Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Raporty o digitalizacji zasobów muzealnych

W grudniu 2012 zakończyły swoją pracę dwie grupy ekspertów powołane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Przedmiotem prac pierwszej z grup w roku bieżącym były zagadnienia modelowych rozwiązań dla pozyskiwania cyfrowych odwzorowań muzealiów, natomiast prace drugiej z grup objęły problematykę schematów metadanych i słowników kontrolowanych, tworzonych na potrzeby elektronicznych baz danych. Tematyka ta była również dyskutowana podczas kilkukrotnych spotkań obu grup eksperckich, jakie miały miejsce w tym roku.

Prezentujemy Państwu dwa raporty, będące wynikiem prac poszczególnych grup. Są to:

Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania – raport z prac grupy ekspertów ds. odwzorowań cyfrowych,

Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych – raport z prac grupy ekspertów ds. metadanych.

Oba raporty dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Powyższe prace stanowią kontynuację działań zapoczątkowanych w roku 2011, w efekcie których przygotowano dostępny na stronie Instytutu dokument zatytułowany Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie. Dokument ten, jak i tegoroczne materiały są częścią propozycji zmierzających w kierunku systemowej zmiany w zakresie standardów tworzenia i opisywania cyfrowego zasobu powstającego w wyniku toczącego się procesu digitalizacji muzealiów w Polsce.

Podstawowym celem digitalizacji, wyłaniającym się z tegorocznego raportu traktującego o pozyskiwaniu odwzorowań, jest tworzenie wiernej dokumentacji. Wiernej, to znaczy zachowującej dane pozyskane z procedury pomiarowej, dokonanej przy użyciu służących do tego urządzeń, a nie wykreowanej przy pomocy oprogramowania. W tegorocznym raporcie główny nacisk położony więc został na teorię i praktykę procesów skanowania i fotografowania obiektów płaskich oraz na fotografowanie i skanowanie 3D obiektów przestrzennych. Jeden z rozdziałów dotyczy także tworzenia formy prezentacyjnej obiektu na potrzeby udostępniania w Internecie. Dokument uzupełniony jest również obszernym przeglądem sprzętu skanującego.

Raport przygotowany przez grupę ds. metadanych przedstawia międzynarodowe standardy opisu muzealiów, zarówno schematy służące do budowania systemów ewidencyjnych, wymiany danych, jak również charakterystykę najważniejszych tezaurusów. Zostały również przestawione propozycje rozwiązań możliwych do zastosowania przez pojedyncze instytucje, jednak ze wskazaniem na konieczność opracowania i wdrożenia rozwiązań o zasięgu krajowym.
Przedstawiane w raportach zagadnienia będą przedmiotem obrad podczas organizowanego przez Instytut seminarium Digitalizacja obiektów muzealnych, które odbędzie się w dniach 21–22 stycznia 2013 roku, na które Państwa serdecznie zapraszamy.

Dział Digitalizacji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

0 KOMENTARZY