Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Czas końca, czas początku

Zapowiedź publikacji (wiosna 2018)
Czas końca, czas początku. Architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939–1956
Piotr Majewski

Tytułowa Warszawa historyczna nosi w sobie potencjał symbolu; jest przestrzenią miasta, jaka, z racji swoich znaczeń, konstytuujących tożsamość i pamięć polskiej zbiorowości, podlegała przekształceniom w ślad za próbami destrukcji i kreacji świata materialnego i niematerialnego. Świadkami tych procesów były pokolenia, dla których zawarte w tytule cezury stały się miarą czasu życiowej formacji, spełnienia bądź zapomnienia, czasu kończenia i zaczynania od nowa… Warszawa historyczna, zachowana w widocznej wokół nas przestrzeni lub jedynie w pamięci źródeł i pamięci ludzi, jawi się jako dokument zmian, które przyniosło XX-te stulecie; dowód na istnienie Historii, która się nigdy nie kończy…

Spis treści:

Część 1: Między wojnami – wprowadzenie
Część 2: Wojna
Część 3: Odbudowa – pierwsze lata
Część 4: Socrealizm – rozkwit i zmierzch
Część 5: Po ‘odwilży’ – podsumowanie
Wykaz źródeł i literatury
Wykaz skrótów
Indeks osób
Spis ilustracji
Streszczenia: w językach angielskim i niemieckim

(objętość: ok. 22 arkuszy wydawniczych, liczba ilustracji: ok. 50).

Za zgodą autora Muzealnictwo.com publikuje tekst części pierwszej.

Piotr Majewski – historyk, nauczyciel akademicki, muzealnik. Ukończył Wydział Historyczny i Podyplomowe Studium Muzealnicze Uniwersytetu Warszawskiego. W l. 1995–2009 pracował w Zamku Królewskim w Warszawie, m.in. autor scenariusza stałej ekspozycji Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie; współpracował z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. W l. 2009–11 zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2011 r. dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz redaktor naczelny rocznika „Muzealnictwo“. Współautor dokumentacji historycznej filmów: Powstańcze radio „Błyskawica” (1994), Prezydenci (1995), Marszałek Piłsudski (2001), Ballada o prawdziwym kłamstwie (2007). Od 2015 r. prof. nadzwyczajny na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor monografii: Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 (2005) oraz Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu (2009), także wielu artykułów i recenzji w czasopismach: „Dzieje Najnowsze”, „Kronika Zamkowa”, „Muzealnictwo”, „Przegląd Wschodni”, „Rocznik Warszawski”. Współautor wystaw: Stanisława Lorentza walka o Zamek (1999), Jan Zachwatowicz (2000/01), Solidarność 1830. Niemcy i Polacy po Powstaniu Listopadowym (2005/06).

 

In 1995 graduated from the Faculty of History at the Warsaw University; also finished: in 1993 the School of Journalism of the weekly „Polityka”, in 2001 the Post-Diploma Museological Studies at the Warsaw University. Doctor (2003; thesis – published 2005: Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 [War and Culture. Institutions of the Polish Culture in Occupational Realities of the General Governorate 1939-1945]), a post-doctoral degree (2010; monography – published 2009: Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu [Ideology and Conservation. Historical Architecture in Poland in the Times of Socialist Realism]; it got an award from the Historical Book Publishers’ Alliance KLIO). In years 1995–2009 worked in the Royal Castle in Warsaw, last time on the post of curator of the Historical Studies Center. In years 2009–2011 deputy director of the Cultural Heritage Department of the Ministry of Culture and National Heritage. From 2011 director of the National Institute for Museums and Public Collections and editor-in-chief of the annual ‘Muzealnictwo’ [Museology]. Since October 2015 on the post of Professor on the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.

 

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*