Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

„Muzealnictwo” nr 54 już jest!

Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Muzealnictwa” jest komunikacja zewnętrzna współczesnego muzeum, promocja i marketing muzealny. Nie każde muzeum, żeby cieszyć się zainteresowaniem licznej publiczności i zostać określonym mianem nowoczesnego, musi być naszpikowane nowościami multimedialnymi czy mieścić się w gmachu uznanym za ikonę architektury. Może wystarczą – odpowiednia komunikacja (także z wykorzystaniem nowych mediów) oraz kreatywne działania promocyjne? Jednak coraz powszechniejsza „orientacja marketingowa”, przynosząca ze sobą pozytywną dbałość o markę instytucji, winna zachowywać spójność z jej misją. Wyzwaniem staje się dzisiaj znalezienie idealnej proporcji między działaniami promocyjno-marketingowymi, a charakterem danej instytucji i, co za tym idzie, umiejętne posługiwanie się odpowiednio dobieranymi narzędziami promocji.

Jak zaprosić do muzeum gościa – widza, stającego się coraz częściej nie tyle klientem instytucji kultury, co jej aktywnym partnerem? Jak promują się polskie muzea? Jak zmienia się wizerunek poszczególnych placówek? Czy muzea potrafią komunikować się ze współczesnym społeczeństwem? Czy muzeum może skutecznie konkurować o czas wolny odbiorców? Jakie narzędzia wykorzystują instytucje zaufania publicznego – jakimi niezmiennie pozostają i winny pozostać muzea – w komunikacji z już pozyskanym i potencjalnym widzem? W jaki sposób zmienia się język tejże komunikacji? Gdzie jest granica wykorzystania nowych metod pozyskiwania klienta/widza, podejmowania działań marketingowych przez instytucje kultury? Jak zrobić dobrą konferencję prasową w muzeum? Jak budować relacje muzeum – media? Czy pojęcia taktu, dobrego smaku i starannego obyczaju nadal obowiązują w muzeum? – oto kilka pytań, na które odpowiedzi poszukują autorzy artykułów w tegorocznym numerze „Muzealnictwa” – zarówno muzealnicy, jak i specjaliści spoza środowiska, socjologowie, medioznawcy, praktycy na co dzień zajmujący się badaniami zjawisk promocyjno-marketingowych.

W tym numerze „Muzealnictwa” znalazły się także artykuły poświęcone innym, niemniej ważnym i aktualnym zagadnieniom, jak: jubileusze muzeów i kolekcji, badania proweniencyjne, digitalizacja zbiorów, edukacja w muzeach i przez muzea, rozmaite aspekty gromadzenia, przechowywania, dokumentowania, opracowywania i udostępniania dzieł sztuki współczesnej, recenzje nowości wydawniczych poświęconych muzealnictwu, a także akty prawne dotyczące tej sfery kultury.

„Muzealnictwo” nr 54 można czytać on-line TUTAJ, można także pobrać wersję EPUB lub MOBI.

Ze spisem treści i abstraktami (także w języku angielskim) można zapoznać się TUTAJ.

0 KOMENTARZY