Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce

Od grudnia 2017 roku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce realizuje projekt: „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”, którego celem jest zachowanie i ochrona przed degradacją materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zakończenie, trwającego blisko 40 lat, procesu rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Kozłówce – siedziby Muzeum.

Dzięki wyremontowanym budynkom przestrzeń kulturowa dla zwiedzających zwiększy się o ponad 2000 m2 oraz wzbogacona zostanie oferta edukacyjna, naukowa, wystawiennicza i promocyjna. W czterech wyremontowanych obiektach powstaną nowe ekspozycje, takie jak: „Rodzinny Album” na bazie archiwalnych fotografii ze zbiorów Konstantego Zamoyskiego, makieta przybliżająca historię rezydencji i muzeum, lapidarium czy nowa odsłona Galerii Sztuki Socrealizmu. Znajdą tu miejsce również: atelier pracy twórczej, fotoplastykon, pokój zagadek, przestrzenie edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także kawiarnia i sklepik.

Po zakończeniu realizacji projektu zwiedzający będą mogli skorzystać z nowej oferty kulturalno-edukacyjnej i programów nawiązujących do dawnej kultury ziemiańskiej, przywołujących wartości obecne w środowisku ziemian i arystokracji. Z drugiej strony, jako swoisty „chichot historii”, według słów Adama Zamoyskiego, syna ostatnich właścicieli majątku, uznać należy to, że znalazły tu miejsce zbiory sztuki z lat 1949-1955, gloryfikujące nową, socjalistyczną rzeczywistość. Poprzez zestawienie tych dwóch okresów jest okazja pokazać zagładę starego świata, wspaniałej kultury, pełnej dzieł sztuki, pięknych przedmiotów i to, co przyniosło ze sobą przyjście nowego człowieka, nowej ideologii, nowej władzy.

Planowane otwarcie nowych obiektów nastąpi w II kwartale 2021 roku.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 40 685 475,39 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 24 790 574,25 zł.

Muzealnictwo.com jest patronem medialnym przedsięwzięcia.

0 KOMENTARZY