Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Podnoszenie kompetencji językowych pracowników muzeów

Muzeum Narodowe w Krakowie od września 2012 roku realizuje międzynarodowy projekt „Work of Art”, dzięki dotacji otrzymanej z Programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach Projektów Partnerskich Programu LEONARDO DA VINCI. Projekt ma celu podniesienie kompetencji językowych muzealnych pracowników należących do tzw. Zespołu Obsługi Zwiedzających, czyli m.in. osób pilnujących wystaw muzealnych, kasjerów, pracowników ochrony.

Fot. 1

Fot. 1

W wielu muzeach polskich, ale także europejskich, problemem jest nawiązanie komunikacji werbalnej między zagranicznymi gośćmi a personelem muzealnym, który ma z nimi bezpośredni kontakt. Główną przyczyną takiej sytuacji jest brak znajomości języków obcych.

Założeniem programowym projektu „Work of Art” jest zmiana lub poprawa tego stanu rzeczy. W wyniku współpracy partnerów projektu zostanie opracowany program kursów językowych dla Zespołu Obsługi Zwiedzających Muzea oraz polsko-angielski słownik zwrotów i wyrażeń słownictwa zawodowego niezbędnego w pracy Zespołu Obsługi Zwiedzających. Przedmiotem projektu jest również badanie stopnia użyteczności wykorzystania instrumentów informatycznych w nauczaniu języków obcych oraz opracowanie platformy e-learningowej na potrzeby projektu.

Fot. 2

Fot. 2

W czasie prac przygotowawczych projektu udało się zbudować prestiżowe konsorcjum, z którym Muzeum Narodowe w Krakowie wspólnie realizuje założenia przedsięwzięcia, nadając mu nie tylko europejski, ale i bardziej uniwersalny wymiar. W skład konsorcjum wchodzą: Centro Europeu de Línguas (Portugalia, koordynator projektu); Egitim Gönüllüleri Derneği-ISPARTA (Turcja); Uniwersytet w Glasgow (Wielka Brytania); Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin (Niemcy), Akademia Górniczo-Hutnicza – Centrum e-learningu (Polska), a także partnerzy lokalni z krajów realizujacych projekt – m.in. Isparta Müzesi Müdürlüğü, the Hunterian Museum, Leopold Museum, Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Literaturmuseen oraz Szkoła Językowa „Mały Rynek” w Krakowie i British Council.

Fot. 3

Fot. 3

W początkowym etapie realizacji projektu zostały przeprowadzone badania dotyczące zakresu potrzeb oraz poziomu umiejętności językowych wspomnianej grupy pracowników, na podstawie specjalnie stworzonego kwestionariusza przekazanego 14 muzeom w kilku krajach, m.in. Portugalii, Niemczech, Turcji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, jak również w Polsce. Wyniki badań zostały zestawione, opracowane i opublikowane na stronie internetowej projektu. Główny wniosek z ankiet: w różnych krajach Zespoły Obsługi Zwiedzających działają na odmiennych zasadach, co więcej również w obrębie tego samego kraju można dostrzec znaczne różnice w funkcjonowaniu tej grupy zawodowej oraz jej kwalifikacjach. Jednak istotny zbiór cech wspólnych daje podstawę do jak najszerszego zdefiniowania grupy docelowej projektu.

Fot. 4

Fot. 4

Wspólnie z British Council, lokalnym partnerem projektu w Polsce zorganizowano – w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy potrzeb – serię pilotażowych szkoleń z języka angielskiego dla pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie. Najpierw ok. 200 osób z Zespołu Obsługi Zwiedzających wzięło udział w teście pisemnym, a następnie ustnym, natomiast w okresie marzec – kwiecień 2013 r. ok. 25 osób uczestniczyło w pilotażowym kursie języka angielskiego. Dzięki temu zostały lepiej poznane potrzeby i kompetencje pracowników Muzeum w kontekście planowanego przygotowania programu kursów nauczania języka angielskiego.

Została również przeprowadzona analiza narzędzi e-learningowych w nauczaniu języka angielskiego, a jej wyniki przedstawione uczestnikom kursów językowych podczas dwóch spotkań w Krakowie oraz międzynarodowemu zespołowi projektu na spotkaniu w Berlinie.

Fot. 5

Fot. 5

Najbliższe działania zespołu projektowego „Work of Art” skupiają się na przetłumaczeniu podstawowego słownika języka angielskiego na języki projektu, w tym język polski, aby tym samym zrealizować jedno z głównych założeń projektu: powstanie uniwersalnego słownika zwrotów i wyrażeń słownictwa zawodowego niezbędnego w pracy ZOZM. Powstała już wstępna wersja słownika w języku polskim, lecz na razie może być dostępna tylko na wewnętrznej platformie zespołu projektowego.

Wyniki międzynarodowej współpracy zostaną przedstawione na planowanej na czerwiec 2014 r. krajowej konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, która zostanie zorganizowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Mamy nadzieję, że z efektów projektu „Work of Art” będą mogły skorzystać także inne muzea – polskie, europejskie oraz muzea na całym świecie.

Fot. 6

Fot. 6

Fotografie: Karol Kowalik, Muzeum Narodowe w Krakowie

Opisy do zdjęć:

Fot. 1: Piłkarz „Wisły” Kraków Marko Jovanovic w sklepiku muzealnym w Oddziale MNK – Kamienicy Szołayskich.

Fot. 2, 3: Warsztaty językowe w British Council, w których wzięła udział cześć pracowników Zespołu Obsługi Zwiedzających (w tym m.in. osoby pilnujące wystaw, kasjerzy, pracownicy sklepików). Podniesienie kompetencji językowych pracowników muzeów ma pomóc w komunikacji między zagranicznymi gośćmi a personelem muzealnym „pierwszego kontaktu”.

Fot. 4: Muzeum Narodowe w Krakowie, w ramach projektu „Work of Art.”, zaprosiło do współpracy zagranicznych piłkarzy „Wisły” Kraków, którzy – wcielając się w rolę turystów – prowadzili rozmówki sytuacyjne z pracownikami Muzeum. Na zdjęciu: Marko Jovanovic i Emmanuel Sarki w rozmowie z Jarosławem Tylkiem, pracownikiem w Oddziale MNK – Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Fot. 5: Piłkarze „Wisły” Marko Jovanovic i Emmanuel Sarki w sklepiku muzealnym w Oddziale MNK – Kamienicy Szołayskich.

Fot. 6: Piłkarze „Wisły” Marko Jovanovic i Emmanuel Sarki w sklepiku muzealnym w Oddziale MNK – Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*