Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Konferencja „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości”


Zapraszamy do udziału w konferencji „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości”. Konferencja to spotkanie profesjonalistów z różnych dziedzin, naukowców i praktyków, którzy zaprezentują swoje refleksje na temat problematyki  wartości w ochronie i interpretacji dziedzictwa.

Wartości

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania są wartości. Łączenie dziedzictwa ze zbiorem wartości to podstawa klasycznie rozumianej ochrony materialnych, przyrodniczych i niematerialnych śladów przeszłości. Poprzez analizę, komunikację i edukację zasobom przypisywane są różne wartości: te uniwersalne lub kontekstowe, uzależnione od uwarunkowań kulturowych. Te społeczne, funkcjonalne czy symboliczne oraz indywidualne i skojarzeniowe. Część z nich można sytuować w dyskursie ekonomii, inne przynależą do sfery etyki. Wszystkie jednak ujawniają się w relacji z odbiorcą, a tu ważną rolę pośrednika odgrywa interpretacja dziedzictwa.

W swojej pierwotnej formie, interpretacja rozumiana jest jako metoda mająca na celu „odkrycie znaczeń i powiązań pomiędzy poszczególnymi treściami”. Skonceptualizowana została przez Freeman Tildena w 1957 roku i od tego czasu pojawia się w praktyce edukacyjnej, turystycznej i narracyjnej wielu instytucji na świecie. Głównym obszarem rozwoju interpretacji stał się namysł nad sposobami przekazywania treści, które realizować będą tildenowski postulat „pobudzania do myślenia” (not instruction but provocation). Otwartym i ważnym aspektem pozostaje omówienie wpływu i roli interpretacji w kształtowaniu tożsamości zbiorowych.

Krytyczne studia nad dziedzictwem, powstanie nowych muzeów i atrakcji turystycznych, a także społeczne przemiany początków XXI wieku, znacząco wpływają na zakres zadań i celów interpretacji. Jej pierwotna, deskrypcyjna funkcja, staje się coraz częściej działaniem preformatywnym, kreującym wartości i „możliwości indywidualnej wolności od ciężaru dziedzictwa” (Neil Silberman).

Jak wygląda współczesne wykorzystanie interpretacji? Czy nadal zwraca uwagę na dziedzictwo, jako przestrzeń wartości? W jakich kontekstach sytuuje wartości i samo dziedzictwo? To główne zagadnienia tegorocznej konferencji.

Goście specjalni

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Neil Silberman, który wygłosi wykład pt. „Interpretation as Shared Heritage: New Directions in a Time of Change”.

Ponadto, w trakcie drugiego dnia konferencji, prof. Marek Nowacki wygłosi wykład prowadzający pt. „Efektywność interpretacji dziedzictwa jako narzędzia zarządzania ruchem zwiedzających: metaanaliza wyników dotychczasowych badań”.

Szczegółowy program: https://pcd.poznan.pl/article/180

Bezpłatna rejestracja: https://bilety.pcd.poznan.pl/dostepnosc.html?idw=438

Materiał organizatorów.

0 KOMENTARZY