Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Rozbudowa zbiorów muzealnych 2022

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłosił nabór do programu własnego pn. Rozbudowa zbiorów muzealnych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 marca br. za pośrednictwem systemu Witkac https://www.witkac.pl.

Program skierowany jest do instytucji kultury wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez MKiDN, chyba że są jednocześnie wpisanymi do rejestru instytucji kultury jednostki samorządu terytorialnego. W ramach dofinansowania można realizować zadania na zakup pojedynczego obiektu lub kolekcji. Z programu wyłączone są jedynie dzieła sztuki współczesnej, których nabywanie jest możliwe w ramach programu pn. Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej.

Każdy uprawniony wnioskodawca może aplikować o wsparcie w wysokości od 20 000,00 do 500 000,00 zł, zapewniając minimalny wkład własny na poziomie 20% budżetu zadania. Jeżeli sytuacja finansowa wnioskodawcy nie pozwala na przeznaczenie własnych środków finansowych na wymaganym poziomie, w formularzu aplikacyjnym należy uwzględnić stosowne wyjaśnienie oraz prośbę o podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania.

Szczegółowe wymagania formalne oraz warunki realizacji zadań zostały określone w regulaminie programu, dostępnym na stronie internetowej NIMOZ: https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorow-muzealnych.

0 KOMENTARZY