Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Konferencja „Badania publiczności w instytucjach kultury”

Konferencja organizowana w ramach współpracy Zakładu Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego. Wydarzenie będzie okazją do włączenia się w dyskusję na temat możliwości i potrzeb badań odbiorców instytucji kultury. Patronem konferencji jest NIMOZ.

MATERIAŁ INFORMACYJNY ORGANIZATORÓW KONFERENCJI

Chcielibyśmy aby konferencja stała się okazją do prezentacji własnych badań i doświadczeń w zakresie:

 • prowadzonych badań preferencji odbiorców oferty instytucji kultury;
 • oceny oferty instytucji kultury przez odbiorców;
 • wykorzystywanych przez instytucje kultury kanałów dystrybucji informacji o swojej ofercie;
 • rozpoznawalności marki instytucji kultury;
 • badania poziomu identyfikacji i lojalności wobec instytucji kultury.

Będziemy także poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są drogi wyboru oferty kulturalnej przez odbiorców?
 • jakie są relacje pomiędzy odwiedzającymi (użytkownikami), a współtwórcami kultury?
 • jakie są granice partycypacji odbiorców w kształtowaniu oferty instytucji kultury?

 

Potrzeba zorganizowania konferencji jest wynikiem wielu rozmów i spotkań z osobami pracującymi i zarządzającymi instytucjami kultury. Odbywały się one w dużej mierze przy okazji realizacji projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury realizowanego pod kierownictwem dra hab. Łukasza Gawła (Zakład Zarządzania Kulturą, Instytut Kultury UJ). Celem badań było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Więcej informacji na stronie: www.badania.kultura.uj.edu.pl.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport podsumowujący projekt badawczy „Krakowski odbiorca kultury” realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Chęć udziału prosimy zgłaszać przez formularz dostępny na stronie:

Opłaty konferencyjne

Dla uczestników biernych (słuchaczy) wynosi 100 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w obu dniach konferencji)
 • udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji.

Dla uczestników czynnych (występujących z referatem) wynosi 300 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • wystąpienie z referatem (czas 20 minut),
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w obu dniach konferencji)
 • udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji,
 • możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie “Zarządzanie w kulturze” (pierwszym w Polsce recenzowanym piśmie naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej). Punkty MNISW: 14. Planowana data wydania: IV kwartał 2019. Data przesłania artykułów: 31.05.2019. Objętość artykułów do 20 stron standardowego maszynopisu. Istnieje również możliwość publikacji tekstów w języku angielskim. Szczegółowe wymagania edytorskie znajdują się w zakładce “Dla autorów”. Redakcja zastrzega sobie, że teksty niespełniające wymagań merytorycznych i edytorskich nie zostaną zakwalifikowane do publikacji.

Dla uczestników czynnych (występujących z posterem) wynosi 200 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • prezentację posteru (max 3 postery) – istnieje możliwość wydruku posteru na piance w formacie B1, cena 100 zł za jeden poster
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w obu dniach konferencji)
 • udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji.
 • Dane do wpłat zostaną do Państwa przesłanie drogą mailową.

Istnieje możliwość wystawienia faktury – chęć jej otrzymania prosimy zgłaszać przez formularz rejestracji uczestnictwa.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Ważne terminy

 • do 28 lutego 2019 – przesyłanie abstraktów wystąpień lub posterów
 • do 15 marca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych wystąpień i posterów
 • do 7 kwietnia 2019 – zgłoszenie udziału biernego w konferencji
 • do 7 kwietnia 2019 – wniesienie opłaty za udział czynny lub bierny w konferencji
 • do 31 maja 2019 – przesyłanie artykułów do czasopisma „Zarządzanie kulturą”

Miejsce konferencji

Dojazd środkami miejskiej komunikacji publicznej na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków) możliwy tramwajami nr 11, 17, 18, 52 lub autobusami nr 194 – kierunek Czerwone Maki, najbliższy przystanek NORYMBERSKA.

Komitet naukowy konferencji

 • dr hab. Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński (przewodniczący komitetu)
 • dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Katarzyna Barańska
 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. nadzw. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Anna Góral, Uniwersytet Jagielloński

Komitet organizacyjny konferencji

 • dr Anna Pluszyńska
 • mgr Marcin Bańdo
 • mgr Agnieszka Konior
 • Patrycja Król
 • mgr Iwona Parzyńska
 • mgr Weronika Pokojska
 • mgr Filip Skowron
 • mgr Agnieszka Szostak

 Kontakt

Komitet organizacyjny konferencji „Badanie publiczności w instytucjach kultury”

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Zarządzanie Kulturą

Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: badania.kultury@uj.edu.pl

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku http://bit.ly/badaniakultury

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*