Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenie o naborze wniosków do Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na rok 2022 dla instytucji kultury podległych i współprowadzonych przez MKiDN – Schemat 1a

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków na rok 2022 na dofinansowanie/sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Nabór przeznaczony jest dla instytucji kultury podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych przez Ministra KiDN, niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.

Do uprawnionych wnioskodawców nie należą organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie artystyczne, spółki celowe oraz spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister KiDN.

RODZAJE PROJEKTÓW

Do naboru kwalifikują się zadania o charakterze ogólnopolskim nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz procesu odbudowy niepodległego państwa polskiego – kształtowania się nowych granic, walk o ich utrzymanie, tworzenia struktur państwowych i wszelkich przejawów życia społecznego, zwłaszcza w dziedzinie szeroko pojętej kultury.

W zakres Programu wchodzą także projekty dedykowane setnej rocznicy wydarzeń o charakterze regionalnym, które miały jednakże znaczący wpływ na historię państwa i narodu. 

Pod uwagę brane będą także projekty przekrojowe, ukazujące procesy przemian w różnych dziedzinach życia społecznego na przestrzeni ponad 100 lat funkcjonowania niepodległego państwa, a także te poświęcone ważnym dla polskiej kultury postaciom, które odegrały istotną rolę w ugruntowaniu niepodległości i propagowaniu wartości ważnych dla wszystkich Polaków: wolności, solidarności i poszanowaniu godności człowieka i jego praw.

W ostatnim roku realizacji WPR „Niepodległa” szczególne znaczenie będą miały również projekty o charakterze podsumowującym, które w formie wystaw, publikacji, produkcji filmowych zaprezentują przekrój wydarzeń, działań, prac badawczych inspirowanych obchodami stulecia odzyskania niepodległości. W zakres projektów powinny wejść działania danej instytucji prowadzone na przestrzeni lat 2017-2022, zarówno w ramach WPR „Niepodległa”, jak i poza nim.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 18 lutego 2022 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę wysyłki wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP.

Równolegle do piątku, 18 lutego 2022 r. wniosek w wersji edytowalnej powinien być przekazany na adres mailowy Koordynatora Programu: niepodlegla@kultura.gov.pl

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP: albo z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, albo jako skan dokumentu podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy (pdf). W treści przesyłki należy umieścić dopisek: Wniosek do Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” Schemat 1A.

Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej MKiDN na platformie ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP

Wypełniony formularz wniosku w wersji otwartej (dokument programu word) należy przesłać tradycyjną drogą elektroniczną na adres: niepodlegla@kultura.gov.pl

KRYTERIA NABORU DLA WNIOSKODAWCÓW

  • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 300 000 PLN;
  • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2022 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12 2022 r.);
  • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.
  • Pełnomocnik zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej.

BUDŻET SCHEMATU 1A

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Schematu 1A w bieżącym naborze wynosi 2 500 000 PLN.

PROCEDURY NABORU, REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW

Podstawą organizacji naboru, wszelkich założeń finansowych i procedur na etapie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektu są Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Materiały

Załącznik nr 1 – Wytyczne Schematu 1A 2022
Załącznik​_nr​_1​_-​_Wytyczne​_Schematu​_1A​_2022.docx 0.03MB
Załącznik nr 2 – Formularz wniosku Schemat 1A 2022
Załącznik​_nr​_2​_-​_Formularz​_wniosku​_Schemat​_1A​_2022.docx 0.02MB
Załącznik nr 3 – Przykładowo wypełniony wniosek 1A 2022
Załącznik​_nr​_3​_-​_Przykładowo​_wypełniony​_wniosek​_1A​_2022.docx 0.02MB
Załącznik nr 4 – Karta oceny eksperta – Schemat 1A 2022
Załącznik​_nr​_4​_-​_Karta​_oceny​_eksperta​_-​_Schemat​_1A​_2022.xlsx 0.01MB
Załącznik nr 5 – Uchwała nr 111 RM 2018 program Niepodległa
Załącznik​_nr​_5​_-​_Uchwała​_nr​_111​_RM​_2018​_program​_Niepodległa.pdf 3.57MB

UWAGA! W projektach zgłaszanych w naborze należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące aktualnie ograniczenia związane ze stanem epidemii oraz przewidzieć możliwość zmiany charakteru działań lub wprowadzenia działań zastępczych na wypadek ewentualnego zamknięcia instytucji kultury dla publiczności.

PEŁNOMOCNIK

Pełnomocnikiem Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Minister Jarosław Sellin.

KOORDYNATOR PROGRAMU

Koordynatorem Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022 jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, kierowany przez Dyrektor Paulinę Florjanowicz.

KONTAKT DLA WNIOSKODAWCÓW

niepodlegla@kultura.gov.pl

tel. 22 42 10 168, 22 42 10 584, 22 42 10 367

ŹRÓDŁO – https://www.gov.pl/web/kultura/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-do-wieloletniego-programu-rzadowego-niepodlegla-na-rok-2022-dla-instytucji-kultury-podleglych-i-wspolprowadzonych-przez-mkidn–schemat-1a

0 KOMENTARZY