Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Sensoryczna wieś opolska – gość z dysfunkcją wzroku w muzeum

W 2019 roku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w partnerstwie z Fundacją „Szansa dla Niewidomych” i Chorągwią Opolską Związku Harcerstwa Polskiego realizuje projekt, którego celem wyrównywanie szans osób niewidomych i słabowidzących w dostępie do kultury.

W ramach zadania przewidujemy opracowanie ścieżki opartej na wykorzystaniu zmysłów dotyku, słuchu, węchu i smaku w interpretacji i prezentacji ekspozycji muzealnej w muzeum na wolnym powietrzu. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym oraz „ogólnym” zwiedzającym, mający na celu stworzenie płaszczyzny dla ich wzajemnych relacji (integracja społeczna), w ramach którego zamierzamy:

  1. zastosować rozwiązania umożliwiające niewidomym samodzielne poruszanie się po ekspozycji muzealnej (SoundBox Beacon) ;
  2. przeszkolić pracowników oraz wolontariuszy w zakresie tworzenia opisów alternatywnych (audiodeskrypcji);
  3. przygotować środki dydaktyczne do realizacji zajęć edukacyjnych: termoformowane tyflografiki, ogródek sensoryczny;
  4. zrealizować zajęcia edukacyjne: studyjne zwiedzanie muzeum, warsztaty hortiterapii (terapii ogrodniczej) z elementami arteterapeutycznymi (warsztatami plastycznymi);
  5. wydać katalog podsumowujący projekt.

Planowany termin realizacji projektu obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2019 roku.

Zadania ujęte w projekcie stanowią kontynuację działań realizowanych w 2018 roku, w ramach projektu „Sensoryczna wieś opolska – gość niepełnosprawny w muzeum” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

 

Patronem medialnym projektu jest

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*