Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

4 grudnia otwieramy dla zwiedzających nową siedzibę główną Muzeum Fotografii w Krakowie

Po trwających niemal dwa lata pracach budowlanych, zabytkowy budynek dawnej Zbrojowni został dostosowany do potrzeb nowoczesnego muzeum. W weekend otwarcia (4 – 5 grudnia) przygotowaliśmy dla zwiedzających liczne atrakcje.

Historia budynku

W grudniu 2016 roku miasto Kraków kupiło od Agencji Mienia Wojskowego budynek zabytkowej Zbrojowni (mieściły się w nim warsztaty artyleryjskie, stanowiące część kompleksu Twierdzy Kraków) wraz z otaczającą go działką. Zakupu dokonano z myślą o nowej siedzibie dla rozwijającego się Muzeum Fotografii, którego dotychczasowy budynek przy ulicy Józefitów 16 nie pozwalał na prowadzenie szeroko zakrojonej działalności wystawienniczej, umożliwiającej prezentację bogatej kolekcji fotografii i sprzętu fotograficznego. Obiekt przy ulicy Rakowickiej 22 wymagał gruntownego remontu – ceglany zabytkowy budynek wraz z otaczającym terenem zewnętrznym był mocno zaniedbany. Ponadto, mimo znacznej kubatury – powierzchnia użytkowa Zbrojowni przed remontem wynosiła niemal 2 000 m2, pomieszczenie wszystkich planowanych funkcji było w tym budynku niemożliwe.

Przebudowa i modernizacja

Do pracy nad projektem przebudowy budynku dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie, Marek Świca, zaprosił  w 2017 roku profesora Marka Pabicha z łódzkiej pracowni Lachman Pabich Architekci. We współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, Janem Janczykowskim, została opracowana koncepcja modernizacji i rozbudowy budynku. Głównym celem było uzyskanie przestrzeni wystawienniczej oraz dodatkowej powierzchni użytkowej dla sal wielofunkcyjnych i edukacyjnych i biblioteki wraz z czytelnią. Autor koncepcji architektonicznej Marek Pabich zadecydował, że przed charakterystycznym ceglanym zabytkiem stanie lekki i nowoczesny szklany pawilon w harmonijny sposób korespondujący z zabytkową architekturą Zbrojowni, a część funkcji muzeum (m.in. sale edukacyjne i konferencyjne i szatnia) zostanie umieszczona w podziemiu. Jednocześnie dach zabytkowego budynku zostanie podniesiony o metr przy pomocy szklanego fryzu, zapewniającego pomieszczeniom na piętrze naturalne światło, oraz umożliwiającego zaaranżowanie na piętrze biblioteki z czytelnią, przestrzeni wystawienniczej oraz biurowej.

Po opracowaniu koncepcji przebudowy MuFo rozpoczęło starania o zabezpieczenie niezbędnych środków na remont – inwestycja została przeprowadzona dzięki pozyskanym środkom z Gminy Miejskiej Kraków oraz dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo – edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie wyniosła 35 600 000,00 PLN. Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kraków wyniosło 28 720 846 zł. Za stworzenie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie koncepcji prof. Pabicha odpowiadał Zespół Projektowy Kontrapunkt (dziś pod nazwą LEM Studio Architektoniczne), pracami kierowała arch. Ewa Dobrucka, prace rozpoczęły się jesienią 2017 roku.

Nowe możliwości

W ramach realizacji projektu budowy głównej siedziby Muzeum Fotografii w Krakowie przy Rakowickiej 22 uzyskaliśmy 3 300 m2 powierzchni użytkowej. Rozbudowa Zbrojowni o 1 300 m3 sprawiła, że w nowym budynku zmieści się zarówno wystawa główna i sala wystaw czasowych, pomieszczenia biurowe i administracyjne, ale także kawiarnia, księgarnia, sale konferencyjne i edukacyjne i ogólnodostępna biblioteka z pokaźnymi zbiorami poświęconymi fotografii. Z instytucjonalnego punktu widzenia ważnym elementem jest także fragment budynku z drogą dojazdową, umożliwiający swobodne parkowanie i rozpakowywanie dzieł sztuki, położony obok sali wystaw czasowych oraz rozbudowane zaplecze techniczne.

Po remoncie MuFo zyskało budynek pozwalający na prowadzenie nowoczesnej instytucji muzealnej – skupionej na potrzebach widzów, także osób z niepełnosprawnościami (zarówno budynek, jak i wystawa główna są w całości dostosowane do ich potrzeb). W MuFo będzie można nie tylko zobaczyć wystawy, ale spędzić czas w kawiarni, bezpłatnie skorzystać z biblioteki, wziąć udział w warsztatach edukacyjnych czy zrobić zakupy w księgarni. W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom widzów, tworząc przyjazne im miejsce, umożliwiające spędzanie czasu wolnego osobom w różnym wieku i z różnymi potrzebami.

Biblioteka MuFo

Podręczny księgozbiór z otwartym dostępem, nowoczesna, ogólnodostępna czytelnia czynna w tygodniu w godzinach otwarcia muzeum: tak właśnie prezentuje się nowa odsłona biblioteki MuFo przy Rakowickiej.

Liczące niemal 28 tysięcy pozycji zbiory biblioteczne są gromadzone z myślą o Muzeum Fotografii od połowy lat 80. XX wieku, a jednak dopiero w MuFo Rakowicka biblioteka zyska wreszcie odpowiednią oprawę. W budynku dawnej Zbrojowni znajdują się nie tylko pomieszczenia biblioteczne z nowoczesnymi szafami zapewniającymi doskonałe warunki książkom, ale także otwarta dla wszystkich chętnych przeszklona czytelnia. Część książek – przede wszystkim literatura z zakresu historii i teorii fotografii oraz wydawnictwa albumowe prezentujące dorobek polskich i światowych fotografików – znajduje się w otwartym dostępie w jej pomieszczeniu,

W Bibliotece MuFo znajdą Państwo poświęcone fotografii książki, czasopisma, albumy i katalogi wystaw, ale nie zabraknie też materiałów pokonferencyjnych, sprawozdań z działalności organizacji fotograficznych czy plakatów wystaw fotograficznych. Na szczególną uwagę zasługują specjalne zbiory biblioteczne, czyli materiały o charakterze archiwalnym: sprawozdania i kwestionariusze dwudziestowiecznych krakowskich zakładów fotograficznych, dyplomy, ekslibrisy, nalepki wystaw fotograficznych, notatki warsztatowe, legitymacje i slajdy.

Do najcenniejszych obiektów w naszej kolekcji należą licząca ponad trzysta egzemplarzy kolekcja podręczników do fotografii z różnych epok; zbiór książek opatrzonych autografami i dedykacjami najznakomitszych polskich fotografów; photobooki i książki artystyczne oraz zbiór fachowych czasopism, których rozkwit przypadł na dwudziestolecie międzywojenne.

Biblioteka MuFo łączy działalność naukową, edukacyjną, rozrywkową i popularyzatorską.Dlatego też zależy nam, by nasza biblioteka była przyjaznym miejscem dla wszystkich czytelników: tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią, jak i dla specjalistów w tej dziedzinie. Z tego powodu, oprócz otwartej dla wszystkich chętnych czytelni, zapewniamy też miejsce do pracy wszystkim tym, którzy chcieliby korzystać ze zbiorów rzadkich i specjalnych. Nasze zbiory tworzą jedyną w Polsce biblioteczną kolekcję poświęconą w całości fotografii: jej historii, teorii i percepcji; technikom i technologiom fotograficznym, oraz zagadnieniom związanym z  konserwacją, rynkiem i kolekcjonowaniem zdjęć.

Biblioteka MuFo

Rakowicka 22A, 1 piętro

Czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 10 – 18

Weekend otwarcia MuFo Rakowicka

4 – 5 grudnia 2021

Główna siedziba Muzeum Fotografii w Krakowie zostanie po raz pierwszy otwarta dla zwiedzających: zapraszamy do zwiedzania nowego budynku MuFo przy ulicy Rakowickiej 22A w Krakowie, do zobaczenia wystawy Tu zaszła zmiana (kur. Monika Kozień), udziału w programie debat i oprowadzań. Muzeum będzie czynne w sobotę i w niedzielę w godz. 11 – 19, zarówno zwiedzanie, jak i udział w wydarzeniach będą przez dwa dni bezpłatne!

Program debat Co robi kolekcję? oraz Co robi zdjęcie? zapowiada wystawę główną Muzeum Fotografii Co robi zdjęcie?, którą pokażemy Państwu w naszej nowej siedzibie w pierwszym kwartale 2022 roku. Już teraz jednak chcemy zapowiedzieć

4 grudnia, sobota

Budynek MuFo Rakowicka

11:00 Wszystkie sekrety MuFo Rakowicka – oprowadzanie po budynku MuFo prowadzone przez Dyrektora Marka Świcę oraz Zastępczynię Dyrektora Adriannę Gębalę-Pietras

Oprowadzania po wystawie „Tu zaszła zmiana”

10:30 Zwiedzanie z przewodnikiem – oprowadzanie tłumaczone na PJM

12:00 O jakiej zmianie mowa? – opowiada kuratorka Monika Kozień

13:30 Spotkanie z artystą w przestrzeni wystawy: Szymon Rogiński

15:00 Zwiedzanie z przewodnikiem

16:30 oprowadzanie po wystawie z przewodnikiem Anna Sidorska

18.00 Debata Co robi kolekcję?

Moderator: Adam Mazur

Uczestnicy i uczestniczki: Kamila Bondar, Dominik Kuryłek, Wojciech Nowicki, Katarzyna Sagatowska

Debata będzie transmitowana online

5 grudnia, niedziela

Budynek MuFo Rakowicka

11:00 Wszystkie sekrety MuFo Rakowicka – oprowadzanie po budynku MuFo prowadzone przez Dyrektora Marka Świcę oraz Zastępczynię Dyrektora Adriannę Gębalę-Pietras

Oprowadzania po wystawie „Tu zaszła zmiana”

10:30 Zwiedzanie z przewodnikiem

12:00 Spotkanie z artystką w przestrzeni wystawy: Zuzanna Janin

13:30 Zwiedzanie tematyczne z przewodniczką: Jak się zmienia miasto? – oprowadzanie tłumaczone na Polski Język Migowy

15:00 Zwiedzanie z przewodnikiem

16:30 Zwiedzanie z przewodnikiem

18.00 Debata Co robi zdjęcie?

Moderator: Łukasz Wojtusik

Uczestnicy i uczestniczki: Rafał Milach, Michał Okoński, Karolina Sulej, Łukasz Zaremba

Nowe publikacje MuFo

Z okazji otwarcia naszej nowej siedziby głównej, przygotowaliśmy też premierę dwóch nowych publikacji Muzeum Fotografii w Krakowie: katalogu Tu zaszła zmiana i albumu Plewiński. Reportaż.

Tu zaszła zmiana

Trudno wymienić jakąś dziedzinę życia, którą nie interesują się współczesne fotografki i fotografowie – właśnie dlatego „Tu zaszła zmiana“, prezentuje różne postawy, tematy i formy, które przybiera polska fotografia dziś. Cezurą dla wystawy jest początek XXI wieku, moment rozpowszechnienia fotografii cyfrowej i pojawienia się nowych języków i estetyk.

Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem prezentuje prace polskich artystów i artystek, pozyskane do Kolekcji Sztuki Współczesnej MuFo: Bogusława Bachorczyka, Kuby Dąbrowskiego, Mikołaja Długosza, Alicji Dobruckiej, Jana Dziaczkowskiego, Weroniki Gęsickiej, Maurycego Gomulickiego, Nicolasa Grospierre’a, Zuzanny Janin, Roberta Kuśmirowskiego, Kobasa Laksy, Normana Leto, Szymona Rogińskiego, Tomasza Saciłowskiego, Andrzeja Tobisa, Bartosza Wajera i Wojciecha Wilczyka. Katalog uzupełniają zapisy rozmów z artystami przeprowadzonymi przez Monikę Kozień między lutym a czerwcem 2021 roku.

Język publikacji: polski, angielski

Koncepcja i redakcja: Monika Kozień

Rok wydania: 2021

Plewiński. Reportaż

Chociaż w powszechnej świadomosci Plewiński funkcjonuje przede wszystkim jako fotograf z „Przekroju“, autor słynnych okładkowych zdjęć „kociaków“, efektownych dziewczyn, w jego ogromnym dorobku pojawia sie wiele innych wątków i tematów. W archiwum fotografa o tak imponującej i długiej drodze twórczej, łatwo się pogubić – wśród zdjęć trafiają się przezcież ujęcia typowe, zrobione na zamówienie. By pokazać wielkość takiego fotografa, trzeba uważnego, zewnętrznego obserwatora. Własnie dlatego do pracy z artystą zaprosiliśmy ponownie Wojciecha Nowickiego, pisarza i kuratora.

-[Plewiński] Wystawiał wszystko, o co go proszono: zdjęcia myśliwskie, po wielokroć; fotografie opisujące świat, który się skończył, a dziś wydaje się uroczy, jak reportażyk z wyścigu pojazdów skonstruowanych przez hobbystów; portrety, w tym często kobiet z okładek „Przekroju”, akty, portrety reżyserów i aktorów teatralnych; zdjęcia z Włoch, kiedy przyszło zapotrzebowanie. Rzadko sam decydował o temacie wystawy. Najważniejsze, a przy tym najmniej znane pozostają jednak zdjęcia, które znajdują się w tym albumie: to Plewiński niemodny, nieświatowy, Plewiński uważny obserwator, reagujący szybko. – pisze o Plewińskim Wocjiech Nowicki, autor wyboru zdjęć w albumie i tekstu –  Autor skłonny zaakceptować błąd, a przy tym nadzwyczaj elegancki. Pożeracz świata, dokumentalista, reportażysta, który robił zdjęcia kaprawym podwórkom, kolejkom, wrzaskliwym handlarkom ulicznym, starcom u kresu: nie należy go zamykać w szkatułce z błyskotkami. Stąd ten album. Żeby zrozumieć słowa Plewińskiego: „Myślę sobie czasem, jakie to szczęście, że ja się za tę fotografię wziąłem, gdyby nie to, zostałbym gryzipiórkiem z biura”. Oraz żeby stało się jasne, że historia polskiej fotografii jest bogatsza o ważnego reportażystę.

W 2018 roku Muzeum Fotografii wydało pierwszy tom poświęcony fotografii Plewińskiego, z wyborem zdjęć i tekstem Wojciecha Nowickiego. Poprzedni album, „Plewiński. Na scenie“ pokazywał zdjęcia teatralne krakowskiego twórcy, tym razem Nowicki sięga do dokumentalnej twórczości fotografa.

/Fragmenty ze wstępu Wojciecha Nowickiego/

Język publikacji: polski, angielski

Koncepcja, wybór zdjęć, tekst: Wojciech Nowicki

Redakcja: Joanna Targoń

Rok wydania: 2021

Publikacje będą dostępne w sprzedaży od 4 grudnia w sklepach muzealnych MuFo w siedzibach Muzeum: przy ul. Rakowickiej 22A, ul. Józefitów 16 i ul. Królowej Jadwigi 220.

KONTAKTY DLA MEDIÓW

Eliza Kubiak

Specjalista ds. komunikacj

Tel.: +48 503 869 431

eliza.kubiak@mufo.krakow.pl

Martyna Nowicka

Specjalistka ds. komunikacji

Tel.: +48 797 378 061

martyna.nowicka@mufo.krakow.pl

mufo.krakow.pl

0 KOMENTARZY