Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Seminarium Muzealnictwa Wojskowego po raz czwarty

IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego
Muzea wojskowe w służbie ochrony zabytków
3-5 kwietnia 2014r, Kołobrzeg

 

W dniach 3-5 kwietnia 2014 ponad 100 przedstawicieli muzeów wojskowych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji, jednostek wojskowych oraz pasjonatów techniki militarnej, spotkają się w Kołobrzegu podczas IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

Przez 3 dni konferencji odbędą się debaty nad problematyką ochrony zabytków oraz miejsca muzeów wojskowych w strategiach promocji miast i regionów.

Jest to czwarta edycja seminarium, która odbywa się z inicjatywy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu – organizatora dwóch pierwszych spotkań w 2009 i 2012r (w 2013r odbyło się III seminarium w Pile). W tym roku współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Wojska w Białymstoku.

Seminarium ma zasięg ogólnopolski, adresowane jest do szerokiego środowiska osób związanych z muzealnictwem wojskowym, edukacją historyczną i upowszechnianiem dziedzictwa techniki wojskowej.

W tym roku tematem wiodącym seminarium będzie szeroko pojęta problematyka ochrony zbiorów: „Muzea wojskowe w służbie ochrony zabytków”.

Muzea są ośrodkami ochrony zbiorów publicznych – dokumentują wytwory cywilizacji, przechowują wspomnienia, wspólne wartości, tradycje, dziedzictwo kulturowe. Są miejscami zaufania społecznego i podlegają nieustannej samokontroli stosowanych systemów – zabezpieczeń, ochrony i udostępniania zbiorów, obsługi klienta. Również system prawny obowiązujący w Polsce i Unii Europejskiej nakłada na instytucje ramy zachowań i reakcji wobec sytuacji kryzysowych. Majątek muzeów nie traci na wartości. Czy jednak znamy wartość posiadanych zbiorów i umiemy je odpowiednio zabezpieczyć? Czy idea demokratyzacji muzeów – egalitaryzm i nieograniczone upowszechnianie – zwalnia muzealników z dbania o sposoby prezentacji zabytków i ich ochronę?

Przyjrzymy się tym zagadnieniom z punktu widzenia muzeów państwowych, samorządowych, jak i prywatnych – społecznych.

Muzea podnoszą atrakcyjność regionów i zaliczają się do ważnych podmiotów funkcjonujących w biznesie turystycznym. Szczególnie, w ostatnim czasie bardzo rozwinęła się turystyka kulturowa – w której dość wysokie noty uzyskuje turystyka historyczna i militarna. Przyjrzymy się, w jaki sposób polskie muzea wojskowe sprostały wyzwaniom turystów i operatorów turystyki. Czy nadal jesteśmy atrakcyjnymi punktami destynacji podróży? Czy włączamy się aktywnie do strategii promocyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego? W tym panelu spróbujemy odpowiedzieć na pytania związane z projektowaniem oferty muzealnej skierowanej do różnych grup turystów. Referaty i dyskusje pokażą nam czy muzea wojskowe potrafią wspólnie wykreować produkty turystyczne i łącząc potencjały promować atrakcje regionu.

W trakcie Seminarium pragniemy przedstawić także dokonania oraz plany w zakresie tworzenia warunków do upowszechniania dziedzictwa kulturowego związanego z historią i techniką wojskową, wobec wyzwań społecznych i kulturowych zachodzących w Europie: wielokulturowości, poszukiwania tożsamości, migracji, starzenia się społeczeństwa, różnorodności form spędzania wolnego czasu, globalnej informatyzacji. Coraz częściej obserwujemy zjawisko uczenia się przez całe życie w muzeum, z muzeum i poprzez muzeum. Instytucje muzealne stanowią idealne miejsce także do aktywizacji bezrobotnych, osób starszych, jak i niepełnosprawnych. Jako swoiste centra nauki, pozwalają widzowi na kreatywność i indywidualizm, nie narzucają jednej słusznej narracji, wyzwalają potencjał widza. Czy powracamy do pierwotnej roli muzeów – arystotelesowskiego miejsca spotkań i badań?

Główne zagadnienia IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego:

1. Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów w muzeach wojskowych – problematyka związana z gromadzeniem, ewidencją, przechowywaniem, konserwacją, udostępnianiem, transportem muzealiów oraz szeroko pojętymi zagrożeniami instytucji kultury – kradzieże, terroryzm, wojna, pożar. Pragniemy poruszyć tematy ważne zarówno dla muzealników, jak i służb walczących z przestępczością przeciw zabytkom. Panel będzie dotyczyć również ochrony zabytków nieruchomych.

2. Muzea wojskowe jako atrakcje turystyczne – tematyka dotycząca rozwoju militarnej turystyki kulturowej, tworzenia kulturowych szlaków tematycznych związanych z historią polskiego oręża, wojskowością, architekturą militarną, polami bitewnymi, etc. Przedstawione zostaną referaty dotyczące funkcjonowania muzeów w strategiach promocji miast i regionów, włączania muzeów do budowania szlaków turystycznych oraz współpracy muzeów w tym zakresie.

3. Edukacja w muzeach wojskowych – poruszymy tematykę prowadzenia zajęć w oparciu o upowszechnianie techniki wojskowej i historii powszechnej. Zaprezentowane zostaną programy edukacyjne oraz metodyka pracy – w odniesieniu do zmian socjologicznych i kulturowych zachodzących w Europie.

4. Prezentacja zrealizowanych i planowanych projektów z zakresu inwestycji, organizacji wystaw, prowadzenia programów badawczych i edukacyjnych w oparciu o powyższe tematy.

Celem Seminarium jest integracja środowiska muzealników wojskowych, – upowszechnienie dziedzictwa techniki wojskowej, wymiana doświadczeń pomiędzy muzeami państwowymi, samorządowymi o prywatnymi-społecznymi, profesjonalizacja środowiska muzealników wojskowych oraz prezentacja dobrych praktyk w muzealnictwie.

Szczegółowy program konferencji:

http://www.muzeum.kolobrzeg.pl/wokol-muzeum/aktualnosci/166-program-iv-seminarium-muzealnictwa-wojskowego

 

 

Organizatorzy:

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Muzeum Wojska w Białymstoku
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Patronaty honorowe:

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – płk Jerzy Gutowski
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Ewa Stanecka
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anna Mieczkowska
Starosta Kołobrzeski – Tomasz Tamborski
Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Partnerzy:

Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerharda w Świnoujściu
Fundacja Fort-Rogowo
Miasto Kołobrzeg
Miasto Białystok
Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum Spa
Hotel Diva Spa
Hotel Olymp3

 

Patronaty medialne:

Polska Zbrojna
Miesięcznik Odkrywca
Przegląd Sił Zbrojnych
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Muzealnictwo.pl
Militaria XX wieku
Kurier Szczeciński
Portal Historii Ożywionej DO BRONI.PL

 

 

(opracowano na podstawie materiałów prasowych MOPK)

 

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*