Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

„Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami”. 29 września 2021 r. o 14.00 dyskusja na temat potencjału muzeów w zakresie oddziaływania na rozwój w skali lokalnej i regionalnej.

Potencjał muzeów w zakresie oddziaływania na rozwój w skali lokalnej i regionalnej

Narodowy Instytut Dziedzictwa wraca z kolejnymi webinariami z serii „Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami”. 29 września 2021 r. o godzinie 14.00 na platformie e-szkoleniowej NID oraz na kanałach NID w mediach społecznościowych odbędzie się dyskusja na temat potencjału muzeów w zakresie oddziaływania na rozwój w skali lokalnej i regionalnej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wnioski z pilotażowych badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD. Celem projektu badawczego było wypracowanie i przetestowanie nowej metodologii jakościowej oceny działalności muzeów oraz ich współpracy z władzami lokalnymi
i regionalnymi, organizacjami społecznymi i edukacyjnymi oraz instytucjami ochrony zdrowia.
W projekcie tym uczestniczyła Francja, Włochy, Kanada i Polska. Wypracowano poradnik dla muzeów i samorządów pt. „Culture and local development. Maximising the impact. OECD-ICOM guide for museums, communities and local governments”.

Prowadzącą spotkanie i prezentującą wyniki badań będzie dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ, z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O komentarz dotyczący badań OECD poproszeni zostaną przedstawiciele dwóch polskich muzeów, które wzięły udział we wspomnianych badaniach – Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Katarzyna Para, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju, Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Webinarium odbędzie się 29 września o godzinie 14.00 na platformie streamingowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Link do wydarzenia: https://app.livewebinar.com/426-546-532

Link do rejestracji: https://tiny.pl/97mn5

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/4zMXdACpH

Przed wydarzeniem warto zapoznać się materiałami dostępnymi online:

– Poradnik OECD-ICOM dostępny w wersji angielskiej: „Culture and local development. Maximising the impact. OECD-ICOM Guide for Museums, Communities and Local Governments”, https://www.oecd.org/cfe/leed/venice-2018-conference-culture/documents/OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES.pdf

– Skrót raportu z badań w Polsce dostępny w wersji angielskiej: „Museums and local development in Poland”, https://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf

– Rekomendacje raportu wdrożono w ramach programu Statystyka Muzeów NIMOZ – wyniki badań ankietowych opublikowane w opracowaniu NIMOZ „Muzea w 2018 r.” https://nimoz.pl/files/publications/63/Statystyka%20muze%C3%B3w_2018_PL.pdf

M. Murzyn-Kupisz, D. Hołuj, J. Działek, K. Gorczyca, Museums and local governments in Poland: Partners in local development?, „Museum International”, t. 71, nr 3-4, 2019, s. 28-45. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13500775.2019.1706944

M. Murzyn-Kupisz, D. Hołuj, Museums and coping with overtourism, „Sustainability”, 2020, https://doi.org/10.3390/su12052054

Seria webinariów Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami ma na celu prezentację badań nt. dziedzictwa jako narzędzia stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego, wymianę wiedzy i inspiracji o współczesnych tendencjach badawczych jak również, poprzez ich popularyzację, przyczynić się do animacji debaty wokół badań nad współczesną rolą dziedzictwa kulturowego. 

Wcześniejsze webinaria:

Dziedzictwo kulturowe i innowacje. Oksymoron?

Segmentacja psychograficzna „Polacy wobec dziedzictwa”.

https://fb.watch/8aKjA9qfN8/

Czym dla Polaków jest dziedzictwo kulturowe i czy uważamy je za istotne? https://fb.watch/8aKmyRgvQR/

Seria webinariów jest realizowana w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022.

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego,
a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Instytut realizując swoje zadania statutowe uznaje, że zarówno zabytki jak i niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń są świadectwem naszej przeszłości i będąc ważną częścią naszego dziedzictwa mogą stanowić trwały fundament wspólnej przyszłości i zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny.

Kontakt dla mediów: Monica Ponce: mponce@nid.pl, tel.: 669 413 974

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*