Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Rozpoczynają się obchody 50-lecia Muzeum Gdańska

 

Życząc całemu zespołowi Muzeum Gdańska wszystkiego najlepszego i satysfakcji z pracy na rzecz ochrony dziedzictwa kultury, zapraszamy na najbliższe muzealne wydarzenia:

Fre­etime Festi­wal
45 lat Wartowni nr 1 na Westerplatte

Kiedy: 6–7 kwiet­nia 2019 (sobota-niedziela), godz. 10:00-18:00 i 10:00-17:00
Gdzie: Amber Expo, ul. Żaglowa 11
Wstęp: bez­płatny, biletowany
Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

Ernst Kolbe – Impre­sjo­ni­sta Pomo­rza
Opro­wa­dza­nie kura­tor­skie

Kiedy: 6 kwiet­nia 2019 (sobota), godz. 12:00-13:00
Gdzie: Sale wysta­wowe, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny, telefoniczna rezerwacja miejsc
Infor­ma­cje: [Kliknij]
Pro­wa­dzący: Iza­bela Jastrzemb­ska-Olkow­ska

 

„Wiel­ko­po­la­nie ku nie­pod­le­głej.
W stu­le­cie zwy­cię­skiego powsta­nia 1918-1919”
Otwar­cie wystawy, panel dys­ku­syjny, kon­cert

Kiedy: 9 kwiet­nia 2019 (wtorek), godz. 12:00–16:00; 16:00–19:00
Gdzie: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Plac Obroń­ców Poczty Pol­skiej 1/2
Koncert: Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43–44
Wstęp: bez­płatny
Infor­ma­cje: [Kliknij]

Pro­wa­dzący: dr hab. Olaf Berg­man, Marek Adam­ko­wicz

 

„Śla­dami Gold­berga”
Pro­mo­cja książki i albu­mów muzycz­nych

Kiedy: 13 kwiet­nia 2019 (sobota), godz. 11:00–12:30
Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12
Wstęp: bez­płatny, zakup publikacji
Infor­ma­cje: [Kliknij]
Pro­wa­dzący: prof. Alina Rat­kow­ska, Jarosław Zalesiński

 

 

Iko­no­gra­fia Wiel­kiej Nocy w sztuce oraz przy­go­to­wy­wa­nie stro­ików wiel­ka­noc­nych
Muzeum Gdań­ska Senio­rom

Kiedy: 25 kwiet­nia 2019 (czwartek), godz. 11:00–13:00
Gdzie: Sala Edu­ka­cyjna, Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47
Wstęp: bez­płatny
Infor­ma­cje: [Kliknij]
Pro­wa­dzący: Dorota Powir­ska

 

Gotyk w Gdań­sku.
10-lecie Euro­pej­skiego Szlaku Gotyku Cegla­nego
Kon­fe­ren­cja
Czwartki w Muzeum Gdań­ska

Kiedy: 25 kwiet­nia 2019 (czwartek), godz. 9:00–17:00
Gdzie: Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43–44
Wstęp: bez­płatny
Infor­ma­cje: [Kliknij]
Pro­wa­dzący: dr Kata­rzyna Darecka

 

Dzień Wol­nej Sztuki
Salon – podróż Jana Upha­gena w świat sta­ro­żytny

 

Kiedy: 27 kwiet­nia 2019 (sobota), godz. 12:00–13:00
Gdzie: Dom Upha­gena, ul. Długa 12
Wstęp: bez­płatny
Infor­ma­cje: [Kliknij]

 

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*