Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Projekt „Seniorzy w Muzeum Narodowym w Krakowie”

29 marca 2019 r. w Gmachu Głównym MNK odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie a Muzeum Narodowym w Krakowie. Porozumienie „Seniorzy w Muzeum Narodowym w Krakowie” podpisali wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz dyrektor Muzeum dr hab. Andrzej Betlej. W uroczystości wziął udział także powołany 11 lutego 2019 roku pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. seniorów Jacek Kowalczyk. Byli obecni również seniorzy z gminy Gołcza, którzy jako pierwsi wzięli udział w projekcie.

Projekt „Seniorzy w Muzeum Narodowym” służy zwiększeniu dostępności kultury dla osób starszych, między innymi przez specjalnie przygotowaną przez Muzeum ofertę. Na mocy podpisanego dziś listu intencyjnego sygnatariusze zobowiązali się do współpracy przy organizowaniu bezpłatnych wizyt małopolskich seniorów w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie będzie przekazywał seniorom informacje o możliwości dedykowanego zwiedzania wystaw w Muzeum, w szczególności we współpracy z placówkami funkcjonującymi w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Koordynacją tych działań będzie się zajmował pełnomocnik wojewody ds. seniorów Jacek Kowalczyk.

Muzeum natomiast zadeklarowało zorganizowanie dla 50 grup seniorów zwiedzania z przewodnikiem zarówno wystaw stałych, jak i zmiennych.

– Serdecznie dziękuję za to, że tak ważna i zarazem atrakcyjna instytucja kultury, jaką jest Muzeum Narodowe, jeszcze bardziej otwiera się na seniorów. Zdaję sobie zarazem sprawę, jak ważne jest docieranie z tą ofertą do seniorów z całego województwa, także z mniejszych miejscowości. Domy i kluby „Senior+” stały się dla wielu starszych osób bezpieczną przystanią, miejscem spotkań, gdzie mogą oni rozwijać swoje pasje, spędzać ciekawie czas, dobrze się czuć w gronie przyjaciół. Projekt „Seniorzy w Muzeum Narodowym” to oferta, która jeszcze bardziej poszerzy ich horyzonty i sprawi, że kultura stanie się dla nich dostępniejsza. Chcemy, aby osoby starsze w jak najszerszym zakresie skorzystały z możliwości wynikających z podpisanego dziś porozumienia – podkreślił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Dążymy do tego, żeby Muzeum Narodowe w Krakowie było miejscem bez barier, dostępnym dla osób w każdym wieku. Zależy nam na wykreowaniu przestrzeni, w której nasi goście będą czuć się dobrze. Seniorzy mogą korzystać z dedykowanej im oferty – proponujemy im udział w specjalnych cyklach spotkań, które przygotowujemy w taki sposób, aby stworzyć okazję do rozmowy, ponieważ jesteśmy przekonani, że to my powinniśmy czerpać z posiadanej przez nich wiedzy. Podpisane dzisiaj porozumienie mobilizuje nas do rozwijania się w tym kierunku. Liczymy, że współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie pomoże poszerzyć liczbę odbiorców naszych działań – mówi dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

 – Integracja społeczna osób starszych jest niezwykle ważnym założeniem polityki senioralnej. Ma ona wiele wymiarów, a jednym z ważniejszych jest ograniczanie i eliminowanie barier utrudniających osobom starszym funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym w szczególności w przestrzeni publicznej. Potencjał seniorów jest nieoceniony. Składa się na niego aktywność kulturalna, obywatelska, społeczna, artystyczna czy sportowa. Projekt „Seniorzy w Muzeum Narodowym” to przykład dobrej praktyki, którą – mam nadzieję – będą naśladować także inne podmioty. Serdecznie zachęcam do współpracy i deklaruję swoje wsparcie – podsumował pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. seniorów Jacek Kowalczyk.

 

 

Info : MNK

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*