Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Zaproszenie do składania propozycji artykułów (call for papers) do tomu pokonferencyjnego „Muzeum XXI wieku. W 100 lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu”

Propozycje artykułów będą kwalifikowane przez Radę Naukową konferencji na podstawie nadesłanych abstraktów. Zakwalifikowane artykuły nie zostaną wygłoszone jako wystąpienia w trakcie konferencji, ale opublikowane w osobnym tomie materiałów pokonferencyjnych.

Termin nadsyłania propozycji artykułów: 31 marca 2022 r.

Zakres tematyczny:

W 1921 roku w gmachu Muzeum Wielkopolskiego (dzisiejszego Muzeum Narodowego w Poznaniu) odbył się zjazd delegatów muzeów polskich, który zgromadził najwybitniejszych muzeologów z Warszawy, Lwowa, Krakowa i Poznania. Na zjeździe reprezentowane były zarówno muzea artystyczne, jak i historyczne oraz przemysłowe. W kontekście dopiero co odzyskanej niepodległości przedstawiono najistotniejsze wówczas problemy muzealnictwa w zrastającej się z trzech części Polsce: kategoryzację muzeów, przygotowanie ustawy o muzeach, kształcenie kadr czy budowę nowych gmachów. Wiele czasu poświęcono także konserwacji zabytków, w tym współpracy muzeów z konserwatorami wojewódzkimi. Wymiernym osiągnięciem poznańskiego spotkania było powołanie Związku Polskich Muzeów Historyczno – Artystycznych. W okresie międzywojennym odbyło się jeszcze kilka kolejnych zjazdów przedstawicieli muzeów (w tym w 1933 roku ponownie w Poznaniu), w trakcie których wykuwał się kształt polskiego muzealnictwa, obowiązujący przez wiele kolejnych lat. Po upływie wieku od pierwszego poznańskiego spotkania w Muzeum Narodowym w Poznaniu przygotowujemy konferencję naukową przypominającą tamten zjazd muzeologów, których czujemy się spadkobiercami. Głównym celem konferencji Muzeum XXI wieku. W 100 lecie zjazdu muzeów polskich w Poznaniu będzie podjęcie próby wycinkowej choćby prezentacji dorobku polskich muzeów w minionym stuleciu. Chcielibyśmy pokusić się o postawienie diagnozy, w jakim stopniu naszemu środowisku udało się uporać z tymi problemami, które postawili wiek temu nasi wybitni poprzednicy, a które nadal nie straciły na aktualności. Zamierzamy przy tym zwrócić szczególną uwagę na badanie organizacji instytucji muzealnych a także samych ekspozycji muzealnych na ziemiach polskich w 2 połowie XI X i w XX stuleciu pod kątem ich społecznego oddziaływania, z perspektywy publiczności. Podobnie interesuje nas problem interakcji pomiędzy muzeami a społeczeństwem w 2 połowie XX wieku, zwłaszcza w okresie schyłkowego komunizmu, transformacji ustrojowej i okresu od lat 90. do współczesności.

Drugi istotny punkt sesji to próba przyjrzenia się autorskim koncepcjom wybitnych polskich muzeologów. Przywołanie pamięci o nich wiąże się z kolejnym zagadnieniem: pro domo sua pragniemy przypomnieć rolę, jaką odegrały w polskim muzealnictwie XX wieku muzea wielkopolskie i postaci z nimi związane. Wreszcie w ostatniej odsłonie konferencji, związanej wyraźniej ze współczesnością, zapytamy o wyzwania, przed jakimi stoi polskie muzealnictwo u progu trzeciej dekady XXI wieku.

Przedsięwzięcie organizujemy wspólnie z Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Fundacją Muzeów Wielkopolskich, współpracując także z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowym Centrum Kultury. Szczegółowe informacje nt. konferencji są dostępne na stronie www.konferencja100.pl.

W 2022 roku Muzeum Narodowe w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zamierza opublikować pierwszy tom pokonferencyjny, który będzie zawierał wszystkie wystąpienia wygłoszone na sesji. Natomiast w roku 2023 miałby się ukazać tom drugi, składający się z artykułów złożonych w otwartej formule call for papers, które zostały zakwalifikowane przez Radę Naukową konferencji.

Zapraszamy do składania propozycji tekstów poprzez nadsyłanie abstraktów.

Kontakt:
Sekretarz konferencji: Gerard Radecki
Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
tel. 61 85 68 054
e-mail: konferencja100@mnp.art.pl

Źródło: Muzeum Narodowe w Poznaniu

0 KOMENTARZY