Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów do Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych w roku 2020 w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

Nabór przeznaczony jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych przez MKiDN, niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.

Do uprawnionych wnioskodawców nie należą organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie artystyczne oraz spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister KiDN.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2019 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę wysyłki wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP (równolegle do 21 października 2019 r. powinien być przekazany wniosek w formie otwartej na adres mailowy Koordynatora Programu).

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. W treści przesyłki należy umieścić dopisek: Wniosek do Programu Wieloletniego „Niepodległa” Schemat 1A.

Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej MKiDN na platformie ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP

Wypełniony formularz wniosku w wersji otwartej (dokument programu word) należy przesłać tradycyjną drogą elektroniczną na adres: niepodlegla@mkidn.gov.pl

 

KRYTERIA NABORU DLA WNIOSKODAWCÓW

  • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie;
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 500 000 PLN;
  • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2020 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12 2020 r.);
  • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.
  • Pełnomocnik zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej.

 

FINANSE

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Schematu 1A w bieżącym naborze wynosi 2 800 000 PLN.

 

PROCEDURY NABORU, REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW

Podstawą organizacji naboru, wszelkich założeń finansowych i procedur na etapie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektu są Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

 

OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 

PEŁNOMOCNIK

Pełnomocnikiem Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosław Sellin.

 

KOORDYNATOR PROGRAMU

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, kierowany przez Dyrektor Paulinę Florjanowicz.

 

KONTAKT DLA WNIOSKODAWCÓW

niepodlegla@mkidn.gov.pl

tel. 22 42 10 168, 22 42 10 584, 22 42 10 367

Materiały

Załącznik nr 1 – Wytyczne Schematu 1A
Załącznik​_nr​_1​_-​_Wytyczne​_Schematu​_1A​_wersja​_ostateczna.docx 0.03MB
Załącznik nr 2 – Formularz wniosku Schemat 1A
Załącznik​_nr​_2​_-​_Formularz​_wniosku​_Schemat​_1A​_2020​_wersja​_ostateczna.docx 0.02MB
Załącznik nr 3 – Przykładowo wypełniony wniosek 1A
Załącznik​_nr​_3​_-​_Przykładowo​_wypełniony​_wniosek​_1A​_2020​_wersja​_ostateczna.docx 0.02MB

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*