Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko konserwator zabytków w pełnym wymiarze czasu pracy liczba kandydatów do wyłonienia : 1 osoba

Poszukuje: Muzeum ,, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2018-03-15

Ważne do: 2018-04-15

I. Wymagania:
niezbędne:


1. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
3. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
4. udokumentowane uprawnienia,
5. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru,


dodatkowe:


1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Ogłoszenie: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko konserwator zabytków w pełnym wymiarze czasu pracy liczba kandydatów do wyłonienia : 1 osoba Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko konserwator zabytków w pełnym wymiarze czasu pracy liczba kandydatów do wyłonienia : 1 osoba

II Wykaz zakresu wykonywanych zadań
podstawowe zadania:

1. konserwacja i restauracja muzealiów rzemiosła artystycznego (m.in. metal, szkło, ceramika, materiały organiczne w tym drewno, obiekty łączone z kilku materiałów),
2. konserwacja i restauracja muzealiów takich jak oleodruki,
3. konserwacja i restauracja muzealiów budownictwa drewnianego oraz meblarstwa,
4. konserwacja prewencyjna,
5. wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
6. prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
7. kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
8. przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
9. nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem,
10. przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.
Mile widziane:
1. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
2. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
3. szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów jak: metal, papier, media współczesne,
4. znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
5. znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

III Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,
- curriculum vitae ( życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem
o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie
z podanym adresem zwrotnym na adres Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko konserwator zabytków lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2018 r.

Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny w Dziale Rozwoju

Poszukuje: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-03-15

Ważne do: 2018-03-30

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko asystent muzealny w Dziale Rozwoju.

 

Ogłoszenie: Asystent muzealny w Dziale Rozwoju Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny w Dziale Rozwoju

Czym zajmuje się Dział Rozwoju?

Dział Rozwoju realizuje projekty związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i wystawienniczych, konferencji, seminariów i debat. Koordynuje także proces wydawniczy książek w ramach serii „Muzeologia”, tomów konferencyjnych. Prowadzi i monitoruje potrzeby szkoleniowe pracowników muzeum oraz koordynuje szkolenia wewnętrzne. We współpracy z innymi działami realizuje szkolenia trenerskie oraz prowadzi system certyfikacji w ramach programu ECHOCAST Polska.  Zajmuje się także współpracą z organizacjami i instytucjami na poziomie krajowym i zagranicznym w ramach prowadzonych zadań i projektów oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację projektów.

 

U nas będziesz odpowiedzialny/a za:

 • koordynację prac przy serii wydawniczej Muzeologia,
 • organizację wydarzeń takich jak seminaria, konferencje, debaty,
 • koordynację przedsięwzięć wystawienniczych,
 • prowadzenie oficjalnej korespondencji z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) dotyczącymi realizowanych projektów,
 • archiwizację dokumentacji.

 

Aplikuj do nas jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe,
 • znasz bardzo dobrze w mowie i piśmie jeżyk angielski (poziom B2),
 • umiesz i chcesz pracować zespołowo,
 • potrafisz zarządzać czasem i przydzielonymi zadaniami,
 • potrafisz dzielić uwagę między wiele zadań realizowanych równolegle,
 • cechuje Cię wysoka kultura osobista.

 

Podejmując współpracę z Nami zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na ¾ etatu),
 • szansę na rozwój kompetencji i wiedzy (udział w szkoleniach i kursach m.in. dotyczących wiedzy o rezydencji wilanowskiej),
 • możliwość pracy w dynamicznym i kreatywnym zespole.

Na aplikacje oczekujemy do 30 marca 2018. Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@muzeum-wilanow.pl

Informujemy, że z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się do 13 kwietnia 2018.

 

Ważne abyś wiedział/a, że:

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa.  Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Będą one przetwarzane przez Muzeum na podstawie zgody kandydata, która może być odwołana w każdym czasie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum w podanych powyżej celach prosimy umieścić w zgłoszeniu.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:

Administratorem danych osobowych podanych w CV jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa.  Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Promocji (zastępstwo)

Poszukuje: Muzeum Etnograficzne w Krakowie (Kraków)

Na terenie: promocja, marketing, PR

Data ogłoszenia: 2018-03-15

Ważne do: 2018-03-25

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie poszukuje pracownika do Działu Edukacji na stanowisku: Specjalista ds. Promocji. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo. 

Ogłoszenie: Specjalista ds. Promocji (zastępstwo) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Promocji (zastępstwo)

Wymagania

• wykształcenie wyższe
• tzw. lekkie pióro, umiejętność pisania zwięzłych komunikatów prasowych
• znajomość nowoczesnych narzędzi marketingowych i PR
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• znajomość podstawowych narzędzi do obróbki grafik
• mile widziane doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury)
• mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu profilem instytucji/marki w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram)
• mile widziane doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych
• kreatywność; umiejętność pracy pod presją czasu; zdolność ustalania priorytetów
• bardzo dobra organizacja pracy; samodzielność w działaniu; umiejętność pracy w zespole
• otwartość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
• wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych

Zakres obowiązków

• realizacja bieżącej promocji oferty edukacyjnej (różne kanały dystrybucji), tworzenie informacji prasowych, współpraca z mediami itp.
• opracowywanie oraz redagowanie tekstów i materiałów promocyjnych i informacyjnych
• aktualizowanie treści na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych
• tworzenie i aktualizacja baz kontaktowych
• współpraca z grafikiem, fotografem itd.

Oferujemy

• pracę w renomowanej instytucji kultury
• umowę o pracę na zastępstwo - orientacyjny okres: 1 kwietnia 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.
• możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia
• ciekawą i samodzielną pracę

Warunki aplikowania

Dokumenty aplikacyjne:
• CV
• list motywacyjny, zawierający klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje (opcjonalnie)

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: luczynska@etnomuzeum.eu do 25 marca 2018 r., wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Specjalista ds. Promocji”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Wartownik / Konwojent

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-03-15

Ważne do: 2018-04-11

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Wartownik / Konwojent.

 

Opis stanowiska:

 • ochrona mienia i  osób przebywających na terenie MNK;
 • wykonywanie zadań wynikających z tabeli posterunku;
 • konwojowanie mienia Muzeum;
 • kontrola ruchu osobowo – materiałowego;
 • obsługa systemów zabezpieczenia elektronicznego;
 • współpraca z opiekunami ekspozycji w zakresie ochrony zbiorów i ludzi;

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania wpisu na listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony;
 • pozwolenia na broń obiektową;
 • umiejętności posługiwania się bronią, środkami przymusu bezpośredniego i łączności;
 • zdolności podejmowania wyważonych decyzji;
 • odporności na stres;
 • wiedzy z zakresu obsługi urządzeń zabezpieczenia technicznego;
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w ochronie;
 • otwartość i umiejętność współpracy;

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • pracę w prestiżowej instytucji;
 • prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 11.04.2018 r. z dopiskiem w tytule „Wartownik / Konwojent”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik muzealny

Poszukuje: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Na terenie: Tarnobrzeg

Data ogłoszenia: 2018-03-14

Ważne do: 2018-04-12

Oferta pracy: PRZEWODNIK MUZEALNY
Numer: StPr/18/0400

Zakres obowiązków:

 • Opieka nad zbiorami muzealnymi.
 • Oprowadzanie zwiedzających w języku polskim i angielskim.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

 • Wymiar etatu: 1
 • Zmianowość: dwie zmiany
 • Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
 • Data rozpoczęcia: 15.05.2018
 • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
 • System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Zawód: muzealnik
 • Typ propozycji: praca stała, praca w wolne dni

Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe (w tym licencjat)
 • Znajomość języków: angielski, w mowie - bardzo dobry, w piśmie - bardzo dobry

Umiejętności i uprawnienia:

 • biegła obsługa komputera
 • znajomość systemu Windows i pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy

Pozostałe wymagania:
wykształcenie wyższe magisterskie - muzealnictwo / historia sztuki / historia

Pracodawca: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Adres: Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg, powiat: m. Tarnobrzeg, woj: podkarpackie Zobacz na mapie
Osoba do kontaktu: Bożena Staszczak
Numer telefonu: 158237999
E-mail: mhmt@onet.pl
Język aplikacji: polski
Wymagane dokumenty: cv, skierowanie
Sposób kontaktu / przekazania dokum.: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, poczta

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik muzealny

Poszukuje: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

Na terenie: Dębno, pow. brzeski

Data ogłoszenia: 2018-03-14

Ważne do: 2018-03-16

Staż z urzędu pracy: PRZEWODNIK MUZEALNY
Numer: StPr/18/0292

Opis zadań:

 • Nadzór nad zwiedzającymi,
 • Oprowadzanie po wystawach grup zorganizowanych,
 • Prowadzenie lekcji muzealnych. Pomoc w organizacji imprez muzealnych,
 • Promocja i reklama Oddziału. 
 • Praca w godzinach od 8.00 do 16.00.
 • Staż zorganizowany w ramach programu KONSERWATOR
 • Data rozpoczęcia: 01.04.2018
 • Liczba miesięcy: 6
 • Stypendium brutto: 997,4 PLN
 • Zawód: pracownik galerii / muzeum

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie zawodowe
 • Znajomość języków: angielski, w mowie - dobry, w piśmie - podstawowy
 • Krótki opis działalności gospodarczej: Muzea
 • Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
 • Nazwa urzędu pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
 • Adres: Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko, powiat: brzeski, woj: małopolskie 
 • Osoba do kontaktu: Doradcy klienta
 • Numer telefonu: 14 66 46 258, 267, 273, 275
 • Język aplikacji: polski
 • Wymagane dokumenty: Skierowanie

Liczba miejsc pracy: 2

Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik muzeum - płatny staż

Poszukuje: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

Na terenie: Nowy Wiśnicz

Data ogłoszenia: 2018-03-14

Ważne do: 2018-03-20

Staż z urzędu pracy: PRACOWNIK MUZEUM
Numer: StPr/18/0205

Opis zadań: Pomoc w organizowaniu wystaw, obsługa ruchu turystycznego

 • Wymiar etatu: 1
 • Zmianowość: jedna zmiana
 • Data rozpoczęcia: 03.04.2018
 • Liczba miesięcy: 5
 • Stypendium brutto: 997,4 PLN
 • Zawód: pracownik galerii / muzeum

Wymagania:

Wykształcenie średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe

Pozostałe wymagania:
wykształcenie średnie b/o, komunikatywność, kultura osobista, dokładność 

Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu
Nazwa urzędu pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Adres: Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia, powiat: bocheński, woj: małopolskie Zobacz na mapie
Osoba do kontaktu: Ewa Szklarz
Numer telefonu: 146149720
Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Skierowanie

Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. wystawienniczych/projektant

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-03-13

Ważne do: 2018-04-03

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni specjalistę ds. wystawienniczych/projektanta (Dział Sekcja Wystawiennicza)

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • samodzielne lub zespołowe opracowywanie koncepcji scenograficznych wystaw oraz instalacji wystawienniczych realizowanych przez Muzeum Śląskie;
 • wykonywanie nowych elementów aranżacyjnych do wystaw lub wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Śląskie;
 • udział w przygotowywaniu projektów aranżacji wystaw poprzez opracowywanie rozwiązań technicznych (zapotrzebowanie materiałowe, racjonalne planowanie zakupów, środków niezbędnych do wykonania prac z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowania zastosowanych rozwiązań pod względem trwałości, stabilności, odporności ogniowej itp.);
 • naprawa i rekonstrukcja poszczególnych elementów wystawienniczych i scenograficznych, wykonywanie czystych i brudnych prac technicznych w tym zakresie;
 • realizacja zakupów niezbędnych do produkcji wystawy, w tym m.in.: przygotowanie umów, opisy faktur i dokumentów, prowadzenie we współpracy z odpowiednimi komórkami przetargów oraz przygotowywanie ofert porównawczych;
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem procesu produkcji wystawy lub z pracami zlecanymi przez Sekcję Wystawienniczą;
 • koordynowanie działań oraz nadzór nad realizacją wystawy lub instalacji przez podmioty zewnętrzne lub osoby z zespołu Muzeum;
 • współpraca z innymi działami Muzeum w celu poprawnego realizowania wystaw czasowych oraz wystaw stałych;
 • analizowanie funkcjonowania wystaw stałych oraz ich nadzór pod kątem nieawaryjnego działania oraz przyszłych modernizacji i usprawnień.
Ogłoszenie: Specjalista ds. wystawienniczych/projektant Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. wystawienniczych/projektant

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Znak referencyjny: SP/SW/MŚ

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane wykształcenie z zakresu architektury lub projektowania;
 • dobra znajomość programów służących do projektowania, umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • znajomość trendów projektowych z branży scenografii, wystawienniczych oraz projektowania wnętrz;
 • znajomość bieżących rozwiązań technologii z zakresu audio-wizualnego, w tym nowinek multimedialnych;
 • dyspozycyjność;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • zdolności i predyspozycje do fizycznego wykonywania oraz pracy na wysokości, prawo jazdy kat. B;
 • doskonała organizacja pracy;
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • wysoka kultura osobista;
 • wysokie kompetencje interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole wielopokoleniowym;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem;
 • asertywność;
 • samodzielność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 03 kwietnia 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: SP/SW/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 09.04.2018 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
(Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. projektów wystawienniczych

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-03-13

Ważne do: 2018-03-31

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni specjalistę ds. projektów wystawienniczych

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • współpraca z artystami, instytucjami kultury, kuratorami zewnętrznymi w zakresie organizacji wystaw  oraz instalacji artystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Śląskie wg przyjętego programu oraz strategii muzealnej;
 • wykonywanie wszelkich czynności mających na celu koordynowanie działań powierzonych projektów wystawienniczych, w szczególności związanych z nadzorowaniem planów rzeczowo-finansowych, wsparciem przy kwerendach, prowadzeniem dokumentacji realizowanych projektów oraz archiwizacją po ich zakończeniu;
 • sporządzanie harmonogramów powierzonych do koordynowania  projektów wystawienniczych oraz nadzór nad terminową realizacją zadań przez podmioty lub działy muzealne, którym dane zadania zostały przydzielone;
 • realizacja produkcji wystaw we współpracy z innymi działami Muzeum lub podmiotami zewnętrznymi;
 • koordynacja organizacyjna działań artystycznych w zakresie instalacji site-specific w Galerii Jednego Dzieła, w szczególności współpraca z kuratorem oraz artystami przygotowującymi instalacje.
Ogłoszenie: Specjalista ds. projektów wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. projektów wystawienniczych

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Znak referencyjny: SDPW/DP/MŚ

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo lub inne kierunki pokrewne;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • mile widziana znajomość drugiego języka obcego;
 • udokumentowane doświadczenie na stanowisku organizatora projektów kulturalnych lub wystaw;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku komisarza/organizatora wystaw;
 • podstawowa znajomość zasad konserwatorskich oraz bezpieczeństwa zbiorów muzealnych;
 • udokumentowane doświadczenie w koordynacji jednego projektu zawierającego obiekty wypożyczane z różnych instytucji;
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu sztuki współczesnej;
 • doskonała organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • wysoka kultura osobista;
 • wysokie kompetencje interpersonalne;
 • umiejętność pracy w zespole wielopokoleniowym;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, asertywność.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wysokie standardy pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury na Śląsku.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny
 • listę 3 osób wraz z numerem telefonu do kontaktu i adresem e-mail, ze wskazaniem projektów/czynności, na podstawie których możliwe jest wydanie referencji w terminie do 31 marca 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: SDPW/DP/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 06.04.2018 z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
(Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik muzealny

Poszukuje: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Na terenie: Tarnobrzeg

Data ogłoszenia: 2018-03-13

Ważne do: 2018-04-12

Oferta pracy: PRZEWODNIK MUZEALNY
Numer: StPr/18/0400

Zakres obowiązków:

 • Opieka nad zbiorami muzealnymi;
 • Oprowadzanie zwiedzających w języku polskim i angielskim.

Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony

 • Wymiar etatu: 1
 • Zmianowość: dwie zmiany
 • Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
 • Data rozpoczęcia: 15.05.2018
 • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
 • System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Zawód: muzealnik
 • Typ propozycji: praca stała, praca w wolne dni

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe (w tym licencjat)
 • Znajomość języków: angielski, w mowie - bardzo dobry, w piśmie - bardzo dobry
 • Umiejętności i uprawnienia:
 1. biegła obsługa komputera
 2. znajomość systemu Windows i pakietu MS Office
 3. dobra organizacja pracy

Pozostałe wymagania:

Wykształcenie wyższe magisterskie - muzealnictwo / historia sztuki / historia

Pracodawca: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Adres: Sandomierska 27, 39-400 Tarnobrzeg
Osoba do kontaktu: Bożena Staszczak
Numer telefonu: 158237999
E-mail: mhmt@onet.pl
Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: cv, skierowanie
Sposób kontaktu / przekazania dokum.: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, poczta

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds multimediów

Poszukuje: Muzeum ,, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2018-03-12

Ważne do: 2030-04-20

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę.

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:
niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie co najmniej średnie - preferowane kierunkowe,
3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

II. Cechy, postawy, umiejętności:

1. Wysokie kompetencje interpersonalne oraz komunikacyjne,
2. samodzielność, samodyscyplina i odpowiedzialność,
3. odporność na stres,
4. otwartość na ludzi,
5. zdolności analityczne i dobra organizacja pracy,
6. dyspozycyjność oraz umiejętność radzenia sobie pod presją czasu.

 

III. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

1. Prawidłowa eksploatacja użytkowa sprzętu elektroakustycznego,
rejestrującego, projekcyjnego, multimedialnego,
2. obsługa sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego
podczas imprez plenerowych,
3. obsługa strony internetowej Muzeum,
4. obsługa systemu dźwiękowego na terenie ekspozycji Muzeum,
5. obsługa sali audiowizualnej, tablic multimedialnych,
6. obsługa i konserwacja ,, Wirtualnej szafy”,
7. obsługa i konserwacja urządzeń wykorzystywanych do działania aplikacji
mobilnej Skansen Chorzów,
8. stała konserwacja, wykonywanie drobnych i średnich napraw powierzonego sprzętu,

IV. Korzyści dla potencjalnego pracownika:

1. Przyjazna atmosfera w pracy,
2. możliwość awansu i rozwoju,
3. umowa o pracę,
4.praca wolna od rutyny,
5. stabilna pozycja firmy na rynku ( sfera budżetowa).

V. Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny,
- curriculum vitae ( życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż
pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym na adres Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko –
Specjalista ds. multimediów ” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE
w Chorzowie w godz. 7.30- 15.00 (od poniedziałku do piątku).

Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. obsługi projektów dotacyjnych

Poszukuje: Narodowe Centrum Kultury

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-03-11

Ważne do: 2018-03-20

Narodowe Centrum Kultury, państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie, poszukuje osoby do współpracy przy obsłudze programów dotacyjnych.

Przedmiot i zakres zlecenia:

Obsługa Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla których Narodowe Centrum Kultury pełni rolę instytucji zarządzającej: Edukacja kulturalna i Kultura Dostępna oraz programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje.

Zadanie obejmuje: udzielanie informacji nt. programów podczas naboru, ocenę formalną wniosków, kontakt mailowy i telefoniczny z beneficjentami związany z bieżącą obsługą programów, weryfikacja dokumentów przed przygotowaniem umów, przygotowywanie projektów umów i aneksów, weryfikacja merytoryczna i finansowa raportów końcowych oraz inne prace administracyjne.

Ogłoszenie: Specjalista ds. obsługi projektów dotacyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. obsługi projektów dotacyjnych

Czas trwania umowy:
Planowane jest zawarcie umowy na okres 1 kwietnia – 30 czerwca 2018 roku, z możliwością przedłużenia.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra bądź licencjat),
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury (ew. w administracji publicznej) – min. 2 lata,
 • doświadczenie w pracy z obsługą – od strony instytucji zarządzającej –programów dotacyjnych, udzielanych ze środków publicznych krajowych (np. w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 • znajomość ustaw o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych i o rachunkowości,
 • orientacja w działaniach Narodowego Centrum Kultury, w tym znajomość programów dotacyjnych MKiDN/NCK,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość aktualnych trendów i nurtów w kulturze,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, własna inicjatywa,
 • punktualność, dyspozycyjność.
 • Zleceniodawca przewiduje możliwość zawarcia umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w przedmiocie zgodnym z opisem zlecenia w pkt 3.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • curriculum vitae oraz list motywacyjny,
 • oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: achmurzynska@nck.pl do 20.03.2018 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starsza Specjalistka ds. Finansowych / Straszy Specjalista ds. Finansowych

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-03-11

Ważne do: 2018-03-16

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Starsza Specjalistka ds. Finansowych / Straszy Specjalista ds. Finansowych

Nr referencyjny: DFK/SDF

Podstawowe obowiązki:

Rozliczanie dotacji i grantów otrzymywanych przez Muzeum w tym m. in.:

 • monitorowanie wykonania budżetów projektowych w tym m. in. prowadzenie rejestru wydatków związanych z otrzymanymi przez Muzeum dotacjami i  grantami,
 • weryfikacja dokumentów finansowych co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a także weryfikacja ich kompletności, rzetelności oraz prawidłowości pod względem  formalno-rachunkowym;  weryfikacja dokumentacji niezbędnej do rozliczania dotacji i grantów,
 • księgowanie bieżącej dokumentacji,
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów okresowych i końcowych w części finansowej,
 • raportowanie realizacji budżetów do koordynatorów zadań realizowanych w ramach otrzymanych dotacji i grantów.
Ogłoszenie: Starsza Specjalistka ds. Finansowych / Straszy Specjalista ds. Finansowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starsza Specjalistka ds. Finansowych / Straszy Specjalista ds. Finansowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowe,
 • min. 2 lata doświadczenia w rozliczaniu finansowym projektów w tym projektów finansowanych ze środków unijnych lub NMF, EOG,
 • znajomość podstawowych zasad księgowości,
 • zaawansowana znajomość MS Excel,
 • dobra znajomość języka angielskiego (B2),
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • praktyczna znajomość systemu finansowo-księgowego klasy ERP,
 • sumienność, rzetelność, dokładność,
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne oraz umiejętność poszukiwania rozwiązań.

Mile Widziane:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
 • znajomość Ustawy o Finansach Publicznych,
 • znajomość programu ENOVA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 16 marca 2018 r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DFK/SDF. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami / kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)."

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista(-ka) ds. Wsparcia IT/ HelpDesk

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-03-11

Ważne do: 2018-03-16

Muzeum Historii Żydów Polskichposzukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Specjalista(-ka) ds. Wsparcie IT/ HelpDesk

Nr referencyjny: DIT/HD

Podstawowe obowiązki:

HelpDesk, w zakresie wsparcia użytkowników oraz administratorów systemów informatycznych, w tym m.in.:

 • bieżąca obsługa pracowników Muzeum w zakresie wsparcia IT oraz w obsłudze sprzętu,
 • inwentaryzacja sprzętu i zasobów IT zgodnie z wytycznymi Działu IT,
 • instalacja, utrzymywanie systemów operacyjnych Windows oraz aplikacji biurowych,
 • podstawowe czynności w zakresie budowy i utrzymania sieci komputerowych LAN i WLAN,
 • przygotowanie do pracy w systemie informatycznym kompatybilnych urządzeń przenośnych, takich jak tablety czy telefony komórkowe,
 • wsparcie w zakresie informatycznej obsługi wystaw,
 • tworzenie i modyfikacja kont użytkowników w systemach informatycznych Muzeum,
 • nadawanie uprawnień użytkownikom,
 • monitorowanie i zgłaszanie usterek urządzeń sieciowych, serwerów plików i wydruku,
 • kontakt z dostawcami i wsparciem zewnętrznym w obszarze IT,
 • realizacja zakupu sprzętu w ramach Działu IT,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji.
Ogłoszenie: Specjalista(-ka) ds. Wsparcia IT/ HelpDesk Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista(-ka) ds. Wsparcia IT/ HelpDesk

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie informatyczne, mile widziane ukończone studia wyższe na kierunku związanym z IT,
 • znajomość języka angielskiego - na poziomie min B2,
 • wiedza na poziomie administratora dot. systemów operacyjnych Microsoft Windows, 7/8/10 , MS Office 2010 i nowsze wersje oprogramowania,
 • podstawowa wiedza z zakresu MS Active Directory, MS Exchange, MS Sharepoint,
 • praktyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych (LAN,WAN) i systemów mobilnych (Windows Phone, iOS),
 • znajomość działania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i serwerów wydruku,
 • znajomość infrastruktury stacji roboczych i środowisk serwerowych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność zrozumienia potrzeb oraz bieżącego wsparcia klienta wewnętrznego w obszarze IT,
 • umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
 • komunikatywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie inwentaryzacji zasobów i sprzętu IT,
 • praktyczna znajomość języka SQL i HTML będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w obszarze systemów audiowizualnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@polin.pl do 16 marca 2018 r. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DIT/HD. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.)."

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji i reklamy

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-03-11

Ważne do: 2018-03-18

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK poszukuje specjalisty ds. promocji i reklamy. Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za komunikację oraz promocję wydarzeń i projektów organizowanych przez Muzeum. Praca w pełnym wymiarze godzin, zatrudnienie na umowę o pracę.

Ogłoszenie: Specjalista ds. promocji i reklamy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. promocji i reklamy

Wymagania:

- preferowane wykształcenie wyższe

- doświadczenie w pracy w dziale promocji, marketingu lub agencji reklamowej

- znajomość branży mediów, reklamy i marketingu

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

- wysokie umiejętności komunikacyjne, lekkie pióro i kreatywność

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość zagadnień związanych ze sztuką

- łatwość nawiązywania kontaktów i odporność na stres

- bardzo dobra organizacja pracy

- terminowość i samodzielność

 

Obowiązki:

- współtworzenie i wdrożenie działań PR oraz strategii promocji i komunikacji

- przygotowywanie i realizacja kampanii (ATL/BTL) promujących wystawy i wydarzenia Muzeum, w tym planowanie kampanii reklamowych w prasie, radiu i telewizji (produkcja spotów) oraz w przestrzeni miejskiej

- reprezentowanie Muzeum w kontaktach zewnętrznych

- pozyskiwanie i utrzymywanie stałego kontaktu z partnerami i patronami Muzeum

- współpraca z pozostałymi działami Muzeum.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 18 marca 2018 roku na adres klus@mocak.pl, w temacie wiadomości prosimy wpisać „Rekrutacja”. W korespondencji należy umieścić formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 poz.883)”. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Młodszy Specjalista - Asystent/ka Działu IT

Poszukuje: Centrum Nauki Kopernik

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-03-11

Ważne do: 2018-03-21

CENTRUM NAUKI KOPERNIK poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 Młodszy Specjalista - Asystent/ka Działu IT

 Zakres obowiązków:

1) Współpraca z Kierownikiem Działu oraz pracownikami w zakresie budżetu działu, w tym:

 • koordynowanie prac działu dotyczących planowania budżetu,
 • monitorowanie realizacji i opracowywanie korekt budżetu działu,
 • pomoc przy opracowaniu wniosków finansowych,
 • monitorowanie i archiwizowanie wniosków finansowych oraz umów.

2) Wsparcie organizacyjne pracy Działu:

 • prowadzenie dokumentacji, 
 • prowadzenie grafików pracowników,
 • zakupów sprzętu informatycznego.
Ogłoszenie: Młodszy Specjalista - Asystent/ka Działu IT Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Młodszy Specjalista - Asystent/ka Działu IT

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ewentualnie studenci ostatnich lat studiów informatycznych);
 • preferowany min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku pracy;
 • znajomość systemów operacyjnych Microsoft;
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu;
 • pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole;
 • ciekawe wyzwania w prestiżowej instytucji kultury;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • benefity pracownicze (m.in. opieka medyczna, karta multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV za pośrednictwem formularza aplikacyjnego przez stronę internetową do dnia 21.03.2018 r.

W aplikacji prosimy o zawarcie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, a dane nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. grafiki komputerowej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-03-11

Ważne do: 2018-03-22

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. grafiki komputerowej/specjalistki ds. grafiki komputerowej w związku z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. grafiki komputerowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. grafiki komputerowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • udokumentowane - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie o kierunku graficznym (obróbka zdjęć cyfrowych),
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • co najmniej bierna znajomość języka angielskiego
 • obsługa programów graficznych Photoshop, Adobe Camera Raw,
 • obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).

GŁÓWNE ZADANIA

 • obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii dzieł sztuki powstałych w procesie skanowania i fotografowania,
 • ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem,
 • uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

OFERUJEMY

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie brutto min. 4000 zł - max. 5600 zł (w zależności od stażu pracy), zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 30 listopada 2020r.,
 • wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

dokumenty należy złożyć do: 22.03.2018r.,
decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
miejsce składania dokumentów:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/6/POPC
oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.

INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. skanowania

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-03-11

Ważne do: 2018-03-22

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. skanowania/specjalistki ds. skanowania w związku z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. skanowania Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. skanowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • udokumentowane - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie o kierunku fotograficznym
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
 • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
 • co najmniej bierna znajomość języka angielskiego
 • obsługa programów graficznych Photoshop, Adobe Camera Raw
 • obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).

GŁÓWNE ZADANIA

 • skanowanie obiektów muzealnych,
 • obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej,
 • ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem,
 • uczestniczenie w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

OFERUJEMY

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • wynagrodzenie brutto min. 4000 zł - max. 5600 zł (w zależności od stażu), pracy),zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na 1 rok lub od razu na czas trwania projektu tj. do dnia 30 listopada 2020 r.,
 • wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

dokumenty należy złożyć do: 22.03.2018r.,
decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
miejsce składania dokumentów:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/7/POPC
oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.

INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogrodnik w Dziale Zieleni

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Na terenie: Nieborów

Data ogłoszenia: 2018-03-11

Ważne do: 2018-03-21

Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii ogłasza nabór na stanowisko

ogrodnika w Dziale Zieleni

Zakres zadań na w/w stanowisku:

 • pielęgnacja trawników (koszenie, nawożenie i inne zabiegi pielęgnacyjne),
 • utrzymanie nawierzchni i ścieżek ziemnych w dobrym stanie,
 • pielęgnacja krzewów i drzew, w tym strzyżenie żywopłotów i szpalerów,
 • obsługa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz drobne prace remontowe,
 • prace porządkowe.

 

Wymagania:

 • Wiedza i umiejętności związane z utrzymaniem ogrodu, mile widziane doświadczenie w pracy w ogrodzie historycznym zabytkowym.
 • Dobra znajomość roślin oraz wiedza na temat ich uprawy i pielęgnacji.
 • Dodatkowym atutem będzie umiejętność kształtowania drzew i krzewów.
 • Umiejętność obsługi i konserwacji maszyn oraz sprzętu ogrodniczego.
 • Poczucie estetyki, staranność, rzetelność, zamiłowanie do pracy w ogrodzie.
 • Gotowość do wykonywania pracy fizycznej. 
 • Dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. T będzie dodatkowym atutem.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

- życiorys/CV,

- oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

Oferujemy:

Umowę - zlecenie w okresie kwiecień – październik 2018r.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

dokumenty należy złożyć do 21.03.2018r.,
decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego/osoboistego dostarczenia),
miejsce składania dokumentów:
Muzeum Narodowe w Warszawie

Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Kancelaria w Pałacu

Aleja Lipowa 35

99-416 Nieborów

z dopiskiem: Oferta – ogrodnik

 

Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres.

Miejsce wykonywania zlecenia na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

 

Inne informacje

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

 

Techniki i metody naboru

- weryfikacja nadesłanych ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Sekcji Warsztatowej

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-03-07

Ważne do: 2018-03-20

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Sekcji Warsztatowej.

Opis stanowiska:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników Sekcji oraz realizacji umów przez inne podmioty na terenie Muzeum,
 • planowanie remontów bieżących, prac konserwacyjnych, prac związanych z realizacją aranżacji i demontażem wystaw w MNK,
 • realizacja zaleceń komisji bhp oraz p.poż,
 • zapewnienie prawidłowego nadzoru technicznego, organizacyjnego nad realizacją prac warsztatowych,
 • organizacyjne zabezpieczenie prac warsztatowych i budowlanych, poprzez zapewnienie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnych zezwoleń itp.,
 • koordynacja i nadzorowanie usuwania zgłaszanych awarii urządzeń, instalacji wod.-kan.-co. i innych elementów wyposażenia technicznego oddziałów Muzeum, organizowanie realizacji zleceń wykonania elementów wyposażenia magazynów, pracowni, ekspozycji, biur, itp.,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wod.-kan.-co.

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
 • wykształcenie techniczne budowlane – wyższe/średnie,
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • umiejętność harmonogramowania,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość rynku materiałów budowlanych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych inwestycjach,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie
do 20.03.2018 r. z dopiskiem w tytule „Kierownik Sekcji Warsztatowej”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. promocji i marketingu

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: woj. śląskie

Data ogłoszenia: 2018-03-01

Ważne do: 2018-03-30

Muzeum Górnośląskie poszukuje specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw

Ogłoszenie: specjalista ds. promocji i marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. promocji i marketingu

Wymagania:
• potwierdzone wykształcenie, najlepiej o kierunku PR, marketing, dziennikarstwo lub pokrewne (wyższe pełne);
• co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
• biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (m.in. Excel i Word);
• znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego (pożądany poziom C1);
• mile widziane doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu profilem instytucji/marki w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter);
• mile widziane doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych (system zarządzania treścią Word Press);
• zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
• bardzo dobra organizacja pracy;
• dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• zdolność ustalania priorytetów;
• otwartość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
• wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Opis stanowiska:
• planowanie i koordynacja imprez i przedsięwzięć planowanych we wszystkich obiektach Muzeum;
• wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Muzeum;
• budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej, rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum;
• kontakt i współpraca z mediami;
• współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów prasowych Muzeum oraz treści druków promocyjnych i ich opracowywanie i wydawanie;
• analiza działalności Muzeum – m.in. frekwencji odbiorców oferty muzealnej;
• koordynacja zakupu oraz innych form pozyskiwania zewnętrznej powierzchni reklamowej (reklama outdoorowa);
• zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej;
• dystrybucja materiałów reklamowych zgodnie z założeniami promocyjnymi;
• prowadzenie imprez wizerunkowych oraz eventów Muzeum;
• pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum;
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi;
• koordynowanie elementów oferty komercyjnej Muzeum.
Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku;
• możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
• stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony).

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:
• listu motywacyjnego,
• CV wraz z danymi kontaktowymi,
• opcjonalnie referencji,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – specjalista ds. promocji i marketingu”) w terminie do 30 marca 2018 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-03-01

Ważne do: 2018-03-20

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych.

Ogłoszenie: Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych

Opis stanowiska:

 • wsparcie koordynatora w bieżących działaniach związanych z procesem realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,
 • realizacja przydzielonych zadań wynikających z harmonogramu,
 • udział w procesie powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych, powstawania druków towarzyszących wydarzeniu.

Wymagania:

 • studenci ostatnich lat studiów,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,
 • skuteczność działania,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
 • wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),
 • kreatywność  i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
 • znajomość programu MS Project będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, państwowej instytucji kultury,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego pod okiem Specjalistów w przyjaznym środowisku,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie
do 20.03.2018 r. z dopiskiem w tytule „Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-02-28

Ważne do: 2018-03-20

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator Projektów Wystawienniczych.
Ogłoszenie: Koordynator Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator Projektów Wystawienniczych

Opis stanowiska:

· koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,

· czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,

· przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu,

· bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia oraz kontrola i koordynacja ich pracy,

· realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,

· zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,

· monitorowanie procesu powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych w celu wykonania jej elementów,

· monitorowanie procesu powstania druków towarzyszących wydarzeniu (we współpracy z działem wydawnictw i promocji),

· wprowadzanie wniosków dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz.

 

Wymagania:

· wyższe wykształcenie,

· bardzo dobre umiejętności organizacyjne,

· bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,

· umiejętność pracy z budżetem,

· skuteczność działania,

· bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,

· umiejętność kontroli pracy innych oraz egzekwowania powierzonych działań w określonym terminie,

· umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,

· wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),

· bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),

· umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań publicznych,

· wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,

· kreatywność  i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,

· znajomość programu MS Project będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

· zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,

· stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

· możliwość udziału w ciekawych inwestycjach,

· możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

· możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,

· prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie
do 20.03.2018 r. z dopiskiem w tytule „Koordynator Projektów Wystawienniczych”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent lub adiunkt w Ośrodku Badań Historycznych/Ośrodku Sztuki

Poszukuje: Zamek królewski w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-02-28

Ważne do: 2018-04-15

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeumposzukuje osoby do pracy na stanowisku:

asystenta lub adiunkta w Ośrodku Badań Historycznych /Ośrodku Sztuki

Zakres obowiązków:

prowadzenie kwerend oraz opracowywanie materiałów pisanych i ikonograficznych;

Ogłoszenie: Asystent lub adiunkt w Ośrodku Badań Historycznych/Ośrodku Sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent lub adiunkt w Ośrodku Badań Historycznych/Ośrodku Sztuki

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu muzealnictwa, historii, historii sztuki, archeologii lub antropologii kulturowej;
 • biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego – warunek konieczny;
 • chęć rozwoju zawodowego i zainteresowania związane z historią kultury – warunek konieczny;
 • doświadczenie w pracy przy redagowaniu tekstów;
 • doświadczenie w doborze ilustracji, prowadzeniu kwerend historycznych
 • i ikonograficznych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym;
 • dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego,
 • listę publikacji oraz projekty naukowe i popularyzujące rezultaty badań.

na adres: rekrutacja@zamek-krolewski.pl

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie,
Pl. Zamkowy 4. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH (obsługa sekretariatu i kadr)

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2018-02-27

Ważne do: 2009-03-20

Umowę o pracę na zastępstwo na pełny etat z perspektywą stałego zatrudnienia
Godz. pracy: 7-15.

 

Ogłoszenie: STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH (obsługa sekretariatu i kadr) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH (obsługa sekretariatu i kadr)

Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie,
• Wysoka kultura osobista,
• Bardzo dobra znajomość pakietu Office,
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Znajomość przepisów Kodeksu Pracy,
• Dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
• Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Prowadzenie sekretariatu,
• Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
• Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz poczty elektronicznej
• Obsługa wewnętrznych aplikacji wspomagających procesy kadrowo-płacowe
• Prowadzenie spraw pracowniczych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
• Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych i świadectw pracy,
• Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień,
• Tworzenie raportów, sprawozdań i zestawień,
• Redagowanie pism służbowych i dokumentów zgodnie ze standardami Muzeum,
• Kontakt telefoniczny z petentami.
Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny
• CV
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 9.03.2018 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Beata Świątek - Kierownik Działu Administracyjnego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, nr telefonu 77 4743021; 77 4572349 wew. 104.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy Referent - Kasjer w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek.

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2018-02-27

Ważne do: 2009-03-20

Praca związana z obsługą bezpośrednią gości przychodzących do Muzeum, obsługa monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności (praca z pieniędzmi i odpowiedzialnością materialną). Praca administracyjno-biurowa - wymagana obsługa innych urządzeń biurowych.

Obsługa sezonu udostępniania Muzeum  – praca od 05 kwietnia do 31 października 2018 r.  w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli, w systemie równoważnym na przemiennie (z drugą osobą) według ustalonego grafika w godzinach:

10.00 - 15.00 poniedziałki
10.00 - 17.00 od wtorku do piątku
10.00 - 18.00 sobota i niedziela
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.

Ogłoszenie: Starszy Referent - Kasjer w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek. Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy Referent - Kasjer w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek.

Wymagania:

obsługa kasy fiskalnej, terminala płatności bezgotówkowej,
znajomości obsługi komputera (dobra znajomość programu Excel, Word),
znajomość systemu sprzedaży biletów,
komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
orientacja na jakość pracy i dbałość o szczegóły,
umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
dyspozycyjność (praca zmianowa).
dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
wysoka kultura osobista,
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) praca w recepcji/kasie Muzeum,

b) obsługa osób wchodzących do Muzeum w zakresie sprzedaży biletów wstępu i pamiątek muzealnych,

 Wymagane dokumenty:

 ·         List motywacyjny

·         CV

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 9.03.2018 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Izabela Sztangier-Kozak - Kierownik Działu Finansowego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00, nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 105

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji.

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2018-02-27

Ważne do: 2009-03-20

Praca od 05 kwietnia do 31 października 2018 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli, w systemie równoważnym na przemiennie (z drugą osobą) według ustalonego grafika w godzinach:

10.00 - 15.00 poniedziałki
10.00 - 17.00 od wtorku do piątku
10.00 - 18.00 sobota i niedziela
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.

Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie lub wyższe kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp.
• Predyspozycje osobowościowe: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego wysławiania się, wysoka kultura osobista.
• dyspozycyjność (praca zmianowa).
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą,
b) Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
c) Realizacja pokazów i prezentacji.
d) Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.

Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny
• CV
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 9.03.2018 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela Ewa Olbryt – kierownik Dz. Udostępniania i Edukacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 115

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje osób do współpracy w opracowaniu naukowym zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-02-27

Ważne do: 2018-03-19

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
poszukuje osób do współpracy w opracowaniu naukowym zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina
Miejsce pracy: Warszawa

Ogłoszenie: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje osób do współpracy w opracowaniu naukowym zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje osób do współpracy w opracowaniu naukowym zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina

Zakres obowiązków:

–             katalogowanie i opracowanie naukowe zbiorów muzealnych w zakresie m.in. sztuk wizualnych, rzemiosła artystycznego i materiałów rękopiśmiennych

 

Wymagania:

–             wykształcenie wyższe w przynajmniej jednym albo w kilku zakresach: historii sztuki, muzykologii, historii powszechnej, archeologii, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej lub innych dyscyplin związanych z opracowywaniem zbiorów muzealnych

–             doświadczenie w pracy w zakresie katalogowania i opracowywania naukowego zbiorów muzealnych albo obiektów o podobnym charakterze, dodatkowo punktowane: doświadczenie w prowadzeniu kartotek haseł wzorcowych lub tezaurusów (pożądana znajomość standardu Spectrum)

–             bardzo dobra organizacja pracy i odpowiedzialność za powierzone obowiązki

–             dokładność, samodzielność, rzetelność i dokładność w działaniu

–             umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

–             wysoka kultura osobista i komunikatywność

–             umiejętność obsługi MS Office i urządzeń biurowych, preferowana umiejętność pracy w programach bazodanowych

Dodatkowe kryteria, które mogą wpłynąć na wynik rekrutacji:

–             doświadczenie w pracy w instytucji kultury

–             znajomość języków obcych, szczególnie języka francuskiego

 

Oferujemy:

–             wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków

–             możliwość opracowywania naukowego najważniejszej kolekcji Chopinianów

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego z dopiskiem „współpraca-opracowanie naukowe” na adres e-mail: wkrawczynska@nifc.pl w terminie do 19 marca 2018 r. W razie  pytań merytorycznych prosimy pisać na adres e-mail: mkominek@nifc.pl. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o uwzględnienie wśród nadesłanej dokumentacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 (Dz.U. nr 133 poz. 883)”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje: współpracownika – Archiwisty/Dokumentalisty do opracowania zasobów archiwalnych

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-02-27

Ważne do: 2018-03-19

W związku z realizacją projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” dofinansowanego w ramach poddziałania 2.3.2. „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
poszukuje obecnie: współpracownika – Archiwisty/Dokumentalisty do opracowania zasobów archiwalnych

Ogłoszenie: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje: współpracownika – Archiwisty/Dokumentalisty do opracowania zasobów archiwalnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje: współpracownika – Archiwisty/Dokumentalisty do opracowania zasobów archiwalnych

Zakres obowiązków:
 inwentaryzacja materiałów archiwalnych (porządkowanie akt, sporządzanie opisów akt, indeksacja, przygotowywanie inwentarzy archiwalnych)
 przygotowywanie i przeprowadzanie kwerend oraz informacji o zbiorach archiwalnych
 wprowadzanie danych do elektronicznego systemu katalogowania zbiorów
Wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: historia ze specjalizacją archiwalną, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa lub inne studia humanistyczne w połączeniu ze studiami podyplomowymi na w/w kierunkach lub kilkuletnim doświadczeniem w inwentaryzacji i katalogowaniu zbiorów archiwalnych lub rękopiśmiennych)
 doświadczenie w pracy archiwalnej w instytucji kultury
 doświadczenie w opracowywaniu archiwów osobistych
 znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy o muzeach
 znajomość standardów opisu archiwalnego m.in. ISAD(G)
 dobra znajomość normy ISO 25964
 dobra znajomość j. angielskiego (bierny)
 dobra znajomość j. francuskiego (bierny)
 umiejętność planowania i organizacji pracy
 skrupulatność i rzetelność
Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 doświadczenie w opracowywaniu spuścizn po uczonych zgodnie z Wytycznymi Archiwum PAN (1990) lub inną metodyką
 znajomość standardu EAD
 znajomość programów do katalogowania zbiorów muzealnych i archiwalnych
 dobra znajomość standardu SPECTRUM
 znajomość tezaurusów Getty Research Institute (AAT, TGN, ULAN)
 zalecana znajomość j. niemieckiego (bierny)
Oferujemy:
 wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków
 możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej instytucji kultury
 elastyczne godziny pracy
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: wkrawczynska@nifc.pl do dnia 19.03.2018. W razie pytań merytorycznych proszę pisać na adres email: mkominek@nifc.pl.
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez NIFC zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik administracyjny

Poszukuje: Muzeum Architektury we Wrocławiu

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2018-02-27

Ważne do: 2018-03-19

Muzeum Architektury we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY 

Liczba lub wymiar etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5,
50-156 Wrocław

Rodzaj oferty: umowa o pracę

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń Kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;
2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.
Przewidywany rodzaj zatrudnienia: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny i czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.
1. Oczekiwania wobec kandydata niezbędne:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane administracja / zarządzanie/ inżynier budownictwa lub pokrewne)
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• znajomość zagadnień technicznych
• komunikatywna znajomość języka angielskiego
• dobra znajomość pakietu Office
• wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole, energia, zaangażowanie, uczciwość, kultura osobista, odporność na stres
• prawo jazdy kat. B
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością administracyjną oraz organizacyjno-prawną Muzeum
• Koordynacja pracy podległych pracowników
• Przygotowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi
• Nadzór nad prowadzeniemspraw pracowniczych i kadrowych
• Koordynacja ubezpieczeń wystaw i transportów
• Organizacja zaopatrzenia w materiały biurowe i środki higieniczne
• Prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z budynkami
• Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego budynków
• Utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i ich wyposażenia
• Nadzór nad ewidencją środków trwałych
• Nadzór nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi w budynkach Muzeum
• Nadzór nad przestrzeganiem i realizacją przepisów w zakresie bhp i ppoż i obrony cywilnej
• Koordynacja realizacji umów przez dostawców usług
• Współpraca z zewnętrznymi podmiotami
• Prowadzenie archiwum dokumentów
• Nadzór nad magazynem zewnętrznym muzeum
• Koordynacja zaopatrzenia muzeum w sprzęt komputerowy i nadzór nad jego bieżącym funkcjonowaniem

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 19.03.2018 na adres muzeum@ma.wroc.pl lub pocztą na adres Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław następujących dokumentów:

• CV
• listu motywacyjnego
• prosimy o zamieszczenie w dokumentach podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 .Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Architektury I piętro.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Muzeum Architektury. Zawiadomienie kandydatów o terminach przeprowadzenia etapu drugiego odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Architektury oraz na stronie internetowej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: województwo śląskie

Data ogłoszenia: 2018-02-26

Ważne do: 2018-03-30

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje opiekuna ekspozycji do pracy w Sekcji Obsługi Wystaw

Ogłoszenie: kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kwalifikowany opiekun ekspozycji

Wymagania:
• Minimum średnie wykształcenie
• Doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym
• Dokładność , systematyczność, zorganizowanie
• Zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność
• Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Wysoka kultura osobista
• Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office
• Umiejętność obsługi kasy fiskalnej

Wymagania dodatkowe
• Mile widziana umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym
• Chęć podnoszenia kwalifikacji
• Otwartość, komunikatywność
• Ogólna wiedza o Górnym Śląsku
• Znajomość gwary śląskiej
• Posiadanie książeczki SANEPID / uzyskanie po pozytywnej rekrutacji

Opis stanowiska:
• Czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów na ekspozycjach
• Obsługa gości zwiedzających ekspozycje
• Obsługa oraz uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach muzealnych (warsztaty, lekcje muzealne, wernisaże, spotkania itp.)
• Obsługa kasy fiskalnej oraz kawiarenki muzealnej
• Sprzątanie sal ekspozycyjnych, magazynów oraz biur w budynkach Muzeum

Oferujemy:
• Ciekawą i satysfakcjonującą pracę
• Stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony; docelowo- umowa na czas nieokreślony)
• Możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V. - wraz z danymi kontaktowymi, osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 30 marca 2018 roku (z dopiskiem "Kadry-wystawy"). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.
Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

grafik w Dziale Promocji i Wydawnictw

Poszukuje: Muzeum Górnoślaskie w Bytomiu

Na terenie: województwo śląskie

Data ogłoszenia: 2018-02-26

Ważne do: 2018-03-30

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje grafika do pracy w Dziale Promocji i Wydawnictw

Ogłoszenie: grafik w Dziale Promocji i Wydawnictw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: grafik w Dziale Promocji i Wydawnictw

Wymagania:
• potwierdzone wykształcenie o kierunku projektowanie graficzne lub pokrewne (wyższe pełne);
• praktyczna znajomość zasad i umiejętność projektowania graficznego: materiałów promocyjnych i wizerunkowych (plakatów, zaproszeń, ulotek itp.), publikacji zwartych (książek, katalogów, albumów, w tym projektowania okładek oraz projektowania i formatowania publikacji), a także reklamy zewnętrznej (outdoorowej); elementów komunikacji wizualnej, znaków graficznych;
• biegłe posługiwanie się programami pakietu ADOBE, w szczególności: InDesign, Illustrator, Photoshop;
• umiejętność przygotowywania plików do druku – praktyczna wiedza z zakresu poligrafii w obrębie przygotowania i weryfikacji proofów (wzorców koloru) i plików w technologii offsetowej, cyfrowej, sitodruku, technice plotowania;
• umiejętność retuszowania i obróbki fotografii, korekcji kolorów;
• praktyczna znajomość mediów w poligrafii: rodzajów papierów, folii, podłoży do druku wielkoformatowego itp.;
• umiejętność przygotowania plików na potrzeby internetu, m.in. sliderów do strony internetowej, coverów do Facebooka, teł do screeningu;
• poświadczone doświadczenie w pracy na stanowisku grafika i dorobek w zakresie pożądanych umiejętności (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
• praktyczna znajomość pakietu MS Office i/lub Open Office, Libra;
• zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
• bardzo dobra organizacja pracy;
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość języka obcego (angielski, niemiecki);
• otwartość i komunikatywność;
• chęć podnoszenia kwalifikacji;
• mile widziana umiejętność projektowania i przygotowywania animacji;
• mile widziana praktyczna znajomość pracy w zakresie poligrafii, doświadczenie we współpracy z drukarniami;
• mile widziane doświadczenie w zakresie aranżowania przestrzeni ekspozycyjnych (wystaw) oraz sprzedażowych i visual merchandisingu.

Opis stanowiska:

• opracowywanie graficzne, skład i przygotowanie do druku książek, folderów, katalogów, zaproszeń, plakatów, ulotek, informatorów, wizytówek i innych druków;
• współpraca z autorami, redaktorami, recenzentami, tłumaczami, plastykami, fotografami, drukarniami, podwykonawcami itp.;
• przygotowywanie specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia;
• przygotowywanie publikacji/grafik wykorzystywanych na stronie internetowej, Facebooku i portalach społecznościowych (włącznie z animacjami).

Oferujemy:

• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku;
• możliwość rozwoju zawodowego w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego;
• stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na czas określony, docelowo umowa na czas nieokreślony).

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:
• listu motywacyjnego,
• CV wraz z danymi kontaktowymi,
• portfolio z minimum 20 realizacjami z zakresu projektowania graficznego (różnorodne nośniki i formy: ulotki, foldery, książki, plakaty, znaki graficzne, ilustracje itp.) w formie gotowych druków lub wydrukowanej prezentacji PDF (uzupełniająco na nośniku CD lub w załączonym linku do portfolio),
• opcjonalnie referencji,

osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 30 marca 2018 roku (z dopiskiem „Kadry – grafik”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system