Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

IV Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych

 

Poniżej informacja od PSIM skierowana do uczestników Zjazdu oraz program.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

Za niecałe trzy tygodnie spotkamy się, by ponownie podzielić się ze sobą doświadczeniem, wiedzą oraz dobrymi praktykami. Zachęcamy do udziału w IV zjeździe inwentaryzatorów muzealnych – którego współorganizatorem i gospodarzem jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Program jest bogaty, zbudowany w oparciu o Państwa wskazówki oraz porady ekspertów – reprezentantów domu aukcyjnego i PSIM-owych Partnerów m.in. firmy Marsh sp. z o.o. Zwracamy więc uwagę na konieczność wysłania formularza oraz zadeklarowania udziału w poszczególnych wydarzeniach (w szczególności wieczornego spotkania integracyjnego :).

Do zobaczenia,
Zarząd PSIM

 

„MUZEUM NA ZAKUPACH”
IV ZJAZD INWENTARYZATORÓW MUZEALNYCH 21-22 marca 2019
oraz WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INWENTARYZATORÓW MUZEALNYCH (PSIM)
Muzeum Śląskie w Katowicach – współorganizator

PROGRAM
21 marca 2019 (czwartek)
10:00-10:30 Rejestracja uczestników [kawa]
10:30-10:45 Otwarcie zjazdu – słowo wstępne Dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast, Prezes PSIM Aldona Modrzewska
10:45-11.15 Wykład inauguracyjny: Kolekcja w centrum uwagi – organizacja pracy Muzeum wokół zbiorów [prowadzenie: Agnieszka Sowa, Muzeum Śląskie w Katowicach]
SESJA I – MUZEUM NA ZAKUPACH – dobre praktyki / studium przypadków pozyskiwania zbiorów [prowadzenie: Aldona Modrzewska, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin]
11:15-11:30 Słowo wstępne – Podstawowe regulacje dotyczące procedury nabywania zbiorów – punkt widzenia Muzeum-inwentaryzatora
11:30-12:10 Z punktu widzenia domu aukcyjnego – o zakupach zbiorów na aukcjach – Joanna Tarnawska, Dyrektor, Departament Pozyskiwania Obiektów, DESA UNICUM
12:10-12:30 Prawne aspekty pozyskiwania broni, obiektów bojowych i problematycznych zabytków do muzeum – teoria a praktyka – Julia Bańburska, Muzeum Wojska Polskiego
12:30-12:45 Dyskusja
12:45-13:00 Przerwa na kawę

SESJA II – UBEZPIECZNIA ZBIORÓW MUZEALNYCH – dobre praktyki / studium przypadków [prowadzenie: Natalia Ładyka, Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum] – sesja współprowadzona z firmą Marsh sp. z o.o. – sponsora PSIM
13:00-13:15 Słowo wstępne – Podstawowe regulacje dotyczące ubezpieczania zbiorów – punkt widzenia Muzeum-inwentaryzatora
13:15-14:00 Z punktu widzenia brokera i Towarzystwa Ubezpieczeniowego – panelowa dyskusja przedstawicieli firmy Marsh sp. z o.o., AXA sp. z o.o. oraz Hestia sp. z o.o., w tym temat O wyłączeniach i zakresach ubezpieczenia słów kilka
14:00-14:30 Dyskusja
14:30-15:30 Przerwa obiadowa

SESJA III A – SZACOWANIE ZBIORÓW MUZEALNYCH – praktyka / problemy [panel do WYBORU na podstawie wcześniejszych zapisów] [prowadzenie: Natalia Fyderek, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie]
15:30-15:45 Słowo wstępne – Podstawowe regulacje dotyczące szacowania zbiorów – punkt widzenia Muzeum-inwentaryzatora
15:45-16:00 Kilka dobrych praktyk od praktyków – o zakupach zbiorów na aukcjach internetowych – przedstawiciel domu aukcyjnego [do potwierdzenia]
16:00-16:15 Problemy na styku muzealnictwa i rachunkowości – przedstawienie propozycji seminarium – Alicja de Rosset przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
16:15-16:30 Dyskusja

SESJA III B – PROFILAKTYKA KONSERWATORSKA z perspektywy kustosza, kuratora, inwentaryzatora i pracowników magazynu [panel do WYBORU na podstawie wcześniejszych zapisów] [prowadzenie: Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki]
15:30-15:45 Profilaktyka konserwatorska na przykładzie relokacji zbiorów MŚ – Małgorzata Momot, Muzeum Śląskie w Katowicach]
15:45-16:00 Profilaktyka konserwatorska – czy przydaje się inwentaryzatorowi dużego muzeum? – Marta Bienias, Muzeum Narodowe w Warszawie
16:00-16:15 Profilaktyka konserwatorska oczami opiekuna i kuratora zbiorów – Barbara Sokołowska, U-jazowski CSW Zamek Ujazdowski
16:15-16:30 Dyskusja
16:30-17:00 Przerwa na kawę
18:00-19:30 Muzeum Śląskie – zwiedzanie wystawy stałej wraz z oprowadzaniem kuratorskim [do WYBORU 3 wejścia na podstawie wcześniejszych zapisów – decyduje data zgłoszenia; limit miejsc: 30 osób]:
„Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni wieków”
„Galeria śląskiej sztuki sakralnej”
„Szpacyr po Muzyjum”, czyli zwiedzanie Muzeum w gwarze śląskiej”
19:30-22:00 Koktajl – spotkanie integracyjne: foyer Muzeum Śląskiego w Katowicach

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSIM – 22 marca 2018 (piątek)
PORZĄDEK OBRAD
08:30-09:15 Rejestracja obecności
09:15-09:20 Prezentacja Zarządu i Komisji Rewizyjnej
09:20-09:30 Wybranie przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i przedstawienie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
09:30-09:35 Powołanie komisji skrutacyjnej
09:35-10:00 Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego
10:10-10:30 Głosowania za przyjęciem sprawozdań
10:30-11:15 Przedstawienie planu działalności PSIM i jego zatwierdzenie
11:15-12:15 Sprawy różne – wnioski – dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie Walnego Zebrania Członków
12:15-12:45 Przerwa na kawę

II CZĘŚĆ Konferencji
12:45-13:15 Prezentacja Programu Ministra „Badanie polskich strat wojennych” – Małgorzata Zając, Wydział ds. Restytucji Dóbr Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
13:15-14:00 Obiad

WIZYTY W PRACOWNIACH MUZEUM ŚLĄSKIEGO [do wyboru na podstawie wcześniejszych zapisów – decyduje data zgłoszenia]
14:00-15:15 Wizyta w magazynach muzeum [limit miejsc: 50 osób]
14:00-15:15 Wizyta w pracowni konserwatorskiej [limit miejsc 25 osób]
14:00-15:15 Wizyta w pracowni digitalizacyjnej [limit miejsc: 25 osób]
15:15-15:30 Podsumowanie i zakończenie Zjazdu PSIM / Pożegnanie

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*