Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Konferencja Naukowa „Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest jednym z beneficjentów projektu JHEP2 dotyczącego koordynacji i działań wspierających (Coordination and Support Actions – CSA) Inicjatywy Wspólnego Planowania w zakresie dziedzictwa kulturowego i zmian globalnych (Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change – JPI CH). Międzynarodowa Konferencja Naukowa Badanie roli dziedzictwa kulturowego w budowan iu (narodowej) tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych jest działaniem w ramach realizacji powierzonego Polsce zadania w zakresie projektu JHEP2.
Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze odbudowy tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych. Problematyka szeroko rozumianej roli
dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzynarodowych gremiów naukowo –badawczych. Tematyka konferencji wpisuje się zatem w aktualny dyskurs dotyczący roli dziedzictwa kulturowego. Problemy poruszane podczas konferencji mogą stać się zatem okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie roli dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości w sytuacjach pokonfliktowych.
Konferencja odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, w dniach 11 – 12 września odbędą się wizyty studyjne.

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*