Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Zjazd Muzeów Rejestrowanych 2020 – komunikat MKIDN

Dobiega końca 3-letnia kadencja Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej ukonstytuowanej zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z koniecznością wyboru 11 członków Rady na kolejną kadencję dnia 21 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się zjazd przedstawicieli muzeów rejestrowanych zorganizowany w myśl rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (Dz. U. 2017 r., poz. 494). Pozostałych 10 członków Rady, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r., poz. 902), wskaże minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Z uwagi na sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, zjazd odbędzie się w formie zdalnej przy pomocy specjalnie przygotowanej do tego platformy.

Na zgłoszenia delegatów wyłonionych zgodnie z zasadami określonymi w rozesłanej do muzeów korespondencji czekamy do 30 listopada br. Delegaci wyrażający chęć kandydowania na Członków Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej zobligowani są do dostarczenia dokumentów wskazanych w rozesłanej do muzeów korespondencji również do 30 listopada br.

Na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pojawiła się specjalna zakładka, zawierająca wszelkie informację dotyczące Zjazdu. LINK

0 KOMENTARZY