Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Plany działalności Muzeum Narodowego w Krakowie

Przebudowa dawnego hotelu Cracovia, wystawa poświęcona architekturze i designowi w Kamienicy Szołayskich czy centrum edukacyjne w EUROPEUM – to tylko niektóre z planów na nadchodzącą kadencję Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, prof. dr. hab. Andrzeja Szczerskiego.

Pole tekstowe: Od lewej: Tomasz Ostrowski, Pełnomocnik Dyrektora 
ds. Strategii i Komunikacji, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Dyrektor MNK, dr hab. Rafał Quirini-Popławski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Działalności Programowej (fot. Tomasz Markowski, Pracownia Fotograficzna MNK)

– Praca dla Muzeum Narodowego w Krakowie to wyróżnienie i zaszczyt. Muzea są skarbcami narodowej pamięci, które definiują naszą tożsamość, nie obawiając się mówić o rzeczach ważnych i fundamentalnych. Powinny to również być miejsca otwarte na współczesność, pokazujące, że dziedzictwo, którym dysponujemy, jest ciągle żywe. Chciałbym, żebyśmy
w Muzeum Narodowym w Krakowie właśnie wokół jego historycznej kolekcji budowali przyszłość – mówi prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski pełni funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie od 3 stycznia 2020 roku. Mówiąc o planach na swoją pięcioletnią kadencję, zwraca uwagę na konieczność dialogu historii ze współczesnością. To właśnie z tą ideą będą się łączyć działania inwestycyjne i wystawiennicze.

Wielkie inwestycje

Inwestycyjnych planów na kadencję jest wiele, ale kluczowym projektem stanie się przebudowa dawnego hotelu Cracovia. Budynek, zakupiony w 2016 roku, ma być znów w pełni użytkowany i stać się integralną częścią nie tylko MNK, ale także tkanki miejskiej Krakowa.

– Cracovia ma być instytucją otwartą na eksperyment, kontakt ze współczesnością i współczesną publicznością. To powinno być żywe, wyraziste miejsce; ma współtworzyć Kraków, dyskutować o przyszłości naszego miasta, jego urbanistyce, architekturze. Docelowo powstanie tu oddział MNK poświęcony architekturze i designowi – wyjaśnia dyrektor.

W Cracovii stworzona zostanie przestrzeń nie tylko ekspozycyjna, ale także biurowa i magazynowa. Utrzymana zostanie możliwość komercyjnych wynajmów części powierzchni. Jednak zanim hotel odzyska dawny blask, konieczne są konsultacje konserwatorskie, przygotowanie ekspertyz technicznych, planu funkcjonalno-użytkowego, a także ogłoszenie konkursu architektonicznego.

Istotne są też dalsze prace inwestycyjne w Muzeum Książąt Czartoryskich. Po udostępnieniu do zwiedzania pod koniec 2019 roku budynku Pałacu, w drugiej połowie 2020 roku zostanie otwarty Arsenał ze stałą galerią sztuki starożytnej. W dalszej perspektywie MNK czeka remont Klasztorka. Ważną kwestią jest także budowa Muzeum Wyspiańskiego i remont Gmachu Głównego. Wszystko będzie jednak uzależnione od pozyskania wystarczających na inwestycje funduszy.

Nowe role znanych oddziałów

Swoją dotychczasową funkcję zmieni w najbliższych latach Kamienica Szołayskich. To tam pojawią się wystawy poświęcone designowi i architekturze, które będą zapowiedzią przyszłego muzeum w Hotelu Cracovia.

– Pojawienie się oddziału o specjalistycznym charakterze, połączone z działalnością wystawienniczą i edukacyjną, pozwoli nie tylko pokazać posiadaną już przez Muzeum kolekcję desingu i architektury, ale też popularyzować nowy profil działalności MNK – mówi Andrzej Szczerski.

Drugi oddział, który czekają zmiany, to Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM. W związku z otwarciem Muzeum Książąt Czartoryskich, gdzie również jest prezentowana kolekcja malarstwa europejskiego, dotychczasowy program wystawienniczy tego oddziału przestaje być unikatowy w ofercie MNK. Pokazywane dotąd w EUROPEUM dzieła będą eksponowane w innej formie, natomiast w budynku przy placu Sikorskiego powstanie centrum edukacji muzealnej.

Wystawy czasowe 2021–2024

Nieodłącznym elementem działalności muzeum są wystawy czasowe. Na lata 2021–2024 planowany jest cykl wystaw poświęconych historii polskiej nowoczesności. Jako pierwsza w murach MNK zagości ekspozycja odnosząca się do różnych koncepcji stylu narodowego, które powstały w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. W następnych latach będzie można zobaczyć wystawę sztuki i architektury II Rzeczpospolitej, a następnie ekspozycję poświęconą architekturze, wzornictwu i sztuce w czasach PRL. Cykl zamknie wystawa na temat współczesnych tendencji modernizacyjnych po 1989 roku.

W Muzeum Narodowym w Krakowie planowane są też eskpozycje monograficzne poświęcone najwybitniejszym polskim artystom: Janowi Matejce, Józefowi Chełmońskiemu czy Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. W planach dyrekcji jest również prezentacja wystaw zagranicznych, jednak ich organizacja uzależniona będzie od kosztów.

Wewnątrz MNK

– Kluczowym wyzwaniem dla mnie jako dyrektora jest dbanie o rozwój pracowników. Muzeum Narodowe w Krakowie buduje swój prestiż i znaczenie w skali ogólnopolskiej i między-narodowej właśnie dzięki zatrudnionym w nim uznanym specjalistom – tłumaczy Andrzej Szczerski. Dyrektor zapowiada tym samym inwestowanie w rozwój naukowy i zawodowy poszczególnych grup pracowniczych.

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski podkreśla także, że wyjątkową cechą Muzeum Narodowego w Krakowie jest różnorodność jego zbiorów. To dwanaście oddziałów, z których każdy, choć wyróżnia się swoją autonomią i specyfiką, jest częścią jednego, wspólnie funkcjonującego organizmu.

Od otwarcia stałej galerii sztuki starożytnej w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich, przez czasowe wystawy średniowiecznych witraży czy barokowego malarstwa, po nową galerię sztuki XX i XXI wieku – tak kształtują się plany wystawiennicze Muzeum Narodowego w Krakowie w 2020 roku.

„Wizerunki ludzi piszących – autorzy i ich dzieła”

 Styczeń 2020 – maj 2020

 Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

 kuratorka: Iwona Długopolska

Pole tekstowe: Wystawa „Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce”.
Stworzenie aniołów, Mistrz Cyklów Starego i Nowego Testamentu Kraków, przed 1365, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (Bazylika Mariacka)

Wystawa „Wizerunki ludzi piszących – autorzy i ich dzieła” jest  eksponowana w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Można na niej zobaczyć 73 stare księgi, 5 atlasów oraz 14 map ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, wydanych od początku XVI wieku do XIX stulecia. Na kartach ksiąg przedstawiono portrety pisarzy, poetów i uczonych z Polski i różnych krajów Europy, tworzących od starożytności po wiek XIX. Są to dzieła twórców znanych i podziwianych, ale także prace, które uległy zapomnieniu, tak jak i nazwiska ich autorów.

„Prawie oryginały. Galwanoplastyczne kopie dzieł rzemiosła artystycznego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie”

Styczeń 2020 – maj 2020

Gmach Główny MNK – Galeria Rzemiosła

kuratorka: Monika Paś

Terminem „galwanoplastyka” określa się formowanie przedmiotów metodami elektrolitycznego wytwarzania powłok metalicznych. Technika ta umożliwiła masową produkcję kopii dzieł dawnych mistrzów oraz powielanie twórczości XIX-wiecznych artystów metodą fabryczną. Dzięki galwanoplastyce możliwe było tworzenie edukacyjnych kolekcji przez muzea przemysłowe oraz uniwersyteckie gabinety historii sztuki. Taki też charakter ma zbiór kopii galwanoplastycznych zgromadzony w krakowskim Muzeum Techniczno-Przemysłowym, który po likwidacji tej instytucji
w 1950 roku trafił do Muzeum Narodowego w Krakowie. Na zbiór, którego część obecnie jest prezentowana, składają się kopie zabytków i dzieła wykonane przez K. Haasa w Wiedniu
i N. Klucarica w Strasburgu oraz angielską firmę Elkington & Co.

Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce”

Luty 2020 – lipiec 2020

Gmach Główny MNK – sala wystaw zmiennych, I piętro 

kuratorka: Dobrosława Horzela

Na wystawie będzie można zobaczyć 77 witraży z polskich kolekcji muzealnych i prywatnych oraz
z kościołów i klasztorów. Ponadto pokazanych będzie także 78 innych obiektów, takich jak: obrazy,   hafty, złotnictwo, dokumenty, rysunki, projekty witraży, grafiki, książki. Większość z nich nigdy nie była prezentowana publiczności. Wyjątkowym rarytasem będą kwatery z okien kościoła Mariackiego
w Krakowie, na co dzień umieszczone wysoko za Ołtarzem Wita Stwosza.

Witraże w średniowieczu były ogromnym artystycznym, technicznym i finansowym wyzwaniem, stając się potwierdzeniem prestiżu zleceniodawców. W okresie nowożytnym masowo usuwano barwne witraże przez co do naszych czasów dotrwał ich znikomy procent. Mimo fascynacji średniowiecznym malarstwem witrażowym w wieku XIX,  dziedzina ta, traktowana jako rzemiosło artystyczne i przez to ceniona niżej, nadal pozostała fenomenem tyleż fascynującym, co trudno uchwytnym.

„Matejkowie. Następne pokolenie”

Marzec 2020 – sierpień 2020

Dom Jana Matejki

kuratorka: Marta Kłak-Ambrożkiewicz 

„Artur Nacht-Samborski” (tytuł roboczy)

Kwiecień 2020 – lipiec 2020

Pawilon Józefa Czapskiego

kurator: Artur Tanikowski

Wystawa będzie prezentować nowe spojrzenie na twórczość jednego z najważniejszych malarzy polskich XX wieku. W spojrzeniu tym sztuka i twórczość wiąże się z doświadczeniem egzystencjalnym
i z dotknięciem historii, która w przypadku obrazów i rysunków Nachta-Samborskiego (1898 – 1974) wydaje się z pozoru bezskutecznie upominać o swoje w nich miejsce. Dotychczas malarstwo Artura Nachta-Samborskiego odczytywano niemal wyłącznie w kontekście polskiego koloryzmu, więc malarstwa skupionego na sobie samym, nieobarczonego powinnościami pozaartystycznymi. Nie jest tajemnicą, że Artur Nacht-Samborski ukrywał czy zacierał rozmaite wątki swej biografii, tak samo jak niechętnie pokazywał i wystawiał swe obrazy. Wystawa ma pokazać, w jaki sposób artysta spłacał jednak „dług wyobraźni i pamięci wobec historii”.

„Geniusz baroku: Szymon Czechowicz (1689–1775)”

Maj 2020 – wrzesień 2020

Gmach Główny MNK – sala wystaw zmiennych

kurator: Tomasz Zaucha

Wystawa poświęcona będzie twórczości jednego z najważniejszych i najbardziej płodnych malarzy polskich XVIII wieku, Szymona Czechowicza. Urodzony w Krakowie, studiował
w Rzymie, osiadł w Warszawie, pracował dla magnaterii, biskupów i klasztorów w całym kraju – także w Krakowie. Stworzył ponoć 278 dzieł. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane zarówno najwcześniejsze prace artysty, powstałe w Rzymie (malowane podczas nauki
w akademii rzymskiej czy na zamówienie tamtejszych kościołów), jak i obrazy wykonane
w Rzeczypospolitej. W dorobku artysty poza malarstwem religijnym znajdują się portrety, sceny alegoryczne oraz liczne kompozycje rysunkowe, które również zostaną pokazane w ramach wystawy. W stworzeniu kontekstu dla twórczości malarza istotna będzie prezentacja dzieł malarzy rzymskich współczesnych Czechowiczowi, jak również obrazów wykonanych przez jego uczniów. Wiele z dzieł Czechowicza przepadło, wiele jednak istnieje do dziś i świadczy o wybitnym talencie swego twórcy. Wystawa w Muzeum Narodowym jest pierwszą próbą szerokiego ukazania artyzmu Czechowicza
i przypomnienia jego dokonań, dziś niesłusznie zapomnianych. Można na niej obejrzeć dzieła mistrza sprowadzone będą z bardzo wielu muzeów i kościołów z Polski, Francji, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Włoch. Tylko nieliczne z 215 eksponatów gościły kiedykolwiek na salach muzealnych, a sporo jest zupełnie nieznanych.

„Wystawa fotografii Adama Bujaka w związku z rokiem papieskim”

Maj 2020 – wrzesień 2020

Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich

kuratorka: Magdalena Święch

Adam Bujak jest artystą fotografem urodzonym i mieszkający w Krakowie. Fotografia jest dla niego instrumentem służącym przede wszystkim do ukazywania przeżyć duchowych człowieka.
Stworzone przez artystę kadry są efektem uważnej obserwacji i szacunku dla fotografowanych. Bujak nie unika patosu prezentując życie religijne, skłaniając tym samym odbiorców do emocjonalnej reakcji na przedstawiane przeżycia. Często nazywany jest osobistym fotografem Jana Pawła II i jak sam przyznaje postać papieża jest dla niego tematem najważniejszym. Fotografował go od lat
60-tych, jeszcze jako kardynała Karola Wojtyłę, nieprzerwanie towarzysząc mu także po wyborze na papieża, podczas licznych pielgrzymek zagranicznych i w zaciszu Watykanu. Planowana wystawa prac Adama Bujaka, związanych z postacią Ojca Świętego, będzie okazją do spotkania z nastrojową fotografią ukazującą charyzmatycznego, wyjątkowego człowieka, będącego przewodnikiem duchowym artysty.

„Wydawcy – introligatorzy – złotnicy. Zabytkowe oprawy ksiąg ze zbiorów MNK”

Czerwiec 2020 – listopad 2020

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

kuratorka: Agnieszka Perzanowska

Wystawa zaprezentuje zabytkowe oprawy książek z okresu od końca XV po początki XIX wieku. Wykonano je różnymi, nie tylko introligatorskimi, technikami. Na ekspozycji przeważają oprawy stworzone w XVI wieku – złotym wieku introligatorstwa polskiego, zwłaszcza krakowskiego. To wtedy

ukształtował się tu indywidualny styl dekorowania opraw przy użyciu narzędzi introligatorskich  podobnych,  a nawet prawie identycznych, do wykorzystywanych w wielu ważnych ośrodkach produkcji książki w Europie.

„XVI Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych”

Czerwiec 2020 – lipiec 2020

Kamienica Szołayskich – I piętro

kuratorzy: Jury pod przewodnictwem prof. Adama Wsiołkowskiego

„Wystawa w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej”

Lipiec 2020 – listopad 2020.

Kamienica Szołayskich

kurator: Piotr Wilkosz 

Trzonem wystawy będzie około 30 polskich plakatów patriotycznych i wojennych z lat 1919 i 1920 roku, autorstwa m.in. Edmunda Bartłomiejczyka, Zygmunta Kamińskiego. Prace te będę zestawione
z ówczesnymi  plakatami bolszewickimi, których twórcą był m.in. Włodzimierz Majakowski. Wystawę dopełnią rysunki m.in. Wiktora Gutowskiego z okresu walk nad Berezyną i bitwy warszawskiej oraz pamiątki militarne, związane bezpośrednio z wojną polsko bolszewicką. Zobaczymy mundury 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, mundur dowódcy 11 Pułku Ułanów Legionowych, kurtkę kapelana Armii Polskiej we Francji, kurtkę marszałka Józefa Piłsudskiego z lat 20, a także czapkę generalską, furażerki, hełmy, szable, broń palną i odznaczenia nadawane za udział  w wojnie w 1920 roku.

„Galeria Sztuki Starożytnej w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich”

Od września 2020

kuratorka: Dorota Gorzelany

W odrestaurowanej,  unowocześnionej (z pełnym dostępem dla niepełnosprawnych) i na nowo  zaaranżowanej Galerii Sztuki Starożytnej w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich zobaczymy zbiór 800 obiektów księcia Władysława Czartoryskiego, wnuka Izabeli, uzupełniony przez eksponaty
z kolekcji MNK i z depozytu rodziny Potockich z Krzeszowic. Zabytki rzeźby, malarstwa i rzemiosła ukażą

zwiedzającemu w kompleksowy sposób rozwój sztuki najważniejszych kultur starożytnych basenu Morza Śródziemnego. W sumie zobaczymy tam 1000 obiektów.

„Pegaz i Muzy”

Wrzesień 2020 – styczeń 2021

Dom Józefa Mehoffera

kuratorka: Beata Studziżba-Kubalska

„Pegaz i Muzy” – kontynuacja ubiegłorocznej wystawy „Spętany Pegaz” – jest prezentacją jednego dzieła Józefa Mehoffera, malowanej akwarelą i gwaszem kompozycji z  1904, wypożyczonej
z Österreichische Galerie w Wiedniu. Jej tematem jest mityczny, uskrzydlony koń – symbol natchnienia,

który próbuje uwolnić się z oplątujących go, dziwnych, niepokojących kwiatów o antropomorficznych formach, upodabniających się do postaci kobiecych.  

„Jan Matejko. Różne opowieści”

Wrzesień 2020 – styczeń 2021

Dom Jana Matejki

kuratorka: Marta Kłak – Ambrożkiewicz

„Marian Warzecha – wystawa jubileuszowa w 90. rocznicę urodzin”

Wrzesień 2020 – styczeń 2021

Pawilon Józefa Czapskiego

kuratorka: Agnieszka Kosińska

Marian Warzecha urodził się 7 lipca 1930 roku w Krakowie. Jest jednym z najciekawszych twórców polskiej awangardy po 1945 roku. Kilkuletni pobyt w Rzymie oraz udział w wystawie 15 Polish painters w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1961 roku, zorganizowanej przez Peter’a Selz’a, zwróciło uwagę krytyków i kuratorów we Włoszech i USA na oryginalną twórczość artysty. Zaowocowało to uczestnictwem w prestiżowych wystawach zbiorowych, jak i wystawami indywidualnymi. Warzecha jest jednym z dwóch, obok Stefana Gierowskiego, żyjących uczestników tej chyba najważniejszej prezentacji  nowoczesnej sztuki polskiej za granicą (15 Polish painters) w tamtych czasach. Pomimo tak

znaczących  sukcesów artystycznych, twórczość Mariana Warzechy jest w Polsce znana jedynie wąskiej grupie artystów, krytyków i koneserów.

„XX + XXI Galeria Sztuki”

Od października 2020

Gmach Główny MNK

zespół kuratorów MNK

W nowej galerii sztuki polskiej XX i XXI wieku zaprezentowana zostanie sztuka Młodej Polski, 20-lecia międzywojennego, okresu PRL, a także sztuka po 1989. Po raz pierwszy w ramach galerii pojawią się dzieła ze szkła, ceramiki oraz meble, jak również grafika. W przestrzeni ekspozycji znajdą się też prace współczesne, ale pokazywane wcześniej na wystawach i ocenione przez artystów. Nową galerię zapowiadały prezentacje nabytków w ramach wystawy „Sytuacja się zmieniła”. Scenariusz został opracowany przez zespół kuratorski w składzie: Anna Budzałek, Magdalena Czubińska, Alicja Kiliańska, Bożena Kostuch, Urszula Kozakowska-Zaucha, Światosław Lenartowicz i Agata Małodobry.

„Moc Muzeum”

Październik 2020 – marzec 2021

Gmach Główny MNK – sala wystaw zmiennych I piętro

kuratorzy: Sekcja Edukacji MNK

„Moc Muzeum” to opowieść o różnych czynnikach, które wpływają na nasz odbiór świata. Wskazuje na zależności między widzeniem i rozumieniem dzieł sztuki oraz innych obiektów a zmysłami
i muzealną narracją. Jednocześnie ma na celu bliskie zaangażowanie uczestnika w odbiór sztuki poprzez odwołanie się do jego osobistych doświadczeń i skojarzeń, jak również poprzez przedstawienie dzieł
w nowych kontekstach. „Moc Muzeum” to eksperymentalna wystawa dla tych, którzy choć raz przyszli do muzeum i się nim zachwycili albo znienawidzili. My to przeżyliśmy. Co się wtedy z nami działo? Jaki wpływ miały na to nasze zmysły? Jaki nasza kultura? A jak zadziałało samo muzeum? Wystawa pokaże

podszewkę tworzenia wystaw i funkcjonowania muzeów. Będzie wskazywać na zależności między widzeniem i rozumieniem dzieł sztuki a zmysłami i narracją wystawienniczą. To wystawa opowiadająca o sile muzeów i o nas wszystkich, zwiedzających.

“Aleksander Kotsis (1836-1877)” (tytuł roboczy)

Listopad 2020 – maj 2021

Gmach Główny – sala wystaw zmiennych

kuratorka: Aleksandra Krypczyk-De Barra

Aleksander Kotsis zaliczany jest do grona XIX-wiecznych artystów minorum gentium, przyćmionych sławą należących do tej samej generacji Jana Matejki i Artura Grottgera. Jego rodzajowo-pejzażowa twórczość przytaczana jest jako podręcznikowy przykład realizmu społecznego w polskim malarstwie.

Jako autora dzieł dedykowanych mieszkańcom Tatr oraz galicyjskiej wsi nazywano Kotsisa malarzem ludu, obwołując go polskim Franciszkiem Milletem. Prace Kotsisa Muzeum Narodowe w Krakowie

kolekcjonuje od lat 80. XIX wieku. Szczególne uznanie zyskały jego dzieła w latach 30. XX wieku
w kręgu twórców i krytyków sztuki związanym z kapistami. W przeciwieństwie do przedwojennej fascynacji materią malarską i kolorytem dzieł Kotsisa, po roku 1945 jego twórczość stała się obiektem zainteresowania socrealistycznej krytyki przede wszystkim z uwagi na realistyczną konwencję obrazowania oraz temat zawierający krytykę współczesnej artyście tragicznej sytuacji niższych warstw społecznych. Zaplanowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie wystawa monograficzna zorganizowana zostanie w 184. rocznicę urodzin Kotsisa. Ekspozycja uwzględni możliwie wszystkie olejne i rysunkowe prace artysty przechowywane w zbiorach muzealnych oraz wybrane dzieła
z kolekcji prywatnych.

„Disce Puer – podręczniki encyklopedie i dzieła naukowe”

Grudzień 2020 – kwiecień 2021

Muz im. E. Hutten-Czapskiego

kuratorka: Iwona Długopolska

Wystawy poza MNK:

„Młoda Polska & Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918” / ‘Young Poland & the Arts
& Crafts Movement’

Październik 2020 – styczeń 2021

William Morris Gallery, Londyn

kuratorzy: Julia Griffin – William Morris Gallery,  prof. Andrzej Szczerski – Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Roisin Inglesby – William Morris Gallery

Wystawa w William Morris Gallery w Londynie jest realizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach międzynarodowej współpracy z Galerią oraz Instytutem Kultury Polskiej w Londynie. Będzie to pierwsza międzynarodowa wystawa sztuki użytkowej i architektury epoki Młodej Polski ukazująca powiązania z Brytyjskim Ruchem Odnowy Sztuk i Rzemiosł (Arts and Crafts Movement). Ikoniczne eksponaty będą zestawione z dziełami mniej znanych, lecz równie oryginalnych artystów, którzy
w równej mierze zasługują na docenienie w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Zaprezentujemy około sto pięćdziesiąt  skarbów ruchu Młodej Polski, począwszy od obrazów, rysunków oraz fotografii z epoki, poprzez najlepsze przykłady mebli, haftów, kilimów, koronek i ceramiki artystycznej, jak również codzienne przedmioty kultury materialnej górali z Podhala, które wywarły ogromny wpływ na ogólnonarodowe odrodzenie rzemiosł.

„Sztuka Młodej Polski”

Listopad 2020 –  kwiecień 2021

Muzeum w Gliwicach      

kuratorka: Urszula Kozakowska-Zaucha

Wystawa w Muzeum w Gliwicach będzie prezentacją prac najwybitniejszych twórców Młodej Polski, takich jak: Olga Boznańska, Julian Fałat, Jacek Malczewski, Włodzimierz Tetmajer, Wojciech Weiss,  Leon Wyczółkowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Konstanty Laszczka i Wacław Szymanowski. Wystawę wzbogacą przykłady modnych wówczas i  efektownych plakatów, a także dawne fotografie, znakomicie wprowadzające w klimat epoki.

Materiał prasowy MNK

0 KOMENTARZY