Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Do 30 września zgłoszenia do III edycji Przeglądu Muzeum Widzialne!

Do tegorocznego Przeglądu mogą być zgłaszane projekty graficzne oraz kampanie promocyjno-marketingowe, które zostały wdrożone przez muzea w okresie od 1 listopada 2015 roku (dzień zakończenia naboru zgłoszeń do poprzedniej edycji konkursu) do 30 września 2017 roku.

Przegląd obejmuje pięć kategorii konkursowych: 

Kategoria A – identyfikacja muzeum – ocenie podlegają wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych etc.

Kategoria B – identyfikacja wystaw czasowych – ocenie podlegają opracowane przez muzeum na potrzeby wystaw czasowych systemy identyfikacji wizualnej m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej etc.

Kategoria C – wydawnictwa książkowe lub multimedialne – ocenie podlega projekt graficzny i jakość wydania pozycji książkowych lub multimedialnych.

Kategoria D – grafika strony internetowej – ocenie podlega projekt graficzny i funkcjonalność strony internetowej.

Kategoria E – kampanie promocyjno-marketingowe – ocenie podlegają zrealizowane przez muzeum kampanie promocyjno-marketingowe, których celem jest promocja muzeum lub wybranych wystaw (stałych lub czasowych).  Zgłoszenie w tej kategorii powinno prezentować poszczególne etapy kampanii w tym: wyznaczenie celów kampanii (co chciano osiągnąć poprzez kampanię); identyfikację grup docelowych (do kogo kierowano działania); wybór kanałów komunikacji (np. reklamy prasowe, reklamy w mediach elektronicznych, ulotki, profile społecznościowe etc.; promocyjne wydarzenia towarzyszące (np. koncerty, pokazy, warsztaty, projekcje etc); osiągnięte efekty (określenie skuteczności działań np. poprzez frekwencję, zainteresowanie mediów, etc.).

Partnerem merytorycznym Przeglądu Muzeum Widzialne jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. 

Wszystkie informacje na stronie konkursu: muzeumwidzialne.pl

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*