Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Konferencja „O naukowości muzeów”

Podczas konferencji zorganizowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów podjęta zostanie próba przyjrzenia się muzeum jako instytucji uprawiającej naukę i wykorzystującej efekty tej aktywności w swoich działaniach programowych.

Konferencja przybierze formułę platformy wymiany myśli i przestrzeni dyskusji ekspertów, teoretyków i praktyków. Wielość perspektyw umożliwi wypracowanie podwalin dla optymalnego modelu muzeum i organizacji jego działalności naukowej. Pozwoli to również dostrzec nie tylko ograniczenia, ale przede wszystkim nowe możliwości i potencjał pracy badawczej w instytucjach muzealnych.

Program konferencji został ułożony z nadesłanych przez przedstawicieli środowiska naukowego i muzealnego propozycji wystąpień, stanowi zatem przegląd problematyki, z jaką mierzą się dziś praktycy. Wśród tematów znajdą się aktualne pytania, np. czy działalność badawcza muzeów zostanie doceniona w nadchodzącej ewaluacji, a także prognozy rozwoju naukowości muzeów. 

Pierwszy dzień wypełnią rozważania nad działalnością badawczą polskich muzeów wobec formalnych rygorów naukowości. Zaproszeni do dyskusji eksperci poruszą problem roli muzeów, instytucji cieszących się dużym zaufaniem społecznym, wobec obecnego kryzysu autorytetu nauki. Dużo miejsca w piątkowym programie zajmie także temat relacji instytucji muzealnych i uczelni wyższych. Drugi dzień konferencji poświęcony będzie natomiast rozmaitym praktykom kuratorskim i konserwatorskim.

Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania tegorocznej edycji czasopisma naukowego „Muzealnictwo”, które na swych łamach porusza zagadnienia związane z działalnością naukową muzeów, samo będąc przykładem uprawiania działalności naukowej w instytucji kultury, jaką jest NIMOZ, współorganizator konferencji.

Konferencja odbędzie się 3 i 4 grudnia 2021 za pośrednictwem kanałów online.

Udział publiczności w konferencji odbędzie się za pośrednictwem internetu. W dniu wydarzenia w tym miejscu opublikowany zostanie link prowadzący do relacji na żywo. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji.

Program konferencji:

3 grudnia: Organizacja nauki w muzeach

10.00    Otwarcie obrad

10:30    Keynote Speaker: Charles Esche

11:30    Dyskusja: Działalność badawcza w muzeach a formalne rygory naukowości 

12:45    Dyskusja: Naukowość a misja społeczna współczesnego muzeum

14:15    Panel: Muzeum a uniwersytet – różne modele naukowości? 

15:30    Dyskusja: Współpraca akademicko-muzealna

17:15    Dyskusja: Muzeum na uczelni 

19:00    Prezentacja nowego numeru rocznika “Muzealnictwo” 

4 grudnia: Przedmioty i praktyki badań muzealnych

9:00    Otwarcie obrad

9:15    Keynote Speaker: Beatrice von Bismarck

10:00    Keynote Speaker: Paul O’Neill 

11:00    Panel: Sztuka współczesna a muzealne praktyki badawcze 

12:15    Panel: Wystawa jako narzędzie uprawiania nauki

13:30    Dyskusja: Muzealium jako przedmiot badań i instrument badawczy 

15:15    Dyskusja: Historie mówione – nowa przestrzeń badawcza

16:15    Zakończenie obrad

0 KOMENTARZY