Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Konferencyjny kalendarz muzealnika

Wrzesień to nie tylko pora powrotu do szkoły, ale także dobry moment, by przygotować się na kolejny sezon muzealnych konferencji – zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych. W związku z tym, postanowiłyśmy przyjrzeć się temu, jak kształtuje się konferencyjny rozkład jazdy na nadchodzący rok, podejmując jednocześnie próbę krótkiej charakterystyki konkretnych, wybranych konferencji i spotkań. Oczywiście, zaprezentowana poniżej lista to jedynie subiektywne zestawienie – z roku na rok przybywa bowiem interesujących wydarzeń dotyczących muzealnych i okołomuzealnych zagadnień, o mniejszym i większym zasięgu, i nie sposób wymienić ich wszystkich. Skoncentrowałyśmy się więc na tych najbardziej znaczących oraz tych, które ze względu na lokalizację mogą być szczególnie atrakcyjne dla polskich muzealników.

W naszym konferencyjnym kalendarzu sezon rozpoczyna konferencja Museum Ideas. International Insights from Museum Innovators. Odbędzie się ona w Londynie 3 października 2013. Organizatorem konferencji jest Museum of London oraz Museum ID Magazine. Museum Ideas to cykliczne wydarzenie, które odbywa się w Museum of London i ma na celu zgromadzenie liderów i innowatorów działających w branży muzealnej. W programie tegorocznej edycji znajdziemy wystąpienia przedstawicieli takich muzeów, jak: Musée du Louvre, Walker Art Center, National Gallery w Londynie, International Slavery Museum, Rijksmuseum w Amsterdamie, Queens Museum of Art oraz British Museum. Tematyka sesji obejmuje zarówno zagadnienia związane z partycypacją w kulturze cyfrowej, jak i kwestie dotyczące procesu tworzenia wystaw, a także wyzwania wiążące się z dokumentowaniem współczesności oraz współpracą międzyinstytucjonalną i współpracą ze społecznością. Informacje o tegorocznej edycji znaleźć można tutaj; o poprzedniej edycji można przeczytać  tutaj, a relacje z niej znajdują się tutaj i tutaj.

W dniach 11–12 października w Warszawie odbędzie się konferencja openGLAM. Otwarte zasoby kultury, organizowana przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Jest to pierwsza w Polsce konferencja na temat idei open GLAM – nowego sposobu myślenia o misji instytucji kultury i korzystania z jej zasobów. Głównym celem wydarzenia jest prezentacja najlepszych przykładów inicjatyw już zrealizowanych oraz dyskusja nad zaletami otwartości i płynącymi stąd wyzwaniami. Program konferencji tworzony jest na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyselekcjonownych przez Radę Programową. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął wraz z końcem sierpnia, niebawem znany powinien być dokładny program wydarzenia, więc zachęcamy gorąco do śledzenia tego, co dzieje się na stronie konferencji.

Również w październiku, a dokładnie w dniach 28 października – 1 listopada 2013 w Marsylii, odbędzie się kolejna edycja konferencji DISH: Digital Strategies for Heritage organizowanej przez National Center for Scientific Research, w tym roku we współpracy z francuskimi ośrodkami i instutucjami, m.in.: Aix-Marseille University, Arts et Métiers ParisTech, CICRP, School of Architecture oraz INRIA. Jest to duża konferencja o międzynarodowej randze, połączona z targami poświęconymi technologii w instytucjach sektora GLAM. DISH gromadzi badaczy, edukatorów, naukowców oraz projektantów, by wspólnie dyskutować nad tym, w jaki sposób technologie mogą być zastosowane do ochrony, dokumentowania i upowszechniania dziedzictwa oraz by prezentować nowatorskie rozwiązania w tej dziedzinie oraz analizować dobre praktyki. Jest to doskonała okazja, by przyjrzeć się interesującym rozwiązaniom wdrażanym w różnych placówkach na całym świecie: nie tylko tych wielkich, dysponujących dużym budżetem, ale także mniejszych, o lokalnym zasięgu. Poprzednia edycja odbyła się w 2011 roku w Rotterdamie, z jej programem można zapoznać się tutaj. Szczegóły na temat tegorocznej edycji znaleźć można tutaj.

W dniach 1–3 grudnia 2013 w Sztokholmie odbędzie się NODEM 2013. Beyond Control – The Collaborative Museum and its Challenges, konferencja organizowana przez NODEM Network of Design and Digital Heritage/Interactive Institute Swedish ICT, Swedish Exhibition Agency oraz Stockholm City Museum. Jest to kolejna już konferencja, która swój cel definiuje jako stworzenie płaszczyzny spotkania dla muzealników oraz ekspertów i praktyków z sektora GLAM, by wspólnie dyskutować o wyzwaniach stojących przed muzeami i innymi instytucjami kultury w świecie coraz bardziej nasyconym nowymi technologiami oraz by stymulować współpracę i innowację. Podobnie, jak w wypadku wspomnianej powyżej konferencji DISH, także i NODEM towarzyszą targi NODEM EXPO. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znaleźć można tutaj.

Wiosną natomiast, w dniach 2–5 kwietnia 2014, w Baltimore obędzie się kolejna edycja znaczącej światowej konferencji Museums and the Web. Są to coroczne, odbywające się od 1997 roku, spotkania gromadzące badaczy, teoretyków i praktyków z sektora GLAM, którzy zainteresowani są aplikowaniem nowych technologii do pracy z dziedzictwem, zarówno kulturalnym, jak i naturalnym. Efektem tych spotkań są między innymi publikacje pokonferencyjne (tradycyjne i elektroniczne) oraz archiwa gromadzące projekty i realizacje nagrodzone tytułem Best of the Web, które stanowią cenne źródło informacji dla pracowników muzeów, badaczy, kuratorów i studentów. Podczas konferencji można wziąć udział zarówno w sesjach plenarnych, jak i warsztatach oraz sesjach typu un-conference, a także ceremonii wręczania nagród Best of the Web. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

Kolejną renomowaną konferencją jest MuseumNEXT, organizowana przez firmę SUMO. Najbliższa edycja odbędzie się w Wielkiej Brytanii w dniach 19–20 czerwca 2014; poprzednia odbyła się w maju 2013 w Amsterdamie i została zorganizowana we współpracy z holenderskim N8. MuseumNEXT jest coroczną konferencją poświęconą nowym technologiom w muzeach, która za każdym razem odbywa się w innym mieście europejskim. Dla organizatorów konferencji istotne jest nie tylko to, w jaki sposób pod wpływem nowych technologii zmieniają się instytucje sektora GLAM, ale także to, jak zmieniają się odbiorcy tych instytucji oraz jak muzea mogą odpowiadać na nowe potrzeby swojej publiczności. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz dokładna lokalizacja nadchodzącej edycji nie zostały jeszcze ogłoszone, odsyłamy więc do strony konferencji.

Za niespełna rok, w dniach 4–6 sierpnia 2014, odbędzie się Seventh International Conference on the Inclusive Museum – konferencja promująca ideę inkluzywnego muzeum, dla której centralną kwestią jest otwartość instytucji na jej odbiorców oraz różne sposoby budowania relacji ze społecznością. Mimo że do tej konferencji pozostało jeszcze sporo czasu, warto wspomnieć o niej już teraz, jako że termin nadsyłania zgłoszeń upływa już w dniu 12 września 2013. Jest to konferencja odbywająca co roku, za każdym razem w innym miejscu na świecie – nadchodząca edycja odbędzie się w The Autry National Center w Los Angeles, a tematem przewodnim będzie Shared Visions and Shared Histories. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń przyporządkowanych do jednej z trzech grup zagadnień: zwiedzający, kolekcje, reprezentacje. Ze szczegółowym opisem zakresu preferowanych tematów na nadchodzący rok można zapoznać się tutaj.

Nie jest jeszcze znany termin ani miejsce kolejnej, drugiej edycji konferencji We Are Museums, która w tym roku odbyła się w Wilnie i zgromadziła prelegentów z całego świata oraz dużą reprezentację polskich muzealników. Była to także niepowtarzalna okazja do dyskusji i konfrontacji swoich doświadczeń z przedstawicielami innym krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, więc z całą pewnością warto pamiętać o tym wydarzeniu i wpisać je do kalendarza, jak tylko pojawią się szczegóły dotyczące miejsca i daty – zachęcamy więc do śledzenia strony www.wearemuseums.com.

Na zakończenie chciałyśmy przywołać także dwa wydarzenia koncentrujące się na nieco węższych i bardziej szczegółowych zagadnieniach. Pierwszym z tych wydarzeń jest tegoroczna konferencja brytyjskiej Museums Associacion, która odbędzie się w dniach 11–12 listopada w Liverpoolu. Jej tematem będzie rola i znaczenie muzeów dla jakości życia, zarówno społeczności, jak i jednostek (więcej informacji na ten temat tutaj).

Drugim wydarzeniem będzie seminarium MeLa (European Museums in an Age of Migration), które odbędzie się już za dwa tygodnie, 24 września w Paryżu, poświęcone roli muzeum w dobie wzmożonej migracji. Do udziału w seminarium można zgłaszać się do 19 września (zgłoszenia wysyłać należy na adres: mail@mela-project.eu; szczegółowy program seminarium dostępny tutaj).

Nie sposób oczywiście wyliczyć tu tematów i terminów konferencji i corocznych spotkań poszczególnych komitetów ICOM, warto jednak o nich pamiętać, gdyż one także stanowią okazję do ciekawych debat i twórczej wymiany myśli. Zachęcamy też do przyjrzenia się programowi generalnej konferencji ICOM, która odbyła się przed dwoma tygodniami (10–17 sierpnia 2013) w Rio de Janeiro – tegorocznym tematem przewodnim było hasło Museums (memory + creativity) = social change, a część wystąpień została zarejestrowana i można się z nimi zapoznać tutaj.

Aleksandra Janus
Dorota Kawęcka
innemuzeum.pl

0 KOMENTARZY