Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w drodze zarządzenia powołał na trzyletnią kadencję członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) Rada składa się z 21 członków: 10 wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym 3 reprezentujących muzea martyrologiczne, oraz 11 wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych.

Poniżej prezentujemy skład Rady, której trzyletnia kadencja rozpocznie się 3 kwietnia br.

11 członków wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych:

 1. dr Wojciech Borkowski – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie;
 2. Jerzy Brzozowski – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach;
 3. dr Piotr Cywiński – Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
 4. Anna Fic-Lazor – Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;
 5. Jarosław Gałęza – Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;
 6. dr Arkadiusz Jełowicki – Kierownik Działu Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie;
 7. Bogdan Kaczmar –Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie;
 8. dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie;
 9. Aldona Modrzewska – Kierownik Działu Zbiorów Muzeum Żydów Polskich – POLIN;
 10. dr Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;
 11. Piotr Rzeszotarski – Kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

10 członków wskazanych przez Ministra:

 1. dr Robert Domżał – Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku;
 2. prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie -Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej;
 3. dr hab. Łukasz Gaweł – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie;
 4. Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
 5. dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
 6. prof. dr hab. Andrzej Szczerski  – Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie;
 7. dr hab. Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;

w tym 3 reprezentujących muzea martyrologiczne:

 1. Janusz Barszcz – Dyrektor Muzeum Gross-Rossen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945);
 2. dr Tomasz Kranz – Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie;
 3. Piotr Tarnowski – Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945);

Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej działa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) i jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady.

Źródło: MKDNiS

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*