Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Digitalizacja bezcennych zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2017–2018 zrealizowaliśmy projekt „Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji”.

Celem tego przedsięwzięcia była digitalizacja 8500 klatek negatywów i diapozytywów z Archiwum MOCAK-u oraz 1200 autorskich odbitek fotograficznych Mikołaja Smoczyńskiego z Kolekcji Muzeum. Projekt obejmował zarówno skanowanie materiałów, jak i przygotowanie metadanych, a następnie udostępnienie zdigitalizowanych fotografii.

Muzeum zakończyło skanowanie wszystkich materiałów transparentnych. Zabezpieczono też pliki cyfrowe uzyskane w procesie digitalizacji oraz uruchomiono nową wersję programu do tworzenia baz danych, służącego do inwentaryzacji dzieł i archiwaliów. Uzupełnione zostały metadane konieczne do udostępnienia opracowanych materiałów w galerii online na stronie Muzeum. Przygotowano także aplikację mobilną pozwalającą przeglądać unikatowy zbiór zdigitalizowanych materiałów pochodzących z Archiwum i Kolekcji MOCAK-u. Umożliwia ona selektywną prezentację tego zbioru w formie przewodnika po ekspozycji.

Aplikacja została stworzona, aby uatrakcyjnić zwiedzanie MOCAK-u i poszerzyć wiedzę różnych grup odbiorców o informacje dotyczące obiektów na co dzień niewidocznych i nieeksponowanych.

Archiwum MOCAK-u gromadzi i udostępnia dodatkowe informacje o dziełach i artystach z Kolekcji Muzeum. Obecnie obejmuje ono dziewięć zbiorów tematycznych. Digitalizacji poddaliśmy fotografie z pięciu z nich (Artyści z Kolekcji, Marian Eile, Władysław Hasior, Mieczysław Porębski, Mikołaj Smoczyński). Wybrany przez nas materiał stanowi w dużej mierze dokumentację działań efemerycznych. Należą do niej między innymi nigdy niereprodukowane zdjęcia pokazujące nieznaną dotąd część twórczości artystów, które przyczynią się do wzbogacenia wiedzy o nich.

„Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji”

Wysokość dofinansowania: 579 783,81 zł
Wartość projektu: 811 310,85 zł

Materiał: MOCAK

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*