Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Pierwsze posiedzenie Kolegium Doradczego dotyczące oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie

12 września 2018 roku na Zamku Lubelskim w Lublinie odbyło się pierwsze Kolegium Doradcze powołane do prac nad opracowaniem koncepcji merytorycznej i wystawienniczej oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”.

Kolegium powołane zostało jako ciało doradcze przy opracowywaniu koncepcji merytorycznej i wystawienniczej oraz planu działalności oddziału Muzeum Lubelskiego.

Pałac Lubomirskich w Lublinie, dotychczasowa własność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zakupiony został w grudniu 2017 roku z przeznaczeniem na siedzibę planowanego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Środki na zakup pałacu przekazał Muzeum Lubelskiemu w Lublinie Minister Kultury i Dziedzictwa.

Kolegium w składzie:

  1. Anna Augustyniak – sekretarz Województwa Lubelskiego
  2. dr hab. Andrzej Betlej – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
  3. Barbara Czajkowska – kustosz Muzeum Lubelskiego w Lublinie ( nieobecna)
  4. dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL – Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii, dyrektor Instytutu Europy Środkowo Wschodniej,
  5. dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL –  Katedra Studiów Wschodnich, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych,
  6. Paulina Florjanowicz – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN,
  7. dr Andrzej Frejlich – Kierownik Działu Sztuki i Kultury Wizualnej Muzeum Lubelskiego w Lublinie,
  8. dr hab. Paweł Kras – Kierownik Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej
  9. prof. dr hab. Jan Ostrowski – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.( nieobecny)

Posiedzenie Kolegium Doradczego prowadziła dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Podczas obrad poruszono m.in. kwestie związane z możliwościami adaptacji Pałacu Lubomirskich w Lublinie, planowanej siedziby muzeum, na cele muzealne, nazwą muzeum, zbiorów które mogłyby być prezentowane na ekspozycji oraz cezur czasowych, do których odnosiłaby się narracja muzealnych wystaw.

Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Paulina Florjanowicz przypomniała, że decyzją prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum powołane zostało aby upamiętniać dorobek Polaków w okresie I Rzeczpospolitej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, nie zapominając o wielokulturowości i wieloetniczności tych ziem. Podkreśliła także, że w Polsce nie ma obecnie placówki muzealnej która prezentowałaby ten okres historyczny, a obecna nazwa muzeum nie jest nazwą ostateczną.

Kolegium jednogłośnie przyjęło uchwałę wyrażającą poparcie dla propozycji poszerzenia przestrzeni wystawienniczej muzeum. Kolejne posiedzenie Kolegium planowane jest 11 grudnia 2018 roku.

 

Źródło MKiDN

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*