Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Polskie muzea – problemy kluczowe

Prezentacja ma charakter przeglądowy oraz diagnostyczny, jest próbą wskazania na kluczowe wyzwania, stojące przed polskimi muzeami, dla rozwiązania których badania statystyczne są punktem wyjścia.

Odwołuje się do wcześniejszych opracowań, tych zwłaszcza, przygotowanych w środowisku muzealnym:

  • Dorota Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989–2008, „Muzealnictwo”, 2009, nr 50 (z okazji Kongresu Kultury Polskiej w 2009),
  • Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, pespektywy rozwoju. Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce, pod red. Marcina Szeląga, Warszawa 2012.

Przy opracowywaniu wykorzystane zostały dane:

  • Głównego Urzędu Statystycznego,
  • The European Group on Museum Statistics (EGMUS),
  • b. Działu Muzealnictwa Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
  • Wydziału ds. Muzeów Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN,
  • uzyskane dzięki projektowi „Statystyka Muzeów”, realizowanemu przez muzea i Instytut Muzealnictwa.

Prezentacja jest również przyczynkiem do dyskusji nad poszukiwaniem sensu w sprawozdawczych tabelach, do dalszych prac nad usprawnieniem systemu badań statystycznych polskiego sektora muzealnego.

Prezentacja została podzielona na bloki problemowe: każdy z nich, wykorzystując dane za lata 2008–13, wyjątkowo także za rok 2014, odnosi się do pytań o aktywności muzeów, wyodrębnione w Ustawie o muzeach; w każdym „bloku” znajduje się również zestawienie najważniejszych wyzwań, także zgłaszanych przez same muzea w trakcie prac nad dokumentem Instytutu Muzealnictwa Strategia Rozwoju Muzealnictwa oraz projektem „Statystyka Muzeów”.

Całość prezentacji „Polskie muzea – problemy kluczowe”

0 KOMENTARZY