Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Międzynarodowe i regionalne konkursy muzealne

Ogólnopolskie i regionalne konkursy muzealne:

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla

od lat najważniejsza ogólnopolska nagroda środowiska muzealnego honorująca najważniejsze wydarzenie muzealne danego roku w różnych obszarach muzealnej aktywności.  Konkurs o długiej tradycji (XXXVIII edycja miała miejsce w 2018 roku). W konkursie mogą wziąć udział wszystkie rodzaje muzeów, zgłaszając projekty w 11 kategoriach konkursowych.

organizator – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

WIERZBA – Konkurs Mazowieckie Zdarzenia Muzealne

ma na celu wyłonienie najlepszych placówek muzealnych  na Mazowszu oraz wyróżnienie i nagrodzenie najwartościowszych zdarzeń przez nie opracowanych i zrealizowanych. W konkursie mogą wziąć udział mazowieckie muzea lub instytucje prowadzące działalność muzealną na terenie Mazowsza.
organizator – Samorząd Województwa Mazowieckiego
współpraca – Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Mazowiecki w Warszawie.

Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku w regionie Podlaskim

Konkurs ma na celu promowanie muzealnictwa, upowszechnianie najlepszych form i metod działalności muzealnej, wyrażenie uznania dla autorów wyróżniających się wystaw, wydarzeń poza wystawienniczych i publikacji.
organizator – Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Podlaski
patronat i współfinansowanie – Podlaski Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski Miasta Białegostoku

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku

przyznawana jest za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w woj. śląskim i podkreślenie wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego
organizator – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

W Wielkopolsce muzealnicy mogą wziąć udział w dwóch konkursach – Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabela” i „Nagroda Lednickiego Orła Piastów”.

IZABELA – Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce

Jest to prestiżowy konkurs wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Konkurs jest organizowany od 2002 roku przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

organizator – Fundacja Muzeów Wielkopolskich
patronat – Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Nagroda Lednickiego Orła Piastów

Nagroda jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. organizator – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
inicjator – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Konkurs Muzeum Widzialne 

Założeniem konkursu jest popularyzacja najlepszych systemów identyfikacji wizualnej i rozwiązań graficznych wdrożonych przez muzea. Promowanie wiedzy i rozwiązań z obszaru budowy marki i działań wizerunkowych muzeów. Przegląd Muzeum Widzialne, powstał w 2013 roku. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie muzea, bez względu na ich profil działania czy formę organizacyjną.

organizator – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku

Celem konkursu jest wybór i uhonorowanie autora najciekawszego przedsięwzięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie zachodniopomorskim
organizator – Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich
fundator nagrody – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Międzynarodowe konkursy muzealne:

EMYA (European Museum of the Year Award)

Nagroda przyznawana jest corocznie przez Forum Muzeów Europejskich (European Museum Forum) od 1977 roku. Nagradzane są muzea, które przyciągają publiczność wyjątkową atmosferą, pomysłową interpretacją i prezentacją zbiorów, kreatywnym podejściem do edukacji i odpowiedzialnością społeczną.

EMF to niezależna organizacja pozarządowa założona w 1977 roku, której celem jest promowanie innowacji w europejskim muzealnictwie. EMF działa pod auspicjami Rady Europy i prowadzi wiele projektów w obszarze kultury, będąc jedną z najważniejszych organizacji, działających na rzecz rozwoju muzeów w Europie. EMF przyznaje równolegle z nagrodą EMYA nagrody: Silletto Prize, Kenneth Hudson Prize, Portimão Museum Prize

Wyróżnione i nagrodzone muzea z Polski:

  • 2016 – nagroda dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  • 2017 – wyróżnienie  Muzeum Śląskie w Katowicach
  • 2019 – wyróżnienie dla Muzeum Pana Tadeusza – oddział Zakładu Narodowego Ossolińskich Ossolineum we Wrocławiu oraz Centrum Dialogu Przełomy – oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie

Nagroda Muzealna Rady Europy (Council of Europe Museum Prize)

Nagroda jest przyznawana corocznie od 1977 roku przez Komitet ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na podstawie rekomendacji European Museum Forum. To nagroda honorująca placówki muzealne szczególnie istotne dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; propagujące poszanowanie praw człowieka i demokracji, przełamujące granice społeczne i polityczne, poszerzające wiedzę odwiedzających i zrozumienie współczesnych problemów społecznych.

Nagrodzone muzea z Polski:

  • 2016 – Europejskie Centrum Solidarności

Nagroda Živa (Živa Award for the Best Slavic Museum)

Nagroda jest przyznawana od 2012 roku przez Forum Kultur Słowiańskich (Forum of Slavic Cultures).  Nagroda ma na celu identyfikację, zachęcanie, nagradzanie i promowanie eksperymentów, projektów, praktyk w sektorze muzealnym w określonych ramach kulturowych i geograficznych europejskich krajów kultury słowiańskiej, uznając osobliwości i specyficzne wartości świata słowiańskiego z jego historią, tradycjami, dziedzictwem, wspólnymi, a czasem sprzecznymi korzeniami, a także problemami.

FSC to międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w 2004 roku. Misją Forum Kultur Słowiańskich jest pobudzanie kreatywności kultur słowiańskich, realizacja wspólnych projektów kulturalnych, edukacyjnych i badawczych oraz ich promocja w Europie i na świecie.

Wyróżnione i nagrodzone muzea z Polski:

  • 2016 – nagroda dla Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
  • 2017 – wyróżnienie dla Muzeum Śląskiego
  • 2018 – nagroda dla Muzeum Emigracji w Gdyni
  • 2019 – wyróżnienie dla Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Nagroda EMA (European Museum Award)

Nagroda jest przyznawana nieregularnie od 2010 roku przez Europejską Akademię Muzealną (European Museum Academy). Jej celem jest wyróżnienie wyjątkowych osiągnięć organizacji, naukowców i instytucji kultury w tworzeniu nowoczesnych muzeów oraz rozwijaniu projektów europejskich, które będą miały decydujący wpływ na rozwój muzealnego dyskursu na poziomie ogólnoświatowym. 

EMA to niezależna organizacja pozarządowa, zajmująca się rozwojem badań w zakresie innowacyjności muzeów, stymulowaniem nowych pomysłów i doświadczeń oraz oferowaniem swoich usług jako inkubatora nowych talentów i nowych programów w celu poprawy jakości usług muzealnych. EMA przyznaje również między innymi nagrody: Luigi Micheletti Award, Dasa Award, Art Museum Award, Children in Museum Award.

Nagrodzone muzea z Polski:

  • 2016 – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

The Luigi Micheletti Award

Jest to nagroda przyznawana przez Fundację European Muzeum Academy we współpracy z Fundacją Micheletti. W konkursie udział mogą brać muzea dokumentujące historię XX wieku (społeczną, polityczną, militarną), muzea nauki, techniki i przemysłu, a także centra nauki, ekomuzea lub ośrodki interpretacji dotyczące powyższych zagadnień. Nagroda ta została ustanowiona w 1996 roku przez Fundację Micheletti i Kennetha Hudsona.

Europa Nostra

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: konserwacja; badania naukowe i digitalizacja; szczególne zaangażowanie indywidualnych osób lub organizacji; edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości. Szczegóły dotyczące zasad aplikowania, opis procedur oraz informacje o dotychczasowych laureatach dostępne są pod adresem

The Children in Museum Award

Jest to nagroda przyznawana przez Fundację European Museum Academy we współpracy ze Stowarzyszeniem Hands On! International. Konkurs ma za zadanie wyróżnić najlepsze innowacyjne wystawy muzealne adresowane do widzów w wieku poniżej 14 lat. Zgłoszenia do bieżącej edycji konkursu można nadsyłać do 1 lutego 2015 r. Więcej informacji:

0 KOMENTARZY