Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi współprowadzone przez MKiDN

Minister kultury i dziedzictwa narodowego poinformował, że dzięki podpisaniu umowy o współprowadzeniu Muzeum Książki Artystycznej będzie możliwe m.in. znaczące wsparcie instytucji z budżetu państwa. Wskazał, że przekazanie muzeum ponad 2 mln zł rocznie umożliwi przede wszystkim przeprowadzenie generalnego remontu jego siedziby.

To moment decydujący o przyszłości. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi to 30-letnia unikalna instytucja. Z jednej strony ma w sobie zawarty know-how dotyczący książki artystycznej, druku artystycznego oraz dorobku polskiego w tym zakresie, ale ma także zaklętego w sobie ducha, a więc te siły moralne i duchowe, dzięki którym możliwe było niesienie takiego projektu przez lata – mówił prof. Piotr Gliński podczas konferencji.

Wicepremier przypomniał, że siedziba Muzeum Książki Artystycznej, należąca do Skarbu Państwa i będąca we władaniu Miasta Łódź, była obciążona ogromnym długiem, który przekraczał 30 mln zł.

Cieszę się, że udało się osiągnąć coś, co z punktu widzenia prawno-instytucjonalnego było bardzo trudne. To właśnie zniesienie długów umożliwiło przekształcenie statusu muzeum. W poczuciu wspólnej odpowiedzialności za to, że uratowaliśmy przyszłość tej instytucji, możemy dzisiaj podpisać umowę o współprowadzeniu. Dodatkowo w styczniu nastąpi wyposażenie instytucji w prawo wieczystego użytkowania nieruchomości – przekazał szef resortu kultury.

Źródło: MKiDN

Foto: Danuta Matloch

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*