Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogólnopolska konferencja naukowa – Juliusz Zborowski i jego dzieło. W 130-lecie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Otwarcie Muzeum Tatrzańskiego nastąpiło w 1889 roku. Jego pierwszym kustoszem zbiorów etnograficznych, a następnie dyrektorem (1922-1965) był Juliusz Zborowski. Założeniem Zborowskiego było uczynienie z Muzeum Tatrzańskiego ważnego ośrodka naukowo-badawczego i dydaktycznego obejmującego swoimi zainteresowaniami Tatry i Podhale oraz najbliższe im okolice. Zborowski opublikował liczne prace z dziedziny muzealnictwa. Dzięki znajomości z Bronisławem Piłsudskim zainteresował się nagraniami fonograficznymi i jako jeden z pierwszych utrwalił brzmienie gwary, śpiewu i muzyki podhalańskiej. Przez szereg lat zbierał materiały naukowe, publicystyczne, dotyczące góralszczyzny. Stworzył niepowtarzalne archiwum i bibliotekę do dziejów Podtatrza. Przyjaźnił się i współpracował z wieloma osobami zasłużonymi dla nauki polskiej m.in. archeologami, etnografami, etnomuzykologami, folklorystami, historykami literatury, językoznawcami, muzealnikami, a także przyrodnikami m.in.: Włodzimierzem Antoniewiczem, Cezarią Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczową, Marią Znamierowską-Prüfferową, Janem Stanisławem Bystroniem, Kazimierzem Dobrowolskim, Tadeuszem Dobrowolskim, Adolfem Chybińskim, Franciszkiem Bujakiem, Julianem Krzyżanowskim, Kazimierzem Nitschem, Kazimierzem Malinowskim. Pomagał w urządzeniu ekspozycji w Muzeum Śląskim w Katowicach i przyczynił się do stworzenia Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Za sprawą Zborowskiego, w latach międzywojennych, Muzeum Tatrzańskie stało się głównym ośrodkiem badań nad regionem prowadzonych przez humanistów i przyrodników z różnych ośrodków w Polsce. W uznaniu za swoją pracę został Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a Polska Akademia Nauk nadała mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Juliusz Zborowski stworzył w Muzeum Tatrzańskim możliwości do prowadzenia naukowych dyskusji nad dziedzictwem regionu z różnych perspektyw poznawczych.

Celem konferencji jest integracja specjalistów ze środowiska naukowego i muzealniczego, którzy podejmują badania odnoszące się do zjawisk związanych z kulturą Podtatrza oraz jej przemianami i współczesnymi kontekstami, zarówno na obszarze wiejskim jak i miejskim, w jej materialnym i niematerialnym wymiarze.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji dedykowanej Juliuszowi Zborowskiemu i jego pracy naukowo-badawczej. Zachęcamy również do zaprezentowania wyników badań naukowych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki, muzealnictwa, etnomuzykologii, językoznawstwa, historii oraz do dzielenia się swoją wiedzą na temat szeroko rozumianego dziedzictwa Podhala, Spisza i Orawy. Planowana jest zbiorowa publikacja naukowa w kolejnym numerze „Rocznika Podhalańskiego” po pozytywnym zaopiniowaniu artykułów przez recenzentów.

Konferencja i towarzyszące jej wydarzenia: wystawa, spotkanie z podhalańskimi dudziarzami i koncert są częścią obchodów 130-lecia Muzeum Tatrzańskiego.

Organizator nie pobiera opłaty konferencyjnej. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 30 kwietnia na adres: mkwiecinska@muzeumtatrzanskie.pl.

 

Rada Naukowa konferencji

Prof. UŁ dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Janusz Barański, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jan Święch, Uniwersytet Jagielloński

 

PATRONAT HONOROWY

https://www.nid.pl/pl/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*