Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

HERITO ergo sum – czytam, więc jestem

HERITO jest jedynym w całości dwujęzycznym, polsko-angielskim czasopismem poświęconym kulturze i dziedzictwu. Skoncentrowanie na współczesnym wymiarze środkowoeuropejskiej tematyki sprawia, że kwartalnik nie ma swoich odpowiedników na świecie. Redakcja postawiła przed sobą wyzwanie budowy kulturalnych „mostów” w sferze idei oraz praktycznego wymiaru dziedzictwa, w kontekście ekonomii i rozwoju potencjału społecznego. Pismo ma ambicje stać się znaczącym czynnikiem wzmacniania tożsamości regionu.

Już na poziomie koncepcyjnym tytuł konstruowany był jako narzędzie służące budowaniu wizerunku Polski – zarówno wobec państw Grupy Wyszehradzkiej, jak i Europy Zachodniej.

Polityką redakcji jest silne akcentowanie międzykulturowego dialogu w naszym obszarze Europy, a przez to dowartościowanie go na świecie. Swoje założenia kwartalnik realizuje dzięki międzynarodowemu zespołowi autorów, który – podejmując szeroką, ponadlokalną problematykę – wykracza poza polski punkt widzenia.

Aby Polska stała się centrum międzynarodowej debaty na temat dziedzictwa, kultury i współczesności, redakcja HERITO zaprosiła do współpracy autorów m.in. z Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Słowenii, Ukrainy, Rumunii, Litwy.

Dla HERITO piszą m.in.: Claudio Magris, Robert Traba, Simona Škrabec, Erhard Busek, Martin Pollack, Anda Rottenberg, Csaba G. Kiss, Radu Pavel Gheo, Felix Ackermann, Mathieu Olivier, John V. Maciuika, Bela Tsipuria, Bogdan Bogdanović i Peter Krečič.

Dotychczas ukazały się numery zatytułowane: Symbole i kalki, Tożsamości wyobrażone, Miasto i muzeum, Sztuka zmienia miejsce, Kultura i polityka, Opowieści z krajów, których już nie ma, Narody – historia i pamięć, Słowacja – Slovensko – Slovakia i Nieuchwytny środek (Europy).

Układ pisma zakłada dwie części: temat numeru oraz sekcję stałych rubryk, w których nacisk położono na zagadnienia praktyczne.

Składają się na nią:

 • wywiady z autorytetami kultury i sztuki, aktywistami i działaczami na rzecz rozwoju oraz promocji wspólnego dziedzictwa Europy Środkowej,
 • cykl opisujący doświadczenia europejskich stolic kultury – aby umożliwić inspirację dobrymi praktykami, HERITO opisuje proces zmian zachodzących w kolejnych miastach piastujących tytuł. Z perspektywy czasu pismo analizuje następstwa nominacji, oceniając, czy rewolucje związane z nadaniem tytułu przełożyły się na trwałe efekty,
 • prezentacje przestrzeni sztuki – kwartalnik ma ambicje przeprowadzania głębokiej analizy idei i praktyki nowopowstałych muzeów i centrów kultury. Osadza je w szerszym, społecznym i kulturowym kontekście, wskazuje mocne punkty, ale też nie unika konstruktywnej polemiki,
 • recenzje znaczących środkowoeuropejskich wystaw i publikacji.

Redakcja szczególną wagę przywiązuje do strony graficznej kwartalnika. Charakterystyczne okładki, nowoczesny layout i znakomita jakość reprodukowanych ilustracji wyróżniają pismo spośród dostępnych w księgarniach tytułów i są doceniane na świecie. Głównym celem dopracowanej szaty graficznej jest jednak umożliwienie właściwej ekspozycji podejmowanych tematów, stanowienie dla nich intrygującego, wizualnego komentarza. Oprawa plastyczna wzmacnia więc aktualny charakter HERITO, które mówi o przeszłości językiem współczesności.

HERITO trafia do osób aktywnie uczestniczących w kształtowaniu i realizowaniu polityki kulturalnej, poszukujących w tej dziedzinie strategicznych partnerów; do ludzi zajmujących się krajową i zagraniczną promocją nowych zjawisk i miejsc; do obcokrajowców poszukujących medium informującego o najważniejszych w regionie wydarzeniach.

Kwartalnik czytają:

 • instytucje eksperckie zajmujące się kulturą i dziedzictwem Europy Środkowej,
 • niezależne instytucje badawcze,
 • biblioteki i centra uniwersyteckie,
 • ambasady, konsulaty i instytucje rządowe odpowiedzialne za współpracę międzynarodową,
 • twórcy i menedżerowie kultury,
 • culture professionals,
 • aktywni odbiorcy kultury w Polsce i za granicą.

Prof. Jacek Purchla, redaktor naczelny o HERITO:

To pismo koncentrujące się wokół zagadnień miejsca i związanej z nim refleksji, przestrzeni i jej znaczeń, geografii wyobraźni i pamięci. Pretekstem do rozważań jest Europa Środkowa, której doświadczenie i kulturowe dylematy są tyleż specyficzne, ile trafiające w sedno współczesnej debaty. Europa Środkowa to świadomy wybór, kwestia naszego światopoglądu, ale i wspólnota doświadczeń – naszych własnych i naszych sąsiadów. HERITO stanowi kolejny rozdział fascynacji tą wyjątkową częścią Starego Kontynentu, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie szybciej niż granice kulturowe. Europa Środkowa jest naszym losem, a nie terytorium o ściśle wyznaczonych granicach. Jej tożsamość opiera się na sprzecznościach, które często skutkowały kreatywnym napięciem. Materialne i niematerialne owoce tego napięcia są dziś naszym wspólnym dziedzictwem – wytworem wielowiekowych nawarstwień, przenikania się kultur, idei i wartości. Dziedzictwem jest także nasza pamięć i tożsamość. Stąd wynika rosnące znaczenie dziedzictwa kulturowego – bo dziedzictwo to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów.

HERITO dostępne jest w sieci salonów EMPIK, w dobrych księgarniach, w księgarni internetowej MCK oraz w wersji na tablety: http://www.herito.pl/cyfrowe.

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Jacek Purchla

Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
www.herito.pl
www.facebook.com/kwartalnikherito
herito@mck.krakow.pl
tel. 12 42 42 811

 

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*