Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłosił 4. Przegląd Muzeum Widzialne 2019

Konkurs odbywa się co dwa lata, a jego założeniem jest uhonorowanie najlepszych systemów identyfikacji wizualnej muzeów i wystaw muzealnych, projektów wydawnictw i stron internetowych oraz strategii promocyjnych muzeów.

Kategorie konkursowe:

Kategoria A – identyfikacja muzeum

(ocenie podlegają wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych etc.)

Kategoria B – identyfikacja wystaw czasowych

(ocenie podlegają opracowane przez muzeum na potrzeby wystaw czasowych systemy identyfikacji wizualnej m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej etc.)

Kategoria C – wydawnictwa książkowe

(ocenie podlega projekt graficzny i jakość wydania pozycji książkowych)

Kategoria D – grafika strony internetowej

(ocenie podlega projekt graficzny i funkcjonalność strony internetowej muzeum)

Kategoria E – kampanie promocyjno-marketingowe

(ocenie podlegają zrealizowane przez muzeum kampanie promocyjno-marketingowe, których celem jest promocja muzeum, wystaw, projektów edukacyjnych (stałych lub czasowych).  Zgłoszenie w tej kategorii powinno prezentować poszczególne etapy kampanii w tym: wyznaczenie celów kampanii (co chciano osiągnąć poprzez kampanię), identyfikację grup docelowych (do kogo kierowano działania), wybór kanałów komunikacji ( np. reklamy prasowe, reklamy w mediach elektronicznych, ulotki, profile społecznościowe etc. promocyjne wydarzenia towarzyszące ( np. koncerty, pokazy, warsztaty, projekcje etc), osiągnięte efekty (określenie skuteczności działań np. poprzez frekwencję, zainteresowanie mediów, etc.)

Kategoria F – zarządzanie profilami społecznościowymi

(ocenie podlega strategia i zarządzanie profilami społecznościowymi muzeum)

Jury PMW:

Janusz Górski

Katarzyna Lorenz

Mirosław Nizio

Ewa Satalecka

Ewa Solarz

Zgłoszenia do 30 września 2019 roku.

Wszelkie informacje dotyczące 4. Przeglądu na stronie dedykowanej konkursowi LINK

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*