Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Nowe media Internetu dla promocji instytucji kultury

2 października 2013 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym CEMED (ul. Pory 78, V piętro) odbędzie się IV Forum Informatyki w Instytucjach Kultury (muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury) pt. NOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY.

Promocja instytucji kultury i organizacji w coraz większym stopniu polega na sprawnym i efektywnym prowadzeniu komunikacji internetowej. Jakie są aktualne możliwości nowych mediów? Jakie narzędzia powinni stosować specjaliści ds. komunikacji? Jakie pojawiają się trendy?

Kolejna edycja Forum Informatyki w Instytucjach Kultury to przegląd kluczowych zagadnień związanych z promocją w Internecie. W ramach forum odbędą się prelekcje o Social Media (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest), a także o blogosferze, jak również prelekcja dotycząca języka komunikacji internetowej. Nie zabraknie także tematów związanych z narzędziami wspierającymi procesy komunikacji internetowej (prawie wszystko, co trzeba wiedzieć o Google Analytics, przegląd aplikacji internetowych wspierających zarządzanie organizacją).

PROGRAM

10:00 – Wykład: Uczestnictwo w kulturze wobec przemian mediów – dr Mirosław Filiciak, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa SWPS

– Zmiana myślenia o uczestnictwie w kulturze – zastępowanie (m.in. w rządowych dokumentach strategicznych) hierarchicznych wizji kultury (dzielących różne aktywności kulturowe na „lepsze” i „gorsze”) koncepcjami relacyjnymi, skupionymi na kreowaniu procesów społecznych, budowie kapitału społecznego i umacnianiu więzi między uczestnikami; w tym ujęciu zadania instytucji kultury zbliżają się do działań edukacyjnych;
– Przemiana mediów i praktyk ich użytkowników – upowszechnienie mediów społecznościowych i rozwój nieformalnego obiegu treści w Internecie sprawiło, że oddziaływanie tradycyjnych instytucji kultury zmalało – zainteresowani dostępem do treści zyskali pewną autonomię, co więcej, przyzwyczaili się do wygody i łatwości dostępu;
– Wyzwania, jakie powyższe procesy stawiają przed instytucjami kultury; poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jakie cele powinny wyznaczać sobie dziś instytucje kultury i jakimi środkami te cele realizować, nie jest bowiem łatwe – instytucje rozdarte są pomiędzy tradycyjnymi modelami działania, a nie zawsze uzasadnioną pogonią za nowinkami, problemem jest też charakter możliwych do uzyskania korzyści – zazwyczaj nieprzekładalnych wprost na finanse.

10:40 – Wykład: Media społecznościowe w promocji imprez kulturalnych. Jak wykorzystać social media w strategii marketingowej – Krzysztof Urbanowicz , Mediapolis Interactive

– Media społecznościowe w Polsce i na świecie w 2013: Facebook, Twitter, Google +, Youtube… Które z nich są najskuteczniejsze w promocji imprez kulturalnych;
– Zmiany w pejzażu social media;
– Trendy 2014: od blogów do Facebook Marketingu, Content Marketingu i narzędzi moblnych (smartfony, tablety);
– 20 sposobów na promocję imprez kulturalnych przy użyciu mediów społecznościwych;
– Be mobile or die.

11:20 – Wykład: Proszę nie wyłączać telefonów! czyli wykorzystanie narzędzi mobilnych dla promocji instytucji kultury – Borys Wróbel, CEO, Head of Business Redmobile

– Smartfon – czy każdy go ma? Dane z rynku polskiego i trendy;
– Mobilność – co oznacza dla Instytucji Kultury – jak zidentyfikować te szanse?;
– Promocja Kultury poza murami Instytucji;
– Mobilność, a sprzedaż biletów i napływ widzów i zwiedzających;
– Co zyska ekspozycja, gdy ogląda się ją ze smartfonem w dłoni;
– Jak połączyć narzędzia mobilne z obecnie wykorzystywanymi materiałami drukowanymi i digital.

12:00 – Przerwa, poczęstunek

12:30 – Wykład: Język w mediach elektronicznych (ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny w radiu i telewizji) – prof. UW dr. hab. Jerzy Podracki, Uniwersytet Warszawski

– Komunikacja masowa jako rodzaj komunikacji;
– Komunikacja (komunikowanie się, porozumiewanie się) w najszerszym rozumieniu;
– Komunikacja w węższym znaczeniu;
– Media (ogólne określenie);
– Symboliczny (znakowy) i medialny charakter komunikacji;
– Istota mediów oraz ich funkcje;
– Komunikacja międzyludzka werbalna i niewerbalna (typ kodu);
– Komunikowanie intrapersonalne, interpersonalne, instytucjonalne, masowe (częstotliwość i zasięg);
– Główne cechy komunikowania masowego;
– Wypowiedzi medialne – funkcja perswazyjna i autoprezentacyjna. Istota tych funkcji;
– Środki masowego przekazu (media masowe, mass media) – ich istota oraz rodzaje;
– Komunikaty masowe (ich najważniejsze cechy, postulaty i realizacje);
– Język polski w radiu (wybrane zagadnienia);
– Język polski w telewizji (wybrane zagadnienia);
– Język polski w radiu i telewizji a polszczyzna w Internecie.

13:15 – Wykład: Daj szansę Twitterowi. Instytucja kultury ćwierka. Przykłady najlepszych praktyk z Polski i ze świata – Artur Jabłoński

– Daj szansę Twitterowi. Instytucja kultury ćwierka;
– Czym jest Twitter i do czego służy użytkownikom;
– Twitter a Facebook – różnice w podejściu;
– Twitter na świecie a Twitter w Polsce – statystyki, podobieństwa, różnice;
– Marki na Twitterze – co i jak mogą publikować, by zdobyć followersów?;
– Przede wszystkim rozmawiaj – wskazówki dotyczące działań na Twitterze;
– Instytucje kultury na Twitterze – przykłady polskie i zagraniczne;
– Perspektywy rozwojowe Twittera i ich znaczenie dla instytucji kultury obecnych na portalu.

13:45 – Prezentacja: Jak budować relacje, które procentują: biznesowy oraz społeczny aspekt e-mail-marketingu – Maciej Ossowski, Dyrektor działu Edukacji, Implix

Biznesowy potencjał komunikacji za pomocą newsletterów jest niepodważalny. Branżowe badania mówią o tym, że każda złotówka zainwestowana w działania e-mail-marketingowe przynosi 28 złotych zwrotu (DMA, 2012). Jednak komunikacja newsletterowa to więcej niż sprzedaż. Podczas prelekcji opowiem o tym jak instytucje kultury mogą realizować swoją misję i promować wartości właśnie za pomocą email marketingu. Zagadnienia:
– Grupa docelowa: z kim mogą komunikować się instytucje kultury i jak robić to zgodnie z obowiązującym prawem;
– Komunikacja: jak zadbać o zapełnienie sali teatralnej, sprzedać więcej biletów na wystawę muzealną czy promować wartości kultury za pomocą skutecznej kreacji wiadomości;
– Badanie efektywności: jak sprawdzić kto chętnie otwiera nasze komunikaty, jakie treści go interesują i lepiej dopasować do niego kolejne treści;
– Najlepsze przykłady: efektywne kampanie e-mail-marketingowe instytucji kultury.

14:05 – Przerwa

14:20 – Wykład: Google+ w instytucji kultury. Dlaczego nie można pomijać Google+? – Dominik Pokornowski

Google wciąż rozwija swoją platformę społecznościową – Google+. W całym ekosystemie Google, serwis zyskuje coraz większe znaczenie i coraz to kolejne usługi są z nią integrowane. Tymczasem, popularność serwisu wciąż jest dyskusyjna. Powszechnie panuje przekonanie, że Google+ to „piękna pustynia”. Jak się zatem ma kwestia prowadzenia komunikacji internetowej instytucji kultury w serwisie Google+? Teza: instytucja kultury powinna prowadzić aktywność w serwisie Google+ z uwagi na potężną pozycję ekosystemu Google w polskim Internecie.

15:00 – Wykład: Dekalog blogowania dla instytucji kultury – Michał Pałasz

– Podstawowe zasady i dobre praktyki;
– Przegląd najważniejszych platform: Blogspot, WordPress, Tumblr;
– Przykłady dobrze prowadzonych blogów.

15:45 – Dyskusja panelowa: Co na horyzoncie rozwiązań technologicznych i czy wszystko z najnowszych trendów informatycznych będzie optymalizować promocję instytucji kultury?

Moderowanie dyskusji: Krzysztof Urbanowicz, Dominik Pokornowski

16:30 –  Zakończenie programu

Szczegółowe informacje TUTAJ.

Biuro Organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki, 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50, Tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail:biuro@cpi-sk.pl

0 KOMENTARZY