Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Powstało Stowarzyszenie Forum Edukatorów Muzealnych

Gratulujemy edukatorom muzealnym podjęcia ważnej decyzji o powołaniu stowarzyszenia. Gratulujemy Panu Piotrowi Górajcowi objęcia zaszczytnej funkcji prezesa.

Życzymy samych sukcesów i wytrwałości w działaniu. Liczymy oczywiście na owocną współpracę z redakcją Muzealnictwa.com

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele,

18 czerwca br., podczas konferencji „Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury”, która odbyła się w gościnnych progach Bramy Poznania, 37 członków założycieli powołało do życia Stowarzyszenie „Forum Edukatorów Muzealnych”.

W historii każdej organizacji nadchodzą takie chwile, gdzie należy podjąć odważną decyzję na temat ich przyszłości i dalszych losów. Forum Edukatorów Muzealnych, skutecznie, od ponad 10 lat pracowało na rozwój edukacji muzealnej w Polsce, działając na poły formalnie jako organizacja obywatelska wspierana na co dzień przez muzea. I za to bardzo wszystkim zaangażowanym dziękuję. Jednakże dotychczasowe sukcesy, które warto przypomnieć – integracja środowiska, liczne konferencje i seminaria oraz „Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce”, nie wyczerpują listy zadań stojącej przed edukatorami muzealnymi. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zmianę formy organizacji Forum. Wierzymy, że dzięki nowo powstałemu Stowarzyszeniu głos edukatorów muzealnych będzie lepiej słyszalny, a pomysły i propozycje środowiska uzyskają realny wpływ na reformę polskiego muzealnictwa.

Podczas poznańskiego zebrania założycielskiego Stowarzyszenia, zgromadzeni edukatorzy zatwierdzili statut organizacji oraz wybrali jej Zarząd, jednocześnie upoważniając go do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków mających doprowadzić do jak najszybszej rejestracji Stowarzyszenia. Dzięki zaufaniu członków założycieli Stowarzyszenia zostałem wybrany jego prezesem, a moim głównym zadaniem jest przeprowadzenie młodej organizacji przez pierwszy okres jej funkcjonowania i zadbanie o jej dynamiczny rozwój. Za to zaufanie bardzo dziękuję. Będę starał się jak najlepiej wypełnić stojące przede mną zadania.

Ponadto decyzją zgromadzonych w skład Zarządu weszli: dr Marcin Szeląg (jeden z założycieli Forum oraz najbardziej doświadczonych polskich edukatorów muzealnych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Barbara Gołębiowska (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), Anna Grunwald (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Marcin Zdanowski (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), dr Andrzej Wojciech Feliński (Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie), dr Piotr Szaradowski (edukator muzealny, School of Form Uniwersytetu SWPS w Poznaniu). Decyzją Walnego Zebrania założycielskiego poszczególne role w Zarządzie zostaną określone pośród jego członków na pierwszym, konstytuującym jego funkcjonowanie posiedzeniu. Informację na ten temat przekażemy Państwu w najbliższych dniach, także wraz z zatwierdzonym przez zebranie założycielskie statutem regulującym zasady funkcjonowania Stowarzyszenia.

W najbliższym czasie czekają nas wytężone wysiłki formalne, których zwieńczeniem będzie rejestracja Stowarzyszenia (jego siedzibą będzie Warszawa). Gdy to się stanie zorganizujemy, mam nadzieję niezbyt późną jesienią, spotkanie programowe, na którym przedstawimy szczegółowe plany prac stowarzyszenia, na najbliższy rok, dwa, trzy i cztery lata (tyle wg statutu wynosi kadencja pracy Zarządu). Wśród najważniejszych tematów mogę już teraz wymienić dalsze prace nad integracją środowiska, promocją naszych edukacyjnych aktywności oraz profesjonalizacją zawodu edukatora muzealnego. Nie mniej istotnym zagadnieniem jest nowy raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, który powinien spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie jak zmieniają się i będą zmieniać muzea i prowadzona przez nie działalność edukacyjna. Jednakże mimo trwającego na razie etapu formalnego powoływania do życia Stowarzyszenia zachęcam już teraz Państwa do aktywnego zgłaszania pomysłów i propozycji tematów którymi nasza organizacja powinna się zająć. A także do aktywnego wyrażania opinii na temat wyzwań przed jakimi stoi współczesne polskie muzealnictwo. Pierwszym testem niech będzie propozycja NIMOZ na temat nowego regulaminu konkursu na wydarzenie muzealne roku SYBILLA. Zachęcam Państwa do wypowiedzi na ten temat. Szczegóły znajdą Państwo na stronie http://edukacjamuzealna.pl/news/sybilla-konsultacje/

Na koniec chciałem zachęcić wszystkich dotychczasowych i przyszłych uczestników prac FEM do przystępowania do Stowarzyszenia oraz zaangażowania się w jego prace. Jest nas obecnie 37 członków. Jednak aktywnych dziś i w przeszłości oraz mam nadzieję również w przyszłości edukatorów muzealnych, oraz osób którym leży na sercu dobro edukacji muzealnej jest w Polsce dużo więcej, o czym świadczą mi.in. doświadczenia naszych dotychczasowych wspólnych spotkań. Pamiętajmy, że im będzie nas więcej, tym nasz głos będzie lepiej słyszalny, a wpływ wywierany na zmiany i przekształcenia polskich muzeów bardziej realny. Zachęcam wszystkich, zarówno osoby, jak i instytucje do kontaktu ze Stowarzyszeniem i wspierania jego wysiłków na rzecz rozwoju edukacji muzealnej w Polsce.

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Górajec

Prezes FEM

0 KOMENTARZY