Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu „Zabytek Zadbany”. Termin nadsyłania wniosków konkursowych mija 8 lutego 2019

Zgłoszenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Kategorie                                                                                                                                                                                   
Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

D. Architektura i budownictwo drewniane;

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

Jury konkursu w każdej z kategorii nominuje cztery obiekty (lub mniej), spośród których jeden uzyskuje tytuł laureat, trzy pozostałe – wyróżnienia. W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem wskazuje się jeden lub dwa (ex aequo) obiekty otrzymujący tytuł laureata (bez wyróżnień).

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie listy nominowanych następuje w terminie do 31 marca roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, wraz z wręczeniem nagród, następuje podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, odbywających się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków. Podczas gali prezentowane są wszystkie nominowane zabytki. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych: www.kultura.gov.pl i www.nid.pl.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów.  Same zaś zabytki są prezentowane w wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa,  które będą przekazane właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa – sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.

Komplet dokumentacji zgłoszeniowej należy przesłać na adres sekretariatu Konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy w Olsztynie

ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*