Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Porozumienie stowarzyszeń muzealnych podpisane!

Na Uniwersytecie Warszawskim osiem stowarzyszeń muzealnych podpisało porozumienie powołujące Forum Polskiego Muzealnictwa. Forum nie ma osobowości prawnej. Ma natomiast skupiać osoby działające na rzecz polskiego muzealnictwa.

Inicjatorem porozumienia było Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Sygnatariuszami zostały: Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Fundacja Muzeów Wielkopolskich, Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, Stowarzyszenie „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”, Stowarzyszenie Forum Edukatorów Muzealnych.

Przystępując do Forum strony dostrzegły potrzebę czynienia wspólnych wysiłków na rzecz ochrony interesów zawodowych środowiska muzealników, dbania o podnoszenie kwalifikacji zawodowych muzealników, doskonalenia aktów normatywnych, rekomendowania standardów pracy muzeów i muzealników.

Podczas uroczystości podpisania aktu założycielskiego nie dość wybrzmiały drogi jakimi strony Forum mają zamiar postawione sobie cele realizować. Są one jednak wyraźnie wyartykułowane w treści porozumienia, które mówi o współpracy w zakresie przygotowywania propozycji rozwiązań prawnych i ich przedkładania stosownym organom państwa, opracowania koncepcji rozwoju muzealnictwa, wspólnych inicjatyw naukowych, promocyjnych, wystawienniczych czy edukacyjnych.

Każda inicjatywa współpracy, jeżeli służy szczytnym celom, zasługuje na pochwałę. Dlatego redakcja Muzealnictwa.com życzymy sygnatariuszom pomyślności w działaniu, pokonywaniu z pewnością pojawiających się przeszkód, szybkiego dochodzenia do konsensusu w nieuniknionych różnicach zdań na sposoby rozwiązania ważnych dla muzealnictwa kwestii.  Życzymy wielu sukcesów, które z pewnością będziemy na naszej stronie odnotowywać.

 

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*