Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

BADANIE POLSKICH STRAT WOJENNYCH Nabór wniosków do 29 listopada br.

Serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w programie „Badanie polskich strat wojennych”, który został po raz kolejny uruchomiony w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 r.

Program ma na celu wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów w prowadzeniu badań proweniencyjnych ruchomych dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej. W ramach programu podmioty posiadające zbiory artystyczne mogą ubiegać się o dotację na przeprowadzenie pogłębionych badań z zakresu poniesionych przez nie strat wojennych zabytków ruchomych. Skierowany jest do państwowych i samorządowych instytucji kultury, w tym muzeów, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz państwowych uczelni wyższych.

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania m.in. na: kwerendy krajowe i zagraniczne, wykonanie digitalizacji bądź pozyskanie cyfrowych kopii źródeł dotyczących strat wojennych, a także popularyzację przeprowadzonych badań poprzez wydanie publikacji lub organizację tematycznej konferencji. Nowością jest możliwość uzyskania w ramach programu dofinansowania na utworzenie strony internetowej prezentującej wyniki badań w zakresie polskich strat wojennych.

Priorytetem są projekty kompleksowe i multidyscyplinarne obejmujące badania konserwatorskie, poszukiwanie źródeł archiwalnych i ikonograficznych – które są szczególnie istotne dla identyfikacji zaginionych dóbr kultury i późniejszych ewentualnych działań restytucyjnych –  oraz popularyzację wyników kwerend i badań. Niezwykle potrzebne są również badania nad uzupełnieniem wiedzy o stratach wojennych w zakresie polskich zbiorów rysunku i rzeźby.

Program nie przewiduje wspierania zadań dotyczących strat wojennych zarejestrowanych wcześniej w bazie strat wojennych MKiDN (z wyłączeniem ich weryfikacji oraz dodatkowych kwerend obejmujących te obiekty), a także dotyczących strat wojennych poniesionych przez inny podmiot niż wnioskodawca (z wyłączeniem zbiorów znajdujących się obecnie we władaniu Wnioskodawcy).  Dofinansowaniem programu nie są również objęte zadania z zakresu badania historii obiektów powstałych po 1945 r. oraz badania strat zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i przyrodniczych.

W ramach naboru będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone do 29 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje (regulamin, wytyczne, wniosek wzorcowy, osoby do kontaktu) umieszczone są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

Źródło: Wydział Restytucji Dóbr Kultury

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*