Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Nowy dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Robert Supeł został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – instytucji utworzonej w 2008 roku i prowadzonej wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. Nowy dyrektor Muzeum, który będzie pełnił tę funkcję przez kolejne trzy lata, odebrał nominację z rąk wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego 27 lipca br. Kadencja obecnie pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Krzysztofa Jaraczewskiego, który nie ubiegał się o ponowne powołanie na to stanowisko, upływa z dniem 31 lipca 2018 r. 

Najważniejszym zadaniem nowego dyrektora będzie kontynuacja i finalizacja rozpoczętego w 2011 r. programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, co oznacza przede wszystkim oddanie do użytku publiczności nowej siedziby Muzeum i jego wystawy głównej.

Robert Supeł – doświadczenie zawodowe

Robert Supeł pracował w Muzeum Józefa Piłsudskiego od 2014 r. – początkowo jako Pełnomocnik Dyrektora Muzeum ds. Ekspozycji stałej, nadzorując także Dział Edukacji, a od kwietnia 2018 r. jako Zastępca Dyrektora Muzeum. W latach 2007-2014 był zaangażowany w budowę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w którym od 2007 r. pełnił funkcję Zastępca Dyrektora Muzeum ds. finansowych i organizacyjnych, a od 2010 r. Dyrektora wykonawczego ds. Wystawy Głównej. W latach 1993-2007 zawodowo związany był z Reuters Polska Sp. z o.o., Reuters Czech Republic s.r.o., Reuters Europe S.A. Oddział w Polsce. Był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie zespołami: sprzedaży, wspomagania klientów, marketingu i danych rynkowych, a także zarządzanie przedstawicielstwami Reuters w Polsce, Czechach i na Słowacji.

W 2014 r. został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku powstaje przy słynnym dworku Marszałka „Milusin”. Piłsudski wraz z rodziną zamieszkał tam w 1923 roku.

Celem działalności muzeum jest przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym epoki oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa.

Cel ten będzie mógł być w pełni realizowany po zakończeniu budowy nowego budynku muzealno-edukacyjnego, który powstaje dzięki rządowemu Programowi Wieloletniemu ,,Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” na terenie tzw. „Enklawy historycznej” w Sulejówku o powierzchni prawie 4 ha. W ramach tej inwestycji najpierw powstanie nowy budynek o powierzchni użytkowej prawie 6 tys. m² wraz z ekspozycją stałą o powierzchni ponad 2 tys. m², a dalej nastąpi rewaloryzacja, adaptacja i wyposażenie dla potrzeb Kompleksu Muzealnego dawnego budynku Adiutantury Naczelnego Wodza  „Willa Bzów” o powierzchni użytkowej około 300 m² i odtworzenie oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrz oraz modernizacja Dworku „Milusin. Pogram obejmuje także odtworzenie terenów zabytkowej „Enklawy historycznej”, w tym rewitalizację lasu oraz stworzenie parku i ogrodu.

Otwarcie Muzeum planowane jest na rok 2019.

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*