Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Zaproszenie na spotkanie dot. Programu Kultura EOG – 14 stycznia 2020

Zapraszamy na spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r. w Warszawie. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu będą mogły poznać potencjalnych partnerów z Państw Darczyńców i wspólnie omówić szczegóły projektu. Zgłoszenia w języku angielskim można przesyłać do 14 grudnia.

Programu Kultura EOG

Celem spotkania będzie nawiązanie nowego partnerstwa lub pogłębienie już istniejącej współpracy w projektach planowanych w ramach:

– Działania I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym

– Działania II Poprawa dostępu do kultury i sztuki.

Działanie I obejmuje zarówno komponent inwestycyjny, jak i część miękką dotyczącą oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także szkoleń związanych z zakresem projektu. Partnerstwo może obejmować zarówno część inwestycyjną, jak i miękką dla projektów w Działaniu I.

Działanie II dotyczy wspierania rozwoju współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi a instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. W ramach Działania II projekty muszą być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

UWAGA!

  • Pod uwagę będą brane tylko w pełni wypełnione formularze zawierające szczegółowy opis projektu i opisany zakres prac/rolę partnera.
  • Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Dlatego osoby zgłaszające się na spotkanie muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie swobodnej dyskusji nt. zakresu realizowanych w instytucji zadań/projektów, a także posiadać wiedzę nt. planowanego projektu i roli partnera. Organizator nie zapewnia tłumaczenia.
  • W spotkaniu może wziąć udział tylko jedna osoba z danej instytucji.
  • Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie.
  • Szczegółowe informacje o terminie i miejscu spotkania zostaną przekazane wyłącznie zakwalifikowanym uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu.
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu i zakwaterowania nie są pokrywane przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/drugie-spotkanie-dotyczace-nawiazywania-partnerstw.php

Źródło: MKiDN

0 KOMENTARZY