Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Konferencja „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje” w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 20-22 kwietnia 2022


Muzeum Okręgowe w Toruniu przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów tworzy stałą platformę dyskursu i wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem historycznym, technicznym, naukowym i artystycznym. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na społeczną rolę instytucji muzealnych, stąd tytułowe relacje i narracje.


Począwszy od 2022 roku, w cyklu dwuletnim, odbywać się będą konferencje naukowe, które w naszym zamierzeniu mają być rozbudowaną przestrzenią dyskusji i debat oraz próbą spojrzenia w przyszłość muzealną i wykonaniem kroku w kierunku szerszego postrzegania istoty muzeum. Efekty zaś publikowane będą w materiałach pokonfencyjnych (w latach nieparzystych, pomiędzy konferencjami).

Podczas pierwszej edycji konferencji zaprezentowanych zostanie niemal czterdzieści wystąpień w ramach dwóch głównych grup tematycznych: narracji – związanej ze sposobami budowania przez muzea wypowiedzi i opowieści, w szczególności poprzez wystawy czy działania edukacyjne, a także podjęcie dyskursu o roli, formie i zakresie aktywności cyfrowej muzeów; relacji – zarówno w stosunku do publiczności muzealnej, jak i do przestrzeni, otoczenia gospodarczego i środowiska, w jakim funkcjonują muzealnicy.

W sposób szczególny pragniemy rozmawiać o zagadnieniach: odpowiedzialności społecznej muzeów, muzeum rozszerzonego (the Extended Museum), muzeum przedsiębiorczego oraz ekomuzeum. Jest nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w Toruniu, rozmawiać i debatować nad kondycją i przyszłością muzealnictwa.

Konferencja Nowoczesne muzeum – relacje i narracje, zorganizowana przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, objęta została patronatem honorowym: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz auspicjami: Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Forum Edukatorów Muzealnych.

LINK DO STRONY MUZEUM

0 KOMENTARZY