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru.
 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 25 listopada 2022r.pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,lub na adres mailowy: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela pracownik sekretariatu: (77) 457 23 49, 474 30 21

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. harmonogramowania

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice, woj. Śląskie

Data ogłoszenia: 2022-11-16

Ważne do: 2022-11-25

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni Specjalistę ds. harmonogramowania

Wymagania:

- Praktyczna wiedza z zakresu harmonogramowania pracy, 

- Bardzo dobra znajomość Kodeksu pracy, w szczególności przepisów dotyczących czasu pracy,

- Doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i aktualizacją harmonogramów, 

- Zdolności analityczne oraz samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

- Wykształcenie minimum średnie,

- Komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.

 

Obowiązki na stanowisku pracy:

- Przygotowanie i nadzór realizacji harmonogramów pracy,

- Wprowadzanie zmian do harmonogramów pracy działu, 

- Monitorowanie pomieszczeń ekspozycyjnych pod kątem rozplanowywania obłożenia pracowników na galeriach wystawowych,

- Dbanie o wizerunek Muzeum Śląskiego w Katowicach, 

- Pomoc przy sprawach administracyjnych działu. 

 

Oferujemy:         

- Stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku,

- Wysoki standard warunków pracy,

- Szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe,

- Pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

 

 Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

- cv

- list motywacyjny

w terminie do 25.11.2022 r. 

 

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: MŚ/DAG/SDH

 

Muzeum skontaktuje się z wybranymi osobami
na podstawie przesłanych aplikacji 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula Informacyjna Dla Kandydatów do Pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
przy ul. Dobrowolskiego 1 (dalej: „my” lub „Muzeum”).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych:
■ na piśmie na adres siedziby Muzeum Katowice 40 -205, ul. Dobrowolskiego 1
■ telefonicznie 32/ 7799 325;
■ pod adresem e-mail: iod@muzeumslaskie.pl.
Źródło danych:
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa –
w związku z przesłaniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym do pracy w Muzeum, a ich
przekazanie nastąpiło dobrowolnie.

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Muzeum przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy,
w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe: nr telefonu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne Państwa dane osobowe zawarte przez Państwa w aplikacji rekrutacyjnej.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz podjęcie kroków na Pani/Pana wniosek przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO w ramach realizacji uprawnień Muzeum wynikających z przepisów prawa pracy – art. 22 1 § 1  kodeksu pracy;
b) przeprowadzenie procesu rekrutacji w przypadku podania przez Państwa w aplikacji rekrutacyjnej danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagane w przepisach prawa (podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawą prawną jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d) ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez Muzeum (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.
Konsekwencje braku podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 22 1 § 1  kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum usługi informatyczne, prawne, audytorskie, a także uprawnionym organom publicznym np. Policji, Prokuraturze.

Wycofanie zgody
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W takim przypadku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do chwili udzielenia zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdym momencie. W tym celu należy przesłać nam takie żądanie na adres: kadry@muzeumslaskie.pl
Uprawnienia i skarga do organu nadzoru
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Muzeum lub za pośrednictwem
e-mail: iod@muzeumslaskie.pl
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy referent ds. kancelaryjnych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-11-16

Ważne do: 2022-11-30

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego referenta ds. kancelaryjnych

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, która lubi pomagać, a multitasking nie jest Ci obcy oraz chcesz się realizować biorąc czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Starszy referent ds. kancelaryjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy referent ds. kancelaryjnych

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego referenta ds. kancelaryjnych

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, która lubi pomagać, a multitasking nie jest Ci obcy oraz chcesz się realizować biorąc czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy to szukamy właśnie Ciebie!

Biuro Muzeum

Nr ref.: SRK_4BM/2022

 

Zakres obowiązków:

×        przyjmowanie i porządkowanie korespondencji od interesantów wewnętrznych i zewnętrznych

×        wydawanie potwierdzeń odbioru pism składanych przez interesantów

×        przygotowywanie i nadawanie korespondencji wychodzącej z Muzeum

×        prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej z Muzeum

×        udzielanie interesantom informacji, a w razie czego kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy

×        opracowywanie przyjętej dokumentacji oraz stała dbałość o właściwe przechowywanie przyjętych akt

×        nadawanie korespondencji wychodzącej w Urzędach Pocztowych

×        udzielanie interesantom informacji na temat sposobu i etapu załatwiania ich spraw

×        przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego

×        przestrzeganie zasad ochrony informacji i danych osobowych

×        udostępnianie dokumentów jawnych osobom upoważnionym

×        przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie obiegu dokumentów, przyjmowania i wysyłki korespondencji

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie 

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe

×        znajomość innych języków obcych

×        odpowiedzialność, lojalność, zdyscyplinowanie, uczciwość, punktualność, umiejętność organizowania pracy własnej, wysoka kultura osobista

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony ok. 6 miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy

×        wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 4000 zł – 4300 zł w zależności od posiadanego stażu pracy  i kwalifikacji 

×        przyjazne środowisko pracy 

×        możliwość rozwoju zawodowego

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SRK_4BM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                    Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                      kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  30.11.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Kadr (umowa na czas zastępstwa)

Poszukuje: Muzeum Zabawek i Zabawy

Na terenie: Kielce

Data ogłoszenia: 2022-11-15

Ważne do: 2022-11-28

Do zakresu wykonywanych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. Kadr w Muzeum Zabawek i Zabawy (umowa na czas zastępstwa) należeć będzie między innymi wykonywanie czynności związanych z :

- obsługą kadrową pracowników Muzeum Zabawek i Zabawy,

- prowadzeniem i rozliczeniem ewidencji czasu pracy,

- ustalaniem uprawnień urlopowych i prowadzeniem dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),

- opracowywaniem zakresów obowiązków dla pracowników,

- zapewnieniem prawidłowej realizacji uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe oraz inne nagrody i wyróżnienia),

- prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązujacymi przepisami,

- realizacja procesu naboru pracowników Muzeum,

- bieżąca kontrola terminowej realizacji badań okresowych pracowników,

- prowadzeniem ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności,

- prowadzeniem spraw związanych z dokształcaniem pracowników,

- prowadzeniem wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej  / zgłoszeniem i wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin,

- wydawaniem zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

- sporządzaniem sprawozdań statystycznych,

- wprowadzaniem danych do programu kadrowo - płacowego ENOVA,

- przygotowywaniem wzorców harmonogramów czasu pracy, współpraca z kierownikami oraz pomoc merytoryczna w tym zakresie,

- rozwiązywaniem bieżącej problematyki związanej z kadrami, zapewnieniem zgodności procedur i wszystkich wykonywanych zadań z wymogami prawnymi,

- współpracą z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażu dla bezrobotnych,

- współpracą ze szkołami / uczelniami w zakresie organizacji praktyk zawodowych,

- tworzeniem regulaminów, zarządzeń oraz przygotowywaniem druków i formularzy w zakresie dokumentacji kadrowej. 

Ogłoszenie: Specjalista ds. Kadr (umowa na czas zastępstwa) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Kadr (umowa na czas zastępstwa)

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku,

- trzy lata stażu pracy, w tym co najmniej dwa lata stażu pracy w obszarze kadrowo - płacowym

lub

- wykształcenie średnie,

- cztery lata stazu pracy, w tym co najmniej dwa lata stażu pracy w obszarze kadrowo - płacowym. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Pracy Naukowej i Wystaw

Poszukuje: Muzeum Zabawek i Zabawy

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-11-15

Ważne do: 2022-11-22

Do zakresu wykonywanych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Pracy Naukowej i Wystaw w Muzeum Zabawek i Zabawy należeć będzie:

- przygotowywanie długofalowych planów pracy Działu i uczestnictwo w ich realizacji,

- przygotowywanie planu działalności naukowo - badawczej oraz udziałem w pracach badawczych,

- przygotowywaniem planów wystaw czasowych, stałych i wydarzeń oraz ich realizacja,

- organizacja i koordynacja pracy podległego Działu oraz inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Działu,

- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wystaw i rozliczaniem przyznanych dotacji,

- poszukiwanie materiałów na potrzeby wystawy (m.in. prowadzenie kwerend w muzeach,

archiwach i bibliotekach),

- przygotowywaniem umów z projektantami i podwykonawcami, jak i i innych dokumentów niezędnych w pracy Działu oraz nadzór nad realizacją warunków zawartych w umowach,

- współpracą z kuratorami wystaw, głównym inwentaryzatorem oraz pozostałymi działami niezbędnymi dla realizacji wystaw i wydarzeń,

- realizacja podstawowych obowiązków kierowniczych wynikających z wewnętrznych regulaminów,

- projektowanie lub uczestniczenie w pracach nad aranżacją wystaw, koordynowanie prac technicznych związanych z przygotowywaniem, realizacją i demontowaniem poszczególnych ekspozycji,

- naukowym opracowywaniem zbiorów,

- inicjowaniem tematów badawczych,

- przygotowywaniem informacji o zabawkach na potrzeby Muzeum,

- prezentowaniem informacji na konferencjach naukowych,

- przygotowywaniem artykułów i publikacji naukowych,

- udziałem w działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej,

- udziałem w pracach nad Rocznikiem Muzealnym i przygotowywaniem treści do niego,

- przygotowywaniem treści merytorycznej katalogów wystaw, folderów, informatorów dotyczących szczególnie ekspozycji muzealnych oraz realizowanych projektów badawczych,

- organizowaniem okresowych instruktaży dla przewodników - animatorów,

- opracowywaniem oferty udostępniania gotowych wystaw ze zbiorów Muzeum,

- inicjowaniem polityki pozyskiwania zbiorów,

- współpraca z instytucjami kultury w kraju i za granicą.

Ogłoszenie: Kierownik Działu Pracy Naukowej i Wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Pracy Naukowej i Wystaw

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe specjalistyczne związane z podstawową działalnością Muzeum, preferowane kierunki: historyczne, społeczne i humanistyczne,

- minimum sześć lat stażu pracy, w tym rok na stanowisku kierowniczym,

- minimum dwa lata doświadczenia w pracy w Muzeum. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Młodszy Specjalista ds. baz danych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-11-15

Ważne do: 2022-11-30

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. baz danych

Ogłoszenie: Młodszy Specjalista ds. baz danych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Młodszy Specjalista ds. baz danych

Główne zadania:

•               Nadzór nad wdrożeniem i realizacją projektu informatycznego związanego z wdrożeniem systemu do zarządzania muzealiami; 

•               Kontrola jakości prac wdrożeniowych, zgłaszanie błędów i raportowanie realizacji projektu; 

•               Przegląd powdrożeniowy projektu; 

•               Wykonywanie testów i analiz funkcjonalnych systemu wdrażanego w ramach projektu w zakresie rozwiązań teleinformatycznych; 

•               Bieżące utrzymanie oraz monitoring środowiska wdrożonego systemu w szczególności zastosowanych rozwiązań bazodanowych (MsSQL) oraz obiektowego przechowywania danych; 

•               Współpraca z zespołami utrzymaniowymi oraz projektowymi; 

•               Optymalizacja wydajności oraz bezpieczeństwa środowiska; 

•               Diagnozowanie incydentów i problemów wydajnościowych wpływających na działanie aplikacji oraz systemu.

 

Nasze wymagania 

•               Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub technicznym lub min. 2-letnie doświadczenie zawodowe o takim profilu;

•               Wysoka znajomość zagadnień informatycznych z ogólnego zakresu baz danych, zarządzania plikami, komunikacji sieciowej, przechowywania danych, urządzeń sieciowych;

•               Dobra znajomość baz danych i SQL, w tym doświadczenie w posługiwaniu się minimum 1 z wymienonych: PostgreSQL, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, DB2;

•               Umiejętność automatyzacji zadań;

•               Umiejętność zarządzania plikami i bazami danych;

•               Znajomość zagadnień sieciowych (podstawy zagadnień TCP/IP, udostępnianie zasobów, podstawowe protokoły)

•               Samodzielne i analityczne myślenie, umiejętność sprawnego znajdowania rozwiązań problemów;

•               Komunikatywność i dobra znajomość języka polskiego, a także języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej; 

•               Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office;

•               Gotowość do nauki i zdolność do szybkiego przyswajania nowej wiedzy i umiejętności;

•               Sumienność i zaangażowanie; 

•               Umiejętność pracy zespołowej jak również samodzielnej; 

 

Mile widziane:

•               Znajomość przynajmniej jednego języka skryptowego, umożliwiającego automatyzację zadań w pracy z plikami, bazami danych, udziałami sieciowymi;

•               Doświadczenie w administrowaniu serwerem MsSQL, Apache, Ngnix, IIS; 

•               Doświadczenie w obszarze kopii zapasowych oraz przywracania środowiska po awarii; 

•               Znajomość podstawowych zagadnień administracyjnych systemu MS Windows, Linux; 

•               Znajomość platform wirtualizacyjnych (VMware) w zakresie utrzymania i administrowania wydzielonymi maszynami wirtualnymi; 

•               Znajomość systemów backupowych Commvault i Veeam; 

•               Umiejętność zarządzania pamięciami masowymi oraz obiektowymi systemami danych; 

•               Znajomość rozwiązań HCP w zakresie podstawowej administracji wydzielonymi namespace;

•               Administracja rozwiązaniami obiektowymi HCP; 

•               Znajomość protokołu S3, pracy z http REST API; 

•               Wiedza z zakresu automatyzacji środowiska; 

•               Kreatywność w wykonywaniu zadań; 

•               Nastawienie na współpracę i otwartość na rozwój; 

•               Doświadczenie w prowadzeniu projektów;

•               Doświadczenie w testowaniu aplikacji;

•               Wysoka kultura osobista. 

 

 

 

 

OFERUJEMY

•                 Pracę w dynamicznym zespole 

•                 Bardzo dobre warunki pracy w tym umowę o pracę

•                 Udział w ciekawych i rozwojowych projektach 

•                 Udział w szkoleniach specjalistycznych 

•                 Nowoczesny stack technologiczny i otwartość na wdrażanie nowych rozwiązań 

•                 Dużą samodzielność działania 

•                 Pracę na dużej ilości danych, a co za tym idzie doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•               dokumenty należy złożyć do 30.11.2022 wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3,    00-495 Warszawa.

•               Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

•               W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/11/bazy/POPC”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31.12.2022 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego

Poszukuje: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Na terenie: Cała Polska

Data ogłoszenia: 2022-11-15

Ważne do: 2022-11-30

Stanowisko: Asystent konserwatorski
Ogłoszenie: Nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego

I. Informacje ogólne:

–  wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,

–  miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny,

–  rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny.

 

II. Wymagania:

–  wykształcenie: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów; dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów.

–  znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;

–  zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność,

–  umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, samodzielność,

–  umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,

–  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki.

 

III. Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

–  dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki,

–  doświadczenie w pracy w muzealnictwie,

–  znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów.

 

IV. Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

–  nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia, w tym: na ekspozycjach i magazynach zbiorów,

–  konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji,

–  przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeni,

–  opracowanie programów konserwatorskich,

–  udział w sporządzaniu planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych   obiektów na dany rok kalendarzowy,

–  prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem,

–  opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum,

–  opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych,

–  opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych,

–  określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania,

–  nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej,

–  sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „MONA”,

–  współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą,

–  dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.: organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków;

–  współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków; realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji,

–  przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków,

–  udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum,

–  współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów,

–  współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej,

–  przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego,

–  realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

 

V. Zapewniamy:

–  dobrze wyposażoną pracownię konserwatorską,

–  udział w kursach, szkoleniach, konferencjach,

–  możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

 

VI. Wymagane dokumenty:

–  CV,

–  list motywacyjny,

–  kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),

–  kserokopie świadectw pracy,

–  mile widziane referencje,

–  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

VII. Sposób aplikacji:

–  dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

–  dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

 

Oferta ważna do 30.11.2022 r.

 

 

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, niniejszym informujemy Państwa o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MKK danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

1.   Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej (MKK) z siedzibą w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka,  przy pl. gen. J. Bema 8.

2.   Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.

3.   Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.

4.   Okres, w jakim dane będą przechowywane w MKK - do zakończenia procesu rekrutacji.

5.   Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom.

6.   W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:

–  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

–  sprostowania (poprawiania) swoich danych,

–  usunięcia danych,

–  ograniczenia przetwarzania danych,

–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

–  przenoszenia danych,

–  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

–  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.     Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MKK z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e- mail: inspektor@muzeum.ostroleka.pl i w siedzibie Muzeum.

W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE HISTORII I KULTURY MATERIALNEJ GÓRNICTWA

Poszukuje: MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE

Na terenie: WIELICZKA

Data ogłoszenia: 2022-11-07

Ważne do: 2022-11-10

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce zatruni pracownika na stanowisko: Asystent Muzealny w Dziale Historii i Kultury Materialnej Górnictwa

Ogłoszenie: ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE HISTORII I KULTURY MATERIALNEJ GÓRNICTWA Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: ASYSTENT MUZEALNY W DZIALE HISTORII I KULTURY MATERIALNEJ GÓRNICTWA

Szczegóły ogłoszenia na stonie : https://muzeum.wieliczka.pl/praca

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-11-07

Ważne do: 2022-12-03

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – 1/1 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy

·         Termin składania ofert – do 03.12.2022 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – styczeń/luty 2023 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru)

·         Proponowane wynagrodzenie brutto: 4 800,00-5 000,00 PLN

Ogłoszenie: Specjalista ds. finansowo-księgowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. finansowo-księgowych

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);

2.    co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

3.    umiejętność rozliczania podatku VAT;

4.    znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych; 

5.    dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;

6.    biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office, 
w szczególności Excell;

7.    samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;

8.    skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę;

9.    korzystanie z pełni praw publicznych;

10.  niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kryteria dodatkowe:

1.     mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach finansów publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1.    dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości;

2.    sporządzenie deklaracji PCC;     

3.    rozliczanie podróży służbowych;

4.    kontrola rozrachunków, windykacja należności;

5.    przyjmowanie dokumentów księgowych, weryfikacja opisów merytorycznych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym;

6.    prowadzenie operacji gotówkowych i bezgotówkowych;

7.    księgowanie wyciągów bankowych, obsługa i kontakt z bankiem;

8.    współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych;

9.   współudział w rozliczaniu dotacji celowych.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 03.12.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KONSERWATOR / KONSERWATORKA DZIEŁ SZTUKI

Poszukuje: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Na terenie: Łańcut

Data ogłoszenia: 2022-11-04

Ważne do: 2022-12-02

Muzeum-Zamek w Łańcucie zatrudni pracownika na stanowisko: Konserwator/ Konserwatorka Dzieł Sztuki

Ogłoszenie: KONSERWATOR / KONSERWATORKA DZIEŁ SZTUKI Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KONSERWATOR / KONSERWATORKA DZIEŁ SZTUKI

Szczegóły ogłoszenia na stronie https://www.zamek-lancut.pl/ w zakładce O MUZEUM - PRACA

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. edukacji – Kierownik Działu Popularyzacji Nauk Geologicznych

Poszukuje: Muzeum Ziemi Polska Akademia Nauk w Warszawie

Na terenie: Warszawa, województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2022-11-03

Ważne do: 2022-11-25

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. edukacji – Kierownik Działu Popularyzacji Nauk Geologicznych. Oferujemy pracę w instytucji z tradycjami, o dużym potencjale naukowo-muzealniczym, w modernizującym się zespole z możliwością tworzenia własnych projektów i budowania od podstaw strategii edukacyjnej. Poszukujemy osoby gotowej do podejmowania wyzwań, umiejącej tworzyć nowe programy edukacyjne i pragnącej mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, dyspozycyjnej. Mile widziane doświadczenie we współpracy z muzeami bądź podmiotami edukacyjnymi.

W przypadku umowy o pracę proponujemy stabilne zarobki w naukowej jednostce pomocniczej Polskiej Akademii Nauk, system premiowania, dobrowolny system medyczny, świadczenia z ZFŚS, w tym możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Ogłoszenie: specjalista ds. edukacji – Kierownik Działu Popularyzacji Nauk Geologicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. edukacji – Kierownik Działu Popularyzacji Nauk Geologicznych

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy

Obowiązki merytoryczne

1. Opracowanie, wdrażanie, koordynowanie i monitorowanie misji, strategii, planów, programów oraz projektów edukacyjnych dla wszystkich działań PAN MZ, w tym do wystaw stałych, czasowych, działań w mediach społecznościowych, cykli oraz wydarzeń – w formule on-line i stacjonarnej.

2. Prowadzenie zajęć, lekcji i warsztatów muzealnych oraz oprowadzanie po wystawach.

3. Merytoryczna weryfikacja realizowanych zadań i projektów.

4. Dbanie o dobry wizerunek instytucji i powszechną identyfikację, zgodną z jednolitą polityką informacyjną i marketingową.

5. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi podmiotami (w tym zewnętrznymi), współpraca z instytucjami, autorami, naukowcami, mediami – w zakresie realizacji programu edukacyjnego.

6. Przygotowywanie i redagowanie treści popularyzatorskich i dotyczących działań edukacyjnych wraz z ilustracjami – m.in. na stronę internetową, do newslettera i mediów społecznościowych.

7. Wsparcie w obsłudze mediów społecznościowych.

8. Współpraca przy organizacji i w realizacji ofert sponsorskich w zakresie działań edukacyjnych.

9. Współpraca z działami PAN MZ.

10. Pozyskiwanie patronów dla realizowanych działań. 

11. Stała współpraca z podwykonawcami i partnerami.

12. Dbanie o spójność graficzną, estetyczną i nadzór nad materiałami edukacyjnymi Muzeum – w tym koordynowanie i przygotowanie zleceń.

13. Prowadzenie dokumentacji realizowanych w PAN MZ działań popularyzatorskich i jej archiwizacja.

14. Monitorowanie efektów działań edukacyjnych.

15. Kreatywne myślenie i nowe pomysły. 

16. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów edukacyjnych.

Obowiązki w zakresie zarządzania pracą Działu

1. Budowanie i koordynacja pracy Działu i zespołu edukatorów i przewodników oraz międzydziałowej współpracy edukacyjnej.

2. Opracowanie kosztorysów i planów budżetowych Działu.

3. Delegowanie, ewaluacja, kontrola realizacji zadań zleconych innym pracownikom bądź podmiotom zewnętrznym.

4. Rozwijanie edukacyjnych i pedagogicznych umiejętności pracowników.

5. Przygotowywanie pism, dokumentów (zgodnie z m.in. instrukcją kancelaryjną), treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu – dbałość o poprawność językową i stylistyczną materiałów publikowanych. 

6. Koordynowanie przygotowywania projektów umów w sprawach objętych zakresem prac.

7. Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych.

Wymagania 

Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe.

2. Wykształcenie pedagogiczne lub udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji i/lub pedagogiki.

3. Minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym związanym z organizacją działań edukacyjnych lub w zarządzaniu podległym zespołem w projektach edukacyjnych.

4. Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i komunikatywność, dbałość o język komunikacji, wysoka kultura osobista.

5. Biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE, programy do tworzenia prezentacji oraz podstawowa znajomość programów graficznych.

6. Podstawowa znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych.

7. Umiejętność pracy pod presją czasu i w trudnych warunkach.

8. Bardzo dobra organizacja i dyscyplina pracy.

9. Doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą.

10. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min B2 (weryfikowalna).

11. Umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów, zajęć edukacyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców.

12. Umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów własnych i podległego zespołu.

Wymagania dodatkowe (fakultatywne)

1. Wykształcenie kierunkowe (geografia, biologia, geologia, archeologia, ochrona środowiska).

2. Zainteresowania związane z profilem PAN MZ.

3. Doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń.

4. Doświadczenie w tworzeniu ofert sponsorskich, realizacji i rozliczaniu podpisanych umów.

5. Znajomość programów i trendów edukacyjnych – zgodnie z tematycznym profilem PAN MZ.

Oferta

Wymiar zatrudnienia

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat

3. Liczba etatów: 1

4. Miejsce pracy: Aleja Na Skarpie 20/26 i 27 w Warszawie

5. Wynagrodzenie: zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, dodatek funkcyjny i stażowy, premie według regulaminu premiowania PAN MZ. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w zależności od posiadanej przez wybranego kandydata wiedzy, umiejętności, doświadczenia i wykształcenia.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty

· list motywacyjny (skan) oraz CV (pdf),

· skan kwestionariusza osobowego, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony Muzeum,

· skany świadectw pracy (jeśli kandydat takie posiada) lub skan oświadczenia kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy – wskazanie potrzebnych danych kontaktowych byłych pracodawców,

· skan oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

· skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

· skany innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

· opcjonalnie skany referencji. 

Przesłaną dokumentację należy opatrzeć w treści maila klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Termin i sposób składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z tytułem maila „rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. edukacji” na adres: sekretariat@mz.pan.pl w nieprzekraczalnym terminie 25 listopada 2022 r. do godz. 12.00.

PAN MZ zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – dopuszcza się rozmowę w trybie on-line. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu. Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. wynajmu i organizacji wydarzeń

Poszukuje: Muzeum Warszawa

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-11-02

Ważne do: 2022-11-16

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. wynajmu i organizacji wydarzeń

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, dobrze zorganizowaną, a multitasking nie jest Ci obcy to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu

Nr ref.: SW_1PS/2022

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. wynajmu i organizacji wydarzeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. wynajmu i organizacji wydarzeń

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. wynajmu i organizacji wydarzeń

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, dobrze zorganizowaną, a multitasking nie jest Ci obcy to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu

Nr ref.: SW_1PS/2022

 

Zakres obowiązków:

×          tworzenie i promocja oferty wynajmu powierzchni w siedzibie głównej i w oddziałach, w tym polityka cenowa i warunki realizacji

×          administracja strony internetowej wynajmów

×          monitorowanie rynku wynajmu w Warszawie i dostosowanie oferty Muzeum do sytuacji rynkowej

×          obsługa klientów wynajmujących przestrzeń na wydarzenie, w tym przeprowadzanie wizji lokalnych, obecność na wydarzeniach, podpisywanie umów, rozliczenie

×          wybór i współpraca z długoterminowymi najemcami- ajenci kawiarni w siedzibie głównej i w oddziałach, operator pokoi hotelowych, w zakresie administracji, rozliczania, monitorowania prawidłowej realizacji umów najmu

×          miesięczne raportowanie przychodów

×          koordynacja organizacji wydarzeń specjalnych takich jak gale, koncerty, wernisaże 

×          promocja i budowanie wizerunku Muzeum wśród turystów, w tym prowadzenie profilu Muzeum na stronie TripAdvisor dla siedziby głównej i wybranych oddziałów

×          współpraca przy prowadzeniu kampanii promocyjnych skierowanych do turystów w Warszawie oraz poszukiwanie nowych kanałów komunikacji, takich jak hotele, hostele, transport publiczny itp.

×          współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną, Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną i Stołecznym Biurem Turystyki w ramach promocji Muzeum do turystów

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie min. średnie

×          min. 3 lata stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe związane z podstawową działalnością Muzeum

×          doświadczenie w zakresie planowania działań promocyjnych

×          znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

×          odpowiedzialność, komunikatywność, elastyczność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 4800 zł oraz dodatek stażowy

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          niezbędne narzędzia do pracy

×          możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SW_1PS/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  16.11.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-            art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Asystentka Głównego Konserwatora

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-28

Ważne do: 2030-11-20

Muzeum Narodowe w Warszawie

zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Asystent/Asystentka Głównego Konserwatora 

Termin składania aplikacji do: 30 listopada 2022 r.

Ogłoszenie: Asystent/Asystentka Głównego Konserwatora Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Asystentka Głównego Konserwatora

GŁÓWNE ZADANIA 

· przygotowywanie oraz redagowanie pism i dokumentów w języku polskim i angielskim w ramach korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej zadań Głównego Konserwatora; 

· prowadzenie kalendarza Głównego Konserwatora; 

· organizacja zebrań, protokołowanie; 

· zapewnianie przepływu informacji wewnątrz Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie;  

· nadzór nad obiegiem dokumentów związanych z działalnością naukową pracowni konserwatorskich, przyjmowaniem praktykantów i stażystów; 

· przygotowywanie dokumentów związanych z delegacjami służbowymi i zamówieniami publicznymi w zakresie dotyczącym zadań pracowni konserwatorskich MNW;

· współpraca z innymi działami Muzeum; 

· przygotowywanie projektów umów we współpracy z Działem Prawnym, nadzór nad ich realizacją i rozliczeniem;

· tworzenie sprawozdań z działalności Działu Konserwacji na podstawie danych otrzymanych z pracowni konserwatorskich MNW. 

WYMAGANIA 

· wykształcenie średnie lub wyższe;

· doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

· lekki styl i nienaganna polszczyzna; 

· znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1; 

· umiejętność obsługi pakietu MS-Office na poziomie zaawansowanym. 

 

MILE WIDZIANE

· wykształcenie humanistyczne; 

· doświadczenie pracy w instytucji kultury; 

· znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1. życiorys/CV,

2. oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

· zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury;

· umowę o pracę;

· bogaty pakiet socjalny/benefity;

· udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;

· pełen wyzwań rozwój zawodowy;

· pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie;

· możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

· dokumenty należy złożyć do: 30.11.2022.r., 

· wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

· lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

· Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

· W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/10/asystent/MNW”

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-28

Ważne do: 2022-11-09

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty w dużym zespole edukatorów, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Edukacji 

Nr ref.: SIP_1EM/2022

                              Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty w dużym zespole edukatorów, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Edukacji 

Nr ref.: SIP_1EM/2022

 

Zakres obowiązków:

×         rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji formalnej i nieformalnej poprzez organizowanie spotkań, konferencji i seminariów.

×         współpraca przy tworzeniu i aktualizacji całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy i oddziałów skierowanej do szkół, wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty.

×         opracowanie i wdrożenie oferty lekcji muzealnych, oprowadzań i warsztatów dla rodzin dotyczące tematyki Powstania Warszawskiego.

×         przygotowywanie scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych. 

×         współpraca z centrum rezerwacji lekcji szkolnych, współprowadzenie kalendarza i harmonogramu lekcji i zajęć szkolnych organizowanych w siedzibie głównej i oddziale Muzeum Warszawy – Izbie Pamięci.

×         prowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania edukatorów zewnętrznych do współpracy z Muzeum Warszawy i oddziałem Izbą Pamięci.

×         udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowanie programów towarzyszących.

×         udział w konferencjach i szkoleniach.

×         prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych Muzeum Warszawy

 

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe 

×         min. 1 rok stażu pracy 

×         obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo (animacja kultury), nauki pedagogiczne, nauki społeczne

×         ukończone kursy pedagogiczne

×         min. 1 rok stażu pracy w ramach projektów edukacyjno-animacyjnych

×         znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski)

×         doświadczenie w działaniach animacyjnych i pracy ze społecznościami lokalnymi oraz grupami odbiorców o szczególnych potrzebach

×         umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania pracy, rzetelność, odpowiedzialność

Co oferujemy:

×         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 4 500 zł – 5 500 zł w zależności od posiadanego stażu pracy 

×         możliwość rozwoju zawodowego 

×         podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×         świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×         darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV z numerem referencyjnym (nr ref. SIP_1EM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  09.11.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-28

Ważne do: 2022-11-27

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych

 

Termin składania aplikacji do: 27 listopad 2022r.

 

GŁÓWNE ZADANIA 

1.     Redakcja metadanych opisowych i kontekstowych rekordów obiektów w muzealnym systemie bazodanowym,

2.     Zarządzanie słownikami kontrolowanymi w muzealnym systemie bazodanowym,

3.     Pozyskiwanie majątkowych praw autorskich lub licencji do obiektów ze zbiorów Muzeum,

4.     Prowadzenie i aktualizowanie wykazów artystów, których prace są w domenie publicznej,

5.     Realizacja kwerend w zakresie posiadanej przez Dział dokumentacji ikonograficznej,

6.     Obsługa zamówień wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących digitalizacji i udostępniania zdjęć obiektów muzealnych w oparciu o rozporządzenie re-use,

7.     Współudział w budowie i realizacji koncepcji promocji zasobów cyfrowych,

Współudział w pracach nad przygotowaniem dokumentacji do projektów digitalizacyjnych.

Ogłoszenie: Specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych

WYMAGANIA 

1.     Wykształcenie wyższe humanistyczne np. bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, historia, historia sztuki, polonistyka, językoznawstwo,

2.     Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z redakcją treści cyfrowych,

3.     Znajomość zagadnień z zakresu prawa autorskiego,

4.     Umiejętność obsługi pakietu MS-Office,

 

MILE WIDZIANE

1.     Podstawowa znajomość standardów katalogowania zbiorów bibliotecznych i/lub muzealnych oraz budowy słowników bazodanowych,

2.     Znajomość zagadnień z obszaru digitalizacji dziedzictwa kulturowego.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1.     Życiorys/CV,

2.     Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1.     zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury;

2.     umowę o pracę;

3.     bogaty pakiet socjalny/benefity;

4.     udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;

5.     pełen wyzwań rozwój zawodowy;

6.     pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie;

7.     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     dokumenty należy złożyć do: 27.11.2022.r., 

2.     wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/09/digitalizacja/MNW”

 

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Oferta pracy do działu konserwatorskiego

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-10-28

Ważne do: 2022-11-15

Oferta pracy do działu konserwatorskiego

Ogłoszenie: Oferta pracy do działu konserwatorskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Oferta pracy do działu konserwatorskiego

1. Wymagania:

- Wykształcenie kierunkowe z zakresu konserwacji dzieł sztuki, i/lub minimum roczny staż w prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich
- Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
- Zaangażowanie, cierpliwość, dokładność, sumienność i odpowiedzialność

Mile widziane:

- Znajomość specyfiki pracy w muzeum

2. Charakterystyka prac:

- Samodzielne prowadzenie prac konserwatorskich i udział w projektach związanych z konserwacją i restauracją muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)
- Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
- Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich
- Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej
- Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.
- Udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dot. zbiorów.

3. Warunki pracy:

- Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, płaca zasadnicza minimum 3 900 brutto
- Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen
- Atrakcyjne świadczenia socjalne
- Praca w zaangażowanym i życzliwym zespole
- Bezpośredni kontakt i praca z eksponatami muzealnymi

4. Wymagane dokumenty:

- CV
- List motywacyjny
- Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy
- Klauzula zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”. 

KLAUZULA ZGODY do druku

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.11.2022 r. z adnotacją: „Oferta pracy do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Oferta pracy do działu konserwatorskiego

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-10-28

Ważne do: 2022-11-15

Oferta pracy do działu konserwatorskiego

Ogłoszenie: Oferta pracy do działu konserwatorskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Oferta pracy do działu konserwatorskiego

1.     Wymagania:

- Wykształcenie co najmniej średnie na kierunkach plastycznych/ artystycznych

- Umiejętności manualne do prowadzenia prac plastycznych czy podstawowych zabiegów konserwatorskich

- Umiejętność tworzenia projektów z zakresu dekoracji, aranżacji

- Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), programów graficznych (m.in. CorelDraw)

- Zaangażowanie, cierpliwość, dokładność, sumienność i odpowiedzialność

 

Mile widziane:

- Znajomość specyfiki pracy w muzeum 

- Doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich 

 

2.     Charakterystyka prac

- Przygotowywanie projektów plastycznych i graficznych do wydarzeń muzealnych

- Wykonywanie zabiegów konserwatorskich zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami przełożonych, prowadzenie doraźnych prac zabezpieczających przy obiektach, jak m.in. czyszczenie

- Pomoc w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych

- Przewodnictwo, udostępnianie zwiedzającym ekspozycji Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, udział i tworzenie wydarzeń kulturalnych

 

3.   Warunki pracy:

·           Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin, płaca zasadnicza minimum 3 600 brutto

·           Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

·           Atrakcyjne świadczenia socjalne

·           Praca w zaangażowanym i życzliwym zespole

·           Bezpośredni kontakt i praca z eksponatami muzealnymi

·           Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury

 

4.   Wymagane dokumenty:

·           CV

·           List motywacyjny

·           Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy

·           Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

·           Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”. 

KLAUZULA-ZGODY DO DRUKU

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.11.2022 r. z adnotacją:  „Oferta pracy do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista / specjalistka ds. promocji

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: promocja

Data ogłoszenia: 2022-10-28

Ważne do: 2022-11-13

Poznańskie Centrum Dziedzictwa jest miejską instytucją kultury zarządzającą markami: Brama Poznania, Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza, Trakt Królewsko-Cesarski, Fest Fyrtel. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista / specjalistka ds. promocji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

Ogłoszenie: Specjalista / specjalistka ds. promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista / specjalistka ds. promocji

Zakres obowiązków:

·           prowadzenie kont na portalach społecznościowych, redagowanie treści i administrowanie stronami www. Budowanie społeczności wokół marek instytucji. Odpowiedzialność za komunikatywny charakter publikowanych treści, zgodnych ze strategią marketingową;

·           koordynacja i prowadzenie zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z grafikami. Dbałość o zgodność powstających materiałów z CI;

·           umiejętność przygotowania prostych projektów graficznych spójnych z CI instytucji na potrzeby mediów społecznościowych;

·           współpraca przy realizacji strategii komunikacji i kampanii promocyjnych oraz działań PR 
w związku z działalnością Poznańskiego Centrum Dziedzictwa i jego marek: Brama Poznania, Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza, Trakt Królewsko-Cesarski, Fest Fyrtel;

·           przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień PZP związanych z obszarem kompetencji Zespołu Promocji;

·           przygotowywanie informacji prasowych i współpraca z mediami; 

·           współpraca z innymi instytucjami, partnerami zewnętrznymi; 

 

 

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe;

·         minimum 2 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z promocją z zakresu kultury;

·         umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;

·         umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;

·         sprawne poruszanie się w Internecie i znajomość narzędzi promocyjnych jakie stwarza to medium, sprawne posługiwanie się takimi narzędziami jak Facebook, Instagram, Youtube itp.;

·         biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);

·         wysoka kultura osobista i etyka pracy.

 

Mile widziane:

·         posiadanie wiedzy związanej z działalnością Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, 

·         doświadczenie we współpracy z mediami;

·         doświadczenie związane ze współpracą z grafikami;

·         doświadczenie w pozyskiwaniu partnerów i sponsorów;

·         doświadczenie w realizacji zadań związanych z nagrywaniem filmów, podcastów, streamingiem;

·         sprawne posługiwanie się językiem obcym. 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

CV
list motywacyjny
inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje 
 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie (na początek 6-miesięczna umowa o pracę na czas określony);
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.700,00 zł brutto + dodatek stażowy;
możliwość rozwoju;
niepowtarzalną okazję współtworzenia przestrzenni kulturowej w Poznaniu; 
zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań;
spotkania integracyjne;
pracę w centrum miasta.
 

Składanie ofert:

oferty prosimy składać pod adresem: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań 

lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 13 listopada 2022 r.

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów. 

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@pcd.poznan.pl 

Cel i podstawy przetwarzania 

1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych. 

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-27

Ważne do: 2022-11-13

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

GŁÓWNE ZADANIA 

1)         wsparcie przy bieżącej weryfikacji postępów w projekcie w zakresie wskaźników dotyczących ilości wykonanych zdjęć oraz rozmiaru zdigitalizowanego materiału – opracowywanie kwartalnych raportów,

2)         współpraca w ramach zespołu w zakresie organizacji i zarządzania repozytorium cyfrowym w odniesieniu do zdigitalizowanych zasobów w ramach projektu,

3)         weryfikacja ilości i identyfikacja zdigitalizowanych obiektów wg list oraz nazw plików w zakresie zgodności ze schematem nazewnictwa,

4)         kontrola jakości cyfrowego odwzorowania obiektu (w tym parametru DeltaE) zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,

5)         archiwizacja plików cyfrowych zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,

6)         wykonywanie kopii prezentacyjnych bądź zaplanowanie takiego procesu bez utraty jakości w porozumieniu z kierownikiem Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej,

7)         rejestracja zdjęć w systemie muzealnym wraz z wymaganymi metadanymi technicznymi,

8)         rozwój narzędzi związanych z zarządzaniem i archiwizacją zasobów cyfrowych w celu optymalizacji procesu digitalizacji

9)         uczestnictwo w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami,

10)      gromadzenie i archiwizacja wytworzonych dokumentów oraz plików z metadanymi  

 

 

WYMAGANIA 

1)       Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym grafiką komputerową i/lub z DAM – Digital Asset Management

2)       Wykształcenie wyższe lub licencjat o kierunku grafika komputerowa lub techniczno-informatycznym

3)       znajomość procesu i standardów digitalizacji dziedzictwa kulturowego

4)       znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem barwą w fotografii cyfrowej

5)       obsługa programów graficznych Capture One, Photoshop, Xnview

6)       umiejętność obsługi pakietu MS-Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS-Excel),

7)       umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu

8)       mile widziana znajomość zagadnień z obszaru historii i historii sztuki

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1)               życiorys/CV,

2)               oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1)               możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

2)               ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

3)               doskonałą atmosferę pracy,

4)               zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.)

5)               wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1)               dokumenty należy złożyć do: 13.11.2022r., 

2)               wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3)               lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4)              Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5)               W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/7/APZ/POPC”

 

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

1)     weryfikacja nadesłanych ofert,

2)     rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.11.2022 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt / Adiunktka w Dziale Wiedzy o Sztuce

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-10-26

Ważne do: 2022-11-06

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko adiunkta/adiunktki w Dziale Wiedzy o Sztuce. Dział ten odpowiada za program edukacyjny Muzeum oraz prowadzi Bibliotekę MOCAK-u.

Ogłoszenie: Adiunkt / Adiunktka w Dziale Wiedzy o Sztuce Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Adiunkt / Adiunktka w Dziale Wiedzy o Sztuce

Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
– ukończone jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia z zakresu gromadzenia zbiorów (zgodnego z profilem MOCAK-u), w tym historia sztuki.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) współtworzenie oferty edukacyjnej Muzeum (programy do wystaw czasowych, oferta dla grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających, działania na rzecz dostępności, materiały edukacyjne);
b) realizacja programu edukacyjnego (warsztaty, oprowadzania, prelekcje), także w językach obcych;
c) współpraca z edukatorami i przewodnikami, stażystami, nadzór nad ich pracą;
d) prowadzenie Biblioteki MOCAK-u – opracowywanie i gromadzenie zbiorów bibliotecznych, obsługa czytelników;
e) realizacja własnych projektów o charakterze edukacyjnym lub naukowym.
 
Warunki pracy na danym stanowisku:
1) Wymiar zatrudnienia: ½ etatu
2) Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
3) Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
4) Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny
 
Wymagane dokumenty:
1) Życiorys (CV) uwzględniający imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko adiunkta w Dziale Wiedzy o Sztuce” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl do 6.11.2022 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. 

 

Więcej na: https://www.mocak.pl/praca-dzial-wiedzy-o-sztuce-adiunkt-2022

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. księgowości

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk, pomorskie

Data ogłoszenia: 2022-10-26

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. księgowości.

Zadania:

·        weryfikacja dokumentów otrzymanych przez Dział Finansowo-Księgowy pod względem formalnym i rachunkowym,

·        obsługa dokumentacji związanej z delegacjami krajowymi i zagranicznymi oraz ich dekretacja i księgowanie. 

obsługa płatności bankowych, księgowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń dotyczących kart płatniczych.
·        rozliczanie zaliczek pracowników oraz księgowanie faktur kosztowych dotyczących rozliczanych zaliczek,

·        sporządzanie i księgowanie raportów kasowych, 

·        prowadzenie kartotek pracowniczych w zakresie pożyczek udzielanych z ZFŚŚ, okresowe uzgadnianie sald,

·        przygotowywanie należnych potrąceń wynikających z rat udzielonych pożyczek z ZFŚS,

·        analiza i uzgadnianie kont księgowych w zakresie prowadzonych spraw,

·        przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Muzeum,

·        prowadzenie kasy, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wpłat gotówki do banku.

Oczekiwania:

·       wykształcenie wyższe, finanse i rachunkowość

·       doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości – min. 1 rok

·       znajomość obowiązujących przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego.

·        znajomość podstawowych przepisów dotyczących działalności instytucji kultury,

·        biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza programu MS Excel,

·        mile widziana znajomość programu Symfonia, 

·        umiejętność pracy w zespole,

·        odpowiedzialność, samodzielność,

·        dokładność i systematyczność,

·        zdolności analityczne,

·        zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Oferujemy:

·        ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

·        stabilne zatrudnienie,

·        wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

·        dodatek stażowy,

·        pakiet świadczeń socjalnych,

·        pracę w atrakcyjnej lokalizacji (centrum Gdańska),

·        możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „specjalista ds. księgowości”

 

w terminie do dnia 14.11.2022 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.  

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-24

Ważne do: 2022-10-30

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych

 

GŁÓWNE ZADANIA 

1.     Redakcja metadanych opisowych i kontekstowych rekordów obiektów w muzealnym systemie bazodanowym,

2.     Zarządzanie słownikami kontrolowanymi w muzealnym systemie bazodanowym,

3.     Pozyskiwanie majątkowych praw autorskich lub licencji do obiektów ze zbiorów Muzeum,

4.     Prowadzenie i aktualizowanie wykazów artystów, których prace są w domenie publicznej,

5.     Realizacja kwerend w zakresie posiadanej przez Dział dokumentacji ikonograficznej,

6.     Obsługa zamówień wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących digitalizacji i udostępniania zdjęć obiektów muzealnych w oparciu o rozporządzenie re-use,

7.     Współudział w budowie i realizacji koncepcji promocji zasobów cyfrowych,

8.     Współudział w pracach nad przygotowaniem dokumentacji do projektów digitalizacyjnych.

Ogłoszenie: Specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. redakcji zasobów cyfrowych

WYMAGANIA 

1.     Wykształcenie wyższe humanistyczne np. bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, historia, historia sztuki, polonistyka, językoznawstwo,

2.     Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z redakcją treści cyfrowych,

3.     Znajomość zagadnień z zakresu prawa autorskiego,

4.     Umiejętność obsługi pakietu MS-Office,

 

MILE WIDZIANE

1.     Podstawowa znajomość standardów katalogowania zbiorów bibliotecznych i/lub muzealnych oraz budowy słowników bazodanowych,

2.     Znajomość zagadnień z obszaru digitalizacji dziedzictwa kulturowego.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1.     Życiorys/CV,

2.     Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1.     zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury;

2.     umowę o pracę;

3.     bogaty pakiet socjalny/benefity;

4.     udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;

5.     pełen wyzwań rozwój zawodowy;

6.     pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie;

7.     możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.     dokumenty należy złożyć do: 21.09.2022.r., 

2.     wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3.     lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4.     Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5.     W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/09/digitalizacja/MNW”

 

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Renowatora/Renowatorki - obiekty metalowe i w technikach mieszanych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Nieborów

Data ogłoszenia: 2022-10-19

Ważne do: 2022-10-30

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Renowatora/Renowatorki  - obiekty metalowe i w technikach mieszanych

Miejsce pracy: Muzeum w Nieborowie i Arkadii 

oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie: Renowatora/Renowatorki - obiekty metalowe i w technikach mieszanych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Renowatora/Renowatorki - obiekty metalowe i w technikach mieszanych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         wykształcenie średnie plastyczne lub wyższe związane z konserwacją zabytków,

·         doświadczenie w pracy w muzeum bezpośrednio przy obiektach, staż co najmniej 2 lata,

·         umiejętności manualne i wiedza w zakresie: konserwacji prewencyjnej, drobnych zabiegów zabezpieczających, 

·         znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,

·         zdolności w zakresie organizacji pracy i wiedza niezbędna do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania,

·         odpowiedzialność,

·         umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,

·         umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

·         obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 

GŁÓWNE ZADANIA

·         konserwatorskie przygotowanie obiektów do digitalizacji, wykonywanie zabiegów podstawowych dostosowanych do rodzaju obiektów i ich stanu zachowania jak m.in. czyszczenie,

·         drobne zabiegi zabezpieczające na obiektach,

·         zabezpieczenie obiektów po digitalizacji wg wskazań konserwatora,

·         przygotowanie dokumentacji prac konserwatorskich wg standardu przygotowanego w projekcie,

·         rejestracja ruchu obiektów przychodzących i opuszczających pracownię,

·         uczestniczenie w pracach związku z realizacją projektu pn. Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

•                 życiorys/CV,

•                 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

•                 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

•                 oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

OFERUJEMY

•               możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

•               ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

•               doskonałą atmosferę pracy,

•               zatrudnienie w ramach umowy o pracę (czas trwania projektu do dnia 31.07.2023r.),

•               wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

•               dokumenty należy złożyć do: 30.10.2022 r.

•               wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl ,

•               lub przekazując osobiście (również do Muzeum w Nieborowie i Arkadii) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3,    00-495 Warszawa,

•               Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

•               W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/10/Nieborów/Hereditas”.

 

WARUNKI PRACY

Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

TECHNIKI I METODY NABORU 

weryfikacja nadesłanych ofert,
rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.11.2022 r. 

b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-17

Ważne do: 2022-10-31

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty w dużym zespole edukatorów, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Edukacji 

Nr ref.: SIP_1EM/2022

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji

                              Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty w dużym zespole edukatorów, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Edukacji 

Nr ref.: SIP_1EM/2022

 

Zakres obowiązków:

×           rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji formalnej i nieformalnej poprzez organizowanie spotkań, konferencji i seminariów.

×           współpraca przy tworzeniu i aktualizacji całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy i oddziałów skierowanej do szkół, wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty.

×           opracowanie i wdrożenie oferty lekcji muzealnych, oprowadzań i warsztatów dla rodzin dotyczące tematyki Powstania Warszawskiego.

×           przygotowywanie scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych. 

×           współpraca z centrum rezerwacji lekcji szkolnych, współprowadzenie kalendarza i harmonogramu lekcji i zajęć szkolnych organizowanych w siedzibie głównej i oddziale Muzeum Warszawy – Izbie Pamięci.

×           prowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania edukatorów zewnętrznych do współpracy z Muzeum Warszawy i oddziałem Izbą Pamięci.

×           udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowanie programów towarzyszących.

×           udział w konferencjach i szkoleniach.

×           prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych Muzeum Warszawy

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe 

×          min. 1 rok stażu pracy 

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo (animacja kultury), nauki pedagogiczne, nauki społeczne

×          ukończone kursy pedagogiczne

×          min. 1 rok stażu pracy w ramach projektów edukacyjno-animacyjnych

×          znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski)

×          doświadczenie w działaniach animacyjnych i pracy ze społecznościami lokalnymi oraz grupami odbiorców o szczególnych potrzebach

×          umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania pracy, rzetelność, odpowiedzialność

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 4 500 zł – 5 500 zł w zależności od posiadanego stażu pracy 

×          możliwość rozwoju zawodowego 

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. SIP_1EM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  31.10.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. audio-video

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-17

Ważne do: 2022-10-30

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. audio-video

Jeśli  jesteś osobą samodzielną, nowe technologie nie są Ci obce, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Administracyjno-Techniczny

Nr ref.: SAV_4AT/2022

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. audio-video Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. audio-video

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. audio-video

Jeśli  jesteś osobą samodzielną, nowe technologie nie są Ci obce, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Dział Administracyjno-Techniczny

Nr ref.: SAV_4AT/2022

 

Zakres obowiązków:

×          prowadzenie magazynu urządzeń audio-video

×          Monitorowanie sprawności, jakości i stopnia zużycia urządzeń, opracowanie planów wymiany sprzętu i oprogramowania, realizacja zakupów

×          Obsługa i kompletowanie urządzeń audio-video (m.in. projektory, tablety, ekrany, głośniki itp.)

×          Montaż urządzeń w pomieszczeniach muzeum, w tym na wystawach (zgodnie z projektem i we współpracy z producentem wystawy), konfiguracja i kalibracja urządzeń

×          Przygotowanie materiału audiowizualnego (m.in. nagrania dźwiękowe i video, prezentacje multimedialne, konwersja materiałów multimedialnych)

×          Wgrywanie materiałów audiowizualnych na urządzenia oraz parametryzacja odtwarzania

×          Obsługa techniczna wydarzeń oraz projekcji kinowych

×          Prowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu i oprogramowania dla pracowników (obsługa ekspozycji, kino, sale konferencyjne)

×          Dyżur techniczny w przypadku wernisaży, wydarzeń specjalnych, konferencji itp.

×          Monitorowanie terminów serwisu sprzętu zgłaszanie konieczności napraw i konserwacji urządzeń  

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie techniczne

×          min. 3 lata stażu pracy

×          obsługa komputera oraz urządzeń multimedialnych

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe 

×          znajomość procedur zamówień publicznych

×          doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub instytucji kultury

×          znajomość języka angielskiego

×          odpowiedzialność, komunikatywność, elastyczność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 4600 zł 

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SAV_4AT/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                              kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  30.10.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-            art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. programowych

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-10-17

Ważne do: 2022-11-13

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. programowych

 

 

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – 1/1 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Programowy

·         Termin składania ofert – do 13.11.2022 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – listopad/grudzień 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

 

Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe;

2.    Umiejętność pracy w zespole; 

3.    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera; 

4.    Umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej;

5.    Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań;

6.    Dokładność, zaangażowanie, rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Kryteria dodatkowe:

1.     Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

 

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1)    Organizacja i koordynacja działalności wystawienniczej i wydawniczej Muzeum;

2)    Przygotowywanie harmonogramów realizacji wystaw stałych, czasowych i wydawnictw;

3)    Realizacja i nadzór nad przyznanymi budżetami wystaw, wydarzeń i wydawnictw;

4)    Na podstawie harmonogramów uzgadnianie terminów i zakresu poszczególnych ekspozycji w aspekcie technicznym i materiałowym oraz preliminarzy finansowych;

5)    Organizacja montażu i demontażu wystaw stałych, czasowych i objazdowych w ścisłej współpracy z Działem Administracyjno-Technicznym;

6)    Korespondencja w zakresie koordynacji wystaw stałych, czasowych i objazdowych 
z wyjątkiem kwerend i protokołów wypożyczeń;

7)    Współuczestniczenie w organizacji transportu obiektów muzealnych związanego 
z wystawami stałymi, czasowymi i objazdowymi;

8)    Opracowywanie umów z partnerami zewnętrznymi, dotyczących przejmowania 
lub wspólnego przygotowywania wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

9)    Opracowywanie planów wydawniczych Muzeum w zakresie wydawnictw ciągłych; katalogów zbiorów i wystaw stałych, czasowych i objazdowych, informatorów i przewodników, folderów i akcydensów;

10) Prowadzenie prac związanych z realizacją wydawnictw, w tym z ich redakcją językową 
i techniczną, a w przypadku zlecania prac redakcyjnych na zewnątrz nadzór nad ich wykonaniem;

11) Przygotowywanie umów z autorami i grafikami oraz nadzór nad ich wykonaniem;

12) Nadzór nad drukiem wydawnictw na każdym etapie jego realizacji;

13) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie realizacji wystaw stałych, czasowych i objazdowych; 

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 13.11.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalistka / specjalista ds. rachunkowości, Księgowa / Księgowy w Dziale Księgowości

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-10-14

Ważne do: 2022-11-15

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalistki / specjalisty ds. rachunkowości, księgowej / księgowego w Dziale Księgowości.

Ogłoszenie: Specjalistka / specjalista ds. rachunkowości, Księgowa / Księgowy w Dziale Księgowości Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalistka / specjalista ds. rachunkowości, Księgowa / Księgowy w Dziale Księgowości

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko: 
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie

2. Zakres zadań:
a) sporządzanie list wynagrodzeń w systemie OPTIMA (umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne);
b) sprawdzanie pod względem formalnym rachunkowym dokumentów księgowych oraz wprowadzanie ich do systemu księgowego OPTIMA;
c) obsługa systemu Płatnik, ZUS PUE;
d) wpisywanie przelewów do systemu bankowego;
e) prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
f) pomoc przy sporządzaniu budżetu Muzeum, sprawozdania finansowego oraz wszystkich innych dokumentów w zakresie planowania finansowego oraz o charakterze sprawozdawczym;
g) sporządzanie i wysyłanie rocznych deklaracji PIT11, PIT40, IFT i inne;
h) prowadzenie rozliczeń z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
i) rozliczanie rocznej inwentaryzacji.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy o pracę: na okres próbny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w pkt. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. rachunkowości, księgowy/księgowa  w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl w terminie do 15 listopada 2022 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nie wskazanych.

Link do ogłoszenia i wymaganych dokumentów: https://www.mocak.pl/praca-dzial-ksiegowosci

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KOnkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum

Poszukuje: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-14

Ważne do: 2022-11-10

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum (zwanej dalej „Muzeum”)
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/oferty_pracy/oferty-pracy-na-kierownikow-wojewodzkich-samorzadowych-jednostek-organizacyjnych/ogloszenie-o-naborze-nr-211152022-z-2022-10-12-w-stacja-muzeum.html

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Ogłoszenie: KOnkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KOnkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum

1.     Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1)     wykształcenie wyższe,

2)     udokumentowane:

a)   minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni na stanowisku kierowniczym, w tym:

                                                     i.        co najmniej 2-letni w obszarze działalności muzealnej lub kulturalnej lub związanej z kolejnictwem lub mediami i promocją, lub

                                                    ii.        prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością muzealniczą lub kulturalną lub związaną z kolejnictwem lub mediami i promocją, lub

                                                    iii.        co najmniej 2 - letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność muzealniczą lub kulturalną lub związaną z kolejnictwem lub mediami i promocją oraz jej/jego pracownikami,

b)   minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością muzealniczą lub kulturalną lub kolejową lub medialno-promocyjną.

2.     Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

1)   doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

2)   znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy, 

3)   znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych, 

3.     Wymogi formalne kandydatów:

1)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

2)     brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

3)     niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4)     niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

4.     Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1)     pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,

2)     autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości około 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,

3)     życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, prowadzenie działalności gospodarczej lub zarządzanie instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność kulturalną, tj. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, zawierające udokumentowaną długość oraz rodzaj wymaganego doświadczenia wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku, np. zaświadczenia, zakresy czynności, opisy stanowisk, opinie, referencje opatrzone własnoręcznym podpisem,

7)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),

8)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5.     Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:

1)     kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum,

2)     podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie,

3)     sprawowanie nadzoru nad prawidłowymi zabezpieczeniami i ochroną mienia Muzeum,

4)     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

5)     wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Muzeum, 

6)     wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,

7)     przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego, PKP oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych.

6.     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:

"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum”

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

 

Dzień 10 listopada 2022 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 10 listopada 2022 r. do godziny 16.00.

 

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.

 

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej. 

 

7.     Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej. 

Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny. 

 

8.     Informacje dodatkowe:

1)     informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16), 

2)     informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej,

3)     konkurs prowadzony jest w języku polskim. 

 

Informuję, że:

1)    administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2)    dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3)    będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej; 

4)    mogą być udostępnione:

a)    uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

b)    podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,

5)    będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)    nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 

7)    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

8)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Przesłanie aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

referent ds. obsługi sekretariatu

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk, pomorskie

Data ogłoszenia: 2022-10-14

Ważne do: 2013-11-20

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do rekrutacji na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu

Ogłoszenie: referent ds. obsługi sekretariatu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: referent ds. obsługi sekretariatu

Zadania:

·  przyjmowanie, wysyłanie oraz ewidencjonowanie korespondencji dotyczącej działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku,

·  kompletowanie i przygotowywanie dokumentów do podpisu oraz dokonywanie podziału dokumentacji na poszczególne działy i oddziały Muzeum,

·  udzielanie informacji interesantom, łączenie rozmów telefonicznych, obsługa faksu, skanera i poczty elektronicznej, 

·   prowadzenie kalendarza, organizacji spotkań zewnętrznych oraz koordynacji narad w Muzeum,

·  przygotowywanie i obsługa spotkań Dyrekcji z interesantami i gośćmi,

·  wystawianie delegacji służbowych dla pracowników Muzeum,

·  wystawianie przepustek dla pracowników i interesantów Muzeum,

·  współpraca z osobami odpowiedzialnymi za przygotowywanie planów i sprawozdań merytorycznych we wszystkich oddziałach Muzeum,

·  przekazywanie planów i sprawozdań do właściwych organów nadzorujących,

·  zamawianie artykułów na potrzeby funkcjonowania Sekretariatu,
dbanie o ochronę poufności informacji.

Wymagania:

·        wykształcenie min. średnie ( preferowane wyższe),

·        mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

·        znajomość podstawowych procedur kancelaryjno – biurowych oraz archiwizacyjnych,

·        umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

·        znajomości pakietu MS Office, w tym bardzo dobra Word, podstawowa Excel,

·        znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

·        komunikatywność i wysoka kultura osobista,

·        umiejętności pracy pod presją czasu i sprawna organizacja pracy własnej,

·        wysoki poziom zaangażowania, sumienność i rzetelność,

·        gotowość do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Oferujemy:

·        zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury, 

·        umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

·        dodatek stażowy,

·        możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

·      udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wystawy Muzeum Narodowego w Gdańsku).

Wymagane dokumenty

·        CV - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

·        kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

·        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

·        oświadczenie zwierające klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

·  Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „referent ds. obsługi sekretariatu”

 

w terminie do dnia 13.11.2022 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.  

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalistka / specjalista ds. rachunkowości, Księgowa / Księgowy w Dziale Księgowości

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-10-13

Ważne do: 2022-11-15

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalistki / specjalisty ds. rachunkowości, księgowej / księgowego w Dziale Księgowości.

Ogłoszenie: Specjalistka / specjalista ds. rachunkowości, Księgowa / Księgowy w Dziale Księgowości Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalistka / specjalista ds. rachunkowości, Księgowa / Księgowy w Dziale Księgowości

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko: 
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie

2. Zakres zadań:
a) sporządzanie list wynagrodzeń w systemie OPTIMA (umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne);
b) sprawdzanie pod względem formalnym rachunkowym dokumentów księgowych oraz wprowadzanie ich do systemu księgowego OPTIMA;
c) obsługa systemu Płatnik, ZUS PUE;
d) wpisywanie przelewów do systemu bankowego;
e) prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
f) pomoc przy sporządzaniu budżetu Muzeum, sprawozdania finansowego oraz wszystkich innych dokumentów w zakresie planowania finansowego oraz o charakterze sprawozdawczym;
g) sporządzanie i wysyłanie rocznych deklaracji PIT11, PIT40, IFT i inne;
h) prowadzenie rozliczeń z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
i) rozliczanie rocznej inwentaryzacji.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy o pracę: na okres próbny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w pkt. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. rachunkowości, księgowy/księgowa  w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl w terminie do 15 listopada 2022 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nie wskazanych.

Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki do pobrania: https://www.mocak.pl/praca-dzial-ksiegowosci

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Adiunkt w Dziale Sztuki

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-10-13

Ważne do: 2014-11-20

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Asystent/Adiunkt w Dziale Sztuki.

Ogłoszenie: Asystent/Adiunkt w Dziale Sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Adiunkt w Dziale Sztuki

·         Wymagania podstawowe:

- wykształcenie – wyższe kierunkowe (historia sztuki),

- znajomość języka obcego w mowie i piśmie - j. angielski (w stopniu co najmniej dobrym),

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

·         Wymagania dodatkowe: 

- specjalizacja z zakresu sztuki nowożytnej lub nowoczesnej (malarstwo, rzemiosło, lub architektura),

- dodatkowy ukończony kierunek studiów (np. historia, literaturoznawstwo, filologia),

- bierna znajomość innych języków obcych,

- doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,

- znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

 

·         Ogólny zakres obowiązków:

- nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami oraz ich opracowywanie (inwentaryzowanie,  katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),

- praca nad poszerzaniem kolekcji przez pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Sandomierza i historycznej Ziemi Sandomierskiej,

- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie 
ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych,

- udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,

- działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, a także innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki,

- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

 

·         Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- świadczenia socjalne,

- przyjazną atmosferę pracy,

- możliwość samokształcenia i rozwoju.

 

·         Wynagrodzenie brutto: od 3 500,00 zł. (do negocjacji, ostateczna kwota zależna od wykształcenia i doświadczenia)

 

·         Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: a.stola@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 14 listopada 2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zbiorów muzealnych

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-10-13

Ważne do: 2014-11-20

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Konserwator zbiorów muzealnych.

Ogłoszenie: Konserwator zbiorów muzealnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator zbiorów muzealnych

·         Wymagania podstawowe:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (konserwacja dzieł sztuki),

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, w tym samodzielne prowadzenie prac konserwatorskich i koordynacja projektów związanych z konserwacją,

- znajomość wymogów konserwatorskich, przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów, zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,

- biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),

- samodzielność, zaangażowanie, komunikatywność,

- dokładność, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

·         Wymagania dodatkowe: 

- znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,

- znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,

- szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów (m.in. papier, metal),

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu co najmniej dobrym).

 

·         Ogólny zakres obowiązków:

- prowadzenie i koordynacja prac konserwatorskich, w szczególności malarstwa sztalugowego,

- konserwacja drewnianej rzeźby polichromowanej, prace pozłotnicze,

- okresowa kontrola stanu wilgotności i temperatury pomieszczeń ekspozycyjnych,

- planowanie i opracowywanie kosztorysów konserwatorskich,

- sporządzanie opinii konserwatorskich zbiorów własnych, depozytowych i użyczanych,

- dbanie o właściwe wyposażenie oraz porządek w pracowni konserwatorskiej i magazynie zbiorów,

- przygotowywanie sprawozdań dot. konserwacji na potrzeby Muzeum i instytucji zewnętrznych,

- udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dot. zbiorów.

 

·         Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- świadczenia socjalne,

- przyjazną atmosferę pracy,

- możliwość samokształcenia i rozwoju.

 

·         Wynagrodzenie brutto: od 3 900,00 zł. (okres próbny)

 

·         Wymagane dokumenty:

 

- CV i list motywacyjny,

- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: a.stola@zamek-sandomierz.pl lub składanie 
w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie 
do 14 listopada 2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych

Poszukuje: Instytut De Republica

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-11

Ważne do: 2022-10-21

Instytut De Republica został powołany zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 roku i podlega bezpośrednio Premierowi.

Do naszych głównych zadań należy wspieranie, promocja i popularyzacja rodzimej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym podejmowanie różnego typu przedsięwzięć, odwołujących się do idei państwowości i działań na jej rzecz.

Chcemy stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w kraju i poza jego granicami dziedzin nauki, tak ważnych dla właściwego rozumienia historii i zjawisk społecznych. W tym celu, od początku naszej działalności, organizujemy konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, konkursy kierowane do młodzieży oraz dorosłych, których głównym zadaniem jest przypominanie o tematach ważnych z punktu widzenia polskiego dziedzictwa historycznego, kulturowego i naukowego. Powołaliśmy do istnienia Wydawnictwo Instytutu De Republica, które od 22 lipca 2021 roku znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw punktowanych,  publikujących recenzowane monografie naukowe.

Gwarantem najwyższego poziomu realizowanych przez nas zadań jest grono polskich i międzynarodowych ekspertów, zapraszanych do współpracy przy konkretnych projektach. Współdziałamy z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi oraz analitycznymi z Polski i całego świata.

Ogłoszenie: Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych

Podstawowe obowiązki: 

prowadzenie kwerend dotyczących materiałów ikonograficznych na potrzeby działalności Instytutu;
pozyskiwanie praw autorskich i licencji do obiektów cyfrowych na potrzeby działalności Instytutu;
praca przy tworzeniu bazy danych pozyskanych materiałów ikonograficznych;
przygotowywanie umów na podstawie przyjętych wzorów, pozyskiwanie zgód na udostępnianie pozyskanych obiektów cyfrowych oraz weryfikacja ich stanu prawnego i nadzór nad licencjami oraz zawieranie umów licencyjnych na wykorzystanie materiałów ikonograficznych;
odpowiedzialność za obieg dokumentów finansowych, nadzór nad wydatkami i rozliczeniami finansowymi dotyczącymi licencji;
bieżąca archiwizacja prowadzonych spraw;
współpraca z innymi działami w zakresie realizacji celów statutowych Instytutu.

Wymagania:

minimum rok doświadczenia w udostępnianiu zasobów cyfrowych i pozyskiwaniu licencji do obiektów cyfrowych;
wykształcenie wyższe (preferowane: historia, historia sztuki, bibliotekoznawstwo, inne kierunki humanistyczne);
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie;
podstawowa znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
dobra znajomość MS Office (w szczególności Excell);
dobra organizacja pracy własnej;
samodzielność;
staranność, dokładność.

 

Oferujemy:  umowę zlecenie  z atrakcyjnym wynagrodzeniem 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Poszukuje: Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2022-10-10

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza tego typu placówka w Polsce, powstała w 1850 roku. Muzeum powołano do życia jako Muzeum Starożytności i początkowo miało swoją siedzibę w Bibliotece Jagiellońskiej przy ul. św. Anny. 14 lat późnej zostało przeniesione na ulicę Sławkowską 17, a następnie do budynku przy ulicy Senackiej 3, gdzie znajduje się do dziś.

Ogłoszenie: Pracownik merytoryczny w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik merytoryczny w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

·         Prowadzenie lekcji muzealnych oraz zajęć warsztatowych dla różnych grup wiekowych wg ustalonego harmonogramu (również w weekendy).

·         Inicjowanie i wdrażanie nowych form popularyzacji archeologii związanej z podstawą programową edukacji szkolnej oraz dla innych grup wiekowych.

·         Rozwijanie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej Działu, poprzez tworzenie oprawy plastycznej, nowych scenariuszy lekcji i zajęć warsztatowych, projektów edukacyjnych, konkursów, wydarzeń muzealnych i innych form aktywności.

·         Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z nauczycielami, opiekunami grup zainteresowań, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

·         Udział w wydarzeniach promujących działalność edukacyjną Działu, ze szczególnym uwzględnieniem imprez zewnętrznych (festyny, promocje itp.) oraz wydarzeniach organizowanych przez inne jednostki organizacyjne lub zespoły zadaniowe Muzeum.

·         Przygotowanie materiałów informacyjnych związanych z działalnością edukacyjną Muzeum.

·         Przyjmowanie zgłoszeń zorganizowanych grup zwiedzających.

·         Obsługa imprez muzealnych (otwarcia wystaw, wykłady, konferencje itp.).

·         Nadzór nad materiałami dydaktycznymi w salach edukacyjnych.

·         Koordynowanie zleconych projektów muzealnych.

Wymagania:

·         Studia wyższe. Mile widziane kierunki archeologia, historia, antropologia lub pokrewne.

·         Mile widziane doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki.

·         Znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office, mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych.

·         Znajomość minimum jednego języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) na poziomie min B2.

·         Umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.

·         Umiejętność pracy zespołowej.

·         Cierpliwość i staranność.

·         Komunikatywność i samodzielność.

Oferta powinna zawierać:

·         List motywacyjny.

·         CV wraz z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata. 

·         Mile widziane referencje dotyczące ostatnich 2 lat pracy zawodowej.

·         Oświadczenie kandydata o niekaralności.

·         Oświadczenie o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie na potrzeby procesu rekrutacyjnego, w ramach którego aplikuję, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.” 

·         Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji mailem do dnia 28.10.2022r na adres rekrutacja@ma.krakow.pl

·         W temacie korespondencji należy umieścić dopisek:

„Nabór na wolne stanowisko – Pracownik merytoryczny w Dziale Edukacji Archeologicznej i Wystaw”.

Oferujemy:

- Umowę o pracę na zastępstwo.
- Stabilne warunki zatrudnienia.
- Możliwość podnoszenia kwalifikacji
- Narzędzia pracy: komputer.
- Atrakcyjne świadczenia socjalne.
- Pracę w niezwykłych obiektach.
- Parking na terenie Muzeum w centrum miasta.

Uprzedzamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowy/Księgowa

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-07

Ważne do: 2022-10-23

Muzeum Warszawy poszukuje Księgowego/ Księgowej

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

                                                                              

 

Muzeum Warszawy poszukuje Księgowego/ Księgowej

Jeśli  chcesz uczestniczyć w tworzeniu kultury, zależy Ci na rozwoju, a zarazem nie boisz się wyzwań to szukamy właśnie Ciebie!

Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: KGA_5FK/2022

 

Zakres obowiązków:

×        dekretowanie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych CIT, PIT, VAT oraz obowiązującym planie kont na podstawie dokumentów: - delegacji krajowych i zagranicznych, - list płac, - rachunków do umów cywilnoprawnych, - raportów kasowych,

×        prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego, w tym: środków trwałych, muzealiów i wyposażenia oraz sporządzanie tabel amortyzacyjnych

×        naliczanie i prawidłowe księgowanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych

×        prowadzenie rejestru muzealiów

×        sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji na podatek od nieruchomości

×        sporządzanie i wysyłanie deklaracji na podatek leśny

×        terminowe regulowanie opłat z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów

×        sporządzanie rocznych sprawozdań F-03 do GUS związanych z majątkiem trwałym Muzeum

×        sporządzanie i umieszczanie numerów inwentarzowych na nabytych środkach trwałych i wyposażeniu

×        prowadzenie rejestru delegacji krajowych i zagranicznych, wypłata i rozliczanie zaliczek na delegacje pracowników 

×        terminowe regulowanie płatności wynikających z zaakceptowanych dokumentów księgowych

×        wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych

×        sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PCC do Urzędu Skarbowego od zakupionych Muzealiów 

×        rozliczanie dotacji celowych finansowanych z środków zewnętrznych

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie

×        min. 3 lata stażu pracy

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet 

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość

×        kursy i szkolenia z zakresu księgowego

×        znajomość języka angielskiego

×        odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        wynagrodzenie całkowite w miesięcznej kwocie brutto w przedziale 5 500 zł – 6 000 zł w zależności od posiadanego stażu pracy 

×        przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×        niezbędne narzędzia do pracy

×        możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. KGA_5FK/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  23.10.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca dla etnografa / etnologa

Poszukuje: Muzeum - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Na terenie: Nowogród

Data ogłoszenia: 2022-10-06

Ważne do: 2022-11-15

Muzeum - Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie poszukuje osoby na stanowisko: Etnolog / Etnograf.

OPIS STANOWISKA:
- prowadzenie dokumentacji merytorycznej muzealnej;
- prowadzenie badań terenowych;
- opracowania naukowe zbiorów muzealnych;
- organizacja wystaw i wydarzeń związanych z profilem działania Muzeum

WYMAGANIA:
- wykształcenie kierunkowe (Etnologia / Antropologia kultury)
- znajomość programów do ewidencji i zarządzania zbiorami;
- obsługa komputera, znajomość podstawowych programów operacyjnych;
- organizacja pracy;
- dyspozycyjność.

OFERUJEMY:
Umowa o pracę na pełen etat.
Praca w wyjątkowo urokliwym miejscu, z ludźmi mającymi ponad 20 letnie doświadczenie.
Możliwość prowadzenia ciekawej pracy naukowej w regionie o bardzo bogatej kulturze.

DODATKOWE INFORMACJE:
Mile widziane prawa jazdy kat. B, znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym, atutem będzie też zainteresowanie kulturą kurpiowską.
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: administracja@skansenkurpiowski.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-06

Ważne do: 2022-10-20

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje  w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: KOE5_1OM/2022

Ogłoszenie: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kwalifikowany opiekun ekspozycji

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje  w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: KOE5_1OM/2022

 

Zakres obowiązków:

×        nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi

×        troska o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd powierzonego obiektu

×        informowanie zwiedzających o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum

×        udzielanie informacji o wystawie

×        obsługa obiektu podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum

×        codzienne kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających

×        obsługa kas biletowych (obsługa i rozliczanie kasy fiskalnej)

×        codzienne przygotowanie sal ekspozycyjnych do zwiedzania (sprzątanie)

×        przestrzeganie wytycznych konserwatorskich dotyczących ochrony zbiorów powierzonych opiece

×        pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe 

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×        znajomość innych języków obcych

×        wysoka kultura osobista, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność 

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

×        wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 3800 zł 

×        przyjazne środowisko pracy

×        możliwość rozwoju zawodowego

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. KOE5_1OM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  20.10.2022 r.

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy referent ds. obsługi zwiedzających

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-10-06

Ważne do: 2022-10-20

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego referenta ds. obsługi zwiedzających

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: OZ_1OM/2022

Ogłoszenie: Starszy referent ds. obsługi zwiedzających Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy referent ds. obsługi zwiedzających

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego referenta ds. obsługi zwiedzających

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: OZ_1OM/2022

 

Zakres obowiązków:

×        udzielanie zwiedzającym informacji o wystawie, wydarzeniach, ofercie edukacyjnej i asortymencie w sklepach Muzeum

×        obsługa informacji telefonicznej

×        obsługa zwiedzających i klientów przed i po sprzedaży z naciskiem na kreowanie wizerunku Muzeum

×        obsługa systemu kasowego oraz raportowanie

×        wdrażanie strategii marketingowej Muzeum, współpraca przy tworzeni oferty Muzeum, monitorowanie i analiza potrzeb zwiedzających i klientów

×        tworzenie i analiza baz danych zwiedzających i klientów Muzeum (określanie potrzeb grup docelowych odbiorców)

×        przyjmowanie wydawnictw własnych i komisowych na stan księgarni

×        dbałość o estetykę oraz odpowiednią i kompletną ekspozycje asortymentu

×        współpraca z kontrahentami w zakresie wynajmowanych powierzchni Muzeum i organizowanych w nich wydarzeń

×        nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi.

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie 

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe

×        znajomość innych języków obcych

×        wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        wynagrodzenie zasadnicze w miesięcznej kwocie brutto 4000 zł 

×        przyjazne środowisko pracy 

×        możliwość rozwoju zawodowego

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. OZ_1OM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  20.10.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Poszukuje: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na terenie: Sanok- Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Data ogłoszenia: 2022-10-05

Ważne do: 2022-11-04

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU

ul. Traugutta 3, 38-500 Sanok

Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Do konkursu, na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania

1.1 Obowiązkowe:

wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
udokumentowane doświadczenie zawodowe - min. 5 letnie w instytucji kultury;
doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim – co najmniej 3 letnie w instytucji kultury;
ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności Instytucji;
znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych;
znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
korzystanie z pełni praw publicznych;
brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm..).
1.2 Fakultatywne, preferowane:

wykształcenie w jednej z dziedzin związanej z działalnością Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku tj. historii, etnografii, sztuki, architektury, kulturoznawstwa, przemysłu i rzemiosła artystycznego oraz archeologii;
znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zostanie powołany na okres 3 lat; wymiar etatu: 1/1;
miejsce wykonywania pracy: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 38-500 Sanok ul. Traugutta 3;
reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum;
tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami;
nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznych kontroli finansowej;
ustalanie planu finansowego Muzeum;
przedstawianie organizatorowi planów finansowych, rocznych planów działalności merytorycznej, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materialnymi;
przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności statutowej Muzeum;
wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
3. Dokumenty

3.1 Obowiązkowe:

a. oferta zawierająca wiosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku opatrzony własnoręcznym podpisem;

b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e. kopie dokumentów potwierdzających okres 5 letniego doświadczenia zawodowego w instytucji kultury, poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy, umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;

f. kopie dokumentów potwierdzających okres 3 letniego doświadczenia w kierowaniu zespołem ludzkim w instytucji kultury poprzez dołączenie np.: oświadczenia z dołączonym zakresem obowiązków lub zaświadczenia;

g. kopia dokumentów zaświadczających ukończenie studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

h. oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II. 1) o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

i. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

j. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

k. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

l. koncepcja funkcjonowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku opracowana na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierający m.in. następujące elementy:

wizję;
główne wyzwania;
cele strategiczne;
cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
koncepcję finansowania działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;
m. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;

n. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-b, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.;
kopie opinii rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 4 listopada 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” na Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie.
Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz program jego działania, w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, o której mowa w pkt 3.1. lit l – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku powoduje niepowołanie na to stanowisko.
Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4, w Rzeszowie pok. 103 a także pod numerem tel. 17 743 30 07 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kultura@podkarpackie.pl

Regulamin Konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Poszukuje: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na terenie: Kolbuszowa - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Data ogłoszenia: 2022-10-05

Ważne do: 2022-11-04

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W KOLBUSZOWEJ
ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa

Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Do konkursu, na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
a) Wymagania
1.1 Obowiązkowe:
a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b) udokumentowane doświadczenie zawodowe - min. 5 letnie w instytucji kultury;
c) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim – co najmniej 3 letnie w instytucji kultury;
d) ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
e) znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności Instytucji;
f) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych;
g) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
h) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
i) korzystanie z pełni praw publicznych;
j) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
k) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm..).
1.2 Fakultatywne, preferowane:
a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanej z działalnością Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej tj. historii, etnografii, sztuki, architektury, kulturoznawstwa, przemysłu i rzemiosła artystycznego oraz archeologii;
b) znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:
a) Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zostanie powołany na okres 3 lat; wymiar etatu: 1/1;
b) miejsce wykonywania pracy: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 6;
c) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
d) kierownictwo i nadzór nad całością działalności Muzeum;
e) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
f) nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznych kontroli finansowej;
g) ustalanie planu finansowego Muzeum;
h) przedstawianie organizatorowi planów finansowych, rocznych planów działalności, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
i) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
j) przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych do oceny i rocznych planów działalności do zaopiniowania;
k) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
l) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
m) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.
3. Dokumenty
3.1 Obowiązkowe:
a) oferta zawierająca wiosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opatrzony własnoręcznym podpisem;
b) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;
d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e) kopie dokumentów potwierdzających okres 5 letniego doświadczenia zawodowego w instytucji kultury, poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy, umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;
f) kopie dokumentów potwierdzających okres 3 letniego doświadczenia w kierowaniu zespołem ludzkim w instytucji kultury poprzez dołączenie np.:oświadczenia z dołączonym zakresem obowiązków lub zaświadczenia;
g) kopia dokumentów zaświadczających ukończenie studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń z zakresu: muzealnictwa, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
h) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II. 1) o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
j) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
k) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
l) koncepcja funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opracowana na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierający m.in. następujące elementy:

wizję;
główne wyzwania;
cele strategiczne;
cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
koncepcję finansowania działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
m) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
n) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
3.2. Fakultatywne:
a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-b, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.;
b) kopie opinii rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.
II. Informacje dodatkowe
1. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 4 listopada 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” na Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie.
4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz program jego działania, w oparciu o koncepcję funkcjonowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, o której mowa w pkt 3.1. lit l – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powoduje niepowołanie na to stanowisko.
7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4, w Rzeszowie pok. 103 a także pod numerem tel. 17 743 30 07 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: kultura@podkarpackie.pl
8. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi .
9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Muzeum) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Sztuki Współczesnej

Poszukuje: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Na terenie: Warmińsko-Mazurskie

Data ogłoszenia: 2022-10-03

Ważne do: 2022-10-31

Muzeum Warmii i Mazur poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta w Dziale Sztuki Współczesnej

Ogłoszenie: Asystent w Dziale Sztuki Współczesnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Dziale Sztuki Współczesnej

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system